• Hotărârea 786/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 785/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII CENTRALA TERMICA CU FUNCTIONARE PE GAZE NATURALE, ZONA CFR-PALAS, CONSTANTA
 • Hotărârea 784/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASARE A PUNCTELOR DE DESFACERE A PRESEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 783/2008 - Municipiul Constanța

  H OTARARE privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 782/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsuI art.1 din Hotara rea Consiliul Local nr 245/l8.05.2007, a art.2 si art.3 din cuprinsul Tranzactici anexa la HCLM nr .245/18.05.2007, intre municipiul Constanta ,ConsiliuI Local Constanfa si S.C.SOMACO S.R.L.
 • Hotărârea 781/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru transmiterea unei suprafete de teren aferenta Unitatii Militare nr.02154 situata in Constanta, Zona str. Stefanita Voda din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii in domeniul privat al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta
 • Hotărârea 780/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind revocarea HCLM nr.145/2001 privind darea in administrarea Serviciului Roman de Informatii- Unitatea militara 0764 Constanta pe o perioada de 10 ani a imobilului- Cresa nr.6 din str. Topolog nr.6 si terenul aferent acestuia in suprafata de 1853,35 mp
 • Hotărârea 779/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REVOCAREA HCLM NR.345/1998 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII DINTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI FUNDATIA PENTRU REALIZAREA MONUMENTULUI MARINARILOR ROMANI IN VEDEREA REALIZARII MONUMENTULUI MARINARILOR ROMANI, CONSTANTA
 • Hotărârea 778/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind completarea si actualizarea ‚’Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta’’
 • Hotărârea 777/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+9-10E, str. Adamclisi nr. 3-3A, teren in suprafata de 685,90 mp, proprietate SC Marco Chim SRL;
 • Hotărârea 776/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 290/2007 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+7E - BIROURl si LOCUINTE, bd. Mamaia nr. 158, teren in suprafata de 440 mp, proprietate SC GRAIN SISTEM SERVICE SRL
 • Hotărârea 775/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 541 /2006 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E - ALIMENTATIE PUBLICA si CAZARE, bd. Alexandru Lapusneanu nr. 184B , teren in suprafat:a de 544,45 mp, proprietate SC ATLANTIDA GRAMA SRL
 • Hotărârea 774/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 129/2001 privind aprobarea PUD - Mamaia, penlru terenul in suprafata de 5633 mp situat in Statiunea Mamaia, zona Club Castel, proprietate SC MAMAIA SA
 • Hotărârea 773/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+1E, Str. Licuricilor nr. 3, cartier Viile Noi teren in suprafata de 195 mp, proprietate Filip Ion si Maria
 • Hotărârea 772/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal RENOVARE, RECOMPARTIMENTARE SI ETAJARE LOCUINTA PARTER CU 2E+M. str. Nicolae Iorga nr. 36, teren in suprafata de 126 mp, proprietale Scurtulescu Liviu si Camelia
 • Hotărârea 771/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL 3S+P+11 -12E - LOCUINTE si ALIMENTATIE PUBLICA, str. Zorelelor nr. 2-4, teren in suprafata de 1559,80 mp proprietate SC BEST WOOD COMPANY SRL
 • Hotărârea 770/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+3-4E, str. Calarasi nr 44, teren in suprafata de 311,40 rnp., proprietate S.C. TONIS TRADE S.R.L
 • Hotărârea 769/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – Modificarea HCLM nr. 471/2006 pentru modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea PUD – LOTIZARE PENTRU LOCUINTE, zona Caminului de Pensionari, în sensul schimbarii indicatorilor urbanistici aprobati pentru lotul 3, prin extindere si modificarea regimului de înaltime de la S+P+4E+M la D+P+7-8E cu functiunea de locuire colectiva, teren în suprafata 498 mp, proprietate SC MEDGAZ SRL;
 • Hotărârea 768/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU de LOCUINTE P+3-4E, sos. Mangaliei nr. 106, teren în suprafata de 1357 mp, proprietate Balasa Mott Mihaela, cu drept de superficie în favoarea SC COMPLEX DE LOCUINTE KM 4-5 SRL;
 • Hotărârea 767/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si ÎMPREJMUIRE – intrare în legalitate, str. Frunzelor nr. 130, teren în suprafata de 200 mp, proprietate Irimia Elena;
 • Hotărârea 766/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ- CONSTRUIRE IMOBIL 3S+P+14E COMERT, BIROURI si LOCUINTE, str. Oborului nr. 33, teren în suprafata de 1300 mp, proprietate CONSAL EDILITARE SRL; Revocare HCLM 495/2007 privind aprobare PUZ –Construire imobil S+D+P+8E Spatii Comerciale si locuinte;
 • Hotărârea 765/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ- SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL D+P+4E din LOCUINTE în BIROURI, str. Tudor Vladimirescu nr. 19, teren în suprafata de 195 mp, proprietate Abumunshar Daniela;
 • Hotărârea 764/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 499/2008 privind aprobarea PUZ - MANSARDARE LOCUINTA Sp+P+1E – intrare în legalitate, str. Ion Andreescu nr. 46 bis, teren în suprafata de 165 mp, proprietate Vasile Teodor Aurel si Dorina, în sensul corectarii adresei terenului studiat : str. Ion Andreescu nr. 48B;
 • Hotărârea 763/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M pentru Cabinet Medical si Locuinta, str. Ion Voda nr. 55, teren in suprafata de 200mp, proprietate Ali Ozer;
 • Hotărârea 762/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E+POD CIRCULABIL - SEDIU FIRMA si LOCUINT A, str. Hatman Luca Arbore nr. 12-14, teren in suprafata de 505,61 mp, proprietate SC ORCA SHIPPING SRL
 • Hotărârea 761/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+POD CIRCULABIL, str. Fagetului nr.27C, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Liuta Dimu si Zoia Alina
 • Hotărârea 760/2008 - Municipiul Constanța

  HOT ARA RE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4-5-6E SPATII SERVICII si APARTAMENTE. bd. Mamaia nr. 269, teren in suprafata de 405 mp. proprietate SC DIAL EX CANADA SRL
 • Hotărârea 759/2008 - Municipiul Constanța

  HOTAR A R E privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+ P+2E+M, str. Nucilor nr. 41 A, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Closca Gigi Sorin si Elena, Nita Bogdan
 • Hotărârea 758/2008 - Municipiul Constanța

  H0TARARE privind modificarea HCLM nr. 77/2003 privind aprobare PUD· CONSTRUIRE HOTEL··· S+IP+M+5E, bd. Mamaia nr. 187, teren in supmfata de 330 mp, proprietate Liuta Adam si Tuca
 • Hotărârea 757/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SCHIMBAREA DESTINATIEI APROBATE prin HCLM nr. 116/2003, privind aprobare PUZ - Reabilitare si Extindere Palazu Mare, in LOCUIRE, zona Comcereal - Palazu Mare, str. Alexandru Sahia nr. 1, teren in suprafata de cca 9,60 ha, proprietate a persoanelor fizice si juridice
 • Hotărârea 756/2008 - Municipiul Constanța

  HOT A R A RE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4·8E - SPA TIU COMERCIAL si APARTAMENTE, sos. Mangaliei nr. 98, teren in suprafata totala de 1042, 16 mp, proprietale Bittar Ahmad si Ernel
 • Hotărârea 755/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarca Planului Urbanistice Zonal EXTINDERE ATELIER AUTO cu IMOBIL IP+1E BIROURI si SPALATORIE COVOARE, bd. Aurel Vlaicu nr. 110, teren in suprafata de 539,73 mp. proprietate Matica Dumitru si Ileana
 • Hotărârea 754/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind atribuirea si schimharea unor denumiri de strazi de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Constanta
 • Hotărârea 753/2008 - Municipiul Constanța

  H0TARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+2E+M. str. Ion Ratiu nr. 89, teren in suprafata de 120 mp, proprietate Andora Mihai
 • Hotărârea 752/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER – intrare în legalitate, str. Trandafirului nr. 24, teren în suprafata de 116 mp, proprietate Iusein Achif;
 • Hotărârea 751/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E – COMERT si LOCUIRE, str. Dezrobirii nr. 101, teren în suprafata de 300,88 mp, proprietate Chirila Stela;
 • Hotărârea 750/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2-3E – BIROURI si LOCUINTE, str. Ilarie Voronca nr. 6-8, teren în suprafata de 134 mp, proprietate Dudas Dezideriu;
 • Hotărârea 749/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+3E, str. Histria nr. 5, teren în suprafata de 300 mp, proprietate SC BAD PRODEXIM SRL;
 • Hotărârea 748/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+2-3E, str. Sarmizegetusa nr. 42, teren în suprafata de 271 mp, proprietate Ciobanu Cristian, Caraivan Octavian si Mihaela, Grigorov Corneliu Bogdan;
 • Hotărârea 747/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Tabla Butii nr. 92-92 bis, teren în suprafata de 95,06 mp, proprietate Izmail Arun;
 • Hotărârea 746/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ - CONSOLIDARE si SUPRAETAJARE IMOBIL S+P+1E, bd. Tomis nr. 23, teren în suprafata de 154 mp, proprietate Irimia Petru
 • Hotărârea 745/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+5-8E, str. Amurgului nr. 33, teren în suprafata de 1206 mp, proprietate Stoica Gheorghe;
 • Hotărârea 744/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Oleg Danovschi nr. 22B, teren în suprafata de 202,50 mp, proprietate Marin Mihai
 • Hotărârea 743/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA S+P+1E, str. Mercur nr. 13, teren în suprafata de 228 mp, proprietate Zidaru Gheorghe;
 • Hotărârea 742/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal DESFIINTARE GARAJ PARTER si SCHIMBARE FUNCTIUNE LOCUINTA PARTER in BAR - intrare in legalitate, str. Ion Ratiu nr.1 A, teren in suprafata de 170,18 mp, proprietate Moise loan
 • Hotărârea 741/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 66/1997 privind aprobare PUD - Mc Donald's drive, zona Delfinariu, teren in suprafata de 2 164 mp, domeniu privat al municipiului Constanta, concesionat SC Mc DONALD'S ROMANIA SRL
 • Hotărârea 740/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+1E, str. Dobrogei nr. 87, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Sarchizian Hartin si Sarchizian Maria Magdalena
 • Hotărârea 739/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA PARTER - intrare in legalitate, str. Mesterul Manole nr. 19A, teren in suprafata de 179 mp, proprietate Trascu Stefan si Maria
 • Hotărârea 738/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER pentru CABINET STOMATOLOGIC si LOCUINTA, str. Decebal nr. 64, teren in suprafata de 110 mp, proprietate Acatrinei Doneta
 • Hotărârea 737/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA S+P+lE, str. Ion Andreescu nr. 36, teren in suprafata de 240 mp, proprietate Maresancu Gheorghe si Camelia
 • Hotărârea 736/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSOLIDARE si SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL PARTER, str. Eliberarii zona Mobitom, teren in suprafafa de 100 mp, proprietate SC MARITINC SRL
 • Hotărârea 735/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. Belsugului nr. 1, teren in suprafata de 128 mp, proprietate Dumitrescu Argentina
 • Hotărârea 734/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+Mp BIROURI SI LOCUINTE, Str. Ecaterina Varga nr. 50, teren in suprafata de 200 mp, proprietate SC CASA PARDIN SRL
 • Hotărârea 733/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Timisana nr. 46 lot 2, teren in suprafata de 90 mp, proprictate Tanase Mihai Cristian Ion si Mihaela Daniela
 • Hotărârea 732/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT PARTER pentru LOCUINTA, str. Unirii nr. 25, teren în suprafata de 140 mp, proprietate Gheorghe Vasile;
 • Hotărârea 731/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind modificare HCLM nr. 275/2007 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+6-7E, în sensul schimbarii regimului de înaltime la D+P+7-8E – spatii comerciale la parter si locuinte la etaje – intrare în legalitate, bd. IC Bratianu nr. 61 bis, teren în suprafata de 460 mp, proprietate SC MEDGAZ SRL;
 • Hotărârea 730/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA P+1E, EXTINDERE GARAJ – intrare în legalitate, str. Razboieni nr. 14 bis, teren în suprafata de 257 mp, proprietate Pavel Ion;
 • Hotărârea 729/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M si GARAJ, zona Viile Noi, parcela A 1095/140/1, teren în suprafata de 470 mp, proprietate Petre Laurentiu;
 • Hotărârea 728/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E - COMPLEX COMERCIAL si FUNCTIUNI CONEXE, bd. IC Bratianu nr. 184-186, teren în suprafata de 2615 mp, proprietate SC ALEXANDRA 2000 SRL;
 • Hotărârea 727/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+2-4E cu GARAJE la PARTER, str. Lacului nr. 3, teren în suprafata de 200 mp, proprietate Steriu Sterian;
 • Hotărârea 726/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE si RECOMPARTIMENTARE LOCUINTA P+1E – intrare în legalitate, str. Recoltei nr. 12B, teren în suprafata de 151 mp, proprietate Eremia Marius;
 • Hotărârea 725/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Merisor nr. 21, teren în suprafata de 200 mp, proprietate Mamut Irman;
 • Hotărârea 724/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+7-10E+Et.tehnic, str. Prel. Eroilor nr. 4-8, teren în suprafata de 890 mp, proprietate Malcea Sorin, Gheorghe Simona Petronela, Pop Eugenia Izabella si Vladimir;
 • Hotărârea 723/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind modificare HCLM nr. 283/2007 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL LCUINTE COLECTIVE D+P+5-6E, în sensul recompartimentarii si mansardarii imobilului, str. Dionisie cel Mic nr. 52C, teren în suprafata de 1018 mp, proprietate Bela Constantin;
 • Hotărârea 722/2008 - Municipiul Constanța

  HOTAR A RE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE. LOCUINTA PARTER, str. Liliacului nr. 10, teren in suprafata de 216,15 mp, proprictate Militaru Marian
 • Hotărârea 721/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE POD in POD CIRCULABIL la LOCUINTA EXISTENTA. PARTER, str. Albinelor nr. 12 bis, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Mihailescu Florin Adrian si Monica Sanda
 • Hotărârea 720/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si MODERNIZARE ATELIERE PARTER, str. Cpt. Papadopol nr. 14D, teren in suprafata de 1021,89 mp, aflat in folosinta SCA VICTORIA Constanta
 • Hotărârea 719/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Stefan cel Mare nr. 102 bis, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Scarlat ion si Elena
 • Hotărârea 718/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistie Zonal MANSARDARE Si RECOMPARTIMENTARE LOCUINTA P+1E, str. Theodor Sperantia nr. 51, teren in suprafata de 112 mp, proprietate Rus Ciprian Vasile si Mihaela
 • Hotărârea 717/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM Nr. 114/2007
 • Hotărârea 716/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 302/2003
 • Hotărârea 715/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 677/2005 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE LOCUINTA P+ 1 E, str. Despot Voda nr. 21 lot 1/2, teren in suprafata de 204 mp, proprietate Capatana Marian si Teodora
 • Hotărârea 714/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E- BIROURI si APARTAMENTE, str. Mircea cel Batran nr. 23, teren in suprafala de 226,50 mp, proprietate Moise Vlad si Moise Dan
 • Hotărârea 713/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarca Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+3E+TERASA CIRCULABILA, str. Dragoslavele nr. 57, teren in suprafata de 345 mp, proprietate Diaconu lulian Claudiu
 • Hotărârea 712/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+2E, str. Rândunelelor nr. 63, teren în suprafata de 394 mp, proprietate Craciun Sorin;
 • Hotărârea 711/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind modificare HCLM nr. 470/2006 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, în sensul supraetajarii cu 2 niveluri pentru locuire, bd. Aurel Vlaicu nr. 41B, teren în suprafata de 300 mp, proprietate Sofrone Neculae;
 • Hotărârea 710/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind modificare HCLM nr. 496/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E, în sensul maririi suprafetei construite – intrare în legalitate, str. Dobrogeanu Gherea nr. 16 A, teren în suprafata de 169 mp, proprietate Naum Ionut;
 • Hotărârea 709/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER si CONSTRUIRE GARAJ, str. Frunzelor nr. 47, teren în suprafata de 198,14 mp, proprietate Chilian George;
 • Hotărârea 708/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu S+P+M, str. Aprod Purice nr. 22, teren în suprafata de 207 mp, proprietate Cacsö Ioan;
 • Hotărârea 707/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE DOUA IMOBILE P+3E si P+4E – APARTAMENTE cu SPATIU COMERCIAL si PARCAJE la PARTER, str. Salciilor nr. 26B, teren în suprafata de 1000 mp, proprietate SC AUTOPRIMA SERV SRL ;
 • Hotărârea 706/2008 - Municipiul Constanța

  hotarâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2-3E – SPATII COMERCIALE si LOCUINTA de SERVICIU, bd. Alexandru Lapusneanu zona Piata Tomis III, teren în suprafata de 181,34 mp, proprietate SC AMBROSIANA SRL;
 • Hotărârea 705/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – MODERNIZARE SPATII COMERCIALE PARTER, al. Heracleea nr. 7-9, teren în suprafata de 202,82 mp, domeniu privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 704/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE LOCUINTA P+1E, str. Mihai Eminescu nr. 51, teren în suprafata totala de 370 mp, proprietate Piti Vasile si Luiza, Piti Sotiri
 • Hotărârea 703/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind modificare HCLM nr. 389/2005 privind aprobare PUD - EXTINDERE CONSTRUCTIE PARTER cu SPATIU COMERCIAL si SCHIMBARE DESTINATIE din LOCUINTA în BIROURI, în sensul schimbarii functiunii spatiului comercial în service auto, str. Gheorghe Marinescu nr. 73, teren în suprafata de 250 mp, proprietate Patrulescu Constantin;
 • Hotărârea 702/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE REGIM de INALTIME APROBAT P+ 1E in P+1E+POD CIRCULABIL - intrare in Iegalitate, str. Poporuiui nr. 205, teren in suprafata de 117,70 mp, proprietate Barzecu Caluda si Maria
 • Hotărârea 701/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA, str. Stefan Mihaileanu nr. 66, teren in suprafata de 2858,14 mp, domeniu privat al municipiului Constanta, atribuit in folosinta gratuita ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI
 • Hotărârea 700/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+1E, str. Unirii nr. 64, teren in suprafata de 180 mp, proprietate Chiujdea Petrus si Viorica Beatrice
 • Hotărârea 699/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE GRADINITA D+P+M, str. loan Ursu nr. 24, teren in suprafata de 700 mp,proprietate SC HIPOCRAT PLUS SRL
 • Hotărârea 698/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE LOCUINTA PARTER si SCHIMBARE FUNCTIUNE in CABINETE MEDICALE, str. Calarasi nr. 18A, tercn in suprafata de 42,70 mp, proprietate CABINET MEDICAL GRUPA T BTF
 • Hotărârea 697/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE VULCANIZARE cu CORP P+ 1E - ATELIER AUTO Si SEDIU ADMINISTRATIV, str. Atelierelor nr. 17, teren in suprafata totala de 291,50 mp, din care 148mp proprietate Solom Gheorghe si Nicoleta Alina si 143,50 mp domeniu privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 696/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind modificarea HCLM nr. 297/2006 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE STATIE BETOANE, zona Palas, parcela A 929/33, teren in suprafata de 5000 mp, proprietate SC CARPAT BETON MUNTENIA SRL
 • Hotărârea 695/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+ 1E+M, str. Petru Vulcan nr. 40, teren in suprafata de 174,23 mp, proprietate Mustafa Sunai si Negivan
 • Hotărârea 694/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPATlU COMERCIAL PARTER, str. Soseaua din Vii nr. 108, teren in suprafara de 244,36 mp, proprietate Filip Mihai si Aneta
 • Hotărârea 693/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, str. Viceam. loan Murgescu nr. 28, teren In suprafata de 360 mp, proprietate Pavel Rodica si Jinar Maria
 • Hotărârea 692/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. Razoare nr. 32, teren în suprafata de 256,96 mp, proprietate Viciu Daniela;
 • Hotărârea 691/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – EXTINDERE LOCUINTA PARTER, str. Razoare nr. 23, teren în suprafata de 247 mp, proprietate Hanu Marieta;
 • Hotărârea 690/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E str. Aprod Purice nr. 35, teren în suprafata de 207 mp, proprietate Munteanu Laurentiu;
 • Hotărârea 689/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – EXTINDERE LOCUINTA P-P+1E, str. Buciumului nr. 10, teren în suprafata de 270 mp, proprietate Nichita Petre;
 • Hotărârea 688/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificare HCLM nr. 546/2006 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+4E+M cu PARCARE la DEMISOL si SPATII COMERCIALE la PARTER, în sensul schimbarii functiunii în hotel, str. Fulgerului, teren în suprafata de 786,35 mp, proprietate Dumitrache Sorin;
 • Hotărârea 687/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – modificare HCLM 699/1999 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, în sensul modernizarii si reabilitarii fatadelor, bd. Tomis intersectie cu str. Soveja, teren în suprafata de 600 mp, domeniu privat al municipiului Constanta, administrat de RAEDPP;
 • Hotărârea 686/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – EXTINDERE LOCUINTA P+1E cu ANEXA PARTER, str. Crisana nr. 18, teren în suprafata de 200 mp, proprietate Hasotti Puiu;
 • Hotărârea 685/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – EXTINDERE LOCUINTA S+P+1-2E – intrare în legalitate, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 18, teren în suprafata de 337,50 mp, proprietate Pusnava Elena;
 • Hotărârea 684/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M – intrare în legalitate, str. Petru Vulcan nr. 65, teren în suprafata de 116,28 mp, proprietate Bebu Mihai si Tancuta ;
 • Hotărârea 683/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 256/2008 privind aprobarea PUZ - EXTINDERE si SUPRAETAJARE IMOBIL D+P+2E cu 1E+M – ALIMENTATIE PUBLICA, SERVICII, LOCUINTE si SPATII DEPOZITARE, str. Viitorului nr. 9, in sensul corectarii valorii coeficientului de utilizare a terenului;
 • Hotărârea 682/2008 - Municipiul Constanța

  H0TARARE, pivind aprobarea PLanului Urbanislic Zonal CONSTRUl RE, LOCUINTA P+2E cu GARAJ la PARTER, Str. loan Borcea nr. 41 , Lot 1, teren in suprafata de 200 mp. proprietate SC CONCRETE PREST SRL
 • Hotărârea 681/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE 2S+P+8E, str. Pescarilor nr. 428, tercn in suprafata de 1200 mp, proprietate SC PROCONSTRUCT INVEST SRL
 • Hotărârea 680/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE A MUNICIPIULUI CONSTANTA SI STATIUNII MAMAIA PRIN CONCESIUNE
 • Hotărârea 679/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea proiectului Mamaia Show si a cheltuielilor legate de implementarea acestui proiect
 • Hotărârea 678/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat corespunzator proiectului Constanta primul pas in lunga ta calatorie - Promovarea zonei turistice Constanta Mamaia
 • Hotărârea 677/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 22/2008, cu modificarile si completarile aduse de HCLM 80/2008, pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a parteneriatului corespunzator obiectivului de investitii "REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA"
 • Hotărârea 676/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta
 • Hotărârea 675/2008 - Municipiul Constanța

  H0TARARE privind repartizarea unui spatiu de locuit construit de A.N.L. in regim de inchiriere din recuperari
 • Hotărârea 674/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea anexei nr.lla HCLM 640/2008
 • Hotărârea 673/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.LM. 228/ 2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale penlru anul2009
 • Hotărârea 672/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul SPIT-VBL Constanta pentru anul 2009;
 • Hotărârea 671/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind constituirea fondului de premiere de 5% din cheltuielile cu salarii aferente anului 2008 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale bugetului local;
 • Hotărârea 670/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 550/2008 privind Regulamentul de functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta;
 • Hotărârea 669/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind stabilirea contributiei lunare a asistatilor Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta incepand cu data de 01.01.2009;
 • Hotărârea 668/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea modificarii HCLM 438/2008 referitor la statul de functii la Cantina de ajutor social Palazu Mare
 • Hotărârea 667/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare si protocol pentru anul 2009;
 • Hotărârea 666/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind modificarea art.1 din HCLM nr. 442/08.09.2008;
 • Hotărârea 665/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind unele modificari ale contractului de mandat incheiat intre S.C. CONFORT URBAN. S.R.L. si Directorul General determinate de aparitia O.U.G. nr. 135/22.10.2008;
 • Hotărârea 664/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL Constanta pe anul 2009
 • Hotărârea 663/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind preluarea din gestiunea delegata de la S.C. CONFORT URBAN S.R.L. a unor mijloace fixe prin diminuare de capital social;
 • Hotărârea 662/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C L.M. NR. 589/2007
 • Hotărârea 661/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA PREMIULUI DE 5% DIN CHELTUIELILE CU SALARlILE AFERENTE ANULUI 2008 PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPEClALlT ATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 660/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL2009
 • Hotărârea 659/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATUlUI DE FUNCTII PENTRU APARATUl DE SPEClALITATE AL PRlMARUlUI MUNICIPIULUI CONSTANTA. APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 544/22 .10.2008
 • Hotărârea 658/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 si lista de utilaje independente pe anul 2008 ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 657/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea remuneratiei Directorului General al R.A.E.D.P.P. Constanta
 • Hotărârea 656/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2008 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 655/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si lista de utilaje independente pe anul 2009 ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 654/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUl PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2009
 • Hotărârea 653/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI si CHELTUIELI PE ANUL 2009 IN FORMA PROVIZORIE SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA
 • Hotărârea 652/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli provizoriu pe anul 2009 al RADET Constanta;
 • Hotărârea 651/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea bugetului municipal Constanta provizoriu pe anul 2009 ;
 • Hotărârea 650/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1 SI 3 LA HCLM NR. 308/18.06.2008 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 649/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Sandru Nicolae
 • Hotărârea 648/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Ciobanu Ion
 • Hotărârea 647/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Chirondojan Vasile
 • Hotărârea 646/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal
 • Hotărârea 645/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal
 • Hotărârea 644/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal
 • Hotărârea 643/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 642/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind modificarea HCLM nr. 607/2008 privind darea in folosinta gratuita, pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novac-LOT 6 catre SC IMVEST SRL in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii ;
 • Hotărârea 641/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind modificarea HCLM nr. 603/2008 privind darea in fulosinta gratuita, pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novae - LOT 2 catre SC VAL SRL in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
 • Hotărârea 640/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea anexei nr.2 la HCLM406/2008si anexanr.2 la HCLM nr.229/2008, numirea Comandamentului de Management al Programului-Ansamblul de locuinte Baba Novac, aprobarea Acordului de colaborare cadru intre CLM si CJC-RAJA si aprobarea schimbului etapelor III si V intre SC ABC VAL SRL si SC IMVEST SRL
 • Hotărârea 639/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr. 623/22.10.2008 privind numirea Consiliului de Administratie al SCIL Confort Urban Constanta ;
 • Hotărârea 638/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind stabilirea modalitatilor si a datelor de acordare a pachetelor cu hrana pentru pensionarii cu pensii pana la 700 lei, persoanelor peste 60 de ani care nu realizeaza venituri, persoanelor cu handicap si a persoanelor care beneficiaza de acordarea serviciilor sociale furnizate de asociatii si fundatii
 • Hotărârea 637/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind numirea reprezentantilor in Adunarea Generala a actionarilor si in Consiliul de Administratie a Companiei Nationale ‘’Administratia Porturilor Maritime’’-S.A. Constanta ;
 • Hotărârea 636/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea protocolului incheiat intre Ministerul Transporturilor – Compania Nationala ‘’Administratia Porturilor Maritime’’-S.A. Constanta si Consiliul local al municipiului Constanta ;
 • Hotărârea 635/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea proiectului ‘’Unitate pentru Diversitate’’ si a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 634/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr. 83 din 27.02.2008 privind aprobarea cooperarii Municipiului Constanta, în perioada 01.05- 15.12.2008, cu CLUBUL SPORTIV POWER MARINE în vederea realizarii în comun în statiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului nautic international pentru ambarcatiuni de mare putere Class One Romanian Grand Prix, ce se va derula între 29.08 – 31.08.2008;
 • Hotărârea 633/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al RAEDPP Constanta
 • Hotărârea 632/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de pensionari, ca masura de protectie sociala ;
 • Hotărârea 631/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind modificarea HCLM nr. 404/2008 privind tarifele practicate de RATC Constanta la transportul urban de calatori in municipiul Constanta ;
 • Hotărârea 630/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al RATC Constanta;
 • Hotărârea 629/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al RADET Constanta;
 • Hotărârea 628/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2008
 • Hotărârea 627/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 529/13.12.2006 privind participarea municipiului Constanta, in calitate de membru fondator, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constanta
 • Hotărârea 626/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Protocolului de intelegere - cadru negociat in vederea executiei celor 18 blocuri de locuinte in cadrul Obiectivului de in teres public local "Programul municipal de construire locuinte ieftine pentru tineri, destinate cumpararii si lucrari pregatitoare si tehnico-edilitare aferente"- Ansamblul Baba Novac, precum si Antecontract de vanzare cumparare -cadru
 • Hotărârea 625/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE 2S+P+10E cu SPATII SERVICII la PARTER, bd. IC Bratianu nr. 26, teren in suprafata de 622 mp, proprietate Zelca Costica si Nicoleta, Vintilescu Aurelian, Halep Costea si Chirata
 • Hotărârea 624/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARAREA privind aprobarea participarii municipiului Constanta, in calitate de membru fondator, in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal Constanta"
 • Hotărârea 623/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al SCIL Confort Urban;
 • Hotărârea 622/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
 • Hotărârea 621/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta;
 • Hotărârea 620/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Constanta
 • Hotărârea 619/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea Acordului Consiliului local al municipiului Constanta, in vederea transmiterii imobilului ‘’Pasaj rutier Filimon Sarbu’’ din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului local al municipiului Constanta in administrarea Ministerului Transporturilor-Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
 • Hotărârea 618/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind revocarea HCLM nr.534/2008 privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea transmiterii imobilului "Pasaj Rutier Filimon Sarbu" din domeniul public al municipiului Constanta in domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local Constanta in administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
 • Hotărârea 617/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind modificarea H.C.L.M. nr.714/12.12.2005 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala Antidrog - Control de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta a spatiului situat in Constanta, AI. Mimozelor nr.4- in incinta Cresei nr.5
 • Hotărârea 616/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Priviod completarea H.C.L.M. or. 354 /2001
 • Hotărârea 615/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loan Dumitru.
 • Hotărârea 614/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind dezmembrarea unor suprafete de teren, proprietatea municipiului Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara
 • Hotărârea 613/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind translatarea terenului prevazut in HCLM nr.589/2006, anexa I, poz.2, in suprafata de 490,15 mp, situat in Statiunea Mamaia, Zona Bar- Melody
 • Hotărârea 612/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren de 300,00 mp.numitului Bulica Traian veteran de razboi
 • Hotărârea 611/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea RATC Constanta a terenului aferent caminului de nefamilisti din Constanta, str. Egretei nr. 13A
 • Hotărârea 610/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind revocarea HCLM nr.529/2008 privind transmiterea unui teren, situat in municipiul Constanta, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea RADET Constanta in vederea amplasarii unei centrale termice
 • Hotărârea 609/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novac - LOT 8 si 9 catre SC ARGOS SA, in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii
 • Hotărârea 608/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novac – LOT 7, catre SC COM CM SA in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii’’ ;
 • Hotărârea 607/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novac – LOT 6, catre SC IMVEST SA in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii’’ ;
 • Hotărârea 606/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT IN ZONA BABA NOVAC – LOT 5 SI LOT 10, CATRE SC METAL INTERTRADE SRL IN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII’’
 • Hotărârea 605/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT IN ZONA BABA NOVAC – LOT 4, CATRE SC ARGOS SA IN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII’’
 • Hotărârea 604/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novac – LOT 3, catre SC EUCASS SRL in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii’’
 • Hotărârea 603/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind privind darea in folosinta gratuita, pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novac - lot 2 catre SC ABC Val SRL, in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii
 • Hotărârea 602/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind darea in folosinta gratuita, pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novac - LOT 1 catre SC ALMACONS SRL in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii
 • Hotărârea 601/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR.471/24.09.2007- PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI SI CLADIRI) APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 600/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind aprobarea listei spatiilor cu destinatia de cabinete medicale sau in care se desfasoara activitati conexe actului medical, care nrmeaza sa fie vandute, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.68/2008
 • Hotărârea 599/2008 - Municipiul Constanța

