Proces verbal din 22.06.2007

14.proces verbal sedinta din data 22.06.2007

PROCES-VERBAL

A

încheiat astăzi, 22.06.2007, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: dl.viceprimar Marius Gabricl Stan, d-na secretar Marcela Enache, 24 de consilieri locali (lipsă fiind domnii consilieri: Itu Adrian, Moisoiu Dănuț și Stroe Felix), directorii direcțiilor Primăriei municipiului Constanța, reprezentanții mass-mediei locale, cetățeni ai municipiului Constanța.

Dl.Gheorghe Stoica

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule viceprimar, stimați invitați, ținând cont de situația atmosferică, luați-o ca un spirit de glumă, domnul primar s-a gândit că trebuie să lucrăm mai puțin astăzi, prin cele 57 de hotărâri, dintre care se retrage...vă anunțăm la momentul oportun. Ne-a oferit și apă minerală pentru această zi călduroasă și, în același timp, ni-1 adduce pe domnul viceprimar Gabi Stan, ca să putem lucra liniștiți la consiliul de astăzi. îi urăm bun venit, domnului viceprimar Gabi Stan, la lucrările Consiliului Municipal Local.

Dl,Marius Gabriel Stan

îmi cer scuze, în numele domnului primar, și, așa cum spuneam, astăzi voi fi la dispoziția dumneavoastră !

Dl.Gheorghe Stoica

Pentru ședința de astăzi suntem prezenți 23 de consiliei din 27 de membri. Suntem statutari. Din convocatorul de astăzi, din partea inițiatorului, vor fi retrase un număr de cinci puncte: 12, 13, 29, 55 și 57, motivația fiind de procedură tehnică. Vă rog să aprobați această ordine de zi, ordinară.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enachc

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim frumos ! Avem și o ordine suplimentară, formată din 8 proiecte de hotărâri. Cine este pentru ordinea suplimentară ? Cine se abține ? împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru și o (1) abținere a domnului consilier Rădulescu.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rog să votăm în ansamblu, ședința de astăzi, cu ordinea de zi și ordinea suplimentară.Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Vă mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Permiteți-mi să continuăm. Punctul nr.l:

Dl.Tiberiu Nemet

Numai puțin, am un amendament! La începutul ședinței am discutat cu dl.consilier Nicolae Moga, care voia să vă propună un punct de diverse pentru ordinea de zi, și propun să-l prindem că e foarte important...

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rog să mă iertați ! Domnul consilier Moga, aveți o propunere la diverse ?

Dl.Nicolae Moga

Da, în legătură cu cc se întâmplă în Mamaia, și v-aș ruga să fie prins și punctul diverse.

Dl.Gheorghe Stoica

*

Cine este de acord ca după ordinea suplimentară, la diverse, să avem o discuție ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enachc

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Dați-mi voie să continuăm. Punctul nr.l:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007.” inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al RADET Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă? Mulțumim !

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2007 ale Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frunos !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cantinei de ajutor social Palazu Mare.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Vă mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Constanța, aprobat prin HCLM nr.247/18.05.2007.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Vă mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe transportul în comun, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Vă mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.171/11.04.2007.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții “Pavilioane de vară pentru pensionari”, aprobat prin HCLM nr.171/2007.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Dacă sunt abțineri ? împotriviri? Vă mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire bloc locuințe 2S+P+8E cu spațiu comercial la parter, str.Murelor, lot 1, teren în suprafață de 2114,80 mp, proprietate Gîgă Stere.”

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil 2S+P+8E cu spațiu comercial la parter, str.Murelor, lot 1, teren în suprafață de 2114,80 mp, proprietate Gîgă Stere și Mihaela.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire sediu S+P+3-4E, str.Mihai Viteazu, zona Fantasio, teren în suprafață de 1000 mp, atribuit în folosință gratuită OCPI Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Vă mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire biserică și spații pentru învățământ P+1E, zona Compozitorilor, teren în suprafață de 470535 mp, atribuit în folosință Arhiepiscopiei Tomisului.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos !

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.ll:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Mansardare și extindere cu P+M locuință parter, str.Merișor nr.17, teren în suprafață de 213 mp, proprietate Cioroianu Adrian-Gabriel și Sorina.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.12 este retras. Puntul nr.13 este retras. Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și mansardare locuință parter, str.Dimitriue Bolintineanu nr.26, teren în suprafață de 89,36 mp, proprietate Gherase Lenuța.”

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și mansardare locuință parter, str.Dimitriue Bolintineanu nr.26, teren în suprafață de 85 mp, proprietate Gherase Lenuța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință P+1E - modificare AC nr.1862/2003, str.Pandurului nr.ll3B, teren în suprafață de 180 mp, proprietate Dumitrache Dan.”

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință P+1E , str.Pandurului nr.ll3B, teren în suprafață de 180 mp, proprietate Dumitrache Dan și Gabiela.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință S+P+M. zona Constanța Sud, careul C2, lot 22, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Rădulescu Ioana și Vasile”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Amenajare platformă carosabilă, incintă Port Constanța Nord, zona mol V, teren în suprafață de 3556 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe P+3-4E cu spații comerciale la parter, str.Frunzelor nr.ll8A, colț cu Baba Novac, teren în suprafață de 440 mp, proprietate Șapera Vasilica.”

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe D+P+3-4E cu spații comerciale la parter, str.Frunzelor nr.ll8A, colț cu Baba Novac, teren în suprafață de 440 mp, proprietate Șapera Vasilica și Gheorghe.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire complex S+D+P+6-8-10E -locuințe cu spații comerciale la parter, str.Prel.Bucovinei nr.10, teren în suprafață de 2700 mp, proprietate SC COMMERCIA ROMANIA SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare locuință parter până la P+2E, str.Pescăruș ntr.50, teren în suprafață de 61 mp, proprietate Niculae George și Caliopi.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Mansardare locuință parter, str.Eugen Tăutu nr.7, teren în suprafață de 119 mp, proprietate Lungu Melania.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.688/2005 privind PUD -Construire imobil apartamente P+3E, str.Nicolae Milescu lot 14, teren în suprafață de 990 mp, proprietate Dumitrache Sorin-Marian și Liliana.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.58/1999, privind aprobare PUD -Moară de mică capacitate P+1E, zona Baba Novac, str.A.D.Xenopol nr3A, teren în suprafață de 4099,93 mp, proprietate Balamace Nicolae și Virginia.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.24:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Mansardare locuință parter, str.Bucovina nr.l3A, teren în suprafață de 100,40 mp, proprietate Banioti Costea.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD -Construire hală depozitare parter, show-room și birouri P+4-5E, bd.Aurel Vlaicu nr.144, teren în suprafață de 9224 mp, proprietate SC CONSAL TRADE SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire sediu firmă S+P+3E și depozit parter, zona Palas, parcela A 903/19, teren în suprafață de 2500 mp, proprietate SC DIGITON SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 24 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.27:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E și garaj, Palazu Mare, parcela A 586/2 lot 40, teren în suprafață de 875 mp, proprietate Dumitrescu Dan Nicolae și Rodica.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.28:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare cu 1E+M locuință parter, str.Banu Mihalcea nr.151, teren în suprafață de 200 mp, proprietate Cavga Dumitru.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.29 este retras. Punctul 30:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire show-room și service auto, zona Palas, parcela A 903/27, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate SC ARROW SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr31:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire show-room și service auto, zona Palas, parcela A 903/17, loturile 1-6, teren în suprafață de 3942,84 mp, proprietate SC MOTOR EXPERT SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghc Stoica

