• Hotărârea 672/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SPIT-VBL CONSTANTA PENTRU ANUL 2009
 • Hotărârea 512/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICARE HCLM NR. 340/2008
 • Hotărârea 511/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL LOCAL PE ANUL 2009
 • Hotărârea 510/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI "MODIFICARE PUZ-REVITALIZARE URBANA ZONA LUNA PARC, MODIFICARE HCLM NR . 130/26.04.2001", TEREN IN SUPRAFATA DE 6,13 HA, PARTE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PARTE PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 509/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE INCHIRIERE PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 508/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOMNULUI ION TITOIU
 • Hotărârea 507/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 506/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SUBTRAVERSARE DN 2A SI SISTEMATIZARE ACCESE", PRECUM SI A INDICATORIILOR TEHNICO-ECONOMICI IN FAZA STUDIU DE FEZABILITATE
 • Hotărârea 505/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 12/2009 IN SENSUL REACTUALIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SI REDENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII SUB TITLUL "REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL- MAMAIA TELESCHI"
 • Hotărârea 504/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI - SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CRESE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA, APROBATE PRIN HCLM 17/2009
 • Hotărârea 503/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA HCLM 396/2009 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 502/2009 - Municipiul Constanța

  H OTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SI/SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 501/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 662/17.12.2008 REFERITOR LA STATUL DE FUNCTII AL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA,
 • Hotărârea 500/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL 2010
 • Hotărârea 499/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN HCLM NR. 475/09.11.2009
 • Hotărârea 498/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2009
 • Hotărârea 497/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2009
 • Hotărârea 496/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA PROTOCOALELOR DE ÎNTELEGERE ÎNCHEIATE CU ANTREPRENORII SI A ANTECONTRACTELOR DE VÂNZARE-CUMPARARE ÎNCHEIATE CU BENEFICIARII, CA URMARE A REDUCERII PRETURILOR LOCUINTELOR IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII.
 • Hotărârea 495/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 494/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI DE PRINCIPIU IN VEDEREA PRELUARII TERENULUI IN SUPRAFATA DE 15.754,68MP, DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI CONSTANTA, SITUAT IN ZONA SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 493/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL COMPLEX COMERCIAL CORA, STR.CUMPENEI NR.2, TEREN IN SUPRAFATA DE 50742,2MP, PROPRIETATE S.C.TEMESTATE SRL
 • Hotărârea 492/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA PREMIULUI DE 5% DIN CHELTUIELILE CU SALARIILE AFERENTE ANULUI 2009 PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 491/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DECLARAREA CA FIIND DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARILOR DE SISTEMATIZARE A CIRCULATIEI AUTO EFECTUATA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI SUBTRANSVERSARI A ACTUALULUI TRASEU AL DN 2 A IN ZONA DE ACCES LA COMPLEXUL COM. TOM, BD. TOMIS NR. 401
 • Hotărârea 490/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE TEREN IN INTRA VILAN SI CONSTRUIRE SHOW-ROOM SI SERVICE AUTO PORSCHE, DN3A, TEREN IN SUPRAFATA DE 4 HA, PROPRIETATE SC PORSCHE IMMOBILIEN SRL
 • Hotărârea 489/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTANTA - CUMPANA, TEREN IN SUPRAFATA DE 89,14 HA, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 488/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 497/2007
 • Hotărârea 487/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR.496/2007
 • Hotărârea 486/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE “PARCUL VIITORULUI”, OBIECTIVULUI DE INVESTITII CARE SE CONSTRUIESTE ÎN ZONA CET, CONSTANTA, DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN PARTENERIAT CU S.C. PETROM S.A
 • Hotărârea 485/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎMPUTERNICIREA UNOR PERSOANE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN VEDEREA APLICARII SENTINTEI CIVILE NR.1225/22.09.2008 A TRIBUNALULUI CONSTANTA, IREVOCABILA PRIN DECIZIA CIVILA NR.160/CA/17.04.2009 A CURTII DE APEL CONSTANTA ;
 • Hotărârea 484/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE, DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 483/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR. 154/2001 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE IN STATIUNEA MAMAIA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.PC.ONSTANTA,
 • Hotărârea 482/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 481/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 480/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 479/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LINIILOR PRIORITARE, A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE ACORDA SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA, PRECUM SI A GRILEI DE EVALUARE
 • Hotărârea 478/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE ACORDA SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA SI CARE SOLICITA SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 477/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.471/24.09.2007 -" PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI) APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA - CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE"
 • Hotărârea 476/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 222/2008 REFERITOR LA STATUL DE FUNCTII SI ORGANIGRAMA ALE CENTRULUI SOCIAL CONSTANTA, INCEPAND CU DATA DE 01.11.2009
 • Hotărârea 475/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN HCLM NR.439/30.09.2009;
 • Hotărârea 474/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 473/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA CONSUMULUI LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOVEHICULELE UTILIZATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA; INITIATOR: PRIMAR RADU STEFAN MAZARE
 • Hotărârea 472/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 2 DIN SUBCAPITOLUL "ALTE CONDITII" DIN ANEXA NR.1 LA HCLM NR.273/2009
 • Hotărârea 471/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE PRODUCERE SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE PRIN CENTRALE TERMICE DE BLOC PE GAZE NATURALE AL R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 470/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA H.C.L.M. 354/2001 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA SI A H.C.L.M NR. 552/2008 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE §I FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 469/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE DIRECTIEI PENTRU SPORT A JUDETULUI CONSTANTA CU PRIVIRE LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE
 • Hotărârea 468/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 467/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010
 • Hotărârea 466/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE CATRE S.C. RAJA S.A., NOVAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APA SI DE CANALIZARE, APROBAREA ADERARII UNOR NOI UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA - CANAL CONSTANTA, APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A DISPONIBILITATII TERENURILOR, A REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE SI A CAIETELOR DE SARCINI ALE SERVICIULUI, PRECUM SI MODIFICAREA HCLM NR. 624/22.10.2008 SI HCLM NR. 384/23.07.2009 ALE CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA.
 • Hotărârea 465/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA IN MUNICIPIULCONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA,PRECUM SI A ACTIVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE
 • Hotărârea 464/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RETEA DE AGREMENT CU BICICLETE"
 • Hotărârea 463/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA LA "PROGRAMUL NATIONAL DE IMBUNATATIRE A CALITATII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPATII VERZI IN LOCALITATI" CU PROIECTUL "AMENAJAREA PARCULUI AUREL VLAICU - MUNICIPIULCONSTANTA"
 • Hotărârea 462/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA LA "PROGRAMUL NATIONAL DE IMBUNATATIRE A CALITATII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPATII VERZI IN LOCALITATI" CU PROIECTUL "AMENAJAREA PARCULUI CAROL I, MUNICIPIULCONSTANTA"
 • Hotărârea 461/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA UNUI PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 12.10.2009
 • Hotărârea 460/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.99/2001 PRIVIND COLABORAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CU ASOCIAȚIA "FAIR PLAY" CONSTANȚA
 • Hotărârea 459/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 264/2006 PRIVIND APROBAREA PUD - LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINTE P+2E, ZONA PALAZU MARE, TEREN IN SUPRAFATA DE 1,5 HA, PROPRIETATE LICA VIOLETA SI S.C. DOM INVEST SRL
 • Hotărârea 458/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSLATAREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, CE CONSTITUIE PARTE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 38134/15.06.2000, SITUATA IN ZONA FALEZA -STR. MIHAI EMINESCU
 • Hotărârea 457/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 470/1999 SI TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRAREA CATRE RAEDPP CONSTANTA ASUPRA UNUI TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 456/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 395/25.07.2008 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 400,00 MP, SITUAT IN STR. BABA NOVAC, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT
 • Hotărârea 455/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INCETAREA APLICABILITATII HCLM NR. 232/2004 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA A UNOR CLADIRI IN CARE FUNCTIONEAZA SCOALA GENERALA NR. 11 SI TERENUL AFERENT, PE PERIOADA DERULARII PROGRAMULUI DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII SCOLARE
 • Hotărârea 454/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REVOCAREA HCLM NR. 287/28.05.2009 PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA S.C. ALMACONS SRL SI DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT IN ZONA BABA NOVAC-LOT 1 CATRE SC BAC SRL IN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 453/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 452/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 451/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 18/2005 PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE MAGAZIN PREZENTARE SI DESFACERE PIESE AUTO SI ATELIER SCHIMB ULEI SI VULCANIZARE, IN SENSUL SCHIMBARII REGIMULUI DE INALTIME DIN P IN P+ 1E-MODERNIZARE ATELIER AUTO-MOTO LA PARTER SI REALIZARE SHOWROOM MOTO LA ETAJ, CU PASTRAREA FUNCTIUNILOR APROBATE, STR. ELIBERARII NR. 2G, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE SC IMPEX TROIA SRL
 • Hotărârea 450/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL D+P+5E - BLOC LOCUINTE, AL. AFINEI, TEREN IN SUPRAFATA DE 840 MP DIN ACTE SI 856 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE IOROV GEORGE ALEXANDRU
 • Hotărârea 449/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 398/2002
 • Hotărârea 448/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MANSARDARE LOCUINTE PARTER, STR.ARDEALULUI NR. 3, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 278,35 MP, PROPRIETATE HURDUC PAUL SI HURDUC DRAGOS
 • Hotărârea 447/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT, STR. SUCEAVA NR. 5 TEREN IN SUPRAFATA DE 163 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI IN FOLOSINTA S.C. GEANINA S.R.L
 • Hotărârea 446/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL S+P+10-11E LOCUINTE CU SPATII CU FUNCTIUNI PUBLICE LA PARTER, BD. IC BRATIANU NR. 130, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 1800 MP, PROPRIETATE SC CREDIT EUROPE LEASING SA, INVESTITIE REALIZATA DE SC ROMTEXTIL SA
 • Hotărârea 445/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ-REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER EXISTENTA, STR. 8 MARTIE NR. 23 A, TEREN IN SUPRAFATA DE 154,70 MP DIN ACTE SI 155,34 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE COVAL ANDREI SI CATALINA
 • Hotărârea 444/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ-INTRARE ÎN LEGALITATE RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE CORPURILE C1, STR. INULUI 16, TEREN IN SUPRAFATA DE 294 MP. DIN ACTE SI 283,43 MP. DIN MASURATORI, PROPRIETATE ALDEA BOBOCEL SI MARIA
 • Hotărârea 443/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII “CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, ZONA CAZINO-ALBATROS’’, PRECUM SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ÎN FAZA STUDIU DE FEZABILITATE
 • Hotărârea 442/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA APLICARII LA PROGRAMUL DE ÎNLOCUIRE SAU COMPLETARE A SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE CU SISTEME CARE UTILIZEAZA ENERGIE SOLARA, ENERGIE GEOTERMALA SI ENERGIE EOLIANA SAU ALTE SISTEME CARE CONDUC LA IMBUNATATIREA CALITATII AERULUI, APEI SI SOLULUI A PROIECTULUI ‘’ÎNLOCUIREA SISTEMULUI DE PRODUCERE A APEI CALDE MENAJERE CU SISTEME CE UTILIZEAZA ENERGIA PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE IN CADRUL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE’’
 • Hotărârea 441/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA LA ‘’PROGRAMUL NATIONAL DE IMBUNATATIRE A CALITATII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPATII VERZI IN LOCALITATI’’
 • Hotărârea 440/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA PE ANUL 2010
 • Hotărârea 439/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN HCLM NR. 397/28.08.2009
 • Hotărârea 438/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.638/19.11.2008
 • Hotărârea 437/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE CENTRULUI SOCIAL CONSTANTA
 • Hotărârea 436/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR.223/2008 REFERITOR LA STATUL DE FUNCTII AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA
 • Hotărârea 435/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE, AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 434/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHEL TUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 433/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C.CONSTANTA PE ANUL2009
 • Hotărârea 432/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2009
 • Hotărârea 431/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 430/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA UNUI TRONSON AFFERENT STRAZII CRISULUI, DIN GESTIUNEA DELEGATE A SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA SI PRELUAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA
 • Hotărârea 429/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE : INLOCUIREA SISTEMULUI DE PRODUCERE A APEI CALDE MENAJERE CU SISTEME CE UTILIZEAZA ENERGIA PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE IN CADRUL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSNICE CONSTANTA
 • Hotărârea 428/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTUL DE INVESTITIE: MODERNIZARE DRUM ZONA AUREL VLAICU (STRADA CRISULUI)
 • Hotărârea 427/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT IN ZONA BABA NOVAC - LOT 5/2 CATRE S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL IN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 426/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT IN ZONA BABA NOVAC - LOT 5/1 CATRE S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL IN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 425/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT IN ZONA BABA NOVA - LOT 10 CATRE S.C. SHAPIR STRUCTURES SRL IN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 424/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA A TERENULUI SITUAT IN ZONA BABA NOVAC-LOT 5 SI LOT 10 DE LA S.C. METAL INTERTRADE SRL SI TRECEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 423/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE CATRE R.A.E.D.P.P CONSTANTA ASUPRA UNOR TERENURI, SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 422/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 421/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA POZITIEI 223 DIN HCLM NR.526/2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA.
