Hotărârea nr. 235/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Romania

Județul Constanta Municipiul constanta CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședință ordinară la data de 05.10.2010    ;

Luând in dezbatere Expunerea de Motive nr. 116873 / 2010 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 2    - Urbanism, Raportul

Comisiei nr. 5 - Juridică și Referatul Direcției Patrimoniu nr. 116875 / 2010;

Având în vedere art. I, pct. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 / 1996, Legea nr. 14 / 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin 5, lit. „d”, și art. 115 alin. 1 lit, b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala,republicata.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul Stradal al municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și SPIT Conștânta in vederea aducerii ei la indeplinire precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de_ 27 membri.

consilieri din


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, GEORGESCU DANIEL


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR. 235    / 05.10.2010

S    _ -    - -    _ .. . -


ROMANIA    Anexa la H.C.L.M. Nr. 235/05.10.2010

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

N O M E N C L A T O R S T R A D A L M U N I C I P I U L C O N S T A N T A 2010

A R T E R A

D E N U M I R E

1

B-DUL

1 DECEMBRIE 1918

2

B-DUL

1 MAI

3

FUNDATURA

1 MAI

4

B-DUL

1 MAI (vechi)

5

STRADA

23 AUGUST

6

PRELUNGIREA

8 MARTIE

7

STRADA

8 MARTIE

8

STRADA

9 MAI

9

STRADA

A.D. XENOPOL (str C)

10

STRADA

A.S. PUSKIN

11

STRADA

ABRUD

12

STRADA

ADAMCLISI

13

ALEEA

AFINEI

14

STRADA

AFINELOR (strada A)

15

STRADA

AGATULUI (strada C)

16

STRADA

AGRICULTORI

17

STRADA

ALBA IULIA

18

STRADA

ALBASTRA (fost Constantin Bratescu)

19

ALEEA

ALBASTRELELOR

20

ALEEA

ALBATROSULUI

21

STRADA

ALBINELOR

22

STRADA

ALCEU

23

STRADA

ALECU RUSSO

24

ALEEA

ALEXANDRU ALEXANDRIDI (aleea E)

25

STRADA

ALEXANDRU BOGZA (str N)

26

STRADA

ALEXANDRU CEL BUN

27

STRADA

ALEXANDRU ODOBESCU

28

STRADA

ALEXANDRU SAHIA

29

STRADA

ALEXANDRU STEFLEA (str D)

30

STRADA

ALEXANDRU VLAHUTA

31

B-DUL

ALEXEXANDRU LAPUSNEANU

32

STRADA

ALMAS

33

STRADA

ALUNIS

34

ALEEA

ALUNULUI

35

STRADA

AMETISTULUI (strada 2)

36

STRADA

AMIRAL VASILE URSEANU (strada J)

37

STRADA

AMSTERDAM (DE 263)

38

STRADA

AMURGULUI

39

STRADA

AMZACEA

40

STRADA

ANA IPATESCU

41

STRADA

ANCOREI

42

FUNDADURA

ANDROMEDA

43

ALEEA

ANDROMEDA

44

STRADA

ANDROMEDA

45

PRELUNGIREA

ANDROMEDA

46

STRADA

ANTIM IVIREANU

47

ALEEA

ANTIM IVIREANU

48

STRADA

ANTON CEHOV (strada 6)

49

STRADA

ANTON PANN

50

STRADA

APICULTORILOR (DE 541/84, strada B)

51

STRADA

APRODUL PURICE

52

STRADA

APUSULUI

53

ALEEA

ARCASULUI

54

STRADA

ARCULUI

55

STRADA

ARDEALULUI

56

ALEEA

ARGES

57

ALEEA

ARGOS

58

STRADA

ARHIEPISCOPIEI (fost MUZEELOR)

59

ALEEA

ARIES

60

STRADA

ARNOTA (str 9)

61

STRADA

ARON PUMNUL

62

STRADA

ARON VODA

63

STRADA

ARTARULUI (Aleea 8)

64

STRADA

ARTARULUI (strada C)

65

STRADA

ARTILERIEI

66

STRADA

ATELIERELOR (fost 6 MARTIE 1945)

67

B-DUL

AUREL VLAICU

68

STRADA

AURORA

69

STRADA

AUSTRULUI

70

STRADA

AV.VASILE CRAIU

71

ALEEA

AVIATOR HORIA (PAUL) AGARICI

72

STRADA

AVIATOR ION MUNTENESCU

73

STRADA

AVIATOR MIRCEA ZORILEANU (strada H)

74

STRADA

AVIATOR N. BELGHIRU

75

STRADA

AVIATOR ROMEO POPESCU

76

STRADA

AVIATOR TRAIAN VASILE (strada N)

77

STRADA

AVIATORILOR (str G)

78

STRADA

AVRAM IANCU

79

STRADA

BABA NOVAC

80

STRADA

BADEA CARTAN

81

ALEEA

BAHLUI

82

ALEEA

BALADEI (aleea D)

83

STRADA

BALADEI (strada D)

84

STRADA

BANU MARACINE

85

STRADA

BANU MIHALCEA

86

STRADA

BARAGAN (LINISTEI)

87

STRADA

BARBU CATARGI (DE491/16 - str 16)

88

PRELUNGIRE

BARBU DELAVRANCEA

89

STRADA

BARBU LAUTARU

90

STRADA

BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA

91

STRADA

BARCELONA (DE 275)

92

STRADA

BEGA (DE418/4)

93

STRADA

BELSUGULUI

94

STRADA

BELVEDERE

95

STRADA

BERLIN (DE 373, DE 286)

