Proces verbal din 11.11.2010

61.proces verbal sedinta din data 11.11.2010

ROMÂNIAq


PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 11.11.2010, orele 12,00, în ședința ordinară    a Consiliului Local al

Municipiului Constanța.

La ședință participă: 20 de consilieri (absenți motivați: dl.Gheorghe Florin - C.O.,dl.Vișan George - C.O., dl.Stroe Felix - delegație; absenți nemotivați: dl.Ali Nurhan, dl.Pîrvulescu Gabriel Valentin, dl.Stan Gabriel Marius, dl.Tănase Cristian), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.168/2010, de domnul consilier Georgescu Daniel.

Dl. Daniel Georgescu

Bună ziua, stimați colegi! Înainte să deschidem lucrările ședinței, avem plăcerea să îi prezentăm pe elevii Colegiului Național “Mircea cel Bătrân” împreună cu domnul profesor Olaru

Aș vrea să le dăm cuvântul. Vor să ne prezinte ceva.

Dl.prof.Olaru

Bunăm ziua, domnule primar, domnule viceprimar, stimat Consiliu Local. Am venit, într-o scurtă vizită, să vă prezentăm un mic proiect al elevilor noștri care, o parte dintre ei, sunt cei care au câștigat, în anii trecuți, marile premii la NASA. Și, dacă țineți minte aplicarea, am prezentat o insulă.. .un proiect: “Insulă artificială în Marea Neagră”. Acest proiect a fost apreciat pe plan mondial și tinerii au câștigat cu el medalia de aur la olimpiada internațională pe mediu. De asemenea, a stârnit interesul celor de la NATO astfel încât, în decembrie, anul trecut, am fost invitați la NATO și la Bruxelles și am prezentat tuturor ambasadori NATO insula artificială.

Astăzi am venit să vă mulțumim pentru grija pe care dumneavoastră o acordați învățământului, să mulțumim, în mod special, domnului primar Radu Ștefan Mazăre și domnului viceprimar. Fetelor, vă rog să oferiți însemnele noastre. Și să vă urăm succes în activitate și să mai sprijiniți în continuare activitatea noastră. Vă asigurăm că ne interesează foarte tare ceea ce se întâmplă cu mediul constănțean și, în continuare, pe foarte scurt timp, în 10 slide-uri o să vă prezentăm un nou proiect de așezare ecologică în zona Tuzla, pe care, sper, domnule primar, tot dumneavoastră, cu niște fonduri europene.

Se fac comentarii în sală.(Să facem o fotografie.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Să ne prezinte întâi și după aia..

Se face o prezentare detaliată a proiectului “PHEONIX”, un complex științific și turistic situat în zona Tuzla.

Dl.prof.Olaru

Vă mulțumim, domnule primar și vă dorim mult succes.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mulțumesc și eu, domn' profesor, mulțumesc.. .elevi.. .copii, eleve. Îmi place că aveți.. .faceți proiecte. Sper să se și întâmple cândva, probabil când noi o să fim bătrâni, un proiect dintr-ăsta, că, altfel, e greu tare în România. Vă mulțumesc!

Dl.Dani el Georgescu

Haideți să votăm convocatorul pentru ședința de astăzi, care are 31 de puncte. Punctul nr.23 s-a

retras.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Avem și ordinea suplimentară care are 6 puncte.

Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dani el Georgescu

La ordinea suplimentară, am înțeles de la doamna secretară că s-a mai adăugat un punct Este vorba despre proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe perioada existenței construcțiilor, către SC ENEL Dobrogea SA, a unor terenuri situate în municipiul Constanța, zona Baba Novac.

Supun la vot ordinea suplimentară.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' președinte, aș vrea să-i rog pe colegii consilieri să fie de acord să începem cu punctul nr.14: “Proiect de hotărăre privind atribuirea și schimbarea unor denumiri de străzi de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța”, întrucât alături de noi este domnul Furtună. Fiul dânsului a pierit într-un tragic accident aviatic la Tuzla și noi am parcurs toate etapele procedurale și toate formalitățile de atribuire a numelui străzii pe care a copilărit: str.Sld.Cosmin Furtună. Așa că, vă rog să începem cu acest proiect și aș vrea să vă propun să ținem un moment de reculegere în memoria d-lui Cosmin Furtună și a tuturor celor care au pierit în tragicul accident de la Tuzla.

Se ține un moment de reculegere în memoria celui care a fost soldatul Cosmin Furtună și a tuturor celor care au pierit în tragicul accident aviatic de la Tuzla.