 • Hotărârea 420/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M.NR.408/26.11.2001 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 850 MP. SITUAT IN CONSTANTA SUD-ZONA VETERANILOR IN VEDEREA EDIFICARII UNUI LACAS DE CULT
 • Hotărârea 419/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 274 MP, SITUAT IN ZONA GRUP SCOLAR DIMITRIE LEONIDA
 • Hotărârea 418/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR.108/25.02.2009
 • Hotărârea 417/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 416/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII FARA LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 2032 MP UNIVERSITATII MARITIME DIN CONSTANTA
 • Hotărârea 415/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SI/SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 414/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE HALA METALICA.-UTILAJE AGRICOLE, PARCELA A 165/6/3/2/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 1000 MP, PROPRIETATE RONCEA RALUCA
 • Hotărârea 413/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 327/2009 PRIVIND AVIZAREA SI APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ - REGLEMENTAREA SITUATIEI TERENULUI DIN STR. FARULUI NR. 12 A IN SUPRAFATA DE 94,69 MP APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 412/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M -INTRARE IN LEGALITATE, PALAZU MARE, PARCELA A586/1, LOT.16/1, SUPRAFATA DE 622 MP LA CARE SE ADAUGA O COTA INDIVIZA DIN DRUMUL DE ACCES (LOT 20), REZULTAND O SUPRAFATA TOTALA DE 742 MP, PROPRIETATE NEGRISAN DUMITRU SI LILIANA
 • Hotărârea 411/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M - HOTEL STR. REVOLUTIEI DIN 22 DECEMBRIE 1989, TEREN IN SUPRAFATA DE 430,52 MP, PROPRIETATE GIURGIUCANU GEORGICA, BORCEA CRISTIAN, MARIUTA MARIA, S.C. HABITAT SI AMBIENT S.A., CAMBOIANU MIHAI
 • Hotărârea 410/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA PENTRU AMENAJARE LABORATOR TEHNICA DENTARA LA PARTER SI CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E+M -LOCUINTA, STR. TEODOR SPERANTIA NR. 76, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP DIN ACTE SI 502,62 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE PRISECARU NECULAI SI AURELIA
 • Hotărârea 409/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DENUMIRII UNOR STRAZI IN MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ZONA PALAZU MARE
 • Hotărârea 408/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-CONSTRUIRE IMOBIL DP+P+2E-LOCUINTA, STR. SULFINEI NR.7 , TEREN IN SUPRAFATA DE 140MP, PROPRIETATE BALUTA VASILICA
 • Hotărârea 407/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-CONSTRUIRE IMOBIL P+2-3E, LOCUINTE SI SEDIU FIRMA , STR, SPATARU NICOLAE MILESCU NR. 20, TEREN IN SUPRAFATA DE 220,26MP, PROPRIETATE FLORESCU MIHAELA
 • Hotărârea 406/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD-CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1-2E-LOCUINTA, PARCELA A 586/1/24/2, PALAZU MARE, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 710,66 MP, PROPRIETATE SIMEDREA SILVIA ELENA SI DOBRICA
 • Hotărârea 405/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUD-EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA PARTER CU UN CORP P+M, STR. RODICA NR. 28A, LOT 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 198 MP DIN ACTE SI 178 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE CLOSCA IONEL, CLOSCA MARIAN SI CLOSCA GHEORGHE
 • Hotărârea 404/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ-CONSTRUIRE IMOBIL S+P+7-9E CU LOCUINTE SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, ZONA PALAZU MARE, DN 2A KM 203+609 STG, PARCELA A480/17, TEREN IN SUPRAFATA DE 1050MP DIN ACTE SI 904,28 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE YAZBEK ROBERT SI LAURA SERBANA
 • Hotărârea 403/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI", CARTIERUL AL II-LEA, 3000 UNITATI LOCATIVE, ZONA STEFANITA VODA"
 • Hotărârea 402/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU DAREA IN ADMINISTRARE A PARCULUI DIN ZONA CET, MUNICIPIUL CONSTANTA-CATRE RAEDPP
 • Hotărârea 401/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAS, STADA MOTILOR
 • Hotărârea 400/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "PIETRUIRE SI ASFALTARE PALAZU MARE-STR. GEORGE TOPARCEANU
 • Hotărârea 399/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.10/2009 REFERITOR LA "IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR DE GOSPODARIRE, PROTECTIA MEDIULUI, INTRETINEREA SI INFRUMUSETAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA"
 • Hotărârea 398/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNOR SPATII AFERENTE UNUI NOU CLUB PENTRU PENSIONARI SI A UNUI CLUB PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
 • Hotărârea 397/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBATE PRIN HCLM NR. 372/23.07.2009
 • Hotărârea 396/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 346/2009-REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 395/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI, PRECUM SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 ALE RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 394/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONTRACTAREA UNUI CREDIT CE URMEAZA A FI CONTRACTAT DE CATRE RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 393/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CASARII, DEZAFECTARII UNOR MIJLOACE FIXE, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, AFLATE IN ADMINISTRAREA RATC, REPREZENTAND LINIE DE TRANSPORT TRAMVAI 101, TRASEUL TRAMVAI 101, TRASEUL GARA-BULEVARDUL AUREL VLAICU-FABRICA DE HARTIE-DEPOU
 • Hotărârea 392/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PRIVIND REDUCEREA ZGOMOTULUI AMBIENTAL IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 391/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA GARANTIEI LOCALE
 • Hotărârea 390/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA, PENSIONARILOR BENEFICIARI AI PREVEDERILOR LEGII NR. 309/2002 CU UN VENIT DE PANA LA 1000 RON, CA MASURA DE PROTECTIE SOCIALA
 • Hotărârea 389/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2009
 • Hotărârea 388/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA PROMOVARII UNEI HOTARARI DE GUVERN PENTRU TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 6 HA AFERENT UNITATII INSPECTORATULUI JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA SITUAT IN CONSTANTA, ZONA STR. ZMEUREI - STR. TULCEI DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PRIN INSPECTORATUL JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 387/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE PENTRU POLUL DE CRESTERE CONSTANTA-ZONA METROPOLITANA CONSTANTA
 • Hotărârea 386/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR.350/2009
 • Hotărârea 385/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DOBROGEA, LA CARE MUNICIPIUL CONSTANTA ESTE MEMBRU ASOCIAT, APROBATE PRIN HCLM NR. 555/2008
 • Hotărârea 384/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-CANAL CONSTANTA LA CARE MUNICIPIUL CONSTANTA ESTE MEMBRU ASOCIAT APROBATE PRIN HCLM NR. 624/2008;
 • Hotărârea 383/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 100/2008 PRIVIND APROBARE PUZ- CONSTRUIRE SEDIU FIRMA D+P+1E, STR. CUZA VODA NR. 18, TEREN IN SUPRAFATA DE 283 MP PROPRIETATE DIN NICOLAE EUGEN
 • Hotărârea 382/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII SI A REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE AL COMISIEI MUNICIPALE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM
 • Hotărârea 381/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE SALVAMAR SI A PUNCTELOR DE PRIM AJUTOR PENTRU PLAJELE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 380/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR.293/28.05.2009
 • Hotărârea 379/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII « AMENAJARE PARC CET »
 • Hotărârea 378/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA CONVENTIEI CARE SE VA INCHEIA INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.-S.E.CONSTANTA IN CADRUL PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE-ANSAMBLUL BABA NOVAC
 • Hotărârea 377/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PE ANUL 2009
 • Hotărârea 376/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA “INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA’’
 • Hotărârea 375/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA AMPLASARII BUSTULUI CETATEANULUI DE ONOARE DR. DIDA CORNELIU
 • Hotărârea 374/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM 82/27.02.2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AUTORIZATILOR DE TRANSPORT IN DOMENIUL SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 373/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HOTARÂRII NR.17/25.01.2008 PRIVIND PROGRAMUL DE RANFORSARE SI REPARARE A TRAMEI STRADALE, DEZAFECTAREA A 25 DE KM DE LINIE DUBLA DE TRAMVAI SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN CAROSABIL AUTO SI A INCINTELOR INSTITUTIILOR DE INVATAMÂNT SI CULTURA DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 372/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATUL DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBATA PRIN HCLM NR.271/2009
 • Hotărârea 371/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.1 DIN HCLM NR.61/2009 PRIVIND COMPLETAREA PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFINTE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 370/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFLCAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2009
 • Hotărârea 369/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3-4E, STR. SIRETULUI NR. 17BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 170 MP CONFORM ACTE SI 169 MP CONFORM MASURATORI, PROPRIETATE CARADIMA STERIE
 • Hotărârea 368/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICARE HCLM NR. 315/2007 PRIVIND APROBAREA PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE 2S+P+8E CU SPA TI U COMERCIAL LA PARTER, ALEEA MURELOR NR. 10 A, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 2114,80 MP, PROPRIETATE S.C. ABC VAL SRL SI S.C. IMVEST S.A.
 • Hotărârea 367/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+4E+M, STR.AMURGULUI NR. 5, TEREN IN SUPRAFATA DE 1546,50 MP, PROPRIETATE S.C" PIR·SA CONSTRUCT"S.R.L
 • Hotărârea 366/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUAPROBARE PUZ-CONSTRUIRE SHOW-ROOM FORD II, SERVICE AUTO, DEPOZITARE SI BIROURI, S+2EP, BD. TOMIS FN, ZONA PALAZU MARE, PARCELA A 482/13+1 482/14+A 482/15, LOT 1, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 3995 MP, PROPRIETATE S.C. TRANS ATLANTIS S.R.L
 • Hotărârea 365/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ-MANSARDARE LOCUINTA P+1E-INTRARE ÎN LEGALITATE, STR. I.C. BRATIANU NR. 152, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 359 MP DIN ACTE SI 327,22 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE NEGULESCU VIOREL;
 • Hotărârea 364/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICARE HCLM NR. 539/2007 PRIVIND APROBARE PUZ-ANSAMBLU REZIDENTIAL, LOCUINTE SI DOTARI, ZONA PESCARIE, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 34.800 MP, PROPRIETATE S.C. MAMAIA INVESTMENT S.R.L .
