Proces verbal din 05.08.2010

58.proces verbal sedinta din data 05.08.2010

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 05.08.2010, orele 12,00, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 21 de consilieri (absenți motivați - C.O.: dl.Moisoiu Dănuț, dl.Dobre Mircea, dl.Georgescu Daniel; - delegație: dl.Ali Nurhan, dl.Pîrvulescu Valentin și dl.Stroe Felix), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-media.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.88 din 27.05.2010, de doamna consilier Onciu Carmen.

D-na Carmen Onciu

Bună ziua! Se poate puțină liniște ca să începem, ca să nu țip foarte tare? Mulțumesc! Suntem prezenți 21 de consilieri din 27. Cei șase absenți sunt în concedii.. .sunt absenți motivați. Înainte de a supune la vot convocatorul de astăzi, aș vrea să vă anunț o schimbare a ordinii punctului 1 și punctului 2 de pe convocatorul obișnuit. Se inversează ca ordine, deoarece întâi se aprobă indicatorii și abia ulterior suma cu care contribuie Consiliul Local la acest proiect. În concluzie, supunem la vot convocatorul.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Avem și ordine suplimentară, cu două puncte. O supunem și pe aceasta la vot. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi:

“Proiect de hotărâre privind privind aprobarea principalilor indicatori tebnico-

economici ai obiectivului de investiții "Parcare verde - Construirea unei parcări supraetajate, zona Spitalul Clinic Județean de Urgențe Constanța, județul Constanța"-etapa studiu de fezabilitate.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Parcare verde - Construirea

unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, județul Constanța" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea de către SC Carrefour România SA și SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL, cu titlu gratuit, către Municipiul Constanța, a dreptului de proprietate asupra unei sume de bani, în scopul achitării contravalorii raportului de evaluare, achitării despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor situate pe amplasamentul drumului, achitării taxei privind documentația cadastrală, precum și în scopul achitării oricăror alte taxe necesare pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local "Subtraversare DN 2A și sistematizare accese".”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind încheierea cu SC Carrefour România SA și SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL a unui protocol de acord referitor la termenii și condițiile în care părțile înțeleg să colaboreze, în vederea realizării obiectivului "Subtraversare DN 2A și sistematizare accese"

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Subtraversare DN2A și sistematizare acces.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 111/2010 și aprobarea indicatorilor tehnico-eeonomici - etapa SF "Racorduri drumuri interioare" - drumuri noi, conexe Cartier Baba Novac.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea drumului comunal DC 89 -tronsonul situat pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța -din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta în gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Și, punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2010.” -    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări? Cine este pentru?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Domnu' primar, vreți să faceți precizări?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eventual, să fac o scurtă explicație la rectificare. Sunt 27 de miliarde de lei vechi care vor pleca pentru susținerea programelor europene pentru a putea atrage banii. Sunt 2 miliarde de lei vechi cu care o să acoperim groapa de pe str.Traian. Sunt 40 de miliarde pe care trabuia să-i plătim din 2007. Ne-am judecat. Trebuie să-i plătim fiindcă, la subvenția pe care Primăria o dă către Radet, noi am considerat că nu trebuie să plătim către stat TVA. Deci, subvenția pe care noi le-o dăm cetățenilor, statul ne obligă să plătim pe ea TVA! Dacă ați pomenit trăznaia asta! Neam judecat și am pierdut, și trebuie să plătim TVA. Da?! Să știm ce e în țara asta...Și 8,8 miliarde de lei vechi o să-i punem pentru a termina drumurile din cartierul nou de la Baba Novac, unde am și făcut modificarea acolo, ca să poată circula, să se intre pe o parte și să se iasă pe partea cealaltă. E o planșe...Pe care am gândit-o cu cei de la Drumuri, și e în favoarea tinerilor care vor ocupa cartierul respectiv. Asta-i tot, la rectificare.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vreți să știți de unde vin banii?! De la salarii!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Nu știu...Și de la cheltuielile pe care...Și de la lumină, pe care am stins-o în oraș...

