Proces verbal din 16.07.2010

57.proces verbal sedinta din data 16.07.2010

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 16.07.2010, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri (absenți motivați - C.O.: dl.Moisoiu Dănuț și dl.Șandru Nicolae; absent nemotivat: dl.Cupșa Ovidiu), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-media.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.88 din 27.05.2010, de doamna consilier Onciu Carmen.

D-na Carmen Onciu

Bună ziua!Putem începe? Se poate puțină liniște, vă rog?! Suntem prezenți 23 de consilieri din 27. Ați primit ordinea de zi, convocatorul și ordinea suplimentară. Vă propun să începem ședința de astăzi prin supunearea la vot a convocatorului.. .a ordinii de zi.

Cine este pentru?

Dl.Victor Manea

Sunt proiecte pe care nu le-am primit.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Vă propun să retragem de pe ordinea de zi punctele respective pentru că.Nu știu, le votăm..Probabil că au venit acum.Mi se pare așa, o chestiune.de eficiență, ca să nu zic altfel.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Care sunt alea, domnule?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu nu sunt de acord cu ceea ce propune domnul consilier. Uitați-vă pe ele, pentru că sunt unele care n-au putut fi gata. Din cauza asta le-ați primit acum, și, pe care, dacă nu le-am aproba, ar aduce mari deservicii comunității. Dacă vreți, le studiați pe parcurs, stăm, nu-i nicio problemă! Spre exemplu, discutăm despre studiile de fezabilitate de la Fin.Co Ge.Ro, de la investiția de acolo. Nu le aprobați și-o să vină să ne execute. Spre exemplu! Sunt convins că, probabil, n-ați primit spre studiu nici modificarea organigramei, în aplicarea legii lui Boc, de reducere a personalului, pentru că au terminat-o azi-noapte, la ora două.

Dl.Victor Manea

Sunt 16 puncte, domnu' primar!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da, eu v-am dat exemplu două dintre ele. Probabil că cele care sunt, nejustificat, sosite cu întârziere din partea executivului și a secretariatului, sigur, se amână, dar sunt unele care, justificat, le-ați primit de-abia dimineață. Și v-am dat două exemple. Păi, au terminat azi-noapte, la ora două, cu organigrama. În lege spune că dacă nu facem reducerile de personal în 40 de zile, îmbracă aspect penal; e răspundere penală. N-am dat-o eu, a dat-o Boc, și cu Băsescu, și cu cine i-a votat.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Repet, dacă sunt unele care trebuiau. și în mod nejustificat, v-au fost înmânate abia dimineață, niște hotărâri care se puteau pregăti din timp, deci este corect, amânați-le, nu-i nicio problemă!

D-na Carmen Onciu

Supun la vot ordinea de zi.

Dl.Decebal Făgădău

Anunțați punctele retrase.

D-na Carmen Onciu

Îmi cer scuze, având în vedere că este pentru prima data când sunt în această poziție, de președinte, am încurcat ordinea. Deci, trebuie să anunț punctele care se retrag de pe ordinea de zi; punctele 8, 9, 18, 31, 49 și 50.

Dl.Constantin Matei

Aș vrea să fac o propunere. Materialele care n-au avizul de la comisia de specialitate sau de la direcție sau, mai rău, au viză negativă sau aviz nefavorabil să nu le mai puneți pe..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Avizul comsiilor de specialitate este consultativ. Inițiatorul poate promova.sau consilierii pot promova hotărâri de consiliu local chiar dacă au aviz..

Dl.Constantin Matei

Și cine își asumă responsabilitatea atunci ?

Dl.Decebal Făgădău

Noi, ca și aparat de specialitate, avem obligația să le prezentăm în fața consiliului chiar dacă au , chiar dacă nu au acel aviz.

Dl.Victor Manea

Cred că nu e foarte..Dacă comisia nu-și dă un aviz.Cum e cazul aici, nu e nici favorabil, nici nefavorabil, e doar semnat    și    atât. Ce    să    înțelegem noi?    Și    pe ce bază?    Eu    mă uit    pe niște documente care nu au avize. În momentul când nu sunt aceste avize, votez în.. .pro simpatia față de nume, față de. .sau față de nu știu ce? Adică, n-am niciun criteriu să-l votez sau nu. Când comisia se abține sau dă nefavorabil sau favorabil, explică într-un fel, nu? Când îi dă favorabil, O.K., nu mai trebuie să întrebăm, și-au asumat.În momentul în care-i dă nefavorabil, nu trebuie să ne spună de ce i-a dat nefavorabil?

Dl.Decebal Făgădău

Nu.Spuneți-mi concret, pentru că s-au ținut ședințe de comisii, după cum știți, inclusiv ieri, și poate între timp..Nu s-a multiplicat acel aviz.Spuneți-mi punctele și.

Se fac comentarii în sală. (Când le vom dezbate.)

Dl.Decebal Făgădău

Am înțeles.

D-na Carmen Onciu

Revenim. Punctul nr.1:

“Proiect de hotă râre privind aprobarea vânzării prin negociere directa a unor bunuri

imobile ( terenuri și/sau clădiri ) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.”

- inițiator:Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

În urma atâtor discuții..Mai avem de votat și ordinea suplimentară, care s-a omis. Deci,

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii HCLM nr.471/2007 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al Municipiului Constanța.”

- inițiator:Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.496/2009 și a anexei nr.1 la HCLM nr.74/2010.”

- inițiator:Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

"Racord drumuri interioare"aferent obiectivului de investiții "Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Cartier Baba Novac, etapa Studiu de Fezabilitate.”

- inițiator:Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă există comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru. A venit și dl.Bileca.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Riviera Tomis - între Stațiunea Mamaia și Portul Tomis Constanța", în etapa Studiu de Fezabilitate.”

- inițiator:Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Dl.Victor Manea

La punctul 5 aș vrea și eu să știu dacă avem un studiu de fezabilitate....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Lăsați-l pe dl.Făgădău să răspundă, că dumnealui se ocupă, în detaliu.

Dl.Decebal Făgădău

Deci, evident că avem și studiu de fezabilitate aprobat. Atât la traseul propus, al șoselei de coastă, studiat în studiul de fezabilitate, cât și la indicatorii tehnico-economici, s-au studiat, cum este prevederea H.G.nr.28, două variante. S-a ales varianta cea mai eficientă din punct de vedere economic, al impactului asupra mediului și al funcționalității acestei viitoare investiții. Traseul este cel pe care l-ați văzut desenat în anexa la șoseaua.la hotărârea de consiliu local, și va fi întărit printr-un PUZ viitor, care-l va bate în cuie cu cote și ampriză.

Se fac comentarii în sală.(Până facem șoseaua.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E îmbucurător.Informează și Consiliul că ți-a aprobat, în sfârșit, după doi ani și ceva.la București.

Dl.Decebal Făgădău

Da, la sfârșitul lunii mai am primit, în sfârșit, avizul pentru “Planul Integral de Dezvoltare” în care avem inclus proiectul șoșelei de coastă, zona Peninsulară, parte de infrastructură în stațiunea Mamaia și alte investiții în cadrul Zonei Metropolitane Constanța. Știți bine că, din vremea domnului Nemirschi, cu acest aviz..Am primit un aviz în luna decembrie. Ulterior, ne-au pus alte condiții și am ajuns să facem hârtii peste hârtii. În acest moment avem, să-i spunem, avizul de principiu, iar cu acordul dumneavoastră, putem merge mai departe să depunem proiecte.

D-na Carmen Onciu

Lămurit, domnu' consilier? Putem să mergem mai departe? Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiect al Programului de Dezvoltare Edilitară a Municipiului Constanța - Zona Faleză Nord /Fin.Co.Ge.Ro.)”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Cine este pentru ? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiect al programului de dezvoltare edilitară a municipiului Constanța - zona Faleză, str.Mihail Eminescu (Fin.Co.Ge.Ro.)”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Cine este pentru ? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre în vederea modificării H.C.L.M. nr. 38/30.03.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora, prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Vă rog!

Dl.Victor Manea

Și data trecută am zis că este o diferență prea mare între Confort Urban și ceilalți. Am spus să fie un tarif unic la care să se acorde un discount de 20% sau de 25%. Mi se pare foarte mare diferența....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Este cineva de la Confort Urban, care să ne poată lămuri? Dacă nu, amânați-o!

Dl.Claudiu Rădulescu

În data de 30.04.2010, prin hotărârea de consiliu, s-au aprobat prețurile pentru servicii. Se propune modificarea art.4.

Dl.Victor Manea

Am înțeles asta, pentru 300 mp am făcut 6 lei și așa mai departe. Eu înțeleg să se stabilească un preț mai mic pentru cel care are o suprafață mare, dar nu se poate ca pentru 500 mp să se plătească jumătate din ce se plătește pentru 300 mp.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Are dreptate. Data trecută am amânat-o ca să vină dl.Mugurel să prezinte. Este ? Nu!? De ce?

Se fac comentarii în sală. (Este plecat din localitate.)

Dl.Victor Manea

Să rămână un tarif unic, 6 lei, cu discount de, să zicem, 20% pentru o suprafață de 400 mp, 50% pentru 1000 mp...

Se fac comentarii în sală. (Dl.Claudiu Rădulescu încearcă să dea unele explicații)

Dl.Victor Manea

Deci, trebuie o structură. Se stabilește tariful , în general, după care se vine cu discountul din suma maximă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Amânați! Să vină cu proiectul bine întocmit, nu bălmăjiți aici.. Se fac comentarii în sală. (Consilierii sunt de acord să se amâne.)

D-na Carmen Onciu Supun la vot amânarea. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' viceprimar Făgădău, vă rog ca data viitorare să vă uitați pe proiect, să vină cu o structură logică.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L.M. nr. 526/2008 privind

însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru ? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog!

Dl.Constantin Matei

O întrebare. De ce intabularea se face de către persoanele fizice în favoarea Primăriei?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Se face intabularea, în favoarea noastră, pe cheltuiala dezvoltatorului...

Se fac comentarii în sală.

D-na Dana Gherlan

Acordul de intabulare se dă la solicitarea persoanelor interesate, în funcție de fiecare caz în parte, fie în vederea cumpărării imobilului, fie pentru intabularea construcției pe care sunt proprietari și terenul aparține Primăriei. În cazul ăsta, ei vor să cumpere imobilul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

La unele se dă un drept de folosință, la altele nu.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Probabil că există o promisiune de vânzare.Dar chiar dacă nu îi vindeți, se dă acordul. De ce îi dați acordul de intabulare dacă nu îi vindeți?

