Proces verbal din 06.09.2010

59.proces verbal sedinta din data 06.09.2010

ROMÂNIA


PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 06.09.2010, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri (absenți:dl.Chirondojan Vasile, dl.Manea Victor și dl.Tănase Cristian), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr./2010, de domnul consilier Georgescu Daniel.

Nu au fost comentarii cu privire la procesul-verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 16.07.2010 și nici cu privire la procesul-verbal încheiat în ședința extraordinată a Consiliului Local din data de 05.08.2010 ce au fost prezentate împreună cu celelalte materiale pe CD-urile înmânate consilierilor locali.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Înainte de a începe ședința de consiliu local, vreau să înmânez, public, diploma de “Cetățean de onoare” și cheia orașului, cetățenilor de onoare din rândul nostru, al consilierilor. Vreau să-i felicit și să le reamintesc ziariștilor cârcotași că le dăm o diplomă de “Cetățean de onoare” și o cheie a orașului, fără pământ. Pământul îl păstrăm noi, pentru ăia rău voitori. Domnu' Dobre Mircea, felicitări! Dl.Moisoiu Dănuț Nicușor, felicitări! Dl.Stoica, felicitări! Dl.Stroe Felix, felicitări!

D-na Carmen Onciu

Bună ziua! Propun să începem ședința de astăzi cu o mică derogare, alegerea unui nou președinte de ședință, pentru că perioada de trei luni de zile a expirat. Așa că, o să vă rog să faceți propuneri. Domnu' viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

Îl propun pe dl.Georgescu Daniel.

D-na Carmen Onciu

Există o propunere pentru dl.Georgescu Daniel.

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

În unaminitate. Deci, domnu'consilier, vă rog să preluați conducerea lucrărilor, eu mi-am încheiat mandatul.

Dl.Dani el Georgescu

Am înțeles că punctul 6 de pe convocator se va retrage și avem și o ordine suplimentară cu 9 proiecte. Supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi (convocator și ordine suplimentară).

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aș vrea să fac precizarea că noi nu creștem niciun impozit ci actualizăm impozitele cu creșterile făcute de Boc-Băsescu pentru a doua proprietate, a treia proprietate, pentru mașinile mai mari. Să ne trăiască!

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 440/2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pe anul 2010.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de stat din recuperări.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regimde taxi și în regim de închiriere, cu toate modificările și completările ulterioare.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.6 s-a retras. Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru. A venit dl.consilier Stan.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor suplimentare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții "Sediu administrativ pentru Serviciul Public Administrare Creșe, inclusiv cabinet medical pediatrie-cabinet psiholog-Aleea Mălinului nr.4, Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Aveți ceva de...?

Dl.Constantin Matei

Poate ne spune cineva sau dl.viceprimar de ce au crescut cheltuielile, au fost probleme de teren, de fundație, de.?

Dl.Decebal Făgădău Doamna Cezara Mînăstireanu.

Dl.Constantin Matei

Deci, suntem pentru, fără probleme, dar care este motivul?

D-na Cezara Mînăstireanu

Au crescut. .lucrările pentru realizarea obiectivului “Sediu Administrativ Creșe” deoarece doamna architect, care a făcut planul, proiectul și a verificat lucrarea, nu a conturat bine

cota zero de la începerea lucrării. De aici, automat, au început modificările la toate lucrările, inclusiv toate avizele care nu erau prevăzute în Caietul de sarcini.

Dl.Constantin Matei

Deci, nici studiul, și nici doamna architect, în proiectare, nu a prevăzut ceva lucrări...?

D-na Cezara Mînăstireanu

Nu, nu a prevăzut.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău Spuneți-ne suma, doamnă!

D-na Cezara Mînăstireanu

După începerea lucrărilor, s-a atribuit...

Dl.Decebal Făgădău

Suma.

D-na Cezara Mînăstireanu

O sută treizeci și unu de mii.

Se fac comentarii în sală. (Nu e mare.)

Dl.Constantin Matei

Nu, e altceva, voiam să știm motivul pentru care.Că, în mod normal, în construcții

apar.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dănuț Moisoiu Care a fost suma totală?

Dl.Radu Ștefan Mazăre Dar care a fost suma totală?

