• Hotărârea 293/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALIPIREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 292/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CASARII, DEZAFECTARII SI VALORIFICARII UNOR MIJLOACE FIXE, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, AFLATE IN ADMINISTRAREA RATC, APARTINAND LINIEI DE TRANSPORT CU TROLEIBUZE 48 SI 48 B, PALAS( OIERIE )-GARA- PORT(POARTA 2)
 • Hotărârea 291/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CASARII, DEZAFECTARII SI VALORIFICARII UNOR MIJLOACE FIXE, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, AFLATE IN ADMINISTRAREA RATC, APARTINAND LINIEI DE TRANSPORT CU TRAMVAI 104, BILLA - POARTA 6
 • Hotărârea 290/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCHEIERII DE CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA A CONTRACTULUI DE ASISTENTA PENTRU PROIECT CU JUDETUL CONSTANTA, SC RAJA SA SI BANCA EUROPEANA PENTRURECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
 • Hotărârea 289/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM 637/19.11.2008 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CLM IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NATIONALE ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA
 • Hotărârea 288/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 287/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 286/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNOR TERENURI ÎN SUPRAFATA TOTALA DE 1092 MP DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA S.A. A OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC NATIONAL „VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA” ;
 • Hotărârea 285/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNOR TERENURI ÎN SUPRAFATA TOTALA DE 5456 MP DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA S.A. A OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC NATIONAL „VARIANTA DE OCOLIRE A MUNCIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 284/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCLM NR.526/2008 PRIVIND ÎNSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ;
 • Hotărârea 283/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 282/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 281/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2011
 • Hotărârea 280/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI MILITAR DE URGENTA DR. ALEXANDRU GAFENCU CONSTANTA
 • Hotărârea 279/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL 2011
 • Hotărârea 278/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA
 • Hotărârea 277/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN HCLM NR. 241/11.11.2010
 • Hotărârea 276/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 5456,00 MP, CU NUMAR CADASTRAL 114462 DIN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 275/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA A CENTRALELOR TERMICE AFERENTE CELOR 18 BLOCURI DIN "ANSAMBLUL DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, ZONA BABA NOVAC"
 • Hotărârea 274/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSUSIREA COTELOR PARTI DE TEREN CORESPUNZATOARE APARTAMENTELOR DIN BLOCURILE BN7 SI BN8 SITUATE IN STRADA BABA NOVAC NR.175
 • Hotărârea 273/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGET MUNICIPAL PE ANUL 2010
 • Hotărârea 272/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 271/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIILOR, CATRE SC ENEL DOBROGEA SA A UNOR TERENURI SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONA BABA NOVAC
 • Hotărârea 270/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXPLOATARII SI INTRTINERII RETELELOR EXTERIOARE DE JOASA TENSIUNE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI IN VEDEREA CUMPARARII, ZONA BABA NOVAC" DE CATRE ENEL DOBROGEA SA
 • Hotărârea 269/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REESALONARII CREDITULUI ACORDAT DE UNICREDIT TIRIAC BANK PENTRU SC TELEGONDOLA MAMAIA SRL
 • Hotărârea 268/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INSTITUIRII IPOTECII ASUPRA CONSTRUCTIILOR CE URMEAZA A FI EDIFICATE CONFORM CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.38133/2000 PE TERENUL PROPRIETATEA MUN.CTA SI APROBAREA CESIONARII DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI CARE CONSTITUIE OBIECTUL CONCESIUNII IN FAVOAREA BANCII
 • Hotărârea 267/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRANSMITEREA DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI CONSTANTA CATRE S.C.CONFORT URBAN S.R.L. A SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA RESPECTIV A PASAJELOR SUBTERANE PIETONALE
 • Hotărârea 266/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU1. PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, ÎN VEDEREA TRANSMITERII UNOR TERENURI SITUATE ÎN STATIUNEA MAMAIA, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMATII ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 265/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA SC MOBITOM SRL SI DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT ÎN ZONA BABA NOVAC-LOT 1 CATRE SC CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL ÎN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 264/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE RAEDPP CONSTANTA ASUPRA UNUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 263/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE, SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 262/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN
 • Hotărârea 261/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 260/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE SIGNALISTICA LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 259/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. EGALITATII, STR. LABIRINT, B-DUL I C BRATIANU SI AUTOGARA, TEREN IN SUPRAFATA DE 3097,85 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 258/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. STEFAN CEL MARE, PREL. B-DUL FERDINAND PE LANGA MF1A, PLAJA MODERN, MIRCEA CEL BATRAN, TEREN IN SUPRAFATA DE 2718,35 MP., PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 257/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE B-DUL AUREL VLAICU, ALEEA CAPRIOAREI, BL.17A, STR. DISPENSARULUI, TEREN IN SUPRAFATA DE 14.722,00 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 256/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD-CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E+M-COMPLEX EDUCATIONAL SOCIO-FILANTROPIC SI IMPREJMUIRI ALEEA CAPIDAVA NR.7,M TEREN IN SUPRAFATA DE 1548 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 255/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. ION URSU, STR. CARAIMAN, STR. INCINTA SCOLII NR. 18, STR.DR.GHE.MARINESCU, TEREN IN SUPRAFATA DE 15.400 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 254/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 51/30.03.2010, PRIVIND REGLEMENTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LA LOCUINTELE SITUATE LA BLOCURI, LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 253/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII PENTRU STRADA SITUATA IN ZONA COMPOZITORILOR, STR. BABA NOVAC
 • Hotărârea 252/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND AMENAJAREA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 10190 MP. SPATIU VERDE ÎN PARC CU DENUMIREA DE PARC ROTTERDAM