D-na Dana Gherlan

Situația diferă de la caz la caz.

Se fac comentarii în sală.

D-na Dana Gherlan

Unii vor doar să-și intabuleze construcția.

Se fac comentarii în sală. (În vederea cumpărării.)

Dl.Constantin Matei

La unele nu.

D-na Marcela Enache

Dacă nu cumpără, se intabulează dreptul de folosință.

Se fac comentarii în sală

Dl.Decebal Făgădău

Propun ca în următoarea ședință de consiliu să vină doamna Dospinescu și să ne explice toată această metodologie, doamna director a Direcție Patrimoniu, să ne explice metodologia pentru a nu mai fi întrebări. În comisiile de specialitate se discută punctual, se discută speță cu speță, dar celelalte comisii probabil că nu sunt la curent cu această metodologie. Tocmai de aceea, să vină doamna director Dospinescu și să ne explice în linii generale.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot punctul nr.12.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind trecerea locuințelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Constanța în proprietatea publică a statului și pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCLM nr. 61/1992, anexa 3 pct.l, poz.6 în ce privește suprafața aferentă imobilului Piața Agroalimentara Tomis Nord.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea S.C.Vila S.A.Constanța a unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Victor Manea

Este o hotărâre judecătorească din 2003, prin care noi, Primăria Constanța, am câștigat procesul și abia acum se vine cu o astfel de propunere? Suntem în 2010. Au trecut 7 ani. Vila a plătit până acuma taxe sau n-a plătit?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Știu că m-am uitat pe.....instanță...

Dl.Constantin Matei

Nu avem hotărârea pe CD.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Vă rog să verificați.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Amănați-o puțin, să vină directoarea să vă explice.

Se fac comentarii în sală. (Oricum, noi trebuie să retragem.)

Dl.Felix Stroe

Domn' primar, de votat, trebuie s-o votăm!

Dl.Victor Manea

Trebuie votată, că avem și hotărâre judecătorească. Întrebarea mea .

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu-i bine să o dați puțin mai încolo și o discutați peste 20 de minute, când vine să vă explice exact de ce acuma, de ce.?

D-na Marcela Enache

Domnu' consilier, dacă-mi permiteți, hotărârea aceea judecătorească se referă la altă suprafață de teren pe care ei, practic, n-au mai apucat să construiască..

Dl.Constantin Matei

Dacă vreți să intrăm în detalii, stimată doamnă, sunt două hotărâri judecătorești definitive, una în 2003 și una în 2006...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' nu vreți să intrați în detalii după ce vine doamna Dospinescu?

Se fac comentarii în sală

Dl.Victor Manea

Nu știu ce rost avea să mai apară hotărârea din 2003.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' nu vreți să intrați în detalii după ce vine doamna Dospinescu, să vă explice, s-o întrebați? Ca să nu pierdem vremea, nu de alta.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson aferent străzii Crișului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanța.”

5

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren proprietate publică a municipiului Constanța., situat în zona Delfinariu, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.21

“Proiect de hotărâre privind lipirea unor loturi de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Dl.Constantin Matei

O mențiune aș fi vrut să fac, aici este vorba despre o asociere între Primărie și Școala de Scafandri: să se menționeze că acesta trebuie să aibe destinația de școală de scafandri și nu o alta.

Dl.Decebal Făgădău

În primul rând, hotrărârea Consiliului de astăzi face referire doar la alipirea suprafețelor de teren. În al doilea rând, autorizația de construire are destinația de “Școală de scafandri - Club pentru scufundări”. Deci, este prevăzut acest lucru în autorizația de construire.

Dl.Constantin Matei

Pentru 500 de mp, nu pentru 1500 de mp.

Dl.Decebal Făgădău

Da. Acuma se face alipirea ca să se poată încadra în plan, în indicatorii urbanistici. Doar pentru acest lucru se face alipirea. Funcțunea este deja dată din autorizația de construire, și nu va putea fi schimbată decât prin planul urbanistic al întregii zone.

D-na Carmen Onciu

Cine este pentru? Împotrivă? Se Abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P.

Constanța asupra terenului în suprafață de 200 mp, Lot 2, situat în str. Ștefan Mihăileanu nr.44.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări?

Dl.Decebal Făgădău

Da, a spus deja domnul consilier Manea. Este vorba despre o doamnă, care este vecină cu un imobil al RAEDPP. Au o suprafață în indiviziune. Dânsa vrea să cumpere, decât terenul ce i se cuvine, partea de indiviză. A făcut petiții în acest sens la Preșidenția României, la Avocatul Poporului și așa mai departe, iar singura soluție ca noi să putem să-i vindem decât partea dânsei este să retragem partea RAEDPP-ului, să separăm cele două corpuri. Întrucât RAEDPP-ul nu putea să facă acest lucru fără acordul Consiliului Local, acesta este motivul.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot proiectul

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.20/2010 privind alipirea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.24:

“Proiect de hotă râre privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care

aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. I.C. Brătianu, str. Cibinului, str. Labirint și str. Egalității, teren în suprafață de aproximativ 1 ha, proprietate a persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Baba Novac, str. Steagului, str. Andrei Mureșan, str. Biruinței în suprafață de 10797,5 mp, conform Avizului de oportunitate nr.38697/19.03.2010, proprietate persoane fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.27:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în zona Campusului Universitar, delimitat de bd. Aurel Vlaicu și străzile Rubinului, Smaraldului și Diamantului, teren în suprafață de aproximativ 5 ha, proprietate a persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.28:

“Proiect de hotă râre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr.

23/2005 privind aprobarea PUD-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ.P+M, str. Onești nr. 63, teren în suprafață de 482,05 mp potrivit actelor și 481,15 mp potrivit măsurătorilor, proprietate Dragu Ion și Elena.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.29:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de prel. Str. Fulgerului, str. Eduard Caudella, str. Dezrobirii, incinta Academia Navală în suprafață de 32000.00 mp, conform Avizului de oportunitate nr. 32004/05.03.2010, proprietate persoane fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Am o reținere, întrucât nu e avizul comisiei de specialitate.

Dl.Decebal Făgădău

La PUZ-uri vă referiți?

Dl.Victor Manea

Nu sunt nici favorabile, nici nefavorabile...

Dl.Decebal Făgădău

Există, sunt favorabile și au fost semnate după ce au adus, conform precizărilor din comisie, completări.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.30:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.83/07.03.2007 privind aprobarea participării municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului - LITORAL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.32:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului la Muzeul de Artă Populară Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.33:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la Târgul Național al Meșterilor Populari din România organizat anual de Muzeul de Artă Populară Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.34:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr.221/29.06.2006 privind organizarea și exercitarea auditului public intern în cadrul Primariei Municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.35:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare a energiei termice în sisitem centralizat al RADET Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am să vă informez eu care este morivul creșterii prețului: creșterea TVA-ului. Prețul la energia termică pentru constănțeni crește datorită creșterii TVA-ului, făcută de către dl.Boc, de onor partidul care conduce.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.36:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de facturare al apei de adaos măsurată la limita de proprietate dintre furnizor și utilizator.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Constantin Matei

Eu sunt împotrivă. Și în comisie m-am opus. În momentul de față sunt persoane, câteva blocuri știute de RADET, care fură, efectiv, apa din calorifere și fac baie. Noi vrem, prin această hotărâre de consiliu, să îi punem să plătească, adică să legalizăm acest furt, drept pentru care noi suntem împotrivă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' cine-i inițiatorul hotărârii?

Dl.Victor Manea

Mai mult, gândiți-vă că fură doar unii și plătesc toți, că n-ai de unde să știi cât fură... Și-atunci o să plătească toți de pe scară.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ilie Rachieru

Acolo unde se fură energie termică, se montează un aparat de măsură și pe retur. Astfel, se constată care este cantitatea sustrasă din instalație pe întreaga clădire.

Dl.Constantin Matei

Păi, bine, deci n-am înțeles greșit. Deci, legalizăm furtul, asta e!

Dl.Ilie Rachieru

Nu ar trebui să o priviți ca pe o legalizare, deoarece acea apa este “furată” de cei care consumă, este după aparatul de măsură și trebuie plătită. Eu nu pot s-o suport ca și pierdere. Pierderile sunt până la limita de proprietate.

Dl.Felix Stroe

Domnu' director.

Dl.Victor Manea

Dar exact la asta mă refeream, legalizăm..

Dl.Felix Stroe

Un furnizor furnizează un serviciu și vrea să-i fie plătit, nu legalizează furtul.

Dl.Constantin Matei

Ăla fură apa din calorifer și, în mod normal, ar trebui să fie agent termic nu apă.

Dl.Felix Stroe

Exact.Un serviciu. Și îi fură. Și utilizatorul, adică Asociația de Proprietari, că aia-i persoană juridică și-i compusă din 22 de proprietari de apartamente.Asociația, e treaba ei, să vadă cine fură apa din calorifere.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Noi am înțeles foarte bine, problema este cu totul alta. Din 22 de proprietari, cum spuneți dumneavoastră, fură 12, 10 sunt corecți. Domnul director nu poate să contorizeze la cei care fură direct, ci contorizează la tot blocul. Unii fură..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Ascultați-mă, puțin, ce vreau să vă spun. Unii fură și alții plătesc!

Dl.Felix Stroe

Da.

Dl.Victor Manea

Da? Problema e următoarea, că noi punem ca să legalizăm furtul. Așa, Poliția Română ar trebui să legalizeze și furtul din conducte: dacă-i prinde cu cisterna acolo, să dea banii pe motorina care o fură, că l-a prins, asta e, și pleacă mai departe, data viitoare dacă nu-l prinde, nu-l prinde. Noi ce facem acum? Ar trebui să avem un alt sistem, în care să intrăm, să constatăm că ăla fură, facem trei dosare penale în Constanța și după aia mai vorbim.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Dacă constatăm că fură, așa cum se duce poliția și-i prinde, în casă la ei, cu conductele, facem la fel și noi...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Felix Stroe

Stimați colegi, intervin în calitate de furnizor de servicii. Acest serviciu furnizat de RADET, este furnizat în baza unei legi care este avizată de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunale. Procedura legală, stabilită de această agenție care este parte integrantă a Guvernului României, spune așa: că locatarii care se constituie în asociație de proprietari sau de locatari, asociația respectivă este persoană juridică și face contract cu RADET și face contract cu RAJA. RADET-ul, ca și RAJA, are un contor care este citit, de la limita proprietății, nu este în casa cetățeanului, este citit și se facturează. Dacă 12 cetățeni din 22 fură apă, cum spune colegul nostru, dl.Victor Manea, este treaba Asociației de proprietari sau de locatari să le facă plângere penală la Poliție. Nu-i treaba RADET-ului, nu-i treaba RAJA și a Consiliului Local Municipal Constanța. Mulțumesc!