Dl.Decebal Făgădău

Mulțumesc! Vă rog să supuneți la vot, domnule președinte, propunerea mea.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul 14:

“Proiect de hotărăre privind atribuirea și schimbarea unor denumiri de străzi de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța”

- inițiator:Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.1:

“Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2010.” - inițiator:Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărăre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 și lista de utilaje independente pe anul 2010 ale S.C.Confort Urban SRL Constanța.”

- inițiator:Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărăre privind aprobarea unităților de asistență socială pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul local, pentru anul 2011, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială, precum și a grilei de evaluare.”

- inițiator:Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aveți ceva de...?

Dl. Victor Manea

Am eu obiecțiuni, și vă fac o propunere: la anexa 2, art.3 - atribuțiile comisiei, punctul c, să scoatem “dacă este cazul”. Și spune așa:”Solicită, dacă e cazul, raportul să fie însoțit de documente justificative pentru susținerea recomandărilor.” Nu știu cine hotărăște “dacă e cazul” !

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Să eliminăm sintagma.

Dl. Victor Manea

Să eliminăm sintagma “dacă e cazul”.

Dl.Decebal Făgădău Să devină obligatoriu...

Dl. Victor Manea

În regulament spune “dacă e cazul”. Și, ca să eliminăm ambiguitățile, scoatem sintagma “dacă e cazul”.

Dl.Dani el Georgescu

Cine este pentru propunerea domnului Manea?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Deci, rămâne așa.. ..Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Deci, proiectul nr.3 a trecut cu amendamentul domnului consilier.

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind modificarea ștatului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobate prin HCLM nr.150/16.07.2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Victor Manea

Și aici am o problemă. Să nu mă înțelegeți greșit, știu că cei mai mulți dintre salariați au salarii foarte mici, dar legea prevede ca trecerea la o treaptă superioară să se facă la 2 ani și în mod excepțional la 1 an de zile. Eu zic că, și așa avem probleme cu Curtea de Conturi și săracii angajați trebuie să dea o parte din bani înapoi, când legea spune “în mod excepțional” asta înseamnă un caz, două. Din păcate, pentru că colegii noștri care lucrerază zi de zi în Primărie au salarii foarte mici, sunt vreo 39 și aici ar trebui să ne gândim foarte bine cum o încadrăm ca nu cumva la anul, vine Curtea de Conturi, și cei 39 de colegi să fie afectați, să trebuiască să dea banii înapoi. Că, iau puțini bani, dar într-un an de zile se strâng mulți și când trebuie să-i de înapoi.

D-na Marcela Enache

Nu au fost niciodată probleme, pentru că am mai intrat cu astfel de proiecte de hotărâri și nu au fost probleme, chiar din partea Curții de Conturi, pentru că este dreptul lor.

Se fac comentarii în sală. (Are avizul ANFP?)

D-na Marcela Enache

Nu este nevoie de avizul ANFP aici.

Se fac comentarii în sală. (Atunci, e în regulă!)

Dl. Victor Manea

Eu am atras atenția, pentru că în momentul în care legea spune “în mod excepțional” asta presupune că.. .Nu poți să știi cine vine, te purifică și.. .Mă gândesc la ce avem acuma, în situația când dumneavoastră vă judecați cu ei de atâta timp și încă nu v-ați căștigat drepturile.

Dl.Dani el Georgescu

O.K.! Supun la vot punctul nr.4.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul 5:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.53/28.02.2005 privind aprobarea

caietului de sarcini pentru atribuirea beneficiului contractului contractului de închiriere privind

spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Spuneți, domnu' Cupșa!

Dl.Ovidiu Cupșa

Eu am o întrebare. Nu este caietul vechi. La ce se referă modificările, dacă ne poate spune cineva?

Dl.Decebal Făgădău

De la RAEDPP, d-na Moțățăianu sau Kati Faraon.

D-na Ecaterina Faraon

Sunt modificări la instrucțiunile privind organizarea procedurilor de închiriere.

Dl.Ovidiu Cupșa

Este O.K.

Dl.Dani el Georgescu

O.K.! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitație publică a beneficiului contractului de închiriere a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul 7:

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?Muțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.8:

„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr.496/2009 modificată și completată prin HCLM nr.110/2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?Muțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.9:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical în suprafață de 48,30 mp, situat în municipiul Constanța, str.Izvor nr.27, precum și aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Aveți....?

