Hotărârea nr. 307/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE INCHIRIERE PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară

din 15.12.2011    '

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre, prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință, raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr.7332/23.11.2011, Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Spațiilor cu altă Destinație decât aceea de Locuință nr.9470/23/11/2011 precum și prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P., ale H.C.L.M. nr.513/12.12.2003;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificată privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință și raportul Comisiei nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b și art. 115 , alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată;

H O T AR ĂS T E:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, conform Anexei nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2012.

Art. 2 - Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, conform Anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2012.

Art. 3- Contractele de închiriere pentru spațiile cuprinse în Anexa 2 vor fi prelungite cu condiția prezentării de către medicii ce își desfășoară activitatea în aceste spații a contractelor de furnizare servicii medicale încheiat între aceștia și C.J.A.S. Constanta.

Art. 4- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de un număr de 24. consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POPESCU RADUCU

CONTRASEMNEAZĂ,

CONSTANȚA

N R.. 3 P. 7.7.1 Ș.; 12... 2 011....... SEC RETAR,

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL    ANEXA 1

LA H.C.L.M. NR..3.Q7/.2Q11..,

TABEL

CU SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE PRELUNGESC

Nr

Adresa

Denumire locatar/

reprezentant

Suprafața

Obiectul de activitate

din c.i.

1.

1 Decembrie 1918, nr. 2 B.

Bl. 13, ap. 47-48

SOCIETATEA

NAȚIONALA RADIO COMUNICAȚII S.A.

151,00 mp

Mass Media

2.

1 Mai nr.2, Bl. J10, parter

S.C. VERONICA COSMETICS S.R.L.

73.14 mp

Prestări servicii

3.

1 Mai nr.2, Bl. J10, parter

ASOC.DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ"ZO NA METROPOLITANĂ' CONSTANTA

43.66 mp.

Sediu

4.

Alex.

Lăpusneanu, nr. 71, bl LVI, parter

PARTIDUL DEMOCRAT

LIBERAL

S = 101.25 mp.

Sediu

5.

Alex.

Lăpușneanu, nr. 71, bl LVI, parter

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROM ÂNIA

S = 42.00 mp

Sediu

6.

Alex.

Lăpușneanu, nr. 74, bl. LE

20, parter

P.S.D.

S = 127,10 mp

Sediu

7.

Alex.

Lăpușneanu nr.165, bl.LT7 parter

SOCIETATEA

HANDICAPAȚILOR

CONSTANȚA

190,01 mp.

Sediu+

activitate generatoare de profit

8.

Alex.Pușkin

nr.10

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ

82,73

mp.din care

Circumscripție

veterinara

beci= 35,00 mp.

9.

Arhiepiscopiei nr. 6

SC ARROW SRL

S = 79,26 mp

Sediu

10.

Aristide

Karatzali nr.14

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET

S=70.66mp

curte 16,77 mp

Spațiu

depozitare

11.

Atelierelor nr. 22-24

S.C. ELASTOMPLAST.CO S.R.L.

S = 139.84 mp

Prestări servicii

12.

Cpt. Petre Romulus nr.

22

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

S=156,56 mp din care beci =

30,68 mp

Cantina+sediu

13.

C-tin Brătescu nr. 45

ASOCIAȚIA PATRIOTICĂ

A REVOLUȚIONARILOR

"LAZĂR CERCEL"

S= 44,62 mp din care beci 22,31 mp

Sediu

14.

Cuza Vodă nr.28

LIGA LUPTĂTORILOR RĂNIȚILOR EROILOR MARTIRI DIN DEC. 1989

18,15 mp.

Sediu

15.

Ferdinand

nr.26

TELEVIZIUNEA ROMANĂ

S=37,88

mp

Birouri

16.

Ferdinand nr. 49, bl. D

P.N.L

S=340,37

mp

Sediu

17.

Ferdinand

nr.68bis

COMISARIATUL REGIONAL C-ȚA. GARDA FINANCIARĂ

S=507,60 mp si teren= 163,44 mp

Birouri

18.

Ferdinand nr. 49,bl.D

P.N.Ț.C.D.

340,37 mp

Sediu

19.

Ferdinand

nr.97,bl.Bl,et.

10,

S.T.S. 0620

CONSTANȚA, S.T.S.

0731

S=46,40

mp

sediuSediu

ap.42

BUCUREȘTI

20.

Ferdinand

nr.97,bl.Bl,

parter

ASOCIAȚIA

I.C.BRATIANU

S=213,92

mp

Sediu

21.

Ferdinand nr.

97,bl.Bl, parter ,et.l

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA ȘI

PROTECȚIA COPILULUI

S=206.42

mp.