Punctul nr32:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere sediu P+1E și hală service, șos.Mangaliei nr.74, teren în suprafață de 1687,59 mp, proprietate SC TRANS ATLANSIS SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

DLGheorghc Stoica

Punctul nr.33:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, str.Șt.O Iosif nr.25, lot 1, teren în suprafață de 75,40 mp, proprietate Stan Nicolae și Diana.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.34:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Transformare fabrică prelucrare pește în spații depozitare parter și birouri P+2E, str.Caraiman nr.l, teren în suprafață de 12022,77 mp, proprietate SC DURO SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr35:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, str.Poporului nr.205, terenh în suprafață de 117,70 mp, proprietate Barzccu Caluda și Maria.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.36:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E+M, str.Simion Bărnuțiu nr.31-33, teren în suprafață de 136 mp, proprietate Mustafa Nejmedin.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr37:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.401/2005 privind aprobare PUD -Lotizare pentru locuințe, zona Căminului de Pensionari.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.38:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil bitrouri P+2E, str.Tractorului nr.17 lot 2, teren în suprafață de 235 mp, proprietate SC ROMSTAL LEASING IFN SA.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.39:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E+M, str.Trandafirului nr.45G, teren în suprafață de 125 mp, proprietate Barbu Cristian și Anca Gabriela.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.40:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Amenajare parc containere modulare, incintă Port Constanța Nord, danele 89-90-91, teren în suprafață de 1616 mp, teren proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC , investiție realizată de CNFR NAVROM SA Galați.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.41:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire depozit cereale și locuință de serviciu, extravilan, parcela A 157/3, teren în suprafață de 1,70 ha, proprietate Ruca Mihai.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.42:

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.256/2005 privind aprobare PUD -Construire bloc locuințe S+P+4E+M, al.Murclor nr.37, teren în suprafață de 1149,92 mp.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.43:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe colective P+3-4E, str.Grigore Tocilescu, teren în suprafață de 235 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.44:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere hotel cu corp S+P+3E, modificări corp A și B existente, str.Traian nr.98, teren în suprafață de 1854,10 mp, proprietate SC COMTOURS SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.45:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.570/2006 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - supraetajare spațiu comercial parter cu 1E+M, str.Ion Lahovari nr.172 A, teren în suprafață de 100 mp, proprietate Zeicu Ion și Constanța Olga.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.46:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire bloc locuințe S+P+7E cu garaj la demisol, spații comerciale la parter și mezanin, bd.Ferdinand nr.45, teren în suprafață de 390,60 mp, proprietate Zeido Zeido.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.47:

•v.


•jr'

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil D+P+5E, str.Sarmizegetusa nr.8, teren în suprafață de 1152,80 mp, proprietate Comunitatea Evanghelică a Germanilor.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enachc

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.48:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință S+P+2E+M cu spațiu comercial la parter, str.Ion Rațiu nr.154, teren în suprafață de 200 mp, proprietate Iașar Sinan și Mihaela.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.49:

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.540/2006 în sensul schimbării regimului de înălțime de la P+2E la S+P+5E, zona Faleză Nord lângă bl.FZ14, teren în suprafață de 700 mp, proprietate SC NITALEXIL SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.50:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.l76/2006 aprobare PUD -Construire imobil P+3E - alimentație publică, prestări servicii și birouri, șos.Mangaliei nr.80B.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enachc Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.51: •

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare spațiu comccial parter cu IE, str.Cișmelei nr.18, teren în suprafață de 280,66 mp, proprietate SC GELADI SRL, Mocanu Liviu Daniel și Elena, SC JACOBS SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.52:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire bloc apartamente P+6E, al.Cameliei nr.4A, teren în suprafață de 500 mp, proprietate SC CONCORDIA INTERNATIONAL SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.53:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Dacă-mi permiteți !

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rog !

D-na Marcela Enache

La hotărârea de inventar s-au dat astăzi câteva anexe în completare. Deci, inclusiv, și acelea vor fi aprobate.

Dl.Gheorghe Stoica

Da. Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.54:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorfihc Stoica

Punctul nr.55 este retras. Punctul 56:

“Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

Dl.Ilie Victor Rădulescu

Ce înseamnă...? Ce este asta ?

Dl.Marius Gabriel Stan

Haideți să vă spun eu despre ce este vorba. Era nevoie de o astfel de hotărâre, pentru că în urmă cu o...Da. De doi ani de zile, nu mai punem celebrele caracatițe pe roțile mașinilor și ați văzut că, în ultima perioadă, nu se mai poate circula prin oraș. De acum, hotărârea de consiliu pe care am inițiat-o este în conformitate cu Codul rutier care spune că se pot ridica mașinile de către adinistrația locală....în urma unei licitații, o firmă se va ocupa....Ce spuneți ?

Dl.Ilie Victor Rădulescu

De ce nu mai punem caracatițe ?

Dl.Marius Gabriel Stan

Nu se poate. Codul rutier spune clar, numai ridicarea...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

Am fi vrut să revenim, pentru că era și mai simplă și mai eficientă. Asta nu e la fel de eficientă. Câte mașini poți ridica într-o zi ?

Se fac comentarii în sală. ( O iei și pleci...)

Dl.Marius Gabriel Stan

O ici și pleci, dar câte mașini poți ridica într-o zi !?

Dl.Tiberiu Nemet

Nu, păi asta ar însemna... Domnu’ viceprimar, deci chestiunea asta, dacă activitatea de ridicare a mașinilor va fi scoasă la licitație, putem să sectorizăm orașul, ca să fim eficienți. Nu putem să dăm la o singură firmă, care nu face față. Am trei mașini și una ridică...

Dl.Marius Gabriel Stan

O să vedem la licitație, că lc spunem acolo de ce avem nevoie și funcție de câte mașini sau

câte...

Se fac comentarii în sală. (Punem condiția să aibă utilaje...)

Dl.Tiberiu Nemet

Ca să fim eficienți, ar trebui sectorizat orașul...Mai ales domnul de la Corp Control știe foarte bine, orașul este ...

Dl.Marius Gabriel Stan

Orașul este sectorizat.

Dl.Tiberiu Nemet

Este sectorizat. Putem scoate această activitate, pe sector, să vedem ce...Pe bune! La modul cel mai serios!

Dl.Cristinel Nicolae Dragomir

Nici o problemă ! Când se face Caietul de sarcini, se face pe sectoare... •

Dl.Marius Gabriel Stan

Păi, noi o să venim...O să facem și Caietul de sarcini și o să vedem dacă...

Se fac comentarii în sală.

Dl.IIie Victor Rădulescu

Și va fi o singură firmă ?

