• Hotărârea 407/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2001 - ESTE INREG. ERONATA, HCLM 407/31.10.2001
 • Hotărârea 406/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE - INREG. ERONATA, ESTE HCLM 406/31.10.2001
 • Hotărârea 342/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.509/2006
 • Hotărârea 341/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.433/2008
 • Hotărârea 340/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFCAREA SI COMPLETAREA HCLM 225/2011
 • Hotărârea 339/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC MUZEUL DE ARTA POPULARA DIN ADMINISTRAREA CONSILULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA
 • Hotărârea 338/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REVOCAREA HCL NR.140/2011 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI PASAJ RUTIER FILIMON SARBU DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, PRECUM SI INCADRAREA ACESTUIA IN CATEGORIA FUNCTIONALA A DRUMURILOR NATIONALE IN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA-SA A ACTIVITATILOR DE INTERES NATIONAL IN DOMENIUL ADMINISTRARII DRUMURILOR NATIONALE
 • Hotărârea 337/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR.211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 336/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA A PT 71, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA A PT 114 SI PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA A PT 116 SI TRANSMITEREA ACESTORA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 335/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 334/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUN.CONSTANTA IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 333/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN.CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CTA
 • Hotărârea 332/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR.IZVORULUI, STR DIONISIE CEL MIC, ALEEA ACCES, TEREN 2395,00 MP., SOLICITARE BOLBOCEANU GEO IULIAN
 • Hotărârea 331/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR DR.GH.MARINESCU, BL.I10A, BL.I10C, B, BL.I 11A, B, BL.I12A, B, BL.I12B, C,D, TEREN IN SUPRAFATA DE 4815 MP -POPESCU CTIN
 • Hotărârea 330/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR LABIRINT, INTR.LABIRINT, CALEA FERATA, POLICLINICA CFR, TEREN IN SUPRAFATA DE 5600 MP-DIMCE STERE
 • Hotărârea 329/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. VULTURULUI, STR. AMZACEA, STR. I.L. CARAGIALE, STR. BRAVILOR TEREN IN SUPRAFATA DE 22.542 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 328/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. PREDA BUZESCU, STR. NICOLAE BALCESCU, B-DUL MAMAIA, STR. CHILIEI, TEREN IN SUPRAFATA DE 12800 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 327/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. ECOULUI, STR. TURDA, STR. UNIRII, BLOCURILE BM1, TEREN IN SUPRAFATA DE 8930 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 326/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE UNIVERSITATEA OVIDIU, STR. LIBERTATII, STR. UNIRII, BDUL MAMAIA, TEREN IN SUPRAFATA DE 4200 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 325/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. STEAGULUI, STR. EMIL RACOVITA, STR. ORIZONTULUI, STR. BABA NOVAC TEREN IN SUPRAFATA DE 15000 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZIC SI JURIDICE
 • Hotărârea 324/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.CIPRIAN PORUMBESCU, STR.UNIRII, STR.DOROBANTI, ALEEA CAROSABILA(STR.PESCARILOR) TEREN IN SUPRAFATA DE 6400MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 323/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.MIRCEA CEL BATRAN, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, ZONA DE BLOCURI SITUATE LA INTERSECTIA BD.TOMIS CU BD.MAMAIA, TEREN IN SUPRAFATA DE 5017,91MP., PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 322/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.MIHAI VITEAZU, STR.STEFAN MIHAILEANU, STR.CALUGARENI, STR.DIMITRIE BOLINTINEANU, TEREN IN SUPRAFATA DE 32300MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 321/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN, PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX DE DEPOZITARE SI DESFACERE MARFURI GENERALE, PARCELA A 606/2, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 45000MP, PROPRIETATEA SC EXCLUSIV ENB ALIMENT SRL
 • Hotărârea 320/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR.270/2011 PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , DELIMITAT DE STR.PORTITEI, STR.DORULUI, STR.TRANDAFIRULUI SI STR.CRINULUI, TEREN IN SUPRAFATA DE 9950MP., PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 319/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ-INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN, IMPREJMUIRE TEREN SI CONSTRUIRE HALE DE DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE, TEREN IN SUPRAFATA DE DE 5000 MP, PARCELA A 604/8/2-PROPRIETAR ENACHE GHEORGHE
 • Hotărârea 318/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUN.CONSTANTA SI APROBAT PRIN HCLM NR.201/2011
 • Hotărârea 317/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2011
 • Hotărârea 316/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONA VIILE NOI, DELIMITAT DE STR.COMARNIC, DE 1095/50, DE 1095/110, DE 1095/38, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 81.953 MP., PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 315/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII –CAZINO-PORT TOMIS” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013;
 • Hotărârea 314/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 11/2011 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RESTAURAREA SI AMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII - CAZINO - PORT TOMIS"
 • Hotărârea 313/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE DRUM ZONA AUREL VLAICU, MUN CONSTANTA, STR BARBU ST DELAVRANCEA", ETAPA DALI
 • Hotărârea 312/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAS, STR. MOTILOR, MUN CONSTANTA
 • Hotărârea 311/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PIETRUIRE SI ASFALTARE PALAZU MARE, MUN CONSTANTA STR. DUMBRAVENI
 • Hotărârea 310/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2012
 • Hotărârea 309/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI)CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 308/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART.1 AL HCLM NR.248/2009 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.269/2002 PRIVIND PUNCTELE DE LUCRU ALE RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 307/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE INCHIRIERE PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 306/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONTINUAREA ADMINISTRARII SUB FORMA GESTIUNII DIRECTE DE CATRE RAEDPP CONSTANTA A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII AMENAJATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 305/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUN.CONSTANTA PENTRU ANUL 2012
 • Hotărârea 304/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 145/2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012 PRECUM SI PENTRU INDREPTAREA UNEI ERORI MATERIALE DIN CUPRINSUL ACESTEIA
 • Hotărârea 303/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU AL UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITARE DE STAT PE ANUL 2012
 • Hotărârea 302/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI SFANTUL MINA
 • Hotărârea 301/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR. 9/2011 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SA CONSTANTA
