Proces verbal din 24.09.2007

16.proces verbal sedinta din data 24.09.2007

PROCES-VERBAL

A

încheiat astăzi, 24.09.2007, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: dl.primar Radu Ștefan Mazăre, dl.viceprimar Nicolae Nemirschi, dl.viceprimar Marius Gabriel Stan, d-na secretar Marcela Enache, 22 de consilieri locali (lipsă fiind consilierii: dl.Marin Emil, dl.Stroc Eclix, dl.Foca Marian, dl.Dragomir Cristinel Nicolae și dl.Șerbănescu Valentin), directorii direcțiilor Primăriei municipiului Constanța, reprezentanții mass-mediei locale, cetățeni ai municipiului Constanța.

Dl.Gheorghe Stoica

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri ! Bună ziua, stimați invitați ! Domnilor și doamnelor din aparatul tehnic al Primăriei Constanța, al Consiliului Local, vă spunem bine ați venit la o nouă ședință a Consiliului Local Municipal, după o vară bogată în evenimente care s-au desfășurat sub egida Consiliului Local și a Primăriei Constanța; evenimente, care le vom afla de la domnul primar, și urmare a acestora.

Pentru ziua de astăzi aveam un convocator în care dumneavoastră erați informați cu un număr de 55 de proiecte. Vă rog să-mi dați voie, în numele Secretariatului și al administrației, să vă anunț proiectele care se retrag din acest număr de 55 de proiecte. Vă rog să notați: punctul nr.9, punctul nr.10, punctul nr.12, punctul nr.24, punctul nr.27, punctul nr.34, punctul nr.45, punctul nr.53.

Avem și o ordine suplimentară, formată din 3 puncte, dintre care unul este pe CD, o revocare a HCLM nr.399/2007, și două o să le primiți, dacă o să le votăm.

Vă rugăm, cine este pentru ordinea de zi normală, cu retragerile de rigoare ?

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă multimim ! Cine este pentru ordinea suplimentară formată din cele 3 puncte? Două, le primiți....

Se fac comentarii în sală. (Citiți-lc titlul.)

Pl.Gheorghe Stoica

Un punct, este pe CD, revocarea HCLM nr.399/2007. Alt punct este “privind aprobare PUD - Locuință D+P+1E+M, str.Ion Vodă nr.43, teren însuprafață de 197,86 mp, proprietate Iliescu Georgeta și Vasile”. Și alt punct este “completarea și modificarea HCLM nr. 184/2007”.

O să le primiți acum și o să le studiați.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Dați-ne voie să începem lucrarea!Punctul nr.l:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al RADET Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog să votați !Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 și lista utilajelor independente pe 2007 ale SC Confort Urban SRL Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobat prin HCLM nr.312/22.06.2007.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Vă mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache Avem 22 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe transportul în comun, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.8:

“Proiect dc hotărâre privind modificarea HCLM nr.404 din 21.11.2003 referitoare la stabilirea componenței comisiei de atestare a persoanelor fizice care pot îndeplini funcția de administrator de imobil.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.9 este retras. Punctul nr.10 este retras. Punctul nr.ll:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției dintre Municipiul Constanța și SC Vicomlmpex SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.12 este retras. Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției dintre Municipiul Constanța și SC Casa Pardin SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării HCLM nr.491/06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Vă mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Constanța a manifestărilor specifice sărbătorilor de iarnă, precum și a activităților caracteristice acestei perioade.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?Vă mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier (Șerbănescu Valentin) pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar - participarea la la conferința internațională “Safer seas”, dedicată siguranței și securității maritime și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări?’

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate ncregulamentar pe drumurile publice din municipiul Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind completarea și republicarea HCLM nr.444/2000.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind emiterea acordului în vederea aprobării trecerii unei părți din cuveta Lacului Siutghiol din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale Apele Române în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

Dl.Tibcriu Nemet

Avem un punct de vedere de la Apele Române aici, sau noi ne dăm acordul de principiu...?

Dl.Gheorghe Stoica

Domnu’ primar...

Dl.Aurel Butnaru

Noi dăm acordul de principiu și după aceea...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, exact, noi ne dăm...