Sediu

22.

George

Enescu nr.10

S.C. EMVIKY SRL

S = 59,97 mp din care beci 15,30 mp

Comerț

23.

Gri viței nr.l

SC KYAZIM SRL

12,46 mp

Vopsitorie

24.

Griviței nr.27

ASOCIAȚIA REGELE

MIHAI ȘI ASOCIAȚIA MIȘCAREA ROMÂNIA VIITOARE

S=83,82 mp din care beci= 11,40 mp si teren=93 mp

Sediu

25.

Griviței nr.56

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ SURZILOR DIN

ROMÂNIA FIL. C-ȚA

S=253,92 mp din care beci= 68,87 mp

Birouri

26.

Jupiter nr.5

SC MAGI VET SRL

S=63.54

mp.

Farmacie veterinară și cab.veterinar

27.

Jupiter nr.14

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

S=95,35 mp din care beci= 45,50 mp

Depozit

28.

Jupiter nr. 7

UNIUNEA

DEMOCRATICA A

TURCO -TĂTARILOR MUSULMANI DIN ROMÂNIA

S=65,02 mp din care beci 30,50 mp curte 17.00 mp

Sediu

29.

Mihai Viteazu nr. 15

SCM "NEW LARUSSO CORPORATION"

S= 16 mp

Prestări servicii

30.

Mercur nr.l2

PRM

S= 72.11 mp

Sediu

31.

Nicolae

Titulescu nr.13

LIGA NAVALĂ ROMÂNĂ

78,60 mp.

Sediu

32.

Nicolae

Titulescu nr.13

YACHT CLUB REGAL ROMÂN

71,80 mp

Sediu

33.

Oborului nr.

45

SC AUR GET SRL

19,30 mp

Legatorie Cărți

34.

Revoluției din

22 dec.1989 nr.6

FUNDAȚIA CUL.PROF.

GEORGE MÂNU

21,30 mp.

Sediu

35.

Revoluției din

22 dec. 1989 nr.6

ASOC. FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI

89,18 mp.

Sediu

36.

Revoluției din

22 dec.1989 nr.6

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA

124,46 mp. din care beci= 14,00 si teren= 34,00 mp.

....................

Sediu

37.

Sulmona nr.

17

ASOCIAȚIA

COLUMBOFILĂ

S=23.65mp Curte =

0.42 mp

Sediu

38.

Ștefan cel

Mare nr.15

FILIALA U.A.P. CONSTANȚA

171,00 mp.

Galerie de arta

39.

Ștefan cel

Mare nr.119

OPTILENS SRL

77,73 mp. din care beci=39,00 mp.

Optică

medicală

40.

Timișana nr.61

CABINET MEDICAL

111,75 mp.din care beci 53,22 mp

nefolosit

Cabinet

medical

41.

Tomis nr. 4

UNIUNEA JUDEȚEANĂ A PENSIONARILOR DIN CONSTANȚA

28.79 mp

Sediu

42.

Tomis nr.54, et.2

FUNDAȚIA NAȚIONALĂ

A REVOLUȚIONARILOR

TOMIS 22

S=12,00

mp

Sediu

43.

Tomis nr.54, et.2

S.C.CONPRESS-GROUP

S.R.L.

S=57.24

mp.

Sediu

44.

Tomis nr.54, et.2

UNIUNEA ASOC.DE PROPRIETARI

S=117,39

mp.

Sediu

45.

Tomis nr.54, et.2

FEDERALA NAȚIONALĂ A REVOLUȚIONARILOR

C-ȚA

S=54,12

mp.

Sediu

46.

Tomis nr.54, etaj I

SC IDEEA CONTRAST

SRL

207,68 mp.

Sediu

47.

Tomis nr. 97,

Bl. SI, parter

TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

S =54,50 mp

Agenție

48.

Tomis nr.308, bl.LT3, parter

CLUB ROTARY

S =70,32 mp.

Sediu

49.

Tudor

Vladimirescu nr. 9

PFA PANAIT MIHAELA

S = 36.00 mp

Prestări

servicii

50.

Vasile

Alecsandri

nr.6A

ASOC. FILATELIȘTILOR TOMIS

S=126,ll din care beci=24

Sediu

51.

Vasile Pârvan nr.3

P.N.L

170,94 mp. din care beci=39,78 mp.si curte = 138,00 mp.

Sediu

52.

Tudor

Vladimirescu

nr.4

CONPRESS HOLDING

SRL

102,82 mp.

Depozit

53.