 • Hotărârea 300/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BEGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2011 ALE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 299/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT PE ANUL 2011 AL RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 298/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT PE ANUL 2011 AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 297/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI RECTIFICATPE ANUL 2011 AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 296/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2011
 • Hotărârea 295/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 294/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2011
 • Hotărârea 293/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARTE DE 46.308.754 LEI
 • Hotărârea 292/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.265/31.10.2011 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 226/23.09.2011 PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU ENERGIE TERMICA IN CONFORMITATE CU OUG NR. 70/31 AUGUST 2011, PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE SOCIALA IN PERIOADA SEZONULUI RECE
 • Hotărârea 291/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIRE PE PERIOADA SEZONULUI RECE PENTRU FAMILIILE SI PERSOANELE SINGURE CARE SE INCALZESC CU ENERGIE TERMICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT SAU LEMNE DE FOC
 • Hotărârea 290/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ''AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES IN PORTUL TOMIS SI PLAJA MODERN'' SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL
 • Hotărârea 289/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL, IN TEMEIUL ART.5, LIT.B), DIN ANEXA NR 4 LA HG NR 28/2008, AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII ''AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES IN PORTUL TOMIS SI PLAJA MODERN''
 • Hotărârea 288/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI APROBATE LA ART.1 DIN HCLM NR 206/2011 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ''AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES IN PORTUL TURISTIC TOMIS SI PLAJA MODERN''-ETAPA STUDIUL DE FEZABILITATE
 • Hotărârea 287/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIRE PE PERIOADA SEZONULUI RECE PENTRU FAMILIILE SAU PERSOANELE SINGURE CARE SE INCALZESC CU BUTELII GPL PENTRU SOBE SAU CENTRALE CU FUNCTIONARE GPL SAU SE INCALZESC CU ENERGIE ELECTRICA
 • Hotărârea 286/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. AMURGULUI, STR. MANGALIEI, STR. LILIACULUI, BI. E7, E8, TEREN IN SUPRAFATA DE 11769,71 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 285/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT SITUAT IN MUN.CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.SPIRU HARET, STR.MEDEEA, STR CERCETAS ION CRACANA, STR CERCETAS ALEXANDRU BUZATU, TEREN IN SUPRAFATA DE 8476 MP, SOLICITARE MAIOR PETRIA
 • Hotărârea 284/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. RAZVAN VODA, STR. VERDE, STR. MITROPOLIT DOSOFTEI, STR. ALBA LULIA , TEREN IN SUPRAFATA DE 22200 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 283/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. ELENA CUZA, STR GRIGORE ALEXANDRESCU, ALEE ACCES-LIMITA LOTURI, TEREN IN SUPRAFATA DE 2030 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 282/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE BISERICA ORTODOXA, STR. BREST (DE 279), SOLA 34, PARCELA VN 280, LOT A 1/4 SI A 1/5, TEREN IN SUPRAFATA DE 953 MP, PROPRIETATE PAROHIA « SFANTA MARE MUCENITA ECATERINA»
 • Hotărârea 281/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIU\ SITUAT IN MUNICIPIU\ CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. SPIRU HARET, STR. MEDEEA, STR. DESPOT VODA, STR. SAMUEL MICU KLEIN, TEREN IN SUPRAFATA DE 6658,0 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 280/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. SLT ANGHELESCU, STR SLT.GH. DUMITRESCU, STR SAMUEL MICU KLEIN, STR PETRE PONI, TEREN IN SUPRAFATA DE 6658 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE-NEDELCU NICOLETA
 • Hotărârea 279/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR SALCIILOR, STR BARBU ST.DELAVRANCEA SI ZRA 3, TEREN IN SUPRAFATA DE 4288 MP. PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE-ASAN ASAN
 • Hotărârea 278/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUN.CONSTANTA DELIMITAT DE STR STEJARULUI, STR BABA NOVAC, STR STRAJERULUI, STR MERISOR, TEREN IN SUPRAFATA DE 10628, 20 MP PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE- COPOT ELENA
 • Hotărârea 277/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. SULFINEI, STR. ION TAUTU, STR. DUILIU ZAMFIRESCU, STR. DELFINULUI TEREN IN SUPRAFATA DE 10800MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 276/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PT TERITORIUL SITUAT IN MUN.CONSTANTA DELIMITAT DE STR MEDEEA, TMN TAGCIC 9, C3A, STR CERCETAS CRACANA, STR PREDA BUZATU, TEREN IN SUPRAFATA DE 2800 MP PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE GEORGESCU RODICA
 • Hotărârea 275/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.TIMISANA, STR.PETRU VULCAN, PIATA CHILIEI, STR.MARAMURES, TEREN IN SUPRAFATA DE 3940 MP., PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 274/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR.VICEAMIRAL ION MURGESCU, STR.ION BORCEA, STR.UNIRII, BD.MAMAIA, TEREN IN SUPRAFATA DE 13209,94 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 273/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.ION LAHOVARI, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, STR. MIRON COSTIN, BD.MAMAIA TEREN IN SUPRAFATA DE 1824MP., PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 272/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA DELIMITAT DE STR.MIHAI VITEAZU, STR.DECEBAL, STR.LAHOVARI ION, STR.MIRON COSTIN, STR.TUDOR VLADIMIRESCU TEREN IN SUPRAFATA DE 6390MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 271/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ART.1 AL HCLM NR 170/2011 PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR 88/2004 PRIVIND APROBAREA PUD ''EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA''STR GH POPA NR 21, 140 MP, ROSOI ANITA
 • Hotărârea 270/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. PORTITEI, STR. DORULUI, STR. TRANDATIRULUI SI STR. CIBINULUI, TEREN IN SUPRAFATA DE 9.950 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 269/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. MIRCEA CEL BATRAN, STR. ION BANESCU, STR. DECEBAL, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, TEREN IN SUPRAFATA DE 7445,95MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE POPESCU ADRIAN SI ALINA
 • Hotărârea 268/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. UNIRII, STR. OLEG DANOVSKI, STR. TURDA, BD. MAMAIA, TEREN IN SUPRAFATA DE 7271,95 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 267/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. SUCEAVA, STR. SOVEJA, BDUL ALEX. LAPUSNEANU SI LINIA DE BLOCURI 5 TEREN IN SUPRAFATA DE 76408,67 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 266/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. MIHAI VITEAZU, STR. TEPES VODA, STR. CALUGARENI, STR. STEFAN MIHIILEANU, TEREN IN SUPRAFATA DE 13082,68MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 265/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR 226/2011 PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU ENERGIE TERMICA IN CONFORMITATE CU OUG NR.70/2011
 • Hotărârea 264/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.9/2011 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 263/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 AL RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 262/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 261/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2011 DE SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 260/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2011
 • Hotărârea 259/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA PENTRU ANUL 2012
 • Hotărârea 258/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI S.C. LA FATTORIA S.R.L.
