Hotărârea nr. 279/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL 2011

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ANUL 2011

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de /O. Ă?. *20/0 .

Luând în dezbatere :

expunerea de motive nr. 147388 / 25.11.2010 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE,

raportul nr.147056/25.11.2010 al Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publica Locală,

raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, aparărea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești,

avizul favorabil nr. 125632/24.11.2010 al Sindicatului Liber al Salariaților din Administrația Publică Locală Constanta,

adresa nr.503464 / 09.11.2010 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrată la Primăria Municipiului Constanța cu nr. 142264 / 16.11.2010, Văzând prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor

publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului nr.7.660/2006 al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit."b" si ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, repartizate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează :

a)    120 funcții publice rezervate promovării funcționarilor publici (11 funcții publice necesare promovării în clasă /109 funcții publice necesare promovării în gradul profesional următor)

b)    172 funcții publice rezervate promovării rapide în gradul profesional

c)    244 funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

d)    232 funcții publice de conducere și execuție care vor fi înființate

e)    2 funcții publice care vor fi supuse reorganizării

f)    numărul maxim al funcțiilor publice de conducere si al funcțiilor publice de execuție pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale este stabilit astfel:

Funcța publică

Nr. maxim de funcții publice

secretar al consiliului local

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administrației publice locale

14

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administrației publice locale

7

sef serviciu

40

sef birou

4

funcții publice de conducere specifice

1

Total categoria funcționari publici de conducere

67

auditor clasa I grad profesional asistent

2

auditor clasa I grad profesional principal

2

auditor clasa I grad profesional superior

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

7

consilier juridic clasa I grad profesional principal

5

consilier juridic clasa I grad profesional superior

3

consilier clasa I grad profesional debutant

0

consilier clasa I grad profesional asistent

7

consilier clasa I grad profesional principal

8

consilier clasa I grad profesional superior

34

inspector clasa I grad profesional debutant

1

inspector clasa I grad profesional asistent

140

inspector clasa I grad profesional principal

74

inspector clasa I grad profesional superior

54

Funcții publice specifice clasa I

4

Total funcții publice clasa I

341

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

14

Total funcții publice clasa II

15

Referent clasa III grad profesional debutant

0

Referent clasa III grad profesional asistent

63

Referent clasa III grad profesional principal

18

Referent clasa III grad profesional superior

54

Total funcții publice clasa III

135

Total funcții publice execuție

491

Total funcții publice

558

ART. 2 - Planul de ocupare a funcțiior publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta pentru anul 2011, repartizat pe compartimente funcționale, va cuprinde următoarele :

a) Număr de funcții publice ce vor fi infiintate în vederea recrutării - 232 posturi

-    Director executiv adjunct - 2 posturi Direcția Poliție Comunitară

-    Șef serviciu, - 3 posturi Direcția Poliție Comunitară

-    Șef birou, - 5 posturi - 4 posturi la Direcția Poliție Comunitară, 1 post Direcția Urbanism

-    inspector clasa I grad superior treapta 1 - 6 posturi - 2 la Serviciul Urbanism, 1 la Serviciul Autorizații in Construcții, 3 posturi la Direcția Poliție Comunitară

-    inspector clasa I grad principal, treapta 1    - 4 posturi - 3 la Direcția Poliție

Comunitară, 1 la Serviciul de Evidență a Persoanelor,

-    inspector clasa I grad asistent treapta 1 - 6 posturi - 2 posturi la Biroul Peninsulă, 3 posturi la Direcția Poliție Comunitară, 1 la Serviciul Inspectorat Protecție Civilă

-    inspector clasa I grad asistent treapta 3 - 3 posturi - 1 la Serviciul Zona III, 1 la Serviciul Zona IV, 1 la Serviciul Zona V

-    inspector clasa I grad debutant - 18 posturi - 1 post la Serviciul Zona II, 1 post la Serviciul Zona III, 1 post la Serviciul Zona V, 1 la Serviciul Urbanism, 2 la Serviciul Autorizații in Construcții, 2 la Biroul Peninsulă, 1 post la Serviciul Relații Internaționale, 1 post la Serviciul Transport Local, 6 posturi la Direcția Poliție Comunitară, 1 post la Serviciul de Evidență a Persoanelor, 1 post la Serviciul Inspectorat Protecție Civilă

-    referent specialitate clasa II grad asistent, treapta 1 - 1 post la Serviciul Inspectorat Protecție Civilă

-    referent clasa III grad superior, treapta 1 -10 posturi la Direcția Poliție Comunitară

-    referent clasa III grad superior, treapta 2 -1 post la Serviciul Evidența Persoanelor

-    referent clasa III grad principal, treapta 1 - 30 posturi la Direcția Poliție Comunitară

-    referent clasa III grad asistent, treapta 1 - 50 posturi la Direcția Poliție Comunitară

