Proces verbal din 30.01.2007

10.proces verbal sedinta din data 30.01.2007

PROCES-VERBAL

A

încheiat astăzi, 30.01.2007, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: dl.primar Radu Ștefan Mazare, dl.viceprimar Nicolae Nemirschi, dl.viceprimar Gabriel Marius Stan, d-na secretar Marcela Enache, 25 de consilieri locali (lipsă fiind domnii consilieri Constantin Chirilă și Serbănescu Valentin Eugen), directori ale direcțiilor Primăriei municipiului Constanța, reprezentanții mass-mediei locale, cetățeni ai municipiului Constanța.

Dl.Gheorghe Stoica

Doamnelor și domnilor consilieri, stimați truditori în și pentru administrația locală, stimați invitați, în primul rând vreau să vă spun tuturor “La mulți ani !” de două ori. O dată, “La mulți ani !” în activitatea dumneavoastră socialo-politică și a doua oară, “La mulți ani!” pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră, pentru că astăzi, în prima ședință pe acest an, ne vedem în mod oficial, cu încredere că și anul care va urma va fi la fel de benefic pentru votanții noștri, și pentru administrație, și pentru bunul mers al orașului, ca și cel care a trecut.

Avem un convocator alcătuit din 83 de puncte și o ordine suplimentară. Pentru început, îmi permit să anunț că din convocator au fost retrase, de către inițiator, 4 puncte: punctul nr.3, punctul nr.29, punctul nr.62 și punctul nr.76. Rugămintea: să fiți de acord cu acest convocator, cu retragerile de rigoare.

Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Cine se abține ? Vă mulțumesc !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Și avem și o ordine, de zi, suplimentară, formată din 4 puncte, pe care cred că le-ați studiat; le-ați primit.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Vă mulțumim frumos ’

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Avem o rugăminte din partea domnului consilier și coleg de-al nostru, dl.Topor, este o inițiativă culturală a dânsului, pc care o supun votului dumneavoastră să o tratăm la începutul convocatorului ca, după aceea, noi, intrând în activitate, să nu mai întrerupem cu alte probleme care nu aparțin dc convocatorul nostru.

Cine este pentru această propunere, ca domnul consilier Topor să ne prezinte o bucurie de-a dânsului și de-a noastră, a tuturor.

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim ! Domnule consilier...!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Tudor Topor

Domnule primar, onorați colegi, stimați invitați, dați-mi voie ca, înainte să începem lucrările ședinței de consiliu pe anul 2007, prima ședință de consiliu, an bogat în evenimente pozitive pentru România, inclusiv pentru Constanța, să-i dau cuvântul domnului profesor Traian Lazarovici, singurul profesor din Constanța care s-a încumetat, cu o muncă imensă, să traducă din operele poetului Ovidius, poet care pe 20 martie împlinește 2050 de când s-a născut. Domnule profesor, vă rog să poftiți la microfon!

Dl.profesor Traian Lazarovici

Onorate domnule primar Radu Mazăre, stimați consilieri și demnitari ai înfloritorului Tomis, nu vă ascund cât îs de fericit și de emoționat sunt, eu, profesor octogenar al acestui municipiu, în fața celui mai înalt for de putere al acestor locuri. Dacă înălțimile voastre îmi îngăduie să le mulțumesc, pentru început, am să vă aduc aminte, cât se poate mai scurt, despre un eveniment cultural în primul rând constănțean, și anume, împlinirea a 2050 de ani de la nașterea lui Ovidius, poetul Romei antice exilat la Tomis, numele, de început, cel mai ilustru, din istoria culturală a Constanței noastre, a doua lui patrie.

