Hotărârea nr. 202/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 24 08.2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul consilier local Popescu Răducu, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 precum și referatul Secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr.l 15800/18.08.2011;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar precum și Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

Luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar Județean înregistrată sub nr. 30257/18.02.2011 prin care solicită desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit.” a” pct.l si art. 115 alin. 1 lit. ‘’b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați ș i spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanta.

5    ,

Adoptată de 23 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POPESCU RĂDUCU

CONTRASEMNEAZĂ,

Nr. 202


/ 24    .08.2011


SECRETAR,

MARCELA ENACHE

ANEXĂ LA HCLM NR. 24/2011

LISTA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE Șl ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITATII ÎN UNITĂȚILE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

J    9

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA/TELEFON

CONSILIER C.L.M.

CONSTANTA

_1_

1.

CLUB SPORTIV NR. 1

Str.N.Grigorescu nr.33 0241/695777

ALI NURHAN

2.

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII *’N. TITULESCU” cu structura

Grădinița cu program normal "Căsuța Poveștilor”

Al.Cameliei nr. 2 0341-405836

Al. Cameliei nr. 2 0241-641338

3,

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ

"ALEXANDRU IOAN CUZA”

B-dul 1 Mai nr. 101 0341/405822

BILECA NICOLAE

4.

ȘCOALA CU CLS. I-VIII NR.14

PALAZU MARE cu structura

Grădinița cu program normal nr. 39

Str.Dumbrăveni nr.2

0241-698853

0241-697727

5.

COLEGIUL TEHNIC "VASILE PÂRVAN” cu structuri:

Școala cu clasele l-VIII NR. 19 și

Grădinița cu program normal nr. 34

Str. Industrială nr. 7 0241/637422

Str. Medeea nr. 25A 0241-683379

Str.I.l.Brad nr. 20 0241-682215

6.

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "ION MINULESCU” cu structura Grădinița cu program normal "Abracadabra"

Str.Mesterul Manole nr.18

0241-607286

CHIRONDOJAN

VASILE

7.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 2 cu structura Grădinița cu program normal nr.29

Str.Alba lulia nr. 5 0241-624 720

8.    GRUP ȘCOLAR ‘’C.A.ROSSETTI”

9.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 37 cu structuri :

Școala cu clasele l-VIII "Grigore

Antipa” și

Grădinița cu program normal nr. 38 Constanța

B-dul 1 Mai nr. 44 0341/405815

Șoseaua din Vii nr. 39 0241-674664

CIOBANU ION

10, GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Str. Prel. Liliacului nr. 32 0241-681098

11

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "B.P.HAȘDEU”

Str. B.P.Hașdeu nr. 98 0341-405840

CIOCEANU PAULA

12

GRUP ȘCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

B-dul Aurel Vlaicu nr.86 0341-427402

' 13

GRUP ȘCOLAR ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU”

Al. Melodiei nr. 3 0341-405824

14

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII nr.31

Str. I.C.Bratianu nr. 141

cu structura

Grădinița cu program normal nr. 31

0341-439641

str. Bradului nr. 13

0241-549511

15

COLEGIUL TEHNIC "PONTICA” (LICEUL AGRICOL PALAS)

Str.l.C. Brătianu nr. 248 0241-692546

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 42 cu structura Grădinița cu program normal nr. 22

B-dul 1 Mai NR. 48 0241-582840

Str.Școlii nr. 1 0241-584602

CUPȘA OVIDIU

17

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "NICOLAE IORGA” cu structura Grădinița cu program prelungit "Cip și Dale”

Str.Nicolae lorga nr. 16 034 -1405835

Str.Mihai Viteazul nr. 56 0241-611613

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 8 cu structuri Grădinița cu program prelungit nr. 6 si Grădinița cu program normal nr. 59 bilingvă română - italiană

Al. Luminiței nr, 2 0241-662598

Al. Mălinului nr. 5 0341-414280

DOBRE MIRCEA

19

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 16 cu structura

Grădinița cu program normal 'Năsturel”

