Proces verbal din 10.12.2010

62.proces verbal sedinta din data 10.12.2010

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 10.12.2010, orele 12,00, în ședința ordinară    a Consiliului Local al

Municipiului Constanța.

La ședință participă: 26 de consilieri (absent motivat - delegație: dl.Stroe Felix), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.272/2010, de domnul consilier Matei Constantin.

Dl. Constantin Matei

Bună ziua! Din 27 de consilieri, suntem prezenți 25. Deci, avem doi absenți motivați: dl.Felix Stroe, care este în delegațție și dl.Papari, care este în Consiliul de Administrație al Portului, și care va veni.

Dragi colegi, avem 17 puncte pe ordinea de zi și o ordine suplimentară de 4 puncte. Deci, trei puncte, deci este vorba de proiectele de hotărâri de la punctele 6, 7 și 13 au fost retrase de pe ordinea de zi, iar alte 4 sunt pe ordinea suplimentară.

Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi? Unanimitate. Mulțumesc!

Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind modificarea Ștatului de funcții și Organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, aprobate prin HCLM nr.241/11.11.2010.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă aveți obiecțiuni? Dacă nu aveți niciun fel de obiecțiuni, supunem la vot.

Cinwe este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Ștatului de funcții și a Organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă, aici, aveți întrebări? Vă rog!

Dl.Victor Manea

Aici aș întreba eu care-i situația financiară, dacă l-am preluat? La spital. S-a făcut predarea-primirea, că știu că am votat, la un moment dat....?!

Dl. Constantin Matei

Până se poate să vă dea cineva informații despre situația financiară, eu pot să vă informez că sunt și foarte multe posturi neocupate, și de medici și de cadre medii sanitare, și asta datorită faptului că nu se găsește personal pentru ocuparea acestor posturi. De exemplu, la compartimentul de terapie intensivă, din totalul de patru medici, niciunul dintre posturi nu este ocupat. Adică nu-i niciun medic la terapie intensivă! Știți situația financiară de la Spital? În sensul dacă are datorii...

Dl.Decebal Făgădău

Referitor la situația financiară a Spitalului Municipal, a Spitalului de Boli Infecțioase, situația nu este fericită, așa cum nu este în tot sistemul sanitar. Dacă s-ar încasa, în integralitate, sumele datorate de către Casa de Asiogurări de Sănătate, situația ar fi mult mai echilibrată. Vreau să vă spun că spitalul este un spital mai ușor în comparație cu Spitalul Județean, având specialități mai puține, un necesar de medicamente mai mic, dar, în momentul de față, are câteva probleme, din punctul meu de vedere, ușoare. Și este vorba de punerea în funcțiune a aparaturii cu care a fost dotat de Ministerul Sănătății, unde mai trebuie o investiție de, aproximativ, 50 de mii de Euro, pentru că ne-au dat echipamentul de 1 milion și n-au fost în stare să-l pună în funcțiune. Am făcut solicitare către dl.ministru. O altă problemă, a indentificat-o domnul consilier, cu care am vorbit înainte de ședință: -lipsa resurse-i umane pentru secția de terapie intensivă. Și atunci, toate urgențele, chiar și cele infecțioase, se duc la Spitalul Județean. Și, a treia problemă: restanțele la plăți datorate, din punct de vedere, hai să-i spun, financiar, de neplata la timp a obligațiilor de către Casă. Tocmai de aici s-au acumulat penalități către furnizori. Că e vorba de catering-ul care se face, că este vorba de furnizorii de medicamente. Situația nu este la fel de gravă ca la Spitalul Județean, dar, dacă nu se fac plățile, e destul de complicată. Doamna manager, împreună cu reprezentanții noști în Consiliul de Administrație, cunosc foarte bine situația. Dacă doriți, domnu' consilier, în următoarea ședință de consiliu, vă invit, să vă facă o radiografie a situației.Vă mulțumesc!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă n-o să-l desființeze, că l-am văzut pe ministrul ăsta, nou, spunând că spitalele care sunt la distanțe mai mici de 10 Km, unul de altul, să le desființeze!

Dl.Decebal Făgădău

Și Președintele a zis!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A, și Președintele? Să trăiască!

