Proces verbal din 05.02.2010

52.proces verbal sedinta din data 05.02.2010

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 05.02.2010, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 25 de consilieri (absenți: dl.Decebal Făgădău - C.O. și dl.Șandru Nicolae), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.495/2009, de domnul consilier Vișan George.

Dl.George Vi șan

Sărut mâna, stimate colege, bună ziua, stimați colegi! Dați-mi voie să vă supun atenției convocatorul de astăzi al ședinței ordinare. Pe ordinea de zi avem 25 de puncte, din care se va retrage punctul nr.6. O să vă supun votului ordinea de zi normală, cu retragerea punctului 6.

Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală. ( Mai zi o dată!)

Dl.George Vi șan

Deci, punctal 6 se va retrage de pe ordinea de zi normală.

Cine este de acord cu ordinea de zi? Mulțumesc! E cineva împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

În plus, mai avem o ordine suplimentară, care cuprinde 5 puncte. Vă supun votului și ordinea de zi suplimentară.

Cine este pentru? Mulțumesc! E cineva împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

În consecință, trecem la votarea primului punct de pe ordinea de zi:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2009.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări, clarificări? Dacă nu, am să supun votului.

Cine este pentru? O întrebare? Vă rog!

Dl. Constantin Matei

Aprobăm, prin hotărâre de consiliu, de fapt, niște anexe care, în mod normal, n-ar trebui să facă parte dintr-o hotărâre. Noi aprobăm cu cât s-a modificat proiectul, cu ce destinații au crescut, au scăzut.

D-na Marcela Frigioiu

Păi, bugetul se.

Dl. Constantin Matei

Nu, este vorba de rectificare.

D-na Marcela Frigioiu

De rectificare. Rectificarea bugetului pe anul 2009 se datorează, în exclusivitate, banilor primiți de la stat. Adică, în luna decembrie au mai venit bani la învățământ, au mai venit bani la acțiuni sociale. Deci, nu are nicio altă modificare.

Dl. Constantin Matei

Așa este. Așa este. Deci, nu contează ce sume s-au.au apărut toate acele anexe care.

D-na Marcela Frigioiu

Pentru că bucățica din bugetul mare se defalcă pe titluri, capitole, articole și alienate. Iar toate acele anexe asta fac, să defalce o sumă mare dintr-un titlu, da? pe articole, alienate. Și așa se fac anexele, pentru că așa se depune, la acte dovedite.

Dl. Constantin Matei

La nivel de niște formulare. Dar nu consider că ar fi normal ca noi, consilierii, să aprobăm niște raportări pe care le faceți către Ministerul Finanțelor.

D-na Marcela Frigioiu

Păi, nu sunt raportări.

Se fac comentarii în sală. (Fac parte din buget..)

Dl.George Vi șan

E în regulă?

Dl. Constantin Matei Dacă așa-i procedura.!?

D-na Marcela Frigioiu

O să vedeți că și la bugetul pe 2010, când veți vota bugetul definitiv, la fel, o să vin cu toate anexele acelea. Acum, fiind un buget provizoriu, n-am de ce.

Dl. Constantin Matei

E, totuși, altceva, dar acum era doar o rectificare. Și mă gândesc că o să facem mai multe rectificări în decursul anului.

D-na Marcela Frigioiu

Binențeles, și o să vin cu toate anexele alea de fiecare dată, de câte ori facem rectificări...

Dl. Constantin Matei

Dacă așa spune.

D-na Marcela Frigioiu

Așa scrie în lege, eu mă conformez, nu fac nimic de capul meu.

Dl.George Vi șan

Mulțumim, doamna director!

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache

Acem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local municipal provizoriu pe anul 2010.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt și aici întrebări sau aveți nevoie de lămuriri suplimentare?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnilor consilieri, dacă vă aduceți aminte, în ultuima ședință v-am făcut o prezentare a bugetului pe 2010. V-am spus și care sunt estimările de venituri, scăderile de încasări față de anii precedenți și cum am gândit noi să acoperim această gaură în buget, pe care o avem pe 2010, având în vedere că de la București n-avem niciun fel de sprijin. În același timp, dumneavoastră ați solicitat să fie prezentat, în detaliu, la comisii, și să puteți participa și să puteți înțelege și să vă puteți spune punctul de vedere. La comisie s-a făcut acest lucru. Ați fost invitați cu toții...

D-na Marcela Frigioiu

Comisia de buget. Toți domnii consilieri au foat invitați și au venit doar doi domni consilieri.

