Proces verbal din 27.05.2010

56.proces verbal sedinta din data 27.05.2010

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 27.05.2010, orele 12,00, în ședința ordinară    a Consiliului Local al

Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri (absenți: dl.Dobre Mircea - C.O.; dl.Matei Constantin -C.O.; dl.Pîrvulescu Valentin Gabriel - delegație), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-media.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.25/2010, de domnul consilier Moisoiu-Anastasiu Dănuț Nicoșor.

Dl.Dănuț Moisoiu

Bună ziua! Permiteți să începem ședința de astăzi. Azi avem pe ordinea de zi 18 puncte și o anexă care se va înlocui la punctul 7 - taxe și impozite. Și pe ordinea suplimentară avem 3 puncte, pe care vă rog să le citiți ca să votăm, dacă sunteți de acord cu ele.

În primul rând, supun la vot convocatorul.

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Votăm pentru ordinea suplimentară, vă rog.

Cine este pentru? Cine este contra? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Începem cu punctul 1, cel mai drag mie:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Propuneri, vă rog! Dl.Decebal.

Dl.Decebal Făgădău

În primul rând, bună ziua, stimați colegi! Înainte de a face propunerea din rândul colegilor PSD, aș vrea să-i mulțumim domnului Mușat Mihalache pentru găzduire și să vă anunț că de data viitoare vom ține ședințele Consiliului Local într-o altă locație: Hotel Malibu - Sala de conferințe; veți primi pe convocator informația exactă. Vreau să-i mulțumesc și domnului președinte pentru

cum a condus, în cele trei luni, ședințele și o propun pe d-na dr.Carmen Onciu din partea grupului

PSD.

Dl.Dănuț Moisoiu

Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local precum și a contului de execuție a veniturilor și cheltuielilor din afara bugetului local, pe anul 2009.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Vă rog!

Dl.Nicolae Bileca

V-aș propune, domnule președinte și stimați colegi, să ținem un moment de reculegere în memoria celui care a fost o emblemă a orașului Constanța.

Dl.Dănuț Moisoiu

Aveți dreptate!

Dl.Nicolae Bileca

Fac o propunere, publică, ca să luați în calcul acordarea titlului de “Cetățean de onoare”...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Este deja, domnu' consilier!

Dl.Nicolae Bileca

Asemeni și pentru o altă emblemă a orașului Constanța, în materie de sport, Constantin Ofițerescu, post mortem.

Se păstrează un moment de reculegere în memoria renumitului actor Jean Constantin.

Dl.Dănuț Moisoiu

Revenim la proiectul de hotărâre. Dacă sunt probleme? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire de locuințe ieftine, pentru tineri, destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente"- Ansamblul Ștefăniță Vodă, Cartierul al II -lea, etapa Studiu de Fezabilitate.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt probleme, vă rog. La vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 624/22.10.2008, a HCLM nr. 384/23.07.2009, a HCLM nr. 466/30.10.2009 și a HCLM nr. 27/O5.O2.2O10.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt probleme, vă rog. Dacă nu,la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre în vederea modificării H.C.L.M. nr. 38/30.03.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora, prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog!

Dl.Ovidiu Cupșa

La tarifele pentru parcări, la Confort Urban, se fac mari diferențe, de 6 ori față de alții. Eu sunt de acord că firmele mari trebuie să aibă o facilitate la plată, dar mi se pare mult prea mare diferența, de 6 ori. Dacă vă uitați un pic pe hotărâre, o să vedeți. Practic, sunt niște trepte, dar diferența este foarte mică la suprafață și foarte mare la metru pătrat.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E cineva din partea Confort Urban, inițiator, aici, ca să ne explice?

Dl.Ovidiu Cupșa

Adică, eu aș fi de acord să aibă 25%, știu eu... discount.. .pentru suprafețele mari...

Dl.Dănuț Moisoiu

Am înțeles. Dl.Cristian Talpău.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Știți să ne explicați care-i rațiunea care stă la baza inițierii acestei hotărâri?

Dl.Cristian Talpău

Este o hotărâre a noastră de stabilire a tarifelor în funcție de suprafață și se pornește de la .

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, domnu' Cupșa, dumneavoastră propuneți...?

Dl.Ovidiu Cupșa

Eu propun să se practice un tarif, știu eu. media, undeva la 4 lei/mp, iar pentru suprafețe mai mari de 300 sau 500 de mp să existe un discount de 25%. Mi se pare normal să.

Dl.Dănuț Moisoiu

Părerea mea este, dacă nu afectează prea mult bugetul lor. și eu aș fi de acord cu reducerea

taxelor.