 • Hotărârea 251/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA SI SCHIMBAREA UNEI DENUMIRI DE STRAZI DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 250/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA COMARNIC
 • Hotărârea 249/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA”
 • Hotărârea 248/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.212/26.03.2009”PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.471/24.09.2007-PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 247/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE CABINET MEDICAL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. IZVOR NR. 27, IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII MEDICALE IN SISTEM "TURA-CONTRATURA", PRECUM SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 246/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE CABINET MEDICAL IN SUPRAFATA DE 48,30MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. IZVOR NR. 27, PRECUM SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 245/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.496/2009 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCLM NR.110/2010
 • Hotărârea 244/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIIOR DE PIATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 243/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII PRIN LICITATIE PUBLICA A BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 242/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 53/28.02.2005 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ATRIBUIREA BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PRIVIND ATRIBUIREA BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 241/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN HCLM NR. 150/2010
 • Hotărârea 240/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNITATILOR DE ASISTENTA SOCIALA PENTRU CARE ASOCIATIILE SI FUNDATIILE POT SOLICITA SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL, PENTRU ANUL 2011, APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE A ASOCIATIILOR I FUNDATIILOR CARE ACORDA SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA PRECUM SI A GRILEI DE EVALUARE
 • Hotărârea 239/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI SCIL CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 238/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2010
 • Hotărârea 237/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM 17/25.01.2008PRIVIND "PROGRAMUL DE RANFORSARE SI REPARARE A TRAMEI STRADALE, DEZAFECTAREA A 25 KM LINIE DUBLA DE TRAMVAI SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN CAROSABIL AUTO SI A INCINTELOR DE INVATAMANT SI CULTURA DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 236/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA
 • Hotărârea 235/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 234/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA,IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 233/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUIPRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 232/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PARCULUI DIN ZONA CET -MUNICIPIUL CONSTANTA (PARCUL VIITORULUI) SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND ADMINISTRAREA PARCULUI VIITORULUI -ZONA CET, CONSTANTA
 • Hotărârea 231/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD-ACTUALIZARE HCLM 198/2000 PRIVIND MODIFICARE HCLM 446/1999 PENTRU APROBARE PUD-"CONSTANTA, ZONA FALEZA-STR. MIHAI EMINESCU " -PROIECT AL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE EDILITAR-URBANA AL MUNICIPIUL;UI CONSTANTA, TEREN IN SUPRAFATA DE 43.022 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, INVESTITIE REALIZATA DECONSILIUL LOCAL CONSTANTA SI FIN.CO.GE.RO. S.P.A. CATANIA-ITALIA
 • Hotărârea 230/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MIORITA, STR.N.GRIGORESCU, STR. PRIMAVERII, STR. ILEANA COSANZEANA, TEREN IN SUPRAFATA DE 9660 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 229/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. LIMANULUI STR. TOAMNEI, STR. PRIMAVERII, TEREN IN SUPRAFATA DE 18641,75 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 228/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MEDEEA, BDUL AUREL VLAICU, STR. VALULLUI TRAIAN, STR. DESPOT VODA, TEREN IN SUPRAFATA DE 8111,95MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 227/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CULT ORTODOX, ZONA CONSTANTA SUD, AL. VETERANILOR NR. 11, TEREN IN SUPRAFATA DE 1510 MP, ATRIBUIT IN FOLOSINTA GRATUITA ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI
 • Hotărârea 226/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. EC. TEODOROIU, STR. SOVEJA, UNIRII, ALEEA CAROSABILA ACCES BL. PS5, TEREN IN SUPRAFATA DE 12696,75MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA D.ECLINCI COSMIN
 • Hotărârea 225/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. ION LAHOVARI, STR. MIHAI VITEAZU, STR. DOBROGEANU GHEREA, STR. MR. GHEORGHE MUREA, TEREN IN SUPRAFATA DE 8009 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA DE LAZAROIU GABRIELA;
 • Hotărârea 224/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. FLORILOR, STR. FULGERULUI, STR. ANDREI MURESAN, STR. BIRUINT'EI, TEREN , IN SUPRAFATA DE 13968,75MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA DE CRISTIAN LACRAMIOARA;
 • Hotărârea 223/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MIORITA, STR. LACULUI, AL. MAGNOLIEI SI AL. BRANDUSELOR, TEREN IN SUPRAFATA DE 37810 MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA DE GREAVU SORIN
 • Hotărârea 222/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU, STR. MARGARITARELOR, BL. 20 SI CIRCULATIE CAROSABILA TEREN IN SUPRAFATA DE 6200MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA DE BALAN MARGARETA
 • Hotărârea 221/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. SUCEAVA, STR. ADAMCLISI SI AL. HERACLEEA, TEREN IN SUPRAFATA DE CCA 14050 MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA DE PISTIREANU STILA
 • Hotărârea 220/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. IC BRATIANU, ALEE CAROSABILA CE DESERVESTE BL. MA3-MA4-MA5, INTR. IC BRATIANU, POD CF, TEREN IN SUPRAFATA DE 11015 MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 219/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. BRAVILOR, STR. GLADIOLEI, STR. OSTROV, TEREN IN SUPRAFATA DE 3500 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 218/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. PETRU- VULCAN, STR. ION VODA, BD. MAMAIA SI ALEE CAROSABILA, TEREN IN SUPRAFATA DE 7222 MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 217/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MARAMURES, STR. VASILE LUCACIU, STR. ROMANA SI STR. NICOLAE BALCESCU, TEREN IN SUPRAFATA DE 23445 MP, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE S I JURIDICE, INVESTITIE REALIZATA DE GRASU STERE
 • Hotărârea 216/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN HCLM ILL. 199/06.09.2010 "PRIVIND EXTINDEREA RARA LICITATIE PUBLICA CU 56,71 MP, A SUPRAFETEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE ILL. 73073/07.06.2002, INCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANTA CU S.C. GOLD CONSULT S.