 • Hotărârea 363/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVINDAPROBARE PUZ-SUPRAETAJARE SCOALA D+P+1E CU 2E SI CONSTRUIRE SALA DE SPORT P+3E, ALEEA CAPIDAVA NR. 3, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 2906,60, ADMINISTRAT DE RAEDPP, INVESTITIE REALIZATA DE S.C. MOHSEN IMPEX SRL
 • Hotărârea 362/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ-AMENAJARE POD EXISTENT ÎN MANSARDA, STR. AVIATOR NICOLAE BELGHIRU NR. 4, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 83,55 MP, PROPRIETATE CARPUZ MIHAIL SI ELENA
 • Hotărârea 361/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA P EXISTENTA CU UN ETAJ, ALEEA TISMANEI NR. 2A TEREN IN SUPRAFATA DE 195,97 MP, PROPRIETATE MOLDOVEANU MIRCEA SI ELENA
 • Hotărârea 360/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+2-3E RETRAS, STR.NICOLAE IORGA NR.42, TEREN IN SUPRAFATA DE 335,07 MP DIN ACTE SI 334,00 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE NANCU DIMA SI SULTANA
 • Hotărârea 359/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA SUPRAFETEI DE TEREN DE 1426 MP DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, PRECUM SI INCADRAREA ACESTUIA IN CATEGORIA FUNCTIONALA A DRUMURILOR NATIONALE IN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. - DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA A ACTIVITATILOR DE INTERES NATIONAL IN DOMENIUL ADMINISTRARII DRUMURILOR NATIONALE
 • Hotărârea 358/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI CONSTANTA IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI PENTRU REGLEMENTAREA JURIDICA A TERENURILOR AFERENTE
 • Hotărârea 357/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN FOLOSINTA GRATUITA A INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI CONSTANTA A SPATIULUI SITUAT IN CONSTANTA,AI. MIMOZELOR NR.4- IN INCINTA CRESEI NR.5
 • Hotărârea 356/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICARE HCLM NR. 154/2001 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE IN STATIUNEA MAMAIA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P CONSTANTA SI HCLM NR. 22/2002 PENTRU INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ARTICOLUL NR. 1 AL HCLM CONSTANTA NR. 154/2001 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE IN STATIUNEA MAMAIA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 355/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L.M. NR. 526/2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 354/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SCOALA GENERALA NR. 20 - CORP B DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 353/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INCETAREA APLICABILITATII HCLM NR. 231/2004 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA SI TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA A UNOR CLADIRI IN CARE FUNCPONEAZA SCOALA GENERALA NR. 20, STR. MIHU COPILU NR. 1 SI TERENUL AFERENT, PE PERIOADA DERULARII "PROGRAMULUI DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII SCOLARE"
 • Hotărârea 352/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INCETAREA APLICABILITATII HCLM NR. 233/2004 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA SI TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA A UNOR CLADIRI IN CARE FUNCPONEAZA SCOALA GENERALA NR. 13,STR. MIHAI VITEAZU NR. 56 SI TERENUL AFERENT, PE PERIOADA DERULARII "PROGRAMULUI DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII SCOLARE"
 • Hotărârea 351/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 350/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 349/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA “INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA”;
 • Hotărârea 348/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HOTARÂRII NR. 17/25.01.2008 PRIVIND PROGRAMUL DE RANFORSARE SI REPARARE A TRAMEI STRADALE, DEZAFECTAREA A 25 KM LINIE DUBLA DE TRAMVAI SI TRANSFORMAREA ACESTEIA ÎN CAROSABIL AUTO SI A INCINTELOR INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT SI CULTURA DIN MUNICIPIUL CONSTANTA;
 • Hotărârea 347/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMANDAMENTULUI DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL DE CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE – ANSAMBLUL REZIDENTIAL “BABA NOVAC” APROBAT PRIN HCLM NR. 640/2008, MODIFICATA PRIN HCLM NR. 15/2009
 • Hotărârea 346/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 345/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CESIONARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.95802/31.07.2002
 • Hotărârea 344/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.4206/04.02.1998 INCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANTA CU SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL SI SC MP PETROLEUM DISTRIBUTIE SRL
 • Hotărârea 343/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SI/SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 342/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 85/27.02.2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL R.A.E.D.P.P. CONSTANTA, PRECUM SI A ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL AT ACESTEIA
 • Hotărârea 341/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA PE ANUL 2009 ALE DIRECTORULUI GENERAL AI R.A.E.D.P.P CONSTANTA
 • Hotărârea 340/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.221/29.06.2006 PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 339/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL D+P+5-6-7 E - LOCUINTE COLECTIVE, BD. FERDINAND NR. 33-39, TEREN IN SUPRAFATA DE 350 MP, PROPRIETATE S.C. OCTAV-TOUR S.R.L.
 • Hotărârea 338/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL AMENAJARE POD EXISTENT IN MANSARDA LOCUIBILA, STR. I. GH. DUCA NR. 41, TEREN IN SUPRAFATA DE 190 MP, PROPRIETATE STAVROSITU STEFAN SI STERE IANCU, INVESTITIE REALIZATA DE CATRE RAICIU TANASEL
 • Hotărârea 337/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+7-9E+ET. TEHNIC - LOCUINTE COLECTIVE, STR. BADEA CARTAN, ZONA BLOC BC10-11, TEREN IN SUPRAFATA DE 1000MP, PROPRIETATE TOPA GEORGE SEBASTIAN
 • Hotărârea 336/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – MANSARDARE IMOBIL LOCUINTE SP+P+3E EXISTENT, STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 34, TERENUL ÎN SUPRAFATA TOTALA DE 250 MP DIN CARE S.C. RICO SRL DETINE COTA INDIVIZA DE 62 MP
 • Hotărârea 335/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6E - LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. ZEFIRULUI NR. 14, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 1112,64 MP, PROPRIETATE S.C. OMB GRUP INVEST SRL
 • Hotărârea 334/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – SUPRAETAJARE LOCUINTA CU 1E+M – INTRARE ÎN LEGALITATE, STR. BABA NOVAC NR. 22, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 112 MP, PROPRIETATE DAVID MIHAI
 • Hotărârea 333/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – EXTINDERE SI SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER - SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA, STR. POPORULUI NR. 157, TEREN DETINUT IN COTA INDIVIZA DE 1/2 DIN SUPRAFATA DE 294 MP, PROPRIETATE TURTOI SORIN ADRIAN
 • Hotărârea 332/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – MANSARDARE HALA EXISTENTA SI EXTINDERE CU IMOBIL BIROURI P+2E, STR. I.C. BRATIANU NR. 28, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 1628,38 MP DIN ACTE SI 1631,02 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE S.C. ELOX S.R.L
 • Hotărârea 331/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER,STR. OITUZ NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 150 MP, PROPRIETATE LASANIDIS ANTOANELA SI ABASEACA NICOLAE
 • Hotărârea 330/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CAMIN STUDENTESC PENTRU FACULTATEA DE NAVIGATIE SI TRANSPORT NAVAL, BAZA NAUTICA UMC-MAL LAC SIUTGHIOL, TEREN IN SUPRAFATA DE 9710 MP, CONCESIONAT UNIVERSITATII MARITIME DIN CONSTANTA
 • Hotărârea 329/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE HCLM 254/2007, EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL PARTER CU LOCUINTA. LA ETAJ, STR. ECATERINA TEODOROIU NR. 43, TEREN IN SUPRAFATA DE 58,00 MP DIN ACTE SI 57,92 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE RIZU BOGDAN SI CRINA
 • Hotărârea 328/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE, STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 18, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP DIN ACTE SI 145 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE COSTACHE VALENTINA CLAUDIA SI SORIN
 • Hotărârea 327/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REGLEMENTAREA SITUATIEI TERENULUI DIN STR. FARULUI NR. 12A
 • Hotărârea 326/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE HCLM 92/2005 PRIN AMENAJAREA ETAJULUI DOL DIN BIROURI IN SPATII DE LOCUIT, BDUL ALEXANDRU LAPUSNEANU NR. 113, TEREN IN SUPRAFATA DE 293,06 MP, PROPRIETATE S.C. ROSTIL S.R.L
 • Hotărârea 325/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. MOTILOR NR.19, TEREN IN SUPRAFATA DE 330,00 MP DIN ACTE SI 337,21 DIN MASURATORI, PROPRIETATE GRADINARIU VASILE SI ECATERINA
 • Hotărârea 324/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN BAR-PIZZERIE, STR. PRIMAVERII NR.43, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP CONFORM ACTE SI 142,5 MP CONFORM MASURATORI, PROPRIETATEA NUMITILOR CARAMIHALE CONSTANTIN, GIGA STERE SI GIGA MIHAELA
 • Hotărârea 323/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE HALA EXISTENTA.SI TRANSFORMARE IN SHOWROOM SI SEDIU DE FIRMA, SOS. MANGALIEI NR. 74, LOT. 6/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 447 MP, PROPRIETATE SC MEGANET SRL
 • Hotărârea 322/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA TIP DUPLEX P+M SI IMPREJMUIRE, ZONA VIILE NOI, DE 1095/133, PARCELA A1095/143/2 , TEREN IN SUPRAFATA DE 1000 MP PROPRIETATE IN COTE EGALE SI IN INDIVIZIUNE A NUMITILOR VLASIE GHEORGHE SI VIORICA; BURDUJA VIOREL SI ELENA
 • Hotărârea 321/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA P+1E SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 3, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 470 MP, PROPRIETATE S.C. LAGUNA HOUSE S.R.L. ;
 • Hotărârea 320/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ– REAMENAJARE SI EXTINDERE CU HOL LOCUINTA P, INTRARE IN LEGALITATE, STR. TRANDAFIRULUI NR. 42 BIS, LOT 1, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 69,86 MP DIN ACTE SI 71,00 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE FLOREA EUGEN NICULAE
 • Hotărârea 319/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ– CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E+M SI ÎMPREJMUIRE, STR. PETRU VULCAN NR. 72, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 200 MP CONFORM ACTE SI 202 MP CONFORM MASURATORI, PROPRIETATE BILECA GEORGE SI GEORGETA
 • Hotărârea 318/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ–CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+5-6E, STR. CASIN NR. 2A, LOT 4, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 606 MP, PROPRIETATE CYPRUS LEASING (ROMÂNIA) I.F.N. S.A. CU DREPT DE SUPERFICIE PENTRU S.C. HIGHLIFE PROPERTIES S.R.L.
 • Hotărârea 317/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ–CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E+M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. EMIL RACOVITA NR. 36, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 124,19 MP, PROPRIETATE FULAS ANA (IONESCU ANA) CU DREPT DE ABITATIE VIAGERA ÎN FAVOAREA NUMITEI FULAS FRUSINA
 • Hotărârea 316/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REAMENAJARE, SUPRAETAJARE, EXTINDERE, CU UN ETAJ LOCUINTA P SI POD CIRCULABIL, STR. EMIL GARLEANU NR. 5, TEREN IN SUPRAFATA DE 240 MP DIN ACTE SI 248 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE SULIMAN TIMUR
 • Hotărârea 315/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOCUINT AP+1E+M PARTIAL, STR.TRANDAFIRULUI NR. 28, TEREN IN SUPRAFATA DE 134,00MP DIN ACTE SI 139,06MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE TEODORESCU SIMONNA JANETTA
 • Hotărârea 314/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1-2E SI PISCINA, STR. STEAGULUI NR. 21, TEREN IN SUPRAFATII DE 359 MP DIN ACTE SI 366 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE ZELCA VASILE SI CAMELIA
 • Hotărârea 313/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINT P+ 1E SI IMPREJMUIRE, STR. ION SLAVICI NR. 7, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 296,76 MP, PROPRIETATE ANDREI VIORICA
 • Hotărârea 312/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. RODICA NR. 73 B, TEREN IN SUPRAFATA DE 96,10 MP, PROPRIETATE PALICIUC ELENA
 • Hotărârea 311/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINT A D+P, STR. VANTULUI NR. 11, TEREN IN SUPRAFATA DE 105,23 MP, PROPRIETATE GAVULA STERE SI ELENA
 • Hotărârea 310/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ZONA VIIIE NOI, DE 1095/201, SOLA 125, PARCELA A 1095/72/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 599,90 MP, PROPRIETATE CIURA ANTONIU-FLORIN
 • Hotărârea 309/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND "EFICIENTIZAREA COMPLETA A INSTALATIILOR DE INCALZIRE SI ACE LA PT 53, 163,171 AFLATE IN EXPLOATAREA R.A.D.ET. CONSTANTA."