96

ALEEA

BERZEI

97

STRADA

BIBESCU VODA

98

STRADA

BICAZ

99

STRADA

BIRUINTEI

100

ALEEA

BISTRITA

101

STRADA

BOBÎLNA (DE 451/81)

102

STRADA

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

103

INTRAREA

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

104

STRADA

BOGDAN VODA

105

STRADA

BRADULUI

106

STRADA

BRATISLAVA (strada 12)

107

STRADA

BRAVILOR

108

STRADA

BRAZDEI

109

STRADA

BREAZA (str 6)

110

STRADA

BREBENEI (DE420/4)

111

STRADA

BREST (DE 279, DE 270)

112

ALEEA

BRÎNDUSELOR

113

STRADA

BRÎNDUSELOR

114

STRADA

BRIZEI

115

STRADA

BUCIUMULUI

116

PRELUNGIREA

BUCOVINEI

117

STRADA

BUCOVINEI

118

STRADA

BUCURESTI

119

STRADA

BUCURIEI

120

STRADA

BUDAPESTA

121

STRADA

BUJORENI (str 16)

122

STRADA

BUJORULUI

123

STRADA

BUSUIOCULUI

124

STRADA

C. A. ROSETTI

125

STRADA

CAIUTI

126

INTRARE

CALAFATULUI

127

ALEEA

CALAFATULUI

128

STRADA

CALAFATULUI

129

STRADA

CALARASI

130

STRADA

CALATIS

131

STRADA

CALIMAN

132

STRADA

CALISTRAT HOGAS

133

STRADA

CALUGARENI

134

ALEEA

CAMELIEI

135

STRADA

CAMIL RESSU (DE453/11)

136

INTRAREA

CÂMPULUI

137

STRADA

CÂMPULUI

138

ALEEA

CAPIDAVA

139

ALEEA

CAPRIOAREI

140

STRADA

CAPSA NICOLAE (strada P)

141

PRELUNGIREA

CARAIMAN

142

STRADA

CARAIMAN

143

STRADA

CAREI (str 19)

144

STRADA

CASIN

145

STRADA

CASTANILOR

146

ALEEA

CELLA DELAVRANCEA (aleea I)

147

STRADA

CELULOZEI

148

ALEEA

CERBULUI

149

STRADA

CERCETAS ALEXANDRU BUZATU

150

STRADA

CERCETAS ION CRACANA

151

STRADA

CERNA (DE420/8)

152

STRADA

CERNICA (str 11)

153

ALEEA

CETINEI

154

STRADA

CEZAR BOLLIAC

155

STRADA

CHARLES DARWIN

156

STRADA

CHIHLIMBARULUI (strada 4)

157

STRADA

CHILIEI (fosta ACHILE MIHAIL)

158

STRADA

CIBINULUI

159

STRADA

CICEU (DE422/1)

160

STRADA

CÎMPINEI

161

PRELUNGIREA

CÎMPINEI

162

FUNDATURA

CÎMPINEI

163

INTRAREA

CÎMPINEI

164

ALEEA

CÎMPINEI

165

STRADA

CINCINAT PAVELESCU

166

STRADA

CIOCÎRLIEI

167

STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU

168

STRADA

CIRESILOR

169

ALEEA

CISMELEI

170

STRADA

CISMELEI

171

STRADA

CLABUCET

172

STRADA

CLOPOTEILOR (str k)

173

STRADA

CLOSCA

174

STRADA

CODRILOR (DE421/8, strada M)

175

ALEEA

COLINDELOR (aleea IV)

176

STRADA

COMARNIC

177

ALEEA

CONCORDIEI (aleea I)

178

ALEEA

CONDORULUI

179

ALEEA

CONSTANTIN BOBESCU

180

STRADA

CONSTANTIN BOBESCU (strada X)

181

STRADA

CONSTANTIN BRATESCU (fost MIHAI DUMITRU)

182

STRADA

CONSTANTIN BRÎNCUSI (7 NOIEMBRIE 1917)

183

STRADA

CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA

184

STRADA

CONSTANTIN SANDU ALDEA

185

STRADA

CONSTANTN BRANCOVEANU

186

STRADA

CONTANTIN HURMUZACHE

187

STRADA

CONTRAAMIRAL NICOLAE NEGRU (GHEORGHE STROICI)

188

STRADA

COPENHAGA (strada 1)

189

STRADA

CORABIEI

190

STRADA

CORBULUI

191

STRADA

CORNELIU BABA (DE459/19)

192

STRADA

CORNELIU COPOSU (DE461)

193

STRADA

COSTACHE NEGRUZZI

194

STRADA

COSTACHE STAMATE

195

STRADA

COTMEANCA (str 17)

196

STRADA

COZIA (str 14)

197

STRADA

CPT. AVIATOR ALEXANDRU SERBANESCU

198

STRADA

CPT. CONSTANTIN PUREC

199

STRADA

CPT. CONSTANTIN TURCANU

200

STRADA

CPT. DOBRILA EUGENIU

201

STRADA

CPT. GRIGORE IGNAT

202

STRADA

CPT. RANG. II ION SERCAIANU (fost Liudmil Stoianov si fost Victor Tulbure)

203

STRADA

CPT. ROMULUS PETRE

204

STRADA

CRANGULUI

205

STARDA

CRASNA (str 5)

206

STRADA

CRINULUI

207

STRADA

CRISANEI

208

STRADA

CRISTEA GEORGESCU

209

STRADA

CRISUL REPEDE

210

STRADA

CRISUL ALB

211

STRADA

CRISUL NEGRU

212

STRADA

CRISULUI

213

ALEEA

CRIZANTEMELOR

214

STRADA

CUARTULUI (strada 3)

