Hotărârea nr. 10/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR CHEL TUIELI DE REPREZENT ARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2011


HOTARARE

PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2011

Consiliul Local Municipal intrunit in ședința ordinara din data de IQ 'V.,    (

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de DL Primar Radu Ștefan

Mazare,înregistrata sub nr. 17870/04.02.2011, Nota de Fundamentare nr. 131238/20.10.2010

a Serviciului Relații Internationale, referatul nr.130530/19.10.2010 de la Serviciul Relații Internationale, adresa R/125 831/06.10.2010 de la Cabinetul d-lui Primar, adresa R/l 25841/06.10.2010 de la Cabinetul dl. Viceprimar Stan Gabriel si adresa R/125848/06.10.2010 de la Cabinetul dl. Viceprimar Fagadau Decebal, Raportul Comisiei nr.l de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe si Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Constanta, precum si Raportul Comisiei nr.5 pentru Administrație Publica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, respectarea Drepturilor si Libertăților Cetatenesti.

Având in vedere prevederile O.G. nr. 80/30.08.2001 privind normativele de cheltuieli pentru autoritatile si instituțiile publice

In temeiul prevederilor art. 36 alin.l, art.115 alin.l lit.b, alin.3 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba cheltuielile necesare zilnic la Cabinetul d-lui Primar, la Cabinetele d-lor Viceprimari, cheltuielile necesare pentru activitatile de protocol organizate pentru acordarea ajutorului de 300 lei persoanelor care implinesc 80 de ani si cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie conform H.C.L.M. nr. 3/31.01.2002 modificata prin H.C.L.M. nr. 542/18.12.2002, H.C.L.M. nr. 18/17.02.2004, H.C.L.M. nr. 58/22.01.2006, H.C.L.M. nr. 512/13.12.2006, H.C.L.M. nr. 590/14.12.2007, H.C.L.M. nr. 667/17.12.2008 si H.C.L.M. nr. 3/05.02.2010, precum si cheltuielile necesare pentru organizarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Constanta pentru anul 2011;

Cheltuielile in suma de 48.676,30 Iei cu TVA, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, vor fi suportate de la bugetul local

Art. 2. — Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Biroului Relații Internationale, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de _    _ de consilieri din 27 de membri

Președinte Ședința,

Constanta

Nr.


Contrasemnează,


SECRETARANEXA HCLM |0 f AO !|_

întrucât activitatile de protocol implica intalniri la nivel inalt ale domnului Primar si ale celor doi Viceprimari (șefi de state, ambasadori, consuli, precum si alte persoane oficiale de la Președinție, Guvern, Parlament) precum si alte acțiuni de protocol sunt necesare fonduri pentru achiziționarea unor produse de protocol (apa minerala, cafea, sucuri etc).

Având in vedere referatul nr. 130530/19.10.2010 de la Serviciul Relații Internationale, adresa R/l25831/06.10.2010 de la Cabinetul d-lui Primar, adresa R/l25841/06.10.2010 de la Cabinetul dl. Viceprimar Stan Gabriel si adresa R/125848/06.10.2010 de la Cabinetul dl. Viceprimar Fagadau, este necesar un fond pentru acoperirea cheltuielilor necesare in anul 2011 pentru acțiunile de protocol specifice activitatii zilnice a cabinetelor menționate.

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Primar conform adresei nr. R/ 125831/06.10.2010

Denumire produs

GM

Cant/luna

Preț unitar lei cu TVA

Total/luna lei cu TVA

Total/an lei cu TVA

Cafea cu cofeina

Jacobs

Pc 250 gr

6

9,66

57,96

695,52

Cafea decof.Jacobs

Pc 250 gr

2

11,35

22,7

272,4

Cafea espresso Illy

Cutie 125 gr-

10

23

230

2760

Cafea espresso Illy decof.

Cutie 125 gr-

2

23

46

552

Cafea MehmetAli

Pc 250 gr

1

20,83

20,83

249,96

Băuturi răcoritoare acidulate

Sticle 0,5 1

40

2,4

96

1152

S antal

Cutie 1 1

60

5,72

343,2

4118,4

Apa minerala

Sticle 0,5 1

200

L4

280

3360

Apa plata

Sticla 0,5 1

200

1,35

270

3240

Ceai

Cutie/ 20 plicuri

5

2,79

13,95

167,4

Zahar

Pliculețe

300

buc/cutic

3

6,29

18,87

226,44

Șervetele

Pachete

8

1,61

12,88

154,56

Lapte condensat

10 buc/set

15

1,6

24

288

Palete calea

100

buc/set

4

6,2

24,8

297,6

Pahare unica folosința

100

buc/set

2

6,2

12,4

148,8

Lingurițe unica folosința

20/set

2

6,2

12,4

148,8

TOTAL

1485,99 lei

17831,88 lei

Valoarea estimata pentru anul 2011 cu TVA (aplicând o rata a inflației estimata la 3,2 %) este de 18402,50 lei ( 4298,94 Euro, 1 Euro = 4,2807 din 18.10.2010).