 • Hotărârea 308/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCLARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12.2008 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 307/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 306/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 12/2000, HCLM NR. 386/2001 SI HCLM NR. 107/2009 ( CENTRUL CULTURAL SI PAVILION EXPOZITIONAL)
 • Hotărârea 305/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI - PASAJ RUTIER FILIMON SARBU DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, PRECUM SI INCADRAREA ACESTUIA IN CATEGORIA FUNCTIONALA A DRUMURILOR NATIONALE IN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA - S.A. A ACTIVTATILOR DE INTERES NATIONAL IN DOMENIUL ADMINISTRARII DRUMURILOR NATIONALE
 • Hotărârea 304/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 260/04.05.2009 PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA PROMOVARII UNEI HOTARARI DE GUVERN PENTRU TRANSMITEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN SITUATA IN CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA, AFLATA IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI, DIN ADMINSITRAREA ADMINISTRATIEI NATIONALE ‘’APELE ROMANE’’-DIRECTIA APELOR DOBROGEA LITORAL IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 303/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ‘’EURO-FUNCTIONARUL’’ SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE ;
 • Hotărârea 302/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ MAMAIA, STATIUNEA MAMAIA, TEREN IN SUPRAFATA DE DE 215 HA, PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE;
 • Hotărârea 301/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCLM NR. 320/2008 PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 533/2006 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE ANALIZA A DOSARELOR PENTRU ACORDAREA SUBVENTIEI DE 20% DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU SPRIJINIREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA SI A PROCEDURILOR DE LUCRU;
 • Hotărârea 300/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 74/25.02.2009, REFERITOARE LA APROBAREA DELEGARII GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI INTRETINERE A PARCURILOR DE DISTRACTII TIP ‘’TARA PITICILOR’’ SI A TERENURILOR DE SPORT DE PE ALEEA NALBEI SI B-DUL I.C.BRATIANU, PRECUM SI A ‘’GRAVITTY PARK’’ SITUAT IN PARCUL TABACARIE, CATRE RAEDPP CONSTANTA ;
 • Hotărârea 299/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA AMPLASAMENTULUI PENTRU APARATUL INFOTOUCH IN PROIECTUL INTERNATIONAL ROMANIA-BULGARIA NETWORK OF INFORMATION TERMINALS DIN CADRUL PROGRAMULUI PHARE CBC 2005 ROMANIA -BULGARIA;
 • Hotărârea 298/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 297/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 296/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 471/24.09.2007 SI A HCLM NR. 212/26.03.2009;
 • Hotărârea 295/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 108/25.02.2009 PRIVINDRETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA AL UJCC CONSTANTA PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 15.454 MP, SITUAT IN CONSTANTA, BD. AUREL VLAICU COLT CU STR. CARAIMAN
 • Hotărârea 294/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI EXTRAJUDICIARE DINTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA,CONSILIUL LOCAL CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA SI CIOARA GHEORGHE SI CIOARA LUCRETIA SI PLETEA MARIAN MIHAITA
 • Hotărârea 293/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR 49/2008 PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN VEDEREA PROMOVARII UNEI HOTARARI DE GUVERN PENTRU TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 8 HA AFERENT UNITATII INSPECTORATULUI JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA SITUAT IN CONSTANTA, ZONA STR. ZMEUREI - STR. TULCEI DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA INSPECTORATULUI JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 292/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE RAEDPP CONSTANTA ASUPRA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 291/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI CADRU DE COLABORARE IN VEDEREA STABILIRII PROCEDURII DE COLABORARE INTRE AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 290/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 289/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU HOTARÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARA;
 • Hotărârea 288/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITATII HCLM NR. 235/2004 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA SI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA A UNOR CLADIRI ÎN CARE FUNCTIONEAZA GRUPUL SCOLAR CONSTRUCTII MASINI, BD. 1 MAI NR. 44 SI TERENUL AFERENT, PE PERIOADA DERULARII ‘’PROGRAMULUI DE REABILITARE A INFRACSTRUCTURII SCOLARE’’
 • Hotărârea 287/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA SC ALMACONS SRL SI DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT ÎN ZONA BABA NOVAC – LOT 1 CATRE SC B.A.C. SRL ÎN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII;
 • Hotărârea 286/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 669 MP, SITUAT ÎN CONSTANTA STR. BRADULUI NR. 14, ÎN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI, PAROHIEI SF. ANDREI-ARHIEPISCOPIA TOMISULUI
 • Hotărârea 285/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE RAEDPP CONSTANTA ASUPRA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 284/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 283/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ-TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E-HALA DEPOZITARE SI BIROURI , PARCELA A 663/1/2 TEREN IN SUPRAFATA DE 3166MP, PROPRIETATE MACARIE ION
 • Hotărârea 282/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA MAMAIA NORD
 • Hotărârea 281/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.408/14.08.2008 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI EUROREGIUNEA MAREA NEAGRA
 • Hotărârea 280/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA H.CL.M. NR. 489/26.10.2007 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA ASOCIEREA PERSOANELOR JURIDICE SI/SAU FIZICE CU S.C. CONFORT URBAN S. R.L. CU PRIVIRE LA EXPLOATAREA PATRIMONIULUI PRIVAT AL MUNICIPULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 279/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 180/26.03.2009, REFERITOAR /LA PRELUAREA SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, RESPECTIV AL PASAJELOR SUBTERANE PIETONALE
 • Hotărârea 278/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA H.C.L.M. 354/2001 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL SI A H.C.L.M. 552/2008 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 277/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA SI UTILIZAREA FONDURILOR REZULTATE DIN INCASAREA PRIN DELEGARE A TAXEI DE UTILIZARE A DRUMURILOR JUDETENE, DESTINATE STIMULARII PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 276/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND INCASAREA TAXEI DE UTILIZARE A DRUMURILOR JUDETENE INCHEIAT INTRE CONSILIUL JUDETEAN SI SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 275/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.638 /12.12.2005, REFERITOR LA CUANTUMUL CONTRA VENTIEI PENTRU CALATORIA FARA LEGITIMATIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 274/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TAXA HOTELIERA PENTRU ANUL 2010
 • Hotărârea 273/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCLM 178/2009 PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA NR.1 LA HCLM 62/29.01.2009 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 3 LA HCLM 640/2008
 • Hotărârea 272/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA HCLM 550/2008 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 271/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 228/23.04.2009
 • Hotărârea 270/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2008, INTOCMITE CONFORM OMF 1752/2005 CU MODIFICARLLE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 269/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SUBVENTIONARII CU 50% A DOBANZII LA CREDITELE IPOTECARE,PENTRU ACHI ZITIONAREA UNEI LOCUINTE, PE TOATA DURATA CREDITULUI CONFORM CONTRACTELOR INCHEIATE DE PERSOANELE FIZICE CU B.R.D-G.S.G IN PERIOADA 29.08.2008-31.12.2008.
 • Hotărârea 268/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SUBVENTIONARII EU 50% A DOBANZII LA CREDITELE IPOTECARE,PENTRU ACHIZITIONAREA UNEI LOCUINTE, PE TOATA DURATA CREDITULUI CONFORM CONTRACTELOR INCHEIATE DE PERSOANELE FIZICE EU BANCA COMERCIALA ROMANA IN PERIOADA 29.08.2008-31.12.2008.
 • Hotărârea 267/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SUBVENTIONARII CU 50% A DOBANZII LA CREDITELE IPOTECARE,PENTRU ACHIZITIONAREA UNEI LOCUINTE, PE TOATA DURATA CREDITULUI- CONFORM CONTRACTELOR . INCHEIATE DE PERSOANELE FIZICE CU C.E.C BANK IN PERIOADA 29.08.2008-31.12.2008.
 • Hotărârea 266/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SUBVENTIONARII CU 50% A DOBANZII LA CREDITELE IPOTECARE,PENTRU ACHIZITIONAREA.UNEI LOCUINTE, PE TOATA DURATA CREDITULUI CONFORM .CONTRACTELOR INCHEIATE DE PERSOANELE FIZICE CU UNICREDIT TIRIAC BANK IN PERIOADA 29.08.2008-31.12.2008.
 • Hotărârea 265/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL2008 AL R.A.T.C. CONSTANTA
 • Hotărârea 264/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2009
 • Hotărârea 263/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PRECUM SI A CONTULUI DE EXECUTIE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR DIN AFARA BUGETULUI LOCAL, PE ANUL2008
 • Hotărârea 262/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR.4 LA HCLM NR.308/18.06.2008 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 261/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI TANASE CRISTIAN
 • Hotărârea 260/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA PROMOVARII UNEI HOTARARI DE GUVERN PENTRU TRANSMITEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA, AFLATA IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI NATIONALE APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR DOBROGEA LITORAL IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 259/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU CONSTITUIREA SC AGREMENT NAUTIC SA
 • Hotărârea 258/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INCREDINTAREA CATRE SC FINCOGERO SPA A EXECUTARII LUCRARILOR DE URBANIZARE AFERENTE CONTRACTELOR DE CONCESIUNE 38133/15.06.2000 SI 38134/15.06.2000
 • Hotărârea 257/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.451/2004 PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN VEDEREA TRANSMITERII TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 48 589,89MP, SITUAT ÎN ZONA PALAS CONSTANTA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA;
 • Hotărârea 256/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 255/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RATC CONSTANTA SI TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A PODULUI DE TRAMVAI DIN ZONA KM 4-5, ZONA BILLA SI DAREA IN GESTIUNE DELEGATA LA SCIL CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 254/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE " PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII UNOR SUPRAFETE DE TERENURI IN BAZA LEGII OR 50 / 1991, ART.15 ALIN.L LIT. E, AFERENTE TERENURILOR PENTRU CARE SUNT INCHEIATE CONTRACTELE DE CONCESIUNEOR. 1573 / 19.01.1995SI OR. 1574/ 19.01.1995INCHEIATECU S.C.CONPRESSGROUP S.R.L."