La 20 martie 2007 se vor împlini, deci, acele două milenii și cincizeci de ani, de care vorbeam, moment ....extrem de important. Investiți cu putere și afirmând o voință nobilă, nu ați lăsat să treacă acest eveniment, de anvergură națională și chiar europeană, în indiferență și nepăsare. Cunoaștem că dl.consilier Tudor Topor l-a informat pe dl.primar Radu Mazăre în legătură cu aceasta și aducem acum elogiile și mulțumirile cuvenite capului Primăriei, pentru sprijinul total acordat acestui fapt de o însemnătate capitală în viața spirituală a urbei.

o1


Pentru cinstirea memoriei lui Ovidius, care, putem spune, marchează începutul istoriei literaturii române pe aceste străvechi tărâmuri dobrogene, s-au făcut puține lucruri până acum: o statuie înălțată acum mai bine de un veac, două sau trei instituții de învățământ sau de artă ce-i poartă numele și cam atât. Lipsește un edificiu care să poarte numele de „Casa memorială Ovidius”. Ce tezaur cultural, literar, universal, ar putea și ar trebui să adăpostească această casă ? Scrierile, toate, ale poetului: miile și miile de studii, exegeze, articole, ediții etc., apărute de-a lungul secolelor în lumea europeană și la noi, statuete, picturi și alte opere de artă inspirate din opera nemuritorului și nefericitului poet. Ar fi ca un centru suprem de documentare științifică, un templu închinat spiritului și memoriei poetului tutelar, al Constanței, un loc simbolic de pelerinaj pentru toți trăitorii din aceste tărâmuri ca și pentru toți peregrinii prin aceste atrăgătoare și minunate ținuturi pontice. Ce avalanșă de vizitatori din lumea întreagă, ce prilej unic de celebritate al specificului cultural spiritual local ! Dar aceasta, e acum doar un proiect personal, o idee interesantă care numai cu concursul unor minți întreprinzătoare s-ar putea traduce în fapt, spre folosul imens al comunității municipale.

In ce mă privește, ca latinist, după mulți ani de chinuri, de chinuite și perseverente încercări, am tălmăcit, pe limba cititorilor locului, câteva scrieri ale poetului:Ars amandi (Arta de a iubi) și Remedia amoris (Remediile iubirii), pe care le aveți acum în mâinile dumneavoastră,

cinstiți asistenți, apărute pentru prima dată în românește, iar, în lunile următoare, veți auzi de lansarea celei mai însemnate scrieri ale lui Ovidius - Metamorfoze, care se află acum sub tipar la Ed.Europolis, în trei volume. E rezolvat, ca să spun așa, orgoliul patriotic local, care a fost, cred, astfel, satisfăcut în bună parte. Mass-media, de toate nuanțele și categoriile, cred că va trebui atunci să-și arate menirea de informare și de iluminare a mulțimii comunitare dornice de știri și cunoaștere din viața cetății.

Am abuzat destul de răbdarea dumneavoastră. Mulțumesc, încă o dată, domnului primar Radu Mazăre, că m-a ascultat, cu aceste puține cuvinte, înalților consilieri, presei, aici de față ! Rămâne să fie concretizate multe probleme, în detaliu, în cadrul unor întâlniri între membri comisiei desemnate anume pentru organizarea ceremoniilor de sărbătorire, dar nu va fi prea ușor pentru nimeni. Vă mulțumesc !

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Domn’ profesor, și eu vă mulțumesc, în numele orașului, vă mulțumesc pentru toată activitatea pe care a-ți desfășurat-o ca latinist de mare vasloare și de mare recunoaștere. E o idee, pe care ne-ați dat-o acum, și la care mă voi gândi și ne vom gândi împreună. Până atunci, am plăcerea să vă ofer un album al orașului și placheta cu medalia orașului.

O

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim, domnului profesor! Mulțumim și domnului primar, că nu uită, de fiecare dată, de cei care fac cinste orașului nostru ! Să încercăm să intrăm în lucrurile noastre.