Dl.Victor Manea

Nu, n-am obiecțiuni, neapărat, la proiectul ăsta. Aș vrea o discuție, și mai ales că avem aici

colegi...Hai să încercăm să le facem o concesiune pe termen mai lung. Medicii....De obicei, le

facem...Ascultați-mi argumentația! Le facem pe un an de zile. Ei...Știu câțiva medici care le-au expirat acuma.... Și tineri, nu discuția pe care am avut-o împreună...Până le facem noi, din nou, hârtii, ei trebuie să se ducă la Casa de Sănătate să-și facă....

Se fac comentarii în sală.(Contractul...)

Dl.Victor Manea

Contractul cu Casa de Sănătate. Mulți ratează să depună dosarul, pentru că nu au...Unu. Doi.

Gândiți-vă că orice medic și putem să-i dăm concesiunea pe un termen mai lung...Binențeles,

propriu...Își desfășoară activitatea medicală, de cabinet medical, nu altă activitate, să-și facă

butic...Unii, vor să le cumpere....Nu sunt de acord să le cumpere. Mai bine le concesionează pe termen

lung că, în momentul în care devine proprietar, poa' să facă butic, acolo, sau florărie, că nu mai merge activitatea medicală, că nu subvenționează guvernul sau nu știu din ce motive. Dar, în momentul în care...

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Vreau să vă spun...

Dl.Victor Manea

Dar, în momentul în care...

D-na Carmen Onciu

Contractul cu Casa se face în aprilie. Deja....Au tot timpul. În al doilea rând, ei sunt obligați...

Dl.Victor Manea

Lăsați-mă să termin!

D-na Carmen Onciu

Nu, că deja...

Dl.Victor Manea

Păi, da' noi nu vindem acuma! Noi facem concesiune și după acest punct, da?...

D-na Carmen Onciu

Dar suntem în procedură de a le vinde. Procedura este destul de greoaie. Dar suntem în procedură de a le vinde, și suntem obligați de lege să le vindem! Ei, după ce le-au cumpărat, nu le pot schimba destinația. Deci, nu pot face butic! Și atunci, toate sunt de concesionat pe un an de zile, pentru că, sperăm, într-un an de zile, să finalizăm toate procedurile pentru vânzare.

Dl.Constantin Matei

Și dacă concesionați pe zece, ce are?

Dl.Nicolae Bileca

Pot schimba destinația cu diverse aprobări...de la... cei

D-na Carmen Onciu

Bun, dar nu foarte ușor. Deci, nu se poate face....

Dl.Victor Manea

Încă o dată vreau să vă spun: nu știu dacă le dăm. Legea e mai veche. Nu le-am dat. Eu vă propun o concesiune pe un termen mai lung. De ce? Poa' să meargă la o bancă să-și ia bani împrumut pe o concesiune mai mare. Pe o concesiune de un an de zile nu face nimica: să modernizeze cabinetul, că aibe o activitate mai bună...socială. Pentru că, până la urmă, noi, ca Primărie, suntem interesați ca medicii de familie să-și desfășoare o activitate cât mai bună, cât mai bine dotați. Dacă tot vrem să-i vindem cabinetul, nu încurcă, cu nimic, o concesiune pe un termen mai lung decât o concesiune pe un an de zile. Pentru că el ar putea, de anul ăsta, să înceapă să, știind că-i al lui, să se apuce de treabă în el.

D-na Carmen Onciu

Numai că nu-i așa. Nimeni nu investește în ceva ce nu-i aparține.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Daniel Georgescu

Spuneți, domnu' vice!

D-na Carmen Onciu

Da' nu am nimic împotrivă....

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Dar este inutil, pentru că....

Dl.Daniel Georgescu

Am înțeles! Haideți că....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Daniel Georgescu

Să spună și domnul viceprimar...

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Într-un an de zile, să sperăm că se vor finaliza.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' consilier, aș vrea să...

Dl.Victor Manea

Și ce vă deranjează dacă...

D-na Carmen Onciu

Nu mă deranjează, pentru că cine îl are cu contract...

Dl.Decebal Făgădău

Numai puțin...