215

STRADA

CUMPENEI

216

STRADA

CURCUBEULUI

217

STRADA

CUTEZATORII

218

STRADA

CUZA VODA

219

STRADA

DACIA

220

STRADA

DAFINULUI

221

ALEEA

DALIEI

222

STRADA

DÂMBOVIȚA

223

ALEEA

DEALULUI

224

STRADA

DECEBAL

225

STRADA

DELFINULUI

226

STRADA

DELTEI (DE417/8)

227

ALEEA

DEMOCRATIEI

228

STRADA

DEMOCRATIEI

229

STRADA

DESPOT VODA

230

STRADA

DEZROBIRII

231

STRADA

DIAMANTULUI (strada 1)

232

STRADA

DIANEI

233

STRADA

DIMITRIE ANGHEL

234

STRADA

DIMITRIE BOLINTINEANU

235

STRADA

DIMITRIE CANTEMIR

236

STRADA

DIMITRIE CUCLIN (strada Z)

237

ALEEA

DIMITRIE ONCIU (aleea A)

238

STRADA

DINU LIPATTI (str I, H)

239

STRADA

DIONISIE CEL MIC (PETRU GROZA)

240

STRADA

DISPENSARULUI

241

STRADA

DOAMNEI (DE415/7)

242

STRADA

DOBRINESTI

243

STRADA

DOBROGEI

244

INTRAREA

DOCHERILOR

A R T E R A

D E N U M I R E

245

STRADA

DOCHERILOR

246

STRADA

DOINEI

247

STRADA

DORNA

248

STRADA

DOROBANTILOR

249

STRADA

DORULUI

250

STRADA

DR. ALEXANDRU SIMION MARCOVICI

251

STRADA

DR. ARISTIDE KARATZALI

252

STRADA

DR. FRANCISC REINER

253

ALEEA

DR. GHEOGHE VINTILA

254

STRADA

DR. N. SADOVEANU

255

STRADA

DR. NICOLAE BAGDAZAR

256

STRADA

DR. PROF. GHEORGHE MARINESCU

257

ALEEA

DR. PROF. GHEORGHE MARINESCU

258

INTRAREA

DR. PROF. GHEORGHE MARINESCU

259

STRADA

DR. PROF. ION CANTACUZINO

260

STRADA

DR. STEFAN STÎNCA

261

STRADA

DR. VICTOR BABES

262

STRADA

DR. VICTOR CLIMESCU (MARESAL TOLBUHIN)

263

ALEEA

DRAGAICA (aleea 9)

264

INTRAREA

DRAGOS VODA

265

STRADA

DRAGOS VODA

266

STRADA

DRAGOSLAVELE

267

STRADA

DREPTATII

268

STRADA

DUILIU ZAMFIRESCU

269

INTRAREA

DUILIU ZAMFIRESCU

270

STRADA

DUMBRAVA ROSIE

271

STRADA

DUMBRAVENI

272

STRADA

DUMITRU KIRIAC (strada O)

273

STRADA

DUMITRU MARINESCU

274

STRADA

DUNARII

275

STRADA

ECATERINA TEODOROIU

276

STRADA

ECATERINA VARGA

277

STRADA

EDMOND DEDA

278

STRADA

EDUARD CAUDELLA (str C, E)

279

STRADA

EGALITATII

280

ALEEA

EGRETEI

281

STRADA

ELENA CUZA

282

STRADA

ELIBERARII

283

B-DUL

ELISABETA (fost CARPATI)

284

STRADA

EMANOIL SAVA

285

STRADA

EMIL GÎRLEANU

286

STRADA

EMIL RACOVITA

287

STRADA

ENACHITA VACARESCU

288

INTRAREA

ENERGIEI

289

STRADA

EREMIA MOVILA

290

STRADA

EROILOR

291

STRADA

EUGEN LOVINESCU (DE491/5)

292

STRADA

FAGETULUI

293

STRADA

FARULUI

294

STRADA

FAT FRUMOS

295

STRADA

FELDIOAREI

296

B-DUL

FERDINAND (fost REPUBLICII)

297

STRADA

FILARET BARBU (str B)

298

STRADA

FÎNTÎNELE

299

STRADA

FLAMÎNDA

300

ALEEA

FLAMINGO

301

STRADA

FLORENTA (strada 2)

302

STRADA

FLORILOR

303

STRADA

FLUTURILOR

304

ALEEA

FRAGILOR

305

STRADA

FRANKFURT (strada 3)

306

STRADA

FRASINULUI

307

STRADA

FREAMATULUI

308

STRADA

FRIGULUI

309

ALEEA

FRUMOASEI

310

STRADA

FRUNZELOR

311

STRADA

FUIORULUI (DE401/8, DE399/20, DE404/4)

312

STRADA

FULGERULUI

313

STRADA

FUNDATURA NAVODULUI

314

STRADA

GARABET IBRAILEANU

315

STRADA

GARDENIEI (DE413/7)

316

ALEEA

GARDENIEI (DE413/8)

317

STRADA

GARII

318

FUNDATURA

GARII

319

ALEEA

GAROFITEI

320

STRADA

GAVRIL MUZICESCU

321

STRADA

GENERAL MR. TOMA ZOTTER (str F)

322

STRADA

GENERAL DE BRIGADĂ IOAN EREMIA

323

STRADA

GENERAL EREMIA GRIGORESCU

324

STRADA

GENERAL IOAN DRAGALINA (strada C)

325

STRADA

GENERAL LT. LEONARD MOCIULSCHI (str I)