 • Hotărârea 215/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI. SI IN REGIM DE INCHIRIERE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 214/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA IN MUNICIPIUL CONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA PRECUM SI A ACTIVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE
 • Hotărârea 213/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA PE ANUL 2011
 • Hotărârea 212/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RATC CONSTANTA PE ANUL 2011
 • Hotărârea 211/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12.2009 ALE RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 210/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2010 ALE RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 209/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE 2010
 • Hotărârea 208/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COPMPLETAREA HCLM NR.526/2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 207/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCLM NR.150/2002 IN SENSUL TRECERII DIN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A PARCARII SITUATE IN FATA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN, STR.NICOLAE IORGA
 • Hotărârea 206/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSUSIREA COTELOR PARTI DE TEREN CORESPUNZATOARE APARTAMENTELOR DIN BLOCURILE BN5 SI BN6 SITUATE IN STR.BABA NOVAC NR.177, BN12SI BN13 SITUATE IN STR.BABA NOVAC NR.181
 • Hotărârea 205/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. AVIATOR LOAN MUNTENESCU, STR. VASILE CRAIU, STR. PODULUI, STR. CHILIEI, TEREN IN SUPRAFATA DE 2600 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 204/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BL. U2 - U4 -ALEE CAROSABILA, BLOC U, PIATA FALEZA NORD - ALEE CAROSABILA, BL. FZ 17A -STR. UNIRII, TEREN IN SUPRAFATA DE 12100MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 203/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. MAMAIA, STR. GARABET IBRAILEANU, STR. FAGETULUI, STR. RAZBOIENI, TEREN IN SUPRAFATI DE CCA 6725MP,PROPRIETATEAPERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 202/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. BASARABI, BD. 1 DECEMBRIE 1918, STR. GARII, BL. F16, TEREN IN SUPRAFATA DE 12000 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 201/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR 160/2010 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI PARCARE VERDE-CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA ZONA SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 200/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA PERSOANELOR SEMNATARE ALE BILETELOR LA ORDIN EMISE DE CATRE S.C. CONFORT URBAN SRL PRIN DISPOZITIE
 • Hotărârea 199/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EXTINDERII FARA LICITATIE PUBLICA CU 56,71 MP, A SUPRAFETEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 73073/07.06.2002 INCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANTA CU S.C. GOLD CONSULT S.A.
 • Hotărârea 198/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 322/18.06.2008- "PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 471/24.09.2007-“PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE(TERENURI/VÂNZARI) APARNINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANNA
 • Hotărârea 197/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARNIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANNA;
 • Hotărârea 196/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI A TERENULUI SITUAT ÎN BABA NOVAC-LOT 2 CATRE SC ABC VAL SRL ÎN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, DESTINATE CUMPARARII;
 • Hotărârea 195/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ABROGAREA ART. 2 DIN HCLM NR. 642/2008;
 • Hotărârea 194/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NANIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. A OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC NATIONAL ‘’VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA’’;
 • Hotărârea 193/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA A UNOR SUPRAFETE DE TEREN
 • Hotărârea 192/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 250 MP SITUAT IN ZONA ANADALCHIOI, ALEEA DIMITRIE ONCIU INTERSECTIE CU STR.TELEAJEN 8
 • Hotărârea 191/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 190/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 189/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. 23 AUGUST, BD. MAMAIA, STR. BIBESCU VODA, STR. CHILIEI, TEREN IN SUPRAFATA DE 11816,25 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 188/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA CARTIER TOMIS PLUS, PARCELELE VN 280, VN 285 SI A495/2/211-PALAZU MARE
 • Hotărârea 187/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ-PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR.CIPRIAN PORUMBESCU, STR. DOROBANTI, BD. MAMAIA, STR. CHILIEI IN SUPRAFATA DE 10797,5 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 186/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ- PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. BANU MIHALCEA, STR. DR.ION RATIU, BD. MAMAIA, STR. CHILIEI IN SUPRAFATA DE 10993,00 MP, PEOPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 185/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ- PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. PANAIT CERNA, STR. RAZBOIENI, STR. MARAMURES, STR. ION ANDREESCU IN SUPRAFATA DE 19590,91 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 184/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ-PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. VARFUL CU DOR, INTR. CALAFATULUI, STR. MITROPOLIT COSTACHE VENIAMIN, STR. LIVEZILOR, STR. SERELOR, STR. DEMOCRATIEI IN SUPRAFATA DE 4,85 HA, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 183/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBARE PUZ-HALA REPARALII UTILAJ AGRICOL, TEREN ÎN SUPRAFANA DE 3500 MP, SITUAT IN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANNA, PARCELA A 663/4/2/2/1/1, PROPRIETATE SC TOM SI JERRY OSTROV FILIALA CONSTANLA SRL ;
 • Hotărârea 182/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 444/2009 PRIVIND APROBARE PUZ- MANSARDARE LOCUINTA P+1E(CORP C2) INTRARE IN LEGALITATE, STR. INULUI NR. 16, TEREN IN SUPRAFANA DE 294 MP DIN ACTE SI 283,43 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE ALDEA BOBOCEL SI MARIA