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta Consiliul
 • Hotărârea 598/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 597/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 291/2005
 • Hotărârea 596/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal LOTIZARE TEREN in VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINTE, str. Comarnic Dr.72, teren in suprafata de 39500,59 mp, proprietate SC MIROX EXIM SRL
 • Hotărârea 595/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN in VEDEREA CONSTRUIRIl de LOCUINTE, zona Palazu Mare, parcela VN 280, teren in suprafata de 16100 mp, proprietate Soldatu Gheorghe, Alexa Gheorghe si Alexa Elena
 • Hotărârea 594/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN in VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINTE, zona Palazu Mare, parcela VN 285, teren in suprafata de 10900 mp. proprietate Tonescu Maricana
 • Hotărârea 593/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4-5E - SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE, STR. CASIN LOT 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 333 MP, PROPRIETATE BORDEIANU ION
 • Hotărârea 592/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL D+P+5E, BIROURI SI APARTAMENTE, BD. IC Bratianu nr. 6, teren în suprafata de 508 mp, proprietate Marica Ion ;
 • Hotărârea 591/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL P+3-4E –BIROURI si APARTAMENTE, str.Soveja nr. 21A-21B, teren în suprafata de 500 mp, proprietate Anastase George Eugen
 • Hotărârea 590/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – MODIFICARE FUNCTIUNE IMOBIL LOCUINTE de SERVICIU S+P+4E+M in UNITATE de CAZARE, bd. 1Mai nr. 107, teren în suprafata de 720 mp, proprietate SC EUROPROIECT SRL;
 • Hotărârea 589/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE SHOW-ROOM si SERVICE CITROEN, ZONA Palazu Mare, DN 2A, parcelele VN251/ si VN 251/10, teren în suprafata de 5000 mp, proprietate SC ALPHA MOTORS SRL ;
 • Hotărârea 588/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistie Zonal MANSARIDARE PARTIALA. LOCUINTA. PARTER, str. Frunzelor nr. 51, teren in suprafata de 200 mp. proprietate Neagu Vasile Valentin si Carmen Maria
 • Hotărârea 587/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, str. Dobrogei nr. 102, lot 2, teren in suprafata de 102 mp, proprietate SC TOPOCAD SERV SRL
 • Hotărârea 586/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 179/2005 si HCLM nr. 362/2004 privind aprobarea PUD - bd. Mamaia, intre Unitatea militara (Dolce Vita) si Statia de Epurare, pentru terenul in suprafata de 519 mp, proprietate SC MBV GRUP SRL
 • Hotărârea 585/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 560/2006 privindaprobareaPUD- CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E BIROURI Si ALIMENTATIE PUBLICA, str. Traian nr.76-80, zona BCR, teren in suprafata de 612,19 mp potrivit actelor si 794,19 mp potrivit masuratorilor, proprietate SC CABLENET SRL
 • Hotărârea 584/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE 2S+P+5E, ALEEA SCAFANDRILOR FN, TEREN IN SUPRAFATA DE 750,90 MP, PROPRIETATE BURICEA CORINA SI GEORGE LONUT
 • Hotărârea 583/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAET AJARE SEDIU BANCA, bd. Mamaia nr. 134·134B, teren in suprafata de 365 mp, proprietate SC BANCA TRANSILVANIA SA
 • Hotărârea 582/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE TELESCHI NAUTIC pe LACUL SIUTGHIOL, Staliunea Mamaia, zona Restaurant "On Plonge Junior", teren in suprafata de 383,15 mp apartinand domeniului public al municipiului Constanta ~i luciu de arit in suprafa\l de 6.5 ha, aparlinand domeniului public al stalului
 • Hotărârea 581/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ORASEL LACUSTRU, Lacul Siutghiol, zona Hotel Caraiman, Statiunea Mamaia, teren in suprafata de 5 ha, apartinand domeniului public al stalului
 • Hotărârea 580/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINT PARTER cu P+1E, str. Petre Ispirescu nr. 13, teren in suprafata de 190 mp, proprietate Dirzu Aurel si Emilia
 • Hotărârea 579/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E+M, str. Randunelelor nr.74A, teren in suprafata de 218 mp, proprietate Branza Sorin;
 • Hotărârea 578/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE, extravilan, parcela A143/30/2, teren in suprafata de 5925 mp, proprietate Nancu Enache;
 • Hotărârea 577/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUD – EXTINDERE CENTRALA TERMICA, str. Industriala nr.1, teren in suprafata de 75641 mp, proprietate SC ARGUS SA;
 • Hotărârea 576/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, str. Strajerului nr.6A, teren in suprafata de 213,08 mp, proprietate Bacale Hristu;
 • Hotărârea 575/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSOLIDARE SI EXTINDERE ANEXA PARTER, str. Chiliei nr.84 B, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Ionescu Gheorghe si Ionescu Vasile;
 • Hotărârea 574/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Sandu Aldea nr. 33, teren in suprafata de 345 mp, proprietate Petrache Mures
 • Hotărârea 573/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+5E cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Poporului nr. 45, teren in suprafata de 294 mp, proprietate Chespi Tagedin si Amet Samir
 • Hotărârea 572/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+3E, str. Dimitrie Cantemir nr. 2, teren in suprafata de 308,85 mp, proprietate SC MODAREX SRL
 • Hotărârea 571/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINT A P+1E, str. Anton Pann nr. 13, teren in suprafata de 400 mp, proprietate Ionescu Razvan Ion si Carmen Mihaela
 • Hotărârea 570/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE LOCUINTA PARTER, STR. RASURI NR. 59 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 180 MP, PROPRIETATE ZGUMA DUMITRU SI ELENA
 • Hotărârea 569/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL P+IE - SPATIU COMERCIAL si LOCUINTA, str. Theodor Burada nr. 15 bis, teren in suprafata de 174 mp, proprietate Ibis Sercin si Loredana Florina
 • Hotărârea 568/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+IE+M, str. Fulgerului nr. 50, teren in suprafata de 236 mp, proprietate Durbala Niculae
 • Hotărârea 567/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINT A D+P+ lE SI PARCARE ACOPERIT A, zona Palazu Mare, parcela A 586/1/16/2 si 586/1/17/1, teren in suprafata de 622 mp,proprietate Ciopa Cristian Zisu si Roxana Mirela
 • Hotărârea 566/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu un ETAJ, str. Fagetului nr. 45A, teren in suprafata de 148,21 mp, proprietate Tamasanu lonel si Crina
 • Hotărârea 565/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE P+2E+M, zona Palazu Mare, parcela A 483/3, teren in suprafata de 2008 mp, proprietate Bileca Virgil
 • Hotărârea 564/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+POD CIRCULABIL, STR. PARTIZANILOR NR. 15 LOT 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 237 MP, PROPRIETATE ANGHEL CONSTANTIN
 • Hotărârea 563/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUD – CONSTRUIRE LACAS DE CULT ORTODOX, str. Badea Cartan fn, teren in suprafata de 904,06 mp, domeniu public al statului aflat in administrarea Directiei pentru Sport a judetului Constanta, inchiriat catre Lacas de cult ortodox ;
 • Hotărârea 562/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE 2S+P+12E cu SPATII COMERCIALE LA PARTER, bd. IC Bratianu nr. 54A, teren in suprafata de 677,23 mp, proprietate SC EURO HOUSE CONSTRUCT SRL ;
 • Hotărârea 561/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOCUINTA PARTE,intrare in legalitate , str. Banu Mihalcea nr. 48 bis, teren in suprafata de 72,15mp, proprietate Muntean Vasile
 • Hotărârea 560/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – MODIFICARE REGIM DE INALTIME de la P+2E la P+3E, bd. Tomis nr. 55A, teren in suprafata de 51,52 mp, proprietate Irimia Gheorghita ;
 • Hotărârea 559/2008 - Municipiul Constanța

  HOTAR A R E privind modificarea HCLM nr. 384/2005 privind aprobare PUD · BLOC DE LOCUINTE S+P+2E, str. Garofitei, teren in suprafata de 921 mp, proprietate SC CM ALFA BETA SRL
 • Hotărârea 558/2008 - Municipiul Constanța

  H0T A R A RE privind aprobarea Planului UrbaniSlic Zonal CONSTRUIRE lMOBIL APARTAMENTE S+D+P+6-8E, str. Martisor nr. 18, teren in suprafata de 1675,23 mp, proprietate SC CM ALFA BETA SRL
 • Hotărârea 557/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea art. 5 din Hotararea nr. 17/25.01.2008 privind "Programul de ranforsare si reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dubla de tramvai si transform area acesteia in carosabil auto si a incintelor institutiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta"
 • Hotărârea 556/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea inchirierii unui spatiu necesar desfasurarii sedintelor Consiliului Local al municipiului Constanta
 • Hotărârea 555/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CADRUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DOBROGEA
 • Hotărârea 554/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR. 425/08.09.2008
 • Hotărârea 553/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA IN MUNICIPIUL CONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA, PRECUM SI A ACTlVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE
 • Hotărârea 552/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare aI Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
 • Hotărârea 551/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE pentru modificarea H.C.L.M. nr. 354/2001 privind infiintarea Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta
 • Hotărârea 550/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta
 • Hotărârea 549/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobil, constituirea comisiei de atestare a pesoanelor fizice pentru indeplinirea functiei de administrator de imobil, precum si procedura de retragere a atestatului de administrator de imobil
 • Hotărârea 548/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea proiectului "Sistem informatic pentru depunerea cererilor on -line si managementul identitatii contribuabililor"
 • Hotărârea 547/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea 'studiului de fezabilitate pentru Sistem informatic pentru depunerea cererilor on-line si managementul identitatii contribuabililor
 • Hotărârea 546/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea liniilor prioritare, a Regulamentului de organiza nizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care acorda servicii de asistenta sociala, precum si a Grilei de evaluare
 • Hotărârea 545/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind modificarea componentei comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor, aprobata prin H.C.L.M.nr.497/23.12.2004
 • Hotărârea 544/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta, aprobata prin HCLM nr. 336/25.07.2008;
 • Hotărârea 543/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Listei nominale cu solicitantii pentru acordarea de subventii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinte proprietate personala, conform OUG nr. 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioatre;
 • Hotărârea 542/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE ANALIZA, VALIDARE SI PRIORITIZARE A DOSARELOR DE LOCUINTE IEFTINE NOMINALIZATA PRIN HCLM 319/2008 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 613/2007 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 541/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea proiectului , faza studiu de fezabilitate al obiectivului de investitii ''Construire centrala termica cu functionare cu gaze naturale in zona CFR-Palas, COnstanta
 • Hotărârea 540/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXTINDERE A RETELEI TERMICE ''CT ZONA ENERGIA'' SI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 539/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2008 al RADET Constanta
 • Hotărârea 538/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2008 al RAEDPP Constanta
 • Hotărârea 537/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului municipal pe anul 2008
 • Hotărârea 536/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 305/2008 pentru constituirea Comisiei de numarare a voturilor
 • Hotărârea 535/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea proiectului, faza studiu de fezabilitate, al obiectivului de investitii " Deviere retele electrice pentru constructie noua- Corp sediu administrativ - Constanta, Aleea Malinului nr.4"
 • Hotărârea 534/2008 - Municipiul Constanța

  privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea transmiterii imobilului "Pasaj Rutier Filimon Sarbu" din domeniul public al municipiului Constanta in domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local Constanta in administrarea Ministerului Transporturilor -Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
 • Hotărârea 533/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind preluarea din gestiunea delegala a SClL Confort Urban SRL a imobilului reprezentand "Pasaj rutier Filimon Sarbu"
 • Hotărârea 532/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal AMENAJARE si RECOMPARTIMENTARE SEDIU ADMINISTRATIV GARDA de MEDIU,bd. Mamaia nr. 300. teren de stat in suprafata de 400 mp. aflat in administrarea Comisariatului Judetean Constanta al Garzii Nationale de Mediu
 • Hotărârea 531/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSOLIDARE SI SUPRETAJARE LOCUINTA PARTER CU UN ETAJ, STR. DELFINULUI NR. 24, TEREN IN SUPRAFATA DE 104 MP, PROPRIETATE CADARIU GERARD DOMENIC
 • Hotărârea 530/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind transmilerea unor terenuri din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta
 • Hotărârea 529/2008 - Municipiul Constanța

  privind transmiterea unui teren, situat in municipiul Constanta, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.D.E.T Constanta in vederea amplasarii unei centrale termice
 • Hotărârea 528/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR. 19/2003
 • Hotărârea 527/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind dezmembrarea unor suprafete de teren situate in municipiul Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara
 • Hotărârea 526/2008 - Municipiul Constanța

  HOTAR A R E privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta
 • Hotărârea 525/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind transmiterea unor terenuri, situate in municipiul Constanta, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta
 • Hotărârea 524/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A IMOBILULUI ( CONSTRUCTIE) SITUAT PE STR.ELIBERARII REPREZENTAND AMENAJARE BAZAR ELIBERARII
 • Hotărârea 523/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind transmiterea unor imobile (constructii) din domeniul public al municipiului Constanta in domeniul public al statului
 • Hotărârea 522/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 521/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 520/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+5E CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, str. Brizei nr. 3C, teren in suprafata de 297,37 mp, proprietate SC UNIQUATRO SRL
 • Hotărârea 519/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SCULE SI UNELTE AGRICOLE, extravilan, parcela A105/5, teren in suprafata de 8200 mp, proprietate Vasile Costica
 • Hotărârea 518/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTA S+P+2-3E. Str. Ion Corvin nr. 53. teren in suprafata de 347,95 mp potrivit actelor, 395,96 mp potrivit masuratorilor cadastrale, proprietale Tararache Mihai si Elena
 • Hotărârea 517/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind modificarea HCLM nr. 435/2006 privind aprobare PUD -CONSTRUIRE SHOW-ROOM Si SERVICE AUTO P+1-2E,bd. Aurel Vlaicu nr. 186B, teren in suprafata de 6361 mp, proprietate Madadi Milica si Madadi-Shireh-Jini Ali
 • Hotărârea 516/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIR SPATIU COMERCIAL D+P+2E, str. Eliberarii nr. 2C, lot 1, teren in suprafata de 294,12 mp, proprietale AF MATCAS ST. ANATOLII ASOCIATIE FAMILIALA
 • Hotărârea 515/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE FATADE IMOBIL S+P+2E+M prin iNCHIDERE TERASA, str. Flamanda nr. 20, teren in suprafata de 116,73 mp, proprietate Tudor Edmond Paul si Georgeta
 • Hotărârea 514/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAET AJARE LOCUINT A PARTER, str. Ion Voda nr. 24A, teren in suprafata de 130 mp, proprietate SC LAURETTE SRL
 • Hotărârea 513/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 335/2007 privind aprobare PUD -CONSTRUIRE SHOW-ROOM si SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A 903/17, loturile 1-6 si parcela A 903/42/1, teren in suprafata de 5942,84 mp, proprietate SC MOTOR EXPERT SR
 • Hotărârea 512/2008 - Municipiul Constanța

  HOTAR A RE privind aprobarca Planului Urbanistic Zonal CONSOLIDARE S i SUPRAETAJARE LOCUINTA PA RTER cu un ETA.J, str, Nicolae lorga nr. 28, lot 1, teren in suprafata de 70 mp, proprietate Manaila Anca Maria
 • Hotărârea 511/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 585/2005 PRIVIND APROBARE PUD· CONSTRUIRE IMOBIL P+2E LOCUINTA SI CABINETE MEDICALE, STR. I.G. DUCA NR. 71, TEREN IN SUPRAFATA DE 214,80 MP. PROPRIETATE GROZA LOAN SI DORINA
 • Hotărârea 510/2008 - Municipiul Constanța