Dl.Tiberiu Nemet

Că iar o să zică ăia că...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

De bună înțelegere cu Ovidiul și Năvodariul, s-a împărțit...s-a trasat împărțirea fundului lacului. Ei au dat hotărâre de consiliu local, cu emiterea acordului de principiu. Am discutat...S-a discutat, și Prefectura am înțeles că va înainta propunerea pentru emiterea unei hotărâri de guvern, care să fie emisă în așa fel încât fundul lacului să fie împărțit așa cum s-a convenit prin hotărârile noastre, să fie cedat, da, către cele trei localități.

Acest lucru îl facem, în primul rând, în vederea realizării investiției orășelului lacustru, pentru că altfel nu puteam să-l facem.

Vreau să vă spun că noi prinsesem, în buget, niște bani. Nu cred că va mai fi nevoie să ne mai atingem de banii respectivi, pentru că ideea a plecat în medii și deja sunt companii interesate să facă investiția privată. Dar trebuie toate lucrurile puse cap la cap, respectiv să avem fundul lacului, să putem face proceduri de concesionare și, în același timp, suntem în cadrul procedurilor de Mediu.

Cu regret, țin să vă anunț însă că de la Galați am primit o hârtie de la Mediu în care ni se spune că lacul este arie strict protejată, deși n-a fost trimisă încă hotărârea de guvern, și asta înseamnă niște proceduri mult mai complicate. Nu știm, o să vedem cum o s-o descâlcim cu Mediul, dar noi mergem înainte, pentru a nu fi acuzați, ulterior, că din cauza asta, din cauza noastră n-a fost făcută. Și înaintăm...Să vedem, poate iese hotărârea de guvern, vedem ce se întâmplă la Mediu, după care o să facem o licitație publică sau o asociere în vederea construirii orășelului.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ primar, e o chestiune care, din punctul meu de vedere, este benefică, însă ar trebui să luăm un punct de vedere de la Apele Române, pentru că dumneavoastră știți foarte bine că cei care conduc astăzi destinele Apelor Române, sau le-au condus, nu mai recunosc acte semnate din 1999, 2000 și așa mai departe. Pentru ei, orice act de delimitare, și știți foarte bine că delimitarea făcută de Municipiul Constanța și Apele Române, cu problema plajei, ci n-o mai recunosc acuma. Ei zic că, domn'e, noi am semnat, așa, o chestie...care, din punctul nostru de vedere, este provizorie. Știți...domnul, ăsta, Babu, cum îl cheamă... !

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da....

Dl.Tiberiu Nemet

Și trebuie luat un punct de vedere sau măcar trimisă o adresă către Apele Române prin care să-i informăm că....Consiliul Local al municipiului Constanța a luat o astfel de hotărâre...

Dl.Nicolae Bileca

Hotărârile Consiliului Local sunt obligatorii.

Dl.Tiberiu Nemet

E de principiu, domnu’ consilier...

Dl.Nicolae Bilcca

Nu, în fapt.

Dl.Tiberiu Nemet

Nu, e vorba de un acord de principiu...

Dl.Nicolac Bileca

Am înțeles.

Dl.Nicolae Nemirschi

Da, ea face parte din proceduri. Ca să poți să primești ceva, întâi trebuie să-ți declari...Decizia...Partenerul nostru de discuții, în acest caz, de fapt, este Guvernul României, nu o companie.

Dl.Tiberiu Nemet

Da' Guvernul României o să ceară un punct de vedere de la....?

Dl.Nicolac Nemirschi

Este problema lui, internă. Dar partenerul meu de discuții este Guvernul României. încă!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu n-am convingerea că cei de la Apele Române, de aici, care reprezintă local compania asta, înțeleg importanța trecerii fundului lacului către autoritățile locale, în vederea dezvoltării proiectelor turistice. Eu sunt convins că cei de la Apele Române, ca și până acum, sunt total dezinteresați față de dezvoltarea turistică. Noi am discutat la nivel de Guvern și au spus că vor promova această hotărâre de guvem, ca să împartă către localități, cum este și normal, acest lac. Și ne dăm acordul, cum și l-au dat și celelalte localități. Dacă o s-o promoveze, o să-i întrebe, n-o să-i întrebe, o să aprecieze miniștri că, într-adevăr, este mai importantă dezvolatarea turistică decât ce bălmăjesc cei de la Apele Române și atunci o să emită hotărârea de guvern, noi ne dăm acordul cum ne-am dat și pentru Portul Vechi, dacă vă aduceți aminte, că suntem de acord. Dacă s-o realiza. Doamne ajută!

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim domnului primar! Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor și procedura de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Vă mulțumim !

