Proces verbal din 30.03.2010

54.proces verbal sedinta din data 30.03.2010

ROMÂNIAMUNICIPIUL CONSTANȚA

IZ» I 4 CONSILIUL LOCAL ’

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 30.03.2010, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 26 de consilieri (absent: dl.Tănase Cristian - bolnav), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.25/2010, de domnul consilier Moisoiu-Anastasiu Dănuț Nicoșor.

Dl.Dănuț Moisoiu

Bună ziua! Dați-mi voie să începem. Deci, domnilor, avem convocatorul, pe care l-ați primit, cu cele 29 de puncte... Și supun la vot convocatorul:

Cine este pentru ? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Iar pe ordinea suplimentară mai avem încă 2 proiecte de hotatări, care ne interesează în mod direct. Deci, este vorba.Puțină atenție, vă rog! Este un proiect de hotărâre pentru însusirea de către Consiliul Local Constanța în numele Municipiului Constanța a recursului declarat împotriva încheierii din 24.03.2010 privind respingerea cererii de sesizare a Curții constituționale, excepțiile invocate fiind inadmisibile, și constatarea în conformitate cu art.300 Cod procedură penală a regularității actului de sesizare a instanței, pronunțată în dosarul penal nr.6536/2/2008. Acesta este primul pe ordinea suplimentară. Și al doilea: “Desemnarea domnului avocet Ioan Neamțu în vederea reprezentării și apărării intereselor Consiliului Local Constanța pentru Municipiul Constanța, în calitate de parte vătămată, în dosarul penal nr.6536/2/2008, înregistrat pe rolul Curții de Apel București, cu termen de control în data de 31.03.2010.”

Cine este pentru ordinea suplimentară? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Vă propun să începem lucrările cu ultimele puncte ale convocatorului, fiind vorba de

declararea unor “Cetățeni de onoare” ai municipiului Constanța și, fiind vorba de vot secret, să mai scurtăm din timp.

Cine este pentru? Contra? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Decebal Făgădău

Domnule președinte...

Dl.Dănuț Moisoiu

Vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

O să vă rog, stimați colegi, între timp se dau materialele, la punctul nr.5 de pe ordinea de zi, privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri), veți primi niște anexe. O să vă rog să fiți de acord să includem și această anexă la proiectul de hotărâre pe ordinea de zi.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, proiectul este pe ordinea se zi. Se propune o completare și o supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Contra? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul 27:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța” domnului Stănescu Ionuț Rudi.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Nu cred că trebuie să vă fac prezentarea, știți foarte bine cine sunt acești domni și ce-au făcut pentru orașul Constanța, mai puțin despre ultimul. Deci o să supun la vot secret propunerea. Dar, pentru a câștiga timp, voi da citire și celorlalte proiecte, iar dumneavoastră veți vota:

Punctul 28:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța” domnului Toma Laurențiu Mihai.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Punctul 29:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța” domnului Jean Noel Kerdraon.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Dănuț Moisoiu

Comisia de numă rare a voturilor, vă rog! Până se numă r ă voturile, propun să trecem la

punctul 1:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2010 și a nivelurilor subvențiilor.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Bun, dacă nu sunt întrebări, supun la vot:

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, aprobate prin H.C.L.M. nr. 4/05.02.2010.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora, prestate de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCLM 319/2008, precum și anexa nr.1 la HCLM nr.273/2008 modificată prin HCLM 472/2009.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Da,vă rog, spuneți!

Dl.Victor Manea

Ce s-a modificat, că acum am primit-o și n-am avut timp să.. .față de...?

Dl.Dănuț Moisoiu

Domnu' Marica, vă rog!

D-na Marcela Enache

Sunt câteva modificări, în sensul că acei tineri care erau repartizați, conform procedurii, la blocurile BN8, BN7, vor primi repartizările în blocurile BN18, BN19 care sunt în fază foarte avansată. Sunt gata într-o lună, o lună și ceva. Domnul Marica poate să vină și cu alte probleme.. .Deci, nu sunt prea multe modificări. Însă, s-a făcut și o rectificare a acestor anexe, pentru că au mai avut 3-4 modificări, și să-i dăm și forma finală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

V-ați lămurit sau vreți să vă mai explic eu?