Dl.Victor Manea

Eu vă spun alt lucru: apa aceea are alte calități decât apa cu care ne spălăm.

Se fac comentarii în sală. ( Dar e problema lui, domn'e!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați puțin, ca să înțeleg! Domnu' director.Domnu' consilier, ca să înțeleg, dumneavoastră ce susțineți, ca RADET-ul să furnizeze, spre exemplu, o mie de tone și când i se întorc de acolo 200 de tone, cine să suporte pierderea?

Dl.Felix Stroe

RADET-ul!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Adică Primăria!

Dl.Victor Manea

Cel care fură...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Eu înțeleg. Dar nu se întâmplă de acuma, dacă știți foarte bine, se întâmplă de pe vremea lui Ceaușescu treaba asta!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea În douăzeci de ani..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

În vremea lui Ceaușescu am fi putut să luăm niște măsuri.

Se fac comentarii în sală. (Păi, noi, domn'e!?!)

Dl.Felix Stroe

Ăsta este circ electoral. Colegii noștri.

Dl.Victor Manea

Dar nu-i vorba de circ electoral, trebuie să.

Dl.Felix Stroe

Învață, tăticule, legea! Învață legea și respect-o! Că-i valabilă și pentru PNL, și pentru PSD, și pentru municipiul București, și pentru..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ilie Rachieru

Din Punctul Termic se dă la mai multe Asociații de..

Dl.Victor Manea

Eu înțeleg foarte bine ce spuneți dumneavoastră.

Dl.Ilie Rachieru

Și dacă fură numai două Asociații, dacă există contor.

Dl.Victor Manea

Eu spun că noi, acuma, prin votul nostru, legalizăm furtul, ăla fură și toată lumea plătește. Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați puțin, că nu înțeleg! Deci, dumneavoastră ce-ați vrea, să fie furnizată o anumită cantitate către Asociația de Proprietari și în momentul în care se întoarce o cantitate mai mică, ea (pierderea) să fie suportată de Consiliul Local?

Dl.Felix Stroe

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Asta vreți dumneavoastră?

Dl.Victor Manea

Domnu' primar, asta vă spuneam eu: noi am făcut treaba asta de 20 de ani; noi am suportat de 20 de ani. Acuma spunem: “Domn'e, dacă tot fură ăștia, să plătească!”. Iar eu spun să nu-i mai lăsăm să fure!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ilie Rachieru

Stați domn'e, că acolo unde am constat că există furt din instalație, vreau să vă spun că a doua lună nu s-au mai înregistrat furturi; cetățenii întrei ei iau atitudine, pentru că trebuie să plătească toți pentru unul. Deci, este normal să fie așa, pentru că altfel nu....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dar eu vreau să vă întreb ceva. Dacă vine Curtea de Conturi cui îi impută diferența de

bani?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, dacă vine Curtea de Conturi cui îi impută această sumă?

Dl.Ilie Rachieru

Directorului de la RADET.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Directorului de la RADET. Pentru că RADET-ul are contract cu Asociația- persoană juridică.

Dl.Ilie Rachieru

Exact. Noi suntem obligați să avem contor la limita de proprietate. Atâta timp cât măsurăm această energie și pierderile de agent.Să știți că-i treaba.Nu pot să spună că furăm de la cineva. Nu. Încasăm energia și apa care se consumă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu. Dar eu revin cu întrebarea: dacă vine Curtea de Conturi în control și constată că a furnizat o mie de tone și că a încasat.s-au vândut numai 900, cine este vinovat?

Dl.Felix Stroe

Ilie Rachieru.

Dl.Victor Manea

Păi, și până acuma cine a fost, fraților, vinovat?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ilie Rachieru

Deci, domnu' consilier, am reușit să facem contorizarea, am reușit să reducem pierderile, dorim să avem preț bun, dorim să avem condiții în apartamente. Trebuie ca cei care consumă energie, consumă apă să și-o plătească.

Dl.Victor Manea

Eu spun altceva: punem cetățenii să se încaiere între ei, când noi suntem o autoritate care putem să aplicăm legea mai ușor.

Dl.Radu Ștfean Mazăre

Domn'e, noi n-avem contract cu cetățeanul, că dacă aveam contract cu cetățeanul, poate, încasam de la contorul cetățeanului. Noi avem contract, în conformitate cu legea, cu asociația. Cum se decontează în asociație, între ei, că face președintele de asociație plângere penală celui de la etajul trei, ap.17, care, știe el că, fură apă și plătesc ceilalți, asta este problema lor cum se gospodăresc atâta vreme cât contractul este între două părți: RADET și Asociația de Proprietari. Mie chestiunea mi se pare extrem de simplă și de limpede.

Dl.Nicolae Bileca

Există un coeficient de pierdere, anual?

Dl.Ilie Rachieru

Încasăm numai apa măsurată, apa livrată.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ilie Rachieru

Ține de precizia aparatului.

Se fac comentarii în sală.(Supuneți la vot.)

Dl.Felix Stroe

Conform legii furnizării serviciilor de utilitate publică.. .Legii!.. .Legii! Că e lege! La limita proprietății, că se numește casa lui Victor Manea, că se numește Asociația de proprietari, că se numește Spitalul Județean Constanța, la limita proprietății, furnizorul de servicii trebuie să pună un contor, un contor verificat metrologic, sigilat, notată seria, împreună cu utilizatorul, și ăla se citește periodic și aia se facturează. Ce se întâmplă dincolo de contor, că e o conductă spartă în curtea lui .Popescu, că este o conductă spartă în bloc, că fură apa, 20 de apartamente, e treaba dumnealor. Există legea asociației de proprietari, Legea!, Legea!, în care se spune: ce se întâmplă cu cetățeanul care nu plătește întreținerea, ce se întâmplă cu cetățeanul care fură. Și, persoana juridică care se numește Asociație de proprietari ia măsuri și îi scoate apartamentul la vânzare. Să terminăm cu populismul ăsta ieftin, pentru urechile presei, că punem cetățenii să se încaiere! Învățați, fraților, legea, dacă votați aici!

Dl.Victor Manea

Eu cred că, populism. Nu, nu-i vorba de populism.

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Domnu' Manea, haideți să supunem la vot, pentru că mai avem, totuși, destul de multe

puncte.

Dl.Felix Stroe

Vindem apa care o băgăm în bloc, nu vindem apă din calorifere...

Dl.Constantin Matei Nu-i nici apă de la robinet..

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu Haideți să supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru; 2 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: dl.Matei și dl.Manea.

D-na Carmen Onciu

Punctul 37:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al RADET Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul 38:

“Proiect de hotărâre privind ...

D-na Marcela Enache

Punctul 38 este retras. Nu este menționat?

D-na Carmen Onciu

Nu e menționat.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E retras sau nu?

D-na Marcela Enache

E retras.

D-na Carmen Onciu

Punctul 39:

“Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei la HCLM 396/2009 privind Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul 40:

“Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 473/09.11.2009 pentru stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele utilizate de Primăria Municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul 41:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier municipal, Ibraim Temur, pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul 42:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier municipal, Gheorghe Florin, pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul 43:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Moisoiu-Anastasiu Dănuț-Nicoșor.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Țin să fac mențiunea că aceste titluri de “Cetățean de onoare” sunt cu caracter onorific. Niciunul dintre domnii consilieri pe care îi facem “Cetățeni de onoare”, pentru numărul de mandate, îndelungate, avute, nu va avea absolut niciun fel de beneficiu material sau de orice altă formă. Există și declarații scrise din partea dumnealor.

Dl.Decebal Făgădău

Și este vot secret, doamna președinte.

D-na Carmen Onciu

Veți primi buletine de vot, este vot secret, pentru toate cele 4 propuneri, adică punctul nr.43, punctul nr.44, punctul nr.45 și punctul nr.46.

Personalul din cadrul Compartimentului pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M. distribuie bulteine de vot pentru proiectele de la punctele 43, 44, 45 și 46:

Punctul nr.44:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Stroe Felix.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Punctul nr.45:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Stoica Gheorghe.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Punctul nr.46:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Mircea Dobre.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.47:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Primăria municipiului Constanța din România și Primăria Provincială din Callao-Peru.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul 48:

“Proiect de hotărâre privind...

D-na Marcela Enache

La punctul 48 vreau să fac niște precizări.

Dl.Victor Manea

Am și eu o întrebare de procedură. Avem niște nume trecute aici. Ce le facem? Le tăiem? Cum le facem, dacă votăm împotrivă?

D-na Daniela Schell

Scrieți “Da” sau “Nu”.

D-na Marcela Enache

Aveți “DA” și “NU”...

D-na Carmen Onciu

Dacă sunteți împotrivă, scrieți “NU”.

D-na Marcela Enache

Dacă doriți să nu votați, bifați la “NU”. Dacă doriți să votați, bifați la “DA”.

Dl.Victor Manea

Păi, nu există nici “DA”, nici “NU”.

Dl.Decebal Făgădău

Tăiați.

Dl.Victor Manea

Nu există nimic.Există doar numele.

Dl.Decebal Făgădău

Tăiați.

Se fac comentarii în sală. (Tăiați.)

D-na Marcela Enache

Nu aveți buletinele cu “DA” și “NU”? Scrieți “NU” pe el, și gata.

Dl.Victor Manea

Am întrebat ca să fie foarte clar în cazul când votez împotrivă. Voiam să știu procedura.

Se fac comentarii în sală.(Explicați procedura de vot.)

D-na Marcela Enache

Deci, dacă nu sunteți de acord, tăiați numele care este înscris pe buletinul de vot. Dacă sunteți de acord, înseamnă că buletinul este valabil.

Se fac comentarii în sală. (Este simplu, tăiați, dacă nu sunteți de accord.)

D-na Marcela Enache

Cu privire la proiectul de hotărâre de la punctul 48 de pe ordinea de zi, la care s-a ajuns, am de făcut câteva precizări. Inițial, proiectul .