Dl.Daniel Georgescu

Haideți să-i dăm cuvântul domnului viceprimar, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

În primul rând, vă mulțumesc pentru propunere. Colega mea, d-na Carmen Onciu, are dreptate. Suntem în procedură de vânzare. Este o procedură greoaie. Vroiam să...Am o rugăminte la dumneavoastră. Toate aceste propuneți le puteți elabora în cadrul comisiei din care faceți parte, iar comisia să înainteze o rezoluție către executiv. Se poate transforma chiar într-un proiect de hotărâre de consiliu local. Aveți acest drept. Nu cred că v-a fost împiedicat de nimeni. Dacă venim în ședința de consiliu, pe o temă punctuală în care noi facem, prin licitație publică, un contract de concesiune, deja divagăm de la subiect și pierdem esența proiectului. Veniți cu un proiect, aveți tot sprijinul aparatului executiv al primăriei, și nu este niciun fel de problemă dacă el va fi votat de către consiliul local. Mulțumesc!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dar noi la ce valoare le vindem?

Dl.Decebal Făgădău

Se fac evaluări....

Se fac comentarii în sală. (Pentru fiecare în parte.)

D-na Carmen Onciu

La valoarea de piață.

Dl.Radu Ștefan Mazăre La valoarea de piață le vindem?

D-na Carmen Onciu

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și ei, medicii, vor să le cumpere la valoarea de piață? În principiu, care este...? Că nu știu, dumneavoastră ați avut contact cu ei. Vor să le cumpere?

D-na Carmen Onciu

Cei cu activitate medie, își doresc să le cumpere.

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Cei cu activitate mai îndelungată și doresc să cumpere spațiile respective, inclusiv la prețul pieței. De ce? Pentru că este locul în care au pacienții, au o anumită....

Dl.Decebal Făgădău

Deci, vânzarea nu este.... obligatoriu. Este la cerere...A concesionarului....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' eu, totuși, cred că am putea să facem pe o perioadă mai lungă. Cred că are dreptate. Un an

de zile, mi se pare puțin, dacă vânzarea nu e....este făcută numai la cerere. Și, spre exemplu, noi

concesionăm pe un an de zile și el nu vrea să-l cumpere. Ce se întâmplă?

Dl.Decebal Făgădău

I se prelungește concesiunea....

D-na Carmen Onciu

Este obligat....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Este obligat?

D-na Carmen Onciu

Dacă nu cumpără el, îl cumpără altcineva.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da?

D-na Carmen Onciu

Cabinetul trebuie vândut.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da?

D-na Carmen Onciu

Obligatoriu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, cabinetul trebuie vândut? Așa spune în lege?

D-na Carmen Onciu

Așa spune legea. Dacă el nu vrea....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În cât timp?

D-na Carmen Onciu

Are drept de preemțiune...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În cât timp?

D-na Carmen Onciu

În momentul în care reușim să finalizăm formalitățile, li se face oferta celor care le au în concesiune sau închiriere. Dacă ei refuză și își revocă dreptul de preemțiune, se trece la următorul, la licitație deschisă....

Se fac comentarii în sală. (Într-un an de zile nu se finalizează...)

D-na Marcela Enache

Ordonanța nu prevede un termen ca limită...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dar sunt obligați....să le cumpere?

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Atenție! că nu poate să depășească....

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Ordonanța spune că pot fi vândute....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu, nu...Lămuriți-mă exact, ca să nu ne apucăm acuma să citim. Unu, este că „poate să cumpere”, altu, este dacă „este obligat să cumpere”....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Bileca Nu este obligat să cumpere.

D-na Marcela Enache

Poate să-l cumpere....

D-na Carmen Onciu

Deci, cabinetul trebuie vândut, în mod obligatoriu, conform legii...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, în lege spune că trebuie vândut? În mod obligatoriu? Da?

D-na Carmen Onciu

Da.

Dl.Nicolae Bileca

Dar poate să-l cumpere cel care funcționează acolo sau altcineva, la licitație...E altceva.

D-na Carmen Onciu

El are primul drept de a cumpăra...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am înțeles.

D-na Carmen Onciu

Dacă nu și-l dorește, se face licitație deschisă....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu nu cred că puteți să terminați formalitățile pentru....într-un an de zile. Dacă legea spune că trebuie să le vindem, ceea ce, în opinia mea, este bine că spune că trebuie să le vindem, dar nu cred că puteți termina formalitățile într-un an de zile. Și, părerea mea e, să....

Dl.Nicolae Bileca

Deschideri de cont...situație juridică...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sigur că da.

Dl.Nicolae Bileca

Eu cred că se poate, dacă...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Într-un an?

Dl.Nicolae Bileca

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Toate?

D-na Carmen Onciu

Eu mai am o obiecțiune la termen....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Toate?

Dl.Nicolae Bileca

Dacă nu se mai face nimic altceva...

