Hotărârea nr. 280/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. SLT ANGHELESCU, STR SLT.GH. DUMITRESCU, STR SAMUEL MICU KLEIN, STR PETRE PONI, TEREN IN SUPRAFATA DE 6658 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE-NEDELCU NICOLETA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!