 • Hotărârea 257/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 256/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND DAREA ÎN GESTIUNE DELEGATA CATRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L CONSTANTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN
 • Hotărârea 255/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 254/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 3, POZITIA 21 DIN H.C.L. NR. 61 / 1992 PRIVIND INFIINTAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR CONSTANTA"
 • Hotărârea 253/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A RAEDPP ASUPRA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 252/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 251/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERARII UNOR NOI UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA - CANAL CONSTANTA
 • Hotărârea 250/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL, IN REGIM DE INCHIRIERE, DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 249/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA, APROBATE PRIN HCLM NR.278/2010
 • Hotărârea 248/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA IN MUN.CONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFIC SARBATORILOR DE IARNA PRECUM SI A ACTIVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE
 • Hotărârea 247/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LINIILOR PRIORITARE PENTRU SUBVENTIONAREA DIN BUGETUL LOCAL IN ANUL 2012 A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE ACORDA SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA
 • Hotărârea 246/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SUB FORMA DE COMBUSTIBIL SOLID
 • Hotărârea 245/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 244/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL, CONFORM ART. 5 DIN ANEXA 4 LA H.G. NR. 28/2008, AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII „CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI ÎN VEDEREA CUMPARARII, ZONA BABA NOVAC”
 • Hotărârea 243/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L.M. NR. 301/2009 PRIVIND COMPONENTA COMISIEI DE ANALIZA A DOSARELOR PENTRU ACORDAREA SUBVENTIEI DE 30% DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU SPRIJINIREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA, (O.U.G. NR. 51/2006);
 • Hotărârea 242/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAS, MUN.CONSTANTA - STRADA MOTILOR” – FAZA DALI;
 • Hotărârea 241/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „PIETRUIRE SI ASFALTARE ÎN ZONA PALAZU MARE, MUNICIPIUL CONSTANTA (STR. DUMBRAVENI)” – FAZA DALI
 • Hotărârea 240/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 16815 MP., SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 239/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REESALONARII SI RESTRUCTURARII CREDITULUI ACORDAT DE CATRE UNICREDIT TIRIAC BANKPENTRU SC TELEGONDOLA MAMAIA SRL SI APROBAREA EXTINDERII DREPTULUI DE IPOTECA SI A INTERDICTIILOR IN FAVOAREA CREDITORULUI ASUPRA UNOR CONSTRUCTII
 • Hotărârea 238/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DELEGAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA VANZARII IMOBILULUI(APARTAMENT) SITUAT IN STR.SOVEJA NR.120, BL.DR36, SC.A, ET.VI, AP.28
 • Hotărârea 237/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR.471/2007 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 236/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MANDATAREA RAEDPP CONSTANTA ÎN VEDEREA VÂNZARII LOCUINTELOR ANL
 • Hotărârea 235/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 234/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII IN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. A OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC NATIONAL ''VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA''
 • Hotărârea 233/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 177,70MP, CATRE CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA
 • Hotărârea 232/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 231/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR BISERICII SF.MARE MUCENIC PANTELIMON
 • Hotărârea 230/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 59/2011 REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 229/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.2 DIN HCLM NR.462/2009 PENTRU PARTICIPAREA MUN.CONSTANTA LA PROGRAMUL NATIONAL DE IMBUNATATIRE A CALITATII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPATII VERZI IN LOCALITATI, CU PROIECTUL ''AMENAJAREA PARCULUI CAROL Í'' DIN MUN.CONSTANTA
 • Hotărârea 228/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA "REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUN.CONSTANTA SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL "PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013''
 • Hotărârea 227/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INFIINTAREA S.C. RADET CONSTANTA S.A. CA URMARE A REORGANIZARII PRIN DIVIZARE PARTIALA A REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA
 • Hotărârea 226/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU ENERGIE TERMICA, IN CONFORMITATE CU OUG NR 70/2011 PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE SOCIALA IN PERIOADA SEZONULUI RECE
 • Hotărârea 225/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATE POPULATIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 224/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 223/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 LA HCLM NR.39/2010 SI A ANEXEI NR.1 LA HCLM NR 154/2011
 • Hotărârea 222/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 221/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.1 DIN HCLM NR 111/2011 PRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNEI "PASARELE PIETONALE"
 • Hotărârea 220/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.1 DIN HCLM NR.112/2011 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL "PROMENADA TURISTICA MAMAIA"
 • Hotărârea 219/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.1 DIN HCLM NR.14/2011 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRICIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PT OBIECTIVUL "PARCUL SENIORILOR"
 • Hotărârea 218/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.1 DIN HCLM NR.113/2011 PENTRU APROBAREA DOCUMANTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL ''RESTAURAREA SI AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE-PIATA OVIDIU"
 • Hotărârea 217/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI - TEREN SI CONSTRUCTIE -''CAZINO CONSTANTA' APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
 • Hotărârea 216/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI URSALAS CORNEL, URSALAS LUCRETIA SI URSALAS PETRU
 • Hotărârea 215/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RAEDPP ASUPRA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 214/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA ÎN VEDEREA EXECUTARII ‘’PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE’’ - CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA-STR. STEFANITA VODA
 • Hotărârea 213/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUN.CONSTANTA
 • Hotărârea 212/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REVOCAREA HCLM NR 91/2011 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE BUNURI INTRE MUN.CONSTANTA SI CIOCARZAN IOAN SI ANETA
 • Hotărârea 211/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN.CONSTANTA
 • Hotărârea 210/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUN.CONSTANTA
 • Hotărârea 209/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 208/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 207/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE ACHIZITIE LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ, A SERVICIULUI DE PROIECTARE- PT, PAC, DDE SI A MODALITATII DE FINANTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ''CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE''-CAMPUS SOCIAL HENRI COANDA - STR. STEFANITA-VODA PENTRU ZONA I
 • Hotărârea 206/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICOECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII ‘’AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES ÎN PORTUL TOMIS SI PLAJA MODERN’’
 • Hotărârea 205/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI “PROGRAMUL DE ÎNTRETINERE, REPARARE SI MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANII 2012, 2013, 2014
 • Hotărârea 204/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA STUDIULUI “DOCUMENTATIE DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE’’ REFERITOR LA “PROGRAMUL DE INTRETINERE, REPARARE SI MODERNIZARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANII 2012, 2013, 2014;
 • Hotărârea 203/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPATIU DE LOCUIT CONSTRUIT DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 202/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 201/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUN.CTA, APROBATE PRIN HCLM NR.60/2011
 • Hotărârea 200/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 9 LA HCLM NR. 92/2010 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011
 • Hotărârea 199/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2011 AL SCIL CONFORT URBAN CONSTANTA
 • Hotărârea 198/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2011 AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 197/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2011 AL RAEDPP CONSTANTA;
 • Hotărârea 196/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2011;
 • Hotărârea 195/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI MUNICIPAL RECTIFICAT PE ANUL 2011;
 • Hotărârea 194/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNUI ACORD DE COOPERARE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA- CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA SI JUDETUL CONSTANTA-CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA, IN VEDEREA FUNCTIONARII SERVICIILOR PUBLICE DE SALVARE ACVATICA-SALVAMAR SI A POSTURILOR DE PRIM AJUTOR IN SEZONUL 2011 PE PLAJELE DIN CONSTANTA SI STATIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 193/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI ALEXA GHEORGHE, ALEXA ELENA,HUSEIN OZGHEN,HUSEIN SAVER, MATICIUC ION SI MATICIUC SMARANDA
 • Hotărârea 192/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE COMPLEX COMERCIAL INTEREX, STR. AMURGULUI, CALEA FERATA, SOSEAUA MANGALIEI, TEREN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 43.400 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 191/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUN.CONSTANTA, DELIMITAT DE STR LIBERTATII, STR UNIRII, STR. OLEG DANOVSCHI, ZONA BLOCURI BM1-BM2, TEREN IN SUPRAFATA DE 7350,16 MP.