Se fac comentarii în sală.( Faceți liniște.)

D-na Marcela Enache

Deci, proiectul este înscris în convocator sub titulatura: hotărâre privind exonerarea SC

Fin.Co.Ge.Ro.Spa de obligația de plată a impozitului pe teren. Ulterior apariției convocatorului în presă, s-a reanalizat documentația depusă la acest proiect de hotărâre și s-a constatat că, de fapt, nu se încadrează la a fi exonerați la această plată de impozit, motiv pentru care se va reformula hotărârea în sensul că se respinge această cerere de exonerare de răspundere. Deci, asta este modificarea, de-aia nici nu ați primit-o dumneavoastră....

Se fac comentarii în sală. (Proiectul este de respingere.)

D-na Marcela Enache

Da. Deci, hotărârea se va numi:”Proiect de hotărâre privind respingerea cererii pentru

exonerarea SC Fin.Co.Ge.Ro.Spa de obligația de plată a impozitului pe terenurile ce fac obiectul contractelor de concesiune nr.38133/2000 și 38134/2000 de la data semnării acestora, respectiv 15.06.2000 și până la data semnării proceselor verbale de predare-primire nr.78155/28.05.2009 pentru terenul situat în zona Faleză Nord și nr.175206/13.01.2010 pentru zona Faleză, str.Mihai Eminescu.” Hotărârea are un singur articol și este formulat astfel: “Se respinge cererea formulată de SC Fin.Co.Ge.Ro.Spa Catania, Italia, privind exonerarea de la obligația de plată a impozitului pe terenurile ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. nr.38133/2000 și 38134/2000 de la data de 28.04.2005 și până la data de 28.05.2009 pentru terenul din Faleză Nord și 13.01.2010 pentru terenul din zona Faleză, str.Mihai Eminescu.” Deci, ăsta este textul, are un singur articol hotărârea. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supuneți la vot hotărârea.

D-na Carmen Onciu

Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.51:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea ștatului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii?

Dl.Decebal Făgădău

E organigrama.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și ce, vreți să explicitez?

Dl.Decebal Făgădău

Dumneavoastră întâi, că sunteți inițiator, și după aceea aș vrea să fac un mesaj public.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Proiectul 51 se datorează minunatei ordonanțe, pe care a dat-o Guvernul Boc, privitor la reducerea personalului din administrația publică. Nu știu dacă ar trebui să fac foarte multe comentarii despre ea, pentru că se tot discută la televizor. și au făcut mulți oameni politici și din administrație, inclusiv eu. Cert este că trebuie să dăm afară 150 de oameni din Primărie pe lângă reducerea tuturor posturilor. Această nouă schemă a fost analizată de mine, directori, sindicat. La un moment dat a existat, normal, din partea sindicatului o intenție de a propune ca cei din Corpul de Control să treacă în cadrul poliției comunitare, ce va funcționa drept poliție locală de la întâi ianuarie, în această manieră reușind să salvăm niște oameni. Pentru nepunerea în aplicare a acestei ordonanțe, răspunderea este penală și eu nu am fost de acord. Eu, personal, nu vreau să fiu chemat a doua zi la Procuratură să dau explicații de ce am încercat să eludez legea. Foarte bine că se înființează poliția comunitară, conform noii legi, și atunci angajăm pe bază de concurs, așa cum este procedura. Această reducere, de 150 de persoane, am aplicat-o, inițial, ca un procentaj pentru toate direcțiile, ulterior urmând să vedem de unde putem să mai dăm afară. La revista “Tomis am dat afară; am renunțat, nu o mai subvenționăm că-i a lor. ..Unul dintre efectele reducerii: vom închide 3 dintre cele 12 cluburi pentru pensionari, că erau angajații Primăriei, iar Boc ne pune să dăm afară. În același timp, tot ce înseamnă pază și protecție și serviciile publice pe care suntem obligați să le oferim cetățenilor - iluminat, gospodărie, vor fi reduse. Urmare reducerii de personal, activitatea Primăriei va fi îngreunată, ceea ce înseamnă că se va mări perioada de soluționare a solicitărilor depuse de cetățenii. Asta e situația. Ce se mai poate hotărî? Este ceea ce s-a întâmplat ieri la ședința Consiliului Județean în care PD-ul a votat împotriva reducerii. Repet, eu răspund penal. Nu știu dacă și pentru dumneavoastră, în cazul în care votați împotriva acestei ordonanțe, poate fi angajată răspunderea penală. Termenul de punere în aplicare este de 40 de zile. Am propus, în urma analizei pe care am făcut-o, noua organigramă. Sunt curios cum vor vota cei care ne obligă să facem acest lucru. Mi s-ar părea comic ca cei care dau această ordonanță să voteze împotrivă. Hotărârea nu va trece și înseamnă că Primăria va fi blocată, după care ne întâlnim iar.Nici nu vreau să-mi imaginez.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Și aș menționa, pe lângă cele spuse de domnul primar, niște oameni nemulțumiți, nu de noi, ci de modul cum au înțeles să-și îndeplinescă sarcinile aleșii de la conducerea acestei țări. Ar mai fi de făcut și niște precizări cu privire la neconcordanța între termenele prevăzute de această ordonanță..

Întrucât prin această hotărâre se aprobă atât organigrama aparatului de specialitate al primarului, organigrama SPIT-ului căt și organigrama instituțiilor subordinate Consiliului Local, am următoarele amendamente de făcut: la articolul 1, puctul a) să completăm - “conform anexelor 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre”; la punctul b) - “conform anexelor 3 și 4” și la punctul c) - “conform anexelor 5 și 6”. Se va introduce și un ultim articol: “Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, toate celelalte dispoziții contrare se abrogă.”

D-na Carmen Onciu

Supun la vot amendamentele propuse de domnul viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot hotărârea în întregime.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.52:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLM nr. 27/05.02.2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

D-na Marcela Enache

La punctul 52, înainte de ședință, ați primit altă anexă. Deci, nu rămâne valabilă cea scanată, ci cea pe care ați primit-o azi.

Dl.Felix Stroe

E vorba de îmbunătățirea proiectului, sens în care s-au modificat niște cifre. De fapt, de la Ministerul Mediului s-a venit cu niște modificări și a trebuit să facem corelarea. Totodată, vreau să vă informez că RAJA, prin proiectele promovate, unul pentru reabilitarea rețelei de apă-canal și cel pentru stația de epurare de la Eforie, a reușit să atragă 215 milioane de Euro, bani europeni, pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor. Cei de la Bruxelles speră că și alte comunități vor fi în stare să întocmească proiecte viabile. Noi suntem pregătiți cu proiecte, pentru a căror finanțare sperăm să atragem încă 242 de milioane de Euro, prin care vom rezolva alte probleme din municipiul Constanța, Mangalia și Urziceni, pentru că, așa cum știți, am ajuns până în Fetești.

Dl.Victor Manea

Este vorba de...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Felix Stroe

Orice consilier are drept de inițiativă și poate prezenta proiecte în Consiliul Local, nu numai de scandal. Poate domnul Manea să spună câte proiecte a inițiat?

Se fac comentarii în sală. (Toate sunt inițiate de primar.)

Dl.Felix Stroe

Eu am adus 215 milioane de Euro.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Felix Stroe

Faceți un proiect pentru cetățeni și noi o să-l votăm.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot proiectul.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.53:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării managementului asistenței medicale la Consiliul local al municipiului Constanța pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog!

Dl.Răducu Popescu

Urmare dezbaterii din cadrul comisiei, vă propun un amendament referitor la extinderea

clauzei prevăzută în cazul în care la protocolul de predare-primire Guvernul nu achită datoriile unității spitalicești, și să preluăm spitalul cu datorii zero, extinderea acestei clauze și în situația în care Casa de Asigurări de Sănătate nu face plata serviciilor medicale pentru unitatea spitalicească sau întârzie banii mai mult de 90 de zile, în acest fel blocând activitatea spitalului. Ne rezervăm posibilitatea de a ne retrage din managementul acestei unități, pentru că Guvernului și.

Se fac comentarii în sală. (Lui Boc.)

Dl.Răducu Popescu

Exact, lui Boc.

D-na Carmen Onciu

Mai am și eu un amendament legat de faptul că.de precizarea: serviciile medicale contactate după 1 aprilie, cât și cele nedecontate.anterioare datei de 1 aprilie și nedecontate până în prezent.

Dl.Răducu Popescu

Știu că sunt întârzieri la plata și de.

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

375 de zile sunt în momentul de față.

Dl.Răducu Popescu

Clauza de preluare cu datorii zero este prevăzută în proiect. Vă propun extinderea acestei clauze și în situația în care, pe măsură ce ne desfășurăm managementul în această unitate, nu ne decontează serviciile medicale, medicamente și tot ce trebuie.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot amendamentul .

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Și hotărârea în întregul ei.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Probabil știți că această hotărâre și această preluare ....o preluăm la impuse. Eu vreau să vă spun că, având în vedere bugetul și situația financiară a Primăriei, în niciun caz să nu se aștepte nimeni că, dacă banii nu vor veni de la Casa de Asigurări, să avem disponibilități, în bugetul Primăriei. din bugetul Primăriei să susținem activitatea spitalului, Și așa am făcut un efort mare reparând acest spital care, la ora actuală, e cel mai bun. Pe vremea când lucrurile mergeau în țara românească. Sub înțeleapta conducere a iubitului nostru Președinte, nu mai merg cum mergeau.

Îl preluăm, că ne obligă legea, însă, în mod categoric, peste câteva luni de zile vor apărea discuții. Iar eu vă informez pe dumneavoastră consilieri și, prin intermediul presei, pe cetățeni, că nu am primit nicio sursă suplimentară de bani pentru a putea susțiune acest spital. Nu primim banii de la Casa de Asigurări, nu dăm banii către spital. Toți cei nemulțumiți, le spun de acum, n-au de ce să vină la Primărie. Să nu vină la mine că nu am ce să discut despre acest subiect, să se ducă direct la Boc și la Băsescu, pe care l-au votat.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.54:

“Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor RATC Constanța la transportul utban de călători în municipiul Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Majorarea tarifului se datorează inflației și creșterii de TVA pe care a făcut-o domnu' Boc. Dacă nu am crește acest tarif ar însemna să susținem din bugetul Primăriei majorarea de TVA. Acești bani nu-i avem. Întrebări, dacă sunt?