326

STRADA

GENERAL MANU (ANTON NITESCU)

327

STRADA

GENERAL VASILE MILEA (strada F)

328

STRADA

GEORGE COSBUC

329

STRADA

GEORGE ENESCU

330

STRADA

GEORGE TOPÂRCEANU (DE487/40)

331

ALEEA

GHEORGHE DUMITRESCU (aleea Ș)

332

STRADA

GHEORGHE ASACHI

333

STRADA

GHEORGHE BARITIU

334

STRADA

GHEORGHE DIMA

335

STRADA

GHEORGHE DOJA

336

STRADA

GHEORGHE LAZAR

337

INTRARE

GHEORGHE RUSOVICI

338

STRADA

GHEORGHE SION

339

STRADA

GHINDEI (DE402)

340

STRADA

GHIOCEL

341

ALEEA

GLADIOLEI

342

STRADA

GLADIOLEI

343

STRADA

GLIEI (DE398/17, DE399/19, DE403/2)

344

STRADA

GOSPODARIEI

A R T E R A

D E N U M I R E

345

STRADA

GOVORA (str 10)

346

ALEEA

GRADINILOR

347

ALEEA

GRANATULUI

348

INTRAREA

GRANICERULUI

349

STRADA

GRANICERULUI

350

STRADA

GRIGORE ALEXANDRESCU

351

ALEEA

GRÎULUI (aleea E)

352

STRADA

GRÎULUI (strada E)

353

STRADA

GRIVITEI

354

STRADA

GROZESTI

355

STRADA

GRUIA (strada 2)

356

STRADA

HAIDUCULUI

357

STRADA

HANOVRA (strada 13)

358

STRADA

HARICLEEA DARCLEE (str R)

359

STRADA

HATMANUL LUCA ARBORE

360

STRADA

HAVANA (strada inel B)

361

STRADA

HENRY COANDA (DE490/1)

362

ALEEA

HERACLEEA

363

INTRAREA

HISTRIA

364

STRADA

HORIA

365

STRADA

HORIA AGARICI (fosta Gradinitei)

366

STRADA

HORIA GRIGORESCU (str F)

367

ALEEA

HORTENSIEI

368

INTRAREA

I.C. BRATIANU

369

B-DUL

I.C. BRATIANU (fost 1.Filimon Sarbu 2.Sos I.C.Bratianu)

370

B-DUL

I.C.BRATIANU

371

B-DUL

I.GH. DUCA

372

ALEEA

IALOMITEI

373

FUNDATURA

IALOMITEI

374

ALEEA

IASOMIEI

375

STRADA

IEDERII

376

STRADA

ILARIE VORONCA

377

STRADA

ILEANA COSANZEANA

378

SOSEAUA

INDUSTRIALA

379

STRADA

INDUSTRIEI

380

STRADA

INFRATIRII

381

STRADA

ING. ANGHEL SALIGNY

382

STRADA

ING. ARH. VLADIMIR SIMU (DE396)

383

STRADA

INSTITUTOR GHEOGHE TANASESCU

384

STRADA

INSTITUTOR ION TITORIAN

385

STRADA

INTERIOARA 1

386

STRADA

INTERIOARA 2

387

STRADA

INTERIOARA 3

388

STRADA

INTERIOARA 4

389

STRADA

INTRAREA BALADEI

390

STRADA

INTRAREA DOAMNEI

391

STRADA

INTRAREA IULIU MANIU (strada R)

392

STRADA

INTRAREA SENTINELEI

393

STRADA

INTRAREA VLADIMIR SIMU

394

STRADA

INULUI (NATIONALIZARII)

395

STRADA

IOAN BORCEA (MARIN DINCA)

396

STRADA

IOAN D. CHIRESCU (Dumitru Donciu)

397

STRADA

IOAN N. ROMAN (FRANCISC PANETT)

398

STRADA

IOAN SLAVICI

399

INTRAREA

IOAN URSU

400

STRADA

IOAN URSU (C. PARIANO)

401

ALEEA

ION I.C BRATIANU

402

STRADA

ION ADAM

403

STRADA

ION ANDREESCU (ANDREI IONESCU)

404

STRADA

ION BANESCU

405

STRADA

ION CASIAN (Constantin Codeanu)

406

STRADA

ION CORVIN

407

STRADA

ION GHICA

408

STRADA

ION HELIADE RADULESCU

409

STRADA

ION IONESCU DE LA BRAD

410

STRADA

ION JALEA (str H)

411

STRADA

ION LAHOVARI (COSTACHE BURCA)

412

STRADA

ION LUCA CARAGIALE (fosta 1.VIITORULUI, 2.PETRE CARP, 3.STABILIZARII)

413

STRADA

ION NECULCE

414

STRADA

ION NENITESCU

415

STRADA

ION PAUN PINCIO

416

STRADA

ION POPOVICI BANATEANU

417

STRADA

ION RATIU

418

STRADA

ION ROATA

419

STRADA

ION TAUTU

420

STRADA

ION THEODORESCU VALAHU (1.Vanatorilor, 2.Episcop Ilarie, 3.Luntrei)

421

STRADA

ION VIDU

422

STRADA

ION VODA

423

ALEEA

ION VOICU

424

STRADA

ION VOICU

425

STRADA

IONEL PERLEA

426

STRADA

IONEL TEODOREANU (DE 484/20)

427

STRADA

IOSIF ISER (DE456/8)

428

STRADA

IOSIF IVANOVICI (str M, F)

429

ALEEA

IOSIF SAVA (aleea III)

430

STRADA

ISLAZ (DE 451/82)