-    referent clasa III grad asistent treapta 3 - 4 posturi - 2 la Serviciul Zona II, 2 la Serviciul Zona IV

-    referent clasa III grad debutant - 89 posturi - 88 posturi la Direcția Poliție Comunitară, 1 post la Serviciul Inspectorat Protecție Civilă

b) Număr de funcții publice rezervate în vederea promovării în grad- 109

posturi

-    auditor clasa I grad principal, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de auditor clasa I grad asistent treapta 2 )

-    consilier juridic clasa I grad superior, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de consilier juridic clasa I grad principal treapta 1)

-    consilier juridic clasa I grad principal, treapta 3 - 2 posturi ( se reorganizează 2 posturi de consilier juridic clasa I grad asistent treapta 1)

-    consilier juridic clasa I grad principal, treapta 3 - 2 posturi ( se reorganizează 2 posturi de consilier juridic clasa I grad asistent treapta 2 )

-    consilier clasa I grad superior, treapta 3 - 4 posturi ( se reorganizează 4 posturi de consilier clasa I grad principal treapta 1)

-    consilier clasa I grad superior, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de consilier clasa I grad principal treapta 2 )

-    consilier clasa I grad superior, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de consilier clasa I grad principal treapta 3 )

-    consilier clasa I grad principal, treapta 3 - 3 posturi ( se reorganizează 3 posturi de consilier clasa I grad asistent treapta 1)

-    inspector clasa I grad superior, treapta 3 - 12 posturi ( se reorganizează 12 posturi de inspector clasa I grad principal treapta 1)

-    inspector clasa I grad superior, treapta 3 - 1 post (se reorganizează 1 post de inspector clasa I grad principal treapta 2 )

-    inspector clasa I grad principal, treapta 3 - 31 posturi ( se reorganizează 31 posturi de inspector clasa I grad asistent treapta 1 )

-    inspector clasa I grad principal, treapta 3 - 16 posturi ( se reorganizează 16 posturi de inspector clasa I grad asistent treapta 2 )

-    inspector clasa I grad principal, treapta 3 - 5 posturi ( se reorganizează 5 posturi de inspector clasa I grad asistent treapta 3)

-    inspector clasa I grad asistent, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de inspector clasa I debutant)

-    referent clasa III grad superior, treapta 3 - 5 posturi ( se reorganizează 5 posturi de referent clasa III grad principal treapta 1 )

-    referent clasa III grad superior, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de referent clasa III grad principal treapta 2 )

-    referent clasa III grad superior, treapta 3 -1 post ( se reorganizează 1 post de referent clasa III grad principal, treapta 3 )

-    referent clasa III grad principal, treapta 3 - 16 posturi ( se reorganizează 16 posturi de referent clasa III grad asistent treapta 1 )

-    referent clasa III grad principal, treapta 3 - 3 posturi ( se reorganizează 3 posturi de referent clasa III grad asistent, treapta 2 )

-    referent clasa III grad principal, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de referent clasa III grad asistent treapta 3 )

-    referent specialitate clasa II grad principal, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de referent specialitate clasa II grad asistent, treapta 2)

c) Număr de funcții publice rezervate in vederea promovării rapide în grad - 172

posturi

-    consilier juridic clasa I grad superior, treapta 3 - 2 posturi ( se reorganizează 2 posturi de consilier juridic clasa I grad principal treapta 3 )

-    consilier juridic clasa I grad principal, treapta 3 - 2 posturi ( se reorganizează 2 posturi de consilier juridic clasa I grad asistent treapta 1 )

-    consilier juridic clasa I grad principal, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de consilier juridic clasa I grad asistent treapta 2)

-    consilier clasa I grad superior, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de consilier clasa I grad principal treapta 1 )

-    consilier clasa I grad superior, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de consilier clasa I grad principal treapta 2 )

-    consilier clasa I grad superior, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de consilier clasa I grad principal treapta 3 )

-    consilier clasa I grad principal, treapta 3 - 2 posturi ( se reorganizează 2 posturi de consilier clasa I grad asistent treapta 1)

-    inspector clasa I grad superior, treapta 3 - 31 posturi ( se reorganizează 31 posturi de inspector clasa I grad principal treapta 1 )

-    inspector clasa I grad superior, treapta 3 - 1 post (se reorganizează un post de inspector clasa I grad principal treapta 2 )

-    inspector clasa I grad superior, treapta 3 - 13 posturi ( se reorganizează 13 posturi de inspector clasa I grad principal treapta 3)

-    inspector clasa I grad principal, treapta 3 - 26 posturi ( se reorganizează 26 posturi de inspector clasa I grad asistent treapta 1)

-    inspector clasa I grad principal, treapta 3 - 23 posturi ( se reorganizează 23 posturi de inspector clasa I grad asistent treapta 2 )