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Viceprimar Stan Gabriel conform adresei nr. R/125841/06.10.2010:

Denumire

produs

UM

Cant/luna

Preț unitar lei cu TVA

Total/luna lei cu TVA

Total/an lei cu TVA

Cafea cu cofeina

Jacobs

Pc 250 gr

4

9,66

38,64

463,68

Băuturi

răcoritoare

acidulate

Sticle 0,5 1

20

2,4

48

576

Santal

Cutie 1 1

5

5,72

28,6

343,2

Apa

minerala

Sticle 1,5 1

10

2,02

20,2

242,4

Apa

minerala

Sticle 0,5 1

15

1,4

21

252

Apa plata

Sticla 0,5 1

40

1,35

54

648

Ceai de mușețel, tei, menta

Cutie/ 20 plicuri

2

2,79

5,58

66,96

Zahar brun

Pliculețe 300 buc/cutie

1

18,66

18,66

223,92

Șervetele

Pachete

5

1,61

8,05

96,6

Lapte

condensat

10 buc/set

4

1,6

6,4

76,8

Palete cafea

100 buc/set

1

6,2

6,2

74,4

TOTAL

255,33 Iei

3063,96 lei

Valoarea estimata pentru anul 2011 cu TVA (aplicând valoarea ratei inflației estimata la 3,2 %) este de 3162,00 lei (738,66 Eur, 1 Euro = 4,2807 din 18.10.2010).

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Viceprimar Fagadau Decebal conform adresei nr. R/125848/06.10.2010:

Denumire

produs

UM

Cant/luna

Preț unitar lei cu TVA

Total/luna lei cu TVA

Total/an lei cu TVA

Cafea cu cofeina

Jacobs

Pc 250 gr

2

9,66

19,32

231,84

Cafea

espresso illy

Pc 125 gr

3

23

69

828

Băuturi

răcoritoare

acidulate

Sticle

0,5 1

20

2,4

48

576

Santal

Cutie 1 1

5

5,72

28,6

343,2

Apa minerala

Sticle

0,5 1

20

1,4

28

336

Apa plata

Sticla

0,5 1

20

1,35

27

324

Ceai

Cutie/

20

plicuri

2

2,79

5,58

66,96

Zahar brun

Pliculețe

300

buc/cutie

1

18,66

18,66

223,92

Șervetele

Pachete

5

1,61

8,05

96,6

Lapte

condensat

10

buc/set

4

L6

6,4

76,8

Palete cafea

100

buc/set

1

6,2

6,2

74,4

TOTAL

264,81 lei

3177,72 lei

Valoarea estimata pentru anul 2011 cu TVA (aplicând valoarea inflației estimata 3,2 %) este de 3279,40 lei (766,09 Euro, 1 Euro = 4,2807 din 18.10.2010).

Având in vedere prevederile H.C.L.M. nr. 667/17.12.2008 privind acordarea ajutorului de 300 lei pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie si persoanele care implinesc varsta de 80 de ani, ca modificare la H.C.L.M. nr. 3/31.01.2002, H.C.L.M. nr. 542/18.12.2002, H.C.L.M. nr. 18/17.02.2004, H.C.L.M. nr. 58/22.01.2006, H.C.L.M. nr. 512/13.12.2006, H.C.L.M. nr. 590/14.12.2007 si si H.C.L.M. nr. 3/05.02.2010 este necesar un fond pentru acțiunile de protocol organizate cu aceste ocazii, Dl. Primar participând la absolut toate acțiunile de acest gen anterioare.

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare in aceste ocazii este pentru anul 2011, in funcție de numărul de persoane aferent fiecărei luni, conform referatului nr. 130530/19. 0.2010:

Denumire

produs

UM

Cant/luna

Preț unitar cu TVA

Total/luna cu TVA

Total/an cu TVA

Băuturi

răcoritoare

acidulate

Sticla 2 1

15

4,72

70,8

849,6

Fursecuri

kg

8

15

120

1440

Vin

spumant

Sticla

4

13,83

55,32

663,84

Pahare

plastic

100 buc/set

3

6,2

18,6

223,2

Flori

buc

300

5

1500

18000

Apa

minerala

Sticla 1,5 1

15

2,02

30,3

363,6

TOTAL

1795,02 lei

21540,24 lei

Valoarea estimata pentru un an cu TVA (la o valoare estimata pentru rata inflației de 3,2 %) este de 22.229,52 lei (5192,96 Euro, 1 Euro = 4,2807 din 18.10.2010).