Dl.Mircea Dobre

Din afara comisiei.

D-na Marcela Frigioiu

Din afara comisiei, da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun. Cred că alte detalii, nu mai am să vă spun. Vă spun doar atât că, pe lângă aceste reduceri pe care le facem noi, intrăm cu un deficit de aproximativ 70 de miliarde la energie termică.

D-na Marcela Frigioiu

Și de 20 la RATC.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și de 20 la RATC. Ca atare, noi începem acest an, cu toate reducerile și cu toate cheltuielile restrânse pe care le avem, cu un deficit de 90 de miliarde de lei vechi, care înseamnă, aproximativ, 2 milioane de Euro. Dacă încasările vor crește, vom avea sprijin de la București, așa cum au și alte orașe, atunci, vom reuși să acoperim acest deficit și nu vom mai opera alte reduceri. Sau, dacă vom avea creșteri de venit, vom reveni la lucrurile bune pe care le făceam până acum. Dacă însă, vom avea veniturile așa cum le-am estimate noi sau mai mici, și având și acest deficit, procedăm la reduceri, în continuare, în așa fel încât bugetul să fie zero pe zero, să nu intrăm în faliment, pe oraș. Întrebări, dacă aveți! Suntem la dispoziția dumneavoastră și eu și doamna director financiar.

Dl. Constantin Matei

O problemă de formă, în legătură cu asistența socială și cu susținerea aceea, cu pensionarii cu pensii până la 8 milioane. Vedeți, de ce.. .În primul rând că nu știm care este suma minimă...

D-na Marcela Frigioiu

Da este un articol.. .Eu, când am bugetul.

Dl. Constantin Matei

Da? cu toate astea, le-am trecut aici, ceva de sensul.zilele: “Lăsata Secului”..Nu văd necesar să le trecem acum în buget, unde discutăm doar de cifrele care le alocăm. Le putem discuta, sumele, exact, pe care le vom da, în alte hotărâri și să lăsăm o sumă destinată pentru aceste acțiuni.Pe care va trebui.probabil aveți acces la o bază de date, de vârstă.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu

Păi, eu, când am făcut bugetul și am trecut suma de bani în buget, am ținut cont de aceste estimări.

Dl. Constantin Matei

Probabil este același număr de persoane din anii trecuți și vor fi aceleași sume.

D-na Marcela Frigioiu

Nu numai din anii trecuți, ci și la numărul de căsătorii, de exemplu, pentru bătrâni, la numărul de persoane care au venituri.pentru transportul în comun. Adică nu m-am rezumat la sumele cheltuite în anii precedenți. Am făcut și un fel de inventariere și însumarea bazei de date pe baza căreia eu am calculat sumele în buget.

Dl. Constantin Matei

Am înțeles. Dar ăsta este un motiv în plus. Trecem doar suma și executivul cheltuie suma așa cum trebuie, conform datelor.

D-na Marcela Frigioiu

Dar, stați, că n-am înțeles întrebarea.

Dl.Constantin Matei

Nu mi se pare firesc să trecem într-o hotărâre de consiliu, de buget, aceste cantității Să intrăm în detalii. Trecem suma care trebuie, destinată acestor activități.

Dl.Mircea Dobre

E vorba de licitații, și care se organizează dinainte. Durează vreo 16 zile. Pe urmă...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' consilier, să înțeleg că dumneavoastră acuzați treaba de transparență, acuma.

Se fac comentarii în sală. ( E în detaliui)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E în detaliu. Așa am procedat, ani la rând, ca să fie foarte clar, să știe toată lumea unde se duc banii, pe ce se cheltuiesc, când se dau aceste pachete și așa mai departe. Probabil că se putea face și așa: pentru asistență socială se dădea o sumă și stabilește primarul. Da' am zis ca să fie totul la vedere, de comun acord să folosim, săiAșa am procedat până acum și, având în vedere condițiile de anchetă exarcebate, care se duc de către DNA, ANI, mani și așa mai departe, ne gândim bine, să rămână la vedere, că, după aia , o să mă ia la întrebări că de ce-am stabilit eu că dăm de 8 ori pachete și să nu dăm de 9 ori, și, nu care cumva, când am hotărât că dăm de 8 ori eram eu mână în mână cu ăla care a licitat și vrea să vândă mai mulți pui? și uite așa. Așa că stabilim în Consiliul Local și cu asta basta.

D-na Marcela Frigioiu

Dar știți de ce am făcut lucrul acesta? Dacă ați parcurs textul hotărârii de consiliu, ați văzut că spre sfârșit eu am făcut referire la niște hotărâri de consiliu local, da? pe care o să venim să le modificăm. De aceea am și explicitat așa de mult.