Șos. Mangaliei nr. 103 0341-405841

Șos. Mangaliei nr. 89 0241-582522

20

COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Str. Ștefan cel Mare 6 0341-405800

21

GRĂDINIȚA NR .51

Str. Badea Cârțan nr. 8 0241-645379

FĂGĂDĂU DECEBAL

22

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "GHEORGHE ȚIȚEICA” cu structura Grădinița cu program normal "Hansel și Gretel”

Str.Flămânda nr.13 0341-405849

Str.Radu Calomfirescu nr. 11

0241-515948

23

LICEUL TEORETIC "TRAIAN”

Str.Traian nr.55 0341-405827

24

ȘCOALA CU CLS. I-VIII "DAN BARBILIAN” cu structura

Grădinița cu program prelungit “ABC”

Str.Decebal nr.15 0341-405847

GEORGESCU DANIEL

25

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "STELUȚELE MĂRII” cu structura

Grădinița cu program normal "Andersen"

Str. Corbului nr. 3 0241-624560

GHEORGHE FLORIN

26

27

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "NICOLAE TONITZA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR .57 cu structura Grădinița cu program normal nr. 3

Al. Solidarității nr.8 0341-405839

Sos.Mangaliei nr. 74 0241-582790

28

GRUP ȘCOLAR"GHEORGHE

DUCA” cu structura

Școala cu clasele l-VIII "Marin

Sorescu”

Str.Vifor Haiducul nr. 34 0341-405807

IBRAIM TEMUR

29

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAȚII

Str.AI Lapușneanu nr.15 0341-405812

30

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL"ZUBEYDE HANIM” cu structura

Grădinița cu program normal "Tom Degețel”

Str.Delfinului nr. 2 0341-440058

Str.Delfinului nr. 2 0241-642438

31

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU” cu structuri

Școala cu clasele l-VIII nr. 2 și

Grădinița cu program normal nr. 16

Str. Traian 19 0341-405826

MANEA VICTOR GEORGE

32

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "GULIVER”

Str. B.P. Hașdeu nr. 98 0241-653510

33

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 44

Str. Labirint nr. 52 0241-580722

34

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

NORMAL "ROBOȚEL” cu structura Grădiniță cu program normal nr.27

B-dul Mamaia nr. 284 0341-439647

MATEI CONSTANTIN

35

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR”

Aleea Pelican nr. 2 0241-683265

36

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS”

Str. Basarabi nr. 2 0341-405 816

37

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL"MICUL UNIVERS”

Bd. 1 Mai nr. 101 0241-687322

MOISOIU ANASTASIU DĂNUȚ NICOȘOR

38

ȘCOALA CU CLASELE l-VIIHOr. 'CONSTANTIN ANGELESCUcu structura

Grădinița cu program normal nr. 23

Str. Călărași nr. 11 0341-405839

Str.Călărași nr.48 0241-694889

39

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "AUREL VLAICU”

Al.Pelicanului nr.2A 0241-557028

40

COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "REGINA MĂRIA”

Bd..AI. Lăpușneanu nr.11

0341-405829

MUȘAT MIHALACHE

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR .45

Str. Unirii nr. 68 0241-548304

42

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 46 "NEGHINIȚĂ "

Str.Aluniș nr. 32 bis 0241-632831

ONCIU CARMEN

43

GRUP ȘCOLAR "GEORGE EMIL PALADE”

Str.Nicolae lorga nr. 87 0341-405828

44

ȘCOALA CU CLS. I-VIII "FERDINAND” cu structura

Grădinița cu program normal nr. 30

Str.Unirii nr.22 0341-405853

45

LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU”

Str.Cpt. D.Eugeniu nr.6 0341-405818

PAPARI GEORGE DANIEL

46

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "CONSTANTIN BRANCOVEANU” cu structura

Grădinița cu program normal nr. 52 "Delfinii jucăuși”

Str.Dezrobirii nr.82 0341-405843

47

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRĂTESCU” cu structura

Grădinița cu program normal de aplicație

Str. Răscoalei 1907 nr.