Bd Mamaia nr

1

MINISTERUL DE

INTERNE

348,44 mp

si curte=40 mp

Cabinet Medical

PRE

CONSTANȚA

..D    307/15.12.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2

LA H.C.L.M. NR..3.0.7./2.0Â1

TABEL CU SPAȚIILE CARE AU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE PRELUNGESC

Nr.

Crt.

Denumire Dispensar Medical

Adresa

Numele si prenumele

medicului

1.

CMI nr.l

Revoluției din 22 dec. 1989, nr.6,et.I

Dr.Simionescu Cristina

Maria-med.familie-1

cabinet

Dr.Cercel Denisa-med.familie-1 cabinet

2.

CMI nr.20

b-dul.l Mai nr.42

Dr.Vișoiu Elena-med.familie-1 cabinet

Dr.Gonț Camelia-med.familie-1 cabinet

Dr.Chiru Ioan-med.familie-1 cabinet

3.

CMI nr.25 si nr.37

B-dul.Mamaia nr.209

Dr.Vasilescu Camelia-med.familie-1 cabinet

Dr.Coțofana Gabriela-med.familie-1 cabinet

Dr.Pitu Maria-med.familie-1 cabinet

4.

CMI nr.5

AI.Lăpușneanu

nr.75,

bl.LV4,ap.2,parter

Dr.Suciu Vasile- med.l cabinet-folosit alternativ cu dr.Sima Anca, iar sufrageria este sala de așteptatre

Dr.Sima Anca-med.familie

5.

CMI nr.13

Al. Lăpușneanu

Dr.Blacioti Chirața-

nr.75,

bl.LV4,ap.3,parter

med.familie-1 cabinet

Dr.Irimiea Ileana-med.familie-1 cabinet (1/2 din sufragerie sala de așteptare)

6.

CMI nr.6

Aleea Heracleea bl.Vl,

sc.C,ap.43,parter

Dr.DobrovoIschi Natalia med.familie-1 cabinet

Dr.Garabetian Mihaela med.familie-1 cabinet

7.

CMI nr.7

Aleea Heracleea bl.Vl, sc.C,ap.2, parter

Dr.Mihai Lucica med.familie-1 cabinet

Dr.Minciuna Maria med.familie-1 cabinet

Dr.Bolma Elena med.familie-1 cabinet

8.

CMI nr.8

Cișmelei nr.19, bl.3,sc.A,ap.l si 2

Dr.Condurache Mariana med.familie-1 cabinet

Dr.Lazar Doina med.familie-1 cabinet folosit alternativ cu dr.Verman Georgeta

Dr.Verman Georgeta med.familie

9.

CMI nr.22

Egretei nr.10,

bl.AV21A,

sc.C,ap. 11,parter

Dr.Zisan Omer med.familie-1 cabinet

Dr.Cristescu Danuța med.familie-1 cabinet

10.

CMI nr.29

Dezrobirii nr.139, bl.IV13, ap.l

Dr.Șambra Stela med.familie-1 cabinet

Dr.Velula Manige și dr. Moroianu Simona med.familie-1 cabinet

11.

CMI nr.31

Pajurei nr.9, bl.FE6,ap.3

Dr.Rașcu Gheorghe med.stomatolog-1 cabinet (in contra-tură ) cu dr.Baic Ana Maria

Dr.Tomescu Natalia med.familie-1 cabinet

Dr.Ciocan Mihaela med.familie-1 cabinet

Dr.Merlușca Adriana med.familie-1 cabinet

Dr.Pricop Ana-Maria med. stomatolog

12

CMI nr.33

Partizanilor nr.26, bl.LV45, ap.l

Dr.Pană Claudia med.familie-1 cabinet

Dr.Ciobanu Liliana med.familie-1 cabinet

Dr.Magazin Roxana med.familie-1 cabinet

13.

CMI nr.34

Ion Ursu nr.51, bl.N2A,ap,3

Dr.Vreto Camelia med.familie-1 cabinet

Dr.Popa Elena med.familie-1 cabinet

14.

CMI nr.35

Aurel Vlaicu nr.7, bl.C6, ap.21 si ap.22

Dr.Merdinian Lucia med.stomatolog-1 cabinet

Dr.Ancuța Elena-

med.stomatolog-1

cabinet

Dr. Braga Silviu-

med.stomatolog-1

cabinet

Dr.Ianuș Maria-

med.stomatolog-1

cabinet

15.

CMI nr.36

Aurel Vlaicu nr.35, bl.BlO, ap.41

Dr.Viespe Ion-med.familie-1 cabinet

Dr.Roza Mihaela-med.familie-1 cabinet

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

^AIAAITA POPESCU RADUCU

CONSTANȚA

NR..30.7./2.Q1.1..............