Dl. Constantin Matei

Și acum cum vom mai interveni, că nu se știe care vor fi datele, deci care va fi execuțiai

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da' nuiNoi am modificat niște hotărâri anterioare. Toate aceste programe de protecție socială, ele aveau la bază, fiecare dintre ele, căte o hotărâre, că, pentru cei care împlinesc 50 de ani, de căsătorie, sau 80 se acordă suma deiȘi am început de la un million și am majorat la cinci milioane. Acum am redus-o la trei. Dar era hotărâre de consiliu în spate. Modificând acum sumele și numărul datelor în care noi le dăm aceste pachete și restul facilități, păi trebuia să modificăm hotărârile anterioare care se referă la transportul în comun, la pachete, lai și așa mai departe. Atunci, a explicitat în buget, ca să fie o singură hotărâre.

D-na Marcela Frigioiu

Și mai ales că aplicarea lor intervine de la o anumită dată. Noi, votând astăzi hotărârea de consiliu local, am apucat, spre exemplu la persoanele care împlinesc 50 de ani sau 80 de ani astăzi s-a făcut premierea, da? deci, n-am putut să trecem noile sume pentru că era în vigoare o hotărâre de consiliu local mai demult. Și de aceea am explicitat, pentru că ea se va aplica începând cu data prezentei hotărâri.

Dl.Constantin Matei

Este un act la care dumneavoastră vă raportați în toată activitatea. Era bine dacă era mai simplu și mai inteligibil. Asta era sugestia mea.

Se fac comentarii în sală. (Asta e forma legală.)

Dl. Constantin Matei

Și aș mai avea o întrebare care are legătură cu bugetul: de ce trebuie neapărat să mărim capitalul social la SCIL Urban? Mă rog, că se cheltuiesc și că trebuie să dăm niște bani pentru activitatea de la ....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, vă explic eu, imediat. Pentru că toate cheltuielile care se fac. Confort Urbanul are în administrare drumurile și iluminatul public. El face cheltuielile, pentru contractul de drumuri, din capitalul social. Deci, noi, practice, transferăm acolo banii pentru reparațiile pe care le facem în oraș și în intreținerea iluminatului. Și această gândire am avut-o acum câțiva ani de zile .

Se fac comentarii în sală. (În 2001.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În 2001, pentru a reuși să salvăm TVA-ul. Dacă plătim noi, direct de la Primărie către societatea care face reparația drumurilor, automat, plăteam și TVA pe suma respectivă. Dacă plătește Confort Urban, din capitalul social. Câțiva ani de zile ne-am înțeles cu cei de la Finanțe și am recuperat TVA-ul după care, ei n-au mai fost de acord și acum suntem în proces. Ăsta-i motivul.

Dl. Victor Manea

La cât ajunge capitalul social la Confort Urban.Eu mă gândesc că dacă mărim în fiecare an.Aceeași problemă am avut-o și în Consiliul Județean și aceeași chestie. Se pare că ajunge peste bugetul Primăriei Constanța , capitalul social al acestei firme.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și?!

Dl. Victor Manea

Și știm foarte bine, conform legii societăților comerciale, că răspunzi cu capitalul social. Cine este patronul.?

Dl.Radu Ștefan Mazăre Capitalul social nu-l bag în drumuri?

Dl. Victor Manea Cine este patronul.?

D-na Marcela Frigioiu

Păi, valoarea.

Dl. Victor Manea

Cine este patronul...? Mă scuzați! Și ai acestei companii? Se pare că, consilierii activi. În momentul în care compania intră în faliment, răspundem cu capitalul social.

D-na Marcela Frigioiu

Haideți să vă spun care a fost logica.

Dl. Victor Manea

Eu știu care e logica, că am auzit-o la fiecare ședință de Consiliu Județean, și bănuiesc că este aceeași și sunt de acord cu .. .numai că, mărind capitalul social în fiecare an, aducem aport la capitalul social, ajungem cu capitalul social mai mare decât bugetul Consiliului Local.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Așa. Și ?

D-na Marcela Frigioiu

Și care-i problema?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Care-i problema?

Se fac comentarii în sală. (Să se mențină același capital social.)