42

0341-405804

PÎRVULESCU GABRIEL VALENTIN

48

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

Str.Dobrilă Eugeniu

PRELUNGIT "AMICII”

nr.14

0241-647241

49

LICEUL "IOAN N. ROMAN”

Str.Cuza Vodă nr.80 0341-405823

50

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 53

B-dul 1 Mai nr. 103 0241-683570

POPA MĂDĂLINA

51

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII ‘JEAN BART” cu structura

Grădinița cu program normal nr. 37

Str.lon Ursu nr.51A 0241-682042

52

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "ION JALEA” cu structura

Grădinița cu program normal nr. 24

Str.Grivița nr.70 0341-405844 Str.A.Saligny nr. 2 0241-609725

53

LICEUL TEORETIC "DECEBAL” cu structuri

Grădinița cu program normal "Flipper”

Și

Școala cu clasele l-VIII "Dimitrie Știubei”

Al.Grădiniței nr.4 0341-405825

POPESCU RĂDUCU

54

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "REMUS OPREANU”

Str.Adamclisi nr. 4 0341-405837

55

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU”

Str.Oborului nr .54

0341 -405 820

56

Palatul Copiilor Constanța

Str. Soveja nr. 17 0241-694427

57

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA POVEȘTILOR”

Str. Solidarității nr. 8 0341-440047'

PRODAN ECATERINA

58

ȘCOALA CU CLS. I-VIII "MIHAIL KOICIU” cu structura

Grădinița cu program normal nr. 35

Str. Izvor nr.26 0241-631296

59

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

Bdul Mamaia nr.284 0341-405808

60

COLEGIUL TEHNIC "TOMIS”

B-dul Tomis nr. 153 0341-405811

STAN GABRIEL MARIUS

61

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOROCEL” cu structura

Grădinița cu program normal nr. 26

Str. Iasomiei nr. 3 0341-439653

Str.Banu Mihalcea 0341-440026

62

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "MUGUREL”

Al. Fragilor nr. 7 0241-653722

63

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "I.C.BRĂTIANU”

Str.Răzvan Vodă nr. 6 0241-624987

STOICA GHEORGHE

64

Grădinița cu program prelungit "Căsuța de turtă dulce”

Al.Dealului nr.1 0341-439654

65

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

Str.N.Titulescu nr. 17 0241-611219

66

LICEUL TEORETIC "LUCIAN

BLAGA”

Al. Mărțișorului nr.3-5 0341-405830

STROE FELIX

67

ȘCOALA CU CLS. I-VIII "ANGHEL SALIGNY” cu structura

Grădinița cu program normal nr. 40

Al.Narciselor nr. 2 0241-555454

68

ȘCOALA CU CLS. I-VIII NR. 8

Bd.l.C.Bratianu nr. 68 0341-405838

69

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "MIHAI VITEAZUL”

Str.Cișmelei nr.13

0341 -405848

70

GRĂDINIȚA "PERLUȚELE MĂRII” cu structura

Grădinița cu program prelungit "Vaporașul magic”

Str.Mihai Viteazul nr.56 0341-439630

TĂNASE CRISTIAN

71

GRUP ȘCOLAR "DIMITRIE

LEONIDA”

Al. Pelicanului nr.8 0241-516840

72

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10

Aleea Topolog nr. 6 0241-620750

73

ȘCOALA CU CLS. I-VIII "CIPRIAN PORUMBESCU”

Str.Ciprian Porumbescu nr.3A

0341-405833

ȘANDRU NICOLAE

74

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I”

Str.Decebal nr.15 0341-405802

75

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII "DIMITRIE CANTEMIR”

Str.C.D.Eugeniu nr.12 0341-405851

VIȘAN GEORGE

76

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 19 “DUMBRAVA MINUNATĂ”

Str. Progresului nr. 9 0241-680989

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, POPESCE RĂDUCU