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind organizarea de concursuri recreative pentru pensionari.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-cconomici ai obiectivului de investiții - Consolidarea, stabilizarea și amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanța, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța și a C.N.”APM” Constanța - SA.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții - Amenajare teren de sport în municipiul Constanța, str.Caraiman, zona Abator.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.24 este retras. Punctul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.408/2004 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+1E, str.Prel.Nicolae Grindeanu nr.l, teren în suprafață de 400 mp, proprietate Radu Florin și Rodica.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Vă mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire locuință S+P+2E+M, str.Călărași nr.l6, teren în suprafață de 380,60 mp, proprietate Onodi Francisc și Cornelia.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.27 este retras. Punctul nr.28:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire locuință P+M, zona Constanța Sud careul D4, lotul 34, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Ionescu Dan.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.29:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire locuință P+1E, str.Rodica nr.28A, lot 3, teren în suprafață de 114 mp, proprietate Râșnoveanu Mircea Vasile.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.30:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Desființare anexă parter și construire locuință P+1E, str.Despot Vodă nr.43, teren în suprafață indiviză de 330,28 mp, proprietate Fătu Dănuț și Elena.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.31:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD- Mansardare parțială locuință parter, str.Dorobanți nr.46 A, teren în suprafață de 150 mp, proprietate Năstase Constantin.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.32:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Reabilitare și supraetajare imobil P+2E, bd.Mamaia nr304, teren în suprafață de 1300 mp proprietate de stat, transmis în administrare actual Institutului Național de Cercetare-Dezvolare pentru Geologie și Geoecologie Marină -GEOECOMAR.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.33:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr.267/2007.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr34 este punct retras. Punctul 35:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire locuință P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/8/1, teren în suprafață de 402,69 mp, proprietate Niță Marin și Mania Maria.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela F.naehe

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr36:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.37:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire locuință P+1E, str.Fântânele, teren în suprafață de 340,20 mp, proprietate Franț Teza.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.38:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.474/2005 privind aprobare PUD -Modificare și extindere clădire P+1E pentru amenajare sediu CCINA, bd.Alexandru Lăpușneanu nr.185 A.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.39:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire locuință D+P+1E, str.Rândunelelor nr.30, teren în suprafață indiviză de 25932 mp, proprietate Cabuz Silviu și Mihaela, Piuari Gheorghi și Elisabeta.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

P-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.40:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire locuință P+1E, str.Vulturului nr.7, teren în suprafață de 350 mp, proprietate Teodorescu Mircea Doru și Daniela.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.41:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire 2 hale producție și depozitare, spațiu comercial, str.Vârful cu Dor nr.26, teren în suprafață de 2450 mp, proprietate SC CORTES INOX SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.42:

“Proiect de hotărâre privind STABILIREA ZONELOR DE INTERES din Municipiul Constanța conform Legii nr.350, actualizată.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.43:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Acoperire platformă depozitare și construire hală, str.Industrială nr.l, teren în suprafață de 75641 mp, proprietate SC ARGUS SA.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.44:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Amplasare stație reglare presiune gaz, Palazu Mare, str.Petre Dascălu, teren în suprafață de 70 mp, domeniu privat al Municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.45, punct retras. Punctul 46:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.47:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul nr.48:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr389/l7.08.2006.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.49:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea/retragerea unor terenuri situate în municipiul Constanța, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța, în administrarea RAEDPP Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.50:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren în compensare numitului Amet Magit.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.51:

“Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța a terenului în suprafață de 421,6 mp situat în stațiunea Mamaia.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.52:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.50/2007.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.53, punct retras. Punctul 54:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.55:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru; 1 abținere. S-a abținut doamna consilier Băsescu.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă mulțumim frumos! Ne permiteți să trecem...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aș dori să facă o prezentare.. .a cursei Class 1...

Dl.Gheorghe Stoica

Da. Din partea domnului primar, ca organizator. între aceste două convocatoare, normalul și cel venit în plus, dați voie să se prezinte activitatea din timpul verii, vizavi de concursul de formula unu a bărcilor cu motor.

Dl.Ionut Barbu

Bună ziua ! lonuț Barbu, mă numesc, din partea Power Marine. Aș vrea să vă prezint, la început, un scurt filmuleț, care cred eu că vă va da mai multe detalii, oricât v-aș povesti eu.