D-na Marcela Frigioiu

Dar nu înțeleg la ce vă gândiți. Pasivul bilanțului de la Confort Urban, în care se oglindește capitalul social, este oglinda strictă a activului din bilanț care se regăsește în valoarea reabilitată a sistemului de drumuri și de iluminat public. Dacă o să vedeți activul și pasivul societății comerciale, o să vedeți că aceste lucruri se oglindesc în drumuri și iluminat, în activ, și în capitalul social, în pasiv. În momentul în care se întrerupe contractul de delegare de gestiune și atunci, tot ce înseamnă patrimoniul public al municipiului revine la municipiul Constanța, el va reveni la actuala valoare reabilitată și atunci, retrag, concomitent, din bilanț: drumurile din activul bilanțului se transferă la Primărie; scade și pasivul, prin transferarea de la Primărie.

Dl. Victor Manea

Adică, vreți să spuneți că drumul, acuma, este în capitalul social al.?

D-na Marcela Frigioiu

Nu, nu, nu, este în activul bilanțului. Este în valoarea reactualizată. Dacă noi, la momentul 2001, i-am dat Confort Urbanului drumul la 1 leu și Confort Urbanul l-a reabilitat, prin aportul de capital social, valoarea drumului respectiv a ajuns, să zicem, la 3 lei. El, când se va retrage delegarea de gestiune de la Confort Urban, va deveni patrimoniul Primăriei, la valoarea actualizată. Ați înțeles?

Dl. Victor Manea

Am înțeles, da' să știți că sunt câteva companii, tot ale primăriilor din județ, și-au dat faliment, că n-au mai.unele se ocupau de proiectarea navei.alte..

D-na Marcela Frigioiu

Păi, nu înțeleg legătura.

Dl. Victor Manea

Și-au dat faliment! Și cei care n-aveau de unde-și lua banii s-au îndreptat împotriva lor. Având un capital social imens, trebuie să le...

Dl.Radu Stefan Mazăre

Și noi, în schimb, drumul, domn'e.

Dl. Victor Manea

Păi, am înțeles. Și le dăm drumurile?

Dl.Radu Stefan Mazăre

Deci, noi cheltuim și reparăm, de 10 ani în Constanța, de aproximativ 10-11-12 milioane de Euro pe an. Dacă dumneavoastră vreți să dăm TVA-ul 20% la stat, încă 2 milioane, n-o să-l mai fac de 10, o să-l fac de de 8. Înțelegeți?

D-na Marcela Frigioiu

Și atunci, cota de lichiditate.

Dl. Victor Manea

Capitalul social al companiei este undeva la nivelul bugetului la ora actuală. Deci, 120 de milioane de Euro, dacă e .

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Stefan Mazăre

Da' e drumul, domn'e! Asta e valoarea drumurilor.

Dl. Victor Manea

Am înțeles, numai că valoarea drumurilor nu poa' să crească în permanență.

D-na Marcela Frigioiu

Nu vă supărați, dar valoarea lucrărilor.valoarea drumurilor crește numai prin reabilitare nu cu repararea lor. Este o chestie contabilă. Eu pot să merg pe imobilizări, care înseamnă drumurile, numai cu valoarea investiției, respectiv reabilitare. Ceea ce înseamnă reparația normală de drumuri e cu cheltuiala din teren.

Dl. Victor Manea

Am înțeles. Nu cred că toată lumea a înțeles ce spun eu.Cred că va trebui să găsim o altă soluție.

D-na Marcela Frigioiu

Cu cea mai mare plăcere, mă pun total la dispoziție, să găsim o altă soluție.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' în așa fel încât să nu dăm 2 milioane de Euro.. .să i le dăm lui Boc în loc să le dăm pentru drumurile noastre.

Dl.George Vi șan

Alte întrebări, dacă mai aveți?

Dl.Felix Stroe

Avem variante: să le băgăm în drumurile noastre sau în drumurile de la Cluj.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, corect!

Se fac comentarii în sală.(Rămâne așa.)

Dl.George Vi șan

Da, e una din cea mai bună soluție.E în regulă. Dacă nu mai sunt întrebări, vă supun atenției și votului punctul nr.2.

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru; 4 abțineri. S-au abținut următorii consilieri: dl.Matei Constantin, dl.Manea Victor, dl.Cupșa Ovidiu și dl.Tănase Cristian.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind modificarea ștatului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului Municipiului Constanța, aprobate prin HCLM

nr.499/09.12.2009.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comandamentului de management pentru Programul de construire locuințe ieftine, Ansamblul rezidențial Baba Novac, aprobat prin HCLM nr.640/2008 și modificat prin HCLM nr.15/2009.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

La acest punct se va vota prin vot secret, chiar acum primiți buletinele de vot.