Punctul nr.l:

„Proiect dc hotărâre privind rectificarea bugetului local municipal pe anul 2006.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cred că l-ați studiat.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Vă mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 2:

„Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local municipal pe anul 2007.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriviri ? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 3 este retras. Punctul 4:

„Proiect dc hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al RADET Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 5:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al RADET Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 6:

„Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al RATC Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 7:

„Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului pe anul 2007 al RAEDPP Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 8:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al SCIL CONFORT URBAN Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 9:

„Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL CONFORT URBAN Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriviri? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 10:

„Proiect de hotărâre privind anularea HCLM nr.120/27.03.2006 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor construite de ANL în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea ANL și Normele metodologice modificate și completate ulterior.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enachc

Avem 25 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 11:

„Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor dc închiriere la spațiile cu destinația de cabinete medicale.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 12:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații aferente cluburilor pentru persoane vârstnice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Aurelian Arghir

Domnule președinte...!

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rog !

Dl.Aurelian Arghir

Am și eu un amendament, vă rog, la acest punct. Este vorba de anexa nr.l. Se modifică anexa nr.l, poziția cu nr.5, al.Daliei nr.l2 - este vorba de unitatea 508, iar suprafața este dc 100 mp.

Pl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru amendamentul, punctual, administrativ, supus de către domnul consilier ?

P-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru, în totalitatea proiectului de hotărâre ? Vă mulțumim frumos !

P-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul 13:

„Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental prevăzute în procesul-verbal nr.34644/14.03.2005 și P.V. nr.l 10062/08.09.2006, aflate în administrarea SCIL CONFORT URBAN Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

P-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul 14:

„Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de administrare a platformelor de deșeuri existente pe domeniul public al municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

P-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul 15:

„Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Constanța, aprobată prin IICLM nr.516/13.12.2006.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? împotriviri? Mulțumim frunos !

P-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 16:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe transportul în comun, conform Ordinului nr.609/2003 al Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriviri? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 17:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de proiectare în faza Studiu de Fezabilitate eferent obiectivului de investiții - Consolidarea, stabilizarea și amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanța, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța și a C.N.”APM” Constanța S.A.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

A

Cine este pentru ? împotriviri? Abțineri ? Vă mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 18:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.l 06/28.02.2005.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriviri? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 19:

„Proiect de hotărâre privind achiziționarea fără plată a 2 vedete maritime și amplasarea acestora în municipiul Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ?Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 20:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil P+1E - spălătorie auto și birouri, bd.Aurel Vlaicu nr.123, teren în suprafață de 1738,97 mp, proprietate Lungu Constantin pus la dispoziția SC STAR 2000 SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 21:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare parțială locuință parter, str.B.Șt.Delavrancea nr.44, teren în suprafață de 198,24 mp, proprietate ION Ion.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 22:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil P+1E, servicii, birouri, seră, Palazu Mare, parcela A 451/49, teren în suprafață de 1000 mp, proprietate Paraschiv Ion.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriviri? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 23:

O'


„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.699/1999 privind aprobare PUD -Construire spații comerciale, în sensul extinderii spațiului comercial nr.3, bd.Tomis colț cu str.Soveja, domeniu administrat de RAEDPP.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 24:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD -Extindere spațiu comercial parter, str.Spiru Haret nr.4, teren în suprafață de 592,47 mp, proprietate Vîlcu Marin.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriviri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 25:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E și garaj, Viile Noi, parcela A 1095/27/3, teren în suprafață de 291 mp, proprietate Cula Gianina.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriviri? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 26:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință S+P+2E cu spații comerciale la S+P, bd.Tomis nr.19, teren în suprafață de 175,50 mp, proprietate Dobre Mario.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine se împotrivește? Cine se abține ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 27:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Schimbare destinație locuință în spațiu comercial, str.Brazdei nr.28A, teren în suprafață de 487 mp, proprietate Pavel Maria.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ?împotriviri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 28:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință D+P+2E+M, str.Dobrogci nr.84 bis, teren în suprafață de 200 mp, proprietate Amct Ghiulgcan.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 25 de voturi pentru.

Zs?

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 29 se retrage, nu are aviz de la Mediu. Punctul 30:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Reamenajare și schimbare destinație locuință în sediu firmă și servicii, str.Poporului nr.150, teren în suprafață de 389 mp, proprietate Maria Angcla.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine se abține? Mulțumim !