Dl.Marius Gabriel Stan

Se va face un Caiet de sarcini și se va face o licitație. Cine va participa, va câștiga, va organiza secții...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Da' dacă noi inserăm în textul hotărârii că această activitate trebuie făcută sectorial, pentru a eficientiza, eu știu, ridicarea mașinilor care sunt staționate neregulamentar pe domeniul public, da?, eu cred că și în Caietul de sarcini nu poate să fie altceva decât ce este stabilit în hotărâre.

Dl.Marius Gabriel Stan

Domnu’ consilier, nu cred că vor fi destule firme care să vină să facă lucrul ăsta, pentru că, să-ți cumperi mașini specializate care să ridice mașini, să nu strice.., cum spunea domnul Aii, nu vor putea fi patru, cinci firme care să facă lucrul ăsta. Aici trebuie să fie firma care a mai făcut, care se ocupă de așa ceva și care...

Dl.Nurhan Aii Are utilaje adecvate.

Dl.Marius Gabriel Stan

Și care are utilaje adecvate. Pentru că, să scoți la licitație...Nici nu cred că sunt în țară atâtea firme care să facă așa ceva.

Dl.Ilie Victor Rădulescu

Domnilor, îl parafrazez pe dl.ministru: de acord, dar să reluăm discuția...cu parcarea, depozitarea...

Dl.Marius Gabriel Stan

Eu cred că mai avem așa mult timp. Ar trebui să-i dăm drumul.

Dl .Aurel Butnaru

Eu, acum, abia am putut veni pe Tomis...

Dl.Marius Gabriel Stan

Iar în stațiune, nu mai zic că, cel puțin în week-end, nu se poate circula.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ilie Victor Rădulescu

Avem și locuri de parcare, asigurate, domnu’...?

Dl.Marius Gabriel Stan

Da.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Moga

Măsura pe care o luăm noi este o măsură legală, eficientă. Eficiența nu poate fi făcută decât prin coerciție.

Dl.Gheorghe Stoica

Când se vor ridica și vor plăti...

Dl.Nicolae Moga

Se vor ridica și vor plăti...și sa vedem dacă mai parchează...Pentru că, gândiți-vă că în Constanța sunt sute de mii de mașini...Dacă o mașină ridică, să zic, 7 mașini/zi sau într-o oră....

Dl.Gheorghe Stoica

Face curățenie în tot orașul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

Se va face mediatizare. N-o să-și mai pună niciunul mașina unde nu trebuie. în București, taxa este de 10 milioane. O punem și noi cum este în București...

Sc fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

Pentru că nu e pentru eficiență și pentru câștigarea neapărat a banului, este mai mult pentru... sperietură.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu' președinte, este o măsură necesară, dar ar trebui să o gândim bine, domn’e! Eu vorbesc foarte serios! Aici. nu venim așa...dăm hotărârea și pc urmă vin unii care n-au mașini speciale...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Moga

Problema c că noi putem să stipulăm în Caietul de sarcini, eficiența de care vorbea dl.Nemet, câte mașini....câte...

Dl.Gheorghe Stoica

în funcție de sectoarele pe care le avem, un număr ....

Sc fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Ideea este următoarea. Cum, la caracatițe, numai idea de a ordona, că vine caracatița, și la această hotărâre, mediatizată, idea că vei plăti și că-ți va lua mașina te va face sau ne va face, sau îi va face să se ordoneze, măcar pe jumătate...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

Să știți că în ultimii ani, în ultimul an, societatea care punea caracatițe chiar era aproape de faliment, pentru că deja se speriaseră oamenii și nu mai parcau...Vă aduceți aminte că se circula chiar ...normal. Cei de la societatea, care se ocupa, se plângeau că nu mai au mașini...

Dl.Nicolae Moga

Eu vă propun să o votăm acuma și după aia să mai vedem ce se întâmplă, dar să-i dăm drumul, să înceapă...Discutăm Caietul de sarcini în Consiliu

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiheriu Nemet

Dl.Moga a făcut o propunere: Caietul de sarcini să fie discutat în Consiliul Local...

D-na Marcela Enache

Caietul de sarcini este anexă la hotărâre.

Dl.Gheorghe Stoica

Este ?

D-na Marcela Enache

Da.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valcntin Gabiei Pârvulescu

Atunci să discutăm, să vedem dacă cineva are observații, dacă arc de obiectat cu privire la

anexă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Moga

Și dacă este nevoie, dăm o hotărâre să sectorizăm....

Se fac comentarii în sală. (Supuneți la vot hotărârea.)

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rugăm ! Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru; 2 abțineri. S-au abținut dl.consilier Rădulescu și dl.consilicr

Topor.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 57 este retras. Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.l:

“Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2008.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii ? Vă rog !

Dl.Aurel Butnaru

Să ne explice cineva înainte să trecem la vot, pentru că le-am primit târziu și n-am avut timp să le studiem.

Dl.Marius Gabricl Stan

Vreau să vă spun, în primul rând, de ce le-ați primit mai târziu, pentru că ele trebuiau votate, practic, mai devreme, într-o ședință anterioară, dar s-a așteptat hotărârea instanței de judecată, în ceea ce privește taxele și impozitele. Și după hotărârea definitivă și irevocabilă prin care s-a hotărât că sunt legale această hotărâre a instanței, ce a stat la baza alcătuirii taxelor și impozitelor pe anul 2008...Dacă vreți mai multe lămuriri, este domnul jurist al...

Se fac comentarii în sală.(Nu știm care sunt modificările și ar trebui să o mai amânăm.)

Dl.Marius Gabriel Stan

Nu, nu c cazul, pentru că avem acum....Și avem chiar bază legală pentru ele...

Constantin Cojocaru

Bună ziua, tuturor! Existau niște norme, pe care eu le consider de recomandare, normele metodologice la Codul Fiscal, care recomanda adoptarea hotărârii de taxe și impozite până pe 31 mai. Sigur că am fi făcut un rău și mai mare dacă am fi adoptat-o anterior și în măsura în care instanța s-ar fi pronunțat altfel decât s-a pronunțat, urma să o modificăm cine știe când.

Această taxă, am considerat oportun...luni a fost aflată soluția instanței, prin care s-a respins recursul Prefectului. S-a obținut o viză de legalitate, pe proiect, așa cum este, iar proiectul de hotărâre pentru 2008 stabilește aceleași impozite și taxe ca pentru 2007 cu o mică modificare, mai mult de senmatică decât de ...De altfel, ea este pe ordinea 2 suplimentară...

Se fac comentarii în sală.(Nu le știm care sunt....)

Constantin Cojocaru

Problema este în felul următor. Serviciul de Impozite și Taxe, care a elaborat acest proiect în conformitate cu ...cu studiul domnului primar, a afișat pe site-ul de la...al Primăriei Constanța și pe site-ul Serviciului de Impozite și Taxe, dacă-mi aduc bine aminte, de la mijlocul lunii aprilie, acest proiect de hotărâre, chiar...

Dl.Tiberiuj Nemet

Domnu’....atunci, să-ți voteze site-ul!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

De fapt, consilierii vor să știe dacă s-au modificat taxele...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ilie Victor Rădulescu

Dacă facem săptămâna viitoare o ședință extraordinară...?