-X-

Dl.Ionul Barbu

In primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat și aș vrea să...o să primiți, oricum, câte o prezentare, fiecare dintre dumneavoastră. Această prezentare o veți avea la mapă, sper să ajungă în câteva minute. Și aș vrea să vă spun concluziile noastre, care sper să fie și ale dumneavoastră, ce-a însemnat acest eveniment pentru Constanța, ca și mediatizare. Probabil, vă interesează cel mai mult.

A

In primul rând, în acest an au fost doar două evenimente sportive, care le putem compara. Primul a fost Romanian Grand Prix, un Grand Prix de mașini, care s-a desfășurat în București. Comparativ cu el, noi am avut un buget de 1,5 milioane de Euro, susținut, în mare parte, din fonduri proprii, și am obținut o audiență, la Tv, aproape dublu decât au obținut “drive-carr-ii” străini cu un buget de 20 de milioane de Euro. Mediatizarea națională a fost în aproximativ 150 de știri Tv, 105 articole în ziare și reviste, 40 de știri radio. Am avut un record în ziariști acreditați la eveniment, aproape un sfert din cât are site-ul NATO astăzi - ei au o mie de ziariști, noi am avut 300. Zece televiziuni au participat, din care două au transmis în direct - grupul Antena 1 și TV Neptun. Am avut 25 de publicații și articole internaționale în reviste de specialitate. Și, dacă veți vrea să vedeți vreodată, pe Internet, ce înseamnă Class 1 și Mamaia, o să dați o căutare și o să vedeți aproximativ 12 mii de apariții. In termeni internaționali, România, și Constanța, a fost văzută în 56 de țări și a avut o audiență de 264 de milioane de spectatori. A fost distribuită pe rețelele: CNN Tv în 191 de țări - știriiReiiters, în 142 de țări, iar prin rețeua M în 72 de țări. Unele dintre ele se suprapun.

Concluziile noastre ? Practic, Mamaia a găzduit, din punctul nostru de vedere, primul campionat mondial sportiv, într-o categorie sportivă unde noi nu suntem reprezentați, dar sperăm; practic, prima federație sportivă care hotărăște să permanentizeze un eveniment sportiv internațional în Constanța.

Am fost vizitați de cele mai importante personalități sportive în domeniul ambarcațiunilor, în timpul evenimentului, de dl.Raffaele Chiuli, care este președintele internațional al Federației Sporturilor cu Motor pe Apă, unde și noi sperăm să facem parte. Am primit premiul pentru cel mai marc eveniment al anului 2007, din partea prestigioasei reviste VIP, și sperăm să primim, și candidăm cu reale șanse, la sfârșitul anului, premiul pentru cea mai reușită apariție. Am primit, și o să vă surprind probabil, imediat după eveniment, telefoane din partea autorităților guvernamentale, care, deși nu ne-au ajutat cu nici 1 leu, deși la premierea revistei VIP și-au luat drepturi, poate pe care nu le aveau, m-au contactat și m-au invitat, și chiar am avut întâlniri cu doi miniștri, până astăzi, în ultimilc două săptămâni, să ne propună să ne sprijine într-un fel. Probabil au văzut succesele pe care l-am avut.

De asemenea, dl.Octavian Belu, președintele Agenției Naționale de Sport, ne presează să înființăm prima federație de sporturi cu motor pe apă și să ne înscrie în circuitul Agenției Naționale de Sport. Și, nu în ultimul rând, am primit deja trei propuneri de a fi parteneri într-o echipă care va alerga sub steagul României. Le vom analiza în următoarele luni și, sperăm noi, ca, într-un an, poate doi, depinde cât de pregătiți ne simțim, să fim...să fim o echipă în cadrul acestui circuit.

La final, o să vedeți și bugetul nostru. Este trecut pe capitole. Am avut un buget de cheltuieli, de aproximativ....nu, exact, 5 milioane 630 de mii de Roni. Aveți capitolele unde noi am cheltuit banii. în cazul în care doriți să vedeți exact ce-am făcut, eu am evitat să prezint detaliat fiecare firmă ce bani a primit sau ce bani a dat, pentru că ar însemna să încalc clauza de confidențialitate, dar, dacă ați dori să vedeți, sunteți bineveniți cu o echipă de specialiști din partea dumneavoastră, să verifice fiecare leu. Veniturile ? Fără ajutorul dumneavoastră, probabil mi-ar fi fost imposibil! Din sponsorizări. Din partea Primăriei municipiului Constanța am primit 1.400.000, Consiliul Județean, 700.000. Restul, am reușit noi să adunăm din sponsorizări. Diferența de la 2.961.000 până la 5.600.000, cât a costat evenimentul, sperăm să o susținem și din buzunar propriu, dar, poate, vom beneficia și de un sprijin suplimentar. Aceasta este, probabil, și cea mai bună ocazie pentru mine să vă întreb dacă la anul veți fi alături de noi, pentru că este un considerent principal să știm dacă vom avea “corason”. Bugetul este foarte mare pentru o firmă privată. Mulțumesc ! Dacă aveți întrebări ? Atunci, vă mulțumim !