Se fac comentarii în sală. (Cine sunt?)

Dl.George Vi șan

Sunt doi angajați din aparatul Primăriei.

D-na Marcela Enache

Au fost tot doi colegi din cadrul Primăriei Municipiului. Dumnealor, fiind și salariați și pensionari, și-au dat demisiile, au optat pentru calitatea de pensionar, și a trebuit să fie înlocuiți cu încă două persoane care sunt tot din cadrul aparatului Primăriei.

Dl.George Vi șan

E în regulă? Mai sunt întrebări? E în regulă. Trecem la punctul nr.5:

“Proiect de hotă râre privind aprobarea vânză rii prin negociere directă a unor bunuri

imobile(terenuri și/sau clădiri ) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări? Da, domnu' consilier!

Dl.Constantin Matei

E vorba de cinci loturi de teren. Vreo patru dintre ele sunt suprafețe mici, de până într-o sută de metri. În schimb, e o suprafață de 220 de mp care nici n-are, așa, un statut juridic foarte în regulă, și care nu mi se pare firesc să o vindem prin negociere directă. E vorba de 220 de metri, pe un teren câștigat din mare sau cum?

D-na Camelia Dudaș

Este la limita proprietăților care sunt acolo și respectă, ca atare, proprietățile care sunt.

Este o întregire de proprietate, are mult pentru spațiu verde...

Dl.Constantin Matei

Da, dar vreau să vă spun că pe acel teren are și aviz pentru construcție, și cu regim, și cu tot ce trebuie. Dacă și-ar fi reîntregit o proprietate, îl înțeleg.

D-na Camelia Dudaș

Are destinația clară, stabilită prin certificatul de urbanism din faza PUZ-ului, de spațiu

verde.

Dl.Constantin Matei

Oricum, dumneavoastră nu sunteți împotrivă să construiască ceva pe el.

D-na Camelia Dudaș

Păi, pe spațiu verde.

Dl.Constantin Matei

E avizul, pe care-l dați.

D-na Camelia Dudaș

Pe spațiu verde nu se poate construi.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei Nu, mă gândeam că, poate.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Noi ar trebui să spunem “Săru' mâna!” dacă mai cumpără cineva teren de la Primărie, în

condițiile actualului buget, și să-i ...”văd” tălpile dacă mai construiește cineva ceva, că nu mai construiește nimeni nimic. Vreau să vă spun că am dat facilități și para facilități pentru vânzarea de teren și oamenii nu mai vin. Nici nu se mai ține comisia decât o dată pe lună. Nu mai cumpără nimic.

Dl.Constantin Matei

Am zis-o în ideea că, poate, am fi câștigat bani mai mulți dacă am fi vândut-o la licitație, de exemplu, și nu prin negociere directă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Probabil nu reușim s-o vindem la licitație, din moment ce ea se încadrează în lege. La lege, în funcție de proprietate, poți să mai cumperi o bucățică. Unu. Doi, omul a solicitat-o ca spațiu verde.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La licitație la cumpărări, și așa ce trebuie, nu mai vine nimeni. Iar acolo, ca s-o vinzi la licitație, ar trebui să-i dai destinație construibilă, să facă o șandrama lângă construcția lui. Nici nu știu dacă ar putea s-o facă și așa mai departe.

Se fac comentarii în sală. (Nu permite geometria.. .E ceva între proprietatea...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum e geometria?

D-ra Luiza Popa

Este vorba de un teren care înainte era stradă. S-a transformat, printr-un plan urbanistic de detaliu, în spațiu verde. Atâta timp cât are destinația de spațiu verde, nu are posibilitatea de construire.

Se fac comentarii în sală. (La aliniament sunt alte proprietăți.)

Dl.George Vi șan

Deci, n-are perspective.

D-ra Luiza Popa

Și e neconstruibil.

Se fac comentarii în sală.( Supuneți la vot hotărârea.)

Dl.George Vi șan

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul 6 a fost retras. Punctul nr. 7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli provizoriu și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2010 ale R.A.D.E.T. Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă supun votului:

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr. 8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli în formă provizorie și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2010 ale R.A.E.D.P.P. Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări, vă rog? Dacă nu sunt, vă supun votului:

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr. 9:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului provizoriu de venituri și

cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2010.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog!