Dl.Ovidiu Cupșa

Ba afectează, o să fie mai mulți bani la bugetul local dacă facem așa cum propun..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu sunt.Dar, nu, pe mine altceva mă deranjează. Dacă dumneavoastră ați inițiat hotărârea, ar fi trebuit să fie aici directorul dumneavoastră. Sau, cel puțin, dl.Mugurel să fie în stare să ne explice ce raționamente a avut la bază, să poată să discute toată problematica asta, insclusiv ce ridică dl.consilier. Așa că propunerea mea este: se amână și luna vciitoare să vină domnul director aici ca să explice ce s-a dorit, să ajungem la o soluție. Nu știu, a avut ceva în minte. Da' nu trimite hotărârea, așa, la semnat, da? și la aprobat în consiliu!?!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Binențeles, să poată să discute, să vedem argumente pro/contra.modificăm, poate are dreptate domnu' consilier. Nu le mai trimitem, așa, ca la o mașină de vot, că nu e în regulă chestiunea asta. Așa că o luați dumneavoastră înapoi și vă întoarceți cu ea peste o lună. Mulțumesc!

Dl.Dănuț Moisoiu

Da, deci, propunerea domnului primar este pentru amânare. Cine este pentru amânare?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

O.K., se amână pentru data viitoare, cu condițiile pe care le-a spus dl.primar.

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme la acest punct? De fapt, o intrebare pentru domnul primar: dacă sunt cumva majorate față de 2010.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La taxe și impozite, nu majorăm absolut nicio taxă și niciun impozit. Am înțeles însă că, din păcate, Guvernul lucrează acuma, și probabil că ați văzut și dumneavoastră la televizor, ca să le majoreze. Asta este, că n-avem ce să facem, dacă-i lege, ne aliniem și noi. Noi, însă, nu majorăm absolut nimic. Am eu un amendament de făcut, nu m-am lămurit la...și n-am apucat să discut, la închirierea domeniului public.Nu-i aici dl.Babuș, da' aveți să-mi spuneți cât este? Putem să ne uităm în hotărâre să vedem cât e? Am înțeles că sunt niște tarife totuși destul de mari și aș vrea să facem o reducere la aceste tarife - închirierea domeniului public. Eu mă refer, în mod special, la comerțul de întâmpinare, cei care ies cu terase în fața prăvăliilor, așa cum este peste tot. Suntem în această perioadă de recesiune și cred că este bine pentru toată lumea, inclusiv pentru turiști, ca să fie comerțul ăsta de întâmpinare afară și zic să nu-i mai apăsăm pe oameni atât de tare, dacă n-aveți nimic împotrivă. Decât să încasăm de la trei sau patru terase o sumă mai mare, mai bine încasăm de la o sută o sumă mai mică. Și părerea mea este să vă propun ca să reducem acest tarif. El se poate vota acum?

D-na Virginia Ștefănică

Da, da, da, acum. Este pentru la anul, nu este pentru.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cu amendamentul.? Da, pe care vi-l propun, și o să discutăm împreună.

D-na Virginia Ștefănică

Ce votați acum este pentru anul 2011. Dacă doriți să faceți o modificare și pentru sezonul anului acesta, ar trebui să o propuneți la modificarea pe care o avem la punctul 7.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și se poate?

D-na Virginia Ștefănică

Da, se poate.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și pentru anul ăsta?

D-na Virginia Ștefănică

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da?

Dl.Dănuț Moisoiu

Da' trebuie făcută la punctul 7.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Și acum noi la ce punct suntem?

Dl.Dănuț Moisoiu

La 6.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La 6.

D-na Virginia Ștefănică

La taxele și impozitele pentru anul 2011.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun. Și dumneavoastră ce părere aveți, la cât să... credeți că e bine să le...? Eu aș zice că la jumătate.

Se fac comentarii în sală. (La jumătate.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La jumătate, nu?

Se fac comentarii în sală. (Da,e foarte bine.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre Atunci, cu amendamentul ăsta..

Dl.Dănuț Moisoiu

Pentru la anul?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Și după aia, la punctul 7, discutăm și pentru anul ăsta. Nu?

D-na Marcela Enache

Care taxe se vor reduce la jumătate?

Dl.Radu Ștefan Mazăre Închirierea domeniului public..

Se fac comentarii în sală. ( Pentru comerț de întâmpinare.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Închirierea domeniului public pentru comerț de întâmpinare. Exact.

Dl.Temur Ibraim

Și aici mai intră și.spectacole, că se fac anumite spectacole mari în ultima.că am citit proiectul. Și ș-acolo am putea să intervenim, pentru că o altă desfășurare ar avea.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' e preț distinct pentru spectacole sau e la fel, tot închirierea domeniului public?

Dl.Temur Ibraim

Tot închiriat și cu taxele respective..Și acolo trebuie să facem o reducere.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, sunt de acord cu dumneavoastră...

D-na Virginia Ștefănică

Dacă se poate și nu este prevăzută în codul fiscal procedura de calcul.vom face reducere și acolo. Este posibil să nu se poată.

