Hotărârea nr. 268/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INSTITUIRII IPOTECII ASUPRA CONSTRUCTIILOR CE URMEAZA A FI EDIFICATE CONFORM CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.38133/2000 PE TERENUL PROPRIETATEA MUN.CTA SI APROBAREA CESIONARII DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI CARE CONSTITUIE OBIECTUL CONCESIUNII IN FAVOAREA BANCII

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!