Hotărârea nr. 106/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!