 • Hotărârea 190/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR FULGERULUI, STR I L CARAGIALE, STR POPORULUI, BL.L100, L111, TEREN IN SUPRAFATA DE 4177,80 MP. PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 189/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 10/08.03.2011 REFERITOR LA APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL
 • Hotărârea 188/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL (TEREN SI CONSTRUCTIE) DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 187/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 186/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI" RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE PIATA OVIDIU" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 185/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI" PARCUL SENIORILOR" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 184/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "PROMENADA TURISTICA MAMAIA" - SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 183/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE CUPRINSE IN HCLM NR.12/2011
 • Hotărârea 182/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE"- SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007- 2013
 • Hotărârea 181/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "CAIETE DE SARCINI ~I SPECIFICATII TEHNICE IN VEDEREA DOTARII CU MODULE DE INCALZIRE SI ACM LA 50 DE PT-URI AFLATE IN EXPLOATAREA RADET CONSTANTA";
 • Hotărârea 180/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC "DOCUMENTATIE TEHNICA PRIVIND REDIMENSIONAREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA PENTRU INCALZIRE SI ACM LA 50 DE PT-URI AFLATE IN EXPLOATAREA RADET CONSTANTA";
 • Hotărârea 179/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND STAREA TEHNICA A ECHIPAMENTELOR RESPECTIVE A SCHIMBATOARELOR DE CALDURA MONTATE IN PUNCTELE TERMICE AFLATE IN EXPLOATAREA RADET CONSTANTA,'" ,
 • Hotărârea 178/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA "STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INLOCUIREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA PENTRU INCALZIRE CU MODULE TERMICE DE INCALZIRE LA CELE 134 DE PUNCTE TERMICE AFLATE IN EXPLOATAREA RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 177/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND A PROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.ADAMCLISI, STR. SOVEJA, ALEE CAROSABILA SI PUNCT TERMIC, BD. TOMIS,TEREN IN SUPRAFATA DE 24000 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE;
 • Hotărârea 176/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. BANU MIHALCEA, STR. DR. ION RATIU, STR. CHILIEI, STR. MARAMURES, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 7851 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE;
 • Hotărârea 175/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE PREL. STR. HATMAN LUCA ARBORE, DRUM DE EXPLOATARE, SOS MANGALIEI, INCINTA OIL TERMINAL, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 272535,65 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE;
 • Hotărârea 174/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. ION TAUTU, STR. PARTIZANILOR, STR. N. GRIGORESCU, STR. RASARITULUI, STR. DELFINULUI, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 14.193MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE;
 • Hotărârea 173/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL – TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII IMOBIL PARTER-HALA UNELTE SI UTILAJE CONSTRUCTII, TEREN STUDIAT ÎN SUPRAFATA DE 5100MP, DIN CARE PARCELA A663/11 LOT 8 IN SUPRAFATA DE 4303 MP ESTE PROPRIETATE VANGHELICI APOSTOL SI KATI;
 • Hotărârea 172/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. AGRICULTORI, STR. OBORULUI, STR. ION CORVIN, BL. L114-115, TEREN IN SUPRAFATA DE 8250 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 171/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE PRE!. STR. ELIBERARII, STR. NICOLAE FILIMON, CALEA FERATA, STR. INTERIOARA NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 113.326 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 170/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPATREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR. 88/2004 PRIVIND APROBARE PUD - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA, STR. GHE POPA NR. 21, TEREN IN SUPRAFATA DE 140 MP
 • Hotărârea 169/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. GHEORGHE SION, BD. IC BRATIANU, BD. IL CARAGIALE, STR. DEZROBIRII, TEREN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 35.744 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 168/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUD - CONSTRUIRE SPITAL D+P+4E, CARTIER PALAZU MARE, PARCELA VN 389/6, VN 390/2/2, VN 390/2/3, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 2003,73 MP, PROPRIETATE SC MAHMUD IMPEX SRL
 • Hotărârea 167/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. BARBU ST. DELAVRANCEA, STR. PORTITEI, STR. RAZOARE, STR. FRUNZELOR TEREN IN SUPRAFATA DE 8053,91MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 166/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 59/2011 REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 165/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 5 LA HCLM NR. 92/2010 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011;
 • Hotărârea 164/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 150/2010 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA;
 • Hotărârea 163/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA ~I EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDULLOCATIV DE STAT;
 • Hotărârea 162/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.471/2007 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE APATINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUN.CONSTANTA, CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 161/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 160/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INLOCUIREA A DOUA SUPRAFETE DE TEREN AFERENTE CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.1012/13.01.1995, INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI SC CUGET LIBER SA, CU DOUA SUPRAFETE DE TEREN SIMILARE
 • Hotărârea 159/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COTEI LUNARE DE BENZINA /AUTOTURISM CE DESERVESTE ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR CONSTANTA
 • Hotărârea 158/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETURNAREA PARTIALA DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANTA CATRE SC CARREFOUR ROMANIA SA SI SC METROPOLIS INVESTITII IMOBILIARE SRL A SUMEI DE 6944 LEI, ACORDATA CU TITLU DE SPONSORIZARE SI RAMASA NEUTILIZATA, CONFORM DESTINATIEI PENTRU CARE A FOST PRIMITA
 • Hotărârea 157/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA PROTOCOLUL DE ACORD NR. 117015/15.09.2010 INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA, CARREFOUR ROMANIA SA SI SC METROPOLIS LNVESTITII LMOBILIARE SRL, REFERITOR LA TERMENII SI CONDITIILE IN CARE PARTILE INTELEG SA COLABOREZE, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI "SUBTRAVERSARE DN2A SI SISTEMATIZARE ACCESE"