D-na Marcela Enachc Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 31:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter cu P+M, str.Mihai Viteazu nr.101, teren în suprafață de 21534 mp, proprietate Pața Mihai.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul 32:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință D+P+3E+terasă circulabilă, str.Hatman Arbore nr.25, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Țuțuianu Gheorghc.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine se împotrivește ? Mulțumim 1

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 33:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Transformare imobile în farmacie și cabinete medicale, str.Dumbrăveni nr.74, teren în suprafață de 3555 mp, proprietate Faur Gheorghe.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine se abține? Cine se împotrivește ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 34:

//

„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.475/2005 privind aprobare PUD -Amenajare magazie în magazin mărfuri generale, al.Saturn nr.2, teren în suprafață de 245 mp, proprietate Simionov Valeriu.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine se împotrivește? Cine se abține ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghc Stoica

Punctul 35:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare parțială locuință parter, str.Răzoare nr.6, teren în suprafață indiviză de 203,26 mp, proprietate Memet Nuridin.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine se abține? Cine se împotrivește ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 36:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și mansardare locuință parter, str.Buciumului nr.4, teren în suprafață de 160 mp, proprietate Negoiță Constantin.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 37:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire spălătorie auto, bd.I.C.Brătianu, teren în suprafață de 400 mp, proprietate SN CFR, închiriat către SC AUTO GAZ TRADING SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 38:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil P+1E, depozit subansambluri auto și sediu firmă, teren în suprafață de 1649,80 mp, proprietate SC DAN 1NVEST SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

12

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enachc

Avem 25 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 39:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Mansardarc locuință P+1E, str.Ion Lahovari nr.106, teren în folosință în suprafață de 58,20 mp, construcție proprietate Melcea Victoria.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 40:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare locuință parter, str.Merișor nr.6, teren în suprafață de 107,80 mp, proprietate Ghcrasim Eugen.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine se împotrivește? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 41:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire complex rezidențial S+P+5-6E, str.Duiliu Zamfirescu nr.34, lot 2, teren în suprafață de 3006 mp, proprietate SC WEST HOUSE GROUP SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine se împotrivește ? Cine se abține? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 42:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire spălătorie auto și amplasare skid GPL, șos.Mangaliei nr.154, teren în suprafață de 625 mp, proprietate SC AUTO GAZ TRADING SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog, doamna consilier !

D-na Lenuța Doinita Băsescu

Deci, locuiesc în zonă și știu că deja sunt construite aici și spălătoriile auto și sunt amplasate și rezervoarele. Legea prevede...

Se fac comentarii în sală. (Votăm împotrivă.)

• •

Dl.Ghcorghe Stoica

Deci, cine este pentru ? Cine este împotrivă ?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Trimitem Corpul de Control al Primăriei.

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi împotrivă.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ președinte, o să vedeți, la punctul 50, că avem exact aceeași situație care a constatat-o doamna Băsescu...

Dl.Gheorghe Stoica

Să ajungem la punctul 50.

Punctul 43:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter cu P+1E, str.Merișor nr.lll, teren în suprafață de 213,08 mp, proprietate Uzum Nicolae.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 44:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil birouri P+1E și anexe, bd.Aurel Vlaicu nr.125, lot 13/1, teren în suprafață de 1253 mp, proprietate SC UNSPREZECE SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul 45:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință P+1E, str.Sulfinci nr.2A, teren în suprafață de 200 mp, proprietate Cotabiță Gheorghc.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

///

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 46:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, str.Constantin Hurmuzache nr.lA, teren în suprafață de 179 mp, proprietate Stanca Daniela.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 47:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil P+3-4E, prestări servicii și locuințe, str.Baba Novac nr.46A, teren în suprafață de 202,69 mp, proprietate Culerda Mihai.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 48:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe D+P+6-7E, str.Ileana Cosânzeana nr.10, teren în suprafață de 400 mp, proprietate Covaci Florin.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela F.nache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 49:

„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.78/2005 privind aprobare PUD -Construire imobil locuințe D+P+4E, în sensul mansardării imobilului, str.Pictor N.Grigorcscu nr30, teren în suprafață de 370 mp, proprietate Goșu Chirața.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 50:

„Proiect dc hotărâre privind aprobare PUD - Extindere restaurant Marco Polo, str.Sarmizcgetusa nr.2-4, teren în suprafață de 428,63 mp, proprietate SC CRINSTAR SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ președinte, stați puțin ! Pe ăsta nu l-ați văzut, doamna Băsescu ?