Dl.Radu Ștefan Mazăre Hai, domn'e, să fim serioși!

D-na Carmen Onciu

Nu știm cine va concesiona. Iar, dacă medicul care concesionează mai are doar un an până la pensie, acela, sigur, îl poate concesiona. Dar, dacă sunt cinci ani de concesiune, iar medicul nu mai are

decât doar un an până la pensie....De ce se merge așa? Pentru că an de an, medicii, ies la pensie. Și

atunci, eu nu știu, la licitația respectivului contract de concesiune, ce medic se poate prezenta să concesioneze.

Dl.Ovidiu Cupșa

Nu se poate, în cadrul general, introduce chestiunea asta....

D-na Carmen Onciu

Și de aceea se face pe un an....

Dl.Ovidiu Cupșa

Că, dacă iese la pensie, să încheie pe un an...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domn'e, stați puțin! Stați puțin! Dacă tot stăm de vorbă, discutăm cinci minute și rezolvăm problema în așa fel încât să fie bine. De ce vă înverșunați unul sau altul pe o poziție, fără miză. N-are sens!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu cred că trebuie extinsă. Eu nu cred că într-un an de zile putem să facem acte, ca să vină toate cabinetele. Hai să fim serioși. Eu sunt primar de 10 ani de zile! Ce, eu nu știu cum funcționează!? Mai ales acuma, cu 6 milioane salariu! Haideți să extindem. Dacă putem să facem lucrul ăsta, să facem pe o perioadă de concesiune de, nu știu, de 3 ani de zile, nu 10, că dacă tot îmi spune legea că trebuie să le vând! Ca să stea și ăla liniștit, și noi stăm liniștiți! Extindem pe o perioadă de 3 ani de zile. În 3 ani de zile, în mod cert facem formalități pentru toate și bună ziua! Nici nu mai aleargă...

D-na Carmen Onciu

În aceste condiții va trebui să introducem o clauză ca la licitația respectivă: pentru respectivul contract de concesiune, nu se pot înscrie decât medicii care mai au minim 3 ani de zile până la pensie. Pentru că dacă mai au...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun, domn'e, dacă este medicul acolo și el mai are un an, la ăla, în mod specific, se face pe un an de zile. Dacă nu mai e...(Se fac comentarii în sală.)Dacă el mai are dreptul de a profesa pe un an!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

În contractul general îi dăm pe 3 ani. Dacă el nu mai are activitate decât pentru un an de zile, îl dă înapoi la primărie și la revedere!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Binențeles!

Dl.Victor Manea

Că i-a expirat obiectul contractului.

Dl.Decebal Făgădău

Exact asta v-am propus, domnu' consilier, întrucât noi discutăm acum în particular despre un singur cabinet medical...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A, noi discutăm acum despre unul singur!?

Dl.Decebal Făgădău

Da. Și la dumneavoastră...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, ele trebuie aprobate, fiecare, în consiliu?

Dl.Decebal Făgădău

Exact.

D-na Marcela Enache

Acesta a rămas....

Dl.Decebal Făgădău

Acesta a rămas liber, domnu' primar. Noi aprobăm acuma procedura, da? Se face prin licitație deschisă....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Domnu' viceprimar, eu vă spun treaba asta pentru alte câteva cabinete care au expirat luna aceasta....Am avut discuții, cu o parte, nu cu toți, și au spus: „Domn'e, noi am investi în cabinete...”Eu vă mai spun că e o mare prostie și că le cerem...Pentru ca un medic să cumpere un cabinet de 60 de mp, vă dau un exemplu, o dă dea în jur de 60 de mii de Euro. Păi, mai bine plătea o concesiune de 14 Euro/mp, cum dăm noi aici, adică 500 de euro pe an și cei 60 de mii de Euro îi băga în aparatură. Și el plătea 500 de euro/an, concesiunea, dar 60 de mii de euro pe care el îi plătește pentru cabinet, și, de fapt, e același spațiu în care stă, îi băga în aparatură, în cabinet și în amenajarea cabinetului respectiv...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Da-i o lege tâmpită, pe care trebuie să o schimbăm într-un an sau...într-o lună....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' consilier, tocmai aceasta vă propuneam. Întrucât nu putem reglementa acum cadrul general, formulați un amendament în cadrul comisiei de specialitate, sau un proiect de hotărâre, și votăm și se aplică tuturor contractelor.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, domn'e. Și ăsta pe cât e?