Dl.Dănuț Moisoiu

Vă rog, domnu' Cupșa!

Dl.Ovidiu Cupșa

Deci, eu.nu știu, poate că-i o scăpare de-a mea, cel puțin aici în hotărârea asta de modificare n-am văzut.Un tânăr nu mai poate recupera.Ei, conform contractului vechi, nu au voie să înstrăineze dimp de 10 ani. Ce se întâmplă în situația când din cauza faptului că a rămas șomer sau nu știu ce s-a-ntâmplat și nu mai poate plăti.deci, nu-și mai poate plăti banca? Pierd tot? Eu zic să le dăm posibilitatea să poată preda contractul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu.Tânărul, în momentul în care plătește rate, are contract cu banca.

Dl.Felix Stroe Mi se pare corect.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și-l ia banca.Îl execută banca și banca vinde apartamentul mai departe. Noi suntem ieșiți din schemă.

Se fac comentarii în sală. (Și el nu mai recuperează nimic.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, aia e.Nu are posibilitatea asta?

Dl.Ion Marica

Deci, avem contracte încheiate între promitentul vânzător, promitentul cumpărător și.Primăria.

Se fac comentarii în sală. (Are dreptate.Are dreptate.Că, după aia, nu mai poate.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Are dreptate! În cazul în care trebuie să-l execute banca, dumneavoastră spuneți că este ținut de incapacitatea de a vinde apartamentul timp de 10 ani. Ceea ce-i corect și s-ar putea să fie un impediment.. .Nimeni nu l-a ridicat până acuma, nici noi nu ne-am gândit la lucrul ăsta, da' e logic ceea ce spuneți și, dacă vreți să-l propuneți ca amendamnet, eu sunt de acord să fie trecut ca amendament aici.

Dl.Ion Marica

Atunci ar însemna să devenim parte și în contractul de vânzare cu banca.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, noi avem o condiție de vânzare.Da? Și ea să nu mai fie valabilă în condițiile în care contractantul, și cumpărătorul apartamentului, cumpără apartamentul prin intermediul băncii.

Dl.Ion Marica

Da, da, da.E corect. De-aia am și trecut.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și ajunge în caz de insolvabilitate la bancă și banca trebuie să preia apartamentul. Numai atunci, nu?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Da, domn'e, banca poate să-l vândă oricui și se protejează, iar noi avem un program pentru tineri.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, banca..Nu. Dacă noi impunem limitare la vânzare, băncii, atunci o să îngreunăm luarea creditului în momentul actual.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, banca, să poată să vândă oricui.

Dl.Victor Manea

Dacă banca vinde oricui, să poată și el să vândă oricui, dacă nu mai poate să-și plătească

ratele.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi,nu, asta este numai în cazul în care apartamentul este cumpărat prin intermediul unei băncii și la un moment dat ajunge în incapacitate de a achita ratele.creditul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Racu

Deci, atunci când am pus interdicția de a înstrăina apartamentul pe o durată de 10 ani, am avut în vedere împiedicarea operațiunilor speculative cu aceste apartamente. Deci, e vorba de înstrăinare voluntară. În situația în care, pe parcursul executării contractului cu banca, apar probleme obiective care-l pun în imposibilitate să mai plătească, este dreptul băncii de a vinde bunul. El este deja în circuitul civil, în care noi nu mai putem intervenii. Lucrurile sunt clare.

Dl.Ovidiu Cupșa

Păi, putem intervenii, dacă îi dăm posibilitatea să predea mai departe, ratele, cuiva și să-și recupereze măcar jumate din bani. Ce se întâmplă dacă plătește cinci ani și după aia rămâne șomer? Pierde toți banii ăia pe 5 ani?

Dl.Constantin Racu

Deci, ea nu mai este o vânzare voluntară ci este o vânzare forțată, și aceea e a băncii. Băncii i se crează posibilitatea de a-și găsi cumpărător ca să se achite datoria către bancă. Din prețul obținut, prima dată va fi achitată datoria bancară. După aia se reglează.