Dl.Marius Gabriel Stan Ele trebuiau adoptate din mai.

Dl.Constantin Cojocaru

Dacă era o normă de reglementare ca ele să fie adoptate până pe 31 mai....Sigur că făceam un rău și mai mare....Este interesul atât al Primăriei cât și...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

Domnule jurist, spuneți-ne dacă sunt mai mari sau mai mici, pentru că asta este, practic...

Dl.Constantin Cojocaru

Nu s-au modificat cuantumurilc taxelor speciale și taxelor locale. Dacă există modificări în Codul fiscal, sigur că s-au stabilit în funcție de aceste prevederi...

Dl.Marius Gabriel Stan

Practic, sunt în aceleași cuantumuri.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Gabriel Pârvulescu

Sunt taxele de anul trecut.

Dl.Constantin Cojocaru

Noi vorbim de taxele speciale, care au fost atacate de către Prefect. Singura modificare față de anul trecut este că la taxa de irigație au apărut, suplimentar, vilele de pe malul lacului. Asta-i singura modificare.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

Domnilor consilieri, au aceelași cuantumuri.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rugăm ! Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 14 voturi pentru; 2 voturi împotrivă și 8 abțineri. Au votat împotrivă dl.Nemet și dl.Caliminte. S-au abținut: dl.Marin Emil, dl.Rădulescu Victor Ilie, dl.Topor Tudor, dl.Nădrag Comelius, dl.Serbănescu Valentin, dl.Chirilă Constantin, d-na Băscscu Lcnuța Doinița și dl.Butnaru Aurel. Fiind necesar votul a jumătate plus unu pentru adoptarea unei astfel de hotărâri, hotărârea a trecut.

Dl.Nicolae Moga

E-n regulă , numai că vreau să spun ceva acuma, că-i și domnul jurist aici. Vreau să-I atrag atenția, din partea Consiliului Local, care este autoritatea administrațieri locale. Felul în care nc-ai prezentat problema, ne-a deranjat...

Dl.Tiberiu Nemet

Exact.

Dl.Nicolae Moga

Pentru că noi nu suntem în audiența dumneavoastră, acolo...

Dl.Constantin Cojocaru

îmi cer scuze, tuturor ! Eu am reprezentat Consiliul Local în dosarul cu instituția prefectului, în ceea ce privește legalitatea acestor taxe, și se leagă de absolut orice acolo. Și, din punctul meu de vedere, ar fî fost și ar lî bine să fie adoptate astăzi, pentru că....

Se fac comentarii în sală. (S-au adoptat.)

Dl.Gheorghe Stoica

Deci, proiectul a trecut. Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr.500/2006 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2007.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt comentarii ? Dacă nu, la vot.

Dl.Aurel Butnaru

Ce se modifică?

Dl.Marius Gabriel Stan

Aici se adaugă câteva cuvinte la taxa specială....Domnu’ jurist, este vorba despre taxa de barieră sau...?

Dl.Constantin Cojocaru

Da, c o modificare, pe care eu o consider mai mult de semnatică, în sensul că era prevăzut și în anii anteriori că o parte din taxa de barieră colectată în stațiunea Mamaia va fi folosită pentru organizarea de spectacole Și acum s-a detaliat: “pentru organizarea de spectacole, manifestări și concursuri pe domeniul public”. Asta este singura modificare.

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri?

D-na Marcela Enachc

Avem 23 de voturi pentru și o abținere a domnului consilier Rădulescu.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Constanța, în perioada 20.07-30.07.2007, cu Music Management International și Athe Arch SRL, în vederea realizării în comun în municipiul Constanța, în parcarea de la Poarta 1 Port, a concertului “Julio Iglesias” ce se va derula în 28.07.2007.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind mandatarea RAEDPP Constanța de a vinde spațiul situat în Constanța, bd.Al.Lăpușneanu nr.71, bl.LVl, parter, aflat în administrarea sa, către numitul Răduță Valeriu și care face obiectul Legii nr.341/2004.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog!

Pl.Ilie Victor Rădulescu

Explicații.

Dl.Marius Gabriel Stan

Da, imediat. Domnu’ Babuș!

Dl.Radu Babus

Este vorba de mandatarea RAEDPP pentru a vinde acest spațiu. Titularul contractului de închiriere, dl.Răduță Valeriu, este pe legea revoluționarilor. Are toate actele în regulă. S-a înregistrat o cerere de cumpărare din partea dânsului. Pentru a se putea întocmi dosarul de vânzare către această persoană, trebuie un mandate din partea Consiliului Local pentru că în Legea 341/2004 se menționează foarte clar că cei care au dreptul să vândă aceste spații sunt decât proprietarii, și anume, Primăria Municipiului Constanța, pentru că se află în patrimoniul acesteia. Fiind în administrarea RAEDPP, pentru a putea vinde acest spațiu ne trebuie un mandat special din partea dumneavoastră.

Pl.Ilie Victor Rădulescu

Cum se vinde ? Prin negociere directă?

Dl.Radu Babus

Prin negociere directă, procedura de vânzare fiind stipulată în Legea nr.341/2004...

Pl.Ilie Victor Rădulescu

Și evaluarea...?

Dl.Radu Babus

Nu este vorba de evaluare aici, având în vedere că este o lege specială și acolo se dă toată metodologia de vânzare.

Dl.Gheorghe Stoica

E revoluționar.

Dl.Radu Babuș

Este o cerere a unui revoluționar. Dacă mai apar și alte cereri de acest gen, am să supun aprobării încă o dată mandatarea, pentru fiecare în parte.

Dl.Valentin Gabriel Pârvulescu

Dar nu sunteți mandatați... ?

Dl.Radu Babuș

Este o mandatare pentru spațiile aflate în administrare, dar aici este vorba de o lege specială.

Dl.Ilie Victor Rădulescu

Și mai aveați pentru spații comerciale!

Dl.Radu Babuș

Exact.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim frumos, domnule director!

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.5:

“Proiect dc hotărâre privind modificarea art.42 din anexa la HCLM nr.598/2006 cu privire la aprobarea Acordului/Contract colectiv de muncă al salariaților din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.6:

“Proiect dc hotărâre privind repartizarea unui spațiu de locuit din fondul locativ de

stat.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Se fac comentarii în sală. (Cui îl acordăm?)

Dl.Ghcorghe Stoica

Aflăm imediat.

D-na Marcela Enache

Aveți proiectul de hotărâre.

Dl.Marius Gabriel Stan

Domnul Babuș!

Dl.Radu Babuș

Este vorba de o familie care locuiește în Piața Ovidiu nr.5. Proprietarul acestui imobil dorește să consolideze imobilul și evacuează chiriașii. Este un caz social. Sunt 3, dintre care una este cu handicap gr.II și au solicitat repartizarea unui spațiu de locuit. Din punct de vedere juridic, locuința care urmează a fi repartizată cu acordul dumneavoastră, poate fi...

Dl.Tiberiu Nemet

Hotărârea judecătorească spune să-i dăm acolo?

Dl .Radu Babuș

Nu. Hotărârea judecătorească este de evacuare.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rugăm, la vot!