Dc asemenea, pentru organizarea ședințelor Consiliului Local Municipal in anul 2011 (in medie 12/ an), sunt necesare, conform referatului nr. 130530/19.10.2010:

Denumire

produs

UM

Cant/luna

Preț unitar lei cu TVA

Total/luna lei cu TVA

Total/an lei cu TVA

Cafea

Pachet 250 gr

3

9,66

28,98

347,76

Zahar

Pliculețe 300/cutie

1

6,29

6,29

75,48

Fursecuri

kg

4

15

60

720

Apa plata

Sticla 2 1

8

2,25

18

216

Apa minerala

Sticla 1,5 1

8

2,02

16,16

193,92

TOTAL

129,43 lei

1553,16 lei

Valoarea estimata pentru un an (aplicând valoarea pentru rata inflației 3,2 %) este cu TVA 1602,86 lei (374,44 Euro, 1 Euro = 4,2807 din 18.10.2010).

Total valoare estimata pentru Cabinet Primar, Cabinet Viceprimar Stan Gabriel, Cabinet Viceprimar Fagdau Decebal, ședințe ale Consiliului Local Municipal si acțiuni de protocol pentru persoanele care implinesc 80 de ani si cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie:_

Denumire

produs

UM

Cant/luna

Preț unitar lei cu TVA

Total/luna lei cu TVA

Total/an leicu TVA

Cafea cu cofeina

Jacobs

Pc 250 gr

15

9,66

144,9

1738,8

Cafea

decof.Jacobs

Pc 250 gr

2

11,35

22,7

272,4

Cafea

espresso Illy

Cutie 125 gr.

13

23

299

3588

Cafea

espresso Illy decof.

Cutie 125 gr.

2

23

46

552

Cafea

Mehmetali

Cutie 250 gr

1

20,83

20,83

249,96

Băuturi

răcoritoare

acidulate

Sticle 2 1

15

4,72

70,8

849,6

Băuturi

răcoritoare

acidulate

Sticle 0,5 1

80

2,4

192

2304

Santal

Cutie 1 1

70

5,72

400,4

4804,8

Apa minerala

Sticle 0,5 1

235

1,4

329

3948

Apa minerala

Sticle 1,5 1

33

2,02

66,66

799,92

Apa plata

Sticle 2 1

8

2,25

18

216

Apa plata

Sticla 0,5 1

260

1,35

351

4212

Ceai

Cutie/ 20 plicuri

9

2,79

25,11

301,32

Zahar brun

Pliculețe 300 buc/cutie

2

18,66

37,32

447,84

Zahar alb

Pliculețe 300 buc/cutie

4

6,29

25,16

301,92

Șervetele

Pachete

18

1,61

28,98

347,76

Lapte

condensat

10 buc/set

23

1,6

36,8

441,6

Palete cafea

100 buc/set

6

6,2

37,2

446,4

Pahare unica folosința

100 buc/set

5

6,2

31

372

Lingurițe

unica

folosința

20/set

2

6,2

12,4

148,8

Fursecuri

Kg

12

15

180

2160

Vin Spumant

Sticle 0,75 1

4

13,83

55,32

663,84

Flori

Buc

300

5

1500

18000

TOTAL

3930,58 lei

47166,96

lei

Valoarea estimata pentru un an (aplicând valoarea pentru rata inflației 3,2 %) este cu TVA 48676,30 lei (11.371,10 Euro, 1 Euro = 4,2807 din 18.10.2010).

Cheltuielile de protocol se incadreaza la capitolul 51- Cheltuieli materiale.

NOTA : 1- Sumele sus menționate reprezintă cheltuieli curente care pot fi anticipate. Pe langa acestea pot aparea, pe parcurs, cheltuieli suplimentare legate de activitati de protocol (inaugurări ale unor instituții sau lucrări ale Primăriei Constanta, la care se taie panglica, mese sau cocktailuri oferite de Dl.

Primar invitărilor romani sau străini, coroane pentru zilele de sărbători naționale, religioase etc). La acestea vor fi intocmite separat referate.

2    - Propunem ca produsele cu termen de garanție mare (băuturi răcoritoare, apa minerala, cafea, ceai, zahar) sa fie achiziționate en-gros iar cele perisabile (fursecuri, flori) prin referat si comanda de aprovizionare.

3    - Propunem ca pentru unele dintre produse (băuturi răcoritoare si apa minerala) sa fie cautate modalitati de sponsorizare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CJ3


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHfT

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMAN1A