Hotărârea nr. 56/2010

HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

eOHSTANr^j ROMANIA ®    B JUDEȚUL CONSTANTA

*    =    ““ MUNICIPIUL CONSTANTA


CONSILIUL LOCAL

C|>    1OțS^K'‘

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, in vederea înscrierii in Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 30,03,2010_.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr.38691 /19.03.2010, Raportul Comisiei 2—Urbanism, Comisiei 5-juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.38687/19.03 .2010;

Văzând dispozițiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara, conform anexei si planului ce fac parte integranta din prezenta hotarare..

Art. 2- Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Urbanism si S.P.I.T. Constanța in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANTA,

NR. 56/30.03.2010


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L.M. NR


56/30.03.2010


LOT

DUPĂ ALIPIRE S=98.182,00 MP

NR.

CRT

SUPR.

MP.

INDI

CAT1V

LOT

ADRESA

SUPRAFAȚA RAMASA

1

501

Ala

Faleza Nord

Rest 97.681,00 mp

2

481

A2a

Faleza Nord

Rest 97.200,00 mp

3

501

Alb

Faleza Nord

Rest 96.699,00 mp

4

500

A2b

Faleza Nord

Rest 96.199,00 mp

5

501

A3a

Faleza Nord

Rest 95.698,00 mp

6

500

A4a

Faleza Nord

Rest 95.198,00 mp

7

496

A3b

Faleza Nord

Rest 94.702,00 mp

8

495

A4b

Faleza Nord

Rest 94.207,00 mp

9

801

A5a

Faleza Nord

Rest 93.406,00 mp

10

744

A5b

Faleza Nord

Rest 92.662,00 mp

11

553

A6a

Faleza Nord

Rest 92.109,00 mp

12

599

A6b

Faleza Nord

Rest 91.510,00 mp

13

468

A7a

Faleza Nord

Rest 91.042,00 mp

14

506

A7b

Faleza Nord

Rest 90.536,00 mp

15

468

A8a

Faleza Nord

Rest 90.068,00 mp

16

500

A8b

Faleza Nord

Rest 89.568,00 mp

17

447

A9a

Faleza Nord

Rest 89.121,00 mp

18

447

A9b

Faleza Nord

Rest 88.674,00 mp

19

424

AlOa

Faleza Nord

Rest 88.250,00 mp

20

424

AlOb

Faleza Nord

Rest 87.826,00 mp

21

575

Alia

Faleza Nord

Rest 87.251,00 mp

22

576

Allb

Faleza Nord

Rest 86.675,00 mp

23

576

A12a

Faleza Nord

Rest 86.099,00 mp

24

513

A12b

Faleza Nord

Rest 85.586,00 mp

25

424

A13a

Faleza Nord

Rest 85.162,00 mp

26

424

A13b

Faleza Nord

Rest 84.738,00 mp

27

447

A14a

Faleza Nord

Rest 84.291,00 mp

28

447

A14b

Faleza Nord

Rest 83.844,00 mp

29

424

A15a

Faleza Nord

Rest 83.420,00 mp

30

424

A15b

Faleza Nord

Rest 82.996,00 mp

31

447

A16a

Faleza Nord

Rest 82.549,00 mp

32

447

A16b

Faleza Nord

Rest 82.102,00 mp

33

425

A17a

Faleza Nord

Rest 81.677,00 mp

34

425

A17b

Faleza Nord

Rest 81.252,00 mp

35

447

A18a

Faleza Nord

Rest 80.805,00 mp

36

447

A18b

Faleza Nord

Rest 80.358,00 mp

37

425

A19a

Faleza Nord

Rest 79.933,00 mp

38

425

A19b

Faleza Nord

Rest 79.508,00 mp

39

447

A20a

Faleza Nord

Rest 79.061,00 mp

40

447

A20b

Faleza Nord

Rest 78.614,00 mp

41

425

A21a

Faleza Nord

Rest 78.189,00 mp

42

425

A21b

Faleza Nord

Rest 77.764,00 mp

43

450

A22a

Faleza Nord

Rest 77.314,00 mp

44

471

A22b

Faleza Nord

Rest 76.843,00 mp

45

448

Bla

Faleza Nord

Rest 76.395,00 mp

46

462

Blb

Faleza Nord

Rest 75.933,00 mp

47

462

B2a

Faleza Nord

Rest 75.471,00 mp

48

459

B2b

Faleza Nord

Rest 75.012,00 mp

49

458

B3a

Faleza Nord

Rest 74.554,00 mp

50

458

B3b

Faleza Nord

Rest 74.096,00 mp

51

458

B4a

Faleza Nord

Rest 73.638,00 mp

52

459

B4b

Faleza Nord

Rest 73.179,00 mp

53

459

B5a

Faleza Nord

Rest 72.720,00 mp

54

454

B5b

Faleza Nord

Rest 72.266,00 mp

55

458

B6a

Faleza Nord

Rest 71.808,00 mp

56

453

B6b

Faleza Nord

Rest 71.355,00 mp

57

448

B7a

Faleza Nord

Rest 70.907,00 mp

58

493

B7b

Faleza Nord

Rest 70.414,00 mp

59

448

B8a

Faleza Nord

Rest 69.966,00 mp

60

452

B8b

Faleza Nord

Rest 69.514,00 mp

61

541

B9a

Faleza Nord

Rest 68.973,00 mp

62

658

B9b

Faleza Nord

Rest 68.315,00 mp

63

465

BlOa

Faleza Nord

Rest 67.850,00 mp

64

428

BlOb

Faleza Nord

Rest 67.422,00 mp

65

453

Bila

Faleza Nord

Rest 66.969,00 mp

66

447

Bllb

Faleza Nord

Rest 66.522,00 mp

67

447

B12a

Faleza Nord

Rest 66.075,00 mp

68

447

B12b

Faleza Nord

Rest 65.628,00 mp

69

447

B13a

Faleza Nord

Rest 65.181,00 mp

70

447

B13b

Faleza Nord

Rest 64.734,00 mp

71

447

B14a

Faleza Nord

Rest 64.287,00 mp

72

447

B14b

Faleza Nord

Rest 63.840,00 mp

73

447

B15a

Faleza Nord

Rest 63.393,00 mp

74

447

B15b

Faleza Nord

Rest 62.946,00 mp

75

447

B16a

Faleza Nord

Rest 62.499,00 mp

76

442

B16b

Faleza Nord

Rest 62.057,00 mp

77

337

Cla

Faleza Nord

Rest 61.720,00 mp

78

335

Clb

Faleza Nord

Rest 61.385,00 mp

79

334

C2a

Faleza Nord

Rest 61.051,00 mp

80

333

C2b

Faleza Nord

Rest 60.718,00 mp

81

331

C3a

Faleza Nord

Rest 60.387,00 mp

82

353

C3b

Faleza Nord

Rest 60.034,00 mp

83

373

C4a

Faleza Nord

Rest 59.661,00 mp

84

372

C4b

Faleza Nord

Rest 59.289,00 mp

85

371

C5a

Faleza Nord

Rest 58.918,00 mp

86

369

C5b

Faleza Nord

Rest 58.549,00 mp

87

368

C6a

Faleza Nord

Rest 58.181,00 mp

88

545

C6b

Faleza Nord

Rest 57.636,00 mp

89

480

C7

Faleza Nord

Rest 57.156,00 mp

90

10847

D

Faleza Nord

Rest 46.309,00 mp

91

725

E

Faleza Nord

Rest 45.584,00 mp

92

45584

F

Faleza Nord

Rest 0 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

8