Dl. Victor Manea

Cu cele 2 miliarde...Am mai făcut ceva, vreun studiu ?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, vă explică dl.Făgădău.

Dl.Decebal Făgădău

Da. Vă spun că suntem în posesia proietului tehnic, pentru că proiectul tehnic are valoare mică...Așteptam rectificarea de buget de astăzi, ca să intrăm legal în posesia proiectului tehnic. Proiectul tehnic este elaborat de dl.Ciortan și așteptăm să-i dăm drumul la treabă. În schimb, aș vrea să fac niște precizări, că data trecută ați făcut niște considerații referitoare la problema de pe str.Traian. Vreau să vă spun că am luat act, cu surprindere, de niște declarații iresponsabile ale unui conducător de instituție publică ce face vorbire despre evacuare. În primul rând, vreau să vă spun că sunt două aspecte (probleme) acolo. Una, legată de construcție și una legată de blocuri. Pe ambele probleme, Inspectoratul de Stat în Construcții are competențe. Doar Inspectoratul de Stat în Construcții. Fapt ceea ce n-a făcut, probabil, conducătorul unității respective, am citit regulamentul de organizare al Inspectoratului de Stat în Construcții. În afară de a stârni panica și de a incita lumea de acolo, creând o isterie generală, pe care, sincer, o înțeleg, pentru că atunci când îți spune cineva că urmează să fii evacuat, chiar te gândești la viitorul tău, vreau să vă spun ce trebuia să stea în spatele declarațiilor domnului director. I se cere îndeplinirea următoarelor atribuții: „Pentru punerea în siguranță a vieților oamenilor, i se cere a dispune proprietarilor,

administratorilor sau utilizatorilor, după caz, efectuarea de inspecții de expertize tehnice la

construcții, indiferent de forma de proprietate și de destinația acestora, atunci când în urma

inspecției se concluzionează astfel....” Deci, Inspectoratul trebuia să facă inspecție, să vadă dacă

problema e atât de gravă, să recomande proprietarilor o expertiză și abia după aceea să încunoștiințeze prefectul, singurul abilitat să semneze ordin de evacuare. În loc să facă toate aceste demersuri, și îi voi cere, în mod oficial, să-mi prezinte raportul de inspecție, expertiza ce au stat la baza acestei ațâțări a populației, a preferat să facă conferință de presă și declarații! Primăria nu i-a răspuns, defel, acestor acuzații nefondate și iresponsabile și domnul respectiv persistă, inclusiv în presa de astăzi, să spună că menține părerea dânsului de evacuare. Mai mult decât atât, am aici o serie de acte normative: Legea 50, Legea 10, Ordinul 839/2009, Hotărârea 272/1994, care spun că în urma controlului, în urma inspecției, pe care dânsul trebuia să o facă, trebuia să ne încunoștiințeze și pe noi dacă sunt probleme grave. Este singura instituție care are competențe. În loc să-și vadă de treabă, aruncă pisica la noi. Vreau să vă spun că și cu referire la construcția...la investiția din str.Traian, singurul care are competențe, după eliberarea autorizației de construire, este Inspectoratul de Stat în Construcții. Dacă a observat doi ani de zile că nu se pune o cărămidă, trebuia să meargă să ceară un program de conservare, expertize, raportări și așa mai departe. Doi ani de zile n-a făcut nimic. A primit o scrisoare de la proiectant, și-a dat seama că este în culpă și a preferat să se scuze prin hârtii pe care ni le face nouă, Primăria. Noi știm ce avem de făcut cu groapa de pe Traian, și groapa de pe Traian nu este problema blocurilor. Nu știe soluția constructivă, a blocului respectiv. Aș vrea să ne spună și ce soluție de fundare are blocul care a fost făcut acum 60 de ani. Așa că, interpretează politic și manipulează în condițiile în care ar trebui să-și facă cu profesionalism datoria. În calitate de consilier local, îi voi cere, public, să ne prezinte toate documentele ce stau în spatele declarațiilor hazardate ce, recunosc, fac o imagine pozitivă și e bine să te transformi, așa, într-un înger păzitor când, în realitate, ești un incompetent. Nu mă ascund în spatele cuvintelor, eu am făcut această declarație în Consiliul Local. Și vă spun că cele 2 miliarde de lei, pe baza proiectului făcut de dl.Ciortan, sunt suficiente ca să reparăm problema noastră de acolo. Problema investiției este în sarcina ISC-ului! Vă mulțumesc!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am și eu o întrebare. Deci, noi cu două miliarde reparăm groapa și strada va rămâne închisă circulației, nu?