D-na Carmen Onciu

Supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Repunem în discuție punctul nr.17. A venit și doamna director Dospinescu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vom auzii explicațiile, domnilor consilieri, la punctul nr.17, de ce acum, ce-i cu hotărârile judecătorești și așa mai departe.

D-na Ramona Dospinescu

Deci, pentru SC Vila, terenurile au fost atribuite. date prin decizie cu drept de folosință pe perioada construirii.După ce construirea acelor blocuri s-a finalizat, Primăria trebuia să atribuie proprietarilor terenul gratuit. Sentința se referă la terenurile atribuite, prin decizie, pe care nu s-a construit nimic. Au fost retrase în 2000. Iar hotărârea de față se referă la acele terenuri pe care au construit, sunt proprietari, și noi le luăm terenul și-l atribuim pe Legea 18/1991. Am încercat, prin referat, să explic tot ce s-a întâmplat cu SC VILA și am menționat și sentința prin care noi am câștigat toate acele terenuri pe care nu au construit nimic. Repet, hotărârea de față se referă la acele terenuri pe care au construit, au vândut locuințele și terenurile trebuie atribuite prin Legea 18/1991.

Retragem excedentul de teren ca să le putem un drept de folosință și proprietatea asupra cotei indivize, oamenilor...

Dl.Constantin Matei

Sunt în administrarea Vila, le luăm la Primărie, mai departe urmând ca acele terenuri să intre în proprietatea lor.

Se fac comentarii în sală.

D-na Ramona Dospinescu

Dacă nu intră în proprietatea noastră, nu le putem atribui pe Legea 18. Probabil că era mai bine să nu scriu de terenurile retrase în 2000.

Se fac comentarii în sală.

D-na Ramona Dospinescu

Excedentul.

Se fac comentarii în sală.

D-na Ramona Dospinescu

Nu. Sigur că da, ca să le putem da proprietarilor care au cumpărat de la Vila S.A.

Se fac comentarii în sală.

D-na Ramona Dospinescu

Deci, este cota indiviză a apartamentelor.

Dl.Victor Manea

Noi am înțeles de ce, dar am întrebat de ce tocmai acuma și nu de când a fost.Pentru că Primăria a pierdut niște bani, ca să fiu mai clar.

D-na Ramona Dospinescu

Nu a pierdut nimic.

Dl.Victor Manea

Ba,da. În momentul în care-i dai cota indiviză, plătește și impozit pe teren. Mulțumesc! D-na Ramona Dospinescu

Dacă ați citit Codul fiscal, cota indiviză nu se plătește.

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu Supun la vot punctul nr.17.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2010 ale Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și Lista utilajelor independente pe anul 2010 ale SC Confort Urban SRL Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al RATC Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Înainte de a închide, vreau să vă fac o informare. O fac scurtă, că știți că vorbesc scurt. Știți că mai avem o ordonanță care ne obligă să reducem cu 20% cheltuielile pentru bunuri și servicii. Având în vedere și creștetrea de TVA cu 5 % și faptul că Primăria nu deduce TVA-ul, înseamnă o reducere cu 25% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii. Este, tot așa, sub spectru penal, dacă nu o facem. Și, ca să știți ce înseamnă aceste bunuri și servicii: iluminatul public stradal, cheltuielile cu salubritatea - măturat stradal și ridicatul gunoiului, funcționarea fântânilor arteziene, cheltuieli cu paza , dezinsecție și deratizare, cheltuielile cu câinii și cu întreținerea spațiilor verzi. Deci, noi, din acest capitol, va trebui să economisim 20% plus 5% TVA-ul... Vă rog! Ah!...O să lucrez, cu

Marcela, la această reducere. Treaba este cotoiasă, pentru că, spre exemplu, colectarea gunoiului

eu apreciez că nu putem s-o reducem. Că asta ar însemna, dacă, nu știu, dăm un exemplu, zilnic se adună 10 t de gunoi....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Tot 10.Nu, trebuie duse la groapă. Că, dacă nu duc și duc numai 7 t jumate, rămân 2,5 t azi, 2,5 t mâine, 2,5 t poimâine și într-o lună de zile dă ciuma-n noi.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Oricum, o să reducem: iluminatul, o să stingem lumina mai devreme în oraș, nu știu, la 3 noaptea, o să discut cu cei de la iluminat; fântânile; paza, o să scoatem tot ce înseamnă pază prin intersecții, pe la alte obiective ale Primăriei și o să încercăm să rezervăm și să nu se fure din cele făcute până acum; dezinsecție...țânțari...Norocul nostru este că reabilitarea drumurilor o facem prin Confort Urban, că dacă nu făceam prin Confort Urban trebuia să reducem și acolo un sfert din program. Asta v-am informat ca să știți.

Se fac comentarii în sală. (La impuse!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La impuse.

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Am o rugăminte, mai aveți puțină răbdare să se numere voturile la punctele 43, 44, 45 și

46.

Dl.Victor Manea

Am eu o întrebare, până aflăm rezultatele.Avem o situație în Constanța care este destul de problematică, ca să zic așa, str.Traian. Ce se întâmplă cu acea.locație? M-au întrebat locuitorii.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, am să vă spun eu ce se întâmplă. Acolo trebuie băgați bani foarte mulți în consolidare, de ordinul zecilor de milioane până în o sută de milioane de Euro, bani pe care nici în vise nu-i avem. Pentru a preveni o eventuală surpare acolo, am autorizat, acum doi ani și jumătate, o investiție privată, pentru care multă lume țipa, și am fost și anchetați, că era pe spațiu verde. Râpa aia era spațiu verde! Și a fost chinul de pe lume ca să luăm aviz de la Mediu să autorizăm investiția privată. Au și început să lucreze acolo, știți, că au băgat piloni de 25 de metri. Investiția.Că altfel cădea până acuma! Investiția în piloni, pe care o făceau privată, era de 25 de milioane de Euro. Între timp, datorită bunului mers al țării, privații au oprit-o; companiile austriece și de investiții care erau. Și acuma noi suntem în situația în care acolo ne cade strada și domnii de la Mediu consolidează malul între Olimp și Costinești! Ați fost vreodată pe-acolo? Ați văzut ce lucrări se fac? Zeci de milioane de Euro! Camioane! Basculante!.Chiar îi rog pe cei de la presă să se ducă să filmeze. O să rămână cruciți când o să vadă câți bani se bagă în consolidarea și terasarea falezei între Olimp și Costinești unde, în interior, e numai câmp. Câmp, cultură! Iar în Constanța zero! Ce se va întâmpla cu strada? Nu știu!

Dl.Victor Manea

Strada, ca strada, dar sunt niște blocuri în apropiere și acolo cred că, cu toate că a venit legea asigurărilor obligatorii, cred că nici pe banii de asigurări nu mai sunt...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Este o investiție atât de mare încât nu poate fi rezolvată decât pe cale guvernamentală, prin Ministerul Mediului. Dacă aveți dumneavoastră vreo altă propunere ca să găsim în bugetul Primăriei, ăsta “mare” pe care-l avem, câteva milioane de Euro să începem anul ăsta, să continuăm la anul cu vreo 15 și anul viitor cu vreo 20, O.K., o facem!

Dl.Constantin Matei

Dar oamenii care stau în blocurile de acolo sunt disperați.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dați o soluție. Luați bugetul de la doamna Marcela Frigioiu, spuneți de unde să tăiem și să băgăm banii în consolidare.

Dl.Constantin Matei

Propunerea n-a fost să o facem cu banii Primăriei , ci cu cei care au început investiția acolo.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu mai fac investiția. Ăia au plecat din România.

Se fac comentarii în sală.( S-au sufocat.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

S-au sufocat! Merge atât de bine Constanța și a fost atât de ușor ca să obțină aprobări încât au plecat într-un final. Iar eu am dat cu subsemnatul pentru investiția aia! Domnul Făgădău, vreți să mai adăugați ceva?

Dl.Decebal Făgădău

Da, voiam să vă spun că, în ciuda panicii creată de către niște declarații iresponsabile a unor alte instituții, eu am luat legătura cu expertul care supraveghează rezistența acelui ecran de piloți, a acelor stâlpi.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A investiției private!

Dl.Decebal Făgădău

A investiției private. Este vorba de prof.univ.dr.ing.Romeo Ciocan. Dânsul, în acest moment, are în elaborare un raport de expertiză privind ancorele ce susțin acei stâlpi. Mi-a spus că nu este o problemă generalizată, va citi inclusiv martorii ce vor da unghiul de deviație a clădirilor limitrofe. Dar, în acest moment, nu sunt motive de panică. Eu nu mă pot pronunța, așa că, prefer să cred un specialist. Pentru acea cavernă creată în strada Traian, dânsul ne-a furnizat o soluție tehnică; este discutată cu cei de la Confort Urban. Vom face un proiect tehnic, pentru că este destul de dificil să lucrăm și să scoatem material din suspensie de acolo, și, pe urmă, împreună cu domnu' primar, să găsim o formulă să vedem, pe baza celor vinovați, cine face reparația. Dar problema, exact cum a spus..

Dl.Felix Stroe

Dar de ce trebuie să fie cineva vinovat, domnu' viceprimar?

Dl.Decebal Făgădău

Pentru că nu a funcționat sistemul de rigole, de colectare a apei pluviale așa cum trebuia, cum era autorizat prin proiect.

Se fac comentarii în sală. (Sunt probleme importante....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, sunt importante. Probabil că, dacă va necesita o reparație acolo, de o anumită sumă de bani.adică, nu probabil, ci în mod sigur, în viitoare ședință de consiliu o să vedem care este suma necesară, o să dezbatem împreună în ședința de consiliu și o să vedem de unde tăiem banii ca să băgăm acolo. Da, vă rog!