431

ALEEA

ITACA

432

STRADA

IULIU MANIU (DE465/2)

433

STRADA

IZVORULUI

434

ALEEA

JADULUI

435

STRADA

JEAN BART (strada S)

436

STRADA

JIULUI

437

STRADA

JUPITER

438

STRADA

JUSTITIEI

439

STRADA

KRAKOVIA (DE 371, DE288)

440

STRADA

KRIKOR ZAMBACCIAN ( VANTULUI, MARII)

441

INTRAREA

LABIRINT

442

STRADA

LABIRINT

443

ALEEA

LACRAMIOARELOR

444

STRADA

LACULUI

445

STRADA

LAIC VODA

446

ALEEA

LALELELOR

447

ALEEA

LAMÂITEI (aleea 7)

448

ALEEA

LAMIA

449

PRELUNGIREA

LANULUI

450

STRADA

LANULUI

451

STRADA

LEBEDEI

452

STRADA

LEBEDEI

453

STRADA

LIBERTATII

454

ALEEA

LICURICI

455

ALEEA

LICURICILOR

456

STRADA

LILIACULUI

457

PRELUNGIREA

LILIACULUI

458

STRADA

LIMANULUI

459

INTRAREA

LIMANULUI

460

ALEEA

LIREI

461

STRADA

LISABONA (strada 15)

462

ALEEA

LIVEZILOR

463

STRADA

LIVEZILOR

464

STRADA

LIVIU REBREANU (DE483/15)

465

STRADA

LOCOMOTIVEI

466

STRADA

LONDRA (strada 14)

467

ALEEA

LOTCA

468

ALEEA

LOTUS

469

STRADA

LT. DUMITRU LEMNEA

470

STRADA

LT. FLORIN PROTOPOPESCU

471

STRADA

LT. GHEORGHE BURICESCU

472

INTRAREA

LT. GHEORGHE HANES

473

STRADA

LT. HORIA HULUBEI (str G)

474

STRADA

LT. MIRCEA BERBEREANU

475

STRADA

LT. PETRE MĂNOIU

476

STRADA

LT. STEFAN PANAITESCU

477

STRADA

LUCERNEI

478

STRADA

LUCIAN BLAGA (DE 485/5)

479

ALEEA

LUMINII

480

STRADA

LUMINISULUI

481

ALEEA

LUNII

482

STRADA

LUNTRASULUI

483

ALEEA

LUPENI

484

STRADA

LUPTATORI

485

STRADA

LYON (DE 369, DE290)

486

STRADA

MACESULUI

487

ALEEA

MACILOR

488

STRADA

MACINULUI

489

STRADA

MADRID (DE 599)

490

ALEEA

MADRIGALULUI (aleea II)

491

ALEEA

MAGNOLIEI

492

STRADA

MAGURAN

493

STRADA

MAIOR AVIATOR STEFAN SANATESCU (strada L)

494

STRADA

MAIOR GHEORGHE SONTU

A R T E R A

D E N U M I R E

495

STRADA

MAIOR ION PORUMBARU

496

STRADA

MAIOR MUREA GHEORGHE

497

INTRAREA

MAIOR SOFRAN

498

STRADA

MAIOR SOFRAN

499

ALEEA

MALINULUI

500

B-DUL

MAMAIA (V.I.LENIN)

501

SOSEAUA

MANGALIEI

502

STRADA

MARAMURES

503

STRADA

MARASESTI

504

STRADA

MARASTI

505

ALEEA

MARATHON

506

STRADA

MARCUS AURELIUS

507

STRADA

MARESAL ALEXANDRU AVERESCU (str A)

508

STRADA

MARESAL ION ANTONESCU (str B)

509

STRADA

MARGARETEI

510

ALEEA

MARGARITARELOR

511

STRADA

MARTIAN NEGREA

512

ALEEA

MARTISORULUI

513

STRADA

MARULUI (DE397/1)

514

STRADA

MATEI MILO

515

STRADA

MEDEEA

516

INTRAREA

MEDUZEI

517

ALEEA

MEGARA

518

ALEEA

MELODIEI

519

STRADA

MERCUR

520

STRADA

MERISOR

521

PRELUNGIREA

MESTERUL MANOLE

522

STRADA

MESTERUL MANOLE

523

ALEEA

MICENE

524

STRADA

MICSUNELELOR

525

STRADA

MIDIA (DE422)

526

STRADA

MIHAI EMINESCU (GRIGORE TOCILESCU si Friedrich Engels)

527

STRADA

MIHAI EMINESCU (fosta FRIEDRICH ENGELS)

528

STRADA

MIHAI VITEAZUL

529

STRADA

MIHAIL CAPSA (str H)

530

STRADA

MIHAIL JORA (str L)

531

STRADA

MIHAIL KOGALNICEANU

532

STRADA

MIHU COPILU

533

STRADA

MILANO (DE 366, DE 292)

534

STRADA

MILITARA

535

STRADA

MIMOZELOR

536

ALEEA

MIMOZELOR

537

STRADA

MIORITA

538

STRADA

MIRCEA CEL BATRAN

539

STRADA

MIRCESTI

540

STRADA

MIRON COSTIN

541

STRADA

MITROPOLIT ANDREI SAGUNA (strada O)

542

STRADA

MITROPOLIT DOSOFTEI

543

STRADA

MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE

544

INTRAREA

MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE

545

STRADA

MOLDOVEI

546

ALEEA

MORILOR (aleea 3)

547

STRADA

MOTILOR

548

STRADA

MUGURULUI

549

STRADA

MUNCEL

550

STRADA

MUNTENIEI (13 DECEMBRIE)