Dl.Decebal Făgădău

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun. Deci, asta se va întâmpla acolo până când vom vedea....Acolo, ca să se stabilizeze

definitiv malul, trebuie realizată construcție. Deci, de-abia după ce se face construcția respectivă, stabilizează tehnic malul. Din păcate, lucrurile merg atât de bine în România încât investitorul a renunțat la investiție. Noi o să astupăm groapa respectivă, conform proiectului făcut de cel mai bun proiectant, nu?, care este dl.Ciortan și care a proiectat tot Portul, și aia e, o să rămână strada închisă circulației. Restul, sunt bazaconii. Restul sunt bazaconii. Întrebări, dacă mai aveți.

D-na Carmen Onciu

Dacă nu sunt întrebări, putem trece la ordinea suplimentară. Punctul nr.1:

„Proiect de hotă râre în vederea modifică rii H.C.L.M. nr. 38/30.03.2010 privind

aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora, prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? De fapt, explicații din partea domnului viceprimar.

Dl.Decebal Făgădău

Da. Știți Bine că am amânat de două ori această hotărâre. M-am consultat cu colegii de la SC Confort Urban și în loc de cele 5 plafoane și ce era mai departe, vreau să vă spun că vă propunem 3 prețuri: 1 - pentru zona industrială - 4 lei/mp, pentru activitate de parcaj tiruri; și vă aduc la cunoștință că n-avem decât un singur contract de acest timp, de, aproximativ, 10 ani de zile. Deci, o singură solicitare, dar trebuie să avem preț pentru ea. Pentru restul orașului Constanța este un preț unitar de 8 lei/mp, iar pentru stațiunea Mamaia, vă propunem, împreună cu colegii de la Confort Urban, un preț de 100 roni/loc parcare/sezon estival. Indiferent câte locuri de parcare, plătești 1 milion de lei (vechi) pe toată vara, pe loc. Cred că este o abordare simplă și eficientă. Am dorit să o introducem pe această ordine de zi suplimentară tocmai pentru a mai produce efecte pe ce a mai rămas din sezonul acesta. Vă mulțumesc!

D-na Carmen Onciu Vă rog frumos, spuneți!

Dl. Victor Manea

Eu v-aș propune, în ideea în care și dumneavoastră acum câteva ședințe ați propus, să dăm și aici un impuls la fel ca pentru comerțul de întâmpinare. Probabil că, de la anul, nici un agent economic n-o să mai facă parcare...Dacă tot aprobăm așa ceva, hai să ne gândim să facem un preț mai mic Am avut niște discuții cu cei care au în Constanța, în special...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cât rezultă locul de parcare, în oraș, pentru o mașină, pe lună?

Dl. Victor Manea

Opt lei. Păi da' nu...oamenii trebuie....și pe bd.Tomis au 2-3-4 locuri de parcare....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am întrebat. Dați-mi și mie răspuns. Nu știu să calculez...mp...cât are mașina Cât

înseamnă, pentru o mașină, un loc de parcare pentru o lună?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' Voinescu...

Dl.Mugurel Voinescu

Domnu' primar, noi am ținut cont de toate aspectele care ar putea avea o influență în stabilirea acestor tarife și am diminuat cât am putut. Am ajuns cu prețul la cel de acum 3 ani de zile...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cât? 96 lei/lună?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei Mai mult ca în Mamaia.