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire sală de mese și Casă mortuară, str.Năvodului nr.lA, teren în suprafață de 1972mp, proprietate Parohia Ortodoxă Palazu Mare.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil apartamente cu spațiu comercial D+P+4E, spațiu comercial P-1E-2E, str.Mihai Vitcazu nr.67, teren în suprafață de 230,39 mp, proprietate Zaif George.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

La diverse, vă rugăm frumos, propuneri pentru discuții. Domnul Moga și dl.Bileca. Are cuvântul domnul consilier Moga Nicolae.

Dl.Nicolae Moga

Domnilor colegi, aș dori să adoptăm un punct de vedere referitor la ce se întâmplă pe plaja stațiunii Mamaia. Dați-mi voie ca să fac un mic istoric, ca să înțelegeți de ce doresc să adoptăm acest punct de vedere. Știți foarte bine și nu trebuie să mai repet ce s-a întâmplat anul trecut cu plajele de la Mamaia. Am fost într-un scandal monstruos, începuse sezonul și noi nu reglementasem relația dintre Apele Române și Primăria Constanța.

Faptul că anul ăsta am fost deschiși, cu toții, să colaborăm, ca să dăm drumul la turism, să reglementăm pe plaje absolut toate lucrurile. Știți foarte bine că am discutat despre PUD, am discutat despre faptul unde să fie amplasate acele construcții provizorii. Știți foarte bine că am invitat conducerea Apelor Române la discuții. Știți, tot atât de bine, că împreună am hotărât să facem o ședință extraordinară ca să discutăm punctul de vedere și al nostru și al dumnealor. Ne-au refuzat categoric. Constat că Apele Române au o atitudine pentru diminuarea autorității Consiliului Local, motiv pentru care eu, ca președinte al Comisiei de turism, și aș dori să nu fie interpretat politic, vreau să adoptăm un punct de vedere pe care să-l trimitem printr-o adresă Ministrului Mediului și Primului Ministru, pentru demiterea întregii conduceri a Apelor Române. Și să vă spun și de ce. N-aș vrea să fac un scandal din toată chestia asta. Pentru că pe plaja din Mamaia...Vă rog să sesizați cu toții că există un pericol asupra faptului că....Acele construcții abusive, care sunt amendate de către Primăria Municipiului Constanța, și de către IGSIC, toate sunt racordate electric...deci, piraterește. Deci, n-au acordul autorităților....

Dl.Tiberiu Nemet

Ilegal.

Dl.Nicolae Moga

Sunt...ilegale. Nu vă spun că e o pădure de cabluri subterane, de conducte de apă...De fose, nici nu mai discut. Deci, n-au nici un fel de aprobare. Pe mine mă indignează faptul că am vrut, am fost deschiși, am vrut să punem lucrurile în ordine și ne tratează...deci, ne tratează, ca autoritate locală, ca și cum n-am fi. Vă rog să adoptăm acest punct de vedere.

Dl.Tiberiu Nemet

Deci, domnu’ consilier, dacă-mi permiteți, eu cred că ar trebui să fim mai tranșanți, pentru că ce se întâmplă la ora actuală pe raza administrativ-tcritorială a municipiului Constanța, respectiv în stațiunea Mamaia, este, din punctul meu de vedere, un atentat grosolan la adresa turismului din România. Deci, la modul cel mai serios ! Pentru că pui pe unul să facă turism...biochimist, să facă turism! Deci, să-mi fie iertată...cum să vă spun eu, acest punct de vedere direct la adresa celor care conduc destinele Apelor Române. Pe mine nu mă interesează ce se întâmplă la Costinești, ce se întâmplă la Mangalia, ce se întâmplă la Tuzla și așa mai departe, că am auzit un comentariu de la Ministerul Mediului că, domn’e, nu este bună inițiativa unui deputat PSD care a propus trecerea plajelor în administrarea....consiliilor locale. Că, domn’e, sunt consilii locale mici, care n-au

fonduri...care n-au...Povești! Deci, astea sunt povești. Deci, până să fie în administrarea Apelor Române, plaja, a fost în administrarea consiliilor locale și problemele erau foarte bine rezolvate.

Se fac comentarii în sală.( Să nu extrapolăm și să ajungem în domeniul politicului.)

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’... Stați puțin! Dar ce se întâmplă acuma...Deci, ei sunt niște administratori, domn’e! Sunt administratori pe un domeniu public de interes național, ca și alt administrator de la altă firmă și așa mai departe. Iar noi, acolo, trebuie să intervenim.. La modul cel mai serios, domnu’ consilier! Deci, trebuie să intervenim la fiecare top-touen, pentru că nu au voie să dea pe emisiune, dacă obiectivul respectiv nu are autorizația de construire legală. Clar! Deci, nu are voie să dea pe emisiune. Trebuie să vorbim cu cei de la RAJA, că nu au voie să dea apă la nici un obiectiv care nu arc autorizație de construire legală. Da ? Trebuie să vorbim la organele de control să verifice din punct de vedere sanitar-veterinar modul în care se desfășoară activitatea comercială: trebuie să speli pahare, trebuie să speli farfurii, trebuie să....

Dl.Marin Emil

Trebuie să moară întâi vreo douăzeci, treizeci de persoane...

Dl.Tiberiu Nemet

Da, vorba domnului consilier, trebuie să moară vreo douăzeci, treizeci de persoane, ca să ne sesizăm sau, respectiv autoritățile statului să se sesizeze. Deci, din punctul meu de vedere, problema ridicată de dumneavoastră este foarte importantă pentru oraș...Ca să nu mai spun că există și pericolul să treacă cineva pe acolo și să se electrocuteze. Da? Ca să nu mai spun că s-a făcut o piscină pe plajă, fără autorizație. Așa, tam-ncsam, a venit unul cu excavatorul și a făcut o piscină ! Pe plaje !

DI.Marius Gabriel Stan

Nici nu se poate autoriza așa ceva, pe plaje. Prin nicio lege nu se poate...

Dl.Tiberiu Nemet

Păi, nu, domn’e!Și noi ce să facem? Să stăm nepăsători la niște abuzuri ! Nu. Propunerea domnului consilier este foarte bună și eu o sprijin.

Dl.Aurel Butnaru

Eu am avut o discuție cu unul din administratorii plajelor care a spus: “Domn’e, n-ați vrut să ne dați aprobare, nici o problemă, noi construim foarte bine!”, și plaja s-a umplut de beach-baruri și de nu mai știu ce, “Pentru că nu puteți decât să ne dați 10 milioane, amendă, și altceva nu aveți ce să ne faceți !”

Eu cred că avem ce să le facem, pentru că, de exemplu, toate unitățile astea, de alimentație publică din Constanța, și nu numai din Constanța ci din toată România, au nevoie de autorizație de funcționare din partea Primăriei Municipiului Constanța, pe care toți o luăm dacă achităm taxa de 20-30 de milioane, cât este. Binențeles că aceste unități n-o să aibă autorizația de funcționare, că, ncavând titlu de proprietate și astea...n-o s-o aibă. Numai că în situația asta, cred că noi, personalul Primăriei ar trebui să stea mai des pe ei și să-i amendeze că nu au autorizația de funcționare, că nu au nu știu ce...Deci, soluții există!