Dl.Aurel Butnaru

Nu, nu l-am văzut, dar, dacă l-ai văzut tu...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru ?

Dl.Felix Stroe

Stați puțin ! Dacă este construit, ne facem dc râs în fața presei.Nu putem să judecăm cu șapte măsuri !

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Corect. Nu. nu, tară discuție, dacă e construit...

Dl.Felix Stroe

Dacă cineva știe că...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Părerea mea este să votați... exact cum ați făcut și la celălalt.

Dl.Felix Stroe

Asta facem.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Respins, control și așa mai departe.

Dl.Felix Stroe

Așa-i corect.

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru ? Cine este împotrivă? Cine se abține ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi împotrivă.

Dl.Gheorghe Stoica

Deci, nu a trecut.Punctul 51:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr31/2005 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic dc Detaliu - Extindere cu spațiu comercial, str.Frigului nr.10, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Copciuc Vasile și Daniela Irina.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 52:

„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr321Z2004 privind aprobare PUD -Construire spații comerciale, bd.l Decembrie 1918, între bl.L69 și bl.FlA, teren în suprafață de 350 mp, proprietate Ioana Elena.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim ’

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 52:

„Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 54:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafață de 1333,28 mp situat în str.Traian între bl.A2 și bl.A3 din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța în vederea construirii unei grădinițe cu orar prelungit.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 55:

„Proiect de hotărâre privind diminuarea patrimoniului public al SCIL Confort Urban SRL cu suma de 117.827.100 lei reprezentând valoarea de inventar a unor platforme betonate - parcare.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 56:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Moscu Dima, moștenitorul veteranului de război Moscu Costea.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Numai puțin! Domnilor consilieri, urmează niște atribuiri făcute unor veterani, cei care au rămas tară să-și primească drepturile. Ori. dacă dumneavoastră sunteți de acord să-i împroprietărim și pe aceștia, vreau să vă spun că vom fi primul oraș din România care am acordat integral drepturile veteranilor de război, ale invalizilor și ale văduvelor de război. Eu zic eă este o chestiune de morală...corectă și așa mai departe. Recunosc că inițiativa, pentru unii dintre ei, a venit de la dl.Moisoiu, și eu am fost de acord, și cred că-i o chestiune de onoare, să facem acest lucru. Și suntem primul oraș din România, drept pentru care, merită să ne mândrim cu această treabă. Mulțumesc !

Dl.Felix Stroe

Felicitări, domnului Moisoiu !

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim, domnului primar ! Deci, supun la vot proiectul de la punctul 56. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 57:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numiților Bavaleta D.Damu, Bavaleta Zoița, moștenitorii veteranului de război Bavaleta Dincă.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 58:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Vulcan T.Niculae, veteran de război.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 59:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Faur M.Nicolac, veteran de război.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 60:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitelor Gherghișan Ioana și Toader Aneta, moștenitoarele veteranului de război Gherghișan Ioan.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 61:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numituluilon Gh.Ion, veteran de război.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enachc

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 62 este retras. Punctul 63:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Stancu S.Alcxandru, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 64:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Petrovici D. Nicolae, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 65:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Nestor St.Roman Dan, moștenitorul veteranului de război Nistor Ștefan.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 66:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe dc teren numiților Luban Cornelia și Buga Georgeta, moșgtenitorii veteranului dc război Solomon Constantin.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Pl.Gheorghc Stoica

Punctul 67:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Bodorin A.Petre, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 68:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Martinescu D .Neculai, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Pl.Gheorghc Stoica

Punctul 69:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Pușcașu G.Voicu, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Pl.Tiberiu Nemet

Domnule președinte, un singur amendament...