Se fac comentarii în sală.(Trebuie să mai discutăm.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, corect. Haideți să discutăm și s-o formulăm. Și eu cred că este în sprijinul celor care urmează să ia credite de la bancă, acuma..Să ușureze băncii..Adică, să-i dea un confort în plus băncii. Și cred că putem s-o discutăm și s-o trecem în ședința viitoare.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, cine este pentru această hotărâre?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cu proiectul de astăzi sunteți lămuriți ce prevede, nu?

Dl.Dănuț Moisoiu

Cine este pentru? Cine este contra? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotă râre privind aprobarea vânză rii prin negociere directă a unor

bunuri immobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Decebal Făgădău

Domnule președinte!

Dl.Dănuț Moisoiu

Da.

Dl.Decebal Făgădău

Datorită unor situații juridice puțin incerte, o să vă rog, în calitate de inițiator, să-mi permiteți să retrag anexa nr.8 din proiectul de hotărâre.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, se retrage anexa 8. Deci, fără anexa 8. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru. A venit și dl.Bileca.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 531 mp, situat în Municipiul Constanța în vederea realizării obiectivului " Conducta gaze naturale de medie presiune, Zona Stațiunii Mamaia-Năvodari " precum și aprobarea Caietului de Sarcini și a Studiului de Oportunitate.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Conducta de gaze naturale este foarte utilă și vă supun la vot proiectul.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unei măsuri în domeniul salarizării personalului din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme?

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Dacă-mi permiteți, vom trece la punctele 27, 28 și 29. Au venit rezultatele votului:

-    Stănescu Ionuț Rudi    - 25 de voturi pentru;

-    Jean Noel Kerdraon    - 22 de voturi pentru;

- Toma Laurențiu Mihai    - 25 de voturi pentru.

La dl.Jean Noel nu se știe de ce au votat 3 contra.. .Oricum, eu îi felicit și dau cuvântul domnului primar.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, îmi dați mie cuvântul..Eu o să-i felicit la sfârșit. Eu o să dau cuvântul domnului consilier Ali, care e aici și poate să vă spună cel mai bine.

Dl.Nurhan Ali

Într-o.Pentru o.din ce în ce mai rară.credință care ne înalță sufletul, exemple sunt numeroase în viața de zi cu zi când pentru o forță sau pentru câțiva arginți în plus oamenii uită de jurămintele lor de loialitate față de cineva, am hotărât să inițiez aceste proiecte de acordare a titlului de “Cetățean de onoare” pentru cei doi handbaliști care de ani de zile reprezintă cu cinste culorile orașului Constanța. Au avut numeroase oferte de a pleca din Constanța, pe bani mulți, dar ei au hotărât să rămână și să facă performanță în Constanța. Și vreau să vă spun că nu i-am premiat pentru titlul de campion sau pentru cupele mondiale câștigate sau pentru ultima performanță istorică - calificarea în optimi de Champions League - ci doar pentru credință, loialitate și devotament pentru orașul Constanța. Și sper că acest titlu, pe care îl acordăm astăzi lor, să fie și pentru alții din alte activității sau pentru alți sportivi un motiv de festivitate, de recunoaștere a loialității față de orașul Constanța. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei consilieri care, din 25 de consilieri prezenți 25 au votat pentru, indiferent de culoarea politică, au votat pentru a trece aceste proiecte. Vă mulțumesc încă o dată!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și eu o să-i felicit pentru loialitate, pentru devotement, pentru bărbăție și o să le ofer diploma și “Cheia orașului” într-un cadru festiv. Acum însă îi felicit în fața dumneavoastră, a Consiliului Local, și vă mulțumesc că ați fost de acord cu desemnarea dumnealor ca cetățeni de onoare ai orașului Constanța. Mulțumesc! O să-l rog pe dl.Liviu Tramudana să ne spună câteva cuvinte pentru cel de-al treilea cetățean de onoare.