 • Hotărârea 253/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSLATAREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, SITUATA IN ZONA FALEZA -STR. MIHAI EMINESCU, SUPRAFATA CE CONSTITUIE PARTE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.38134/15.06.2000
 • Hotărârea 252/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSLATAREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, SITUATA IN ZONA FALEZA NORD, TEREN CE CONSTITUIE PARTE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.38133/15.06.2000
 • Hotărârea 251/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR.230/11.04.2007 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 612,00 MP SITUAT IN CONSTANTA, STR. SOVEJA, BI. O1,O2,O6
 • Hotărârea 250/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 249/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 248/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 269/24.07.2002 PRIVIND PUNCTELE DE LUCRU ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 247/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA TITLULUI HCLM NR. 38/2009 PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4-5E - SPATII COMERCIALE SI APARTAMENTE, STR. MAIOR SOFRAN NR. 9, TEREN IN SUPRAFATA DE 457 MP, PROPRIETATE SC SILVA PRODIMPEX SRL
 • Hotărârea 246/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.110/2009 PENTRU APROBAREA PLANULUI DE AMPLASARE A PUNCTELOR DE DESFACERE A PRESEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 245/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR.761/2008 PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+POD CIRCULABIL, STR. FAGETULUI NR. 27C, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE LIUTA DIMU SI ZOIA ALINA;
 • Hotărârea 244/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL P+2-3E - BIROURI SI APARTAMENT DE SERVICIU, STR.IEDERII NR.5, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 174,50 MP PROPRIETATE DIACONESCU CRISTIAN DOREL SI LUCICA;
 • Hotărârea 243/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE SHOW-ROOM P+1E SI HALA REPARATII MASINI SI UTILAJE AGRICOLE PARTER, ZONA CENTURA OVIDIU, PARCELA A170/5, LOT 1/1, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 3229,70 MP., PROPRIETATE VÎRVOREA GEORGE SI NICOLETA LUIZA;
 • Hotărârea 242/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 157/2009 PRIVIND APROBARE PUZ-MANSARDARE LOCUINTA PARTER-INTRARE IN LEGALITATE, STR. VASILE LUPU NR. 8, TEREN IN SUPRAFATA DE 142,90 MP, CONFORM ACTELOR SI 144,06 MP, CONFORM MASURATORILOR PROPRIETATE DOBRIN ADRIANA IONELA
 • Hotărârea 241/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MANSARDARE PARTIALA. LOCUINT A.P+1E, STR. BUCURESTI NR. 26, TEREN IN SUPRAFATA DE 202 MP, PROPRIETATE SIRBU NICOLAE SI GEORGE
 • Hotărârea 240/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRULRE LOCUINT A SP+P+M, STR. ENACHITA VACARESCU NR. 99, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP CONFORM ACTE SI 319 MP CONFORM MASURATORI, PROPRIETATE GAFTON NICOLAE ~IMARIA
 • Hotărârea 239/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREAPLANULUI URBANISTIC DE OETALIU CONSTRUIRE HALA PARTER INALT FASONARE PIATRA SI IMPREJMUIRE TEREN, ZONA SERE, SOLA 123, PARCELA A1113/11, LOT I, TEREN IN SUPRAFATA DE 2500 MP, PROPRIETATE AVRAM LUCIAN SI GEORGETA-CATALINA
 • Hotărârea 238/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MANSARDARE LOCUINT APARTER SI SPATIU COMERCIAL, STR. BUCOVINEI NR. 20, TEREN IN SUPRAFATA DE 280 MP, PROPRIETATE CAMBURU NICOLAE
 • Hotărârea 237/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MANSARDARE LOCUINT A PARTER -INTRARE IN LEGALIT ATE, STR. VICEAMIRAL LOAN MURGESCU NR. 59, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP CONFORM ACTELOR SI 188,41MP CONFORM MASURATORILOR, PROPRIETATE CONTOR EUGENIA-SIMONA SI LUCIAN
 • Hotărârea 236/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MANSARDARE IMOBIL P+1E, INTRARE IN LEGALIT ATE, STR. BABA NOVAC NR. 51, TEREN IN SUPRAFATA DE 201 MP DIN ACTE SI 216,14MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE BURECU NICOLAE SI SILVIA
 • Hotărârea 235/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, INTRARE IN LEGALIT ATE, STR. SPERANTIA THEODOR NR. 5, TEREN IN SUPRAFATA DE 793MP, PROPRIETATE ISMAIL NAZIM SI GIUMAZIE
 • Hotărârea 234/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A 4 AUTOTURISME CATRE S.P.I.T.CONSTANTA
 • Hotărârea 233/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PASARELA MAMAIA" PRECUM SI DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA IN ETAPA SF
 • Hotărârea 232/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RIVIERA TOMIS"
 • Hotărârea 231/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CADRULUI ORGANIZATORIC SI A CONDITIILOR DE DESFASURARE A EXTRAGERILOR DIN URNA DE TRAGERE, ORDONAREA DOSARELOR DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI SI CAZURI SPECIALE, DESTINATE CUMPARARII, PRECUM SI REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE SI COMPONENTA COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A EXTRAGERII
 • Hotărârea 230/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR SI DOCUMENTELOR CADRU DE REALIZARE A TRANSFERULUI DE DREPTURI SI OBLIGATII, NASCUTE N SARCINA ASOCIATIILOR FINANTATORI IN BAZA PROTOCOALELOR DE INTELEGERE DIN CADRUL PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE A LOCUINTELOR IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 229/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, BAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 228/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN HCLM NR. 216/26.03.2009
 • Hotărârea 227/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA SI EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT
 • Hotărârea 226/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA §I COMPLETAREA ANEXEI 1.5 DIN H.C.L.M. 228/2008 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR §I TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2009
 • Hotărârea 225/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRA TORILOR SI ACOPERIREA PIERDERII PENTRU ACTIVITATEA EXERCITIULUI FINANCIAR AL S.C."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA PE ANUL 2008
 • Hotărârea 224/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL AL S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA PE ANUL 2009
 • Hotărârea 223/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2009 ALE S.C."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 222/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BVGETULUI DE VENITURL SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTAPE ANUL2009
 • Hotărârea 221/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUBVENTIONAREA DEFICITULUI REZULTAT DIN ADMINISTRAREA LOCUINTELOR DESTINATE INCHIRIERII, CONSTRUITE DE ANL
 • Hotărârea 220/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA
 • Hotărârea 219/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL2009 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 218/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL2009
 • Hotărârea 217/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER MUNICIPAL
 • Hotărârea 216/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNLCIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C.L.M. NR.70/25.02.2009
 • Hotărârea 215/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE IN PALAZU MARE, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
 • Hotărârea 214/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR.451/2004 PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA TRANSMITERII TERENULUI IN SUPRAFATA DE 48 589,89 MP, SITUAT IN ZONA PALAS CONSTANTA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 213/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI CONSTANTA IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI PENTRU REGLEMENTAREA JURIDICA A TERENURILOR AFERENTE
 • Hotărârea 212/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 471/24.09.2007 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE(TERENURI SI CLADIRI) APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 211/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 615/2008 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI COCANEANU CONSTANTIN IOAN DUMITRU
 • Hotărârea 210/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 164/30.05.2002 PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL INCERC BUCURESTI ASUPRA TERENULUI SITUAT IN CONSTANTA, B-DUL MAMAIA-ZONA PESCARIE, IN SUPRAFATA DE 4000,00MP, PENTRU NERESPECTAREA DESTINATIEI INITIALE A TERENULUI PRIMIT IN ADMINISTRARE
 • Hotărârea 209/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 208/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA , IN VEDEREA INSCRERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 207/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN COMPENSARE A UNUI TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA CATRE DOMNII MITRENGA CORNELIU, MITRENGA NICOLAE SI MITRENGA CRISTIAN DANIEL
 • Hotărârea 206/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
 • Hotărârea 205/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI DE SUPRAFATA DE 200.00 MP, SITUAT IN CONSTANTA, ZONA PENINSULARA - EDIFICIUL ROMAN CU MOZAIC, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
 • Hotărârea 204/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA A CURTII DE CONTURI A ROMANIEI - CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI CONSTANTA, PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 704.00 MP, SITUAT IN CONSTANTA, STR. TRAIAN INTRE BL. A3 SI A4
 • Hotărârea 203/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA A SPITALULUI UNIVERSITAR CF CONSTANTA PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 6092.27 MP, SITUAT IN CONSTANTA, BD. 1 MAI NR. 5-7
 • Hotărârea 202/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA PENTRU TERENURI IN SUPRAFATA DE 196.6 MP, SITUAT IN STATIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 201/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind incetarea aplicabilitatii HCLM nr. 230/2006 privind transmiterea din administrarea RAEDPP Constanta in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a unor imobile in care functioneaza unitati de invatamant preuniversitar
 • Hotărârea 200/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind incetarea aplicabilitatii HCLM nr. 397/2006 privind transmiterea din administrarea RAEDPP Constanta in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a unor imobile in care functioneaza unitati de invatamant preuniversitare
 • Hotărârea 199/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind emiterea acorduIui Consiliului Local al MunicipiuIui Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991,S.C. Oil Terminal S.A., pentru terenul aferent incintei Depozit Nord 2 in suprafata de 384.795,18mp
 • Hotărârea 198/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind retragerea dreptului de administrare a R.A.E.D.P.P. Constanta asupra unor imobile (terenuri) si trecerea acestora in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta
 • Hotărârea 197/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 196/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 195/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 759/2008
 • Hotărârea 194/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 392/2002 PRIVIND APROBAREA PUD -CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, BD. TOMIS COLT CU STR. TULCEI, TEREN IN SUPRAFATA DE 192,42 MP. PROPRIETATE SAPERA TASU SI BUJEANA
 • Hotărârea 193/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. MARAMURES NR. 63, TEREN IN SUPRAFATA DE 100 MP, LOT II, CORP B, PROPRIETATE STERIU MARIUS COSMIN
 • Hotărârea 192/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM 37/2009 PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSOLIDARE SI SUPRAETAJARE PARTIALA IMOBIL S+P+1-2E - ALIMENTATIE PUBLICA, BIROURI SI LOCUIRE, PIATA OVIDIU NR. 5, TEREN IN SUPRAFATA DE 103,59 MP, PROPRIETATE TASU I. CONSTANTIN SI MARIA
 • Hotărârea 191/2009 - Municipiul Constanța

  APROBARE PUZ MANSARDARE LOCUINTA PARTER STR. 23 AUGUST NR. 16 TEREN IN SUPRAFATA DE 205,37 MP PROPRIETATE CARAGHEORGHE ENACHE
 • Hotărârea 190/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ-CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+M INTRARE IN LEGALITATE, STR. BIRUINTEI NR. 124, TEREN IN SUPRAFATA DE 310,10 MP., PROPRIETATE STEFAN GHEORGHE SI DANIELA
 • Hotărârea 189/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ-CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+2E+M, STR. DREPTATII NR. 24, TEREN IN SUPRAFATA DE 1000MP. CONFORM ACTE SI 1032 MP. CONFORM MASURATORI, PROPRIETATE SOROCEANU CONSTANTINA SI NECULAI VLAD;
 • Hotărârea 188/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ-EXTINDERE SI MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, STR. ARON PUMNUL NR. 11, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 250 MP, PROPRIETATE TEODORU VALENTIN SI ADRIANA;
 • Hotărârea 187/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBARE PUZ-EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER EXISTENTA, STR. TEPES VODA NR. 30, TEREN ÎN SUPRAFATA INDIVIZA DE 280 MP, PROPRIETATE IONESCU CIPRIAN
 • Hotărârea 186/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, INTRARE IN LEGALITATE, CONSTRUIRE GARAJ PENTRU 2 AUTOTURISME SI IMPREJMUIRE LA STRADA, STR.DORULUI NR.125, TEREN IN SUPRAFATA DE 410MP, PROPRIETATE VLADULESCU FRUSINA
 • Hotărârea 185/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ MANSARDARE IMOBIL P+1E, EXISTENT-BIROURI, STR.CHILIEI NR.14, TEREN IN SUPRAFATA DE 420 MP DIN ACTE SI 413 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE SC SILVANI SRL
 • Hotărârea 184/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR.DIMITRIE ANGHEL NR.10, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 297 MP, PROPRIETATE DASCALESCU VASILE SI MARIA, TUDOR ION SI CORNELIA
