Hotărârea nr. 26/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2010

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2010

Consiliul Local Municipal intrunit in ședința ordinara din data de

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de Dl. Primar Radu Ștefan Mazare, Nota de Fundamentare nr. 149438/16.10.2009 a Serviciului Relații Internationale, adresa 147990/14.10.2009 de la Cabinetul d-lui Primar, R135012/16.09.2009 de la Cabinetul d-lui Viceprimar Stan Gabriel, adresa R135015/16.09.2009 de la Cabinetul d-lui Viceprimar Fagadau Decebal si Referatul nr. 149374/16.10.2009 al Serviciului Relații Internationale, Raportul Comisiei nr.l de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe si Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Constanta, precum si Raportul Comisiei nr.5 pentru Administrație Publica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, respectarea Drepturilor si Libertăților Cetatenesti.

Având in vedere prevederile O.G. nr. 80/30.08.2001 privind normativele de cheltuieli pentru autoritatile si instituțiile publice

In temeiul prevederilor art. 36 alin.l, art.l 15 alin.l lit.b, alin.3 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aproba cheltuielile necesare zilnic la Cabinetul d-lui Primar, la Cabinetele d-lor Viceprimari, cheltuielile necesare pentru activitatile de protocol organizate pentru acordarea ajutorului de 500 lei persoanelor care împlinesc 80 de ani si cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie conform H.C.L.M. nr. 3/31.01.2002 modificata prin H.C.L.M. nr. 542/18.12.2002, H.C.L.M. nr. 18/17.02.2004, H.C.L.M. nr. 58/22.01.2006, H.C.L.M. nr. 512/13.12.2006, H.C.L.M. nr. 590/14.12.2007 si H.C.L.M. nr. 667/17.12.2008 precum si cheltuielile necesare pentru organizarea ședințelor Consiliului Local Municipal pentru anul 2010;

Cheltuielile in suma de 69 948, 47 lei cu TVA, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, vor fi suportate de la bugetul local

Art. 2. - Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Biroului Relații Internationale, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de _    _ de consilieri din 27 de membri


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR. MARCELA ENACJiE'


ROMANIA

Județul Constanta

Municipiul Constanta

Consiliul Local

ANEXA HCLM A£/c$'6JL'£fito

întrucât activitatile de protocol implica intalniri la nivel inalt ale domnului Primar si ale celor doi Viceprimari (șefi de state, ambasadori, consuli, precum si alte persoane oficiale de la Președinție, Guvern, Parlament) precum si alte acțiuni de protocol sunt necesare fonduri pentru achiziționarea unor produse de protocol (apa minerala, cafea, sucuri etc).

Având in vedere adresa 147990/14.10.2009 de la Cabinetul dl. Primar, referatul nr. 149374/16.10.2009 de la Serviciul Relații Internationale, adresa R/135012/16.09.2009 de la Cabinet Viceprimar Stan Gabriel si R/l35015/16.09.2009 de la Cabinet Viceprimar Fagadau Decebal, este necesar un fond pentru acoperirea cheltuielilor necesare in anul 2010 pentru acțiunile de protocol specifice activitatii zilnice a cabinetelor menționate.

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Primar conform adresei nr. 147990/14.10.2009:

Denumire produs

Um

Cantitatea/

luna(22zile)

Preț unitar cu TVA

Total / luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea espresso Illy

Cutie 125 g

6

43,2 lei

259,2 lei

3 110,4 lei

Cafea espressollly decof

Cutie 125 g

2

43,2 lei

86,4 lei

1 036,8 lei

Cafea cu cofeina Jacobs

Pachet 250 g

10

12,2 lei

122 lei

1 464 lei

Cafea decofeinizata Jacobs

Pachet 250 g

1

16,8 lei

16,8 lei

201,6 lei

Cafea turceasca (Mehmetali)

Cutie 125 g

1

26,4 lei

26,4 lei

316,8 lei

Băuturi răcoritoare carbogazoase

Sticla 0,51

60

3 lei

180 lei

2 160 lei

Santal

Cutie 1 1

60

7,65 lei

459 lei

5 508 lei

Apa minerala

0,5 1

156

2 lei

312 lei

3 744 lei

Apa plata

0,5 1

192

2 lei

384 lei

4 608 lei

Ceai Lipton

1 cutie /

20 plicuri

6 cutii

6,5 lei

39 lei

468 lei

Zahar

Pliculețe 300 buc /cutie

3 cutii

7,6 lei

22,8 lei

273,6 lei

Șervetele

Pachete

10 pachete

2 lei

20 lei

240 lei

Lapte condensat

10 buc / set

20 seturi

3 lei

60 lei

720 lei

Lingurițe unica folosința

20 buc/ set

2 seturi

7 lei

14 lei

168 lei

Palete cafea

150 buc / set

8 seturi

5 lei

40 lei

480 lei

Pahare plastic unica folosința

100 buc / set

3 seturi

9,6 lei

28,8 lei

345,6 lei

Total

2 070,4 lei

24 844,8 lei

Valoarea estimata pentru anul 2010 cu TVA (aplicând o rata a inflației estimata la 3,7 %) este de 25 764,05 lei ( 6 000,43 Euro, 1 Euro = 4,2937 din 15.10.2009).