Dl.Liviu Tramudana

Deci, se numește Jean Noel Kerdraon, are 68 de ani, este lider sindical. În '79, când a vizitat prima oară Constanța, atunci i-a plăcut foarte mult, iar în '90, când încă era imediat după Revoluție, a venit cu câțiva tineri francezi pentru a ajuta România. A fost ales apoi viceprimar de Brest. În această calitate și-a adus contribuția la semnarea, în 1994, a unui tratat de prietenie și cooperare cu Brestul. A fost inițiator și a participat la mai multe programe până în anul 2000 când, din câte rețin eu, a colaborat și la programul Ecos Ouverture, programul ecologic marin, foarte important, cu acele balize care separă zonele poluate, și programul cu RATC-ul. El a fost propus de către consulul nostru onorific din Brest, dl.Sorin Moga. O altă activitate foarte importantă a dânsului a fost dinaintea aderării României la NATO când, alături de parlamentari și Comandamentul Marinei Militare din România, ne-a susținut foarte mult. Deci, am considerat că merită acest lucru. El vine foarte des în Constanța și a fost ales și președintele Asociației de Prietenie Brest-Constanța. Deci, cam acestea sunt, pe scurt, activitățile lui.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.8:

“Proiect de hotă râre pentru modificarea H.C.L.M. nr. 468/2009 pentru

modificarea și completarea organigramei, a ștatului de personal și a ștatului de funcții la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme?

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire Hală - Reparații echipamente agricole, sediu administrativ P+1E, anexă P și fosă septică, teren în suprafață totală de 3015 mp, proprietar Iomer Fetin și Lacme.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire a terenului în suprafață totală de 20.000 mp, situat în zona intrare Sat Vacanță.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire a terenului în suprafață totală de 13.473 mp, situat în zona CET Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire a terenului în suprafață totală de 22.359 mp din zona Peninsulă.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+15E - LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII, Constanta Sud, parcela A 1/1, str. G-ral de Brigadă loan Eremia nr. 2,teren în suprafață de 13000 mp, proprietate S. C. TUNDRIA PATRU INVEST S.R.L.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 359/2008 privind aprobarea PUZ -CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+lE, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 12A, teren în suprafață de 112 mp, proprietate Dan Iulian.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Da, spuneți!

Dl.Constantin Matei

Pentru PUZ nu trebuie avizul comisiei de specialitate?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Deci, nu îl aveți...?! În principiu, cu proiectele care au avizul comisiei de specialitate, noi suntem de acord.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' consilier, ne cerem scuze. La aceste două proiecte: PUD - Tundria și PUZ -Dan Iulian, avizul comisiei de specialitate a fost dat exact în ziua în care s-au distribuit

materialele către consilieri, materialele erau pregătite (scanate și înregistrate pe CD) și în același timp am avut și ședința. Deci, au obținut avizul comisiei de urbanism.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, are avizul. Deci, nu este o problemă.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.16:

“Proiect de hotă râre privind actualizarea reglementă rii lucră rilor de construire

la locuințele situate în blocuri, la nivelul municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație al S.C. Ecosal S.R.L.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aici vom trece la vot secret. Pe buletine veți găsi propunerile de la Ecosal și Primăria Constanța. Dacă aveți alte probleme? Spuneți, vă rog!

Dl.Constantin Matei

În ședința comisiei de specialitate am discutat problema și, până la urmă, am fost de acord cu acest consiliu de administrație. Numai că, vom intra în scandal, directorul ne-a informat că au rămas fără sediu.....Am dori ca acest consiliu să se ocupe de inventarierea...

D-na Marcela Enache

Faceți confuzie, e vorba de Edil Urban. Acum discutăm de Consiliul de administrație de la Ecosal.

Dl.Constantin Matei

Îmi cer scuze!

Dl.Dănuț Moisoiu

Mergem mai departe. Punctul 18:

“Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCLM nr.526/2008 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCLM nr.231/2008 privind transmiterea în administrarea Colegiului Carol I a obiectivului de investiții ”Extindere de 4 săli de clasă și supraetajare Grup Școlar Carol I Constanța” pe perioada execuției lucrărilor de supraetajare.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind darea în gestiunea delegată la SCIL Confort Urban SRL a imobilului reprezentand "Pasaj rutier Filimon Sârbu".”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafață de 15277 mp - lot 15, situat în zona Baba Novac, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.24:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI PAROHIA BISERICII ORTODOXE "SFÂNTUL ILIE, a terenului în suprafață de 96,00 mp, situat în Constanța, str. Ion Ursu nr.38, reprezentând diferența din măsurători.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei în vederea restituirii cheltuielilor aferente formalităților de publicitate imobiliară, suportate de către persoanele fizice sau juridice cărora Primarul Municipiului Constanța le-a atribuit proprietăți imobiliare prin soluționarea notificărilor formulate în baza Legii 10/2001, ca urmare a apariției ulterioare a unor cauze independente de voința persoanelor susmenționate, cauze care au determinat modificarea amplasamentelor atribuite inițial.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei la HCLM 396/2009 privind Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Acuma vom trece la ordinea suplimentară.