551

STRADA

MUNTII CARPATI

552

STRADA

MUNTII DOBROGEI

553

STRADA

MUNTII TATRA

554

ALEEA

MURELOR

555

STRADA

MURESULUI

556

STRADA

MUSCATELOR

557

STRADA

MUSCEL (str 12)

558

STRADA

NADA FLORILOR (strada G)

559

ALEEA

NALBEI

560

STRADA

NAPOLI (DE 276)

561

STRADA

NARCISELOR

562

STRADA

NAVALNICULUI

563

STRADA

NAVODULUI

564

ALEEA

NEAJLOV

565

STRADA

NEATARNARII

566

STRADA

NEGRU VODA

567

STRADA

NEHOIULUI

568

STRADA

NICOLAE BALCESCU

569

STRADA

NICOLAE FILIMON

570

STRADA

NICOLAE IORGA (fosta VALEA ALBA si 30 DECEMBRIE)

571

STRADA

NICOLAE KIRKULESCU

572

STRADA

NICOLAE MĂNDOI

573

STRADA

NICOLAE TITULESCU

574

INTRAREA

NORDULUI

575

STRADA

NOUA

576

STRADA

NOVACI (DE419/2)

577

STRADA

NUCILOR

578

ALEEA

NUFARULUI

579

STRADA

OBORULUI

580

STRADA

OCTAVIAN GOGA (DE489/9)

581

STRADA

OITUZ

582

STRADA

OLARI (DE399/7, DE399/6)

583

STRADA

OLEG DANOVSKI (fosta Ecoului)

584

STRADA

OLTENIEI

585

STRADA

OLTULULUI

586

ALEEA

OLYMPIA

587

STRADA

ONESTI

588

STRADA

OPALULUI (strada D)

589

STRADA

OPEREI

590

ALEEA

ORHIDEELOR

591

STRADA

ORIENT

592

STRADA

ORIZONTULUI

593

STRADA

OSTROV

594

STRADA

OTOPENI (str 13)

595

STRADA

OVIDIU

596

STRADA

PACII

597

ALEEA

PAJUREI

598

STRADA

PALAS

599

STRADA

PANAIT HOLBAN

600

STRADA

PANAIT MOSOIU

601

ALEEA

PANDURULUI

602

STRADA

PANDURULUI

603

ALEEA

PANSELEI

604

STRADA

PAPADIEI (DE 384)

605

INTRAREA

PARANG

606

STRADA

PARIS (strada 5)

607

STRADA

PARTIZANILOR

608

STRADA

PASAJULUI

609

STRADA

PASTORULUI (DE 451/90)

610

STRADA

PATRIEI

611

STRADA

PAUL CONSTANTINESCU (strada T)

612

STRADA

PĂULIȘ (str D)

613

ALEEA

PELICANULUI

614

STRADA

PENES CURCANUL

615

STRADA

PERLEI (strada E)

616

STRADA

PESCARILOR

617

STRADA

PESCARUS

618

STRADA

PETA

619

STRADA

PETRE DASCALU

620

STRADA

PETRE ISPIRESCU

621

STRADA

PETRE LICIU

622

STRADA

PETRE PONI

623

STRADA

PETRU CERCEL

624

STRADA

PETRU RARES

625

STRADA

PETRU VULCAN

626

STRADA

PIATA CHILIEI (fost Piata Achile Mihail)

627

STRADA

PIATA OVIDIU

628

STRADA

PIATRA CRAIULUI

629

ALEEA

PICTOR NICOLAE TONITZA

630

INTRAREA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

631

STRADA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

632

STRADA

PICTOR THEODOR AMAN

633

ALEEA

PIERSICULUI

634

ALEEA

PINULUI

635

STRADA

PIONIERULUI

636

ALEEA

PITARULUI (aleea 10)

637

STRADA

PLANTELOR

638

ALEEA

PLATANULUI

639

STRADA

PLESU

640

STRADA

PLEVNEI

641

STRADA

PLOPILOR

642

STRADA

PLUGULUI

643

STRADA

PLUGULUI

644

STRADA

PODULUI

645

ALEEA

POET ALEXANDRU GHERGHEL

646

STRADA

POET ANDREI MURESANU

647

STRADA

POET PANAIT CERNA

648

STRADA

POET VASILE CARLOVA

649

STRADA

POIANA MARE (DE 541/80)

650

STRADA

POIENEI

651

STRADA

POMPILIU ELIADE

652

STRADA

POPA FARCAS

653

STRADA

POPA SAPCA

654

STRADA

POPORULUI

655

STRADA

PORTITEI

656

ALEEA

PORTULUI NOU

657

STRADA

POSADA (str 1)

658

STRADA

POSTEI

659

STRADA

PRAGA (strada 4)

660

STRADA

PRAHOVEI

661

INTRAREA

PRAHOVEI

662

STRADA

PREDA BUZESCU

663

STRADA

PRELUNGIRE SERGENT NICOLAE GRINDEANU

664

STRADA

PRELUNGIREA ALEXANDRU SAHIA

665

STRADA

PRELUNGIREA RECOLTEI

666

STRADA

PRELUNGIREA SENTINELEI

667

STRADA

PRELUNGIREA EDUARD CAUDELLA (strada E)

668

STRADA

PRELUNGIREA ION RATIU

669

STRADA

PRELUNGIREA VIILOR (DE406)

A R T E R A

D E N U M I R E

670

STRADA

PRIETENIEI

671

INTRAREA

PRIMAVERII

672

STRADA

PRIMAVERII

673

STRADA

PRISLOP (str 7)