Se fac comentarii în sală. (S-a scos autorizația de funcționare, nu-i mai autorizăm noi. îi demolăm...)

Dl.Aurel Butnaru

Nu le putem demola construcțiile pentru că, Primăria, nefiind proprietară pe...

Dl.Marius Gabriel Stan

Dați-mi voie să vă explic eu de ce nu le putem demola construcțiile. Legea 50 spune că pe domeniul public, putem demola. însă, mai există o lege care reglementează controlul pur și simplu, care spune că în momentul în care i-ai dat o amendă și o măsură complementară: demolare sau închidere, sau sistare de lucrări sau nu știu ce, în momentul în care este contestat procesul-verbal în instanță, trebuie să se judece. Și el se judecă doi ani și trece vara. Pe asta se și bazează. I-au învățat avocații, și au spus că... asta trebuie să faceți.

Dl.Tibcriu Nemet

Nu, da’...

Dl.Marius Gabriel Stan

în ceea ce privește închiderea...Ce să le faci ? Să le sigilezi? Acolo, trebuie...noi să dăm măsura asta, a închiderii și mai departe să facem hârtii către Garda Financiară că...Credem că ăia-s bani iliciți. Așa spune legea - în momentul în care e închis de către autoritate, banii sunt iliciți. Numai că ei fac, oricum, bani la negru.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ viceprimar, poate să funcționeze o locație de alimentație publică tară apă ? Fără curent, hai că vine cu generatorul. Dar fără apă curentă ?

Dl.Marius Gabriel Stan

Săptămâna trecută le-am tăiat apa. împreună cu dl.Stroe, nu este aici, am făcut o acțiune, le-am tăiat apa, le-am tăiat curentul...

Dl.Tiberiu Nemet

Și au venit cu bidonul!

Dl.Marius Gabriel Stan

S-au branșat...cu știu ce-au făcut !? Din nou...Astăzi o să fac din nou, că tot am discutat, să ia din nou , la pas, să vedem dacă...Pe sub nisip! Noaptea, eu știu ce fac ei ? îi luăm din nou la pas ! Dar este o pândă...încotinuu, noi îi pândim...Ei pun la loc!

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ viceprimar, dar vă aduc aminte că existau, la nivelul municipiului sau al județului Constanța, acțiuni comune, domn’e , pentru sistarea acestor fenomene care, din punctul meu de vedere...

Dl.Marius Gabriel Stan

Domnu’ consilier, a fost o ședință la Prefectură, și-au făcut ei comandament, dar pe noi nu ne-au invitat în comandamentul ăsta 1 E ministerul mediului, este ministerul...OPC-ul. V-arăt, o am la birou, comandamentul de lucrul din vara asta. Nu este Primăria în comandamentul ăsta ! Este treaba lor, nu-i treaba noastră 1

Se fac comentarii în sală.(Poate se duc la Corbu...)

Dl.Marius Gabriel Stan

Este absurd !

Dl.Emil Marin

Domnu’ viceprimar, păi de ce ne mai adunăm aici ?

Dl.Nicolae Moga

Ca să-și bată joc de noi !

Dl.Emil Marin

Păi, da’ e-o întrebare...Păi, ne adunăm aici ca să ne aflăm în treabă, în loc să stăm acasă?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Nu, da’ haideți...Domnu’...Păi, stați puțin, domn’e! Stați așa, un pic...

Dl.Marius Gabriel Stan

Eu am discutat cu domnul deputat Alexandru Mazăre și o să facem o inițiativă legislativă, prin Legea 50, să o amendăm, să se poată demola întâi și după aia să vedem în instanță cine are dreptate !

Dl.Tiberiu Nemet

Dar nu Legea 50, domn’e ! Stați puțin, că vin cu o propunere ! Domn’e, deci, noi putem să dăm hotărâre dc consiliu privind modul în care sc desfășoară activitatea pe plaje, că-i pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța. Și noi dăm această hotârărc pentru a veni în sprijinul cetățenilor Constanței, să-i punem la adăpost de curentare, de îmbolnăvire, de...eu știu...și așa mai departe. Și toate organele abilitate ale statului, care sunt în subordinea serviciilor deconcertate, sunt obligate să pună în aplicare hotărârea Consiliului Local. E-adevărat, doamna Enache ?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Nu...

Dl.Tiberiu Nemet

De ce nu ?

D-na Marcela Enache

Nu am înțeles...

Dl.Tiberiu Nemet

A, n-ați înțeles ce-am spus!?

D-na Marcela Enache

N-am înțeles, efectiv, în ce să constea hotărârea ?

Dl.Tiberiu Nemet

Păi, în hotărârea pe care noi o dăm, spunem așa, că activitățile care se desfășoară pe plaje...Deci, atenție, nu împotriva unei hotărâri de guvern, că noi nu dăm hotărârea împotriva unei hotărâri de guvern, ordonanță sau lege, dar toate activitățile care se desfășoară și n-au cadru legal, respectiv autorizație de funcționare de la municipalitate...record la apă, gaze, electrice...

D-na Marcela Enache

Deci, noi nu mai dăm autorizații de funcționare...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

Nu, pentru alimentație publică se dă, conform noului Cod fiscal...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Deci, de alimentație publică vorbesc, doamna Enache. Nu vorbesc de construcții. De alimentație publică. Păi, până la urmă, cetățenii orașului Constanța ne-au votat ca să avem grijă de ...faptul....să...cum să vă zic, să le protejăm nu numai interesele dar să-i și ferim de anumite acțiuni îndreptate împotriva lor din partea unor comercianți ilegali.

Se fac comentarii în sală. (Dar, dacă funcționează fără autorizație, de ce nu putem să-i dăm amendă în fiecare zi ?)

Dl.Marius Gabriel Stan

îl amendezi astăzi, mâine face contestație la instanță și suspendă executarea. Și nu poți să-i dai și mâine, că sunt niște reglementări...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurel Butnaru

Putem să-i dăm și douăzeci de amenzi, de ce nu, că nu câștigă în instanță dacă n-are autorizație...Că o să-l întrebe în instanță:”Ai autorizație ? - Păi, n-am autorizație! - Dacă n-ai avut, înseamnă că ți-a dat amenda pe bune !” Pot să funcționeze, dar la anul n-or să mai fie, pentru că vor avea douăzeci de amenzi de plătit sau treizeci.

Se fac cometarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

Să știți că le-am pierdut, pe-astea cu beach-barurile, de anul trecut.

Dl.Nicolae Moga

Domnilor consilieri, eu vreau, încă o dată, să mă înțelegeți, și nu vă...nu o pun nici politic,

nici...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Moga

Dar atenție ce vă spun eu: toate lucrurile care se întâmplă pe plaje, se întâmplă cu aprobarea Direcției Apelor Române. Nu poate ăla să vină să-și pună pe plaje beach-barul sau baraca... Duceți-vă la“Melody” să vedeți ce baracă de 2000 de metri....din etemită...

Dl.Marius Gabriel Stan

Aia e discotecă, acolo. Și-au lâcut discotecă.