D-na Cezara Mînăstireanu

De 10 miliarde de lei.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Doamna directoare, nu puteți să explicați?! E sediul dumneavoastră, e și creșă? La ce facem reparațiile astea? Ca să le știm, să le știe și consilierii, nu!? Vă faceți dumneavoastră sediu sau ce?

D-na Cezara Mînăstireanu

Da. Acum doi ani s-a aprobat construcția unui sediu nou administrativ al Serviciului Public Administrare Creșe. În acest sediu funcționează și un cabinet de logopedie-psihologie și un cabinet de pediatrie pentru copii care intră în creșă. Aceste două....Este...S-au început lucrările în anul 2009 și au fost finalizate anul trecut.

Dl.Decebal Făgădău

Locația, și dacă s-a pornit de la zero.

D-na Cezara Mînăstireanu

Da, s-a construit de la zero acest sediu de pe al.Mălinului nr.4 și, la începutul lucrărilor, s-a constat că terenul era străbătut de mai multe rețele de apă-canalizare și electrice și a trebuit să se refacă planurile. În vechiul sediu, spațiul a fost amenajat pentru încă două grupe pentru copii între 1 și 3 ani.

Dl.Dani el Georgescu

Da, mulțumim! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.9:

“Proiect de hotă râre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr.

450/2009 privind aprobarea PUZ -CONSTRUIRE IMOBIL D+P+5E -BLOC LOCUINȚE, al. Afinei, teren în suprafață de 840 mp potrivit actelor și 856 mp potrivit măsurătorilor.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Înfrățirii, str.Prel. 8 Martie, str. Dumitru Marinescu, str. Dezrobirii în suprafață de 20751 mp, proprietate persoane fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog!

Dl.Constantin Matei

Sunt pentru, fără îndoială. Dar, atât la acest PUZ cât și la celelalte sunt trecute suprefețe mari de 2, 3, 5 ha; ele se fac la solicitarea unuia dintre locuitorii din zonă.

Se fac comentarii în sală. (Sau mai mulți.)

Dl.Constantin Matei

Unul sau mai mulți. Vreau să vă întreb.. ..Și ați aprobat un PUZ. Vreau să vă întreb: dacă ceilalți locuitori din zonă nu sunt de acord cu acest tip de..Sau, mă rog.Deci, este propus la solicitarea unuia, ei sunt zeci de locuitori în zonă. Vreau să.Este important de știut.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Să nu fie de acord cu ce, ceilalți?

Dl.Constantin Matei

Păi, sunt 40 de locuitori, iar documentația se face la solicitarea unui dintre ei.

D-na Luiza Popa

Conform legii, trebuie...acest lucru se poate demara, într-adevăr, la solicitarea unuia dintre locatari. Însă, își pot.. ..Îmi cer scuze! Își pot exprima punctul de vedere prin consultarea.

Se fac comentarii în sală.

D-na Luiza Popa

Nu, nu, nu, eu mă refer la..

Se fac comentarii în sală.(Dezbaterea publică.)

D-na Luiza Popa

Consultarea publică, la care, în mod normal, toți locuitorii ar trebui să .

Se fac comentarii în sală.

D-na Luiza Popa

Nu s-a aplicat, încă, metodologia de dezbatere publică a PUZ-urilor.La nivel de minister.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Înainte, înainte să apară Ordonanța 27 care a blocat elaborarea PUZ-urilor așa cum știam noi pe vechi, fiecare om făcea pe locul lui niște reglementări și și le bătea în cuie. S-a modificat Legea 50 prin Ordonanța 27, în luna septembrie 2009 a devenit activă, și nu pot iniția doar pe suprafața lor de teren, doar pe locul lor, aceasta este reglementarea în urbanism. Legea permite autorității locale sau la inițiativa privaților să inițieze planuri urbanistice zonale pe suprafețe mai mari de teren. Prin aceste planuri urbanistice zonale noi am încercat, cu alt titlu de oportunitate, să deblocăm situația pe cartierele în care, dacă o să vă uitați, le deblocăm deschiderile.indicatorii urbanistici referitori la POT și PUT astfel încât, în zonele de case, de exemplu, să-și poată face și ei un WC.

Dl.Constantin Matei

Domnu' viceprimar, refeream nu mă la oportunitate. este clar că este bine și .mă refeream la modul în care noi le aprobăm: eliberăm avizul la solicitarea unuia dintre locuitori.