674

STRADA

PRODUCTELOR

675

INTRAREA

PROF. DR. GHEORGHE MARINESCU

676

STRADA

PROF. GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI

677

STRADA

PROF. NICOLAE TEODOREANU (BROTACEI)

678

STRADA

PROF. SAVU TIMARIU (BUCEGI)

679

STRADA

PROGRESULUI

680

STRADA

PROLETARA

681

STRADA

PRUTULUI

682

STRADA

PUTNA (str 4)

683

STRADA

RACHITASI

684

STRADA

RADU CALOMFIRESCU

685

STRADA

RADU LOGOFAT

686

STRADA

RAHOVA (str 22)

687

STRADA

RAPSODIEI (str A)

688

FUNDATURA

RARISTEI

689

STRADA

RASARITULUI

690

STRADA

RASCOALA 1907

691

INTRAREA

RASURI

692

STRADA

RASURI

693

STRADA

RAZBOIENI

694

STRADA

RAZOARE

A R T E R A

D E N U M I R E

695

STRADA

RAZVAN VODA

696

STRADA

RECOLTEI

697

ALEEA

REMUS

698

STRADA

REMUS OPREANU

699

STRADA

RENASTERII

700

ALEEA

RENASTERII

701

INTRAREA

RETEZAT

702

STRADA

REVOLUTIEI DIN 22 DEC. 1989 (fost KARL MARX)

703

ALEEA

RHODOS

704

STRADA

RIENI

705

STRADA

RÎNDUNELELOR

706

STRADA

RODICA

707

ALEEA

RODICA

708

INTRAREA

RODICA

709

STRADA

ROMA (strada 6)

710

STRADA

ROMANA

711

ALEEA

ROMANITEI

712

ALEEA

ROMULUS

713

STRADA

ROTTERDAM (strada inel A)

714

STRADA

ROVINE

715

STRADA

ROZELOR (DE 388)

716

STRADA

RUBINULUI (strada A)

717

STRADA

SABIN DRAGOI (strada U)

718

STRADA

SABINELOR

719

STRADA

SAFIRULUI (strada F)

720

ALEEA

SALAMINA

721

STRADA

SALCAMILOR

722

STRADA

SALCIILOR

723

STRADA

SALONIC

724

STRADA

SALVIEI (DE 386)

725

STRADA

SAMUEL MICU KLEIN

726

STRADA

SARMISEGETUZA

727

STRADA

SASU DUMITRU

728

STRADA

SASU VASILE

729

ALEEA

SATELITULUI

730

ALEEA

SATURN

731

ALEEA

SCAFANDRILOR

732

STRADA

SCANTEII

733

STRADA

SCHEIA (str 3)

734

STRADA

SCOLII

735

STRADA

SECERISULUI

736

STRADA

SEMANATORULUI

737

INTRAREA

SEMANATORULUI

738

STRADA

SENTINELEI (DE423/1, DE450)

739

STRADA

SERBAN VODA

740

STRADA

SERELOR

741

STRADA

SERGENT ION OLTEANU

742

STRADA

SERGENT NICOLAE GRINDEANU

743

STRADA

SERGENT SCARLAT DRAGAN

744

STRADA

SERGIU CELIBIDACHE (str D)

A R T E R A

D E N U M I R E

745

STRADA

SFANTUL IOAN DAMASCHIN (strada S)

746

STRADA

SHANGHAI

747

STRADA

SIMION BARNUTIU

748

ALEEA

SINZIENELOR (aleea 6)

749

STRADA

SIPOT

750

ALEEA

SIRACUZZA

751

STRADA

SIRENEI

752

STRADA

SIRETULUI

753

STRADA

SIUTGHIOL (DE439)

754

STRADA

SLT. CHIOSE SANDU

755

STRADA

SLT. ABDULACHIM CHIAZIM

756

STRADA

SLT. ACHILE SARY

757

STRADA

SLT. BASARAB

758

INTRAREA

SLT. CHIOSEC SANDU

759

STRADA

SLT. CONSTANTIN MUGUREANU

760

STRADA

SLT. EUGEN TAUTU

761

STRADA

SLT. GH. ECONOMU

762

STRADA

SLT. GHEORGHE N. DUMITRESCU

763

STRADA

SLT. GHEORGHE POPA

764

STRADA

SLT. GHEORGHE SASSU

765

INTRAREA

SLT. GHEORGHE SASSU

766

STRADA

SLT. NICOLAE ROSCULET

767

STRADA

SLT. PETRE PAPADOPOL.

768

STRADA

SLT. TEMELIE ANGHELESCU

769

STRADA

SLT. TITUS BUDAC

A R T E R A

D E N U M I R E

770

STRADA

SLT. VASILE BOGDAN

771

INTRAREA

SLT. VASILE BOGDAN

772

STRADA

SLT.ION ALEXANDRESCU

773

INTRAREA

SLT.ION ALEXANDRESCU

774

STRADA

SLT.ION GHICULESCU

775

STRADA

SMARALDULUI (strada B)

776

STRADA

SMARDAN

777

STRADA

SOARELUI

778

STRADA

SOCULUI (DE 389/7)

779

STRADA

SOFIA (strada 7)

780

STRADA

SOLDAT N. PREDESCU

781

ALEEA

SOLIDARITATII

782

STRADA

SOMES

783

STRADA

SOSEAUA DIN VII

784

STRADA

SOVEJA

785

STRADA

SPATARUL NICOLAE MILESCU

786

STRADA

SPICULUI (strada B)