 • Hotărârea 156/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 27/10.02.2011 REFERITOR LA STATUL DE FUNCTII AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA
 • Hotărârea 155/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
 • Hotărârea 154/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCLM NR.74/2010 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCLM NR.110/2010
 • Hotărârea 153/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFIEARE HCLM NR. 275/02.12.2010 PRIVIND APROBAREA DARII IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA A CENTRALELOR TERMICE AFERENTE CELOR 18 BLOCURI DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, ZONA BABA NOVAE
 • Hotărârea 152/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI IN VEDEREA CUMPARARII, ZONA BABA NOVAC";
 • Hotărârea 151/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 270/11.11.2010 PRIVIND APROBAREA EXPLOATARII ~I INTRETINERII RETELELOR ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI IN VEDEREA CUMPARARII, ZONA BABA NOVAC" DE CATRE ENEL DOBROGEA SA;
 • Hotărârea 150/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSFERUL "PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA ~I LUCRARI TEHNICO EDILITAREAFERENTE"- CAMPUSULSOCIALHENRICOANDA CATRE R.A.E.D.P.P.CONSTANTA;
 • Hotărârea 149/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ~I COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 DIN HCLM NR. 65/31.03.2011 PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA ~I LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE" - CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA -
 • Hotărârea 148/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU ETAPA I A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO EDILITARE AFERENTE-CAMPUS SOCIAL HENRI COANDA, STR.STEFANITA VODA, STUDIU DE FEZABILITATE
 • Hotărârea 147/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUSPENDAREA, PENTRU ANUL 2011, A TAXEI DE ACCES IN STATIUNEA MAMAIA PENTRU AUTOTURISME CARE NU AU NUMAR DE INMATRICULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 146/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 145/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012
 • Hotărârea 144/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUD MODIFICAREA HCLM NR.563/2008 IN SENSUL SCHIMBARII INDICATORILOR URBANISTICI STR BADEA CARTAN F.N., TEREN IN SUPRAFATA DE 904 MP ADMINISTRAT DE DIRECTIA DE SPORT A JUD.CONSTANTA, INVESTITIE REALIZATA DE CIUPERCA MIHAI
 • Hotărârea 143/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUD PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA DELIMITAT DE STR BANU MIHALCEA, STR DR.IOAN RATIU, STR ION ANDREESCU, BL.MD14
 • Hotărârea 142/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUD LOTIZARE TEREN IN SUPRAFATA DE 5730 MP. DIN MASURATORI SI 7315 MP. DIN ACTE STR FANTANELE NR 1, PROPRIETAR BALAMACE DUMITRU
 • Hotărârea 141/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , DELIMITAT DE STR.BABA NOVAC, STR.ALBINELOR, STR.POPORULUI, STR. RASURI, TEREN IN SUPRAFATA DE 3,02 HA, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 140/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI PASAJ RUTIER FILIMON SARBU DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, PRECUM SI INCADRAREA ACESTUIA IN CATEGORIA FUNCTIONALA A DRUMURILOR NATIONALE IN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA-SA A ACTIVITATILOR DE INTERES NATIONAL IN DOMENIUL ADMINISTRARII DRUMURILOR NATIONALE
 • Hotărârea 139/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREANDIN GESTIUNEA DELEGATA A S C CONFORT URBAN SRL A IMOBILULUI REPREZENTAND "PASAJ RUTIER FILIMON SARBU"
 • Hotărârea 138/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. DECEBAL, STR. STEFAN CEL MARE, STR. MIRCEA CEL BATRAN, SALA SPORTURILOR, PARC AFERENT BD. TOMIS TEREN IN SUPRAFATA DE 25200MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 137/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE REALIZARE PROIECT ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI S.C. RAJA S.A. CONSTANTA
 • Hotărârea 136/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRTORILOR SI ACOPERIREA PIERDERII PENTRU ACTIVITATEA EXERCITIULUI FINANCIAR AL SC CONFORT URBAM SRL PE ANUL 2010
 • Hotărârea 135/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCLM NR. 151/16.07.2010
 • Hotărârea 134/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL AL RATC CONSTANTA INCHEIAT LA 31.12.2010
 • Hotărârea 133/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CRESE CONSTANTA, APROBAT PRIN HCLM 504/2009
 • Hotărârea 132/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNREGISTRAREA SPIT-VBL ÎN SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATA ONLINE A IMPOZITELOR SI TAXELOR UTILIZÂND CARDUL BANCAR, PRECUM SI STABILIREA MODULUI ÎN CARE ESTE SUPORTAT COMISIONUL BANCAR
 • Hotărârea 131/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 130/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.133098/04.10.2007 ÎNCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANTA CU SC QUEEN INVESTMENTS INC.SRL ;
 • Hotărârea 129/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
 • Hotărârea 128/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA POZ 12 DIN ANEXA LA HCLM 600/2008 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE SAU IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, CARE URMEAZA SA FIE VANDUTE , IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG 68/2008
 • Hotărârea 127/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. A SECTORULUI DE DRUM NATIONAL- VARIANTA OCOLITOARE KM 0+000-6+000
 • Hotărârea 126/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA DE SC REZIDENT COM SA, VASILESCU NICUSOR SI VASILESCU IULIANA STELUTA CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA, REPREZENTAND TERENUL IN SUPRAFATA DE 383 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. BABA NOVAC, ZONA COMPOZITORILOR, CU DESTINATIA DE DRUM PUBLIC
 • Hotărârea 125/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA DE S.C. PANEL BUILDING SYSTEM SRL CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA, REPREZENTAND TERENURILE IN SUPRAFATA DE 292MP, SI 676 MP, SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. BABA NOVAC, ZONA COMPOZITORILOR, CU DESTINATIA DE DRUMURI PUBLICE
 • Hotărârea 124/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA HCLM NR. 61/1992 PRIVIND INFIINTAREA RAEDPP ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR CONSTANTA
 • Hotărârea 123/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 122/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 121/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI REACTUALIZARE PUZ PALAZU MARE III, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 585 HA, APARTINÂND PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 120/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI MODIFICARE HCLM NR. 127/2003 PENTRU ACTUALIZARE PUZ PALAZU MARE NORD-CARAGEA DERMENI PE MALUL LACULUI SIUTGHIOL, TEREN IN SUPRAFATA DE 36,77 HA, APARTINAND PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 119/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM 466/2001