Dl.Valentin Pârvulescu

Aș vrea să fac și o propunere, vizavi dc prezentarea domnului Ionuț Barbu. Aveți pe ordinea suplimentară un proiect de hotătrâre pentru suplimentarea spijinului pe care Consiliul Local l-a acordat organizării acestui eveniment și vă propun să îi sprijinim în continuare și să suplimentăm suma cu 650.000 Roni. Asta înseamnă, aproximativ, 200 de mii de Euro. Având în vedere că ei nu au primit sprijinul financiar de la Ministerul Turismului, care i s-a promis, nu au reușit să atragă sponsorii, având în vedere că este primul an în care se organizează evenimentul, și datorită reușitei evenimentului și aprecierilor care au fost după acesta, deci, vă propun suplimentarea sprijinului, pe care Consiliul Local l-a acordat acestui eveniment, cu încă 650 de mii dc Roni.

Dl,Radu Ștefan Mazăre

Eu, acuma....Da, este hotărâre, pe ordinea suplimentară. Eu aș vrea să vă informez pe dumneavoastră acum, în premieră, sigur că o să discutăm un buget și o să vă propun aprobări pentru anul viitor, eu aș vrea ca pentru anul viitor să organizăm trei mari evenimente. Vreau ca pc data de 1 iunie să organizăm Aero Grand Prix, cel care a fost, demonstrativ, cu o săptămână înaintea cursei de Class 1, și unde au venit numai trei avioane. însă, vreau să facem etapă, exact cum a fost aceasta de bărci. S-a dovedit și ea un mare succes și am văzut că era toată plaja plină, cu ochii pe cer. După care vreau să organizăm în luna iulie, probabil pc la început, când va fi mai cald, vreau să organizăm, și am și anunțat public, un carnaval. Și vă anunț că am luat legătura cu câțiva dintre organizatorii carnavalului de la Rio, din Brazilia, ca să ne propună o structură și o schemă dc carnaval, pc care vreau să o discutăm împreună, aici. Vreau să facem exact carnaval în adevăratul sens al cuvântului, cu blocată șoseaua, distracție toată noaptea, care alegorice, cu tribune din care să se poată urmări, să se poată da note... Și, binențeles, asta nu vă gândiți că înseamnă un carnaval cu muzică braziliană. Nu. Probabil, o să aducem un car de acolo, care să fie un car onorific și restul, deja am dat zvon, așa, și sunt mulți intreresați să-și facă propriile lor care alegorice cu care să participle la concurs. Deci, vreau să facem două nopți de distracție, de carnaval. Vreau să vă spun că idea asta a prins și eu azi-dimineață dădeam un interviu la Europa FM, m-au trezit ăia cu noaptea în cap ca să mă plimb prin oraș, să le dau interviu, și m-au întrebat de toate aceste trei evenimente: dacă vom face cel de avioane, dacă va rămâne cel de bărci și ce se întâmplă cu carnavalul, că deja a început să trezească interes. Eu cred că pentru promovarea turismului este extraordinar de important. Și vreau să vă zic că, în ciuda vremii destul de rele care a fost când am avut cursa. Mamaia a fost plină până pe data de 2 septembrie, după cursă. Dacă ne uităm în anii anteriori, vom constata, și-o știți cu toții, n-arc sens s-o mai... 15-20 august, gata, începea să bată vântul, nu discutăm dc 1 septembrie. Ori, ea a fost plină până la cursa de bărci.