Se fac comentarii în sală.

Dl. Victor Manea

În Mamaia avem 1 milion (lei vechi) pe trei luni și în Constanța avem 1 milion/lună/mașină...Înțelegeți ce vreau să spun? Și în Constanța... se lucrează... 12 luni...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Astea sunt locuri de parcare pe care le închiriază cafenelele și așa mai departe...

Se fac comentarii în sală.

Dl. Victor Manea

Și magazinele.... și băncile.... Și s-ar putea să renunțe la ele...

Se fac comentarii în sală. (Le iau alții și le închiriază...)

Dl. Victor Manea

Eu v-am spus în aceeași idee în care tot noi, aici, cu toții, am hotărât....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am înțeles, corect. Da' cât costă un loc de parcare în București, spre exemplu?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, hai să comparăm, să ne uităm și la...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mugurel Voinescu

Noi, față de București, suntem cam la 30% ...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mugurel Voinescu

Și, la sugestia dumneavoastră, că ne-ați spus să ținem cont și de criza financiară și de impulsionarea turismului, am diminuat aceste tarife atât cât s-a putut....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, domn'e, eu înțeleg așa: că-i mai puțin de 1 Euro/zi.

Dl.Mugurel Voinescu

Da, domnule primar.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu mi se pare un tarif mare, mai puțin de 1 Euro/zi.

Dl.Mugurel Voinescu

Sigur că da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pentru că în București, din câte știu eu, e 1 Euro/oră.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Nu e 1 Euro/oră în București?

Se fac comentarii în sală. (10 lei pe....

Dl. Victor Manea

Păi, și cât....Hai că mergem cu toții în București, că nu te costă mai mult de...

Dl.Radu Ștefan Mazăre Deci, cum ați spus? 10 lei pe cât?

Se fac comentarii în sală.(Pe 2 sau 3 ore.)

Dl. Victor Manea

Pe două, trei ore.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi și asta cât înseamnă?

Se fac comentarii în sală. (Un Euro pe oră.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Un Euro pe oră.

Dl. Victor Manea

Păi, la comerciant, nu la Primărie.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum?

Dl. Victor Manea

La comerciant, nu la.... Când te duci și-ți parchezi mașina, dai 2,5 Euro pe trei ore.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, eu înțeleg așa...Stați, ca să înțeleg eu. Deci, eu înțeleg că comerciantul ia locul de la primărie și acolo parchează clienții...

Se fac comentarii în sală. (Care nu plătesc parcarea...)

Dl.Gheorghe Stoica

O secundă! Sunt parcări private, la negru...Da' eu nu vreau să dau nume!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Cu barieră. Ai intrat....10 lei locul...

Dl. Victor Manea

Eu nu vorbesc de parcările unde se taie chitanță. Eu vorbesc de parcările pe care agenții economici le închiriază în fața obiectivului...

Dl.Gheorghe Stoica

Sunt luate de la Primărie...Pun bariera și tu nu ai unde parca... Un tarif mai mare... decât la Primărie....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Cât era înainte, domnu'...?

Dl.Mugur Voinescu

Doi lei , pe staționare....Și e de trei, patru luni....

Se fac comentarii în sală. (Pe oră...)

Dl.Mugur Voinescu

Deci, e doi lei pe staționare, nu-i pe oră...

Dl.Radu Ștefan Mazăre Doi lei pe staționare...Pe zi...

Se fac comentarii în sală. (Poate să stea și toată ziua.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La Confort Urban.

Se fac comentarii în sală. (Nu e scump, deloc. Poate să stea și toată ziua)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și dumneavoastră la cât propuneți să reducem?

Dl. Victor Manea

Eu mă refer la agenții economici care și-au rezervat locuri de parcare pentru client, ca acesta să poată să vină... și ne plătesc nouă...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Faceți o propunere, domnu' consilier, pentru un preț pe mp.!