 • Hotărârea 118/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC FAZA DOCUMENTATIE TEHNICA SI AI PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND MODIFICAREA SOLUTIEI DE INTRARE ÎN PUNCTUL TERMIC 272 AFLAT ÎN EXPLOATAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 117/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC FAZA DOCUMENTATIE TEHNICA SI AI PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND REALIZAREA RACORDULUI TERMIC AL BLOCULUI CS1 LA PUNCTUL TERMIC NR. 139 AFLAT IN EXPLOATAREA RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 116/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12.2010 ALE RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 115/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII-CAZINO-PORT TOMIS SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 114/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A PARTENERIATULUI ÎNTRE U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA SI U.A.T. ORASUL NAVODARI AFERENT PROIECTULUI „ÎMBUNATATIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 113/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE PIATA OVIDIU”
 • Hotărârea 112/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „PROMENADA TURISTICA MAMAIA”;
 • Hotărârea 111/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE
 • Hotărârea 110/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ART. 2 AL HCLM 330/2008 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL RAEDPP - ANEXA 1 LA HCLM 85/2008
 • Hotărârea 109/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE INCHEIATE LA 31.12.2010 ALE RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 108/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI MUNICIPAL RECTIFICAT PE ANUL 2011
 • Hotărârea 107/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL LA TRIMESTRUL I PE ANUL 2011
 • Hotărârea 106/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PRECUM SI A CONTULUI DE EXECUTIE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR DIN AFARA BUGETULUI LOCAL, PE ANUL 2010
 • Hotărârea 105/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND IDENTIFICAREA SI APROBAREA AMPLASAMENTELOR PROPRIETATE PUBLICA A MUN.CONSTANTA CE VOR FACE OBIECTUL PROIECTULUI "REAMENAJARE INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUN.CONSTANTA" SI " RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE -PIATA OVIDIU"
 • Hotărârea 104/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND IDENTIFICAREA SI APROBAREA AMPLASAMENTELOR PROPRIETATE PUBLICA A MUN.CONSTANTA CE VOR FACE OBIECTUL PROIECTULUI "AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES IN PORTUL TURISTIC TOMIS SI PLAJA MODERN " IN VEDEREA IMPLEMENTARII PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE A POLULUI NATIOANLE DE CRESTERE
 • Hotărârea 103/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND IDENTIFICAREA SI APROBAREA AMPLASAMENTELOR PROPRIETATE PUBLICA A MUN.CONSTANTA CE VOR FACE OBIECTUL PROIECTELOR "PROMENADA TURISTICA MAMAIA " SI "IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE " IN VEDEREA IMPLEMENTARII PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE A POLULUI NATIOANLE DE CRESTERE
 • Hotărârea 102/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL DE FACURARE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 101/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA UNUI PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU A-L INLOCUI PE PRESEDINTELE DE SEDINTA ALES PRIN HCLM NR.50/2011
 • Hotărârea 100/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PARTII CREDITATE A CONTRACTULUI DE LUCRARI NR.8710/2008 INCHEIAT INTRE SC CONFORT URBAN SRL IN CALITATE DE AUTORITATE CONTRACTANTA SI SC SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD, PENTRU ANUL 2011
 • Hotărârea 99/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE EXECUTIE , CONFORM RAPORT EVALUATOR PENTRU "PROGRAMUL DE DEZVOLTARE EDILITARA A MUN.CONSTANTA-ZONA FALEZA, STR.MIHAI EMINESCU"
 • Hotărârea 98/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE EXECUTIE, CONFORM RAPORT EVALUATOR PENTRU "PROGRAMUL DE DEZVOLTARE EDILITARA A MUN.CONSTANTA-ZONA FALEZA-NORD"
 • Hotărârea 97/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR.ION CASIAN, STR.FELDIOAREI, STR MEDEEA, CALEA FERATA TEREN IN SUPRAFATA DE 40480 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE, SOLICITANT IBRIS OANA CRINA
 • Hotărârea 96/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR.IZVORULUI, STR.STEAGULUI, AL.CERBULUI, STR DIONISIE CEL MIC, TEREN IN SUPRAFATA DE 14.171 MP. PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE, SOLICITANT GHEORMA FLORIN
 • Hotărârea 95/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TERENUL DELIMITAT DE STR.LIVEZILOR, STR RODICA, STR DEMOCRATIEI, AL.AL.DEMOCRATIEI, AL.PIERSICILOR
 • Hotărârea 94/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE BDUL MAMAIA, STR. UNIRII, STR. LT. GHE. ECONOMU, INCINTA LIC. ENERGETIC SI INCINTA UNIV. SPIRU HARET, TEREN IN SUPRAFATA DE 12.564,36MP,PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 93/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIEI MEMBRILOR COMISIEI DE VANZARE A SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE SAU IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL SI A TERENULUI AFERENT ACESTORA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.U.G. NR.68/2008
 • Hotărârea 92/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII LISTEL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011 A R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 91/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI CIOCAZAN LOAN SI ANETA
 • Hotărârea 90/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA IMOBILULUI - CRESA NR.6, SITUATA IN STR. TOPOLOG NR.6 DIN FOLOSINTA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE
 • Hotărârea 89/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI, MUFTIATULUI CULTULUI MUSULMAN DIN ROMANIA, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 385,00 MP, SITUAT IN CONSTANTA, B-DUL I C BRATIANU
 • Hotărârea 88/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A DIRECTIEI REGIONALE VAMALE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 5000.09 MP, SITUAT ÎN CONSTANTA, ZONA AUREL VLAICU-METRO
 • Hotărârea 87/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE RAEDPP ASUPRA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 86/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA HCLM NR. 61/1992
 • Hotărârea 85/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 84/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 1390 MP. SITUAT ÎN CONSTANTA, ZONA INTERSECTIE SOSEAUA MANGALIEI CU SOSEAUA CUMPENEI APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUMPANA;
 • Hotărârea 83/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 82/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-PENTRU TERITORIUL DE STR.PETRU VULCAN, STR. CRISANEI, STR.MARAMURES, STR.ION ADAM TEREN IN SUPRAFATA DE 4620,00 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, SOLICITANTI PUNDICHE DUMITRU
 • Hotărârea 81/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ -SISTEMATIZARE INCINTA SC COMAT SA, STR INTERIOARA NR 3, TEREN IN SUPRAFATA DE 108.582,47MP., PROPRIETATE SC COMAT SA