Dl. Constantin Matei

Dacă nu mai aveți obiecțiuni, supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța pentru anul 2011.”

- inițiator: Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Decebal Făgădău

Avem un amendament. Direcția de specialitate a formulat un amendament.

D-na Marcela Enache

Da, s-a strecurat o eroare. Dacă vreți să prezentați dumneavoastră, ca să putem să o adoptăm

corect.

Dl.Constantin Matei

La art.2, lit.b din hotărâre, s-au rezervat trei funcții publice de consilier juridic, clasa I, grad principal, în vederea promovării a trei funcționari publici încadrați pe funcția de consilier juridic clasa I, grad asistent: Racu Dumitru, Guci Maria, Poptile Monica și se rectifică după cum urmează:

“Se rezervă o funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad superior pentru promovarea unui funcționar public încadrat pe funcția de consilier juridic, clasa I, grad principal: Poptile Monica și se rezervă 2 funcții publice pentru Racu Dumitru și Guci Maria.”

Deci, dacă sunteți de acord cu amendamentul? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Acuma, eu cred că mi-ar mai trebui, mie, și, probabil, că și în numele altora solicit acest lucru. Dacă ați citit cu atenție, urmează, așa cum se înțelege această hotărâre, urmează să fie înființate 474 de posturi. Cel puțin așa cum este formulată hotărârea. Cred că ar trebui, totuși, să.Sunt foarte multe și cred că ar trebui să avem o explicație din partea compartimentului de specialitate. Asta, ca să fim în cunoștință de cauză înainte de a vota. Sunt, totuși, 474 de funcții!

D-na Gabriela Popescu

Nu este vorba de înființarea a 400 de posturi, în plus. Doar jumătate din ele sunt prevăzute pentru înființarea Poliției Locale. După cum știm, începând cu 01 ianuarie 2011, intră în vigoare legea poliției locale care permite într-un municipiu ca al nostru să avem până la 400 de posturi. Până la momentul de față, avem..S-au înființat 202 posturi, plus că s-au mai prevăzut câte un loc, două la anumite structuri din cadrul Primăriei. Restul, de două sute și, sunt prevăzute în vederea promovării celor care sunt angajați în cadrul Primăriei, urmând ca posturile pe care le ocupă în momentul de față să fie desființate. Deci, acesta este modul de completare a Planului de ocupare. Așa ni se cere, conform legii. Poate nu este foarte explicit, poate nu sună foarte clar. Voi încerca să rectific această exprimare, să fie puțin mai clară, să se înțeleagă că, de fapt, vor fi în plus doar două sute și, pentru Poliția Comunitară, și celelalte sunt pentru promovare. Dacă mai sunt alte nelămuriri?

Dl.Decebal Făgădău

Da, înainte de ședință, am discutat cu domnul președinte și cu d-na Popescu, formularea din textul hotărârii este strict pe lege. Deci, așa ne cere să completăm, și s-a putut înțelege că se înființează 232 și cu 242 un total de 474 de funcții. În realitate, este vorba de înființarea doar de 242 de funcții. Iar colegei mele i-am atras atenția ca să fie mult mai explicită. Din aceste 242 se vor recruta, se vor angaja 232. Diferența de 10, probabil că, vor fi transferuri de la alte direcții sau promovări. Deci, în realitate nu se înființează 474, ci doar 242, astfel încât, cu ce avem acum la Poliția Locală și cu ceea ce se va înființa să ne încadrăm în norma aceea prevăzută și de Ordonanța 63, în speță, un polițist, și suntem sub ea, un polițist comunitar la o mie de locuitori. Mulțumesc frumos!