 • Hotărârea 181/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRIVIND APROBARE PUZ- PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR.TIMISANA, LOCUINNE INDIVIDUALE CU ACCES DIN STR. NOUA, STR. UNIRII, BL. PA1, PA3 ÎN SUPRAFANA DE 7645 MP, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 50317/14.04.2010, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 180/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ- PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR.NICOLAE NEGRU, STR. IZVOR, STR. POPORULUI, STR. RASURI ÎN SUPRAFANA DE 20.674 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE;
 • Hotărârea 179/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ- PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR.IZVORULUI, STR. DR.ION RANIU, STR. PETRU VULCAN, STR. ION ADAM, STR.DR.N.SADOVEANU IN SUPRAFANA DE 11.650 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 178/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. IZVORULUI, STR. STEAGULUI, STR. DORULUI, STR. CRINULUI, IN SUPRAFATA DE 10770 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 177/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. INFRATIRII, STR. PREL. 8 MARTIE, STR. DUMITRU MARINESCU, STR. DEZROBIRII IN SUPRAFATA DE 20751 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 176/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 450/2009 PRIVIND APROBAREA PUZ -CONSTRUIRE IMOBIL D+P+5E -BLOC LOCUINTE, AL. AFINEI, TEREN IN SUPRAFATA DE 840 MP POTRIVIT ACTELOR SI 856 MP POTRIVIT MASURATORILOR
 • Hotărârea 175/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LUCRARILOR SUPLIMENTARE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SEDIU ADMINISTRATIV PENTRU SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE, INCLUSIV CABINET MEDICAL PEDIATRIE-CABINET PSIHOLOG-ALEEA MALINULUI NR.4 CONSTANTA"
 • Hotărârea 174/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 173/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE, CU TOATE MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE;
 • Hotărârea 172/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 171/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 170/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM 440/2009 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE , TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA PE ANUL 2010
 • Hotărârea 169/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 467/2009 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010
 • Hotărârea 168/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 167/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.678/2008 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT SI A ACORDULUI DE PARTENERIAT CORESPUNZATOR PROIECTULUI "CONSTANTA-PRIMUL PAS IN LUNGA TA CALATORIE " -PROMOVARE ZONE TURISTICE CONSTANTA-MAMAIA
 • Hotărârea 166/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU IN VEDEREA MODIFICARII HCLM NR.38/2010 PRIVIND APROBAREA VALORII UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITATI PUBLICE SI CONEXE ACESTORA, PRESTATE DE CATRE SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 165/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DRUMULUI COMUNAL DC 89-TRONSONUL SITUAT PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA;
 • Hotărârea 164/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 111/2010 SI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ETAPA SF"RACORD DRUMURI INTERIOARE'
 • Hotărârea 163/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES LOCAL "SUBTRAVERSARE DN 2ASI SISTEMATIZARE ACCES"
 • Hotărârea 162/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA CU SC CARREFOUR ROMANIA SA SI SC METROPOLIS INVESTITII IMOBILIARE SRL A UNUI PROTOCOL DE ACORD REFERITOR LA TERMENII SI CONDITIILE IN CARE PARTILE INTELEG SA COLABOREZE, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI "SUBTRAVERSARE DN 2A SI SISTEMATIZARE ACCESE"
 • Hotărârea 161/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DE CATRE SC CARREFOUR ROMANIA SA SI SC METROPOLIS INVESTITII IMOBILIARE SRL, CU TITLU GRATUIT, CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA, A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA UNEI SUME DE BANI, IN SCOPUL ACHITARII CONTRAVALORII RAPORTULUI DE EVALUARE, ACHITARII DESPAGUBIRILOR PENTRU EXPROPRIEREA IMOBILELOR SITUATE PE AMPLASAMENTUL DRUMULUI, ACHITARII TAXEI PRIVIND DOCUMENTATIA CADASTRALA, PRECUM SI IN SCOPUL ACHITARII ORICAROR ALTE TAXE NECESARE PENTRU REALIZAREA LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES LOCAL "SUBTRAVERSARE DN 2A SI SISTEMATIZARE ACCESE"
 • Hotărârea 160/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "PARCARE VERDE-CONSTRUIREA UNEI PARCARI SUPRAETAJATE, ZONA SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTE CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 159/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PARCARE VERDE-CONSTRUIREA UNEI PARCARI SUPRAETAJATE, ZONA SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA", ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE;
 • Hotărârea 158/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2010
 • Hotărârea 157/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTAPE ANUL 2010
 • Hotărârea 156/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL2010 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL2010 ALE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 155/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARIINBUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2010 ALE RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 154/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2010
 • Hotărârea 153/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR RATC CONSTANTA LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUN.CONSTANTA
 • Hotărârea 152/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUARII MANAGEMENTULUI ASISTENTEI MEDICALE LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA
 • Hotărârea 151/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCLM NR. 27/05.02.2010
 • Hotărârea 150/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 149/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RESPINGEREA CERERII PENTRU EXONERAREA SC FIN.CO.GE.RO.SP A CATANIA ITALIA DE OBLIGATIA DE PLATA A IMPOZITULUI PE TERENURILE CE LAC OBIECTUL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE NR.38133/2000 SI NR.38134/2000 DE IA DATA SEMNARII ACESTORA, RESPECTIV 15.06.2000 SI PANA LA DATA SEMNARII PROCESELOR VERBALE DE PREDARE PRIMIRE NR.78155/28.05.2009 PENTRU TERENUL SITUAT IN ZONA FALEZA NORD SI NR.175206/13.01.2010 PENTRU ZONA FALEZA - STR.MIHAI EMINESCU
 • Hotărârea 148/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE INFRATIRE INTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ROMANIA SI PRIMARIA PROVINCIALA DIN CALLAO, PERU