 • Hotărârea 80/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. I.C.BRATIANU, STR. LABIRINT, STR. OBORULUI, STR. TH.BURADA, TEREN IN SUPRAFATA DE 15250,00 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 79/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. DIMITRIE ANGHEL, STR. I.L.CARAGIALE, STR. GHEORGHE SION, TEREN IN SUPRAFATA DE 3063 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 78/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , DELIMITAT DE STR. PETRU CERCEL, STR. PAJUREI, STR. VICTOR BABES, STR. GAVRIL MUZICESCU, TEREN IN SUPRAFATA DE 9790 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 77/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUNGIREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
 • Hotărârea 76/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA BILLA, SOS. MANGALIEI
 • Hotărârea 75/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA VETERANI CONSTANTA SUD-CUMPANA, INTRE STR. FANTANELE SI STR. MARESAL ALEXANDRU AVERESCU
 • Hotărârea 74/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTUIA IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 73/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A UNOR MIJLOACE FIXE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA, ÎN VEDEREA CASARII;
 • Hotărârea 72/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE REPREZENTÂND INSTALATII DE ILUMINAT ORNAMENTAL AFLATE ÎN GESTIUNE DELEGATA LA S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 71/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI/CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 70/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATE LA SC CONFORT URBAN SRL A UNOR SISTEME PUBLICE DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN CADRUL OBIECTIVULUI “REABILITAREA SI EXTINDEREA SPATIILOR VERZI DIN ZONA TOMIS I MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 69/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND DAREA ÎN GESTIUNE DELEGATA LA SC CONFORT URBAN SRL A UNOR SISTEME PUBLICE DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN CADRUL OBIECTIVULUI “PARCUL VIITORULUI”
 • Hotărârea 68/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA DISPOZITIILOR ARTICOLULUI 36 ALINEATUL 2 DIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APA SI DE CANALIZARE, PARTEA DISPOZITII GENERALE, DIN ANEXA NR. 5 LA HCLM NR. 466/30.10.2009
 • Hotărârea 67/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERARII UNOR UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA CANAL CONSTANTA
 • Hotărârea 66/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DARII IN FOLOSINTA GRATUITA A LIFTURILOR AFERENTE CELOR 16 BLOCURI DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, ZONA BABA NOVAC CATRE ASOCIATIILE DE PROPRIETARI
 • Hotărârea 65/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ''PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE''-CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA-STR.STEFANITA VODA"
 • Hotărârea 64/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCARII ANUALE A UNOR FONDURI DIN BUGETUL LOCAL, IN FUNCTIE DE PREVEDERILE BUGETARE ANUALE, ASOCIATIEI JUDETENE CONSTANTA A SPORTULUI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP, IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI DE CATRE PERSOANELE CU HANDICAP, CONFORM LEGII NR. 448/2006
 • Hotărârea 63/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPATIU DE LOCUIT CONSTRUIT DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 62/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIILOR PUBLICE IN SCOPUL INCHIRIERII UNOR AMPLASAMENTE IN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI COMERCIALE TEMPORARE IN ZONE PUBLICE
 • Hotărârea 61/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIILOR DE PIATA ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR.244/11.11.2010
 • Hotărârea 60/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN HCLM 28/10.02.2011
 • Hotărârea 59/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 58/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A POLITIEI LOCALE CONSTANTA
 • Hotărârea 57/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE BUNURI CARE SE IAU ÎN CONSIDERARE LA STABILIREA AJUTORULUI SOCIAL SI APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE DE PERSOANELE DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL;
 • Hotărârea 56/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 281/10.12.2010 PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE ÎN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2011
 • Hotărârea 55/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 92/2010 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011
 • Hotărârea 54/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2011
 • Hotărârea 53/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA PE PERIOADA DETERMINATA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 13.936 MP., SITUAT IN CONSTANTA, ZONA FALEZA NORD, STR.LT.GH.ECONOMU-STR CIPRIAN PORUMBESCU, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL.MUN.CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA C.L.M. CONSTANTA IN ADMINISTRAREA C.N. APELE ROMANE
 • Hotărârea 52/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ART.1 DIN HCLM NR.292/10.12.2010
 • Hotărârea 51/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU RPIVIND COMPLETAREA ART.1 DIN HCLM NR.291/10.12.2010
 • Hotărârea 50/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA (STROE FELIX)
 • Hotărârea 49/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INCHEIEREA UNUI PARTENERIAT INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA, SC CONFORT URBAN SRL SI SC TEMESTATE SRL
 • Hotărârea 48/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REGLEMENTAREA COMERCIALIZARII PLANTELOR, SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR STUPEFIANTE, HALUCINOGENE, EUFORICE SI PSIHOTROPE IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 47/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSUSIREA DISPOZITIEI NR. 112/10.01.2011 PRIVIND NEACORDAREA UNOR DREPTURI SPECIALE PENTRU MENTINEREA SANATATII SI SECURITATII MUNCII PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRECUM SI SALARIATILOR DIN INSTITUTIILE/SERVICIILE PUBLICE AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA CONFORM PREVEDERILOR DIN ACORDURILE/CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA IN VIGOARE