Dl.Constantin Matei

Deci, în concluzie, tot ce se va modifica.. .formularea din hotărârea de consiliu, se va înțelege că vor fi doar 242 de posturi nou înființate.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

De fapt, acuma, noi aprobăm această organigramă fără să știm și fără să vă prezint o strategie rezultată sau având în spate și un buget alocat pentru Poliția Comunitară Locală. Problema este extrem de gravă și a ajuns extrem de gravă în Constanța. Ați văzut că sunt.au loc spargeri.Dacă mă întrebați, după mine, și, sigur că, am tendința și tentația de a face comparație: e mai rău decât în Brazilia. A fost spartă casa șefului Poliției din Mamaia, casa lu' Samara, casa lu' Oancea, casa lu'.ca să vă dau numai câteva nume cunoscute. Se sparge și se fură cu oamenii în casă. Ori, chestiunea asta, de siguranță, văd că.depășește puterile poliției, interesul poliției, a Ministerului de Interne. Nu știu, poate n-au interese, poate că afectează altceva, poate nu pot, poate n-au salarii, poate.În orice caz, situația tinde să devină dramatică. Eu vă spun că dacă ea va continua în ritmul ăsta, în șase luni de zile o să avem jafuri armate în casă. Sigur, cu banii nu stăm bine deloc. Am tot avut niște discuții preliminare cu dl.Bălan, cu Gabi Stan, despre ce ar trebui și cum ar trebui să funcționeze Poliția Locală. Nu știu să vă spun încă, întrucât nu au apărut normele. Legea a apărut, legea ne obligă să înființăm această Poliție Locală, din ianuarie. Este și bine să o înființăm în condițiile în care văd că Poliția Națională e depășită, cel puțin în Constanța, da', am văzut că în toată țara. Din păcate, însă, fără norme nu putem să facem nimic, pentru că ar urma să preluăm și anumite atribuții de la Poliția Națională. Și, dacă noi am putea interpreta că legea este dată și putem să o aplicăm cu sau fără norme, eu vă garantez că Ministerul de Interne, fără norme, nu mișcă niciun deget. Așa că, acum discutăm despre organigramă, care este în cadrul legii și a ordonanței de guvern, după care, în momentul în care apar normele și în momentul în care vom vota bugetul definitiv al orașului, în luna ianuarie, după ce se aprobă bugetul național, vom vedea ce și cum mutăm bani, de unde ne mai strângem, în așa fel încât să punem pe picioare o poliție, pentru că cel mai rău este sentimentul de insecuritate. Ca să facem, să ne gândim! O să ne gândim împreună cu dumneavoastră, și în comisii, cu ce-i dotăm, unde să patruleze și așa mai departe. Da? Dacă mai aveți vreo întrebare, vă stau la dispoziție. Mulțumesc!

Dl.Constantin Matei

Dacă nu, supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru. A venit și dl.Papari.

Dl.Constantin Matei

Mergem la punctul 4 de pe ordinea de zi:

“Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Spitalului Militar de Urgență “Dr.Alexandru Gafencu” Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radfu Ștefan Mazăre;

Aici avem buletine de vot. Trebuie să știți că s-a modificat ordinea, în sensul că membru supleant va fi dl.dr.Așchie și dl.dr.Bordeianu este membru, invers decât hotărârea pe care ați primit-o astăzi.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, pe CD a fost tehnoredactat greșit. Inițiatorul a avut alte intenții...

Dl.Constantin Matei

Deci, votați așa cum sunt pe buletinul de vot. Până se votează, mergem mai departe. Punctul

nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaților și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2011.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Obiecțiuni, dacă aveți? Dacă nu, supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctele 6, 7 se retrag. Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări?

Dl.Ovidiu Cupșa

Vreau eu să întreb ceva.

Dl.Constantin Matei

Un moment. Dl.consilier Cupșa.

Dl.Ovidiu Cupșa

Deci, la punctul nr.8, vreau să cer niște explicații, de la Comisia juridică. Multe din pozițiile, sunt 29 de poziții acolo, pe care le trecem în inventarul Primăriei. Unele dintre ele sunt avizate de un an de zile sau mai bine, fără să se știe care e situația juridică a imobilului, și chiar se specifică în avize că nu se cunoaște situația juridică la zi. Și chiar am un exemplu, la punctul 20, care se află în litigiu, cu proces pe rol. Putem să-l trecem, în condițiile astea, în inventarul Primăriei, un imobil cu o situație litigioasă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Da, se poate trece în inventar, penteru că, dacă în situația în care cel cu care ne judecăm va câștiga terenul sau imobilul despre care este vorba, să putem să-i facem procesul-verbal de predare-primire. Nefiind în inventarul nostru, prins, nu avem ce să-i restituim. Din cauza aceasta, și cele care sunt în litigii sunt prinse în inventar.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

O prindem în inventar, iar în situația în care petentul câștigă procesul, atunci, se poate face predarea-primirea. Nefiind prins în inventar, ce putem să-i predăm? Nu se poate. Deci, ăsta este scopul includerii în inventarul domeniului privat.