Dl.Decebal Făgădău

Nu.Unul sau mai mulți. Dacă o să vă uitați în.Documentația este însoțită și de avizul de oportunitate, sunt situații în care am eliberat pe un pateu delimitat de minim 4 străzi la solicitarea a trei, patru sau cinci beneficiari. Noi ce-am încercat să facem? Să-i punem cap la cap. Să studieze toată zona mult mai bine decât se făcea la nivelul acela de detaliu.

Dl.Constantin Matei

Domnu' viceprimar, procedura este legală?

Dl.Decebal Făgădău

Evident.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da', ca să înțeleg eu, și dacă solicită unul, ce să-i facem, să nu-l mai lăsăm?

Dl.Constantin Matei

Nu, păi, până acuma, noi am dat pentru fiecare solicitare, la fiecare.. .Acum o facem la propunerea unuia pentru.. .toți?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, așa au modificat, deștepții de la București, legea, ca, pentru un etaj, să faci PUZ pe un cartier! Nu' așa?!

Dl.Decebal Făgădău

Exact.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Asta-i o chestiune de vreo juma' de an, de opt luni, că-mi aduc aminte! Știu că am discutat-o atunci, am spus-o și pe la televizoare: “Bă, tâmpiților, nu poți..

Se fac comentarii în sală.(Nu, o știe și domnul Matei, că guvernul liberal a făcut-o!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Pentru un etaj să faci PUZ pe un cartier! Și, după aia, plângem, că de ce n-avem investiții și n-avem bani!?! Și murim de foame! Și mărim taxele!

Dl.Felix Stroe

Tâmpenia asta a făcut-o guvernul liberal?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, nu e Boc de vină, aici!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E onor ministru ăla.de la unguri, care e prezent la guvernare tot timpul.

Se fac comentarii în sală. (Și care ținea cu Dobrogea!?!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, și ținea cu Dobrogea!?! E opinia mea: că e o prostie. Poate dumneavoastră gândiți altfel. Da', ca să fac un WC, să fac PUZ pe un cartier, e o tâmpenie, dată de un tâmpit!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Păi, înainte aprobam pentru fiecare, pe locul lui.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da', ia, explică-i! Domnu' consilier, păi, știți când s-a modificat legea? În septembrie

2009!

Se fac comentarii în sală.( A intrat în vigoare.)

Dl.Constantin Matei

Da, septembrie 2009, noi nu mai eram la guvernare!

Se fac comentarii în sală.( Păi, da' atunci a intrat în vigoare!)

Dl.Dani el Georgescu

Haideți să trecem mai departe.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ce să discutăm!?! Noi, care facem aici și administrăm orașul.. .După părerea mea, este o tâmpenie făcută! Cine a făcut-o? De la București? Cum a făcut-o? Da-i o tâmpenie! Cert e că trebuie să facem pe șapte străzi ca să pui un WC. N-ar trebui să.Că știu, că am discutat-o cu cei de la ..Așteptăm cererile cetățenilor, până se adună mai multe, un an, doi ani de zile și după aia facem PUZ-ul pe cartierul lor. Da' așteptăm! Ăla, vine până la Primărie.Mai așteptăm și pe Popescu și pe Ionescu.

Se fac comentarii în sală. (Te blochezi de tot.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă o da Dumnezeu și-or pica ăștia și ajungem la guvernare împreună, o radem!

Se fac comentarii în sală. (Poate nu, că-i a lor!)

Dl.Dani el Georgescu

Pentru punctul 10:

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.11:

“Proiect de hotă râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul

delimitat de str. Izvorului, str. Steagului, str. Dorului, str. Crinului, în suprafață de 10770 mp, proprietate persoane fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. dr. Iolt Rațiu, str. Petru Vulcan, str. Ion Adam, str. dr. N. Sadoveanu, în suprafață de 11.650 mp, proprietate persoane fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Nicolae Negru, str. Izvor, str. Poporului, str. Răsuri în suprafață de 20674 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Timișana, locuințele individuale cu acces din str. Nouă, str. Unirii, BI. PAl, PA3, în suprafață de 7645 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 444/2009 privind aprobarea PUZ - MANSARDARE LOCUINȚĂ P+IE (corp

C2) - intrare în legalitate, str. Inului nr. 16, teren în suprafață de 294 mp din acte și 283,43 mp din măsurători, proprietate Aldea Bobocel și Maria.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - HALA REPARAȚII UTILAJ AGRICOL, teren în suprafață de 3500 mp, parcela A 663/4/2/2/1/1, proprietate SC TOM ȘI JERRY OSTROV FILIALA CONSTANȚA SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Ovidiu Cupșa

Am și eu o întrebare aici!