  HOTAR ARE privind aprobarea Planului Urbanistie Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+5E, str. Dionisie Cel MiC nr. 67, teren in suprafata de 250 mp, proprietate Gosu Stila
 • Hotărârea 509/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+3E, str. Chiliei nr. 101A, teren in suprafata de 168,625 mp, proprietate SC TEHNODOMUS SRL
 • Hotărârea 508/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE si SCHIMBARE REGIM INALTIME - intrare in legalitate, bd. Mamaia nr. 204, teren in suprafata de 418 mp, proprietate Prodan Liliana si Zeido Zeido
 • Hotărârea 507/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL Dp+P+1E – ALIMENTATIE PUBLICA si LOCUIRE, str. Pandurului nr. 96, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Nedelcu Madalina
 • Hotărârea 506/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Cezar Boliac nr. 9, teren in suprafata de 168, 75 mp, proprietate Beloiu Gheorghe
 • Hotărârea 505/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA PARTER si SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL – intrare in legalitate, str. Labirint, zona Autogara Sud, teren in suprafata de 60 + 51,38 mp, investitie realizata de SC STELDAM TRADE SRL
 • Hotărârea 504/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE 2S+P+7E+Et. Tehnic, str. Gheorghe Marinescu nr. 56D, teren in suprafata de 691 mp, proprietate Cumita Vanghele
 • Hotărârea 503/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, str. Ion Adam nr. 70, teren in suprafata de 325 mp, proprietate Raiciu Mircea Stefan
 • Hotărârea 502/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAET AJARE IMOBIL PARTER - SPATIU COMERCIAL si LOCUINTA - intrare in legalitate, str. Ion Ratiu nr. 149, teren in suprafata de 200 mp, proprietate SC SERETTI ITALY SRL
 • Hotărârea 501/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINT S+P+ 1E+M, str. Ion Adam nr. 58, teren in suprafata de 203 mp, proprietate Ursulescu Daniel si Daniela
 • Hotărârea 500/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ANEXA PARTER, str. Soseaua din Vii nr. 60A, teren in suprafata de 200,97 mp, proprietate Paun Stelian si Paun Gherghina
 • Hotărârea 499/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE LOCUINTA Sp+P+1E - intrare in legalitate, str. Ion Andreescu nr.46 bis, teren in suprafata de 165 mp, proprietate Vasile Teodor Aurel si Dorina
 • Hotărârea 498/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 179/2005 si HCLM nr. 362/2004 privind aprobarea PUD- bd.Mamaia,intre Unitatea militara(DolceVita) si Statiade Epurare, pentru terenul in suprafata de 522,74mp,proprietateSC MIR SPEED SRL
 • Hotărârea 497/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE CORP LOCUINTA. PARTER , si REFACERE iNVELITOARE CORP P+M , str. Panait Holban nr. 15 bis, teren in suprafa!a de 156,50 mp, proprietate Bracaciu Catalin Claudiu si Florina
 • Hotărârea 496/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSOLIDARE si MODERNIZARE MAGAZII EXISTENTE PARTER, str. Flamanda nr. 19, teren in suprafata de 59,10 mp, proprietate SC MB DELFINUL SRL
 • Hotărârea 495/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINT ADp+P+ lE+M, str. Pescarului nr. 25, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Carastere Dima si Doina
 • Hotărârea 494/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRVIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+4·5E, str. Timisana nr. 36-38, teren in suprafata de 345, 10 mp, proprietate SC BRISEGROUP SRL
 • Hotărârea 493/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE HALA METALICA PARTER cu FUNCTIUNE AGRICOLA, extravilan parcela A 157/1/1/4, teren in suprafata de 2484 mp, proprietate Lascu Constantin
 • Hotărârea 492/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSOLIDARE si TRANSFORMARE POD in MANSARDA la IMOBILUL EXISTENT PARTER, str. Nucilor nr. 10, teren in suprafata de 177,50 mp, proprietate SC MAG-NET SPEDITION SRL
 • Hotărârea 491/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ - CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+4-5E, str. Teodor Sperantia nr. 54, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Paris Sterica
 • Hotărârea 490/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER – intrare in legalitate, str. Banu Mihalcea nr. 183, teren in suprafata de 100 mp, proprietate Rasim Cadrie
 • Hotărârea 489/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPATIU COMERCIAL si SERVICII, str. Fulgerului nr. 95, teren in suprafata de 294,50 mp, proprietate Seit Veli Remzi si Cheuser
 • Hotărârea 488/2008 - Municipiul Constanța

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA Dp+P+1E+M, str. Fagetului nr. 39, teren in suprafata de 289 mp, proprietate Caratas Tanase si Chirata
 • Hotărârea 487/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ - EXTINDERE SI MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, STR. POPORULUI 11A, PROPRIETATE ILIUTA STANA SI MARIN
 • Hotărârea 486/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobare PUZ - Extindere si mansardare locuinta D+P+1E, str. B P Hasdeu 50-52, proprietate SC EXCELSIOR SRL
 • Hotărârea 485/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobare PUZ Construire locuinta P+1E+pod circulabil, str. Dorobantilor 15bis, proprietate Bizgan Daniel
 • Hotărârea 484/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobare PUZ - Construire carmangerie P+1E, str. Ion Alexandrescu nr. 23, proprietate cazacu Ion si Lucretia
 • Hotărârea 483/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARA.RE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL P-P+2E+M - COMERT si BIROURI ADMINISTRATIVE, bd. Aurel Vlaicu or. 33, teren in suprafata de 1509 mp, proprietate SC DE SILVA INTERMED SRL, Calina Virgil si Calina Meda De Silvania
 • Hotărârea 482/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARAREA. privind aprobarea Planului Urbanistie Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER cu 1E, str. Oleg Danovschi nr. 4, teren in suprafata indiviza de 157,50 mp, proprietale Buzea Tadiu si Elena
 • Hotărârea 481/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE PARACLIS, str. Unirii nr. 104 in incinta Caminului de Pensionari, teren in suprafata de 324 mp, atribuit in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Tomisului
 • Hotărârea 480/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINT A PARTER cu p+ IE, str. Agricultori nr. 13, teren in suprafata de 397,80 mp, proprietate Ganea Elena si Gheorghe
 • Hotărârea 479/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM nr. 41912004 privind aprobare PUD - MODERNIZARE si EXTlNDERE FERMA ZOOTEHN[CA, extravilan, centura de vest DN2A, teren In suprafata de 11977 mp, proprietate SC EDA COMIMPEX SRL
 • Hotărârea 478/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Fulgerului nr. 65, teren in suprafata de 302,50 mp, proprietate David Alexandru
 • Hotărârea 477/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, str. Inului nr. 32C, teren in suprafata de 422,97 mp, proprietate Ionichi Mihai
 • Hotărârea 476/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Ciprian Porumbescu nr. 36, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Andrei Eduard Manuel
 • Hotărârea 475/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, str. Dr. M Sadoveanu nr. 14 bis, teren in suprafata de 160 mp, proprietate Caraivan Octavian
 • Hotărârea 474/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUD – EXTINDERE LOCUINTA PARTER, str. Comarnic nr. 101, teren in suprafata de 360 mp, proprietate Coman Constantin
 • Hotărârea 473/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUD - Extindere si mansardare locuinta parter, intr. Bogdan Vasile nr. 8A, proprietate Pribeagu Carmen
 • Hotărârea 472/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUD Construire imobil P+1E - birouri si depozitare, bd. Aurel Vlaicu 125, incinta Tomistex, proprietate SCECO BIO MAGIC SRL
 • Hotărârea 471/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobare PUD Construire hala depozitare produse nealimentare, str. Interioara nr. 2 lot 1, proprietate SC ANNA PRODUCTION SRL
 • Hotărârea 470/2008 - Municipiul Constanța

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, str. Me~terul Manole nr. 67, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Tudorache Catalin si Tudorache Bogdan Emil
 • Hotărârea 469/2008 - Municipiul Constanța

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA P+IE, str. Bujorului nr. 28A, teren in suprafata de 187,30 mp, proprietate Jercalau Gherghina si Badea Elena
 • Hotărârea 468/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1-2E, str. Ion Adam nr. 64, teren in suprafata de 250 mp, proprietate Visan Ionelia si Eduard Augustin
 • Hotărârea 467/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE 2 IMOBILE P+IE - SPATII COMERCIALE, BIROURI SI LOCUINTE de SERVICIU, str. Cumpenei nr. 8 bis, teren in suprafata de 1233,34 mp, proprietate Neagu Constantin
 • Hotărârea 466/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E cu SPATIU SERVICII PROFESIONALE, str. Chiliei nr. 2, teren in suprafata de 180 mp, proprietate Niculescu Florina Jasmine
 • Hotărârea 465/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarca I'lanului Urbanislic Zonal CONSTRUIre IMOBIL LOCUINTE P+3E, str. loan N Roman nr. 12, leren in suprafata de 270 mp, proprietate Belu Tania Elena
 • Hotărârea 464/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+IE, str. Panait Mosoiu nr. 24, teren in suprafata de 142,76 mp, proprietate Cumita Vanghele
 • Hotărârea 463/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E+M – CAMIN GARNIZOANA si SPATII ANEXA, str. Mircea cel Batran nr. 108, teren in suprafata de 39028 mp potrivit actelor – 29828 mp potrivit masuratorilor, proprietate de stat aflat in adminsitrarea UM 0406
 • Hotărârea 462/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ - EXTINDERE si SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA PARTER cu 1E, str. Randunelelor nr. 46, teren in suprafata de 340 mp, proprietate Marin Mihai
 • Hotărârea 461/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUD - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, str. Interioara III nr. 1, teren in suprafata de 200,32 mp, proprietate Curtasan Nurchian
 • Hotărârea 460/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ Schimbare destinatie camera in sediu firma , str. I.GH.Duca nr. 51 , teren in suprafata de 165 mp, proprietar TUDORACHE MIHAI
 • Hotărârea 459/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+5-6E, bd. Mamaia nr. 203, teren in suprafata de 334,40 mp, proprietate SC ROMSHIP AGENCIES SRL
 • Hotărârea 458/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+ 15E -BIROURI si LOCUINTE, str. Rascoala din 1907 nr. 28, teren in suprafata de 678,82 mp, proprietate SC EURO PLAST GROUP SRL
 • Hotărârea 457/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+IE+M, str. Vasile Parvan nr. 5, teren in suprafata de 277 mp, proprietate Pandele Daniel si Adina Laura
 • Hotărârea 456/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobare PUZ - modificare regim de inaltimelocuinta P+2E in P+2E+M - intrare in legalitate, str. Chiliei 49, proprietate Iasar Enver
 • Hotărârea 455/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ CONSTRUIRE IMOBIL P+2-3E+TERASA CIRCULABILA - LOCUINTE CU SPATIU PRESTARI SERVICII LA PARTER, STR. SPIRU HARET 17, TEREN IN SUPRAFATA DE 615 MP, PROPRIETATE SC LUMINITA ROMANO COMP SRL
 • Hotărârea 454/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM 504/2005 - intrare in legalitate privind aprobare PUD Construire locuinta P+1E, str. Ion Andreescu nr. 28, teren in suprafata de 163 mp., proprietate Anton Stere si Elena
 • Hotărârea 453/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE REGIM de INALTIME LOCUINTA de la P+IE+POD la P+IE+M - intrare in legalitate, str. Chiliei nr. 39, teren In suprafata de 94 mp, proprietate Ali Ghiulnar
 • Hotărârea 452/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modilicarea HCLM nr. 658/2005 privind aprobarea PUD - EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Frunzelor nr. 134, teren in suprafata de 199,34 mp, proprictate Preda Elisaveta si Preda Marcel
 • Hotărârea 451/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urhanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA PARTER - intrare in legalitate, str. Talazului nr. 22, teren in suprafata de 255 mp, proprietate Cusa Stere si Zoita
 • Hotărârea 450/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+IE si GARAJ AUTO, str. Alexandru Vlahuta nr. 26, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Petru Julieta si Gicu
 • Hotărârea 449/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE pri vind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E, str. Petru Vulcan nr. 48A, teren in suprafala de 200 mp, proprietate luseim Ismail si Sultana
 • Hotărârea 448/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare PUD- EXTINDERE si SUPRAETAJARE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA cu BIROURI si APARTAMENTE de SERVICIU, aleea Universitatii nr. 2, teren in suprafata de 300, proprietate SC DOUBLE D SRL
 • Hotărârea 447/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE 7 IMOBILE SPATII DEPOZITARE, STR. INDUSTRIALA NR. 4, LOT 3/1, TEREN IN SUPRAFATA DE 4723 MP, PROPRIETATE SC CM ALFA BETA SRL
 • Hotărârea 446/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 308/18.06.2008 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanta
 • Hotărârea 445/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru modificarea HCLM 599/2007 privind modificarea si completarea HCLM 599/2006 privind incheierea contractului colectiv de munca la nivelul SPIT-VBL
 • Hotărârea 444/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru completarea Anexei 4 din HCLM 360/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
 • Hotărârea 443/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 442/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea preturilor (valorilor)contractelor, prin actualizarea acestora, din contractele de achizitie publica de lucrari nr. 9167/16.09.2005 si 10186/08.12.2006 incheiate intre sc confort Urban srl si JV Ashtrom International LTD &Roichman Bros. (Shomron) Infrastructures 1993 LTD
 • Hotărârea 441/2008 - Municipiul Constanța

  Privind modificarea art.30 alin.(l) din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.598/2006 modificata si completata, cu privire la aprobarea Acordului/Contract colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta
 • Hotărârea 440/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind aprobarea contractului colectiv de munca la nivelul serviciilor si institutiilor aflate in subordinea CLM Constanta
 • Hotărârea 439/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare priviod modificarea H.C.L.M. or. 147 din 01.04.2008 privind aprobarea cooperarii Municipiului Constanta, in perioada 01.05- 01.11.2008, cu Asociatia Regionala pentru Promovarea Aviatiei in vederea realizarii in comun in statiunea Mamaia, a evenimentului aerian "Aero GP 2008", ce se va derula intre 07 -08.06.2008.
 • Hotărârea 438/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 112/27.03.2006 REFERITOR LA STATUI DE FUNCTII AL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE
 • Hotărârea 437/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE Privind aprobarea achizitiei in sistem leasing operational a 40 autoturiame pentru Primiria municipiului Constanta
 • Hotărârea 436/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind preluarea din foloslnta gratuita a 3 autoturisme de la S.P.I.T. Constanta
 • Hotărârea 435/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. II - STAT DE FUNCTII - SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE IN SUBORDONAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA, APROBAT PRIN HCLM 594/2007
 • Hotărârea 434/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea atribuirii prin licitatie publica a beneficiului contractului de inchiriere a unui spatiu cu alta destinatie decal aceea de locuinta
 • Hotărârea 433/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind Aprobarea tarifului de distributie a energiei termice prin puncte termice aflate in exploatarea R.A.D.E.T. Constanta
 • Hotărârea 432/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INITIEREA PROCEDURII DE INFIINTARE SI ORGANIZARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA PRIN SISTEM SACET CAT SI REORGANIZARII RADET CONSTANTA IN SOCIETATE PE ACTIUNI
 • Hotărârea 431/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTRUIREA UNEI CENTRALE TERMICE DE CVARTAL PE GAZE NATURALE IN ZONA CFR-PALAS CONSTANTA
 • Hotărârea 430/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 429/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ZONEI UNITARE DE INCALZIRE DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 428/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. 50/2006 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii " Reabilitarea retelelor termice secundare aflate in exploatare R.A.D.E.T Constanta."
 • Hotărârea 427/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 214/2006 si nr. 508/2006 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii " reabilitarea constructiipuncte termice aflate in exploatare RA.D.ET. Constanta."
 • Hotărârea 426/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 391/ 2004 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea R.A.D.ET. Constanta."
 • Hotărârea 425/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CASARII, DEZAFECTARII SI VALORIFICARII UNOR MIJLOACE FIXE, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, AFLATE IN ADMINISTRAREA RATC, REPREZENTAND LINIE DE TRANSPORT TRAMVAI 102 DE PE STR.ZORELELORBULEVARDUL ALEXANDRU LAPUSNEANU
 • Hotărârea 424/2008 - Municipiul Constanța

  hotarare privind "strategia locala de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a municipiului Constanta"
 • Hotărârea 423/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea H.C.L.M. nr.70/2008 privind aprobarea subventionarii cu 50% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte in municipiul Constanta, republicata.
 • Hotărârea 422/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea subvenlionarii cu 50% a dobanzii la creditele ipotecare, pentru achizitionarea unei locuinle, pe toata durata creditului conform contractelor incheiale de persoanele fizice cu C.E.C. Bank in perioada 23.04.2008 - 29.08.2008.
 • Hotărârea 421/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea subventionarii cu 520% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei Ioculnte, pe toata durata creditului conform contractelor incheiate de persoanele fizice cu UniCredit Tiriac Bank S.A. in perioada 23.04.2008 - 29.08.2008.
 • Hotărârea 420/2008 - Municipiul Constanța

  HO TA R A RE privind aprobarca subventionarii cu 50% a doba nzii la credi!ele iporecare, penlru achizitionarea unei locuinle. pe toata durata credilului conform contractelor inchaiate de persoanele fizice cu B.R.D. Groupe Societe Generale S.A in perioada 23.04.2008 - 29.08.2008.
 • Hotărârea 419/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind aprobarea subvenctionarii cu 50% a dobanzii la creditele ipotecare, pentru achizitionarea unei locuinte, pe toata durata creditului, conform contractelor incheiate de persoanele fizice cu Banca Comerciala Romana S.A. in perioada 23.04.2008 - 29.08.2008.
 • Hotărârea 418/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2008 ALE SC CONFORT URBAN SRL - CONSTANTA
 • Hotărârea 417/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al RAEDPP Constanta;
 • Hotărârea 416/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2008 al RADET Constanta;
 • Hotărârea 415/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2008
 • Hotărârea 414/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDARE MANDAT CONSILIER MUNICIPAL AL DOMNULUI BANIAS MIRCEA
 • Hotărârea 413/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de consilier
 • Hotărârea 412/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 411/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 410/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI IN VEDEREA APROBARII TRANSMITERII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1077,22 HA DIN CUVETA LACULUI SIUTGHIOL, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI NATIONALE APELE ROMANE, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 409/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI IN VEDEREA APROBARII TRANSMITERII UNUI TEREN IN SUPR. DE 10 HA SI A LUCIULUI DE APA AFERENT, AFLAT IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI, DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTULUI IN ADM. CONSILIULUI MUNICIPAL CONSTANTA
 • Hotărârea 408/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI EUROREGIUNEA MAREA NEAGRA
 • Hotărârea 407/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 605/14.12.2007 PRIVIND STABILIREA MODALITATILOR SI A DATELOR DE ACORDARE A PACHETELOR CU HRANA PENTRU PENSIONARII CU PENSII PANA IN 550 LEI, PERSOANELOR PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZA VENITURI SI PERSOANELOR CU HANDICAP
 • Hotărârea 406/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU COMPLETAREA HCLM 340/25.07.2008 PRIVIND DECLARAREA CA OBIECTIV DE INTERES PUBLIC LOCAL A "PROGRAMULUI MUNICIPAL DE CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, DESTINATE CUMPARARII SI LUCRARI PREGATITOARE SI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE", PRECUM SI APROBAREA DOCUMENTELOR SI DEMERSURILOR NECESARE PUNERII IN APLICARE A ACESTUI PROGRAM -ANSAMBLUL DE LOCUINTE BABA NOVAC
 • Hotărârea 405/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL P+2+3E SPATII COMERCIALE SI BIROURI STR. NAVALNICULUI NR. 9A, TEREN IN SUPR. DE 95,60 MP, PROPRIETATE S.C. ALPIN STAR SRL
 • Hotărârea 404/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR RATC CONSTANTA LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 403/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ - SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE LOCUINTA IN SEDIU DE FIRMA, STR. MIRCEA CEL BATRAN NR. 129, TEREN IN SUPR. DE 647 MP, PROPRIETATE NINULESCU ION SI SILVIA
 • Hotărârea 402/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - EXTINDERE SI ETAJARE LOCUINTA STP, STR. NICOLAE GRIGORESCU NR. 67, TEREN IN SUPR. DE 251 MP, PROPRIETATE CUSA TUDORA SI GHEORGHE
 • Hotărârea 401/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SOLICITARE DNA
 • Hotărârea 400/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD - CONSTRUIRE ANEXA PARTER STR. BROTACEI NR. 9, TEREN IN SUPR. DE 186 MP, PROPRIETATE GRADEA CARMEN SI VIOREL
 • Hotărârea 399/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI SPATIU DE DEPOZITARE A MIJLOACELOR FIXE ( MATERIALE NECESARE AMENAJARII SECTIILOR DE VOTARE, PANOURI ELECTORALE, ACCESORII SERVICIUL DE SALVAMAR, PANOURI DE INCHIDERE A CLUBURILOR DE VARA PR TIMPUL IERNII, ETC) SI OBIECTE DE INVENTOR CE APARTIN PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA PE O PER. NEDETERMINATA, IN SUPR. DE 700 MP.
 • Hotărârea 398/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 397/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN CUPRINSUL TRANZACTIEI ANEXA LA HCLM NR. 435/24.07.2007
 • Hotărârea 396/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI STOICA GHEORGHE
 • Hotărârea 395/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA A TERENULUI IN SUPR. DE 400,00 MP, SITUAT IN STR. BABA NOVAC, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT
 • Hotărârea 394/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN GESTIUNE DELEGATA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA A UNEI SUPR. DE TEREN
 • Hotărârea 393/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 392/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 391/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 390/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL P+2-3E, BIROURI SI LOCUINTE, STR. DOBRILA EUGENIU LANGA BL. G7, TEREN IN SUPR. DE 386,23 MP, PROPRIETATE S.C. RADA GRUP INVESTMENT SRL
 • Hotărârea 389/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4-5E, SPATII COMERCIALE, BIROURI SI LOCUINTE, STR. ATELIERELOR NR. 38, TEREN IN SUPR. DE 421,98 MP, PROPRIETATE S.C ALLCLASS SRL
 • Hotărârea 388/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+3E, ZONA COMPOZITORILOR, CAREU X, LOT 24, TEREN IN SUPR DE 500 MP, PROPRIETATE STERCU TANASE SI ITA
 • Hotărârea 387/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA SP+P+1E, STR. EMIL RACOVITA NR. 47, TEREN IN SUPR. DE 200 MP, PROPRIETATE VLADESCU ADRIAN SI LUMINITA
 • Hotărârea 386/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA DP+P+1E+M, STR. BANU MIHALCEA NR. 66, TEREN IN SUPR DE 200 MP, PROPRIETATE BELU IULIAN VIRGIL SI TANIA ELENA
 • Hotărârea 385/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ - CONSOLIDARE LOCUINTA PARTER SI SUPRAETAJARE CU 1E+M, STR. VASILE LUPU NR. 6A, TEREN IN SUPR. DE 143 MP, PROPRIETATE OMEROGLU FIKRET SI SAKE
 • Hotărârea 384/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 387/2007- INTRAREA IN LEGALITATE PRIVIND APROBARE PUD - EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. MAIOR GH. MUREA NR. 22, TEREN IN SUPR. DE 59,5 MP, PROPRIETATE NEAGOIE EUGENIA
 • Hotărârea 383/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ - CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE P+4E, STR. PREL. NICOLAE GRINDEANU NR. 11, TEREN IN SUPR. DE 400 MP, PROPRIETATE IONESCU GEORGE ROBERTH SI LONETA
 • Hotărârea 382/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - MANSARDARE LOCUINTA D+P+1E, INTRARE IN LEGALITATE, STR. PETRE ISPIRESCU NR. 34, TEREN IN SUPR. DE 300 MP, PROPRIETATE KRUCI FAUST SI LILIANA
 • Hotărârea 381/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD - CONSTRUIRE SOPRON UTILAJE AGRICOLE SI DEPOZIT AMBALAJE PRODUSE AGRICOLE, EXTRAVILAN ZONA PALAS, PARCELA A80/1/2 SI A80/1/3, TEREN IN SUPR. TOTALA DE 5601,55 MP, PROPRIETATE S.C. DAKO DISTRIBUTION SRL
 • Hotărârea 380/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - EXTINDERE MANSARDA PE TOATA SUPR. PARTERULUI LA LOCUINTA EXISTENTA P-P+M, STR. VASILE LUPU NR. 15, TEREN IN SUPR. DE 122,09 MP, PROPRIETATE FILLIP ANCA
 • Hotărârea 379/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - AMENAJARE CABINET MEDICAL FIZIOTERAPIE SI REUMATOLOGIE LA PARTERUL LOCUINTEI EXISTENTE P+M, STR. ION LAHOVARI NR. 51, TEREN IN SUPR. DE 126,86 MP, PROPRIETATE URZICA SORIN SI LIVIA
 • Hotărârea 378/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 401/2005 PRIVIND APROBARE PUD - LOTIZARE PENTRU LOCUINTE, ZONA CAMINULUI DE PENSIONARI, STR. LT. ECONOMU, LOT 6/1, TEREN IN SUPR. DE 200 MP, PROPRIETATE CIUTACU DANIELA
 • Hotărârea 377/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E - ALIMENTATIE PUBLICA SI BIROURI, STR. INTERIOARA NR. 2, TEREN IN SUPR. DE 7800 MP, PROPRIETATE S.C. CUB INTERNATIONAL SB S.R.L.
 • Hotărârea 376/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTE CUPLATE P+1E+MP, STR. PRELUNGIREA 8 MARTIE NR. 16 BIS, TEREN IN SUPR. DE 275 MP, PROPRIETATE FUDULEA VANGHELE
 • Hotărârea 375/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. MUGURULUI NR. 96D, TEREN IN SUPR. DE 121 MP, PROPRIETATE GHERGHESCU MARIAN CATALIN SI NICOLETA
 • Hotărârea 374/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 556/2006 PRIVIND APROBAREA PUD - CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV P+4E SI PARCAJE ACOPERITE, STR. CELULOZEI NR .5-7, TEREN IN SUPR. DE 4295,53 MP, PROPRIETATE S.C. IMSAT DOBROGRA CONSTRUCT SRL, PUS LA DISPOZITIA PF PETRESCU TRAIAN
 • Hotărârea 373/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. LIBERTATI NR. 14, TEREN IN SUPR. DE 190 MP, PROPRIETATE NICULAE ADRIAN SI CLAUDIA CORNELIA
 • Hotărârea 372/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PARTER, STR. B.P.HASDEU NR. 55B, TEREN IN SUPR. DE 200 MP, PROPRIETATE VLAHBEI GHEORGHE SI MARIA
 • Hotărârea 371/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ - EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, BD. I.C. BRATIANU NR. 53 A, TEREN IN SUPR. DE 203 MP, PROPRIETATE DOBRESCU NICOLAE SI DOINITA
 • Hotărârea 370/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, STR. PENES CURCANUL NR. 4A, TEREN IN SUPR. DE 195 MP, PROPRIETATE MOCANU DORU SI LUCIANA IZABELA
 • Hotărârea 369/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ, DESFIINTARE PARTIALA SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. MAIOR GH. MUREA NR. 26A, TEREN IN SUPR. DE 163,80 MP, PROPRIETATE DRAGOMIR MARIN SI MIHAELA
 • Hotărârea 367/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - RECOMPARTIMENTARE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. DOBROGEI NR. 51 BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 105 MP, PROPRIETATE CARAMAN TASCU SI ELENA
 • Hotărârea 366/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER CU 1E+M, STR. ION ROATA NR. 26, LOT 1/2, TEREN IN SUPR. DE 69,61 MP, PROPRIETATE VELICU ANDREEA
 • Hotărârea 365/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E - LOCUINTE, BIROURI, COMERT SI DEPOZITARE, STR. CUMPENEI NR. 4B, LOT 1, TEREN IN SUPR. DE 1048,46 MP, PROPRIETATE S.C. ELSACO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 364/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, STR. EUGEN LOVINESCU NR. 13, TEREN IN SUPR. DE 461 MP, PROPRIETATE VLASCEANU CORNELIA
 • Hotărârea 363/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER, STR. RACHITASI NR. 76, TEREN IN SUPR. DE 300MP, PROPROETATE NAVER VIOLETA
 • Hotărârea 362/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, STR. ION TAUTU NR. 26, LOT 1, TEREN IN SUPR. DE 250 MP, PROPRIETATE RADULESCU PAUL
 • Hotărârea 361/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - EXTINDERE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER PENTRU SCHIMBARE FUNCTIUNE IN RESTAURANT, STR. OBORULUI NR. 29, TEREN IN SUPR. DE 450 MP, PROPRIETATE RADULESCU DAN
 • Hotărârea 360/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E+M, STR. DIONISIE CEL MIC NR. 13, TEREN IN SUPR. DE 198 MP, PROPRIETATE GATA TASCU SI ILEANA
 • Hotărârea 359/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, STR. ION IONESCU DE LA BRAD NR. 12A, TEREN IN SUPR. DE 112 MP, PROPRIETATE DAN IULIAN
 • Hotărârea 358/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER CU 1E+M, STR. ZORILOR NR. 8, TEREN IN SUPR. DE 182MP, PROPRIETATE URZICEANU STEFAN, URZICEANU NICOLAE STEFAN SI ARSINETA
 • Hotărârea 357/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA S+P+2E, IN CABINETE MEDICALE, STR. POPORULUI NR. 39, TEREN IN SUPR. DE 147 MP, PROPRIETATE COIA DUMITRU SI ELENA
 • Hotărârea 356/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+2E CU GARAJ SI SPALATORIE AUTO LA PARTER, STR. FAGETULUI NR. 11, TEREN IN SUPR. DE 218 MP, PROPRIETATE COCARGEANU ANTON SI ECATERINA
 • Hotărârea 355/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1-2E BIROURI SI LOCUINTA, STR. DR. MARCOVICI NR. 3, TEREN IN SUPR. DE 131,75 MP, PROPRIETATE S.C. ELYS DESIGN S.R.L.
 • Hotărârea 354/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 324/2006 PRIVIND APROBARE PUD - CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE BERE, STR. INDUSTRIALA NR. 1, TEREN IN SUPR. DE 47422,32 MP, PROPRIETATE S.C. HEINEKEN ROMANIA S.R.L.
 • Hotărârea 353/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR. EMIL RACOVITA NR. 56, TEREN IN SUPR. DE 135 MP, PROPRIETATE NANI MARIUS LAURENTIU SI CRISTINA LUCIANA
 • Hotărârea 352/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - EXTINDERE LOCUINTA PARTER, STR. TABLA BUTII NR. 84, TEREN IN SUPR. DE 300 MP, PROPRIETATE CIJU IANCU SI MARIA
 • Hotărârea 351/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+M - DEPOZIT SI BIROURI, STR. COMARNIC NR. 72, LOT 1, TEREN IN SUPR. DE 1003 MP, PROPRIETATE S.C. ELDO SERVICE S.R.L.
 • Hotărârea 350/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - SCHIMBARE REGIM DE INALTIME LOCUINTA DE LA P+M LA P+1E+M, STR. LUNTRASULUI NR. 8, TEREN IN SUPR. DE 253 MP, PROPRIETATE REGEP SINAN SI DERVIS SEVIM
 • Hotărârea 349/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ- EXTINDERE LOCUINTA PARTER CU P+1E, STR. ANDREI MURESANU NR. 22A, TEREN IN SUPR. INDIVIZA DE 207,45 MP, PROPRIETATE AZIZ NENIUAN
 • Hotărârea 348/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI EXTINDERE LOCUINTA PARTER STR. FRUNZELOR NR. 150, TEREN IN SUPRAFATA DE 408 MP, PROPRIETATE GIUGLEA GHEORGHE SI ANICA
 • Hotărârea 347/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA P+1E CU P+1E, STR. MIHAI EMINESCU NR. 53A, TEREN IN SUPR. INDIVIZA DE 127 MP, PROPRIETATE HARITON ION
 • Hotărârea 346/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER CU 1E+M, STR. OLTENIEI NR. 32, TEREN IN SUPR DE 195,7 MP, PROPRIETATE BACUIANI GHEORGHE
 • Hotărârea 345/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, STRADA ION RATIU NR.37, TEREN IN SUPRAFATA DE 215 MP, PROPRIETATE ENACHE IANCU SI MARIA
 • Hotărârea 344/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, STRADA RASURI NR. 108, TEREN IN SUPRAFATA INDIVIZA DE 120 MP, PROPRIETATE DIACONU CRISTINEL SI MARIANA
 • Hotărârea 343/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ADMINISTRATIE EUROPEANA SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL - DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE
 • Hotărârea 342/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM 597/2007 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 341/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 221/2006 PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 340/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DECLARAREA CA OBIECTIV DE INTERES PUBLIC LOCAL "PROGRAMUL MUNICIPAL DE CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, DESTINATE CUMPARARII SI LUCRARI PREGATITOARE SI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE", PRECUM SI APROBAREA DOCUMENTELOR SI DEMERSURILE NECESARE PUNERII IN APLICARE A ACESTUI PROGRAM -ANSAMBLUL REZIDENTIAL BABA NOVAC
 • Hotărârea 339/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA APLICARII LA PROGRAMUL NATIONAL DE IMBUNATATIRE A CALITATII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPATII VERZI IN LOCALITATI SI APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEH- ECONOMICI PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII DIN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SPATIILOR VERZI DIN ZONA PARC TABACARIE - EXPOFLORA DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 338/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2008
 • Hotărârea 337/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN HCLM NR. 588/2007
 • Hotărârea 336/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBATA PRIN HCML 220/09.05.2008
 • Hotărârea 335/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 254/2004 PRIVIND APROBAREA VANZARII DIRECTE A VEHICULELOR ABANDONATE FARA STAPAN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 334/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 137/2008 PENTRU ASIGURAREA LIBEREI CIRCULATII A AUTOVEHICULELOR PRIN FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DRUMURILE PUBLICE DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 333/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 58/2008 PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI POLITIEI COMUNITATE DE SIGURANTA RUTIERA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
 • Hotărârea 332/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA OBIECTULUI PRINCIPAL DE ACTIVITATE AL S.C. ECOSAL SRL CONSTANTA ( CONF. CAEN REV 2 ALE ECOSAL)
 • Hotărârea 331/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SUBVENTIONAREA DEFICITULUI REZULTAT DIN ADMINISTRAREA LOCUINTELOR DESTINATE INCHIRIERII, CONSTRUITE DE ANL
 • Hotărârea 330/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA- ANEXA 1 LA HCLM NR. 85/2008
 • Hotărârea 329/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 SI OBIECTIVULUI SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2008 ALE S.C. CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 328/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCLM NR. 468/2002 PENTRU COMPLETAREA HCLM NR. 359/2001 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA S.C. CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 327/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 308/2008 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 326/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDARE MANDAT CONSILIER MUNICIPAL AL DOMNULUI GHEORGHE FLORIN
 • Hotărârea 325/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER MUNICIPAL AL DOAMNEI AMZA NARCIS
 • Hotărârea 324/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDARE MANDAT CONSILIER MUNICIPAL AL DOMNULUI FILISAN CATALIN
 • Hotărârea 323/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDARE MANDAT CONSILIER MUNICIPAL AL DOMNULUI POPESCU ION
 • Hotărârea 322/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR. 471/2007
 • Hotărârea 321/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN VEDEREA COMPLETARII COMPONENTEI COMISIEI PENTRU VANZAREA STATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII IN BAZA LEGII NR. 550/2002
 • Hotărârea 320/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM 533/2006 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE ANALIZA A DOSARELOR PENTRU ACORDAREA SUBVENTIEI DE 20% DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU SPRIJINIREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA SI A PROCEDURILOR DE LUCRU
 • Hotărârea 319/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 613/2007PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII
 • Hotărârea 318/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 70/2008
 • Hotărârea 317/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR.106 /28.02.2005
 • Hotărârea 316/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LUCRARILOR SUPLIMENTARE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSTRUIRE PISTA ROLE, SKATERI, BICICLISTI SI FUNCTIUNI CONEXE
 • Hotărârea 315/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COOPERARII MUNICIPIULUI CONSTANTA IN PERIOADA 01.07-15.12.2008 CU S.C. POWER MARINE SRL IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN IN STATIUNEA MAMAIA IN PIATETA CASINO A EXPOZITIEI - MAMAIA EXOTIC CARSHOW - CE SE VA DERULA INTRE 05-07.2008
 • Hotărârea 314/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII- SEDIU ADMINISTRATIV PENTRU SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE, INCLUSIV CABINET MEDICAL PEDIATRIE - CABINET PSIHOLOGIC- LOGOPED
 • Hotărârea 313/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI APOI GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 18.979.309 EURO
 • Hotărârea 312/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 311/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 AL RATC
 • Hotărârea 310/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 AL RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 309/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2009
 • Hotărârea 308/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 307/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA IN FUNCTIE DE VICEPRIMAR A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (STAN GABRIEL-MARIUS)
 • Hotărârea 306/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA IN FUNCTIE DE VICEPRIMAR A UNUI CONSILIER MUNICIPAL ( NEMIRSCHI NICOLAE)
 • Hotărârea 305/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE NUMARARE A VOTURILOR
 • Hotărârea 304/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 303/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 302/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI
 • Hotărârea 301/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INVALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER MUNICIPAL AL DOMNULUI POPESCU ION
 • Hotărârea 300/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER MUNICIPAL AL DOMNULUI MOISOIU ANASTASIU DANUT NICUSOR
 • Hotărârea 299/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE VALIDARE
 • Hotărârea 298/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PREDAREA IN VEDEREA ADMINISTRARII SI EXPLOATARII CATRE RAEDPP A OBIECTIVELOR DE INVESTITII: PARCURI DE DISTRACTII TIP - TARA PITICILOR - ALEEA NALBEI SI BD. I.C. BRATIANU, TERENURI DE SPORT - ALEEA NALBEI SI BD. I.C. BRATIANU, ZONA PARC TABACARIE.
 • Hotărârea 297/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COOPERARII MUNICIPIULUI CONSTANTA IN PERIOADA 01.06-01.11.2008 CU S.C. H2O PORT EVENT SRL IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN IN GRAVITY PARC, IN PERIOADA 05-07.09.2008 A FESTIVALULUI SPORTURILOR EXTREME
 • Hotărârea 296/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COOPERARII MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN PERIOADA 01.06.-01.11.2008 CU S.C. DYNAMIC ART MANAGEMENT SRL, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN IN STATIUNEA MAMAIA, IN PERIOADA 27-29.08.2008, A FESTIVALULUI WORLD MUSIC MAMAIA 2008
 • Hotărârea 295/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 440/2007
 • Hotărârea 294/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 137/2008 PENTRU ASIGURAREA LIBEREI CIRCULATII A AUTOVEHICULELOR PRIN FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DRUMURILE PUBLICE DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 293/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN VEDEREA TRANSMITERII TERENULUI SITUAT IN STR. BARBU DELAVRANCEA NR. 55, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI FOLOSINTA GRATUITA A INSPECTORATULUI JUDETEAN CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 292/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN VEDEREA TRANSMITERII IMOBILULUI - PASAJ RUTIER FILIMON SARBU- AFLAT IN GESTIUNEA DELEGATA LA S.C. CONFORT URBAN S.R.L. DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA C.L.M. IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI
 • Hotărârea 291/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2007 AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 290/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR SI ACOPERIREA PIERDERII PENTRU ACTIVITATEA EXERCITIULUI FINANCIAR AL S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA, PE ANUL 2007
 • Hotărârea 289/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului Constanta domnului Andrei Pavel
 • Hotărârea 288/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 287/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI DINTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, CONSILIUL LOCAL CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA SI SERBAN GEORGIANA ANDREEA
 • Hotărârea 286/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI DINTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, CONSILIUL LOCAL CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA SI PETRISOR ALINA DANIELA SI PETRISOR CALIN
 • Hotărârea 285/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA RIVIERA SRL, pentru terenul situat in Statiunea Mamaia, zona Complex Riviera
 • Hotărârea 284/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.267/1996
 • Hotărârea 283/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI (TEREN SI CONSTRUCTIE) SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. PETRU VULCAN NR.100 DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 282/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 281/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare Privind darea in gestiune delegata catre SCIL Confort Urban SRL Constanta, a unei suprafete de teren
 • Hotărârea 280/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 279/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 278/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 552/2007privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea si aprobarea documentatiei PUD – Mamaia, pe terenul in suprafata de 4367,88 mp situat in vecinatatea Hotelului Rex, teren proprietate Paunescu Ion Viorel
 • Hotărârea 277/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE PARTIALA si RECOMPARTIMENTARE LOCUINTA P+M, str.Oleg Danovschi nr.3, teren in suprafata de150 mp, proprietate Istina Andrei si Istina Liliana
 • Hotărârea 276/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal REMODELARE URBANA ZONA FALEZA NORD, areal delimitat de strada Unirii, strada Pescarilor, zona bl. FZ24, teren in suprafata de 20000 mp, proprietate ale persoanelor fizice si juridice
 • Hotărârea 275/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
 • Hotărârea 274/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal AMENAJARI INTERIOARE PENTRU SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE in COAFOR, str. Ion Lahovari nr. 142, teren in suprafata de 163 mp, proprietate Osman Narcis si Mihaela
 • Hotărârea 273/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Iederei nr. 7, teren in suprafata de 218,70 mp, proprietate Lacatusu Aurel si Gabriela, Lacatusu Maria Alexandra
 • Hotărârea 272/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M - COMERT si BIROURI, bd. Tomis nr. 41A, teren in suprafata de 416,60 mp, proprietate SC CIN CIN SRL
 • Hotărârea 271/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE SHOW-ROOM si AUTO SERVICE P+1E, IMOBIL PARCARE S+P+2E, zona Palazu Mare, parcelele VN 251/1, 251/2, 251/3, teren in suprafata de 7378 mp, proprietate SC EXCLUSIV ENB ALIMENT SRL
 • Hotărârea 270/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+4-5E, str. Celulozei, teren in suprafata de 2137 mp, proprietate SC M&D SEA FARERS SRL
 • Hotărârea 269/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+pod - LOCUINTE cu SPATIU COMERCIAL la PARTER, str. Ion Ratiu nr. 58, teren in suprafata de 279,25 mp, proprietate Fatu Ion Mihai si Maria
 • Hotărârea 268/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 546/2004 privind aprobare PUD - LOCUINTA P+2E si SPALATORIE AUTO P+1E, str. Primaverii nr. 59A, lot 2, teren in suprafata de 917,89 mp, proprietate SC CORSA COMPANY SRL
 • Hotărârea 267/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4-5E, str. Rachitasi nr. 95-95 bis, teren in suprafata totala de 451,67 mp, proprietate SC BRISE INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 266/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+2E - SPALATORIE AUTO si LOCUINTA, str. Nucilor nr. 30 colt cu str. Cutezatori, teren in suprafata totala de 315 mp, proprietate Mirea Elena Teodora si Vasilica
 • Hotărârea 265/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea P.U.D.- Prelungire str. Tulcei intersectie cu prelungire str. Barbu Stefanescu Delavrancea si str. Baba Novac, mun. Constanta
 • Hotărârea 264/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3-4E – APARTAMENTE si SPATIU COMERCIAL, str. Soveja nr. 13, teren in suprafata de 237 mp, proprietate Hristu Daniel si Mariana
 • Hotărârea 263/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E – COMPLEX COMERCIAL, sos. Mangaliei nr. 179, teren in suprafata totala de 65366,85 mp, proprietate SC PROPERTY DEVELOPMENT TWO SRL
 • Hotărârea 262/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE 2S+P+11-13E, str. Traian nr. 68, zona BCR, teren in suprafata de 583,52 mp, proprietate SC QUADRIFOGLIO SRL
 • Hotărârea 261/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 662/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E+M cu SPATIU COMERCIAL la PARTER, str. Tunelului, teren in suprafata de 241 mp, domeniu privat al municipiului Constanta aflat in administrarea RAEDPP
 • Hotărârea 260/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 695/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE IMOBIL CABINETE MEDICALE P+2-3E, str. Barbu Lautaru nr. 1, teren in suprafata de 217 mp, proprietate SC MILACT COM SRL
 • Hotărârea 259/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE CORP C1 cu ETAJ si MANSARDA – LOCUINTA cu SPATII SERVICII, str. Lahovari nr. 170A, teren in suprafata de 156,25 mp, proprietate Ifrim Ion si Adriana
 • Hotărârea 258/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Ioan D Chirescu nr. 5, teren in suprafata de 321,25 mp, proprietate Catalui Camer si Catalin George
 • Hotărârea 257/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26, teren in suprafata de 85 mp, proprietate Gherase Lenuta
 • Hotărârea 256/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE IMOBIL D+P+2E cu 1E+M – ALIMENTATIE PUBLICA, SERVICII, LOCUINTE si SPATII DEPOZITARE, str. Viitorului nr. 9, teren in suprafata totala de 278,09 mp, din care 130 mp proprietate Nacea Hristu Dumitru si Alina Elena si 148,09 mp domeniu privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 255/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 180/2006 privind modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE PENTRU LOCUINTE, zona Caminului de Pensionari
 • Hotărârea 254/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E+M, str. Unirii nr. 15B, teren in suprafata de 403,65 mp, proprietate Pufleni Donchi si Sirma
 • Hotărârea 253/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+7E, str. Suceava zona bl. T8, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Sapte Costel Ciprian si Mariana
 • Hotărârea 252/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 113/2007 pentru aprobarea PUD – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+5E, str. Chiliei nr. 6, teren in suprafata de 242 mp, proprietate SC PRINCESSE STAR SRL
 • Hotărârea 251/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA Sp+P CU 2 ETAJE, str. Ion Ratiu nr. 67, teren in folosinta in suprafata de 214,14 mp, administrat de RAEDPP, constructie proprietate Sali Ismail si Ghiulbera
 • Hotărârea 250/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE D+P+5-8E cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Dionisie cel Mic, teren in suprafata totala de 4041 mp, proprietate SC CAMBELA PROD SRL, Camburi Constantin si Daniela Simona
 • Hotărârea 249/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE PENTRU LOCUINTE, zona Caminului de Pensionari
 • Hotărârea 248/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE 3S+P+20E+ Et. tehnic, zona Palazu Mare, parcela VN 325/5 lot 3, teren in suprafata de 3333 mp, proprietate Fetislam Olgun
 • Hotărârea 247/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Dumbraveni nr. 17, teren in suprafata de 273 mp, proprietate Stoian Claudiu
 • Hotărârea 246/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+1E+M, str. Calugareni nr. 11, teren in suprafata de 140 mp, proprietate Mandra Ana Marica si Giusepe Aurel
 • Hotărârea 245/2008 - Municipiul Constanța

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal TRANSFORMARE POD in MANSARDA la IMOBIL PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 71, teren in suprafata de 225 mp, proprietate Gosu Bocea si Gosu Mihai
 • Hotărârea 244/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Nucilor nr. 18, lot A, teren in suprafata de 173 mp, proprietate Criciu Gheorghe si Florentina Alina
 • Hotărârea 243/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, bd. IC Bratianu nr. 132, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Emilian Daniela si Costel
 • Hotărârea 242/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+4E+M cu SPATII COMERCIALE LA PARTER, str. Corbului nr. 7A, teren in suprafata de 722,94 mp, proprietate Stamate Marius si Clementina, Anastase George Eugen si Agnes Alina
 • Hotărârea 241/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE IMOBIL D+P+2E cu 1E – CAMIN de NEFAMILISTI, Incinta PORT SNC, teren in suprafata de 32738,51 mp, proprietate Santierul Naval Constanta
 • Hotărârea 240/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Andrei Muresanu nr. 41, teren in suprafata de 224 mp, proprietate Cismasu Alina-Paula
 • Hotărârea 239/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE cu 1E+M IMOBIL PARTER pentru AMENAJARE CABINET STOMATOLOGIC cu LOCUINTA la MANSARDA, str. Topraisar nr. 10, teren in suprafata de 126,30 mp, proprietate SC DENTAL EXPERT SRL
 • Hotărârea 238/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE 2S+P+6-9E cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Eliberarii zona Halta Traian, teren in suprafata de 8611,63 mp, proprietate SC FIVE HOLDING SA
 • Hotărârea 237/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, int. Energiei nr. 6, teren in suprafata de 199,30 mp, proprietate Amet Dincer si Ghiuler
 • Hotărârea 236/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Ion Tautu nr. 18, teren in suprafata de 65,43 mp, proprietate Ali Sali si Ciimet
 • Hotărârea 235/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+1E, str. Nicolae Rosculet nr. 4, teren in suprafata de 379 mp, proprietate Baboia Constantin si Jenica
 • Hotărârea 234/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ETAJARE si EXTINDERE SPALATORIE AUTO pentru SPATII ADMINISTRATIVE la ETAJ, str. Poporului nr. 127, teren in suprafata de 294 mp, proprietate Oprea Petrica Constantin si Mariana, Vizan Florin si Iuliana Virginia, investitie realizata de SC NOVA HOLDING SRL
 • Hotărârea 233/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E – LOCUINTE cu SPATII COMERCIALE la PARTER, str. Amurgului nr. 35, teren in suprafata de 1125 mp, proprietate Tigmeanu Viorel si Silvia
 • Hotărârea 232/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA COOPERARII MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN PERIOADA 01.06.-01.09.2008 CU S.C. MONTENAPOLEONE S.R.L. IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN IN STATIUNEA MAMAIA, IN 20 IUNIE 2008 A SPECTACOLULUI - CONCURS MAMAIA-MILANO-NIGHT
 • Hotărârea 231/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA COLEGIULUI CAROL I A OBIECTIVULUI DE INVESTITII - EXTINEDERE 4 SALI DE CLASA SI SUPRAETAJARE GRUP SCOLAR CAROL I CONSTANTA, PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE SUPRAETAJARE
 • Hotărârea 230/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, DESTINATE CUMPARARII SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE
 • Hotărârea 229/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea si completarea HCLM 73/2008 pentru modificarea si completarea HCLM 613/2007 privind aprobarea Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii
 • Hotărârea 228/2008 - Municipiul Constanța

  Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009
 • Hotărârea 227/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP - CONSTANTA SI TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA A CLADIRII IN CARE FUNCTIONEAZA GRADINITA NR. 47 - STR. SOLIDARITATII NR. 8 SI A TERENULUI AFERENT, PE PERIOADA DERULARII LUCRARILOR DE EXTINDERE
 • Hotărârea 226/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2008 ALE REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
 • Hotărârea 225/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2007, intocmite conform OMF 1752/2005, ale R.A.E.D.P.P. Constanta
 • Hotărârea 224/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI Sl A STATULlUI DE FUNCTII PENTRU REVISTA TOMIS
 • Hotărârea 223/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM 105/2007 REFERITOR LA STATUL DE FUNCTII AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE, INCEPAND CU DATA DE 01.05.2008
 • Hotărârea 222/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii la Centrul Social Constanta
 • Hotărârea 221/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului constanta, aprobate prin H.C.L.M. nr. 71/27.02.2008
 • Hotărârea 220/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea renegocierii chiriilor spatiilor aferente a 8 cluburi pentru pensionari
 • Hotărârea 219/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea proiectului, faza studiu de fezabilitate, al obiectivului de investitii, „Construire Gradinita cu orar prelungit", str. Traian (intre Bloc A2 si bloc A3), Constanta
 • Hotărârea 218/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr.70/2008
 • Hotărârea 217/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 216/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local precum si a contului de executie a veniturilor si cheltuielilor din afara bugetului local, pe anul 2007
 • Hotărârea 215/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 si lista de utilaje independente pe anul 2008 ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 214/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2008
 • Hotărârea 213/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 212/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia birouri aferent unor servicii si Directii din cadrul Primariei Municipiului Constanta
 • Hotărârea 211/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea taxelor de vizitare muzeu, taxelor de fotografiere si filmare stabilite de Muzeul de Arta Populara Constanta
 • Hotărârea 210/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptare eroare materiala din HCLM 307/2007 referitor la Consiliul de Administratie al RATC Constanta
 • Hotărârea 209/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptare eroare materiala din HCLM 55/2008 referitor la Consiliul de Administratie al RATC Constanta
 • Hotărârea 208/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind scoaterea la licitatie a unor amplasamente in vederea desfasurarii de activitati comerciale temporare in zone publice
 • Hotărârea 207/2008 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 206/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind dezmembrarea unor suprafete de teren situate in municipiul Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara
 • Hotărârea 205/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr499/2001 privind completarea HCLM nr.332/1996 privind infiintarea REGIEI AUTONOME -EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT " CONSTANTA
 • Hotărârea 204/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta
 • Hotărârea 203/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind transmiterea imobilului situat in municipiul Constanta, zona Tomis Nord, str. Badea Cartan nr.14 din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea RADET Constanta
 • Hotărârea 202/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea tranzactiei dintre Primaria Municipiului Constanta, S.C. Galactica House SRL si dl Marcu Nicolae
 • Hotărârea 201/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, a terenului in suprafata de 324,00 mp, situat in Constanta, str. Unirii nr.104, in incinta Caminului pentru Persoane Varstnice, in vederea edificarii unui lacas de cult
 • Hotărârea 200/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, a terenului in suprafata de 1870,00 mp, situat in Constanta, str. Lt. Petre Manoiu colt cu str. Muntii Tatra
 • Hotărârea 199/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 198/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind darea in gestiune delegata catre SCIL Confort Urban SRL Constanta a unor suprafete de teren
 • Hotărârea 197/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 196/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 425/2006
 • Hotărârea 195/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+3E, str. Ion Ursu nr. 45, teren in suprafata de 833,30 mp, proprietate SC BAD PRODEXIM SRL
 • Hotărârea 194/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SPATIU COMERCIAL P+1E, str. Soveja zona bl. O5-O6, lot 2, teren in suprafata de 125 mp, proprietate Sapera Tasu si Bujeana
 • Hotărârea 193/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+3E, str. Gen Manu nr. 39, teren in suprafata de 226,23 mp, proprietate Atanase Stelica si Onita
 • Hotărârea 192/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA de SERVICIU S+P+1E, str. Bucovinei nr. 1C, teren in suprafata de 500 mp, proprietate SC ECLISSIS SRL
 • Hotărârea 191/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE FUNCTIUNE IMOBIL P+4E+M din CAMIN NEFAMILISTI în HOTEL, bd. 1 Mai nr. 99 bl. G2, teren in suprafata de 1592 mp, proprietate SC ECLISSIS SRL.
 • Hotărârea 190/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+M+4E – SPATII COMERCIALE si BIROURI, bd. IC Bratianu zona bl. FA18, teren in suprafata de 395 mp, proprietate Cojocaru Diana
 • Hotărârea 189/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SPATIU COMERCIAL PARTER, bd. Alexandru Lapusneanu zona bl. LE37, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Sanchi Cherana
 • Hotărârea 188/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 588/2005 privind modificarea HCLM nr. 170/1997 pentru aprobare PUD – LOTIZARI ZONA STRADA ELIBERARII, str. Baba Novac, teren in suprafata de 2,40 ha, domeniu privat al municipiului Constanta, abrogarea HCLM nr. 339/2002 privind aprobare PUD – ZONA BABA NOVAC / ENERGIA – ansamblu de blocuri de locuinte pentru tineret in cadrul programului ANL
 • Hotărârea 187/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE, bd. Aurel Vlaicu nr. 186, teren in suprafata de 15474 mp, proprietate SC BEST Q MATERIALS’ SRL
 • Hotărârea 186/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE 2S+P+5E, zona Centru Scafandri, teren in suprafata de 750,48 mp, proprietate SC METACOM STEELBUILDING SRL
 • Hotărârea 185/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, str. Emil Racovita nr. 9, teren in suprafata de 187,50 mp, proprietate Migit Elena
 • Hotărârea 184/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE IMOBIL PARTER PENTRU AMENAJARE CABINET MEDICAL, str. Merisor nr. 37, teren in suprafata de 185 mp, proprietate Leca Ion si Aneta
 • Hotărârea 183/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE 2 IMOBILE APARTAMENTE 2S+P+10E, str. Murelor lot 3+4, teren in suprafata de 2690,40 mp, proprietate SC TOMIS N. REAL IMOB SRL
 • Hotărârea 182/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2E, str. Rodica nr. 8, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Badescu Stefan si Eugenia
 • Hotărârea 181/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 414/2004 privind aprobarea PUD - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M cu SPATIU COMERCIAL la D+P, str. Cumpenei nr. 10, teren in suprafata de 438,71 mp, proprietate Georgescu Florin si Aurelia
 • Hotărârea 180/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA Dp+P+1E+M, str. Andrei Muresanu nr. 56, teren in suprafata de 249,90 mp, proprietate Gica Enache si Denisa
 • Hotărârea 179/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Brazdei nr. 22B, teren in suprafata de 485,82 mp, proprietate Boldea Elena, Filip Eugen Constantin si Cristina
 • Hotărârea 178/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E – intrare in legalitate, str. Strajerului nr. 64 lot 2, teren in suprafata de 205,47 mp, proprietate Osman Cocos
 • Hotărârea 177/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E+M, str. Chiliei nr. 88, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Bola Constantin si Veronica
 • Hotărârea 176/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PARTER, str. Razboieni nr. 82 bis, teren in suprafata indiviza de 143 mp, proprietate Blaj Tatiana si Gheorghe
 • Hotărârea 175/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M - SEDIU FIRMA si LOCUINTA de SERVICIU, str. Amurgului nr. 74C, teren in suprafata de 358,50 mp, proprietate SC CONSULTANT PROIECT & MANAGEMENT SRL
 • Hotărârea 174/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M cu GARAJ la PARTER, str. Pescarus nr. 32 bis, teren în suprafata de 225 mp, proprietate Constantinescu Radu Ion si Adina Mioara
 • Hotărârea 173/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Chiliei nr. 14C, teren in suprafata de 118,91 mp, proprietate Funda Costel
 • Hotărârea 172/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 505/2005 privind aprobarea PUD – EXTINDERE si REAMENAJARE ATELIER si SALI de CLASA la BAZA de INSTRUIRE CERONAV, mal sud-vest Lac Siutghiol, teren in suprafata de 8700 mp, apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea CERONAV
 • Hotărârea 171/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ATELIER CABLARE si ANEXA, str. Salciilor nr. 64-66, teren in suprafata totala de 860 mp, proprietate SC IMSAT MARITIME SA
 • Hotărârea 170/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE P+6-10E, AMENAJARE TEREN SPORT si PARC de DISTRACTIE TIP „TARA PITICILOR”, teren situat intre str. Cumpenei si bd. IC Bratianu in suprafata de 8158 mp, apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 169/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+1E, str. Lacului nr. 20 A, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Lazar Virgil si Mihaela
 • Hotărârea 168/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 85/2005 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO si LOCUINTA P+1E, str. Poporului nr. 187, teren in suprafata de 551 mp, proprietate Tomescu Petre si Simina
 • Hotărârea 167/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu DESFIINTARE PARTIALA si EXTINDERE LOCUINTA PARTER, str. Dobrogei nr. 31A, teren in suprafata de 120 mp, proprietate Dusu Mihaela Ileana si Ion
 • Hotărârea 166/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Izvorului nr. 91, teren in suprafata de 155 mp, proprietate Iosifescu Mihai Decebal si Corina Virginia
 • Hotărârea 165/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 259/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE HALA DEPOZIT SI BIROURI, bd. Aurel Vlaicu zona Fabrica de paine, teren in suprafata de 1500 mp, proprietate SC ENVIROTECH SRL
 • Hotărârea 164/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+pod circulabil, str. Hatman Luca Arbore nr. 87A, teren in suprafata de 220 mp, proprietate Zbarcea Victor si Maria
 • Hotărârea 163/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE TERMINAL de CEREALE, incinta port Constanta Nord dana 66, teren in suprafata de 8110 mp, proprietate de stat aflata în administrarea CN APMC, investitie realizata de SC MINMETAL SA
 • Hotărârea 162/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE CENTRU TRANZIT P+1E, incinta Port Constanta Nord, dana 34, teren in suprafata de 2098,25 mp, proprietate de stat aflat in administrarea CN APMC, investitie realizata de SC GRUP SERVICII PETROLIERE SRL
 • Hotărârea 161/2008 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, cu GARAJ la PARTER, str. George Cosbuc nr. 14, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Dina Ana si Dina Paulina
 • Hotărârea 160/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC P+2-3-4E, str. Eroilor nr. 21, teren in suprafata de 509 mp, proprietate Pandele Daniel si Adina Laura
 • Hotărârea 159/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind modificarea HCLM 543 / 13.12.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+3E – SPALATORIE AUTO si SHOWROOM la PARTER, BIROURI si SALA FITNESS la ETAJE, b-dul IC Bratianu nr. 50, teren in suprafata de 978,80 mp, proprietate SC COMPAUTO SRL
 • Hotărârea 158/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru modificarea Anexei 1.5 din H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
 • Hotărârea 157/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
 • Hotărârea 156/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea H.C.L.M. 599/2006 privind incheierea contractului colectiv de munca Ia nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
 • Hotărârea 155/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind revocarea H.C.L.M. 136/2008 pentru modificarea H.C.L.M. 599/2006 privind incheierea contractului colectiv de munca la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
 • Hotărârea 154/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea H.C.L.M. 598/2006 cu privire la aprobarea Acordului/Contract colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta
 • Hotărârea 153/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind revocarea H.C.L.M. 135/2008 pentru modificarea H.C.L.M. 598/2006 privind aprobarea Acordului/Contract colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta
 • Hotărârea 152/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea listei referitoare Ia ordinea de prioritate in solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor construite de A.N.L. in regim de inchiriere pentru anul 2008
 • Hotărârea 151/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea proiectelor tehnice pentru extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Constanta
 • Hotărârea 150/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de asociere cu S.C. Confort Urban S.R.L. cu privire la exploatarea patrimoniului privat al Municipului Constanta
 • Hotărârea 149/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind preluarea din gestiune delegata de la S.C. CONFORT URBAN S.R.L a unor mijloace fixe prin diminuare de capital
 • Hotărârea 148/2008 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI, MODIFICATA SI COMPLETATA ULTERIOR
 • Hotărârea 147/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea cooperarii Municipiului Constanta, in perioada 01.05- 01.11.2008, cu Asociatia Regionala pentru Promovarea Aviatiei in vederea realizarii in comun in statiunea Mamaia, a evenimentului aerian „Aero GP 2008", ce se va derula intre 07 - 08.06.2008.
 • Hotărârea 146/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea cooperarii Municipiului Constanta, in perioada 01.05- 01.12.2008, cu S.C. ADV COMUNICATION S.R.L. in vederea realizarii in comun in statiunea Mamaia, in piateta Cazino, in 19 iulie 2008, a evenimentului „Moda e Musica sotto le Stelle"
 • Hotărârea 145/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind organizarea de activitati festive anuale pentru pensionari cu prilejul zilei de 1 Mai in locurile unde sunt amplasate cluburile pentru pensionari si pentru " Pelerinaj la cinstirea braului Maicii Domnului" in acest an, respectiv 2008
 • Hotărârea 144/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobare „Lista de prioritati pe etape de interventie pentru finantarea cheltuielilor privind reabilitarea termica a cladirilor, precum si estimarea cheltuielilor si alocatiilor de la bugetul de stat pentru anii 2008/2009
 • Hotărârea 143/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a obiectivului "Lucrari de viabilizare a terenului din ansamblul de locuinte Zona Faleza Nord - Mamaia"
 • Hotărârea 142/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a obiectivului "Lucrari de viabilizare a terenului din ansamblul de locuinte Zona faleza-str. Minai Eminescu"
 • Hotărârea 141/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M .nr.585/2007 privind acordarea de facilitati Ia transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de pensionari, ca masura de protectie sociala
 • Hotărârea 140/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2008
 • Hotărârea 139/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare
 • Hotărârea 138/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal AMENAJARE PLAJA, municipiul Constanta si statiunea Mamaia
 • Hotărârea 137/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr.511/2003 pentru "Asigurarea liberei circulatii a autovehiculelor prin fluidizarea traficului pe drumurile publice de pe raza Municipiului Constanta"
 • Hotărârea 136/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru modificarea H.C.L.M. 599/2006 privind incheierea contractului colectiv de muncasla nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
 • Hotărârea 135/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru modificarea H.C.L.M. 598/2006 privind incheierea contractului colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta
 • Hotărârea 134/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 179/2005 pentru modificarea HCLM nr. 362/2004 privind aprobarea PUD - bd. Mamaia, intre Unitatea militara (Dolce Vita) si Statia de Epurare
 • Hotărârea 133/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea achizitionarii in sistem leasing operational a 13 autoturisme
 • Hotărârea 132/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE privind preluarea din folosinta gratuita a 7 autoturisme
 • Hotărârea 131/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea modificarii HCLM nr.471/24.09.2007
 • Hotărârea 130/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta
 • Hotărârea 129/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 128/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.572/2007 privind transmiterea in administrarea RAEDPP Constanta a imobilului (teren+constructie) situat in zona Shell-Parc Tabacarie
 • Hotărârea 127/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind revocarea H.C.L.M. nr.69/2007 si atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Cepurniac S. Boris, veteran de razboi
 • Hotărârea 126/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare de indreptarea erorii materiale din HCLM nr.56/2007 privind atribuirea in proprietate a unui teren in suprafata de 500,00 mp. numitelor Gherghisan Ioana si Toader Aneta mostenitoarele veteranului de razboi Gherghisan Ioan
 • Hotărârea 125/2008 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului LAPA D. ION, veteran de razboi
 • Hotărârea 124/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului UNGUREANU C. GHEORGHE, veteran de razboi
 • Hotărârea 123/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului TANASE P. DINCA, veteran de razboi
 • Hotărârea 122/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind darea in gestiune delegata catre SCIL Confort Urban SRL Constanta, a unei suprafete de teren
 • Hotărârea 121/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta Arhiepiscopiei Tomisului pentru terenul in suprafata de 904,06 mp., situat in Constanta, str. Badea Cartan
 • Hotărârea 120/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 119/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+D+P+1E CU SPATII COMERCIALE, STR. NICOLAE IORGA NR. 24B, TEREN IN SUPRAFATA DE 822 MP, PROPRIETATE, S.C. PROGRESS CONSULTING S.A.
 • Hotărârea 118/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+8E – APARTAMENTE cu SPATII COMERCIALE la PARTER, sos. Mangaliei nr. 80-80A, teren in suprafata de 1483,07 mp, proprietate Stanila Ionut
 • Hotărârea 117/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3-4E – LOCUINTE cu CABINETE MEDICALE la PARTER, sos. Mangaliei nr. 120, teren in suprafata de 225 mp, proprietate Radu Florentina
 • Hotărârea 116/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal TRANSFORMARE LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL, str. IG Duca nr. 6, teren in suprafata de 341 mp, proprietate Magureanu Lucian si Silvia, Circiumaru Constantin si Dobrita
 • Hotărârea 115/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2E, str. Petru Vulcan nr. 29, teren in suprafata de 237 mp, proprietate Sapera Iancu si Maria
 • Hotărârea 114/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE COLECTIVE S+P+6E, str. Constantin Bobescu, careu XXI, lot 95, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Mihale Maria
 • Hotărârea 113/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL PORT CONSTANTA
 • Hotărârea 112/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Stefan Mihaileanu nr. 87, teren in suprafata de 199 mp, proprietate Vizireanu Isabelle Georgiana
 • Hotărârea 111/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 LOCUINTE CUPLATE P+M, str. Tractorului nr. 7 bis, teren in suprafata de 476 mp, proprietate Fantana Stefan si Fantana Marian
 • Hotărârea 110/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTE - S+P+M si P+1E, parcela A 586/1/18, teren in suprafata de 932 mp, proprietate Lascu Niculai si Maria
 • Hotărârea 109/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, Palazu Mare, parcela A 586/1/17/2, teren in suprafata de 622 mp, proprietate Ionescu Alexandru si Camelia
 • Hotărârea 108/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+5E+6E retras, str. George Enescu nr. 50, teren in suprafata de 263 mp, proprietate SC IMPERIAL GRUP SRL
 • Hotărârea 107/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea HCLM nr. 34/2008 PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+M+3E+Et. tehnic SPATIU COMERCIAL, SHOW-ROOM si APARTAMENTE, sos. Mangaliei nr. 118-120, teren in suprafata de 626,40 mp, proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 106/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind indreptare eroare materiala HCLM nr. 286/2006 privind aprobare PUZ – Aurel Vlaicu
 • Hotărârea 105/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind schimbarea denumirii aprobate prin HCLM nr. 511/2004 pentru portiunea de De 406 cuprinsa intre strada Sentinelei si malul Lacului Siutghiol din “str. Viilor” in str. “Prelungirea Viilor
 • Hotărârea 104/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL si ACOPERIRE TERASA ALIMENTATIE PUBLICA, str. Lt. Economu nr. 30, teren in suprafata de 254 mp, proprietate Serban Adrian
 • Hotărârea 103/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, bd. IC Bratianu nr. 2-4, teren in suprafata de 400 mp, proprietate SC LIBRI MARIS SA, investitie realizata de SC GSN INTER UNITED SRL
 • Hotărârea 102/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 27/2007 privind aprobarea documentatiei PUD – CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E+M, str. Dobrogei nr. 84 bis, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Amet Ghiulgean
 • Hotărârea 101/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE si EXTINDERE SEDIU FIRMA D+P cu P înalt+2E – BIROURI, SHOWROOM, DEPOZITE, str. Industriala nr. 2, lot 4, teren in suprafata de 539,88 mp, proprietate SC CONNEXIONS SRL
 • Hotărârea 100/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE SEDIU FIRMA D+P+1E, str. Cuza Voda nr. 18, teren in suprafata de 283 mp, proprietate SC GINO STYLL SRL
 • Hotărârea 99/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+4-5E, str. Unirii nr. 31, teren in suprafata de 184 mp, proprietate PESCU SIMA si PESCU POLIXENIA-CORNELIA
 • Hotărârea 98/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Caiuti nr. 9, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Iusein Aidun
 • Hotărârea 97/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE PENTRU LOCUINTE, zona Caminului de Pensionari
 • Hotărârea 96/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL PARTER – GARAJ, ATELIER AUTO si STATIE SPALARE CAMIOANE, str. Interioara nr. 4, teren in suprafata de 4023,41 mp, proprietate SC COMPREST UTIL SRL
 • Hotărârea 95/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE IMOBIL BIROURI P+1E cu 2E+M, str. Interioara nr. 4, teren in suprafata de 8816,08 mp, proprietate SC COMPREST UTIL SRL
 • Hotărârea 94/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 420/2006 privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E – LOCUINTE si BIROURI, str. Poporului nr. 28, teren in suprafata de 670 mp, proprietate SC CLIMATRONIC SRL
 • Hotărârea 93/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal TRANSFORMARE LOCUINTA P+1E+pod circulabil in CENTRU MEDICAL P+2E, str. Dr. Ghe. Marinescu nr. 44A, teren in suprafata de 400 mp, proprietate Mitrica Adrian si Nicoleta
 • Hotărârea 92/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA P+1E cu corp S+P+2E+M, str. Flamanda nr. 20, teren in suprafata de 181,62 mp, proprietate Blacioti Stere si Lenuta
 • Hotărârea 91/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE SHOWROOM S+P+2E, str. Mangaliei nr.76, teren in suprafata de 499 mp, proprietate SC PENTAGON SRL
 • Hotărârea 90/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ACOPERIRE TERASA CIRCULABILA PESTE ETAJUL 3 la IMOBILUL S+P+3E – LOCUINTE, CAZARE si SPATIU COMERCIAL, sos. Mangaliei nr. 86, teren in suprafata de 312,50 mp, proprietate SC ORIANA SRL
 • Hotărârea 89/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare cu privire la modificarea H.C.L.M. nr. 421/27.07.2007 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta a Pasajului rutier Filimon Sarbu, aflat in gestiune delegata la S.C. Confort Urban S.R.L., in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
 • Hotărârea 88/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DOCUMENTATIE TEHNICO - ECONOMICA SIMILARA STUDIULUI DE FEZABILITATE) PENTRU OBIECTIVUL FANTANA ARTEZIANA PARC ARHEOLOGIC DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 87/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE REPREZENTAND INSTALATII DE ILUMINAT ORNAMENTAL SI SEMAFOARE AFLATE IN GESTIUNE DELEGATA LA S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 86/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M nr. 488/26.10.2007 cu privire la delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privai al Municipiului Constanta catre S.C. Confort Urban S.R.L.
 • Hotărârea 85/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al R.A. " Exploatarea Domeniului Public si Privat " Constanta, precum si a Organigramei si numarului de personal al acesteia
 • Hotărârea 84/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii " Reabilitare, extindere si supraetajare pentru dispecerizare PT 69, PT 105 si sediu Badea Cartan "
 • Hotărârea 83/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea cooperarii Municipiului Constanta, in perioada 01.05-15.12.2008, cu CLUBUL SPORTIV POWER MARINE in vederea realizarii in comun in statiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului nautic international pentru ambarcatiuni de mare putere Class One „Romanian Grand Prix", ce se va derula între 29.08 - 31.08.2008
 • Hotărârea 82/2008 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT IN DOMENIUL SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 81/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare "Privind incheierea unui protocol de colaborare intre Primaria Municipiului Constanta si S.C.Schubert & Franzke S.R.L. in vederea amplasarii a 42 panouri informative pe raza Municipiului Constanta"
 • Hotărârea 80/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr.22/2008 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a parteneriatului corespunzator obiectivului de investitii „REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA "
 • Hotărârea 79/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM 157/2006 privind infiintarea unei comisii specializate în domeniul eficientei energetice
 • Hotărârea 78/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru modificarea si completarea Anexei 1.5 din H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
 • Hotărârea 77/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind scutirea Asociatiei Nevazatorilor din Romania Filiala Interjudeteana Constanta - Tulcea de la plata impozitului pe cladiri
 • Hotărârea 76/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu aferent unui club pentru pensionari
 • Hotărârea 75/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea HCLM nr.603/14.12.2007 privind acordarea unor bunuri de uz casnic persoanelor aflate la prima casatorie
 • Hotărârea 74/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE NECESITATE SI OPORTUNITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - LOCUINTE SOCIALE DESTINATE CHIRIASILOR EVACUATI, FINANTATE CONFORM PREVEDERILOR OUG 74/2007 IN ANUL 2008 - STR. CELULOZEI 6
 • Hotărârea 73/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea si completarea HCLM 15/2008 pentru modificarea si completarea HCLM 613/2007 privind aprobarea Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii
 • Hotărârea 72/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2007
 • Hotărârea 71/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 7/25.01.2008
 • Hotărârea 70/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr. 573/2007 si H.C.L.M. nr. 6/2008 privind aprobarea subventionarii cu 50% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte, si republicarea acestora intr-o singura hotarare
 • Hotărârea 69/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 si lista de utilaje independente pe anul 2008 ale S.C."Confort Urban"-S.R.L Constanta
 • Hotărârea 68/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2008 SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2008 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA
 • Hotărârea 67/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2008
 • Hotărârea 66/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2008 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA
 • Hotărârea 65/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2008
 • Hotărârea 64/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 44/2005 pentru modificarea HCLM nr. 193/2004 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local
 • Hotărârea 63/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr 193/2004 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local
 • Hotărârea 62/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind validarea in functia de consilier a doamnei PRODAN ECATERINA
 • Hotărârea 61/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind declararea ca vacant a unui Ioc de consilier municipal
 • Hotărârea 60/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind validarea in functia de consilier a domnului DOBRE MIRCEA
 • Hotărârea 59/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal
 • Hotărârea 58/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind infiintarea, Directiei Politiei Comunitare de Siguranta Rutiera Constanta si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
 • Hotărârea 57/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 56/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV P+1E, incinta port Constanta Nord, teren in suprafata de 1447 mp, proprietate de stat aflata in administrarea CN APMC, investitie realizata de SC SHARK SRL
 • Hotărârea 55/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM 212/2003 referitor la Consiliul de Administratie al RATC Constanta
 • Hotărârea 54/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii „CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA – ZONA PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA”
 • Hotărârea 53/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii „CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA – ZONA SPITALUL CLINIC JUDETEAN”
 • Hotărârea 52/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii „CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA – ZONA GRADINA DE VARA ALBATROS-STATIUNEA MAMAIA”
 • Hotărârea 51/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii „CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA – ZONA PIATA TOMIS III”
 • Hotărârea 50/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii „CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA – ZONA SALA SPORTURILOR”
 • Hotărârea 49/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru transmiterea terenului in suprafata de 8 ha aferent unitatii Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera situate in Constanta, Zona str. Zmeurei- str. Tulcei din domeniul public al statului si administrarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta in domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta
 • Hotărârea 48/2008 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 47/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta
 • Hotărârea 46/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1-2E si PISCINA, str. Gheorghe Asachi nr. 20, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Varu Mircea si Rodica
 • Hotărârea 45/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Tudor Vladimirescu nr. 39A, teren in suprafata de 219 mp, proprietate Butusina Gheorghe Marian si Rodica
 • Hotărârea 44/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 288/2006 privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL D+P+1-2E, str. Suceava colt cu str. Adamclisi, teren in suprafaa de 504,27 mp, proprietate Anagnoste Dimu si Camelia Gabriela
 • Hotărârea 43/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea documentatiei Studiu general de circulatie la nivelul municipiului Constanta si la nivelul teritoriului de influenta (periurban)
 • Hotărârea 42/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4-5E –ALIMENTATIE PUBLICA si BIROURI, bd. Elisabeta, teren in suprafata de 176 mp, proprietate Grosu Mioara, Tocitu Olga si Tocitu Radu Andrei
 • Hotărârea 41/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr. 273/2005 privind aprobarea documentatiei PUD – IMOBIL P+2E - BIROURI si SEDIU FIRMA, bd. Mamaia nr. 36, teren in suprafata de 328,77 mp, proprietate Soroceanu Neculai Vlad si Constantina
 • Hotărârea 40/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE D+P+4-5E, str. Unirii nr. 32A, teren in suprafata de 437,31 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL
 • Hotărârea 39/2008 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE si EXTINDERE MICROSTATIE CF, AMPLASARE INSTALATIE ALIMENTARE cu MOTORINA, incinta Port Constanta Nord, teren in suprafata de 1483 mp, proprietate de stat aflata in administrarea CN APMC, investitie realizata de SC ROMANIA EUROEST SA
 • Hotărârea 38/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSOLIDARE si SUPRAETAJARE LOCUINTA D+P cu 1E+M, bd. Mamaia nr. 55A, teren in suprafata de 145,50 mp, proprietate Radu Sanziana
 • Hotărârea 37/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN pentru CONSTRUIREA de LOCUINTE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/4, teren in suprafata de 5000 mp, proprietate Costache Ion si Jenica
 • Hotărârea 36/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL P+1-2E - LOCUINTA si SEDIU SOCIETATE, bd. Aurel Vlaicu ( Sos. Tulcei nr. 5, zona Cismea), teren in suprafata de 807,69 mp, proprietate Nedelcu Mihai si Nicoleta
 • Hotărârea 35/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE BUCATARIE si CONSTRUIRE ANEXA P+1E, strada Limanului nr. 1, teren in suprafata de 270,50 mp, proprietate Asan Negeatin si Ferian
 • Hotărârea 34/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare modificarea HCLM nr. 276/2007 privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+M+2E – SPATIU COMERCIAL, SHOW-ROOM si APARTAMENTE, sos. Mangaliei nr. 118-120, teren in suprafata de 626,40 mp, proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 33/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Timisana nr. 76, lot 2, teren in suprafata de 200,15 mp, proprietate Ismail Ersin
 • Hotărârea 32/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER – intrare în legalitate, str. Pandurului nr. 91A, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Trofin Niculai si Mariana
 • Hotărârea 31/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Trandafirului nr. 32, teren in suprafata de 121,50 mp, proprietate Irava Eogen si Eugenia
 • Hotărârea 30/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE IMOBIL P+1E+M cu IMOBIL PARTER – SERVICE AUTO si BIROURI, str. Slt. Eugen Tanta nr. 3, teren in suprafata de 1005,20 mp, proprietate SC SERVICE SIDOR SRL
 • Hotărârea 29/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE IMOBIL si SCHIMBARE DESTINATIE in LOCUINTA P+1E+M CU SPATIU COMERCIAL la PARTER, str. Dezrobirii nr. 113A, teren in suprafata de 112,50 mp, proprietate Grecu Dumitru si Aurelia
 • Hotărârea 28/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Somes nr. 3, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Bolmandir Nicolae
 • Hotărârea 27/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
 • Hotărârea 26/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr 595/12.12.2000 privind trecerea in administrarea R.A.E.DP.P. Constanta a Caminului de nefamilisti C2 situat in Aleea Egretei nr 3 cu destinatia de locuinte sociale
 • Hotărârea 25/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind repartizarea si extinderea unor spatii de locuit aflate pe raza municipiului Constanta
 • Hotărârea 24/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea aplicarii la "Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati" si aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului „REABILITAREA SI EXTINDEREA SPATIILOR VERZI DIN ZONA FALEZA CAZINO - MUNICIPIUL CONSTANTA"
 • Hotărârea 23/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea aplicarii la "Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati" si aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului „REABILITAREA SI EXTINDEREA SPATIILOR VERZI DIN ZONATOMIS I - MUNICIPIUL CONSTANTA"
 • Hotărârea 22/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a parteneriarului corespunzator obiectivului de investitii „REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA „
 • Hotărârea 21/2008 - Municipiul Constanța

  Hotararea privind aprobarea aplicarii la "Programul national de imbunatariire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati" si aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-eeonomici pentru obiectivele de investitii din cadrul obiectului „REABILITAREA SI EXTINDEREA SPATIILOR VERZI DIN ZONA PARC GARA CFR si PARC FAR - MUNICIPIUL CONSTANTA"
 • Hotărârea 20/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARAREA PRIVIND APROBAREA APLICARII LA "PROGRAMUL NATIONAL DE IMBUNATARIIRE A CALITATII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPATII VERZI IN LOCALITATI" SI APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII DIN CADRUL PROIECTULUI „REABILITAREA SI EXTINDEREA SPATIILOR VERZI DIN ZONA PARC -CASA DE CULTURA - MUNICIPIUL CONSTANTA"
 • Hotărârea 19/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii „REABILITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA"
 • Hotărârea 18/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM 635/2005 privind adoptarea Planului Local de Dezvoltare Durabila a Municipiului Constanta
 • Hotărârea 17/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind programul de ranforsare si reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dubla tramvai si transformarea acesteia in carosabil auto si a incintelor institutiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta
 • Hotărârea 16/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate referitor la programul de ranforsare si reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dubla tramvai si transformarea acesteia in carosabil auto si a incintelor institutiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta
 • Hotărârea 15/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea si completarea HCLM 613/2007 privind aprobarea Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii
 • Hotărârea 14/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea proiectului, faza studiu de fezabilitate, al obiectivului de investitii "ORASEL LACUSTRU PE LACUL SIUTGHIOL, MAMAIA"
 • Hotărârea 13/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA - POST MORTEM" DOMNULUI DIDA IOAN CORNELIU
 • Hotărârea 12/2008 - Municipiul Constanța

  H OTARARE PRIVIND MODALITATEA ATRIBUIRII PRIN GESTIUNE DELEGATA A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 11/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea HCLM nr.603/14.12.2007 privind acordarea unor bunuri de uz casnic persoanelor aflate la prima casatorie
 • Hotărârea 10/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea asociatiilor si fundatiilor selectionate in vederea acordarii de subventii de la bugetul local si a nivelurilor subventiilor
 • Hotărârea 9/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr.483/26.10.2007
 • Hotărârea 8/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului de Arta Populara Constanta
 • Hotărârea 7/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 586/14.12.2007
 • Hotărârea 6/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr. 573/23.11.2007 privind aprobarea subventionarii cu 50% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte
 • Hotărârea 5/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 si lista de utilaje independente pe anul 2008 ale S.C'Confort Urban"-S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 4/2008 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2008
 • Hotărârea 3/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta
 • Hotărârea 2/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2008
 • Hotărârea 1/2008 - Municipiul Constanța

  Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007