Dl.Constantin Matei

Dacă mai sunt și alte întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctul nr.9:

“Proiect de hotă râre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul

privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCLM nr.526/2008 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Dacă nu, supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 5456 mp din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a obiectivului de interes public național “Varianta de ocolire” a municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1092 mp din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea

Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a obiectivului de interes public național “Varianta de ocolire” a municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Victor Manea

N-ar fi trebuit ca punctul nr.1 de pe ordinea de zi suplimentară să fie înaintea proiectului 15,

pentru că la punctul nr.1 de pe ordinea suplimentară este proiectul de hotărâre privind preluarea imobilului în suprafață de 5456 mp....

Dl.Constantin Matei Nu cred, sunt situații diferite.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Nu sunt legate..

Dl.Constantin Matei Sunt două situații diferite.

Dl.Victor Manea

E vorba de aceeași suprafață și nu cred să fie, așa, o coincidență.

Dl.Decebal Făgădău

Dați-mi voie să vă spun. Deci, este vorba despre terenul de la varianta din Lumina, municipiul Constanța. Noi l-am prins în inventar și l-am dat în gestiune la Confort Urban, tocmai ca să avem toate formalitățile făcute. Știam că va urma o intervenție. Noi, acum, le dăn lor.. Știu, știu, pe fond, aveți dreptate, dar noi suntem proprietar. Noi îl dăm în administrare. Și, urmează să-l retragem din administrare. Logic, ați avea dreptate, numai că, în momentul ăsta, fiind proprietari, putem să facem acest lucru. Dacă vreți, putem să schimbăm ordinea, dar nu cred că are rost, mai ales că sunt niște formalități care deja au produs efecte.

Dl.Constantin Matei

Nu, ordinea e.. în cazul ăsta, n-are relevanță. Supunem la vot, dacă nu mai sunt întrebări. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Sper că sunt doar două anexe la acest punct.

Dacă e cineva împotrivă? Abțineri? Supunem la vot.Cine este pentru? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință.”

5    5

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.637/19.11.2008 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A.Constanța”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

D-na Marcela Enache

Avem buletine de vot.

Dl.Constantin Matei

Aici aș avea eu o întrebare sau, mă rog, o nelămurire. Deci, am avut până acum trei reprezentanți în Consiliul de Administrație. Cred că am fi avut dreptul la unu și jumătate, acuma.

D-na Marcela Enache

Era 1,4.

Dl.Constantin Matei

Era 1,4. Deci, a rămas doar 1. Și AGA, rămâne. Se fac comentarii în sală. (Rămâne.)

Dl.Constantin Matei

Tot dl.Papari. Am înțeles. Mergem mai departe. Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către municipiul Constanța a contractului de asistență pentru proiect cu județul Constanța, SC RAJA SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului în suprafață de 5456,00 mp, cu număr cadastral 114462 din gestiunea delegată a SCIL Confort Urban SRL Constanța în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

E aceeași problemă. Supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, dezafectării și valorificării unor mijloace fixe, proprietate privată a municipiului Constanța, aflate în administrarea RATC, aparținând liniei de transport cu tramvai 104, Billa-Poarta 6.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări, dacă aveți? Nelămuriri? Totuși, o întrebare: cam care este valoarea bunurilor care le-ați ....? Poate să-mi spună cineva? Da, am văzut, 351 de mii de roni. Supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, dezafectării și valorificării unor mijloace fixe, proprietate privată a municipiului Constanța, aflate în administrarea RATC, aparținând liniei de transport cu troleibuze 48 și 48B - Palas(Oierie)-Gară-Port(Poarta 2).”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind alipirea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aici cred că este vorba de alipirea unor suprafețe de la Fin.Co.Ge.Ro, nu?

Dl.Decebal Făgădău

Da.