Dl. Victor Manea

Le diminuăm...și în zona industrială, și aici să avem un preț diminuat...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spuneți mai tare, domnu' Voinescu!

Dl.Mugurel Voinescu

Domnu' primar, sub acest preț, intrăm în pierdere. Am oameni pe care trebuie să-i plătesc, cărora le-am tăiat bonurile de masă și ...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mugurel Voinescu

Nu mă deranjează dacă Consiliul Local hotărăște ca parcările să fie gratuite....

Se fac comentarii în sală.

Dl. Victor Manea

Stați puțin! Eu nu vorbesc de parcările unde noi avem un angajat și...ne taie chitanță.

Parcările alea nu fac Doi lei...Dar parchează 10 mașini într-o zi și sunt 20 de lei...Eu vorbesc de

parcările pe care agenții economici le închiriază în fața obiectivului....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Și pentru agentul economic e foarte bine, pentru că el își pune barieră și blochează cele 10 locuri, le ține goale...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Zece sunt goale și n-ai unde parca. Și atunci, să plătească dacă vrea să le țină goale...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu vă supărați, dar mie nu mi se pare mare dacă stau și mă gândesc că acestet parcări sunt închiriate de o bancă, spre exemplu. Dă-o-n , Doamne iartă-mă, de bancă, plătește un milion pe lună, mai mare râsul, pentru un loc de parcare!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sau o cafenea unde...duduie! Mă ierte Dumnezeu , că...umblăm prin cafenele. Alt tip de agenți economici de care sunt? Spuneți-mi și mie...

Se fac comentarii în sală. (Ăștia sunt:bănci, cafenele, birouri de avocatură...medicale, notariate...)

D-na Carmen Onciu

Se poate puțină liniște, vă rog! Domnu' consilier....! Domnu' consilier Manea, am schimbat-o de 3 ori. Am încercat toate propunerile, să nu mai fie discrepanță între sumele maxime și minime. S-a ajuns la o sumă cât de cât...

Se fac comentarii în sală.( Nu e mare....)

D-na Carmen Onciu

Haideți s-o supunem la vot și să vedem ce iese. Deci,

Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală. (Pentru hotărârea așa cum a fost prezentată.)

D-na Carmen Onciu

Pentru hotărârea în sine, așa cum este specificată...

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Nu, că nu există niciun amendament concret. Deci,

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Mulțumim! Deci, putem trece la punctul 2.

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Stimați colegi, o să mă doară gâtul și-o să vă reproșez. Vă rog frumos!

„Proiect de hotă râre privind modificarea HCLM nr.678/17.02.2008 pentru

aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat corespunzător proiectului „Constanța, primul pas în lunga ta călătorie - Promovarea zonei turistice Constanța-Mamaia”

5

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Decebal Făgădău

Numai puțin, aș vrea să fac aici o mențiune. Titlul sună în felul acesta, însă, în fapt, este vorba despre un proiect pe care noi am aplicat la Ministerul Turismului, mai nou și Dezvoltării, și partenerul nostru în cadrul acestui proiect și-a schimbat denumirea din „Asociația Litoral” în „Asociația Litoral Delta Dunării”. Deci, chiar dacă titlul face referire la proiect, cheltuieli și așa mai departe, acesta-i titlul hotărârii vechi, în fapt, noi nu schimbăm decât numele Asociației Litoral în „Asociația Litoral Delta Dunării”, ca să putem să mergem la semnarea proiectului. Asta este singura modificare. Vă mulțumesc!

D-na Carmen Onciu

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Am...așa... o nelămurire. De ce să fim pe elită de proiect și să nu fie asociația, că are mulți specialiști în domeniu?

Dl.Decebal Făgădău

Autoritățile locale sunt aplicanții eligibili. Nu poate aplica Asociația Litoral.

D-na Carmen Onciu

Având în vedere acestea, ședința de astăzi s-a încheiat. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Carmen Onciu

SECRETAR,

Marcela Enache

12