787

STRADA

SPIRU HARET

788

STRADA

ST. OCTAVIAN IOSIF

789

ALEEA

STADIONULUI

790

STRADA

STADIONULUI

791

ALEEA

STANJENEILOR

792

STRADA

STEAGULUI

793

STRADA

STEFAN CEL MARE

794

STRADA

STEFAN DARASCU (DE456/9)

795

STRADA

STEFAN LUCHIAN

796

STRADA

STEFAN MIHAILEANU

797

INTRAREA

STEFANITA VODA

798

STRADA

STEFANITA VODA

799

ALEEA

STEJARULUI

800

STRADA

STELIAN TOMA

801

STRADA

STELUTEI

802

STRADA

STRAJERULUI

803

STRADA

STUPILOR (DE 451/85)

804

STRADA

SUCEAVA

805

STRADA

SUDULUI

806

STRADA

SULFINEI

807

STRADA

SULMONA

808

STRADA

TABLA BUTII

809

STRADA

TACHE IONESCU (DE469)

810

STRADA

TALAZULUI

811

ALEEA

TATAIA

812

STRADA

TEIULUI

813

STRADA

TELEAJEN (str 2)

814

ALEEA

TELITA

815

STRADA

TEODOR PALADY (DE454/1)

816

STRADA

TEPES VODA

817

STRADA

TERMELE ROMANE (MARINARILOR)

818

STRADA

THEODOR BURADA

819

STRADA

THEODOR NECULUTA

820

INTRAREA

THEODOR SPERANTIA

821

STRADA

THEODOR SPERANTIA

822

ALEEA

THERMA

823

STRADA

TIBERIU BREDICEANU (str G)

824

STRADA

TIMISANEI

825

STRADA

TIMONEI

826

STRADA

TIMPURI NOI

827

STRADA

TINERETULUI

828

ALEEA

TÎRNAVA

829

ALEEA

TISMANA

830

STRADA

TITUS CERGAU (str P)

831

STRADA

TOAMNEI

832

B-DUL

TOMIS (fost Carol, I.V STALIN, 23 AUGUST)

833

STRADA

TOPASCA

834

STRADA

TOPAZULUI (strada G)

835

ALEEA

TOPOLOG

836

STRADA

TOPOLOG

837

STRADA

TOPOLOVENI (str 8)

838

STRADA

TOPRAISAR

839

PRELUNGIREA

TRACTORULUI

840

STRADA

TRACTORULUI

841

STRADA

TRAIAN

842

STRADA

TRAIAN VUIA

843

STRADA

TRANDAFIRULUI

844

STRADA

TRANSILVANIEI

845

STRADA

TRAPANI (strada inel C)

846

STRADA

TRIFOIULUI (DE398/1)

847

ALEEA

TROIA

848

ALEEA

TROTUS

849

STRADA

TUDOR VLADIMIRESCU

850

STRADA

TULCEA

851

PRELUNGIRE

TULCEI

852

STRADA

TUNELULUI

853

STRADA

TURDA

854

ALEEA

ULMULUI

855

ALEEA

UMBREI

856

STRADA

UNIRII

857

ALEEA

UNIVERSITATII

858

STRADA

VALEA ALBA

859

STRADA

VALEA MORII (DE 451)

860

STRADA

VALUL LUI TRAIAN

861

STRADA

VALULUI

862

INTRAREA

VALULUI

863

ALEEA

VANATORI

864

STRADA

VARFUL CU DOR

865

STRADA

VARSOVIA (strada 8)

866

STRADA

VASILE LUCACIU (IOSUB KAHANE)

867

STRADA

VASILE ALECSANDRI

868

STRADA

VASILE CANARACHE

869

INTRARE

VASILE CONTA

870

STRADA

VASILE LUPU

871

STRADA

VASILE PARVAN

872

STRADA

VENETIA (strada 9)

873

STRADA

VENUS

874

INTRAREA

VERDE

875

STRADA

VERDE

876

STRADA

VERONA (strada 10)

877

STRADA

VERONICA MICLE (strada K)

878

ALEEA

VETERANILOR (str E)

879

STRADA

VICEAMIRAL IOAN MURGESCU (PANDELE BECHEANU)

880

STRADA

VIDIN (str 20)

881

STRADA

VIENA (strada 11)

882

STRADA

VIFOR HAIDUCUL (STEFAN DONCIU)

883

STRADA

VIFORULUI

884

STRADA

VIILOR

885

STRADA

VIITORULUI

886

STRADA

VINTILA BRATIANU (DE468/12)

887

STRADA

VÎNTULUI

888

ALEEA

VIOLETELOR

889

STRADA

VIORELELOR

890

STRADA

VIRTUTII

891

ALEEA

VISCULUI (aleea 5)

892

STRADA

VISINILOR

893

STRADA

VOIEVOZILOR (str B)

894

STRADA

VOINEASA (str 18)

895

ALEEA

VOINICULUI

896

STRADA

VOINICULUI

897

INTRAREA

VOINICULUI

898

ALEEA

VRANCIOAIEI (aleea 4)

899

STRADA

VULTURULUI

900

STRADA

WALTER MARACINEANU

901

STRADA

YOKOHAMA

902

ALEEA

ZAMBILELOR

903

STRADA

ZAVOIULUI (DE382)

904

STRADA

ZEFIRULUI

905

STRADA

ZENO VANCEA (A)

906

STRADA

ZILOT ROMANUL

907

STRADA

ZIMBRULUI

908

ALEEA

ZMEUREI

909

STRADA

ZORELELOR

910

STRADA

ZORILOR

T O T A L S T R A Z I : 910

P R E S E D I N T E S E D I N T A,


CONSTANTA

Data_______________


Nomenclator Stradal Constanta

37