Dl.Felix Stroe

Domnu' primar, dragi colegi consilieri, este foarte convenabil pentru unii dintre noi, nu mai dau nume, ne-am lămurit, să facem paradă de grija cetățenilor pe care îi reprezentăm. Nu îi ajutăm cu nimic pe cetățenii pe care îi reprezentăm abținându-ne la vot. Cetățenii ne-au trimis aici să votăm pentru sau împotrivă, cu argumente solide. De asemenea, nu-i ajutăm cu nimic pe cetățeni dacă ne lamentăm de grija dumnealor. Orice consilier.Să nu mai aruncăm.să arătăm mereu cu degetul pentru a creea atmosferă.Eu nu sunt, în niciun caz, așa cum unii consilieri binevoitori mă acuză că sunt lingăul primarului Constanța.Eu n-aud pe nimeni, niciun consilier municipal, n-aud pe nimeni să aibă drept de inițiativă. Este dreptul fundamental al consilierului municipal cu care poate să acționeze în favoarea cetățenilor pe care îi reprezintă. Și, decât să te lamentezi aici, să te vaiți: ce mă fac eu.Pot, colegii noștri care se lamentează, să ia o inițiativă să spună: de mâine, nu mai facem transportul în comun, nu mai face salubrizare, nu mai facem nimic, vă propunem să facem asta. Și o dezbatem aici și hotărâm. Nu, “m-au oprit pe mine 32 de cetățeni și plângeau, săracii, ce ne facem.” Eu mă duc în consiliul local, că sunt consilier reponsabil, și vin cu un proiect de inițiativă în consiliul local. Eu cred că așa se manifestă un consilier municipal care acționează cu responsabilitate în folosul cetățenilor pe care îi reprezintă. Mulțumesc!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Eu am să mai fac o precizare. Eu sunt mândru că am reușit să-i aduc pe austriecii ăia să bage bani în râpa aia nenorocită, însă, domnu' Manea, vreau să vă spun un lucru: când băteau pilonii și făceau investiția, toți locatarii dimprejur veneau și făceau reclamații la Primărie.

Se fac cometnarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Că au gălăgie noaptea și că nu pot dormi, dacă nu știți! Eu știu, că veneau la mine! Eu încercam să la explic că pe banii.niște bani ai alcuiva le consolidăm acolo toată șoseaua și ei erau foarte supărați! Uite, de-aia au plecat!

Dl.Victor Manea

Eu sunt mulțumit de explicația pe care a dat-o domnul viceprimar și v-aș ruga să căutăm să găsim o soluție.    Dar, totuși,    ar trebui    să    liniștim populația,    .    Și    poate ne ajută    și    specialistul

să.expertul..Dar hai să vedem.Nu putem să hotărâm noi acum aici.Degeaba facem șaptezeci de mii de proiecte de hotărâri, domnu' Stroe, dacă municipalitatea n-are bani să le pună în aplicare.

Nu venim aici să facem circ, ci discutăm. Și să încercăm să găsim soluțiile pe care le putem găsi, împreună. N-are nimeni soluția în ...

Dl.Felix Stroe

Nu mai lăsați pe mâna primarului.. .noi suntem consiliul local.

Dl.Victor Manea

Domnu' consilier..”Cetățean de onoare” al Constanței, aici discutăm .Nu discutăm, practic, de a pune aia.să vii cu bani de acasă.

Se fac cometnarii în sală.

Dl.Victor Manea

Sau vine.vreun viceprimar cu bani de acasă.

Dl.Felix Stroe

Da' n-a zis nimeni să aduci bani de-acasă!

Dl.Victor Manea

Păi.și.? Și atunci ce cereți...?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Hai să vedem expertiza.

Dl.Decebal Făgădău

Opt săptămâni durează.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Opt săptămâni durează, după care o să vedem ce soluție găsim și, dacă situația este gravă, o să tăiem bani de undeva și o să băgăm banii acolo. Și asta o s-o decidem cu toții, împreună, aici! Da' după ce vedem expertiza. Cum? După ce am văzut expertiza, probabil că. Știți că am închis traficul pe podul de la IPMC.

Se fac comentarii în sală.(Se strică cel de la “butelii”)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Se va strica cel de la “butelii”. O să-l.

Se fac cometnarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O să-l închidem și pe cel de la “butelii”! Că dacă dl.Boc.

Se fac cometnarii în sală. Comentează un reprezentant al presei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Doamnă dragă, da, așa este. Eu n-am nimic cu dumneavoastră, sunteți extraordinar de drăguță, da' dacă Boc finanțează fel de fel de trăznăi în toată.în toate orașele din țara asta și nouă ne-a oprit repararea podului, iar Primăria n-are de unde să bage 7 milioane de Euro să repare podul, pe unde trec tirurile României, că nu-s tirurile Constanței.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

N-avem. De unde? Uitați-vă prin...Numai puțin! Uitați-vă prin hotărârile de govern și vedeți pentru ce obiective de investiții a alocat Boc bani în acești 6 ani, de la trotuare, patinoare ți așa mai departe în toată România, iar podul din Constanța l-a oprit! Probabil că o să oprim și podul de la “butelii”. Eu, pe semnătura mea, când vine expertiza și-mi spune că trebuie circulația, eu o opresc! Pe unde o să ajungă tirurile României în Portul Constanța, nu știu! Dar nu e o problemă Consiliului Local asta. Este o problemă a Ministerului Transporturilor și a țării românești. Nu știu pe unde o să ajungă. Vă rog! Mulțumesc, doamnă, terminați ședința.

Se fac comentarii în sală.(Mai avem încă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A, mai avem un punct?

D-na Marcela Enache

Dacă-mi permiteți, vreau vreo două precizări să fac. Prima, este legată de procedura de desfășurare a ședințelor noastre de consiliu. Ați văzut dumneavoastră, pe fiecare CD, la fiecare ședință noi vă scanăm și procesul-verbal al ședinței anterioare. Rugămintea este ca, începând din ședința viitoare, la început de ședință să-l supunem aprobării și să apară în mod expres în procesul-verbal că este supus aprobării acest process-verbal, dacă dumneavoastră nu aveți observații cu privire la conținutul acestuia. Asta este prima rugăminte. Și a doua problemă pe care vreau să v-o aduc la cunoștință se referă la o hotărâre anterioară de consiliu prin care dumneavoastră ați aprobat să angajăm un avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local într-un dosar. Dacă permiteți domnului avocat Neamțu să vă aducă la cunoștință câteva probleme ca dumneavoastră, după aceea, să dispuneți. Dacă se poate, da? Sunteți de acord?

Consilierii sunt de acord.

Dl.av.Ioan Neamțu

Stimați consilieri, mă refer la litigiul penal care este înregistrat pe rolul Curții de Apel București, și care privește infracțiunile de corupție, în care sunt trimiși în judecată circa 37 de inculpați. Nu cred că e cazul să insist cu privire la obiectul litigiului, știți, îndeobște, e bine cunoscut. În ceea ce mă privește pe mine și interesul pentru care am ținut să supun spre atenția dumneavoastră, și analiza dumneavoastră, o chestiune, rezidă în împrejurarea că în data de 8 septembrie este următorul termen de judecată, iar, e posibil, ca acum sau la un termen de judecată următor, să se pună în discuție problema constiutuirii sau neconstituirii ca parte civilă a Consiliului Local. În atare situație, având în vedere îmrejurarea că dumneavoastră sunteți un organ deliberativ, este necesar ca dumneavoastră, printr-o hotărâre, să vă spuneți părerea dacă considerați sau nu considerați că s-ar impune ca în litigiul menționat de mine să se formuleze sau nu o constituire de parte civilă. Din punctul meu de vedere urmează să observați, se desprind, următoarele considerente: există o hotărâre anterioară, luată de dumneavoastră în anul 2008 când , ca urmare a unei adrese trimisă de DNA, adresă prin care era interpelat Consiliul dacă se constituie sau nu ca și parte civilă în cauză, și s-a dat o Hotărâre nr.139 din 13.03.2008 prin care punctul de vedere format de dumneavoastră a fost în sensul că, citez:”Întrucât nu există un raport de expertiză judiciară semnat de către un expert judiciar autorizat ANEVAR nu se putem pronunța asupra existenței sau inexistenței unui prejudiciu cauzat Consiliului Local.”

Aș vrea ca să vă spun că de la momentul 13 martie 2008 și până în prezent nu s-a întocmit un asemenea raport de expertiză, drept pentru care aș putea ca să spun că situația este exact ca cea care a avut loc în 2008. Acum, dumneavoastră urmează să hotărâți dacă veți înțelege sau nu să formulați o constituire de parte civilă. Din punctul meu de vedere, ce vreau să atrag eu atenția este că ...este un moment limită până la care se poate proceda o constituire de parte civilă. Vreau să vă mai spun și împrejurarea că neconstituirea ca parte civilă nu atrage niciun fel de prejudiciu la adresa Consiliului Local sau municipalității, motivat de împrejurarea că o eventuală despăgubire pe latură civilă, dacă se va găsi cumva vinovăția inculpaților în acest litigiu, se poate realiza și ulterior, pe calea unei acțiuni civile, fără niciun fel de problemă.

În ceea ce mă privește pe mine, urmează ca dumneavoastră să apreciați, raportat la elementele care vă sunt cunoscute, și să hotărâți în consecință dacă se impune ca Consiliul să facă acest demers în fața instanței sau nu. Dacă aveți întrebări?

Dl.Constantin Matei Tot în lipsa unei expertize?

Dl.av.Ioan Neamțu

Absolut. Nimic. Nu există o astfel de expertiză judiciară, după cunoștința mea.

Se fac comentarii în sală.

D-na Ramona Dospinescu

Este un raport de constatare tehnică...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' Făgădău, numai puțin, ca să lămuresc eu lucrurile, că sunt unul dintre cei inculpați, 36. Este vorba despre câteva terenuri retrocedate și despre un teren vândut. Terenul vândut este cel de la Cazinoul din Mamaia, unde dumneavoastră ați aprobat vânzarea terenului de sub clădire. S-a făcut raport de evaluare de evaluator, așa cum bine știți că este procedura. Domnul procuror de la DNA a spus că terenul nici nu aparținea Primăriei, deși exista delimitare, calculare, hotărârea de consiliu trecută de prefect. Dar, mai mult decât atât, un specialist din subordine, care nu era nici expert, nici evaluator, a întocmit un raport de constatare și a spus că prețul cu care a fost vândut, care era de 1000 Euro/mp, de sub clădire, este mult sub prețul pieței. Cum? Clădirea Cazinoului din Mamaia. Clădirea Cazinoului din Mamaia, în baza legii privatizării, a devenit privată, după care i-am vândut terenul de sub clădire. Atunci, evaluatorul, acum doi sau trei ani de zile, a evaluat terenul de sub clădirea Cazinoului la 1000 de Euro. Specialistul DNA-ului a venit și a spus că nu era 1000 de Euro, ci era 3000 de Euro/mp. Și, 2000 Euro, diferența, înmulțiți cu 10 mii de mp, rezultă un prejudiciu de 20 de milioane.