Dl.Dani el Georgescu

Da, v-ascultăm!

Dl.Ovidiu Cupșa

Suntem, totuși, municipiul Constanța... Dăm aprobare pentru utilaje agricole?!

Dl.Dani el Georgescu

Este extravilan.

Dl.Ovidiu Cupșa

Eu știu că este extravilan, dar trebuie să ne gândim că o să punem în aplicare planurile de dezvoltare.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dani el Georgescu

O.K.! Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Au votat împotrivă dl.Cupșa și dl.Matei.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Vîrful cu Dor, intr. Calafatului, str. Mitropolit Veniamin Costache, str. Livezilor, str. Serelor, str. Democrației, în suprafață de 4,85 ha, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.18:

“Proiect de hotă râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul

delimitat de str. Panait Cerna, str. Războieni, str. Maramureș, str. Ion Andreescu în suprafață de 19590,91 mp, proprietate persoane fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Banu Mihalcea, str. dr. Ion Rațiu, bd. Mamaia, str. Chiliei, în suprafață de 10993 mp, proprietate persoane fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul delimitat de str. Ciprian Porumbescu, str. Dorobanți, bd. Mamaia, str. Chiliei în suprafață de 10797.5 mp, proprietate persoane fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru. A venit și dl.Bileca.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona cartier Tomis Plus, parcelele VN 280, VN 285 și A 495/2/2/1, Palazu Mare III.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.22:

“Proiect de hotă râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul

delimitat de str. 23 August, bd. Mamaia, str. Bibescu Vodă, str. Chiliei, teren în suprafață de 11816,25 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.24:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța, în administrarea Consiliului Județean Constanța a terenului în suprafață de 250 mp situat în zona Anadalchioi, aleea Dimitrie Onciu intersecție cu str.Teleajen.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind darea în gestiune delegată către SCIL Confort Urban SRL Constanța a unor suprafețe de teren.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.27:

“Proiect de hotă râre privind emiterea acordului pentru transmiterea unor terenuri

din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a obiectivului de inters public național "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.28:

“Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 2 din HCLM nr.642/2008.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.29:

“Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe perioada derulării investiției, a terenului situat în zona Baba Novac- LOT 2 către SC ABC VAL SRL în vederea realizării Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul nr.30:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri immobile ( terenuri și/sau clădiri ) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

Dl.Constantin Matei Eu vreau să spun ceva aici...

Dl.Daniel Georgescu

V ă ascultă m.

Dl.Constantin Matei

Sunt câteva.E un grup mai mare de terenuri. Sunt câteva care reîntregesc suprafețe...și alte terenuri care s-au obținut prin diferențe de măsurători, dar sunt și câteva terenuri.. .mai exact, două sau trei terenuri, marile suprafețe de 700 sau 800 de metri, care sunt, în momentul de față, fie parcări, fie spații verzii, pe care proprietarii, fie de case, fie de hoteluri din.vor să le cumpere. Este surprinzător că vor să cumpere terenul și să facă spații verzi, pe de o parte, și, pe de altă parte, cred că ar trebui date la licitație și nu prin negociere directă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La ce vă referiți, la. ăsta, cu hotelul, din Mamaia?

Dl.Constantin Matei

E unul, hotelul Alcor și unul. E la fel, domnule viceprimar.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și ce să facem? Să nu le vindem?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu. Vă întreb.

Dl.Constantin Matei

La licitație, domnule primar. Să vină la licitație, că, oricum, nu sunt pe o suprafață adiacentă suprafeței lor.

Se fac comentarii în sală. (Sunt în vecinătatea.)

Dl.Constantin Matei

Nu înțeleg. E încă terenul hotelului? Nu-mi dau seama.