Dl.Temur Ibraim

Vreau ca să aduc la cunoștiță, colegilor din Consiliu Local, că la acest proiect.. .vreau să vă spun că RATC-ul are cu mai puțin 30 de miliarde din bugetul pe 2010. N-ar fi o problemă asta, pentru că este provizoriu. Vreau să vă spun că RATC-ul se confruntă cu probleme mari și datorită Casei Județene de Pensii, care are să achite către RATC o restanță, pe 2009, de 16,500 miliarde. Dacă punem și luna ianuarie, ajungem undeva la 21 de miliarde. De aceea. RATC-ul fiind o regie subordonată Consiliului Local, vreau să vă spun că din decembrie, salariații din RATC n-au mai luat tichete de masă, au intrat, pe rând, în concediu fără plată, din ianuarie, ca să ajute regia. Primele, de la concedii, se dau cu întârziere de o lună. De aceea, rugămintea mea e ca la următoarea rectificare de buget, RATC-ul să nu fie vitregit de măcar această sumă de 30 de milioane, care la ora asta este tăiată, ca să zic așa, și poate că prin dumneavoastră, domnilor consilieri, și ceilalți din afara colegilor din PSD, poate faceți o intervenție, că mă gândesc să nu fie și ceva politic de nu primim acești bani de la Casa Județeană de Pensii, deoarece consideră dumnealor că .”nu s-au luat niște măsuri lunare, de la deportați: că e o virgulă, că e nu știu ce”.

Deci, aceasta am vrut să vă spun și vă mulțumesc! Și mai era o problemă, domnule primar, de studenți. De luni vor veni la noi să le dăm abonamente. Le dăm abonamente normale sau le dăm tot cu reducerea aceea de 50%?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, hotărârea intră în vigoare după ce se întoarce de la Prefect. Având în vedere că e

importantă, îi mai amânați până când se întoarce hotărârea.

Dl.Temur Ibraim

Am înțeles.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

După aia, s-ar putea să vină Curtea de Conturi să văspună că ea era în vigoare și de ce n-ați respectat-o. Cum e domn'e?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Facilitatea de 50% pentru studenți? S-a abrogat hotărârea.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O abrogăm azi. Da, dar hotărârea nu e în vigoare, că nu e întoarsă de la Prefect.

D-na Marcela Enache

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dar nici nu cred că puteți să le dați, că n-avem sumele, n-are cine să vi le deconteze...

Dl.Temur Ibraim

Nu, n-avem.

Dl.George Vi șan

În regulă. Mai sunt întrebări? Dacă nu, vă supun punctul 9 votului:

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului provizoriu de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și lista de utilaje independente pe anul 2010 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări? Dacă nu, vă supun votului:

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban

S.R.L.Constanța pe anul 2010.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

Dl.Constantin Matei

Am, totuși, o obiecțiune în legătură cu redactarea bugetelor. Să se facă într-un mod unitar, adică să putem și compara cu anii trecuți... Și dacă se poate și toate la fel, după un model, ca cel al RATC-ului care este mai precis. Cel de la SCIL, de exemplu, furnizează foarte puține informații, nu cred că vă sunt nici dumneavoastră suficiente.Asta am vrut să vă spun.

Dl.George Vi șan

E o observație. E în regulă. Trecem la punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.85/27.02.2008 privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al R.A.E.D.P.P. Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt observații sau întrebări?

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind subvenționarea deficitului rezultat din administrarea locuințelor destinate închirierii construite de ANL.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări? Vă rog, domnu' consilier!

Dl.Victor Manea

De ce nu le băgăm la vânzare? Că am înțeles că au dat hotărârea și sunt între 20 și.9 mii de Euro.

Dl.George Vi șan

Deci, le aparțin.

Dl.Victor Manea

Și am înțeles că se scot la vânzare, că în felul ăsta și economisim aceste sume. Dl.George Vi șan

Avem pe cineva de la RAEDP, care ne poate lămuri cum e cu vânzarea?

Dl.Constantin Matei

Și deficitul ăsta.? Nu se poate intervenii ca Guvernul să modifice legislația.

D-na Marcela Frigioiu

Aceste locuințe, în mod normal, fac parte din patrimonial public. Ele, dacă erau în patrimoniul Primăriei, și nu erau date în administrarea RAEDPP, pentru aceste locuințe nu se plătește , conform Codului fiscal, impozit pe clădire. Deci, dacă erau în patrimoniul Primăriei. Urmare faptului că noi le-am dat în administrare RAEDPP-ului, RAEDPP-ul trebuie să plătească impozitul pe clădire. Acest impozit pe clădire, în conformitate cu Codul fiscal, este de1,5% la valoarea clădirii. Atunci când am calculat chiriile, dacă vă aduceți aminte, ele aveau niște sume exorbitante. În mod normal, diferența dintre impozitul pe clădire pe care îl plătește o persoană juridică și impozitul pe clădire pe care îl plătește o persoană fizică este foarte, foarte mare. Drept urmare, noi subvenționăm diferența dintre impozitul unei persoane juridice și impozitul pe care îl plătește persoana fizică, care este în calculul chiriei. În mod normal, SPITUL, care este cel care colectează venitul pentru Primărie, încasează de la RAEDPP și dă în Primărie. În fapt, se închide un circuit...