Dl.Decebal Făgădău

Pe un an de zile. Dar facem amendament la...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Faceți amendamentul să fie ăsta pe 3 ani de zile și în ședința viitoare de consiliu, ocupați-vă,

faceți...

Se fac comentatii în sală.

Dl.Victor Manea

Păi, nici nu știu cine....că e licitație...nici nu știu cine vine la el... Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Faceți și cadrul general pe 3 ani și bună ziua!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Daniel Georgescu

Haideți să votăm amendamentul de 3 ani de zile, o concesiune pe 3 ani de zile la acest proiect.

Dl.Dănuț Moisoiu

Pentru cazul ăsta și....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pentru cazul ăsta și data viitoare faceți...

Dl.Daniel Georgescu

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru. A trecut amendamentul.

Dl.Daniel Georgescu

A trecut amendamentul. Haideți... și proiectul.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.10:

„Proiect de hotărâre aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat în Municipiul Constanța, strada Izvor nr.27, în vederea asigurării activității medicale în sistem de „tură-contratură”, precum și aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Bănuiesc că o să facem același amendament.

Dl.Victor Manea

Cu același amendament, da, că-i același spațiu...

D-na Marcela Enache

Este aceeași adresă, dar sunt două spații diferite..

Dl.Dani el Georgescu

E aceeași adresă, dar sunt două spații diferite....

Se fac comentarii în sală. (Nu, e același spațiu..)

Dl. Victor Manea

Nu, e același spațiu. E vorba că sunt trei medici în același cabinet.

Dl.Dani el Georgescu

Am înțeles.

Dl. Victor Manea

Și atunci, dacă facem amendamentul.. .E la fel pentru amândoi. Dl.Dani el Georgescu

Deci, la fel și punctul nr.10, cu amendamentul de 3 ani de zile. Cine este pentru? Și cu amendamentul, da!? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.11:

„Proiect de hotărâre aprobarea modificării HCLM nr.212/26.03.2009 - „privind modificarea și completarea HCLM nr.471/24.09.2007” - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.12:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.13:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Comarnic.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.14 a trecut. Punctul nr.15:

„Proiect de hotărâre privind amenajarea terenului în suprafață de 10190 de spațiu verde în parc cu denumirea de PARC ROTTERDAM.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.16:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii pentru strada situată în zona Compozitorilor, str.Baba Novac.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.17:

„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLM nr.51/30.03.2010 privind reglementarea lucrărilor de construire la locuințele situate în blocuri, la nivelul municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.18:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Ioan Ursu, str.Caraiman, incinta Școlii nr.18, str.Dr.Ghe.Marinescu, teren în suprafață de 15400 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.19:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE

IMOBIL D+P+1E+M COMPLEX EDUCAȚIONAL SOCIO-FILANTROPIC ȘI ÎMPREJMUIRE, aleea Capidava nr.7, teren în suprafață de 1548 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.20:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de bd.Aurel Vlaicu, aleea Căprioarei, Bl.17A, str.Dispensarului, teren în suprafață de 14 722,00 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.21:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Ștefan cel Mare, Prel.bd.Ferdinand pe lângă bl.MF1A, Plaja Modern, Mircea cel Bătrân, teren în suprafață 2718,35 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.22:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Egalității, str.Labirint, bd.I.C.Brătianu și Autogară, teren în suprafață de 3097,85 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.23 a fost retras. Punctul nr.24:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de signalistică la nivelul

municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.25:

„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.26:

„Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Spuneți, domnu' consilier!

Dl.Victor Manea

La proiectul 26 sunt câteva documentații incomplete și....una-i nejustificată, din punct de vedere legal, prin prisma articolului 18 /Legea 24/2007 și OUG114/2007 referitor la protecția spațiilor verzi, mai ales între blocuri. Acuma, nu știu ce se face cu aceste terenuri! Poate facem.. .parcuri și..

Se fac comentarii în sală.

D-na Ramona Dospinescu

Este conform PUZ-ului aprobat.. Dl.Decebal Făgădău

În ce sens sunt incomplete, domnu' consilier? Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' consilier, în ce sens sunt incomplete documentațiile? Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Deci, v-am atras atenția!

Dl.Decebal Făgădău

În ce sens sunt incomplete documentațiile prezentate domnilor consilieri?

Dl. Victor Manea

În primul rând, nu sunt semnate de președintele comisiei, sunt semnate de alte persoane...

Dl.Decebal Făgădău

Care este?

Se fac comentarii în sală.

