Hotărârea nr. 33/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2010 ALE RAEDPP

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!