 • Hotărârea 147/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNLCIPIULUI CONSTANTA" DOMNULUI DOBRE MIRCEA
 • Hotărârea 146/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOMNULUI STOICA GHEORGHE
 • Hotărârea 145/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNLCIPIULUI CONSTANTA" DOMNULUI STROE FELIX
 • Hotărârea 144/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOMNULUI MOISOIU-ANASTASIU DANUT-NICUSOR
 • Hotărârea 143/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL, GHEORGHE FLORIN PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI
 • Hotărârea 142/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL, IBRAIM TEMUR PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI
 • Hotărârea 141/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 473/09.11.2009 PENTRU STABILIREA CONSUMULUI LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOVEHICULELE UTILIZATE DE PRIMARIA: MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 140/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 396/2009 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 139/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 138/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PRETULUI DE FACTURARE AL APEI DE ADAOS MASURATA LA LIMITA DE PROPRIETATE DINTRE FURNIZOR SI UTILIZATOR;
 • Hotărârea 137/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TENNICE IN SISTEM CENTRALIZAT AL RADET CONSTANTA;
 • Hotărârea 136/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU RPIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.221/2006 PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN IN CADRUL PRIMARIEI MUN.CONSTANTA , CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 135/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXEI DE PARTICIPARE LA TARGUL NATIONAL AL MESTERILOR POPULARI DIN ROMANIA, ORGANIZAT ANUAL DE MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA
 • Hotărârea 134/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EVALUARII FINALE A MANAGEMENTULUI LA MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA
 • Hotărârea 133/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 83/07.03.2007 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI-LITORAL
 • Hotărârea 132/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ-PENTRU TERENUL DELIMITAT DE PREL. STR. FULGERULUI, STR. EDUARD CAUDELLA, STR. DEZROBIRII, INCINTA ACADEMIA NAVALA IN SUPRAFATA DE 32000 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 131/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 23/2005 PRIVIND APROBAREA PUD-CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. ONESTI NR. 63, TEREN IN SUPRAFATA DE 482,05 MP POTRIVIT ACTELOR SI 481,15 MP POTRIVIT MASURATORILOR, PROPRIETATE DRAGU ION SI ELENA
 • Hotărârea 130/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN ZONA CAMPUSULUI UNIVERSITAR, DELIMITAT DE BD. AUREL VLAICU SI STRIZILE RUBINULUI, SMARALDULUI SI DIAMANTULUI, TEREN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 5 HA, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 129/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. BABA NOVAC, STR. STEAGULUI, STR. ANDREI MURESAN, STR. BIRUINTEI IN SUPRAFATA DE 10797.5 MP, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 38697/19.03.2010, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 128/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. IC BRITIANU, STR. CIBINULUI, STR. LABIRINT SI STR. EGALITATII, TEREN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 1 HA, PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 127/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE, DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 126/2010 - Municipiul Constanța

  'HO T A.RA R E PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR.20/2010 PRIVIND ALIPIREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 125/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARER.A.E.D.P.P. CONSTANTA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 200 MP, LOT 2, SITUAT IN STR. STEFAN MIHAILEANU NR.44
 • Hotărârea 124/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALIPIREA UNOR LOTURI DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 123/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONA DELFINARIU, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
 • Hotărârea 122/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TRONSON AFERENT STRAZII CRISULUI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 121/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA S.C. VILA S.A. CONSTANTA A UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 120/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA HCLM NR. 61/1992, ANEXA 3 PCT. 1, POZ. 6, IN CE PRIVESTE SUPRAFATA AFERENTA IMOBILULUI PIATA AGROALIMENTARA TOMIS NORD
 • Hotărârea 119/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIULPRIVAT AL MUNICIPIULUICONSTANTA
 • Hotărârea 118/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI CONSTANTA IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI PENTRU REGLEMENTAREA JURIDICA A TERENURILOR AFERENTE
 • Hotărârea 117/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA;
 • Hotărârea 116/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 115/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HCLM NR. 526/2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 114/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PROIECT AL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE EDILITARA A MUNICIPIULUI CONSTANTA -ZONA FALEZA STR.MIHAI EMINESCU " (FIN CO GE RO SPA)
 • Hotărârea 113/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PROIECT AL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE EDILITARA A MUNICIPIULUI CONSTANTA -ZONA FALEZA NORD" (FIN CO GE RO SPA)
 • Hotărârea 112/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RIVIERA TOMIS - INTRE STATIUNEA MAMAIA SI PORTUL TOMIS CONSTANTA", IN ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE
 • Hotărârea 111/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU "RACORD DRUMURI INTERIOARE" AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE LOCUINFE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE" - CARTIER BABA NOVAC, ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE
 • Hotărârea 110/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.496/2009 SI A ANEXEI NR.L LA HCLM NR.74/2010
 • Hotărârea 109/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPLETARII HCLM NR.471/2007 - PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI) APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 108/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SI/SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 107/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REVOCAREA DOMNULUI ROHAN RENEE DIN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC. TELEGONDOLA MAMAIA SRL SI DESEMNAREA DOMNULUI DAN LUCIAN VICTOR IN LOCUL ACESTUIA