Dl. Victor Manea

N-am la mine CD-ul. Nu ni l-ați dat să-l studiem înainte de ședință?

Dl.Decebal Făgădău

Doamna Enache, dați-mi proiectul 26.

Dl. Victor Manea

Eu vă propun așa: ce nu e în regulă..Dacă sunt toate în regulă, le trecem, dacă nu..

Dl.Decebal Făgădău

Dar putem să le studiem împreună și să vă uitați pe absolut toate avizările. Au, inclusiv, certificate de urbanism și.. toate comisiile de specialitate ale consiliului local. Aviz juridic, certificat de urbanism, plan de situație vizat..

Dl. Victor Manea

Hai să-l luăm pe cel de pe Dobrilă Eugeniu.

Dl.Decebal Făgădău

Bun. Vorbim de trei anexe. Dumneavoastră faceți referire la anexa nr.2, da?

D-na Ramona Dospinescu

Este extindere de proprietate și este deja PUZ aprobat. Este conform planului..

Dl. Victor Manea

Extindere de proprietate.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' consilier, este absolut toată documentația. O puteți studia împreună cu mine. Inclusiv certificatul de urbanism care stabilește destinația terenului.

D-na Ramona Dospinescu

O să vă rog să-l citiți. Este o extindere la proprietatea vecinului.Deci, este o cerere de cumpărare, este PUZ aprobat.

Dl.Decebal Făgădău

Are spațiu.

D-na Ramona Dospinescu

Are. Spațiul verde este în...

Dl.Decebal Făgădău

Este și certificatul de urbanism, pe care îl puteți studia.

Dl.Mircea Dobre

Da, domnul consilier, dacă aveți chestii concrete, dar așa, “mi se pare”.. ..stăm și.

Se fac comentarii în sală.

Dl. Victor Manea

Sunt concrete.

Dl.Mircea Dobre

Stăm și pierdem timpul.

Dl. Victor Manea

Păi, mie mi se pare că-i spațiu verde acolo.

Dl.Mircea Dobre

Nu, “Mi se pare” nu e ceva concret.N-are rost să.

Dl. Victor Manea

Dar nu-i o problemă, puteți să votați..

D-na Ramona Dospinescu

Într-adevăr, în partea stângă este spațiu verde. În partea stângă a proprietății. Dar toată partea din față este..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Haideți să votăm, că, uneori, are dreptate, dar, uneori, bate și câmpii, domnu' consilier! Îi place să se audă vorbind. Acuma nu mai poate de grija.dorului spațiului verde, care-i o bătătură acolo, unde nu se poate întâmpla nimic. Mai bine v-ar duce dorul de.cum dracu trăim în țara asta! Dacă ăla vrea să cumpere, să dea niște bani la amărâta asta de primărie, noi ar trebui să-l refuzăm, să rămânem cu bătătura acolo și fără bani să le dăm oamenilor să aibe ce să mănânce. Eu vă înțeleg când sunteți preocupat, vă dau și dreptate, dar, numai așa, ca să ne auzim vorbind, n-are niciun sens. Deci, care era spațiul verde care vă deranjează pe dumneavoastră? Mi-arătați și mie acolo?!

Pe ecranul retroproiectorului se poate vizualiza planul de situație de la anexa 2.

Dl. Victor Manea

Nu, da'....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am înțeles.

Dl.Dani el Georgescu

O.K.!Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache O abținere, da? Două!? Trei abțineri.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu știam că liberalii impulsionează economia de piață, impulsionează economia, ține construcțiile....

D-na Marcela Enache

La tot proiectul sau numai cu privire la această poziție?

Dl. Victor Manea

La tot.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La tot, doamnă! Oricum, nu contează.

Dl. Victor Manea

Oricum, nu contează!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Așa, exact, oricum, nu contează!

D-na Marcela Enache

Păi, nu trece.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pe principiul: se opun la toate proiectele care stimulează, economic, în Constanța. Am văzut! Toți care vor să cumpere, să construiască ceva : “Nu se poate!”. Ar trebui să stăm, așa, în amorțeală!

Dl.Decebal Făgădău

În această situație, proiectul nu trece.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu-i nimic, o să treacă data viitoare! Ce problemă avem?!

Dl.Decebal Făgădău

Sunt 17 voturi.

D-na Marcela Enache

Numai 17 voturi pentru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nicio problemă, mai așteaptă oamenii! Ce? Și noi mai așteptăm cu bugetul, să încasăm banii. Data viitoare vom mobiliza.. ..și cei de la PSD. O să fim toți și o să treacă!