Și organizarea, vreau să-i felicit public, a fost extraordinar de bună. Au fost extaordinar de mulțumiți, ca drept dovadă că mi-au și propus să fac acest eveniment timp de 6 ani de-acum încolo, în România, binențeles, dacă suntem de acord. Probabil, de la anul vor muta două din etape, că ele sunt 8 etape mondiale, două le vor muta în America de Sud.Dna va fi la Rio și una va fi undeva în Panama. Mai rămân cele care sunt în Europa, între care suntem și noi, plus etapele care sunt în Quatar și Dubai și se închide circuitul pe următorii 6 ani de zile. Eu zic că am avut o oportunitate anul ăsta și prin faptul că ne-au ajutat, și să știți că ne-au ajutat foarte mult instituțiile locale ale statului. Sigur, n-am primit...n-au primit sprijin financiar de la Ministerul Turismului, așa cum ne promiseseră, nu s-a primit sprijin financiar din alte părți, dar, dar după reușita ei am fost contactați, spre exemplu, de Vodafone, care mi-a spus că vrea să susțină financiar aceste tipuri de activități. Ei m-au căutat, a fost președintele companiei aici, și mi-au spus că vor să sprijine financiar. Eu zic că a fost un lucru bun.

Cam astea sunt planurile, în ceea ce privește divertismentul, pentru a anima și mai mult zona. Și am spus că dacă punem două evenimente importante în deschidere de sezon și în sfârșit de sezon, avem garantat, cel puțin, trei luni de sezon turistic. Mulțumesc !

Dl.Gheorghc Stoica

Mulțumim, domnului primar ! Continuăm. La ordinea suplimentră.

Punctul 1:

“Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCLM nr.184/2007.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Supun hotărârea la vot, cu suma de care s-a făcut vorbire.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghc Stoica

Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind revocarea HCLM nr.399/2007 privind aprobare PUZ -Plajă Municipiul Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

Dl.Nicolac Nemirschi

Este vorba de PUZ-ul Plajă. Probabil că ați văzut în...Am făcut... pe ordinea suplimentară, după ce am dat convocatorul la presă, pentru că într-o discuție cu domnul director interimar Babu, trebuie să vă spun chestia asta, într-o discuție telefonică, mi-a spus că timp de două luni, deși adresa noastră a plecat după două zile, de la Consiliu...

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Ce adresă ?

Dl.Nicolae Nemirschi

O adresă prin care i-am adus la cunoștință cele hotărâte în Consiliu. Binențeles, mi-a pus întrebarea: “Da’ cine e Consiliul ?”. I-am explicat, mă rog, deși și dânsul e funcționar public, și în final mi-a spus că sunt inacceptabile aceste modificări, drept pentru care vă propun revocarea PUZ-ului și să fie sănătos pentru anul 2008.

Dl.Gheorghe Stoica

Supunem la vot.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Și ultimul punct:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Locuință D+P+1E+M, str.Ion Vodă nr.43, teren însuprafață de 197,86 mp, proprietate Iliescu Georgeta și Vasile.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Mulțumim frumos ! Vă rog!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, am să fac eu o intervenție! Eu nu sunt consilier local, însă eu mă simt deranjat de atitudinea unui director al unei companii descentralizate, care să-i spună viceprimarului că este inadmisibil ceea ce a votat Consiliul Local!

Dl.Tiberiu Nemet

Așa a zis ?

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Vă rog frumos ! Spune textual, că nu știi să te exprimi exact! Spune, pe îndelete, ce mi-ai spus și mie!

Dl.Tiberiu Nemet

Da? ce v-a zis...cum îl cheamă...domnu’...?

Dl.Nicolae Nemirschi

Domnul director interimar Babu....

Se fac comentarii în sală.( Babu, de la Apele Române- Dobrogea Litoral.)

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Și cum ! Textual, cum ți-a zis !

Dl.Nicolae Nemirschi

Că este inadmisibil ceea ce s-a votat în Consiliul Local...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ăsta-i motivul pentru care n-a venit cu modificările!

D-na Marcela Enache

Iar noi n-am putut să comunicăm hotărârea, către Prefectură, așa cum prevede legea...

Dl.Nicolae Nemirschi

Bine, și lucrat în presă....„Nemirschi vs....”

Dl.Gheorghe Stoica

Supun la vot hotărârea privind aprobarea PUD-ului.

Cine este pentru? împotrivă ? Abțineri?

D-na Marcela Enachc Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă mulțumim frumos ! Mulțumim foarte mult de participare și de preocupare vizavi de treburile orașului nostru și să ne revedem la următoarea ședință cu bine. Sănătate !

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

SECRETAR

Marcela Enache


19