Hotărârea nr. 162/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.471/2007 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE APATINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUN.CONSTANTA, CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!