 • Hotărârea 106/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN
 • Hotărârea 105/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INCHIRIEREA UNUI SPATIU ADMINISTRATIV PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII "CENTRULUI DE INFORMARE CETATENI PENTRU RELATII CU PUBLICUL" SI A "SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR" CU SUPRAFATA TOTALA DE APROXIMATIV 400 MP. SITUAT IN ZONA DE NORD A MUN.CONSTANTA
 • Hotărârea 104/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECUNOASTEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA AL CONSUMCOOP CONSTANTA PE AMPLASAMENTUL ACTUAL AL TERENULUI SITUAT IN CONSTANTA -SAT VACANTA, AFERENT CASA MARAMURES
 • Hotărârea 103/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. A UNEI CLADIRI IN CARE FUNCTIONEAZA ATELIERUL DE ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA SI TELECOMUNICATII
 • Hotărârea 102/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA COMISIILOR PENTRU EVALUAREA MANAGERILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 101/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA;
 • Hotărârea 100/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC “CONSOLIDARE CLADIRE P.T. 70, AFLATA ÎN EXPLOATAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI”;
 • Hotărârea 99/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA
 • Hotărârea 98/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2009, INTOCMITE CONFORM OMF 1752/2005 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, ALE RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 97/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2009 AL R.A.T.C. CONSTANTA
 • Hotărârea 96/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA SI SCHIMBUL UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 95/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA IN FAVOAREA FEDERATIEI COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROMANIA - CULTUL MOZAIC A SERVITUTII DE TRECERE ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 7 MP, SITUAT IN STR SULMONA NR. 7, CONFORM PLANULUI DE SITUATIE
 • Hotărârea 94/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 37/30.03.2010
 • Hotărârea 93/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.467/2009 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010
 • Hotărârea 92/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011
 • Hotărârea 91/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 624/22.10.2008, A HCLM NR. 384/23.07.2009, A HCLM NR. 466/30.10.2009 SI A HCLM NR. 27/05.02.2010
 • Hotărârea 90/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE, PENTRU TINERI, DESTINATE CUMPARARII SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE-ANSAMBLUL STEFANITA VODA, CARTIERUL AL II-LEA, IN ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE
 • Hotărârea 89/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL, PRECUM SI A CONTULUI DE EXECUTIE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR DIN AFARA BUGETULUI LOCAL, PE ANUL 2009
 • Hotărârea 88/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 87/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. SOVEJA, BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU, BLOCURILE AFLATE LA INTERSECTIA BD. TOMIS CU BD. LAPUSNEANU , COMPLEX MEGAIMAGE SI BD. TOMIS, TEREN PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 86/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C."EDIL URBAN" S.R.L.
 • Hotărârea 85/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 84/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 83/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L.M. NR. 526/2008 PRIVIND ÎNSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 82/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI;
 • Hotărârea 81/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE BD. I.G.DUCA, STR. GRIVITEI, STR. SABINELOR, STR. AVRAM JANCU SI STR. ATELIERELOR IN SUPRAFATA DE 47516 MP, CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 13900/29.01.2010, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 80/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 49/2010 PRIVIND APROBAREA PUD -CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+15E LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE SI SERVICII, CONSTANTA SUD, PARCELA A 1/1, STR. G-RAL DE BRIGADA LOAN EREMIA NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 13000 MP, PROPRIETATE SC TUNDRIA PATRU INVEST SRL
 • Hotărârea 79/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, CARTIERUL AL-II-LEA STEFANITA VODA, LOTUL FIIND DELIMITAT ASTFEL: LA N-E DE ALEEA ZMEUREI, LA N-V DE PROPRIETATI PRIVATE SITUATE DE-A LUNGUL STR. TUICEI, LA S-V DE STR. STEFANITA VODA, LA S-E DE PROPRIETATI PRIVATE SITUATE DE-A LUNGUL STR. SOVEJA, TEREN IN SUPRAFATA DE 60.000.00 MP, REPREZENTAND DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 78/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 423/2006 PRIVIND APROBAREA PUZ-CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E - VULCANIZARE SI DEPOZIT DE ANVELOPE LA D+P SI LOCUINTA LA ETAJ, ZONA MEDEEA, BD. AUREL VLAICU NR. 128, TEREN IN SUPRAFATA DE 294,70 MP, PROPRIETATE ENICA DUMITRU SI FLORICA
 • Hotărârea 77/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 569/2007
 • Hotărârea 76/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT
 • Hotărârea 75/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 637/09.11.2008 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NATIONALE ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA
 • Hotărârea 74/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI REPUBLICAREA ANEXEI 2 LA HCLM NR.39/2010
 • Hotărârea 73/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA ASOCIATIEI JUDETENE CONSTANTA A SPORTULUI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP A SUMEI DE 38.200 LEI DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010, IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI DE CATRE PERSOANELE CU HANDICAP, CONFORM LEGII NR. 448/2006
 • Hotărârea 72/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 83/07.03.2010 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI-LITORAL
 • Hotărârea 71/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCLM NR. 157/2006 PRIVIND INFIINTAREA UNEI COMISII SPECIALIZATE IN DOMENIUL EFICIENTEI ENERGETICE, MODIFICAT PRIN HCLM NR. 79/2008
 • Hotărârea 70/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 65/30.03.2010.