D-na Ramona Dospinescu

Aș vrea să răspund eu la întrebarea asta. Cum știți, MAMAIA SA a avut, prin decizie de folosință, un teren, pentru teren necesar desfășurării activității. Sunt condiții impuse.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu am discuții cu cei de la Asociația Patronală din Mamaia, care stațiune știm că este fanionul turismului românesc, și oamenii plâng să-și desfășoare activitățile împrejurul hotelului, că n-au decât hotelul. Unul mai vrea să-și facă o piscină, unul vrea să-și administreze parcarea, altul vrea să-și întrețină spațiul verde, și tot plâng pe la Primărie, și noi nu putem să le vindem fiindcă au fel de fel de cereri de retrocedare pe terenul respectiv. Dumneavoastră, ce veniți să-mi spuneți, să-i vând la licitație? Păi, dacă vând la licitație, cumpără altul care vrea să construiască ceva acolo, în nasul ăstuia, peste parcarea lui, peste locul în care vrea să-și facă piscină! Spre exemplu, întâmplător, nenea ăsta de la Tomis, dl.Bucovală, machidon de-al nostru, vrea să-și facă piscină, omul, fiindcă vrea să intre în circuitul internațional, și ăia îl obligă și-i cer piscină, și parcare și așa mai departe! Mie mi s-a părut firesc și normal să-l ajutăm, să-i vindem! Că sunt de-ai noștri! De aici câștigăm, de la ăștia! Și așa am spus săru' mâna că vine să ne dea bani, că pe praful ăsta dracul mai cumpără un metru de pământ. Eu, dacă mă întrebați pe mine, n-aș cumpăra! Și așa trebuie să le spunem săru'mâna că mai primim rate din pământul pe care l-am tot vândut în Mamaia. Dacă dumneavoastră nu vreți, spuneți-le că nu vreți să le vindeți pământul ăsta, ca să știe oamenii! Trebuie să fim mai permisivi, pentru că este o perioadă foarte grea în România. Haideți să-i lăsăm să construiască, să miște, să cumpere! Și-așa legislația este greoaie! Dacă noi ne asumăm, și am constatat că este legal să le vindem pe negociere directă, oricum face evaluatorul evaluare și o face de trei ori mai mare, că-i e frică că-l târâie la DNA. Ne mai punem și noi împotrivă?! Votați cum vreți, da' spuneți-le și oamenilor, ca să știe!

Dl.Dani el Georgescu Cine este pentru? Împotrivă?

Dl.Constantin Matei

Vă deranjează că trebuie să ne spuneți și nouă...

Dl.Dani el Georgescu

Abțineri?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu, nu.Doamne ferește! Nu. Doamne ferește! Dimpotrivă. Da' știți ce mă intrigă? Dumneavoastră sunteți liberal și ar trebui să aveți o gândire mai deschisă decât a mea.

Dl.Constantin Matei

Și ce, vi se pare că nu suntem? Suntem!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bine. Atunci, v-am explicat cum stau lucrurile.

Dl.Ovidiu Cupșa

A fost o cerere de explicații, mai degrabă, decât.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu, nu v-am certat, nu v-am reproșat, v-am explicat cum stau lucrurile. Și veți regăsi, de-acum încolo, în ședințele de consiliu.Eu am să vă zic ceva. Eu mi-am schimbat opinia față de acu' 10 ani: sunt mult mai permisiv. Că înainte spuneam că să fie multe reguli, că toate trebuie să fie ordonate, să fie liniate ca în Germania și așa mai departe. Nu. Nu, că murim de foame! Uite, ucrainienii! Știți ce au făcut ucrainienii cu taxele? Sunt taxe zero. Pentru activități în turism și industrie, sunt taxe zero!

Dl.Felix Stroe

Au dat pe toate televiziunile!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ce să mai vorbim?!

Se fac comentarii în sală.( Și investitorii.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, poate... Scuzați-mi tonul, dar sunt nervos de ce se întâmplă în țara asta!

Dl.Dani el Georgescu

La punctul 30 este cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul 31:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCLM nr.322/18.06.2008 -“ privind aprobarea modificării HCLM nr.471124.09.2007 " -privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aici am înțeles că se votează secret, vi s-au împărțit buletine.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și mai fac o paranteză. Uitați-vă pe proiectul legii turismului. V-ați uitat?

