Proces verbal din 05.03.2010

53.proces verbal sedinta din data 05.03.2010

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 05.03.2010, orele 12,00, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri (absenți: dl.Cupșa Ovidiu, dl.Manea Victor și dl.Matei Constantin), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.25/2010, de domnul consilier Moisoiu-Anastasiu Dănuț Nicoșor.

Dl.Dănuț Moisoiu

Bună ziua! Deci, deschidem lucrările consiliului de astăzi. Avem, pe ordinea de zi, 4 puncte, pe care le-ați primit, și, pe ordine suplimentară, un singur punct, privind completarea unei hotărâri, din 2008, privind programul de ranforsare și reparare stradală.

Cine este de acord cu ordinea de zi de 4 puncte?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Cine este de acord cu ordinea suplimentară?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Vă mulțumesc! Trecem la primul punct:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2010.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Probleme? Întrebări? Domnul primar!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, domnilor consilieri, bugetul, pe care îl propunem spre aprobare astăzi, este bugetul definitiv după ce s-a adoptat Legea bugetului de stat. Așa prevede legea, avem un termen în care trebuie să aprobăm bugetul definitiv. Din păcate, odată cu adoptarea Legii bugetului de stat sunt trei probleme importante care ne vizează în mod direct. Prima problemă este aceea că prin Legea bugetului de stat, statul nu mai acordă bani pentru bursele elevilor, care burse vor rămâne neplătite. Timp de 20 de ani, în Legea bugetului de stat se spunea că din cotele defalcate de

TVA, banii de TVA care pleacă la București, se întorc bani pentru salariile profesorilor, pentru cheltuieli și pentru burse. Anul acesta, a dispărut cuvântul burse, de acolo. Eu, la un moment dat, acum vreo săptămână, am făcut o conferință de presă. Nu știu ce răsunet a avut sau n-a avut, cert este că, din câte îmi aduc eu aminte, în orașul Constanța sunt vreo 2600 de copii și în județ sunt vreo 26 de mii de copii care aveau burse de merit și burse sociale, pe care statul nu le mai plătește; noi fiind casieri, luăm banii de acolo și dăm pe urmă la copii.

O altă problemă este la căldură, cota care ar fi trebuit alocată de stat. Luând în considerare suma necesară pentru a acoperi subvenția, era de vreo patru sute și ceva de miliarde vechi, adică vreo 10 milioane de Euro, și ei, deocamdată, au prevăzut prin Legea bugetului o sută, o sută optzeci. Asta ca s-o știm. Pentru că dacă nu vor veni, la rectificări, să completeze până la cota lor, avem o mare problemă, pe care o s-o discutăm iar în plenul consiliului, să vedem: mărim prețul gigacaloriei, tăiem din alte părți. Mai subvenționăm? Nu știu! Dar e o problemă mare, de 220 de miliarde, care înseamnă vreo 5-6 milioane de euro.

Și mai avem o problemă la banii pe care statul îi aloca pentru salariile însoțitorilor persoanelor cu handicap, unde mi-a fost alocat, din start, mai puțin cu 48 de miliarde de lei vechi, adică un million de euro, un million și, ceea ce înseamnă că putem plăti salariile acestor însoțitori ai persoanelor cu handicap până prin luna august. După august, nu mai sunt bani. Asta este situația cu care pornim la drum în 2010, voioși, cu capul sus... Dacă, cumva, nu se fac rectificări, niciodata n-am mai pornit atât de prost într-un an, pentru niște obligații clare, certe ale guvernului.Nu spunem să ne ajute cu ceva. Nu. Măcar să-și țină obligațiile legale, pe care le știm. Sunteți, mulți consilieri de 10-12 ani. Niște lucruri normale, pentru că noi, Constanța, trimitem bani la București și ei, din banii pe care îi trimitem din TVA și așa mai departe, suntem al doilea contribuabil, trebuie să ne întoarcă niște bani pentru anumite prevederi legale, pentru care se întorc în toată România. Repet, nu vorbim să ne ajute, să ne dea în plus, dar nici banii pe care trebuia să ni-i dea nu i-au dat! Asta este! Astea sunt sumele, Marcela le-a trecut. Există, în plus față de deficitul pe care îl dicutam în bugetul provizoriu, gândindu-ne că statul și dl.Boc își va face treaba și ne va asigura măcar ceea ce e normal să dea ca să funcționăm, știți că intram la subvenția pentru energie termică cu o lipsă de vreo 80 de miliarde, în plus mai puneți încă o sută.încă 280 de miliarde cota statului pe care n-a pus-o, încă .48 de miliarde ajutoarele pentru handicapați și ăsta este bugetul cu care noi deschidem și debutăm anul 2010. Vreau să, pentru că tot sunt aici ziariști, să fac public.Ieri, când ieșeam de la Primărie, au venit vreo10 părinți la mine, astăzi nu-i mai văd pe aici, eu le-am recomandat să vină, părinți ai copiilor de la Scoala 36, care veniseră să mă oprească pe mine, să-mi spună că îmi cer ajutorul fiindcă această școală se desființează. Și că au fost la inspectorul șef și inspectorul șef le-a spus că noi nu mai avem bani să mai ținem școala. Eu am rămas trăznit când am auzit, pentru că noi n-am discutat. Sigur, sunt niște reduceri de cheltuieli pe care le-am prevăzut, pe care le-a expus public, le-am aprobat cu toții, dar noi n-am discutat niciun moment că nu avem bani ca să plătim întreținerea și cheltuielile școlilor. E o minciună! Noi avem bani ! Și sunt prevăzuți în buget toți banii necesari pentru funcționarea școlilor, grădinițelor creșelor și așa mai departe. Vreau s-o spun în fața dumneavoastră, s-o știm cu toții că, probabil, că vom mai fi abordați. Da', inspectorul șef, dacă este așa cum spuneau cei 10-15 părinți, înseamnă că-i o mincinoasă nesimțită. Nu știu ce obligații au ei, de la minister, să închidă, să comaseze, să dea afară, e treaba lor, dar nu să vină să spună că din cauza Primăriei. Nu. Noi, și s-o știți și dumneavoastră, avem bani și am alocat, ca de obicei, pentru întreținerea și cheltuielile tuturor școlilor din orașul Constanța. N-am umblat la învățământ. A, că am umblat la pachete, că am umblat la gratuitățile pentru studenți, aia e altă discuție. Asta-i tot, în ceea ce privește bugetul. Mulțumesc!

Dl.Dănuț Moisoiu

Mai sunt întrebări? Atunci, supunem la vot.

Cine este pentru proiectul de hotărâre? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și lista de utilaje independente pe anul 2010 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.”

5

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2010 ale Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări?

Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări?

Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, ordinea de zi de astăzi a fost epuizată. Mai avem un punct pe ordinea suplimentară. Este vorba de:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.17/25.01.2008 privind

Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebă ri, vă rog! Nu sunt.

Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Dacă mai sunt documente, dacă mai aveți ceva...?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sănătoși, să fim!

Dl.Dănuț Moisoiu

Vă mulțumim! Până la viitoarea ședință, la bună vedere!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Dănuț Nicoșor Moisoiu-Anastasiu

SECRETAR,

Marcela Enache

4