 • Hotărârea 46/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 246/2009 PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 110/2009 PENTRU COMPLETAREA HCLM NR. 784/2008, (MODIFICATA DE HCLM NR. 57/2009) PENTRU APROBAREA PLANULUI DE AMPLASARE A PUNCTELOR DE DESFACERE A PRESEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 45/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.447/30.07.1999 PRIVIND APROBARE PUD- "CONSTANTA, ZONA FALEZA NORD-PROIECT AL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE EDILITAR-URBANA AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN SENSUL RECONFIGURARII EDILITAR-URBANE SI MODIFICARII REGIMULUI DE INALTIME APROBAT, TEREN IN SUPRAFATA DE 29090 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 44/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI REACTUALIZARE PUZ SAT VACANTA, MODIFICAREA HCLM NR. 117/2003, TEREN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 12 HA, PARTE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PARTE PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 43/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR.PANDURULUI, STR. LILIACULUI, STR.THEODOR SPERANTIA, STR. MESTERUL MANOLE, TEREN IN SUPRAFATA DE 1824 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 42/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.ACHILE SARY, BD.IC BRATIANU, STR.GHEORGHE POPA, STR.RAZVAN VODA, TEREN IN SUPRAFATA DE 12210 MP.,PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 41/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.SECERISULUI, BL.LE 19, STR.POPORULUI, BD.ALEXANDRU LAPUSNEANU, TEREN IN SUPRAFATA DE 16350 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 40/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.BABA NOVAC , STR.MIHAIL JURA, STR.GHEORGHE DIMA, STR.EDUARD CAUDELLA SI LIMITA DE PROPRIETATE SHOWROOM, TEREN IN SUPRAFATA DE 15159,8MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 39/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E SI IMPREJMUIRE LOT, STR. SULMONA NR.12 SI 12BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 311,00 MP DIN ACTE SI 320,00 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE S C NEO SERVIS S.R.L
 • Hotărârea 38/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. AMURGULUI, STR. SAICIILOR, SOS. MANGALIEI, STR. LILIACULUI , TEREN IN SUPRAFATA DE 48.095MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 37/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. SPATAR NICOLAE MILESCU, STR. HURMUZACHE CONSTANTIN, STR. AMZACEA, ALEEA CAROSABILA, TEREN IN SUPRAFATA DE 9.660MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 36/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD-LOTIZARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE, ZONA AUREL VLAICU, STR. CRISULUI NR. 12, PARCELA A 656/8,SOLA 70, TEREN IN SUPRAFATA DE 13.225 MP, DIN ACTE SI 13.241,95 MP. DIN MASURATORI, PROPRIETATE ROTARU NICOLAIE;
 • Hotărârea 35/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MEDEEA, B-DUL AUREL VLAICU, STR. CUMPENEI, STR. VALUL LUI TRAIAN, TEREN IN SUPRAFATA DE 8200 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 34/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. BPHASDEU, STR. STEFANITA VODA, STR. SLT. ION ALEXANDRESCU, STR. SERBAN VODA, TEREN IN SUPRAFATA DE 23.500 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 33/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.680/2008 PRIVIND ART.6, ANEXA 4 DIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI STATIUNII MAMAIA PRIN CONCESIUNE
 • Hotărârea 32/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE, CU TOATE MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 31/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DOMNULUI HARRY TAVITIAN
 • Hotărârea 30/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN ADMINISTRAREA RAEDPP A LIFTURILOR AFERENTE CELOR 16 BLOCURI DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, ZONA BABA NOVAC
 • Hotărârea 29/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI CONSTANTA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTEIA
 • Hotărârea 28/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTLL SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNLCIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 277/10.12.2010
 • Hotărârea 27/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 436/13.11.2009 REFERITOR LA STATUL DE FUNCTII AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE
 • Hotărârea 26/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HCLM NR. 268/2010 IN SENSUL SCHIMBARII NUMARULUI CADASTRAL AFERENT LOTULUI IN SUPRAFATA DE 450 MP, AVAND INDICATIVUL A 22A, DIN 115363 IN 115364
 • Hotărârea 25/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 24/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUINLOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA, ZONA VILA SCANTEIA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 23/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN
 • Hotărârea 22/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 21/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCLM NR. 246/11.11.2010 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE CABINET MEDICAL IN SUPRAFATA DE 48,30MP SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA STRADA IZVOR NR.27, PRECUM SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 20/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCLM NR. 247/11.11.2010 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE CABINET MEDICAL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STRADA IZVOR NR.27, IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII MEDICALE IN SISTEM DE "TURA -CONTRATURA", PRECUM SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 19/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SI/SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 18/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE ASOCIATIEI "SPERANTA" PENTRU OCROTIREA BOLNAVILOR CU SIDA, CONSTANTA
 • Hotărârea 17/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 92/2010 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011, PRECUM SI INDREPTAREA UNOR ERORI MATERIALE STRECURATE IN CUPRINSUL ACESTEIA
 • Hotărârea 16/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SCHIMBUL UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 15/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 15454 MP. SITUAT PE BD.AUREL VLAICU COLT CU STR. CARAIMAN, INTRE GRUP SCOLAR COOPERATIE SI GRUP SCOLAR LEONIDA AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII PARCUL VIITORULUI, ZONA CET, MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 14/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PARCUL SENIORILOR"
 • Hotărârea 13/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CONFORM CERINTELOR DIN GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU AXA POR-AXA 1 SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MAMAIA TELESCHI-REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL"
 • Hotărârea 12/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "IMBUNATATIREA ACCESULUI LNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SIPLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA NAVODARI"
 • Hotărârea 11/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILIOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII - CAZINO-PORT TOMIS"
 • Hotărârea 10/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR CHEL TUIELI DE REPREZENT ARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2011
 • Hotărârea 9/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL LA SCIL CONFORT URBAN SRL PE ANUL 2011
 • Hotărârea 8/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SCIL CONFORT URBAN PE ANUL 2011
 • Hotărârea 7/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RADET PE ANUL 2011
 • Hotărârea 6/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RATC PE ANUL 2011
 • Hotărârea 5/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011 ALE RAEDPP
 • Hotărârea 4/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2011
 • Hotărârea 3/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTAPE ANUL 2010
 • Hotărârea 2/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUIDE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 1/2011 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2010