Hotărârea nr. 201/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUN.CTA, APROBATE PRIN HCLM NR.60/2011

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!