 • Hotărârea 69/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CIMITIRELOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 68/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 467/2009 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010
 • Hotărârea 67/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRA TORILOR SI ACOPERIREA PIERDERII PENTRU ACTIVITATEA EXERCITIULUI FINANCIAR AL S.C."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA PE ANUL 2009
 • Hotărârea 66/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSUSIRCEA DE CATRE CONSILIUL LOCAL CONSTANTA, IN NUMELE MNNICIPIULUI CONSTANTA, A RECURSULUI DECLARAT IMPOTRIVA INCHEIERII DIN 24.03.2010 PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE SESIZARE A CURTII CONSTITUTIONALE, EXCEPTIILE INVOCATE FIIND INADMISIBILE, SI CONSTATAREA IN CONFORMITATE CU ART. 300 COD PROCEDURA PENALA A REGULARITATII ACTULUI DE SESIZARE A INSTANTEI, PRONUNTATA IN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008.
 • Hotărârea 65/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI AVOCAT IOAN NEAMTU IN VEDEREA REPREZENTARII SI APARARII INTERESELOR CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA PENTRU MUNICIPIUL CONSTANTA, IN CALITATE DE PARTE VATAMATA IN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008,INREGISTRAT PE ROLUL CURTII DE APEL BUCURESTI, CU TERMEN DE CONTROL IN DATA DE 31.03.2010.
 • Hotărârea 64/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPJULUJ CONSTANTA" DOMNULUJ JEAN NOEL KERDRAON
 • Hotărârea 63/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUJ CONSTANTA" DOMNULUI TOMA LAURENTIU MIHAL
 • Hotărârea 62/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU ACORDAREA TITLULUL DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUL CONSTANTA" DOMNULUI STANESCU IONUT RUDI
 • Hotărârea 61/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA ANEXEI LA HCLM 396/2009 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 60/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.000 LEI IN VEDEREA RESTITUIRII CHELTUIELILOR AFERENTE FORMALITATILOR DE PUBLICITATE IMOBILIARA, SUPORTATE DE CATRE PERSOANELE FLZICE SAU JURIDICE CARORA PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA LE-A ATRIBUIT PROPRIETATI IMOBILIARE PRIN SOLUTIONAREA NOTIFICARILOR FORMULATE IN BAZA LEGII 10/2001, CA URMARE A APARITIEI ULTERIOARE A UNOR CAUZE INDEPENDENTE DE VOINTA PERSOANELOR SUSMENTIONATE, CAUZE CARE AU DETERMINAT MODIFICAREA AMPLASAMENTELOR ATRIBUITE INITIAL.
 • Hotărârea 59/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI PAROHIA BISERICII ORTODOXE "SFANTUL ILIE", A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 96,00 MP, SITUAT IN CONSTANTA, STR. ION URSU NR.38, REPREZENTAND DIFERENTA DIN MASURATORI
 • Hotărârea 58/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 15.277 MP - LOT 15, SITUAT IN ZONA BABA NOVAC DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 57/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN GESTIUNEA DELEGATA LA SCIL CONFORT URBAN SRL A IMOBILULUI REPREZENTAND "PASAJ RUTIER FILIMON SARBU"
 • Hotărârea 56/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 55/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARA.RE PRIVIND INCETAREA APLICABILITATII HCLM NR. 231/2008 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADM INISTRAREA COLEGIULUI CAROL I A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXTINDERE DE 4 SALI DE CLASA SI SUPRAETAJARE GRUP COLEGIUL CAROL I" CONSTANTA, PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE SUPRAETAJARE
 • Hotărârea 54/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 53/2010 - Municipiul Constanța

  PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L.M.NR. 526 / 2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 52/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ECOSAL S.R.L
 • Hotărârea 51/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA REGLEMENTIRII LUCRIRILOR DE CONSTRUIRE LA LOCUINTELE SITUATE IN BLOCURI, LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 50/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 359/2008 PRIVIND APROBAREA PUZ -CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, STR. ION IONESCU DE LA BRAD NR. 12A, TEREN IN SUPRAFATA DE 112 MP, PROPRIETATE DAN IULIAN
 • Hotărârea 49/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUD CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+15E-LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE SI SERVICII, CONSTANTA SUD, PARCELA A1/1, STR. GENERAL DE BRIGADA IOAN EREMIA NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 13000 MP, PROPRIETATE SC TUNDRIA PATRU INVEST SRL
 • Hotărârea 48/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRE A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 22.359 MP, SITUAT IN ZONA PENINSULA "CAROL I''
 • Hotărârea 47/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRE A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 13.473 MP, SITUAT IN ZONA CET CONSTANTA
 • Hotărârea 46/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRE A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 20000 MP,SITUAT IN ZONA INTRARE SAT VACANTA "EXPOFLORA"
 • Hotărârea 45/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ-CONSTRUIRE HALA SI SEDIU ADMINISTRATIVP-REPARATII ECHIPAMENTE AGRICOLE, SEDIU ADMINISTRATIV P+1E, ANEXA P SI FOSA SEPTICA, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 3015 MP, PROPRIETATE IOMER FETIN SI LACME
 • Hotărârea 44/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE
 • Hotărârea 43/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 468/2009 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE PERSONAL SI A STATULUI DE FUNCTII LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 42/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA UNEI MASURI IN DOMENIUL SALARIZARII PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ~I ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 41/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 531 MP SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI "CONDUCTA DE GAZE NATURALE DE MEDIE PRESIUNE", ZONA STATIUNII MAMAIA - NAVODARI, PRECUM ~I APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI SI A STUDIULUI DE OPORTUNITATE.