 • Hotărârea 183/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ SCHIMBARE REGIM DE INALTIME DE LA P+1E+M, STR.GHIOCEI NR.17, TEREN IN SUPRAFATA DE 468 MP, PROPRIETATE VALCULESCU MARIOARA SI VALCULESCU ADRIAN
 • Hotărârea 182/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COOPERARII MUNICIPIULUI CONSTANTA CU SC PETROM SA PE O DURATA DE 5 ANI, IN VEDEREA REALIZARII UNUI PROIECT DE PROTECTIE A MEDIULUI INTITULAT "PARCURILE VIITORULUI" AVAND CA SCOP FINAL REALIZAREA UNUI PARC DE AGREMENT PE BD AUREL VLAICU COLT CU STR.CARAIMAN(INTRE GRUPUL SCOLAR COOPERATIE SI GRUPUL SCOLAR LEONIDA)
 • Hotărârea 181/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 637/19.11.2008 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NATIONALE "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA"
 • Hotărârea 180/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind preluarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Constanta, respectiv al Pasajelor subterane pietonale
 • Hotărârea 179/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Acordului de transfer - cadru pentru etapa I din cadrul Programului de locuinte ieftine Baba Novac si Actul aditional-cadru la antecontractele de vanzare cumparare incheiate cu SC Almacons SRL
 • Hotărârea 178/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA NR.1 LA HCLM 62/2.01.2009
 • Hotărârea 177/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICARCA HCLM OR.208/01.04.2008 PRIVIND SCOATEREA LA LICITATIE A UNOR AMPLASAMENTE IN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI TEMPORARE IN ZONE PUBLICE
 • Hotărârea 176/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA, COMPLETAREA SI INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM 228/2008 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2009
 • Hotărârea 175/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN ROMANIA FILIALA INTERJUDETEANA CONSTANTA - TULCEA CU PRIVIRE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI
 • Hotărârea 174/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR.637/2008 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILORCONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NATIONALE"ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME"-SA CONSTANTA
 • Hotărârea 173/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI CONSTANTA SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 40 HA(DIN ACTE)-39,1598HA(DIN MASURATORI) SITUAT IN ZONA ANADALCHIOI-EXTRAVILAN
 • Hotărârea 172/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA DUPLEX P+1E+M, STR. 8 MARTIE NR. 10, TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP, PROPRIETATE DURAN ERDINCI SI AMALIA, PRIBEAGU CARMEN
 • Hotărârea 171/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - SUPRAETAJARE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA PARTER CU 1E+M PENTRU LOCUIRE, STR. B.ST. DELAVRANCEA NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 101 MP, PROPRIETATE CARTUNA HRISTU SI SULTANA
 • Hotărârea 170/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL S+P+1E+M, DIN LOCUINTA IN BIROURI, STR. SABINELOR NR. 36, TEREN IN SUPRAFATA DE 130MP, PROPRIETATE PETRE LUCIA SI AUREL
 • Hotărârea 169/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ EXTINDERE LOCUINTA P+1E, STR.SLT.BOGDAN VASILE NR.58, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP, PROPRIETATE ADETU STEFAN
 • Hotărârea 168/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, STR.B.P.HASDEU NR.17 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 120MP, PROPRIETATE SC VELVET ART SRL
 • Hotărârea 167/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M STR.PARTIZANILOR NR.21-23, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 250MP, PROPRIETATE GURZU BOGDAN GEORGE SI ELIZA
 • Hotărârea 166/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, STR. MOTILOR NR. 24A, TEREN IN SUPRAFATA DE 257 MP, PROPRIETATE BURNESCU COSTEL
 • Hotărârea 165/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM 449/2002 PRIVIND APROBAREA PUD - IMOBIL D+P+1-2E, BD. MAMAIA NR. 192, TEREN IN SUPRAFATA DE 224 MP, PROPRIETATE S.C. CRUCIAL SISTEMS & SERVICES SRL
 • Hotărârea 164/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI S+P+5-6E, BD. MAMAIA NR. 238, TEREN IN SUPRAFATA DE 348 MP, PROPRIETATE S.C. MULTITRADE & DEVELOPMENT SRL
 • Hotărârea 163/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ-CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E-LOCUINTE, SEDIU ADMINISTRATIV, SPATII PRODUCTIE SI DEPOZITARE, ZONA PALAZU MARE, PARCELA VN 385/4/1, TEREN IN SUPRAFATA DE 1249,725 MP, PROPRIETATE SC DDS SERVICES GROUP SRL
 • Hotărârea 162/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBARE PUZ-EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. ANA IPATESCU NR. 19, TEREN IN SUPRAFATA DE 142 MP, PROPRIETATE TUDOR ANA
 • Hotărârea 161/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ- CONSTRUIRE LOCUINTA P+2-3E SI AMENAJARI INTERIOARE LA LOCUINTA PARTER SI ANEXA EXISTENTE, STR. STRAJERULUI NR. 7, TEREN IN SUPRAFATA DE 361 MP, PROPRIETATE STAN ELENA
 • Hotărârea 160/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUD- CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. ION TAUTU NR. 11, TEREN IN SUPRAFATA DE 315MP, PROPRIETATE TOMA LUCIAN
 • Hotărârea 159/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ-CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E SI SCHIMBARE DESTINATIE GARAJ IN SPATIU COMERCIAL, STR. ALBA IULIA NR. 4 TEREN IN SUPRAFATA DE 200MP, PROPRIETATE DAMIAN TUDOREL
 • Hotărârea 158/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APOBARE PUZ- SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. DACIA NR. 18, TEREN IN SUPRAFATA DE 44,50 MP, CONFORM ACTELOR SI 58,61 MP, CONFORM MASURATORILOR, PROPRIETATE MOISE IULIA POLIXENIA
 • Hotărârea 157/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ-MANSARDARE LOCUINTA PARTER-INTRARE IN LEGALITATE, STR. VASILE LUPU NR.8, TEREN IN SUPRAFATA DE 142,90MP, PROPRIETATE DOBRIN ADRIANA IONELA
 • Hotărârea 156/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ- SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. TROTUS NR. 18, TEREN IN SUPRAFATA DE 200MP, PROPRIETATE PAUNESCU GHEORGHE
 • Hotărârea 155/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ-SCHIMBARE REGIM DE INALTIME LOCUINTA P+M IN SP +P+1E+M-INTRARE IN LEGALITATE , STR. TIMISANA NR. 76, TEREN IN SUPRAFATA DE 200,03 MP, PROPRIETATE SULIMAN LEILA
 • Hotărârea 154/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUD -CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE-INTRARE IN LEGALITATE, STR. INDUSTRIALA NR. 4 LOT 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 8674MP, PROPRIETATE SC IMVEST S.A.
 • Hotărârea 153/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUD-CONSTRUIRE STATIE BETOANE, STR. INDUSTRIALA NR. 2 LOT 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 7257 MP, PROPRIETATE SC IMVEST SA
 • Hotărârea 152/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ-CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+5E, STR. CHILIEI NR. 8, TEREN IN SUPRAFATA DE 168MP, PROPRIETATE IUSEIN IASAR
 • Hotărârea 151/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PUZ-RECOMPARTIMENTARE SI MANSARDARE LOCUINTA SP+P+!E, STR. OBORULUI NR. 34, TEREN IN SUPRAFATA DE 166,52MP, PROPRIETATE PAUN NICOLAE
 • Hotărârea 150/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBARE PUZ-SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. CIBINULUI NR. 8A, TEREN IN SUPRAFATA DE 210MP, PROPRIETATE CROITORU MARCEL;
 • Hotărârea 149/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBARE PUZ-EXTINDERE LOCUINTA P+1E CU IMOBIL BIROURI S+P+3E, BD. FERDINAND NR. 45, TEREN SUPRAFATA DE 398 MP, PROPRIETATE CARAMITEA AUREL MARIUS
 • Hotărârea 148/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ-SCHIMBARE FUNCTIUNR PARTER DIN LOCUIRE IN SALON COSMETICA , SOS. MANGALIEI NR. 153, TEREN IN SUPRAFATA DE 157,77 MP, PROPRIETATE GROSANU AUREL;
 • Hotărârea 147/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+5E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. STEAGULUI NR. 49, TEREN IN SUPRAFATA DE 462 MP, PROPRIETATE SC EUCASS SRL
 • Hotărârea 146/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR.GHEORGHE BARITIU, LOT 1/1/2, TEREN IN SUPRAFATA DE 350MP, PROPRIETATE CUCLI VIRGIL SI LILIANA
 • Hotărârea 145/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+M+4-6E+T-LOCUINTE SI SPATII COMERCIALE, STR.GENERAL MANU NR.60, TEREN IN SUPRAFATA DE 274,34 MP, PROPRIETATE S.C.REZKOZAN IMPEX SRL
 • Hotărârea 144/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE LOCUINTA PARTER SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER STR.RADU LOGOFATU NR.22, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 558MP., PROPRIETATE TUDOSE GHEORGHE
 • Hotărârea 143/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE, STR.INTERIOARA III NR.1 LOT 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 821,81 MP, PROPRIETATE SC SERVICII DIVERSE SRL
 • Hotărârea 142/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SUPRAETAJARE CU UN NIVEL SPATIU COMERCIAL SI EXTINDERE CU D+P+2E, STR. THEODOR BURADA NR.40-42, TEREN IN SUPRAFATA DE 1007,15 MP., PROPRIETATE S.C.ELI&DEN TRADING SRL
 • Hotărârea 141/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, STR.FRUNZELOR NR.151, TEREN IN SUPRAFATA DE 204 MP CONFORM ACTULUI SI 216 MP CONFORM MASURATORILOR, PROPRIETATE IVAN VASILICA SI ELENA DANIELA
 • Hotărârea 140/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ SUPRAETAJARE IMOBIL S+P+3E, CU PASTRAREA FUNCTIUNII DE SPATII DE INVATAMANT, STR. ILARIE VORONCA NR.7, TREN IN SUPRAFATA DE 252MP, PROPRIETATE DE STAT, AFLAT IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCATIEI NATIONALE PRIN UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA
 • Hotărârea 139/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI APROBATI PRIN HCLM NR.279/2003 PRIVIND APROBARE PUD-HOTEL URBAN S+D+P+8-9E SI HCLM NR.416/2003 PRIVIND APROBARE PUZ-ZONA PENINSULARA, INTRARE IN LEGALITATE, STR. MIRCEA CEL BATRAN NR.39, TEREN IN SUPRAFATADE 300MP, PROPRIETATE SC EUROPROIECT SRL
 • Hotărârea 138/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.94/2004 PRIVIND APROBARE PUD-CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, FALEZA NORD, LOT 1, IN VECINATATE BL.FZ14, TEREN IN SUPRAFATA DE 650MP, PROPRIETATE KANMAZ MIHAELA
 • Hotărârea 137/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PRIVIND MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI APROBATI PRIN HCLM NR.285/2005 PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.142/2001 PENTRU MODIFICAREA HCLM NR.396/2000 PRIVIND APROBAREA PUD-CENTRU DE AGREMENT, CULTURA SI COMERT(MALL), BD. AL.LAPUSNEANU NR.116C, TEREN IN SUPRAFATA DE 56145,71 MP, PROPRIETATE SC EVEREST INVESTITII SI CONSULTANTA SRL
 • Hotărârea 136/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E+T, STR.OLEG DANOVSCHI NR.30, TEREN IN SUPRAFATA DE 299MP, PROPRIETATE SAFCIUC DANUT SI VIORICA
 • Hotărârea 135/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR.CONSTANTIN HURMUZACHE NR.7, TEREN IN SUPRAFATA DE 240MP, PROPRIETATE BARBU ELENA SI STELICA
 • Hotărârea 134/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR.ALEXANDRU VLAHUTA NR.21 A, TEREN IN SUPRAFATA DE 100MP, PROPRIETATE COJOCARU CORNEL SI ELENA
 • Hotărârea 133/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2E CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR.POPORULUI NR.138B, TREN IN SUPRAFATA DE 150MP, PROPRIETATE BUSURIC STERE SI MARIANA
 • Hotărârea 132/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ SCHIMBARE FUNCTIUNE IMOBIL PARTER IN ALIMENTATIE PUBLICA, CAZINO, SCHIMB VALUTAR, STR.BUCURESTI NR.13, TEREN IN SUPRAFATA DE 191,81MP, PROPRIETATE MERCAS DANIEL SI SIMA CARMEN
 • Hotărârea 131/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA P.U.Z. EXTINDERE SI SUPRAETAJARE IMOBIL PENTRU CABINET OPTICA MEDICALA SP+P+2E, STR.I.G.DUCA NR.49, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 110,89MP DIN ACTE SI 118,89 DIN MASURATORI, PROPRIETATE ROTARU MARIAN SI CATALINA ELENA
 • Hotărârea 130/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, STR.SALCIILOR NR.4, TEREN IN SUPRAFATA DE 1500MP, PROPRIETATE SC RUBIN CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL SI SC DANICA SRL
 • Hotărârea 129/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER CU 1E+M al. Remus nr.11, teren in suprafata de 246,2mp, proprietate Mihailescu Stefana si Angheliu Gina
 • Hotărârea 128/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 267/2007 privind aprobare PUZ -CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si SPATIU COMERCIAL PARTER, str. Sandu Aldea nr. 97, teren in suprafata de 232,47 mp, proprietate Chioaru Aurelia
 • Hotărârea 127/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 304/2005 pentru modificarea HCLM nr. 199/2002 privind aprobarea PUD- HALA de PRODUCTIE TAMPLARIE si LOCUINTA, zona Baba Novac, str. Posada, parcela A 672/2, teren in suprafata de 666,60 mp, proprietate Grosu Vasile si Rada
 • Hotărârea 126/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Dragoslavele nr. 2B, teren in suprafata de 140mp conform actului si 146,6 conform masuratorilor, proprietate Cotruta Andrei
 • Hotărârea 125/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, INTRARE IN LEGALIT ATE, str. loan D Chirescu nr. 18, teren in suprafata de 168,87mp din acte si 185,58 din masuratori, proprietate Butoi (Petrov) Catalina Maria
 • Hotărârea 124/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER CU UN ETAJ, INTRARE IN LEGALITATE str. Sabinelor nr. 11, teren in suprafata totala de 230mp conform actului si 298,94mp conform masuratorilor, proprietate Amza Teodora si Amza Alina pe constructie in suprafata de 66,59mp conform masuratorilor si 68,46mp conform actului iar pe suprafata de 230mp conform actului si 298,94mp conform masuratorilor, detine contract de Inchiriere nr. 1357/2005 cu R.A.E.