Dl.Constantin Matei

Am înțeles.

Dl.Victor Manea

Păi, atunci, de ce nu le vindem, că am înțeles că au dat hotărâre că se vând?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Când au dat hotărâre?

Se fac comentarii în sală. (S-a dat hotărâre, dar pentru fiecare județ în parte. Pentru Constanța, nu.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E pe județe?

Se fac comentarii în sală.

Dl.George Vi șan

Dacă nu mai sunt întrebări, vă supun votului hotărârea.

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafață de 3462 mp situat în Constanța zona Universității Maritime din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța în vederea amenajării unui parc.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt observații sau întrebări?

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul

privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCLM nr.526/2008 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Vă rog!

Dl.Ovidiu Cupșa

Am și eu o propunere. La actualizarea inventarului, pentru că văd niște spații din Peninsulă, care vor fi introduse ulterior, fără suprafețe...

D-na Grațiela Rusu

Sunt multe notificări pe spații verzi și trebuie să le localizăm undeva. Dl.Ovidiu Cupșa

Acum le acceptăm, în principiu, dar la actualizare să apară suprafețele exacte.

D-na Grațiela Rusu

Toate aceste terenuri vor fi măsurate, intabulate.

Dl.George Vi șan

Dacă nu mai sunt întrebări, vă supun votului proiectul.

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

La acest proiect se introduce și art.2, care are următoarea formulare: „Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCLM nr.598/2008, anexa 39, poziția 11, în sensul că în loc de „str.Făt

Frumos nr.3, zona bl.S3, substație de redresare S5 cu suprafața de teren de 664 mp și suprafața construită 291 mp” se va citi „str.Făt Frumos nr.3, zona bl.S3, substație de redresare S5 cu suprafața de teren de 814 mp și suprafața construită 292 mp.”

Dl.Constantin Matei

În hotărâre sunt 30 de anexe, dar comisia de specialitate nu a dat avizul decât pentru 27 de poziții. Cum au apărut cele trei poziții în plus?

Se fac comentarii în sală.

D-na Grațiela Rusu Urmează să fie intabulate...

Dl.Constantin Matei

Deci, noi nu putem fi de acord fără avizul colegilor noștri.

D-na Grațiela Rusu

E o urgență.

Dl.Victor Manea

Cum să votăm ceva fără avizul comisiei de specialitate? Nu mi se pare corect ca aparatul Primăriei să ne bage pe gât.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Gabriel Pîrvulescu

Retragem cele 3 poziții care nu au avizul comisiei de specialitate.

Dl.Victor Manea

Propun să retragem cele 3 poziții care n-au avizul comisiei de specialitate.

Dl.George Vi șan

Supun la vot amendamentul colegului nostrum, de retragere a celor 3 puncte care nu au avizul comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat.

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.411/26.11.2001 în sensul

extinderii terenului dat în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului situat în Constanța, zona Brotăcei, str.Adamclisi-str.Suceava cu suprafața de 348 mp în vederea construirii unui Complex social format din Grădiniță Ortodoxă și Casă Parohială.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru transmiterea unor terenuri din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA a obiectivului de interes public național “Varianta de ocolire a municipiului Constanța”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind alipirea unor suprafețe de teren situate în municipiului Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Introducere teren din extravilan în intravilan pentru construire spații comerciale și de alimentație publică, difuzare presă, birouri și spații anexe, DJ 156, extravilanul municipiului Constanța, parcela 610/5, teren în suprafață de 45000 mp, proprietate SC ASOCIAȚII SRL.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt observații, nelămuriri?

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Introducere teren din extravilan în intravilan pentru construire Parc Auto-Expo, Showroom, Spălătorie

și Service Auto, Comerț, Alimentație Publică și Depozit DJ 156, parcela 606/8/1, 606/8/2 și 606/9/1, 606/9/2 teren în suprafață de 39500 mp, proprietate CÎRJALIU CRISTIAN MARICEL.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt observații sau nelămuriri?

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Comcereal, Palazu Mare, str. Al. Sahia nr. 1.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.24:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona PUZ Aurel Vlaicu, str.Crișului.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Observații?

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Aștept propuneri din partea dumneavoastră pe care să le supun la vot.

Se fac comentarii în sală. (Ar fi cazul să mai schimbăm, să fie cineva și de pe partea

asta.)

Dl. Florin Gheorghe Îl propun pe dl.Moisoiu.

Dl.George Vi șan

Alte propuneri? Nu avem. Supun votului propunerea domnului Gheorghe Florin, pentru

dl.Moisoiu.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru, 1 abținere. S-a abținut dl.Moisoiu.

Dl.George Vi șan

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2010.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor noi unități administrative-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța și modificarea

HCLM nr.466/30.10.2009.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Da, vă rog!

Dl.Ovidiu Cupșa

Văd aici și o localitate din Ialomița!?

Dl.Felix Stroe

Vreau să vă reamintesc că RAJA, după înființarea ADI, operează în două județe: Constanța și Ialomița. Ne-am programat ca din luna mai să ne extindem și în județul Brăila.

Dl.George Vi șan

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea refinanțării creditului acordat de Unicredit Țiriac Bank Romania pentru SC Telegondola Mamaia SRL de către VolksBank Romania și deschiderea unei linii de credit la Banca refinanțatoare.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Da, vă rog, domnu' consilier!

Dl.Victor Manea

Care e situația, de anul trecut de când am votat...?

Dl.Marian Ștefan

S-a luat credit de la VolksBank. S-a votat în 2007 pentru aprobarea acestei creditări. Așa cum știți, anul 2009 a fost un an greu pentru turism, în general. Pe vechi, am avut 6 miliarde și ceva în 2009. În cel mai bun caz, mai mult de 600-700 profit.

Dl.Victor Manea

Venituri, nu profit.

Dl.Marian Ștefan

Venituri, ceea ce ne-a tras în jos.

Dl.Victor Manea

Ș i avem o pierdere de cât?

Dl.Marian Ștefan

În jur de 8 miliarde. Instalația produce doar 3 luni.

Se fac comentarii în sală.

Dl.George Vi șan

Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot proiectul.

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință SC ALMACONS SRL și darea în folosință gratuită, pe perioada derulării investiției, a terenului situate în zona Baba Novac - lot 1, către SC MOBITOM SRL în vederea realizării Programului de coordonare a modalității de constuire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări? Nu. Supun votului proiectul.

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unei măsuri în domeniul salarizării personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Victor Manea

Ce le facem? Îi ajutăm măcar, că am înțeles că veniturile le-au scăzut drastic...

D-na Marcela Frigioiu

Da, în urma controlului Curții de Conturi, s-au imputat sporurile aprobate prin hotărârea consiliului local. Ne judecăm. S-a suspendat măsura de recuperare a sumelor până la soluționarea pe fond a acțiunii cu privire la contractul colectiv de muncă. Începând cu data primirii deciziei Curții de Conturi, acele sporuri n-au mai fost acordate. Între timp, a intrat în vigoare Legea 330/2009 privind salarizarea unitară, Ordinul 42/2010 și Ordonanța de urgență nr. 1/2010. Potrivit acestor acte normative se pot acorda niște stimulente locale care să acopere diferența dintre grila de salarizare la nivel central și cea de la nivel local. Deci, prin acest proiect se propune acordarea acestor sume pentru anul 2010. Sumele sunt foarte mici, acoperă această diferență foarte mică, dar sunt binevenite. Situația se va schimba doar dacă în instanță vom câștiga sporurile și atacăm Legea 330.

Dl.Constantin Matei

Ca număr de salariați, ați luat vreo măsură de reducere?

D-na Marcela Frigioiu

Este un proiect de ordonanță de urgență a Guvernului, care încă n-a apărut. Potrivit prevederilor acesteia, pentru 641 de mii de locuitori, aparatul de specialitate al primarului ar trebui să aibă 362 de angajați.

Dl.George Vi șan

Dacă nu mai sunt comentarii, vă supun votului proiectul.

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Avem rezultatele votului secret de la punctul nr.4 din convocator:

-    dl.Vasile Teofil - 23 de voturi pentru; 1 vot împotrivă; 1 vot anulat.

-    Dl.Plămadă Ion - 23 de voturi pentru; 1 vot împotrivă; 1 vot anulat. Vă supun votului hotărârea.

Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Dl.George Vi șan

Stimați colegi, declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

SECRETAR,    George Vișan

Marcela Enache

22