D-na Ramona Dospinescu

Mai mult, că era domeniu public.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și că era domeniu public. Nu contează evaluări, intabulări, nu contează delimitări, nu contează registraturi și așa mai departe. Acești 20 de milioane îmi sunt imputați mie și altor lucrători din Primărie, pentru că am dus la îndeplinire hotărârea de vânzare și pentru că evaluatorul a evaluat la 1000 nu la 3000 cum spune... La fel, este vorba și de niște terenuri retrocedate care au fost evaluate. Și, la fel, specialistul DNA-ului a venit și spune că terenul nu făcea o sută, făcea.500, și pe diferența respectivă este calculat acest prejudiciu. Acuma, dumneavoastră decideți. Pentru toate retrocedările și pentru toate vânzările, evaluările au fost făcute de firmele de evaluare luate pe bază de licitație de către Primărie, în același sistem în ultimii 10 ani de zile. Specialistul DNA-ului care,repet, nu este nici evaluator ANEVAR, nici expert atestat, pune câțiva pe zoom (concluzii). Am reamintit.

Dl.Decebal Făgădău

Eu interpretez ceva mai direct ceea ce ne-a spus domnul avocat când ne-a solicitat punctul de vedere dacă ne constituim sau nu parte civilă în acest proces și anume: dacă ne constituim sau nu, nu putem s-o facem decât în baza unui raport de evaluare sau, altfel, să luăm de bun raportul făcut de către DNA. Eu, personal, vă spun că nu pot lua de bun acel raport atâta vreme cât toate celelalte tranzacții s-au făcut pe bază de rapoarte ale unor experți ANEVAR. Eu, personal, cred că ar fi bine să ne facem noi un raport, să comandăm o expertiză și să vedem de acolo dacă rezultă sau nu un prejudiciu înainte să vedem dacă ne constituim sau nu parte. Chiar dacă nu ne constituim, că, ați văzut, spun că ar fi un vot politic, cred că ar fi bine să avem un raport de expertiză, întocmit de un expert, independent, în specializarea respectivă - imobiliare, atestat ANEVAR, ca să eliminăm acest dubiu între noi. Și, în sensul acesta - da sau nu, în ședința următoare să promovăm o hotărâre de consiliu local.

Dl.Victor Manea

S-ar putea să nu ne rezolvăm problema.... Ne putem constitui... după terminarea procesului. Dacă noi, să spunem, că luăm un expert și spune același lucru ca și DNA-ul, dacă DNA-ul pierde procesul și câștigă primarul cu angajații Primăriei, se pot îndrepta împotriva Consiliului Local, pentru că e logic, pentru despăgubiri și după aceea, cu toții, plătim ceva bani. Așa că v-aș sugera să așteptăm desfășurarea eventualului proces și de abia după aceea să ne pronunțăm.

Dl.av.Ioan Neamțu

Dacă-mi permiteți! Situația e la modul următor, domnu' Manea, pentru a fi cât se poate de bine înțeles. Nu putem să ne constituim ca parte civilă oricând vrem noi, în septembrie sau la anul, sau Dumnezeu știe când. Nu. Este un moment până la care noi o să trebuiască să apunem: “Da, înțelegem să ne constituim ca parte civilă.” sau “Nu, nu înțelegem.”. Repet, nu este un termen sine die. La un moment dat va trebui să fie luată hotărârea aceasta. Am înțeles ca să solicit acum intrarea pe ordinea de zi a acestei probleme deoarece până în 8 septembrie nu mai este prea mult timp. Da? Și, în 8 septembrie, dacă se va ajunge să se pună această problemă de către instanță, eu, ca apărător al dumneavoastră, să știu ce să spun inastanței. Mi-ar fi fost mult mai ușor ca clientul meu să nu fie un organ deliberativ, ci să fie o simplă persoană juridică sau o simplă persoană, fie fizică, care să-mi spună: “Da, înțeleg să mă constitui sau nu.” Dar aici este o situație specială, pentru că hotărârea dumneavoastră va stabili dacă se efectuează sau nu o constituire de parte civilă.

Se fac comentarii în sală. (Și dacă câștigă primarul?.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, s-a înțeles. Eu știu ce se întâmplă. Termenii sunt destul de complicați încât e logic să apară și o astfel de abordare.Eu cred că ce a spus dl.Făgădău ar putea să vină în susținerea luării unei decizii.

Se fac comentarii în sală.(Dar avem o evaluare, în baza căreia s-a făcut vânzarea!.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, aveți o evaluare făcută de evaluatorul Primăriei, desemnat în urma licitației, așa cum este procedura, și, în contrapartidă, un raport de constatare făcut de un neevaluator. Cred că ceea ce a spus dl.Făgădău, un raport de evaluare făcut de un evaluator independent...

Se fac comentarii în sală. (Dacă e unul, de ce mai trebuie încă unul?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Să aveți mai multe elemente pe baza cărora să luați o decizie.

Dl.Nurhan Ali

Domnule primar, evaluarea nu a fost corectă? S-a respectat procedura? Da!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nurhan Ali

Și de ce ar lua în considerare o a doua evaluare?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nurhan Ali

Primăria a luat de bun prețul stabilit de evaluator. Dacă există vreo problemă cu acest preț, să-l întrebe pe acel evaluator! Nu știu de ce ne târâie pe noi prin procese? De ambiție?...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nurhan Ali

Dacă e cineva care a greșit, e acel evaluator. Părerea mea.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Procurorul zice că evaluatorul ar fi greșit, de asemenea și eu și ceilalți, și că trebuie să ne luați banii. Și asta când veți vota dumneavoastă. De asta, în procesul penal, vă constituiți parte civilă, în sensul de a lua banii rezultați din subevaluarea pe care a făcut-o în raport specialistul..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ați înțeles?

Dl.Nurhan Ali

Eu m-aș constitui parte civilă. contra evaluatorului.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Felix Stroe

Domnul avocat ne spune că ne află în aceași situație ca în martie 2008 când am luat acea hotărâre. Numai când există un raport de hotărâre făcut de un expert ANEVAR, putem spune dacă ne constituim sau nu. Păi, dacă ne aflăm în aceeași situație, eu cred că putem să luăm aceeași hotărâre...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Domnu' avocat, ce ne sfătuiți să facem, să ne constituim sau nu?

Dl.av.Ioan Neamțu

Deci, în ceea ce mă privește pe mine, am explicat cam care ar fi opțiunile.Puteți să vă constituiți sau nu. Neconstituirea însă nu atrage niciun fel de decădere din dreptul dumneavoastră ca, pentru situația în care inculpații sunt găsiți vinovați și sunt obligați să acopere un prejudicial, dumneavoastră ulterior să puteți efectua toate demersurile judiciare legale pentru recuperearea acelui prejudiciu. Deci nu-i o problemă...

Dl.Constantin Matei

Deci, ziariștii... .publicul, în spate. este să nu ne constituim.

Dl.av.Ioan Neamțu

Domn'e, având în vedere hotărârea dumneavoastră anterioară din 2008 și me.me.mergând pe aceeași linie de idei și considerând că se pă...păstrează aceeași identitate de ra.rațiune, da. Pentru că, efectiv, în 2008, pe anumite, elemente ați spus ceva. Acum, pe aceleași elemente, ar trebui să se spună altceva. Dar, re. repet, hotărârea e numai a dumneavoastră! Dar, pe identitate de rațiune și de elemente.

Dl.Constantin Matei

N-am spus altceva decât s-o spuneți public.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Domnu' avocat, sunt două spețe...

Dl.av.Ioan Neamțu

Vă rog!

Dl.Victor Manea

Cadrul...speța 1: câștigă DNA-ul procesul cu ...Se poate îndrepta asupra Consiliului Local, cu acțiune civilă?

Dl.av.Ioan Neamțu

Nu...

Dl.Victor Manea

Și speța 2: pierde DNA-ul ....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

O secundă! Lăsați-mă...să pun o întrebare...până la capăt.Speța 2: pierde DNA-ul procesul. Dacă Consiliul Local s-a constituit parte civilă, cei care au fost acuzați pot cere...prejudicii Consiliului ?

Dl.av.Ioan Neamțu

Domnu' Manea, situația este la modul următor. O să încep cu speța 2, pentru că-mi este cea mai proaspătă în minte, în care învinuirea care se aduce de către DNA inculpaților, cei 37, este respinsă de către instanță în mod irevocabil. E greu de spus că DNA-ul a pierdut pro...procesul -nu s-a dovedit vinovăția inculpaților trimiși în judecată. În atare situație, nefiind obiect de vinovăție, evident că nu se poate pune problema nici a existenței vreunui prejudiciu. Da?

Dl.Victor Manea

Da.

Dl.av.Ioan Neamțu

Pentru această situație în care , să spunem, Consiliul Local s-ar fi constituit ca parte civilă , iar în proces s-a dovedit, irevocabil, nevinovăția inculpaților și, implicit, inexistența unui prejudiciu, evident că, Consiliul Local nu are nimic de primit, pentru că instanța a considerat, implicit, că nu există un prejudiciu. Da? Doi, să spunem că, în aceeași ipoteză de lucru, inculpații sunt găsiți nevinovați, în mod irevocabil, iar Consiliul Local nu a formulat o cerere de constituire ca parte civilă. Evident că situația este aceeași, nu a cerut nimic, nu are cum să obțină nimic. Dacă. Asta este situația pe problema a doua.

Pe prima problemă, redată de către dumneavoatră, în sens că inculpații sunt găsiți vinovați și se reține în sarcina acestora că ar fi prejudiciat municipalitate cu suma de X lei/Euro.: 1 - dacă Consiliul Local se constituie ca parte civilă, soluția pe care instanța o dă, în mod irevocabil, este la modul următor - îi condamnă într-un fel sau altul pe inculpați și îi obligă să plătească suma constatată cu titlu de prejudiciu, pe acești inculpați, fie solidar sau cum îi obligă. Dacă nu există o constituire de parte civilă, hotărârea, pe penal, are referire numai în ceea ce privește sancțiunea de condamnare a inculpaților; nu se face niciun fel de referire la latura civilă a cauzei. Atenție! Da? Latura civilă a cauzei oricând poate fi supusă atenției instanței, fie în cadrul procesului penal, fie pe calea acțiunii civile separate. Dacă am răspuns, O.K., dacă nu, mai întrebați-mă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Bileca

Domnu' avocat, eu nu sunt jurist dar știu că există un principiu în justiție de autoritate de lucru judecat. În sensul acesta, neintervenind absolut nimic nou de acum 3 ani, cred că noi, Consiliul Local, ne-am spus o dată părerea. Cred că nu suntem de acord cu...