Dl.Emil Marin

Domnu’...dați-mi voie ! Fără să facem politică, nu cred...nu pot să cred, eu, că o instituție a statului poate să dea asemenea...

Dl.Nicolae Moga

Păi, eu de ce vă spun să adoptăm un punct de vedere!? In momentul în care cerem demiterea întregii conduceri, că eu nu știu cine este...Manafu, de Manafu sau ce e acolo, n-am eu ...nici nu-1 cunosc...M-ați înțeles ? Atunci, n-o să mai dea aprobări...Pentru că, cine dă aprobare...?

Se fac comentarii în sală. (Nu le-a dat nimeni aprobare.)

Dl.Marius Gabriel Stan

Păi, da’ de ce nu-i demolează, domn'e, că Legea 50 spune să-i dea jos !

Se fac comentarii în sală.(Cine trebuie să-i demoleze, nu administratorul, dacă nu le-a dat aprobare ! ?)

Dl.Marius Gabriel Stan Administratorul domeniului public.

Dl.Nicolae Moga

Păi, și nu e el administratorul ? Dacă faci, pe ce administrez eu, o construcție abuzivă, eu vin și te demolez, nu? Pe terenul meu!

01.Aurel Butnaru

Da. Cred că ar trebui totuși o intervenție la Apele Române, pentru că și ei au venit aici tot așa...și dacă așa înțeleg colaborarea cu noi, o să avem și noi în vedere tot o astfel de colaborare pentru tot ceea ce vor să facă pe plaje.

Dl.Tibcriu Nemet

Nu...Domnu’ viceprimar, părerea mea este următoarea, domn’e. Deci, ceea ce spunea domnu’ consilier Moga, vizavi de faptul că Apele Române le-au dat girul, este perfect adevărat. Dacă nu le-a dat scris, le-a spus:”Băi, ia fa tu acolo, nene, că eu nu văd. Eu mă duc la Corbu...”

Dl.Nicolae Moga

“Că iei 10 milioane, amendă...”

Dl.Marius Gabriel Stan

Dar ei erau primii care trebuiau să se sesizeze, ca administrator al domeniului public al statului.

Dl.Emil Marin

Ei nu s-au sesizat, și noi stăm...?

Dl.Marius Gabriel Stan

Noi ne-am sesizat.

Dl.Tiberiu Nemet

Da’ nu putem să facem...? Domn’e, uite, deci, Consiliul Local al Municipiului Constanța, dacă adoptăm acest punct de vedere, facem plângere penală pentru abuz în serviciu...la...La modul serios!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Horia Caliminte

Este un precedent foarte periculos, care trebuie stopat dc acum, din fașă și să nu se transforme plaja, care este o plaje...

Se fac comentarii în sală.(Care s-a transformat...)

Dl.Horia Caliminte

Așa, să se transforme într-un talcioc, de discoteci și de barăci...și din care să derive și alte probleme...

Dl.Marius Gabriel Stan

Și călușei pe plaje...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Emil Marin

Domnu’ consilier, avem oameni direct implicați, domn’e, care să...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

A

In loc să se ocupe de alge... Domnu’ Moga, în loc să se ocupe de alge, că sunt munți, zici că-s munții Carpați, au început să crească pe litoralul românesc, ei sunt preocupați de baruri, piscine...

Dl.Marius Gabriel Stan

Păi, sunt bani mulți acolo, domn’ consilier. De-aia !

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Moga

Prima dată n-aș merge până la o plângere...Adică, o hotărâre cu un punct de vedere...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Emil Marin

Până ne hotărâm să luăm o măsură, trece vara.

Dl.Nicolae Moga

Deci, părerea mea este să avem un punct de vedere, pe care îl face Consiliul Local, îl semnează domnul președinte și cerem Ministrului Mediului și Primului Ministru, pentru aceste motive, demiterea întregii...

Dl.Horia Caliminte

Domnu’ Moga, și în cazul în care nu sunt demiși, ce facem ?

Dl.Nicolae Moga

Atuncea, în ședința următoare facem...

Dl.Emil Marin

Se face septembrie.

Se fac comentarii în sală. (Se duce vara.)

Dl.Gheorghe Stoica

Domnul consilier Topor...!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

Haideți să-l ascultăm pe domnul consilier!

Dl.Tudor Topor

Problema ridicată de domnul consilier Moga este foarte importantă, dar consider că se discută prea mult la general, neavând niște concluzii clare privind cesionarea acestor restaurante, localuri, baruri pe plaje. Propunerea mea ar fi să se formeze o comisie cu reprezentanți ai Consiliului Local, ai Poliției, Jandarmeriei, ai Mediului, Sanitar-veterinar...să cuprindă toate forțele care pot să influențeze...să aibă o concluzie clară pentru închiderea unor unități.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabriel Stan

Eu zic că-i o propunere bună. Să facă hârtii către Garda Financiară, către Sanitar-veterinar....Să facă un comandament, altul decât...sau pe lângă cel pe care l-au făcut cei de la Prefectură....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghc Stoica

Și dacă refuză...?

Dl.Marius Gabriel Stan

Noi, Consiliul Local să invităm toate aceste instituții și să se creeze o comisie de lucru, care să meargă, eu știu, începând de luni, să ia fiecare unitate în parte să vadă: are autorizație veterinară, are de construire, are de aia...de aia...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Și dacă n-are, ce-i face ?

Dl.Marius Gabriel Stan

II închizi, pur și simplu.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Moga

Domnilor, chiar n-ați înțeles că aceste organe abilitate nu-și fac datoria...

Se fac comentarii în sală. (Am înțeles.)

Dl.Nicolae Moga

Domnilor, înțelegeți odată pentru totdeauna, dacă nu luăm atitudine fermă, acuma, autoritatea Consiliului Local...

Dl.Gheorghe Stoica

Este zero...

Dl.Nicolae Moga

Va fi tratată cu indiferență, cum a fost tratată și până acuma. Deci, eu, dumneavoastră sunteți consilieri astăzi, dar o să vină consiliul celălalt. Eu vorbesc de autoritate ! Așa cum sc vorbește în România de autoritatea instituțiilor, așa vorbesc eu de autoritatea Consiliului Local. Nu mă interesează cine e “X”, “Y”, “Z”, îmi place sau nu-mi place, dar...Deci, românul știe numai de frică! Dacă luăm această atitudine și n-o să vrea Ministrul Mediului, n-o să vrea Primul Ministru să demită conducerea, pentru că dacă vine o altă conducere, m-ați înțeles? o să le fie frică să mai dea accepturi de-astea, problema este că dacă nu se vrea, atunci facem și plângere penală. Adică, luăm un punct de vedere către Procuratură, m-ați înțeles ?, pentru faptul că nu se respectă legea...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Facem un memoriu și-l trimitem Ministrului Mediului, cu toate astea...

Se fac comentarii în sală.(Care este punctul nostru de vedere? Ce trimitem Ministrului Mediului?)