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rog !

Pl.Tiberiu Nemet

I.a toate proiectele de atribuire știți ce nu este trecut ? Suprafața.

D-na Ramona Pospineseu

Este menționată în art.l din hotărâre. La fiecare proiect.

Dl.Gheorghe Stoica

Supun la vot proiectul de la punctul 69.

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

P-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.


Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 70:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Bulica C.Traian, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 71:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Cocoș V.Ghcorghe, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 72:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Grosu I.Gheorghc, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 73:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Neagu M.Ștefan, veteran de război.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 74:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Cepurniac S.Boris, veteran de război.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 75:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Federiac Gh.Toader, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 76 este retras.

Se fac comentarii în sală. (De ce s-au retras ?)

Dl.Gheorghe Stoica

Pentru că nu sunt din localitate.

Punctul 77:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Ghesu S.Enache, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 78:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Pantea Gh.Tudor, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 79:

„Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 80:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri mobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog, doamna consilier!

D-na Lenuța Doinita Băsescu

Propun să votăm punct cu punct.

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru votarea punct cu punct ?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Deci, în unanimitate. Vă rugăm să ne prezentați imaginile pentru fiecare anexă. Unde sunt comentarii...?

Anexa 1. Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 2. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 3. Cine este pentru ? Abțineri ?împotrivă ? Mulțumim î

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 4. Cine este pentru ? Abțineri ?împotrivă ? Mulțumim î

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru; 1 abținere a domnului consilier Stoica.


Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 5. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 6. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela F.nache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 7 - Casa Doljeană. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 8. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela F.nache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 9. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela F.nache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 10. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 11. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela F.nache

Avem 25 de voturi pentru

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 12. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 13. Cine este pentru ? Cine se împotrivește ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Anexa 14. Cine este pentru ? Abțineri ? împotriviri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Anexa 15. Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 15 voturi pentru; 10 voturi împotrivă. Nu a trecut.

Dl.Gheorghe Stoica

Supun la vot hotărârea. în totalitatea ei, mai puțin anexa care nu a trecut.

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 81:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul 82:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCLM nr.227/23.06.2004.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghc Stoica

Punctul 83:

„Proiect dc hotărâre privind modificarea HCLM nr.222/2006 privind stabilirea indemnizației membrilor comisiilor privind vânzarea prin licitație publică și negociere directă a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriviri? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru

Dl.Gheorghe Stoica

Incheindu-se convocatorul, avem ordinea suplimentară pe care am votat-o împreună.

Punctul nr.l din ordinea suplimentară:

„Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei II - „Stat de funcții”-Serviciul Public Administrare Creșe din subordinea Consiliului Local Municipal Constanța, aprobat prin HCLM nr.2/2006.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 2:

„Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.470/2004 pentru aprobarea „Strategiei locale privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a municipiului Constanța”, modificată și completată prin HCLM nr.311/2006.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Tiberiu Nemet

Nu avem hotărârile, domnule președinte !

D-na Marcela Enache

Primele 3 din ordinea suplimentară au fost scanate și le aveți pe CD. Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 3:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.278/2005 pentru modificarea HCLM nr.33/2005 privind aprobare PUD - Ansamblu rezidențial - 5 imobile locuințe, Faleza Nord, lângă bl.FZ 29, proprietate SC BIZART GRUP SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enachc

Avem 25 de voturi pentru

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 4:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafață de 50 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, proprietatea municipiului Constanța, din administrarea Consiliului Local în administrarea Consiliului Județean Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru

Dl.Gheorghe Stoica

Vă mulțumim frumos ! Mulțumim pentru colaborare, pentru interes și pentru dezbaterea proiectelor noastre și să ne vedem sănătoși la următoarea ședință !

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


Marcela Enache27