Dl.av.Ioan Neamțu

Autoritatea de lucru judecat este un principiu specific activității de judecată, iar nu activității pe care o desfășurați dumneavoastră...

Dl.Nicolae Bileca

La momentul desfășurării anchetei, am fost întrebați de către DNA și am spus că nu există și nu ne putem constitui...

Dl.av.Ioan Neamțu

Da, ați spus așa ceva, am la mine hotărâre...

Dl.Nicolae Bileca

De la momentul respectiv, nu a intervenit nimic nou.

Dl.av.Ioan Neamtu

Absolut nimic nou!

Se fac comentarii în sală.( Să răspundă evaluatorul care a făcut evaluarea în baza căreia noi am aprobat...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, aveti dreptate. De fapt, ar însemna ca dumneavoastră să vă deziceti de evaluările...ha...ha...ha... pe care dumneavoastră le-ati acceptat sau nu....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

De aceea eu vă propun să ne menținem hotărârea inițială și să nu ne constituim parte civilă, că altfel părem proști...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Nu e nimic nou față de 2008....

Dl.Nurhan Ali

Dacă noi ne constituim parte civilă, înseamnă că noi contestăm toate rapoartele de evaluare. Prețul a fost stabilit de evaluatorul...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nurhan Ali

Prețul n-a fost stabilit de primarul Mazăre, n-a fost stabilit de cei de 36 de angajați ai Primăriei, a fost stabilit de un evaluator...

Se fac comentarii în sală. (Corect.)

Dl.Nurhan Ali

Autorizat. De aici se pleacă...

Se fac comentarii în sală. (Da.)

Dl.Victor Manea Dar a câștigat licitația...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nurhan Ali

Dacă e vreo problemă de preț, vinovat e cel care l-a stabilit. Eu așa văd problema.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Racu

Cred că, un pic, lucrurile au fost prezentate inexact.Dl.av.Ionuț Neamțu este specialist pe drept civil. De-asta a fost și numit avocat de către Consiliul Local, pe latura civilă a cauzei. Întrebările pe care le-ați pus dumneavoastră privesc latura penală. La latura penală a cauzei ești specialist Ionuț ? Vă răspund eu. Conform legii penale, constituirea de parte civilă se face până la actul de sesizare, lucru care nu s-a întâmplat până în prezent. S-ar putea să se facă pe 8 septembrie, următorul termen de judecată, s-ar putea să se facă ulterior. Dacă o unitate prejudiciată nu se constituie parte civilă, dosarul penal merge înainte, însă, dacă în finalul judecății se constată că există faptă și că există un prejudiciu, atunci prejudiciul nu se mai duce la unitatea prejudiciată, în speță la Consiliul Local, și se duce la stat. Se confiscă în beneficiul statului, se duce la bugetul de stat. Deci, mergând pe această premiză, dacă Consiliul Local nu se constituie parte civilă și, în final, se constată că există vinovăție și că există un prejudiciu, prejudiciul, în loc să vină la Consiliul Local, să se întoarcă la Consiliul Local de unde s-a produs, el se duce la bugetul de stat. Deci, din acest punct de vedere, Consiliul Local este prejudiciat și se poate pune, ulterior, în opinia mea, chiar problema răspunderii penale a Consiliului Local care nu s-a constituit parte civilă și a refuzat niște bani care trec, decât, în beneficiul statului.

Pe de altă parte, ca să vă constituiți parte civilă, sau ca unitatea să se constituie parte civilă, trebuie să se constituie în cunoștință de cauză. Aceasta înseamnă că atunci când în constituirea de parte civilă sunt necesare cunoștințe de specialitate, cum este în cazul de față, trebuie să recurgi la ajutorul specialistului.În speță, efectuarea expertizei. Specialistul spune dacă, în opinia lui, după toate cadrurile tehnice , există sau nu există prejudiciu și acest punct de vedere este însușit sau nu este însușit de către unitatea prejudiciată, în speță, Consiliul Local. Deci, acestea sunt datele problemei, acestea sunt cele două variante. Nu se constituie Consiliul parte civilă, există riscul ca, în final, eventualul prejudiciu, eventualii bani să treacă la stat. Iar, dacă trebuie să vă constituiți parte civilă, atunci, în opinia mea, trebuie unele elemente obiective după care să vă constituiți, elemente obiective care nu pot fi furnizate decât de niște specialiști.

Dl.Nurhan Ali

Ca să...Dacă te constitui parte civilă, se consideră că ești prejudiciat...

Dl.Constantin Racu

Nu, nu, nu se dă verdictul...Dacă te constitui parte civilă nu înseamnă că...ai dat verdictul. Este o cerere, este un punct de vedere care urmează să fie confirmat sau infirmat de către instanța de judecată.

Se fac cometnarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, să facem o hotărâre de consiliu local prin care să spunem: ne însușim rapoartele de vânzare ce au stat la bază, dar, pentru a vedea dacă ne constituim parte civilă...

Dl.Radu Ștefan Mazăre Nu vi le-ați însușit o dată ?!

Dl.Decebal Făgădău

Ni le-am însușit o dată. Nu punem în contradicție acuma...rapoartele, ci doar pentru determinarea de...parte civilă sau nu.

Dl.Mircea Dobre

Dacă noi am fost de acord cu acele evaluări atunci, acum , dacă comandăm astfel de....

Se fac comentarii în sală. (N-avem bani...)

Dl.Nurhan Ali

Noi nu ne-am constituit parte civilă, pentru că n-am considerat că există un

prejudiciu...Dacă ne constituim parte civilă, înseamnă că avem un prejudiciu....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Are dreptate, mă consider prejudiciat când...că de-aia mă constitui parte civilă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnilor consilieri, eu vă propun, oricum, până în septembrie sigur o să mai facem o ședință de Consiliu, vă propun ca până la următoare ședință de consiliu să mai discutați și să veniți

cu o propunere de hotărâre. Nu știu, fie vă constituiți, fie mai comandați eu știu, pentru liniște

dumneavoastră, încă o evaluare pe care să o așezați lângă prima, fie vă mențineți punctul de vedere în care spuneți că apreciați că evaluările pe baza cărora noi lucrăm sunt corecte și că nu vă constituiți.

Se fac comentarii în sală. (De unde avem certitudinea că evaluarea aceasta va fi corectă?)

Dl.Nurhan Ali

Domnu' primar, de ce să mai amânăm până în septembrie? Părerea mea e să hotărâm

acum...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu. Numai...Eu nu mai mă bag, că eu am.... V-am explicat...Restul, hotărâți

dumneavoastră!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Hotărâm să mai stăm de vorbă. Suntem între ciocan și nicovală.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Dacă Consiliul nu se constituie și...

Dl.Radu Ștefan Mazăre Mă bagă la pușcărie pe mine...

Dl.George Papari

Domnu' Manea, dumneavoastră credeți că....

Dl.Victor Manea

Nu cred...

Dl.George Papari

Vă pun și eu o întrebare. Credeți că metrul pătrat, în zona Cazino, costa 3000 de euro?

Dl.Victor Manea

Nu cred...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Așteptați să....

Se fac comentarii în sală.(Trece timpul....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu, eu am adus la cunoștință...În ședința viitoare...

D-na Ramona Dospinescu

Da, da îi acuză pe ei....Pentru terenul de la Cazino...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A, domnu' Dobre, vedeți că vă acuză și pe dumneavoastră la ...

D-na Ramona Dospinescu

Ce vroiam să explic, pentru speța Cazino? Deci, la Cazino...

Se fac comentarii în sală.

D-na Ramona Dospinescu

Ascultați-mă, domnu' Manea, pentru că, probabil, n-ați înțeles foarte bine. Speța Cazino: procurorul mă acuză pe mine și pe Radu Mazăre că abuziv am luat acel teren din propietatea publică a statului , că l-am băgat la Consiliul Local, da?, că vi l-am dat dumneavoastră, constănțenilor, da? și că ulterior l-am vândut. Pentru partea aia de bani...Practic, n-am luat-o eu, a luat-o Constanța. Deci, practic, ăla este un prejudiciu în favoarea statului. E un element...Deci, practic, procurorul vine și spune: terenul de sub construcția de la Cazino Mamaia era domeniul public al statului; n-aveai dreptul tu, Municipiul Constanța, să-l bagi în inventar ca proprietatea ta, activul fiind proprietatea lui SC Mamaia, o știți foarte bine, constucția, și să bagi terenul de sub Cazinoul la tine, Municipiul Constanța și ulterior să-l vinzi. Deci, este unul din capetele de acuzare. „Tot acel prejudiciu ne este adus nouă, că este domeniul public al statului, și n-are rost să mă retrag.”

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și că este subevaluat...

D-na Ramona Dospinescu

Și că abuziv l-am prins la noi, l-am subevaluat și ar fi trebuit ca acei bani să se ducă la stat. Nu vorbim de...Este un alt aspect: Cazinoul din Mamaia care, teoretic, ar fi trebuit să fie proprietatea publică a statului și nu a dumneavoastră.

Dl.Constantin Matei

Să discutăm la următoarea ședință de consiliu...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, și părerea mea e aceeași...

D-na Ramona Dospinescu

Și gândiți-vă că...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, eu m-am abținut să vă spun, la un moment dat i-am văzut pe Buhoiu, Șogor, Antighe, în 1945, cu Cazinoul. Și i-am zis,:” Băi, ne'a procurorule, zic, cum poți să mă acuzi pe mine că pământul de sub Cazino e plaje, când el e sub Cazinol ăsta de când s-a construit el.” Pământul de sub o clădire. Că el spunea că e domeniul public al statului și că e plaje. Da' intrăm în amănunte. Părerea mea e să vă mai gândiți. Aveți timp până la viitoarea ședință.

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Stimați colegi, avem rezultatele votului pentru cetățenii de onoare. Pentru dl.Moisoiu au fost 19 voturi pentru, 5 împotrivă. Pentru dl.Felix Stroe - 19 voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere. Pentru dl.Stoica Gheorghe - 19 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, o abținere, iar pentru dl.Mircea Dobre - 20 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere.

Declar închise lucrările ședinței de azi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Carmen Onciu

SECRETAR,

Marcela Enache

45