Dl.Dănuț Moisoiu

Nu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E nenorocire! Pentru o copertină trebuie să ia autorizație de la Ministerul Turismului, în banda litoral de 200 de metri de la Sulina la Vama Veche. Ăștia-s nebuni!

Se fac comentarii în sală. (Nu mai apucă, domnu' primar.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu. Eu vă spun, că a fost în dezbatere publică, ne-am zis punctul de vedere, se duce, în Parlament, l-a votat. Pentru o copertină! Nu vă mai zic ce e acolo! Poa' să vă dea dl.Făgădău.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul 32:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii, fără licitație publică, cu 56,71 mp, a suprafeței contractului de concesiune nr.73073/07.06.2002 încheiat de Municipiul Constanța cu SC Gold Consult S.A.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Punctul 33:

“Proiect de hotărâre privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin

emise de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L., prin dispoziție.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dani el Georgescu

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.1 a fost votat. Punctul nr.2 :

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM

nr.160/2010 privind aprobarea proiectului “Parcare verde - Construirea unei parcări supraetajate, zona Spital clinic Județean de Urgențe Constanța, județul Constanța” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.3 :

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str.Basarabi, bd.1 Decembrie 1918, str.Gării,bl.F16,teren în suprafață de 12000 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.4 :

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd.Mamaia, str.Garabet Ibrăileanu, str.Făgetului, str.Războieni, teren în suprafață de cca 6725 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.5 :

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bl.U2-U4 - alee carosabilă, bloc U, piața Faleză Nord - alee carosabilă, bl.FZ17A - str.Unirii, teren în suprafață de 12100 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.6 :

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str.Aviator Ioan Muntenescu, str.Vasile Craiu, str.Podului, str.Chiliei în suprafață de 2600 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.7 :

“Proiect de hotărâre privind însușirea cotelor părți de teren corespunzătoare apartamentelor din blocurile BN5 și BN6 situate în str.Baba Novac nr.177, BN12 și BN13 situate în str.Baba Novac nr.181.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.4 :

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLM nr.150/2002 în sensul trecerii din gestiunea delegată a SCIL Confort Urban SRL în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a parcării situate în fața Spitalului Clinic Județean, str.Nicolae Iorga.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.4 :

“Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.526/2008 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Comisia pentru numărarea voturilor, să se retragă.

Dl.Constantin Matei

Aș vrea să mai lămurim o problemă, dacă se poate, în legătură cu chioșcurile de pe faleza din zona Cazino Constanța. Urâțește, efectiv, faleza. Eu nu știu acum care sunt beneficiile Primăriei din chiriile pe care le luați, probabil, de la ei. Sunt atât de mari încât să...

Se fac comentarii în sală. (Vând chinezării..)

Dl.Decebal Făgădău

De la anul nu vor mai fi.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' anul trecut au fost?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Anul trecut au fost două, trei. Acum, vă spun eu, sunt 20.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și ce vând acolo?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Vreau să vă spun, în linii mari, că toți cei care își desfășoară activitatea pe faleză, am și un raport de la Corp Control, 1 - nu respectă amplasamentul, 2 - nu respectă suprafața amplasamentului, și 3, lucrul cel mai deranjant, nu respectă obiectul autorizării. Ei sunt autorizați pentru vânzare suveniruri și vând, de la cățeluși luminoși, săbii ninja și așa mai departe. În orice caz, anul viitor, pe promenadă, pe faleză nu vor fi decât artiști.

Se fac comentarii în sală. (Plastici.pictori, sculptori.)

Dl.Decebal Făgădău

Pictori și atât.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Să-ți facă un raport și după raportul ăsta nu le mai dăm autorizație.

Dl.Decebal Făgădău

Am raportul. Mai ales că faleza va întra într-un proiect european de aproximativ 3

milioane de euro.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Corectă observația asta. Domnule consilier. Ne-o însușim. Se fac comentarii în sală. (Așa este, are dreptate, e urât...)

- X -

Dl.Daniel Georgescu

Avem rezultatele de la punctul 31. Doamna Florescu Nicoleta propusă a face parte sdin componența comisiei de vânzare a obținut 22 de voturi pentru, 2 voturi fiind anulate.

Stimați colegi, întrucât ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost epuizată, declar închise lucrările și vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Daniel Georgescu

SECRETAR,

Marcela Enache