 • Hotărârea 40/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI ~I/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 39/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 DIN H.C.L.M. NR. 319/2008, PRECUM ~I ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 273/2008, MODIFICATA DE H.C.L.M. NR. 472/2009
 • Hotărârea 38/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VALORII UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITATI PUBLICE ~I CONEXE ACESTORA, PRESTATE DE CATRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
 • Hotărârea 37/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ~I STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C.L.M. NR. 4/05.02.2010
 • Hotărârea 36/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR ~I FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2010 ~IA NIVELURILOR SUBVENTIILOR
 • Hotărârea 35/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII NR.17/25.01.2008 PRIVIND "PROGRAMUL DE RANFORSARE SI REPARARE A TRAMEI STRADALE, DEZAFECTAREA A 25 KM LINIE DUBLA DE TRAMVAI SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN CAROSABIL AUTO SI A INCINTELOR INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SI CULTURA DIN MUNICIPIUL CONSTANTA "
 • Hotărârea 34/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI RATC PE ANUL 2010
 • Hotărârea 33/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2010 ALE RAEDPP
 • Hotărârea 32/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 31/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE BUGET MUNICIPAL PE ANUL 2010
 • Hotărârea 30/2010 - Municipiul Constanța

  HOT ARARE PRIVIND APROBAREA UNEI MASURI IN DOMENIUL SALARIZARII PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 29/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRI VIND RETRAGEREA DREPTULUI DE REFOLOSINTA S.C. ALMACONS SRL SI DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT IN ZONA BABA NOVAC - LOT 1 CATRE S.C. MOBITOM SRL IN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 28/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REFINANTARII CREDITULUI ACORDAT DE UNICREDIT TIRIAC BANK PENTRU SC TELEGONDOLA MAMAIA SRL DE CATRE VOLKSBANK ROMANIA SI DESCHIDEREA UNEI LINII DE CREDIT LA BANCA REFINANTATOARE
 • Hotărârea 27/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERARII UNOR NOI UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-CANAL CONSTANTA SI MODIFICAREA HCLM NR.466/2009
 • Hotărârea 26/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2010
 • Hotărârea 25/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 24/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA PUZ AUREL VLAICU, STR. CRISULUI
 • Hotărârea 23/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA COMCEREAL, PALAZU MARE, STR. AL. SAHIA NR. 1
 • Hotărârea 22/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ-INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DE ALIMENTATIE PUBLICA, DIFUZARE PRESA, BIROURI SI SPATII ANEXE, DJ 156, EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PARCELA 610/5, TEREN IN SUPRAFATA DE 45000 MP, PROPRIETATE SC ASOCIATII SRL
 • Hotărârea 21/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ-INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE PARC AUTO-EXPO, SHOWROOM,SPALATORIE SI SERVICE AUTO, COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZIT DJ 156, PARCELA 606/8 SI 606/9, TEREN IN SUPRAFATA DE 39500 MP, PROPRIETATE SC ASOCIATII SRL
 • Hotărârea 20/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALIPIREA UNOR SUPRAFTE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA , IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 19/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII IN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A A OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC NATIONAL "VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 18/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 411/26.11.2001 IN SENSUL EXTINDERII TERENULUI DAT IN FOLOSINTA GRATUITA ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI SITUAT IN CONSTANTA, ZONA BROTACEI, STR. ADAMCLISI-STR. SUCEAVA CU SUPRAFATA DE 348 MP, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX SOCIAL FORMAT DIN GRADINITA ORTODOXA SI CASA PAROHIALA
 • Hotărârea 17/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 16/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCLM NR. 526/2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 15/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 14/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3462 MP SITUAT IN CONSTANTA, ZONA UNIVERSITATII MARITIME, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTAN!A IN VEDEREA AMENAJARII UNUI PARC
 • Hotărârea 13/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUBVENTIONAREA DEFICITULUI REZULTAT DIN ADMINISTRAREA LOCUINTELOR DESTINATE INCHIRIERII, CONSTRUITE DE ANL
 • Hotărârea 12/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 85/27.02.2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL R.A.E.D.P.P. CONSTANTA, PRECUM SI A ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE PERSONAL AL ACESTEIA
 • Hotărârea 11/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA PE ANUL 2010
 • Hotărârea 10/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL2010 SI LISLA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL2 010 ALE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 9/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIV IND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2010
 • Hotărârea 8/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2010 ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA;
 • Hotărârea 7/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 6/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 5/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMANDAMENTULUI DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL DE CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE, ANSAMBLUL REZIDENTIAL BABA NOVAC, APROBAT PRIN HCLM NR.640/2008 SI MODIFICAT PRIN HCLM NR.15/2009;
 • Hotărârea 4/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN HCLM NR.499/2009;
 • Hotărârea 3/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL MUNICIPAL PROVIZORIU PE ANUL 2010;
 • Hotărârea 2/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL MUNICIPAL PE ANUL 2009;
 • Hotărârea 1/2010 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRETULUI DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEMUL CENTRALIZAT AL RADET CONSTANTA