Se fac comentarii în sală. (Poate revin la vot și..)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Lăsați, domnu', că nu plânge nimeni.

D-na Marcela Enache

Nu a trecut. Trebuiau 18 voturi.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nici măcar cei care vor să dea niște bani la Primărie pe o bătătură uscată! Poate s-or răzgândi până luna viitoare, că, cu banii e greu. Din ce în ce mai greu!

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.27:

„Proiect de hotărâre privind darea în gestiune delegată către SCIL Confort Urban SRL

Constanța a unei suprafețe de teren.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.28:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Constanța din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Se votează proiectul care l-ați primit astăzi și care este cu o singură poziție. Ca să știți, da?

Dl.Dani el Georgescu

Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.29:

„Proiect de    hotărâre    privind retragerea dreptului de administrare

R.A.E.D.P.P.Constanța asupra unui teren situat în municipiul Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.30:

„Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință S.C.MOBITOM SRL și darea în folosință gratuită, pe perioada derulării investiției, a terenului situat în Baba Novac -Lot 1 către CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL în vederea derulării Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.31:

„Proiect de hotărâre privind emiterea acodului consiliului Local al Municipiului Constanța pentru transmiterea unor terenuri situate în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia din domeniul public al statului și administraea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind retransmiterea din patrimonial municipiului Constanța către SC Confort Urban SRL a serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Constanța, respectiv a pasajelor subterane pietonale.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii ipotecii asupra construcțiilor ce urmează a fi edificate conform contractului de concesiune nr.18133/15.06.2000 pe terenul proprietatea municipiului Constanța și aprobarea cesionării dreptului de folosință asupra terenului care constiuire obiectul concesiunii, în favoarea băncii finanțatoare până la vânzarea construcțiilor, precum și în favoarea viitorilor cumpărători, în ipoteza executării ipotecii.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Decebal Făgădău

Domnule președinte, aș vrea să fac un amendament.

Dl.Dani el Georgescu

Vă rog, domnu' vice!

Dl.Decebal Făgădău

În textul hotărârii, la articolul nr.2 vă propun să înlocuim sintagma “până la finalizarea construcțiilor” cu sintagma “în ipoteza executării ipotecii” deoarece, în acest fel, toată fraza va avea sens, iar Consiliul local va fi acoperit.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Despre ce construcții este vorba?

Dl.Decebal Făgădău

Este vorba despre Fin.Co.Ge.Ro. care a solicitat acordul Consiliului Local în vederea ipotecării construcțiilor edificate pe terenul nostru.

Dl.Dani el Georgescu

Am înțeles. Cine este pentru amendamentul domnului viceprimar?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Haideți să votăm și proiectul.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea reeșalonării creditului acordat de UniCredit Țiriac Bank pentru S.C.Telegondola Mamaia SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl. Victor Manea Care este proiectul?

D-na Marcela Enache

Este ordinea trei.

Dl. Victor Manea Nu are număr pe el...

Dl.Decebal Făgădău

Dacă vreți, vă pot da lămuriri despre acest proiect.

Se fac comentarii în sală. (Este reeșalonare.)

Dl.Decebal Făgădău

Să-și reeșaloneze creditul. Telegondola, unde Consiliul Local este asociat minoritar, solicită o reeșalonare a creditului și are nevoie de aprobarea Consiliului Local. Supuneți la vot, domnule președinte.

Dl.Dani el Georgescu

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și întreținerii rețelelor exterioare de joasă tensiune aferente obiectivului de investiții “Construire locuințe ieftine pentru tineri în vederea cumpărării, zona Baba Novac” de către SC ENEL DOBROGEA SA.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe perioada exintenței construcțiilor, către S.C.ENEL DOBROGEA SA a unor terenuri situate în municipiul Constanța, zona Baba Novac.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.6, ultimul punct de pe ordinea suplimentară:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aștept propuneri. Vă rog, domnu' viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

Îl propun pe domnul consilier Constantin Matei, din partea PNL.

Dl.Daniel Georgescu

Avem o primă propunere: dl.Constantin Matei de la PNL. Mai sunt și alte propuneri? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru, 1 abținere. S-a abținut dl.Victor Manea.

Dl.Daniel Georgescu

Declar închise lucrările ședinței.Vă mulțumim mult, pentru astăzi! Vă dorim în continuare o săptămână plăcută !

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Daniel Georgescu

SECRETAR,

Marcela Enache

27