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Viceprimar Stan Gabriel conform adresei nr. R/135012/16.09.2009:

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna (22zile)

Preț unitar cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea Jacobs cu cofeina

Pc 250 g

8

12,2 lei

97,6 lei

1 171,2 lei

Băuturi răcoritoare acidulate

Sticle 0.5 1

48

3 lei

144 Iei

1 728 lei

Santal

Cutie 1 1

20

7,65 lei

153 lei

1 836 lei

Apa minerala

Sticle 1,5 1 Sticle 0,5 1

12

24

2,5 lei 2 lei

30 lei 48 lei

360 lei 576 lei

Apa plata

Sticla 0,5 1

120

2 lei

240 lei

2 880 lei

Ceai

1 cutie /

20 plicuri

3 cutii

6,5 lei

19,5 lei

234 lei

Zahar brun

Pliculețe 300 buc / cutie

1 cutie

9,8 lei

9,8 lei

117,6 lei

Șervetele

Pachete

7 pachete

2 lei

14 lei

168 lei

Lapte condensat

10 buc / set

5 seturi

3 lei

15 lei

180 lei

Palete cafea

150 buc/ set

1 set

5 lei

5 lei

60 lei

Total

775,9 lei

9 310,8 lei

Valoarea estimata pentru anul 2010 cu TVA (aplicând valoarea ratei inflației estimata la 3,7 %) este de 9 655,29 lei (2 248,71 Euro, 1 Euro = 4,2937 din 15.10.2009).

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Viceprimar Fagadau Decebal conform adresei nr. R/135015/16.09.2009:

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna (22 zile)

Preț unitar cu TVA

Total/ luna Cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea Jacobs cu cofeina

Pc 250 g

5

12,2 lei

61 lei

732 lei

Cafea espresso

Ylly cu cofeina

Cutie 125 g

5

43,2 lei

216 lei

2 592 lei

Santal

Cutie 1 1

10

7,65 lei

76,5 lei

918 lei

Băuturi răcoritoare acidulate

Sticle 0,5 1

36

3 lei

108 lei

1 296 lei

Apa minerala

Sticla 0,5 1

48

2 lei

96 lei

1 152 lei

Apa plata

Sticle 0,5 1

60

2 lei

120 lei

1 440 lei

Ceai

1 cutie /

20 plicuri

2 cutii

6,5 lei

13 lei

156 lei

Zahar

Pliculețe 300 buc /cutie

1 cutii

7,6 lei

7,6 lei

91,2 lei

Șervetele

Pachet

3 pachete

2 lei

6 lei

72 lei

Lapte condensat

Set 10 buc

8 seturi

3 lei

24 lei

288 lei

Pahare plastic

set 100

1 seturi

9,6 lei

9,6 lei

115,2 lei

Palete cafea

150 buc/ set

1 set

5 lei

5 lei

60 lei

Total

742,7 lei

8 912,4 lei

Valoarea estimata pentru anul 2010 cu TVA (aplicând valoarea inflației estimata 3,7 %) este de 9 242,15 lei (2 152,49 Euro, 1 Euro = 4,2937 din 15.10.2009).

Având in vedere prevederile H.C.L.M. nr. 667/17.12.2008 privind acordarea ajutorului de 500 lei pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie si persoanele care implinesc varsta de 80 de ani, ca modificare la H.C.L.M. nr. 3/31.01.2002, H.C.L.M. nr. 542/18.12.2002, H.C.L.M. nr. 18/17.02.2004, H.C.L.M. nr. 58/22.01.2006, H.C.L.M. nr. 512/13.12.2006 si H.C.L.M. nr. 590/14.12.2007 este necesar un fond pentru acțiunile de protocol organizate cu aceste ocazii, Dl. Primar participând la absolut toate acțiunile de acest gen anterioare.

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare in aceste ocazii este pentru anul 2010, in funcție de numărul de persoane aferent fiecărei luni, conform referatului nr. 149374/16.10.2009:

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna(l acțiune)

Preț unitar cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Băuturi

răcoritoare

acidulate

Sticla 21

25

5,64 lei

141 lei

1 692 lei

Apa minerala

Sticla

1,5 1

25

2,5 lei

62,5 lei

750 lei

Vin spumant

Sticla

8

16,12 lei

128,96 lei

1 547,52 lei

Fursecuri

Kg

15

15 lei

225 lei

2 700 lei

Pahare plastic

100 buc /set

3 seturi

9,6 lei

28,80 lei

345,60 lei

Flori

buc

300

4 lei

1 200 lei

14 400 lei

Total

*

1786,26 lei

21 435,12 lei

Valoarea estimata pentru un an cu TVA (la o valoare estimata pentru rata inflației de 3,7 %) este de 22 228,21 lei (5 176,93 Euro, 1 Euro = 4,2937 din 15.10.2009).