Dl.Dănuț Moisoiu

Bun, o să verificați dumneavoastră. Noi votăm amendamentul și, dacă nu contravine.

Se fac comentarii în sală. (Dacă se poate.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, revin, cu amendamentul acesta, în rest toate taxele și impozitele rămân neschimbate pentru anul viitor.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, punctul 6 cu amendamentul de reducere la jumătate a taxelor pentru comerțul de întâmpinare plus tarifele pentru procentele.. de la spectacole:

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul 7:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 10 și a Anexei nr. 12 la H.C.L.M. nr.467/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vi s-a înmânat anexa 7 care trebuia înlocuită.

Deci, punctul 7 cu același amendament de la punctul 6, cu rezerva de a se verifica de d-na Ștefănică dacă codul fiscal permite și pentru spectacole:

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind modificarea ștatului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, aprobate prin H.C.L.M. nr.37/30.03.2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme?

Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Vă mulțumesc!

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind constituirea în favoarea Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic a servituții de trecere asupra terenului în suprafață de 7 mp, situat în str Sulmona nr. 7, conform planului de situație.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Se acordă un drept de servitute fiindcă nu mai au ieșire la stradă.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și schimbul de spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Au renunțat la două spații și vor fi repartizate următorilor din listă.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' președinte, s-au schimbat între ei; nu au renunțat.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2009 al R.A.T.C. Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme?

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009, întocmite conform OMF 1752/2005 cu modificările și completările ulterioare, ale R.A.E.D.P.P. Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții ale Muzeului de Artă Populară Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic "consolidare clădire P.T. nr.70 aflat în exploatarea R.A.D.E.T. Constanța și ai principalilor indicatori tehnico-economici."

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al R.A.D.E.T. Constanța;

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea managerilor instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aici avem buletine de vot. Cât timp dumneavoastră votați, continuăm cu punctul 17:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. a unei clădiri în care funcționează Atelierul de Electrotehnică, Electromecanică si Telecomunicații.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Atelierul școală de la Grupul Școlar...

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind recunoașterea dreptului de folosință al CONSUMCOOP Constanța pe amplasamentul actual al terenului situat în Constanța - Sat Vacanță, aferent Casa Maramureș.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre pentru închirierea unui spațiu administrativ pentru desfășurarea activității “Centrului de Informare Cetățeni pentru relații cu publicul” și a “Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor”, cu suprafața totală de aproximativ 400 mp, situat în zona de Nord a municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind darea în gestiune delegată către SCIL Confort Urban SRL Constanța a unei suprafețe de teren.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind revocarea domnului Rohan Renee din Consiliul de Administrație al S.C. Telegondola Mamaia SRL și desemnarea domnului Dan Lucian Victor în locul acestuia.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Și aici avem tot buletine de vot.

Înainte de a afla rezultatele votului secret pentru cele două proiecte de hotărâri vreau să vă mulțumesc pentru cum au decurs ultimele 3 ședințe la care am fost președinte.

Dl.Decebal Făgădău

Dacă-mi permiteți, aș vrea să fac o corectură cu privire la numele unei persoane înscrisă pe buletinul de vot de la punctul nr.16. Doamna Gârbaci Mariana se va trece Gîrbaci, deci cu “î” în loc

de “â” și să precizăm că este doctorandă. Așa că, o s-o rog pe d-na Enache să consemneze în procesul-verbal: dr.Gîrbaci Mariana.

Dl.Dănuț Moisoiu

Avem rezultatele la punctul 16.

Comisia de evaluare la Muzeul de Artă Populară:


dr.Paula Popoiu dr.Virgil Coman drd.Mariana Gîrbaci


23 de voturi pentru, 1 anulat; 23 de voturi pentru, 1 anulat; 23 de voturi pentru, 1 anulat.


Comisia de evaluare la Revista de Cultură Tomis:


-    Anaid Tavitian

-    Paul Prodan

-    Popescu Răducu Comisia de contestații:

-    dr.Mariana Cojoc

-    dr.Lascu Stoica

-    Prodan Ecaterina

-    Tănase Cristian Secretariat:

-    Popescu Gabriela

-    Iorescu Virginica


23 de voturi pentru, 1 anulat;

23 de voturi pentru, 1 anulat;

23 de voturi pentru, 1 anulat.

23 de voturi pentru, 1 anulat;

22    de voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat;

23    de voturi pentru, 1 anulat;

1 vot pentru.

23 de voturi pentru, 1 anulat;

23 de voturi pentru, 1 anulat.


La punctul 3 de pe ordinea suplimentară, dl.Dan Lucian Victor a obținut 22 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot anulat.

Ordinea de zi fiind epuizată, declar închise lucrările ședinței de azi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dănuț Nicoșor Moisoiu-Anastasiu

SECRETAR,

Marcela Enache

11