Dl.Constantin Matei

Dacă sunt și alte întrebări? Supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Am anunțat la început și un punct de diverse, daca....Am vrut să discutăm puțin și despre o notificare pe care ați primit-o în.pe materialul de pe CD, în legătură cu....care-I făcută de Fin.Co.Ge.Ro. către Primărie și către Consiliul Local.

Cred că ar trebui să avem câteva lămuriri în legătură cu această problemă, ținând cont de faptul că ne-a notificat ca, în acest an, până la sfârșitul acestui an intenționează să primească 10-12 milioane.Să vedem și ce 10-12 și nu 9 sau 15, și în bugetul pe anul viitor să trecem încă 20 de milioane ..de Euro, fără TVA.

Dl. Victor Manea

Dar cred că , în primul rând, ar trebui să știm cum a rămas cu ultima intervenție, pe care a avut-o dl.avocat Hașotti. Era o diferență de 8 milioane de Euro, pe care dumnealor o contestau. Ce-au făcut mai departe?

Dl.Decebal Făgădău

O să încerc să răspund la ambele întrebări într-un singur răspuns. După cum știți, noi am aprobat două studii de fezabilitate, unul pentru investiția lor din Faleză Nord și unul pentru Mihai Eminescu. Solicitarea dânșilor vine să spună în felul următor: “Domn'e, eu m-am apucat de treabă, am făcut o parte din zidul de sprijin și o să vreau banii.” Teoretic, are dreptate. Dar, fără a avea un proiect tehnic, cu indicatori tehnico-economici aprobați în Consiliul Local, fără a avea bugetată investiția, fără a avea toate actele semnate, de includere în buget. vedem, votăm bugetul pentru anul viitor, nu putem să le răspundem. Mie mi se pare că s-au hazardat puțin în momentul în care au trimis această notificare Primăriei și Consiliului local, pentru că în momentul de față noi avem decât un studiu de fezabilitate. Și cred că e răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Referitor la contestarea acelor valori, nu știu ce-au mai făcut, pentru că, în momentul de față, nu știu de un proces pe care ei să-l fi deschis. Și, dorind.Deci, probabil că și-au dat seama că existând un proces, durata procesului va prelungi termenul de aprobare a proiectului tehnic. Ei mi-au propus, săptămâna trecută, proiectele tehnice pentru Faleză Nord și pentru Mihai Eminescu. Le-am comunicat firmei de evaluare cu care avem un contract, care a căștigat o licitație. În momentul în care vom primi evaluarea lor, vom face comisia tehnico-economică și o vom introduce pe ordinea de zi în Consiliul Local. Deci, nu se va face nicio plată fără ca dumneavoastră să știți sau fără să existe o hotărâre de instanță definitivă și irevocabilă.

Dl. Victor Manea

O altă problemă. Când noi ne-am angajat, prin contractul angajat de Primărie în 1999 că vom face infrastructura, eu nu știu dacă prin infrastructură s-a specificat zidul de sprijin. Dacă el vrea să facă un zid de sprijin de 50 de metri, noi trebuia să suportăm treaba asta? Mie mi se pare un pic exagerată pretenția lor, că nu înțelegeam de ce costă 40 de milioane de Euro ce au ei. Noi am făcut o investiție, de genul ăsta, în cartierul pe care l-a făcut Primăria, unde avea terenul Primăria, și nu a costat 40 de milioane de Euro infrastructura. Așa că nu-i văd eu pe ei.. Eu cred că e de competența Apelor Române, eventual, să se adreseze, dacă ei vor să consolideze un mal.

Dl.Decebal Făgădău

Unu: întrucât noi suntem proprietarii terenului respective, nu este de competența Apelor Române. Doi: nici eu, nici dumneavoastră nu avem capacitatea tehnică să analizăm niște studii de specialitate. Tocmai de aceea am angajat o firmă de specialitate care va face acest lucru și va verifica, foarte exact, ce cădea în sarcina Primăriei a se realiza, conform sentinței, nu neapărat conform contractului, unei sentințe definitive și irevocabile care, vă reamintesc, sună în felul următor: avem obligația să-i facem infrastructura, iar, dacă nu, îl autorizează pe el să o facă pe cheltuiala noastră.

Dl. Victor Manea

Eu am înțeles, dar infrastructură înseamnă apă, canalizare....

