Hotărârea nr. 43/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 468/2009 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE PERSONAL SI A STATULUI DE FUNCTII LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L.M. nr. 468/2009 pentru modificarea și completarea organigramei, a statului de personal și a statului de funcții la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data Jc_30.03.2010

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan MAZĂRE, Raportul nr. S 1931/07.01.2010 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, raportul Comisiei nr.5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea, ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Analizând prevederile art. 30 din Legea-Cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 32/42/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru monitorizarea și controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituțiilor și autorităților publice ale administrației locale;

Ținând cont de măsurile dispuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, precum și dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. 3 lit. b) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Anexa nr. 2 - stat de funcții - la H.C.L.M. nr. 468/2009 pentru modificarea și completarea organigramei, a statului de personal și a statului de funcții la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelate prevederi ale H.C.L.M. nr. 468/2009 se mențin.

Art. 4 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea ducerii ei la îndeplinire și spre știință Prefecturii Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR. 43    / 30.03.2010

Nr.

crt.

Funcția pub de execuție

Funcția pub de conducere

Funcție contract, de execuție

Funcție contract, de conducere

Clasa/

nivel

studii

Categoria

Grad

T reapta

Nr.

posturi

Fc.

pub

Fc.

cont

Total

general

CONDUCERE

1

director executiv

2

director executiv adj.