D-na Marcela Enache

Referitor la ordinea suplimentară care a fost prezentată astăzi, vreau să fac câteva precizări. S-a primit o sesizare din partea Serviciului Juridic cu privire la faptul că s-au primit citații pentru Municipiul Constanța și Consiliul Local, pentru dosarul penal nr.6536/2008, aflat pe rolul Curții de Apel București, în care apar mai mulți colegi de-ai noștri în calitate de inculpați. Dacă vă aduceți aminte, în 2008, noi am dat o hotărâre prin care am precizat că nu ne putem constitui parte civilă în acest dosar pentru că nu era nicio expertiză care să ne îndreptățească să facem acest lucru. Urmare acestor citații care tot au venit pe adresa Municipiului și a Consiliului Local, se impune promovarea unui proiect de hotărâre prin care, pentru municipiu și pentru consiliul local, trebuie să fie angajat un apărător. Iar celălalt proiect de hotărâre, pe care dl.viceprimar l-a inițiat, se referă la însușirea de către Consiliul Local a unui recurs depus deja, pentru că, dacă ați citit din presă, pe data de 17 a fost termenul din acest dosar prin care au fost respinse unele excepții ridicate privind constituționalitatea unor dispoziții legale. Pe data de 24 martie s-au respins aceste excepții, iar, în numele Consiliului Local a fost depus recurs. Recursul trebuia depus în 48 de ore, motiv pentru care astăzi este inițiat acest proiect de hotărâre ca dumneavoastră să vă însușiți acest recurs, deci, care să apere interesele Municipiului și Consiliului Local.

Dl.Decebal Făgădău

Cred că este necesar să fac și eu câteva precizări la aceste două proiecte de hotărâri de pe ordinea suplimentară. Cu toate că Municipiul Constanța, prin Consiliul Local nu s-a constituit parte în acest proces și nu a fost citat, pe data de 24 instanța s-a pronunțat. Recursul trebuia depus în 48 de ore și eu am semnat în numele Primăriei acest recurs, dată fiind urgența cu care trebuia să acționăm. Acum se propune însușirea acestui recurs printr-un proiect de hotărâre. Repet, nici măcar nu am fost citați în acel proces. Pentru că este necesar să fim reprezentanți în fața instanței, am ales un avocat cu care noi colaborăm de mai mult timp, dl.Ioan Neamțu. Prin cel de-al doilea proiect de hotărâre se propune desemnarea reprezentantului în persoana domnului av.Ioan Neamțu și aprobarea onorariului. E vorba de o sumă de 5000 de lei. Mi se pare o sumă acceptabilă, având în vedere că este un proces care se anunță a fi de durată.

În calitate de inițiator, vă supun la vot aceste două proiecte de hotărâre.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul 1 de pe ordinea suplimentară:

“Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Constanța, în numele Municipiului Constanța, a recursului declarat împotriva încheierii din 24.03.2010 privind respingerea cererii de sesizare a Curții Constituționale, excepțiile invocate fiind inadmisibile, și constatarea în conformitate cu art.300 Cod Procedură Penală a regularității actului de sesizae a instanței, pronunțată în dosarul penal nr.6536/2/2008.”

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul 2 de pe ordinea suplimentară:

“Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului av.Ioan Neamțu în vederea reprezentării și apărării intereselor ConsiliuluiLocal Constanța pentru Municipiul constanța, în calitate de parte vătămată, în dosarul penal nr.6536/2/2008, înregistrat pe rolul Curții de Apel București cu termen de control în data de 31.03.2010.”

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Declar înschise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dănuț Nicoșor Moisoiu-Anastasiu

SECRETAR,

Marcela Enache

15