Dl.Decebal Făgădău

El nu putea să realizeze opt imobile, care făceau parte integrantă din contractul de concesiune, fără ralizarea acestui zid de sprijin. Deci, n-are cum să fie..Dar, vă repet, nu spun eu, în momentul în care vom avea proiectul tehnic, eu voi solicita ca reprezentanții evaluatorului să vină în ședința de consiliu, să prezinte datele, să le adresați întrebări, pe specialitate, că nu vă pot răspunde eu sau altcineva la această întrebare.

Dl.Ovidiu Cupșa

Mai am eu o întrebare. Nu-i de specialitate. Noi avem un studiu de fezabilitate aprobat. Ei pretind niște sume pentru ceva executat. Nu trebuia să existe un proiect avizat de Primărie, pentru autorizație ?

Dl.Decebal Făgădău

Nu, ei au avut un proiect de execuție. Nu este un proiect tehnic necesar realizării unei investiții publice. În momentul în care ei au venit la autorizare pentru autorizația de construire au venit cu un proiect tehnic, un proiect de execuție. Nu este un proiect tehnic, pe HG 28, ca noi să putem aproba o investiție publică. Mai mult decât atât, ei ne-au solicitat să le autorizăm efectuarea zidului de sprijin, ca să poată să-și ridice casele, asumându-și eventuale diferențe de preț între ceea ce aprobăm noi, după o evaluare competentă și ceea ce pretind dânșii că au investit.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai aveți întrebări? Este o relație dificilă cu Fin.Co.Ge.Ro. Dificilă, complicată, amânată ani de zile. Am pierdut în instanță. Au avocați buni. Se mișcă și fac toate procedurile legale și necesare în instanță cu noi. Noi trebuie să ne comportăm în consecință cu ei. Autorizația de construcție le-am dat-o sub imperiul sentinței și a plății de daune. I-am pus să-și asume o eventuală diferență pe care s-o suporte ei. E o relație dificilă. In același timp, la ora actuală, e cel mai mare investitor din Constanța. Asta e realitatea. E singurul care mai face investiții private imobiliare, mai ales de dimensiunea asta, în Constanța.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum?

Dl. Victor Manea

Pe banii noștri! Că, totuși, 40 de milioane de Euro e o sumă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ce comentăm? E hotărâre de instanță, definitivă și irevocabilă. M-am judecat cu ei 7 ani. De când am venit la Primărie am spus că nu consider normal și natural acest contract. Ne-am judecat și-am pierdut definitiv, irevocabil. E închisă, încheiată povestea. Asta e!

Dl.Constantin Matei

Suntem la punctul diverse. Dacă mai are cineva ceva? Am să vă anunț rezultatul voturilor. La punctul 4 - membri Consiliului de Administrația al Spitalului Militar de Urgență:

-    dl.dr.Bordeianu    - din 26 de voturi a obținut 26 de voturi pentru;

-    dl.dr.Așchie    - din 26 de voturi a obținut 25 de voturi pentru și un vot împotrivă.

Deci, reprezentanții sunt dl.Bordeianu și dl.Așchie.

Supunem toată hotărârea acum la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

La punctul 16 - reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime

S.A.Constanța, din 26 de voturi, 26 sunt pentru.

Supun la vot și hotărârea.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Înainte de a se încheia, dacă tot suntem la diverse, vreau să vă anunț o problemă destul de îngrijorătoare, pe care mi-a adus-o la cunoștință doamna director Frigioiu și dl.director Babuș. Sunt tot mai mulți, din cei care aveau contracte de cumpărare de terenuri de la Primărie, care vin și solicită să predea terenul înapoi Primăriei și să le dăm banii înapoi. Noi avem o hotărâre de consiliu local prin care permitem așa ceva. În ea scrie că le dăm banii înapoi, la fel, în tranșe, cum i-au plătit banii, însă, situația începe să devină îngrijorătoare. Nu numai că nu mai avem încasări la buget, dar trebuie să și dăm banii înapoi. Ca să știți cum stau lucrurile. Mulțumesc!

Dl.Constantin Matei

Dacă nu mai sunt probleme, declarăm ședința închisă. Mulțumim!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Constantin Matei

SECRETAR,

Marcela Enache

12