Hotărârea nr. 136/2010

HOTARARE DE CONSILIU RPIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.221/2006 PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN IN CADRUL PRIMARIEI MUN.CONSTANTA , CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!