2

COMPA

RTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT

1

referent

III

execuție

principal

2

1

2

inspector

I

execuție

asistent

3

1

2

BIROUL JURIDIC

1

sef birou

I

conducere

1

1

2

consilier juridic

I

execuție

asistent

2

2

3

consilier juridic

I

execuție

asistent

3

4

7

BIROUL ACHIZIȚII

PUBLICE

1

sef birou

I

conducere

1

1

2

consilier juridic

I

execuție

superior

1

1

3

consilier juridic

I

execuție

principal

3

1

4

consilier juridic

I

execuție

asistent

2

1

5

inspector

I

execuție

asistent

3

2

6

BIROUL PREVENIRE SI PROTECȚIE

1

sef birou

S

conducere

1

2

inspector

SSD

execuție

I

1

3

inspector sp

S

execuție

l/ll

1

3

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

1

sef serviciu

I

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

principal

3

3

3

inspector

I

execuție

asistent

1

1

4

inspector

I

execuție

asistent

3

1

5

referent

III

execuție

superior

1

1

6

referent

III

execuție

principal

2

1

8

BIROUL RESURS

E UMANE

1

sef birou

I

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

principal

1

2

3

inspector

I

execuție

asistent

1

1

4

inspector

I

execuție

asistent

3

1

5

referent

III

execuție

superior

3

1

6

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE

1

sef serviciu

I

conducere

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

1

1

3

inspector

I

execuție

superior

1

2

4

inspector

I

execuție

principal

1

4

5

inspector

I

execuție

principal

2

1

6

inspector

I

execuție

asistent

1

4

7

inspector

I

execuție

asistent

2

7

8

inspector

I

execuție

asistent

3

2

22

SERVICIUL CONSTATARE Șl CON

TROL

1

sef serviciu

I

conducere

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

1

1

3

inspector

I

execuție

superior

1

1

4

inspector

I

execuție

superior

3

1

5

inspector

I

execuție

principal

1

6

6

inspector

I

execuție

principal

3

1

8

inspector

I

execuție

asistent

1

2

7

inspector

I

execuție

asistent

2

1

9

inspector

I

execuție

asistent

3

4

10

referent

III

execuție

principal

1

1

11

referent

III

execuție

asistent

1

1

12

referent

III

execuție

asistent

3

1

21

AGENȚIA FISCA

LA NR.1

1

sef serviciu

l

conducere

1

1

2

consilier

i

execuție

superior

1

3

3

inspector

I

execuție

superior

1

1

4

inspector

I

execuție

principal

1

5

5

inspector

I

execuție

asistent

1

1

6

inspector

I

execuție

asistent

2

4

7

inspector

I

execuție

asistent

3

1

8

referent

III

execuție

superior

1

3

9

referent

III

execuție

asistent

3

1

20

AGENȚIA FISCALA NR.2

1

sef serviciu

I

conducere

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

1

1

3

inspector

I

execuție

principal

1

4

4

inspector

I

execuție

principal

2

1

5

inspector

I

execuție

principal

3

2

6

inspector

I

execuție

asistent

1

3

7

inspector

I

execuție

asistent

2

1

8

referent sp

II

execuție

superior

1

1

9

referent

III

execuție

superior

1

2

STAT DE FUNCȚII

10

referent

III

execuție

superior

2

1

11

referent

III

execuție

principal

1

2

19

AGENȚIA FISCA

LANR.3

1

sef serviciu

I

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

superior

1

1

3

inspector

I

execuție

superior

2

1

4

inspector

I

execuție

principal

1

3

5

inspector

I

execuție

principal

2

1

6

inspector

I

execuție

principal

3

1

7

inspector

I

execuție

asistent

1

3

8

inspector

I

execuție

asistent

2

2

9

inspector

I

execuție

asistent

3

3

10

referent

III

execuție

superior

1

3

11

referent

III

execuție

superior

2

1

12

referent

III

execuție

principal

1

1

13

referent

III

execuție

principal

2

2

14

referent

III

execuție

principal

3

1

15

referent

III

execuție

asistent

2

2

26

AGENȚIA FISCALA NR.4

1

sef serviciu

I

conducere

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

1

1

3

inspector

I

execuție

superior

1

1

4

inspector

I

execuție

principal

1

4

5

inspector

I

execuție

asistent

1

3

6

inspector

l

execuție

asistent

2

3

7

inspector

I

execuție

asistent

3

3

8

referent sp

II

execuție

superior

1

1

9

referent

III

execuție

superior

1

1

10

referent

III

execuție

superior

3

1

11

referent

III

execuție

principal

1

1

12

referent

III

execuție

principal

2

1

13

referent

III

execuție

asistent

1

1

14

referent

III

execuție

asistent

3

1

23

AGENȚIA FISCA

LA NR.5

1

sef serviciu

I

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

principal

1

1

3

inspector

I

execuție

asistent

1

1

4

inspector

I

execuție

asistent

2

1

5

inspector

I

execuție

asistent

3

1

6

referent

III

execuție

superior

3

1

7

referent

III

execuție

principal

3

2

8

referent

III

execuție

asistent

2

1

9

referent

III

execuție

asistent

3

1

10

SERVICIUL DE URMĂRIRE S

EXECUTARE SILITA

1

sef serviciu

l

conducere

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

2

1

3

inspector

I

execuție

principal

1

4

4

inspector

I

execuție

asistent

1

2

5

inspector

I

execuție

asistent

2

4

6

inspector

I

execuție

asistent

3

12

7

inspector

I

execuție

debutant

0

1

8

referent

III

execuție

superior

1

2

9

referent

III

execuție

principal

1

1

10

referent

III

execuție

principal

3

1

11

referent

III

execuție

asistent

3

1

30

SERVICIUL

URMĂRIRE SI EXECUTARE SILITĂ AMENZI

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

principal

2

1

3

inspector

I

execuție

asistent

1

3

4

inspector

I

execuție

asistent

2

1

5

inspector

I

execuție

asistent

3

4

6

referent

III

execuție

asistent

1

3

7

referent

III

execuție

asistent

2

2

8

referent

III

execuție

asistent

3

1

16

SERVICIUL INFORMATIZARE SI OPERARE PLĂTI

1

inspector

sef serviciu

I

conducere

superior

1

1

2

inspector

I

execuție

principal

1

4

3

inspector

I

execuție

asistent

1

2

4

inspector

I

execuție

asistent

2

1

5

inspector

I

execuție

asistent

3

3

6

inspector

I

execuție

debutant

0

1

7

referent

III

execuție

superior

1

2

8

referent

III

execuție

superior

2

1

15

SERVICIUL TEHNIC-AP

ROVIZIONARE

1

sef serviciu

S

conducere

1

2

inspector sp

s

execuție

II

1

3

inspector sp

S

execuție

debutant

1

4

muncitor

G

execuție

II

1

STAT DE FUNCȚII

5

curier

G

execuție

4

6

portar

G

execuție

1

7

funcționar

M

execuție

1

8

arhivar

M

execuție

5

9

arhivar

M

execuție

1

16

SERVICIUL TAXE SPECIALE

1

sef serviciu

S

conducere

2

2

inspector sp

S

execuție

II

10

3

referent

M

execuție

l/ll

1

4

referent

M

execuție

II

11

5

casier

G/M

execuție

26

50

TOTAL

233

69

302

Page 5