Hotărârea nr. 240/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 16815 MP., SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SC CONFORT URBAN SRL

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Județean Constanța asupra terenului în suprafață de 16.815,00 mp situat în Municipiul Constanța și transmiterea acestuia în gestiune delegată către S.C. Confort Urban SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de /?$ . 2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 132403/22.09.2011, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Comisiei nr. 5 -Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 132402/22.09.2011;

Văzând HCLM nr.351/2001 privind majorarea capitalului social SCIL Confort Urban SRL și delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunală către SCIL Confort Urban SRL, completată cu HCLM nr. 150/2002, art.12 din Ordonanța de Guvern nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere HCLM nr. 12/28.01.2000, HCLM nr.386/02.10.2001 și HCLMnr.107/25.02.2009;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c" si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - începând cu data aprobării prezentei hotărâri se aprobă retragerea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra terenului în suprafață de 16.850,00 mp situat in municipiul Constanța, B-dul Mamaia, Centrul Expozițional Mamaia, conform planului ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - De la data aprobării hotărârii se aprobă transmiterea în gestiune delegată către S.C. Confort Urban SRL a terenului în suprafață de 16.850,00 mp situat in municipiul Constanța, B-dul Mamaia, Centrul Expozițional Mamaia, cu destinația parcare, conform planului ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Predarea se va face prin Proces -Verbal de predare-primire încheiat între Primăria Municipiului Constanța - Serviciul Cadastru și S.C. Confort Urban SRL.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Servicii Publice, S.C. Confort Urban SRL în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de  consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 7 M


/    22 .    /W7


INVENTAR DE COORDONATE IMOBIL SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

308358.108

790953.994

5.677

2

308361.251

790958.721

5.923

3

308364.729

790963.515

5.262

4

308367.781

790967.802

5.947

5

308371.217

790972.656

5.783

6

308374.619

790977.332

6.732

7

308378.741

790982.655

3.582

8

308380.996

790985.438

10.720

9

308387.816

790993.709

8.964

10

308394.370

790987.594

8.654

11

308399.899

790994.251

0.935

12

308400.443

790993.491

19.530

13

308409.780

790976.338

12.104

14

308414.235

790965.084

18.309

15

308401.758

790951.685

34.159

16

308378.479

790926.686

23.305

17

308362.579

790909.647

9.668

18

308357.160

790901.641

31.304

19

308347.966

790871.718

13.827

20

308358.186

790862.405

4.114

21

308355.131

790859.650

3.445

22

308352.812

790857.102

3.882

23

308350.526

790853.965

3.905

24

308348.926

790850.403

4.082

25

308348.044

790846.417

3.042

26

308348.007

790843.375

2.455

27

308348.152

790840.924

2.452

28

308348.461

790838.492

2.799

29

308348.954

790835.737

2.589

30

308349.517

790833.210

2.679

31

308350.193

790830.618

2.468

32

308350.881

790828.248

-1.022

33

308352.086

790824.411

7.625

34

308354.603

790817.213

11.894

35

308358.836

790806.098

0.153

36

308358.892

790805.956

3.823

37

308360.290

790802.398

10.293

38

308369.083

790797.047

12.562

39

308381.268

790793.991

1.668

40

308381.862

790795.550

4479

41

308383.349

790799.455

23.432

PeArc-42

308406.352

790796.592

23.432

43

308427.838

790805.291

45.425

44

308472.911

790810.937

62.959

45

308494.826

790751.915

51.365

46

308443.830

790745.771

8.997

47

308434.908

790744.612

9.155

48

30B426.409

790741.210

8.620

49

308419.280

790736.365

4.894

50

308416.095

790732.649

4.539

51

308412.834

790729.492

3.190

52

308409.733

790728.743

91.366

53

308318.973

790718.239

2.634

54

308320.272

790720.530

4.327

55

308322.207

790724.400

2.787

56

308323.217

790726.998

4.081

57

308325.255

790730.534

4.982

58

308327.265

790735.093

3.256

59

308328.283

790738.186

7.837

60

308329.351

790745.950

2.667

61

308329.743

790748.588

2.488

62

308330.040

790751.058

1.656

63

308330.187

790752.707

0.842

64

308330.226

790753.548

0.960

65

308330.231

790754.508

1.650

66

308330.128

790756.155

4.384

67

308329.377

790760.474

5.485

68

308328^145

790765.819

1.852

69

308327.834

790767.645

5.008

70

308327.423

790772.636

3.178

71

308327.164

790775.803

3.111

72

308326.693

790778.878

4.771

73

308325.593

790783.520

5.679

74

308324.564

790789.105

16.141

75

308322.650

790805.132

13.481

76

308321.805

790818.586

27.564

77

308318.662

790845.970

6.830

78

308319.146

790852.783

12.228

79

308323.342

790864.269

17.849

80

308329.032

790881.187

9.380

81

308331.866

790890.129

12.243

82

308336.893

790901.292

13.544

83

308341.472

790914.039

11.649

84

308346.074

790924.740

22.320

85

308353.899

790945.643

3.922

86

308355.524

790949.213

5.435

Suprafața din măsurători S = 16815 mp