 • Hotărârea 123/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E+Et. tehnic, str. Bogdan P. Hasdeu nr. 42 C, teren in suprafata de 556 mp, proprietate S.C. LACTO BARON SRL.
 • Hotărârea 122/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MANSARDARE LOCUINTA PARTER SI SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL IN BIROURI -INTRARE IN LEGALITATE, STR.ION ROATA 4, TEREN IN SUPRAFATA DE 200MP, PROPRIETATE S.C.TERMODINAMIC S.R.L
 • Hotărârea 121/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+3-4E, str. Duiliu Zamfirescu nr. 16 A, teren in suprafata de 330 mp, proprietate Babu Laura si Nicu
 • Hotărârea 120/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE 2 IMOBILE-LOCUINTE S+P+3E, STR. ION URSU NR. 55, TEREN IN SUPRAFATA DE 958 MP, PROPRIETATE S.C. ROVAS INVESTMENT S.R.L.
 • Hotărârea 119/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL D+P+2E+M CU LOCUINTA LA 2E+M, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 40, teren in suprafata de 250 mp din acte si 256,11mp din masuratori, proprietate Grameni Gheorghe si Silvia
 • Hotărârea 118/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 217/2004 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE Dp+P+3E, str. Suceava nr. 14A-14B, teren in suprafata totala de 506 mp, proprietate Ivan Calin si Adriana, Gheorghita Angela si Mircea
 • Hotărârea 117/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Elena Cuza nr. 81, teren in suprafata de 288 mp, proprietate Mihai Spania
 • Hotărârea 116/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal COMPLEX IMOBILE cu REGIM MARE de iNALTIME - LOCUIRE COLECTIVA, COMERT, BIROURI si HOTEL, str. Chiliei, pe amplasamentul fostei baze RATC, teren in suprafata de 94997,56 mp, proprietate SC hABBITANIA SRL
 • Hotărârea 115/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+ terasa circulabila, str. Dorului nr. 44, teren in suprafata de 203 mp, proprietate Pacea Victor si Ileana
 • Hotărârea 114/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1E, STR. MIRCEA CEL BATRAN NR. 118A, TEREN IN SUPRAFATA DE 264,46 MP, PROPRIETATE PARTECA GHEORGHE SI CHIRATA
 • Hotărârea 113/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE 2S+P+5-6E, bd. Mamaia nr. 190, teren in suprafata de 216,70mp, proprietate SC EURO PLAST PROD SRL
 • Hotărârea 112/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 111/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 110/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 784/2008 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASARE A PUNCTELOR DE DESFACERE A PRESEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI MODIFICATA DE HCLM NR. 57/2009
 • Hotărârea 109/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT IN ZONA BABA NOVAC-LOT 11, LOT 12, LOT 13 CATRE SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA IN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 108/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA AL U.J.C.C. CONSTANTA PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 15.454 MP, SITUAT IN CONSTANTA B-DUL AUREL VLAICU COLT CU STR.CARAIMAN
 • Hotărârea 107/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3419,99MP SITUAT IN B-DUL MAMAIA-PAVILION EXPOZITIONAL
 • Hotărârea 106/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCLM NR.526/2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 105/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 104/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI P+1EP, STR.VARFUL CU DOR NR.26, TEREN IN SUPRAFATA DE 1800MP, PROPRIETATE S.C.ECSERV INTERPROD SRL SI FRATILA TRAIAN
 • Hotărârea 103/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU CORP P+2E -INTRARE IN LEGALITATE, str. Dimitrie Anghel nr. 6, teren in suprafata de 343mp, proprietate Caldararu Lenuta si Gheorghita
 • Hotărârea 102/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE ETAJ 1 LA LOCUINTA EXISTENTA P+1 PARTIAL, str. B.P.Hasdeu nr. 7C, teren in suprafata de 180mp conform acte si 200mp conform masuratori, proprietate Nancu Mihail si Boci
 • Hotărârea 101/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str.Tepes Voda nr. 19, teren in suprafata de 96,61mp din acte si 85mp din masuratori, proprietate Musledin Aidin si Sevinci
 • Hotărârea 100/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE sI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Razoarelor nr. 20, teren in suprafata de 165 mp, proprietate Carligea Suzana
 • Hotărârea 99/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+ 1E, str.Petru Vulcan nr.32, teren in suprafata de 353mp, proprietate Iasar Gemile si Ali
 • Hotărârea 98/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ-CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, STR. LILIACULUI NR. 12A, TEREN IN SUPRAFATA DE 149,50, IVAN STOICA GEORGE
 • Hotărârea 97/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ- EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. TALAZULUI NR. 13B, TEREN IN SUPRAFATA DE 100MP, PROPRIETATE RADU GHEORGHE;
 • Hotărârea 96/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, STR. ION RATIU NR.115, TEREN IN SUPRAFATA DE 176MP, PROPRIETATE DROGEANU DRAGUTA SI ILIE
 • Hotărârea 95/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 537/2004 PENTRU APROBARE PUD-CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IN SENSUL MANSARDARII, CU PASTRAREA FUNCTIUNII APROBATE, STR.CUZA VODA NR. 96, TEREN IN SUPRAFATA DE 200MP, PROPRIETATE SAPERA IANCU
 • Hotărârea 94/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ - MANSARDARE LOCUINTA P+2E - INTRARE IN LEGALITATE, STR. GARABET IBRAILEANU NR. 2A, TEREN IN SUPRAFATA DE 160 MP, PROPRIETATE CORENDEA AUREL
 • Hotărârea 93/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR.SLT.BOGDAN VASILE NR.60, TEREN IN SUPRAFATA DE 150MP, PROPRIETATE OMER GIUMALI SI MELEC
 • Hotărârea 92/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2E, STR.POPORULUI NR.76, TEREN IN SUPRAFATA DE 160MP, PROPRIETATE CINCA GABRIEL SI STEFANESCU ADRIANA
 • Hotărârea 91/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ZONA VIILE NOI, PARCELA 1095/127/1, TEREN IN SUPRAFATA DE 500MP, PROPRIETATE PETRACHE PERMANDIAN
 • Hotărârea 90/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR.SPATAR NICOLAE MILESCU NR.1, TEREN IN SUPRAFATA DE 211MP, PROPRIETATE STAN NICULAE SI PARASCHIVA
 • Hotărârea 89/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. CRINULUI NR.49BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 204MP, PROPRIETATE GROSSU DUMITRU SI CHERATA
 • Hotărârea 88/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL PARTER, SHOWROOM INTRARE IN LEGALIT ATE, STR. INTERIOARA III NR. 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 8560MP, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANTA IN FOLOSINTA S.C. GHIURAL DISTRIBUTION S.R.L
 • Hotărârea 87/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER CU 1E+M sI AMENAJAREA LA PARTER A UNUI CABINET STOMATOLOGIC, str. Zorelelor or. 27 A, teren In suprafata de 150 mp, proprietate Cadariu Gerard-Domenic si Daniela
 • Hotărârea 86/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER PANA LA P+1-2E, STR.PARTIZANILOR NR. 5-7, TEREN IN SUPRAFATA DE 218.84MP, PROPRIETATE CARAMIHALE CONSTANTIN
 • Hotărârea 85/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 358/2005 privind aprobarea PUD - EXTINDERE LOCUINTA cu P+M, bd. 1 Mai(vechi) nr. 128, teren in suprafata de 300 mp din acte si 281 mp din masuratori, proprietate Raducan Nelu si Calina
 • Hotărârea 84/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODERNIZARE IMOBIL EXISTENT D+P+3E RESTAURANT, SPATII COMERCIALE, LOCUINT A, STR. SOS. MANGALIEI NR.187, TEREN IN SUPRAFATA DE 417MP CONFORM ACTE SI 439,82MP CONFORM MASURATORILOR, PROPRIETATE APOSTOL GHEORGHE SI GEORGETA
 • Hotărârea 83/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, STR. MIORITEI NR.1, TEREN IN SUPRAFATA DE 100MP, PROPRIETATE SERBAN MADALIN
 • Hotărârea 82/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, STR.IONEL TEODOREANUNR.23, PALAZU MARE, TEREN IN SUPRAFATA DE 268,26 MP, PROPRIETATE PUTINICA CRISTIAN SI ANGELA
 • Hotărârea 81/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PUZ-EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CORP PARTER LA LOCUINTA D+P+1E+M EXISTENTA-INTRARE IN LEGALITATE, STR. MARASESTI NR. 7, TEREN IN SUPRAFATA DE 300MP, PROPRIETATE GIGICA APOSTOL
 • Hotărârea 80/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ- MANSARDARE CORP PARTER EXISTENT SI SCHIMBARE INVELITOARE CORP P+1E, STR. FAGETULUI NR. 169, TEREN IN SUPRAFATA DE 120MP, PROPRIETATE BALABAN MARIN
 • Hotărârea 79/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 377/2006 PRIVIND APROBARE PUD-CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI GARAJ, IN SENSUL SCHIMBARII REGIMULUI DE INALTIME LA P+2E, STR. DRAGOSLAVELOR NR. 33, TEREN IN SUPRAFATA DE 180 MP, PROPRIETATE SARBU ALEXANDRU
 • Hotărârea 78/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SCHIMBARE DESTINATIE DEMISOL IN SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ACCES, STR.DEZROBIRII NR.95 , TEREN IN SUPRAFATA DE 254MP, PROPRIETATE CHIRILA DUMITRU SI STELA
 • Hotărârea 77/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE LOCUINTE P+4-5E, BD.MAMAIA NR.230, TEREN IN SUPRAFATA DE 348 MP, PROPRIETATE S.C.GLOBAL UNO S.R.L.
 • Hotărârea 76/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.347/2004 PRIVIND APROBARE PUD-AMENAJARE LOCUINTA IN RESTAURANT, CLUB SI BAR DE NOAPTE, STR. MIRCEA CEL BATRAN NR.121, PROPRIETATE POPESCU CIPRIAN SI MARGARETA
 • Hotărârea 75/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.381/2006 PRIVIND APROBARE PUD-CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, STR.CIPRIAN PORUMBESCU NR.65, TEREN IN SUPRAFATA DE 150 MP, PROPRIETATE IASAR DEMIS
 • Hotărârea 74/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE SI INTRETINERE A PARCURILOR DE DISTRACTII TIP "TARA PITICILOR" SI A TERENURILOR DE SPORT DE PE ALEEA NALBEI SI B-DUL I.C.BRATIANU, PRECUM SI A "GRAVITTY PARK" SITUAT IN PARCUL TABACARIEI, CATRE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 73/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiuluiConstanta in Consiliul Consultativ si Consiliul Etic al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta
 • Hotărârea 72/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind modificarea art.1 din HCLM 157/2006 privind infiintarea unei comisii specializate in domeniul eficientei energetice, modificat prln HCLM 79/2008
 • Hotărârea 71/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind majorarea alocatiei zilnice de hrana a asistatilor Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta incepand cu data de 01.03.2009
 • Hotărârea 70/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNlCIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 7 / 29.01.2009
 • Hotărârea 69/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind desemnarea in mod obligatoriu a unui reprezentant al Directiei Tehnic -Achizitii in comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizitiile publice efectuate de serviciile publice din subordinea Consiliului Local
 • Hotărârea 68/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T-ZONA GRADINA DE VARA ALBATROS-STATIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 67/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT SI A PARTENERIATULUI CORESPUNZATOR OBIECTIVULUI DE INVESTITII ''REABILITAREA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE -UTILITATI SI CORP CANTINA
 • Hotărârea 66/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CORESPUNZATOR OBIECTIVULUI DE INVESTITII ''REABILITAREA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE-UTILITATI SI CORP CANTINA
 • Hotărârea 65/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 DIN HCLM NR. 370/27.07.2007 PRIVIND APROBAREA CUMPARARII ACTIUNILOR CESIONATE DE LA SC RAJA CATRE CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 64/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 550/2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 63/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind transmiterea uner terenuri din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta
 • Hotărârea 62/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea si completarea anexei 3 HCLM 640/2008 Regulamentul cadru si metodologia privind conditiile de inscriere, selectare si repartizare a locuintelor ieftine pentru tineri
 • Hotărârea 61/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind completarea Programulul de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii
 • Hotărârea 60/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODlFICARII HCLM NR. 656/2008 IN SENSUL RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA .
 • Hotărârea 59/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR.322/2008-PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR.471/2007-PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI SAU CLADIRI) APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 58/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 57/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 AL HCLM NR.784/2008 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASARE A PUNCTELOR DE DESFACERE A PRESEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 56/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 306/2005 PRIVIND APROBARE PUD - EXTINDERE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL P+1E ÎN UNITATE ALIMENTATIE PUBLICA S+P+1E+M, ÎN SENSUL TRANSLATARII IMOBILULUI SPRE NORD-EST – INTRARE ÎN LEGALITATE, STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 2, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 250 MP, PROPRIETATE SC VASTO CONPRES SRL;
 • Hotărârea 55/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE 2 CORPURI LOCUINTA P+M intrare in legalitate pentru corpul B, str. Sandu Aldea nr. 97 lot 1, teren in suprafata de 151,32 mp, proprietate Voinea Eufrosina
 • Hotărârea 54/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privindaprobarea Planului Urbanistic Zonal . CONSTRUIRE IMOBIL APART AMENTE D+P+4E CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, str. Olteniei nr. 31, teren In suprafata de 1080,55 mp, proprietate S.C. BIODAM SRL.
 • Hotărârea 53/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE ATELIERE MECANICE LA SECTIA AUTO MECANIZARE INTRARE IN LEGALIT ATE, sos. Industriala nr. 3B, teren in suprafata de 4499,36 mp, proprietate S.C. I.F.C.O. S.A.
 • Hotărârea 52/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal RECOMPARTIMENTARE SI MANSARDARE LOCUINTA S+P+IE, str. Ion Andreescu nr. 58 A, teren in suprafata de 142,47 mp, proprietate Tiripan Valentin si Laura
 • Hotărârea 51/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINT A P+1E+M CU SPALATORIE AUTO LA PARTER, str.Baba Novac nr. 163, teren in suprafata de 220 mp, proprietate Rosu Vanghele si Gratiela
 • Hotărârea 50/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PANULUI URBANISTIC ZONAL- INCHIDERE SI ACOPERIRE TERASA CIRCULABILA-INTRARE IN LEGALITATE, STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.48 C, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 217,73MP, PROPRIETATE MOISE CONSTANTIN SI OLTEANU-MOISE LAURA ADELINA
 • Hotărârea 49/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+2E, STR.BANU MIHALCEA NR.131,TEREN IN SUPRAFATA DE 350 MP, PROPRIETATE BELA TANASE SI MARIA
 • Hotărârea 48/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+3E+T, STR. NICOLAE IORGA, ZONA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA, TEREN IN SUPRAFATA DE 2033 MP, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 47/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.88/2006 PENTRU APROBARE PUD-CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IN SENSUL CONSTRUIRII UNUI IMOBIL APARTAMENTE P+3E, STR.SOVEJA COLT CU STR.CAIUTI, TEREN IN SUPRAFATA DE 282,62 MP, PROPRIETATE LUNGU DORINA
 • Hotărârea 46/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER CU 1E+M SI SCHIMBARE DESTINATIE PARTER IN SPATIU MEDICAL DE RECUPERARE, STR. ID CHIRESCU NR. 8B, TEREN IN SUPRAFATA DE 103 MP, PROPRIETATE MOCANU GHEORGHE
 • Hotărârea 45/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ- CONSTRUIRE LOCUINTA DP+P+1E+M, STR.CRINULUI NR.17, TEREN IN SUPRAFATA DE 201,50 MP, CONFORM ACT SI 219 MP CONFORM MASURATORI, PROPRIETATE SAMARA SIMONA NICOLETA SI DUMITRU
 • Hotărârea 44/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA Dp+P+1E+M, str. BP Hasdeu nr. 6, teren în suprafata de 304 mp, proprietate Stambuli Tanase ;
 • Hotărârea 43/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA Dp+P+2E+M, Palazu Mare, str. Barbu Catargi nr. 10, parcela A 491/9, teren în suprafata de 977 mp, proprietate Grama Mitica ;
 • Hotărârea 42/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE si SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA PARTER în LABORATOR METROLOGIE, str. Soarelui nr. 10 bis, teren în suprafata de 250 mp, proprietate SC SAMTEC SRL ;
 • Hotărârea 41/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Despot Voda nr. 20, teren în suprafata de 112,04 mp, proprietate Chihaia Nicolai ;
 • Hotărârea 40/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+ 1E+M SI IMPREJMUlRE, str. Docherilor nr. 26, teren in suprafata de 263,56 mp, proprietate Pilici Constantin si Chirata
 • Hotărârea 39/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE 2 IMOBILE: 2S+P+2E+T-PARCARE SI 2S+P+8-10E-BIROURI SI PARCARE, bd. Tomis, zona bl. TAV 4, teren in suprafata totala de 1948 mp, dintre care 1208 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta si 740 mp aflati in proprietatea S.C. SEAVIEW MEDIA SRL
 • Hotărârea 38/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4-5E SPATII COMERCIALE (parter) si APARTAMENTE (etaje), str. Maior Sofran nr. 9, teren in suprafata de 457mp, proprietate S.c. Silva Prodimpex S.R.L
 • Hotărârea 37/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSOLIDARE SI SUPRAETAJARE PARTIALA. IMOBIL S+P+1-2E ALIMENT ATIE PUBLICA., BIROURI SI LOCUIRE, Piata Ovidiu Nr. 5, teren in suprafata de 103,59 mp, proprietate Tasu I. Constantin si Maria
 • Hotărârea 36/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSOLIDARE SI MANSARDARE IMOBIL APARTAMENTE D+P+1E, str. Mihail Kogalniceanu nr.16, teren in suprafata de 151mp, proprietatea Municipiului Constanta si in folosinta sotilor Rosca Ion si Sanda Catalina
 • Hotărârea 35/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+MP, STR. MITROPOLIT DOSOFTEI NR. 10, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE BOBES ELEONORA
 • Hotărârea 34/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+1E, STR. CALISTRAT HOGAS NR. 1 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE SC FLUID PACK SRL
 • Hotărârea 33/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – EXTINDERE LOCUINTA CU SPATIU COMERCIAL P+1E, STR. LUPTATORI NR. 12A, TEREN IN SUPRAFATA DE 187,50 MP, PROPRIETATE GHERGHESAN NICOLAIE
 • Hotărârea 32/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – SUPRAETAJARE CU UN ETAJ CORP PARTER LA LOCUINTA D+P+1E+M EXISTENTA, STR. OBORULUI NR. 19, TEREN IN SUPRAFATA DE 517,50 MP, PROPRIETATE LIXANDRU GHEORGHE
 • Hotărârea 31/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBARE PUZ – SUPREATAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER – INTRARE IN LEGALITATE, STR. BANU MIHALCEA NR. 122, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE OLTEANU GHEORGHE
 • Hotărârea 30/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA Dp+P+M, str. Ghiocei nr. 34 bis, teren în suprafata de 120,35 mp, proprietate Simtion Viorica ;
 • Hotărârea 29/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. Fagetului nr. 75, teren în suprafata de 200 mp, proprietate Andoni Maria ;
 • Hotărârea 28/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Gavril Muzicescu nr. 23, teren în suprafata de 379 mp din acte, 419 mp din masuratori, proprietate Luciu Ionut ;
 • Hotărârea 27/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobarePUZ – MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI APROBATI la LOCUINTA D+P+1E – intrare în legalitate, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 78, teren în suprafata de 193,75 mp din acte, 229,46 mp din masuratori, proprietate Panait Mircea ;
 • Hotărârea 26/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE AGRICOLE, extravilan, parcela A 604/10/8/1, teren în suprafata de 4000 mp, proprietate Tanase Nicolae ;
 • Hotărârea 25/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARA.RE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINT A S+P+ 1E SI IMPREJMUlRE, str.Tache lonescu nr.27, PALAZU MARE, teren in suprafata de 400mp, proprietate Chiparu George si Adriana si Barbu Georgian
 • Hotărârea 24/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE SI MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. Enachita Vacarescu or.53, teren in suprafata de 200mp din acte si 224mp din masuratori, proprietate Naskovics Mihai Sorin si Daniela si Naskovics Marian Bogdan si Elena
 • Hotărârea 23/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+ P+M, str.Constantin Brancusi nr.5, teren in suprafata de 271mp, proprietate Dinculeana Valeriu si Elena
 • Hotărârea 22/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARA.RE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CU UN ETAJ LOCUINTA PARTER, str. Mihai Viteazu nr.109, teren in suprafata de 189,46mp din acte, proprietate Tararache Nicolae si Mariea, Iuliu Gheorghe
 • Hotărârea 21/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE SI MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA PARTER INTRAREA IN LEGALIT ATE, str.Iederii nr.7A, in suprafata de 80,87mp, proprietate Ceama Vasile si Geta
 • Hotărârea 20/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 550/2008 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 19/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR
 • Hotărârea 18/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII LA MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA PE ANUL 2009
 • Hotărârea 17/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. II STAT DE FUNCTII- SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA, APROBAT PRIN HCLM 435/2008
 • Hotărârea 16/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL SI A NIVELURILOR SUBVENTIILOR
 • Hotărârea 15/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea componentei Comandamentului de management pentru Programul de construire locuinte ieftine – Ansamblul Baba Novac aprobat prin art. 9 din HCLM nr. 640/2008;
 • Hotărârea 14/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea componentei Comisiei de analiza, validare si prioritizare a dosarelor de locuinte ieftine nominalizata prin HCLM nr. 319/2008 privind modificarea si completarea HCLM 613/2007 privind aprobarea Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
 • Hotărârea 13/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si SF pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA – ZONA SPITALUL CLINIC JUDETEAN”;
 • Hotărârea 12/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si SF - actualizat pentru obiectivul „CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STATIUNEA MAMAIA”;
 • Hotărârea 11/2009 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si SF - actualizat pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE ORASEL LACUSTRU PE LACUL SIUTGHIOL - MAMAIA”; initiator:primar Radu Stefan Mazare
 • Hotărârea 10/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR DE GOSPODARIRE, PROTECTIA MEDIULUI, INTRETINEREA SI INFRUMUSETAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 9/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 228/2008 privind stabilirea impozitelor §i taxelor locale pentru anul 2009
 • Hotărârea 8/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE pentru modificarea §i completarea HCLM 342/2008 pentru modificarea HCLM 597/2007 privind modificarea organigramei §i a statului de functii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe §i alte Venituri ale Bugetului Local Constanta
 • Hotărârea 7/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 659/ 17.12.2008
 • Hotărârea 6/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2008
 • Hotărârea 5/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1SI 2 LA HCLM 308/2008 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 4/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI
 • Hotărârea 3/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DECLARAREA CA VACANTA A FUNCTIEI DE VICEPRIMAR
 • Hotărârea 2/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA UNUI CONSILIER LOCAL
 • Hotărârea 1/2009 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER