Hotărârea nr. 289/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL, IN TEMEIUL ART.5, LIT.B), DIN ANEXA NR 4 LA HG NR 28/2008, AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII ''AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES IN PORTUL TOMIS SI PLAJA MODERN''

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!