De asemenea, pentru organizarea ședințelor Consiliului Local Municipal (in medie 12/an), sunt necesare, conform referatului nr. 149374/16.10.2009:

Denumire

produs

Um

Cantitate/ luna

Preț unitar cu TVA

Total/luna cu TVA

Total/an cu TVA

Cafea

Pachet

250g

6

12,2 lei

73,2 lei

878,4 lei

Zahar

Pliculețe

300/cutie

1 cutie

7,6 lei

7,6 lei

91,2 lei

Fursecuri

Kg

7

15 lei

105 lei

1 260 lei

Apa plata

Sticla 1,5 1

12

2,5 lei

30 lei

360 lei

Apa

minerala

Sticla 1,5 1

12

2,5 lei

30 lei

360 lei

Total

245,8 lei

2 949,6 lei

Valoarea estimata pentru un an (aplicând valoarea pentru rata inflației 3,7 %) este cu

TVA 3 058,73 lei (712,37 Euro, 1 Euro = 4,2937 din 15.10.2009).

Total valoare estimata pentru Cabinet Primar, Cabinet Viceprimar Stan Gabriel, Cabinet Viceprimar Fagadau Decebal, ședințe ale Consiliului Local Municipal si acțiuni de protocol pentru persoanele care împlinesc 80 de ani si cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie:

Denumire produs

Um

Cantitatea/

luna(22zile)

Preț unitar cu TVA

Total / luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea espresso Illy

Cutie 125 g

11

43.2 lei

475,2 lei

5 702,4 lei

Cafea espressollly decof

Cutie 125 g

2

43,2 lei

86,4 lei

1 036,8 lei

Cafea cu cofeina Jacobs

Pachet 250 g

29

12,2 lei

353,8 lei

4 245,6 lei

Cafea decofeinizata Jacobs

Pachet 250 g

1

16,8 lei

16,8 lei

201,6 lei

Cafea turceasca (Mehmetali)

Cutie 125 g

1

26,4 lei

26,4 lei

316,8 lei

Băuturi răcoritoare carbogazoase

Sticla 0,51

144

3 lei

432 lei

5 184 lei

Băuturi răcoritoare carbogazoase

Sticla 2 L

25

5,64 lei

141 lei

1 692 lei

Santal

Cutie 1 1

90

7,65 lei

688,5 lei

8 262 lei

Apa minerala

0,5 1

228

2 lei

456 lei

5 472 lei

Apa minerala

1,5 1

49

2,5 lei

122,5 lei

1 470 lei

Apa plata

0,5 1

372

2 lei

744 lei

8 928 lei

Apa plata

1,5 1

12

2,5 lei

30 lei

360 lei

Ceai Lipton

1 cutie /

20 plicuri

11 cutii

6,5 lei

71,5 lei

858 lei

Zahar

Pliculețe 300 buc /cutie

5 cutii

7,6 lei

38 lei

456 lei

Zahar brun

Pliculețe 300 buc /cutie

1 cutie

9,8 lei

9,8 lei

117,6 lei

Șervetele

Pachete

20 pachete

2 lei

40 lei

480 lei

Lapte condensat

10 buc / set

33 seturi

3 lei

99 lei

1 188 lei

Lingurițe unica folosința

20 buc/ set

2 seturi

7 lei

14 lei

168 lei

Palete cafea

150 buc / set

10 seturi

5 lei

50 lei

600 lei

Pahare plastic unica folosința

100 buc / set

7 seturi

9,6 lei

67,2 lei

806,4 lei

Fursecuri

kg

22

15 lei

330 lei

3 960 lei

Flori

Buc

300

4 lei

1 200 lei

14 400 lei

Vin spumant

Sticla

8

16,12 lei

128,96 lei

1 547,52 lei

Total

5 621,06 lei

67 452,72 lei

Valoarea estimata pentru anul 2010 cu TVA (aplicând valoarea de 3,7 % estimata pentru rata inflației) este de 69 948,47 lei (16 290,95 Euro, 1 Euro = 4,2937 din 15.10.2009).

Cheltuielile de protocol se incadreaza la capitolul 51- Cheltuieli materiale.

NOTA : 1- Sumele sus menționate reprezintă cheltuieli curente care pot fi anticipate. Pe langa acestea pot aparea, pe parcurs, cheltuieli suplimentare legate de activitati de protocol (inaugurări ale unor instituții sau lucrări ale Primăriei Constanta, la care se taie panglica, mese sau cocktailuri oferite de Dl. Primar invitatilor romani sau străini, coroane pentru zilele de sărbători naționale, religioase etc). La acestea vor fi intocmite separat referate.

2- Propunem ca produsele cu termen de garanție mare (Băuturi răcoritoare, apa minerala, cafea, ceai, zahar) sa fie achiziționate en- gros iar cele perisabile (fursecuri, flori) prin referat si comanda de aprovizionare.

3.- Propunem ca pentru unele dintre produse (băuturi răcoritoare si apa minerala) sa fie cautate modalitati de sponsorizare.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, marcela enai