-    inspector clasa I grad principal, treapta 3 - 31 posturi ( se reorganizează 31 posturi de inspector clasa I grad asistent treapta 3 )

-    expert t.i.t. clasa I grad principal, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de expert t.i.t. clasa I grad asistent treapta 1 )

-    expert t.i.t. clasa I grad principal, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de expert t.i.t. clasa I grad asistent treapta 3 )

-    referent clasa III grad superior, treapta 3 - 3 posturi ( se reorganizează 3 posturi de referent clasa III grad principal treapta 1 )

-    referent clasa III grad superior, treapta 3 - 2 posturi ( se reorganizează 2 posturi de referent clasa III grad principal, treapta 3)

-    referent clasa III grad principal, treapta 3 - 8 posturi ( se reorganizează 8 posturi de referent clasa III grad asistent treapta 1)

-    referent clasa III grad principal, treapta 3 - 18 posturi ( se reorganizează 18 posturi de inspector clasa I grad asistent treapta 2 )

-    referent clasa III grad principal, treapta 3 - 4 posturi ( se reorganizează 4 posturi de referent clasa III grad asistent treapta 3 )

d)    Număr de funcții publice reorganizate în vederea promovării în clasa -11

posturi

- inspector clasa I grad asistent treapta 3 - 1 post (se reorganizează postul de referent clasa III grad asistent, treapta 1 )

-    inspector clasa I grad asistent, treapta 3 - 4 posturi ( se reorganizează 4 posturi de referent clasa III grad asistent treapta 2 )

-    inspector clasa I grad asistent, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de referent clasa III grad asistent treapta 3 )

-    inspector clasa I grad principal, treapta 1 - 3 posturi ( se reorganizează 3 posturi de referent clasa III grad superior treapta 1 )

-    inspector clasa I grad principal, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează un post de referent clasa III grad superior treapta 2 )

-    inspector clasa I grad asistent, treapta 3 - 1 post ( se reorganizează 1 post de referent clasa III grad principal treapta 1 )

e)    Număr de funcții publice reorganizate în vederea ocupării prin recrutare - 2

posturi

-    inspector clasa I grad debutant (se reorganizează un post vacant de consilier clasa I grad superior treapta 1), -1 post Direcția Gospodărire Comunală

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post ( se reorganizează 1 post de inspector clasa I grad asistent treapta 2 de salarizare), Direcția Poliție Comunitară

ART. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, in vederea aducerii la indeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE DE CONSILIERI DIN 27 DE MEMBRI

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,,

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

nr. iJo.li.XaiQ

A^ExA L-A tVO i-AR.-7rR.FA NfcL


PLANUL DE OCOPARt- A FUNCTnLOR. PdbLlCS


PEf/TRU .MUL. 5.044


1 10.12


•2ot a


\

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr.de

funcții

publice

ocupate

Nr.de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr.maxim de

' funcții publice supuse reorganizării

Nr.maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr.maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al autoritarilor administrației publice locale

14

12

2

0

0

0

0

2

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al autoritarilor administrației publice locale

7

5

2

2

0

2

0

2

sef serviciu

40

34

6

3

0

4

0

5

sef birou

4

2

2

5

0

2

0

5

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

67

55

12

10

0

8

0

14

auditor clasa I grad profesional asistent

2

2

0

0

1

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

2

2

0

1

0

1

0

0

auditor clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

7

7

0

Q

7

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

5

5

0

7

3

4

3

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

3

2

1

3

0

1

2

1

consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

7

7

0

0

5

0

0

0

consilier clasa I grad profesional principal

8

8

0

5

9

3

2

0

consilier clasa I grad profesional superior

34

33

1

9

1

6

3

1

inspector clasa I grad profesional debutant

1

1

0

19

1

0

0

19

inspector clasa I grad profesional asistent

140

138

2

17

133

8

0

11

inspector clasa I grad profesional principal

74

74

0

140

58

56

80

4

inspector clasa I grad profesional superior

54

53

1

64

0

13

45

7

Funcții publice specifice clasa I

4

4

0

2

2

0

2

0

Total funcții publice clasa I

341

336

5

267

220

92

137

43

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

0

1

1

0

0

1

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

1

0

1

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

14

13

1

0

0

0

0

1

Total funcții publice clasa II

15

14

1

2

1

1

0

2

Referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

90

0

0

0

90

Referent clasa III grad profesional asistent

63

63

0

54

56

0

0

54

Referent clasa III grad profesional principal

18

18

0

80

13

20

30

30

Referent clasa III grad profesional superior

54

54

0

23

4

7

5

11

Total funcții publice clasa III

135

135

0

247

73

27

35

185

Total funcții publice execuție

491

485

6

516

294

120

172

230

Total funcții publice

558

540

18

526

294

128

172

244O ‘*4

M --’L


A<V.MNEAZĂ


: k'.JAR-


p - a ENACtir