Dl.Nicolae Moga

Spunem așa: Consiliul Local a adoptat în unanimitate, sau cu câte voturi, da ?, un punct de vedere asupra faptului că pe plaje se fac construcții abuzive, sc trag cabluri electrice, se fac ...nu știu ce. S-a vrut un PUD, împreună cu Consiliul Local. Nu s-a putut. S-a propus o ședință...specială. Nu s-au prezentat...Cu toate argumentele și ce le cerem să ia atitudine ...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

ÎI mandatăm pe domnul Moga să facă acest lucru ?

Dl,Aurel Butnaru

împreună cu domnul președinte!

Dl.Gheorghe Stoica

Absolut!

Dl.Nicolae Moga

Punctul meu de vedere este în calitate de președinte de comisie...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Haideți să votăm acest punct de vedere, după care ne vom consulta cu privire la conținutul...

Dl.Emil Marin

Orice amânare...știți dumneavoastră, că trăim în țara asta...

Dl.Gheorghe Stoica

Păi, tocmai de aceea. Cine este pentru punctul de vedere ?

Dl.Valentin Gabricl Pârvulcscu

Domnu’ președinte, supuneți la vot și propunerea mea, de a acționa, de-acum, în instanță....

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’....stați....!

Dl.Valentin Gabricl Pârvulcscu

Demiterea conducerii Apelor Române pentru abuz în serviciu. Este propunerea mea și vă rog să o supuneți la vot.

Dl.Tiberiu Nemet

Da, este foarte corectă. Dar, haideți, în momentul în care adoptăm un punct de vedere, să spunem...scrieți, domn’e trei vorbe, acolo. Deci, un memoriu către Ministerul Mediului “prin care vă informăm faptul că pe plaja litoralului românesc din raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, se întâmplă următoarele:......” să scrie doamna de la....

D-na Marcela Enache

Se consemnează.

Dl.Tiberiu Nemet

Da. Bun. Mai departe. “S-a constat că....”

Se fac comentarii în sală. (Construcții abusive, racorduri ilegale....)

Dl.Tiberiu Nemet

Da. Așa. Bun. Și, mai departe, prezentăm absolut toate punctele de vedere care au fost ridicate în Consiliul Local, prin înregistrare și prin faptul că doamna, de-acolo, consemnează ce spunem, ce vorbim noi pe-aicea, și, în final, facem o propunere privind demiterea, schimbarea actualei conduceri a Apelor Române pentru simplul fapt că sunt depășiți de situație....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Chirilă

Domnu’ președinte....

Dl.Gheorghe Stoica

Ce mai propuneți ?

Dl.Constantin Chirilă

Haideți să ne-ascultăm un pic, nu numai să vorbim așa după cum avem câte o reacție personală. N-avem niciun argument aici. Haideți să punem doi, trei oameni să facă fundamentarea, să vedem care-i baza legală prin care s-a dat în administrare, ce prevede contractul ăla de concesiune. Hai să vedem dacă au aprobări sau nu au, să știm ce capete de acuzare....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Chirilă

Nu mă apuc eu, că eu nu sunt autoritate să fac ordine în Ministerul Mediului sau a Apelor, să-1 punem pe Chirilă, pe Popescu sau dracul să-l ia. Aia-i treaba lor - dacă e incapabil, să-l trimită la dracul cu cărți sau, dacă nu, să vadă unde trebuie luate măsurile. Haideți să nu fim viscerali. Haideți să vedem...să aprobăm un punct de vedere...deja... existent, care să se facă în trei, patru zile. Spunem ce-a încălcat, ce-a lezat, ce-a făcut, ce n-a făcut. Hai să fim profesioniști, dacă vrem....

Dl.Tiberiu Nemet

Păi, asta facem, domn’e !

Se fac comentarii în sală.

Dl .Constantin Chirilă

Pe mine nu mă interesează....Mă interesează acest punct de vedere...fundamentat, cu suport legal, să vedem cine și unde poate fi localizată...vina sau defecțiunile în organizare și după aia...Așa, mă apuc să....vorbim...Sigur că mă aduce la un punct de vedere temperat. Sigur că nu pot fi indiferent la ceea ce se întâmplă. Mă afectează și pe mine, și pe dumneavoastră, și turiștii și imaginea Constanței. Haideți să vedem o formulă, stabiliți doi, trei oameni, câți...să vedem ce s-a întâmplat....

Dl.Tiberiu Nemet

Noi știm ce s-a întâmplat, domn’e, că avem note de constatare, pe care le-a făcut Direcția... domnului Stan.

Dl,Constantin Chirilă

Eu n-am acces la...

Dl.Tiberiu Nemet

Nu le-a făcut, domnu’ Stan, notele de constatare ? Ceea ce a ridicat domnul consilier Moga aici, nu a vorbit...

Dl.Gheorghe Stoica

Pot fi adăugate, acestui memoriu, notele de constatare ale Corpului de Control.

Dl.Marius Gabriel Stan

S-au făcut note de constatare contravenții, s-au trimis către instanță, către Parchet. Ele sunt trimise către Parchet, toate.

Dl.Constantin Chirilă

Eu nu contest asta...

Dl.Nicolae Moga

Domnu’ consilier, dumneavoastră aveți perfectă dreptate, dar nu cumva să credeți că trimitem niște aberații. Eu am solicitat Consiliului Local aprobarea punctului de vedere, pe argumente, nu pe prostii.

Dl.Constantin Chirilă

Ați solicitat Consiliului Local deja o formă de redactare...?

Dl.Nicolae Moga

Păi, bun. Și atunci, vreți să vedem toți forma de redactare ? Trece sezonul. Haideți să ne întâlnim... vineri...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Noi putem să-l abilităm pe domnul consilier Moga să se ocupe dc redactarea memoriului din partea Consiliului Local.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Moga

Facem adresa, potrivit tuturor...Scrieți pe ea “de acord” și după aia o trimitem...

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ Moga, stați, domn’e puțin, că ne-apucă revelionul! Problema se rezolvă foarte simplu. Deci, noi putem să vă abilităm, prin hotărâre, pe dumneavoastră, da?, să redactați punctul de vedere, pe scheletul celor discutate aici.

Dl.Gheorghe Stoica

Domnu’ consilier, fac și eu o propunere, dacă-mi permiteți!

Dl.Tiberiu Nemet

Da.

Dl.Gheorghe Stoica

Aleatoriu, domnul Moga, că a venit cu ideea, dumneavoastră, dl.Butnaru și dl.Chirilă, lucrați la acest document, că suntem din toate pozițiile de masă și ca să încheiem discuția.

Dl.Aurel Butnaru

Și dumneavoastră îl semnați și-l trimiteți !

Dl.Gheorghe Stoica

Absolut!

Dl .Aurel Butnaru

E în regulă.

Dl.Gheorghc Stoica

Cuprindem toată zona, tot spectrul...

Se fac comentarii în sală. (Supuneți la vot, domnu’ președinte!)

Dl.Gheorghe Stoica

La vot. Cine este pentru ? Domnu’ Fărcașiu, vă rog !

Dl.Gheorghe Fărcașiu

Cred că este o măsură mai clară și mai evidentă, cu antecedente. Președintele Băscscu, cât a fost ministrul transporturilor, și-a făcut o ordine în Gară demolând tot și spunând:”Să mă dea ei pe mine în judecată!”

Dl.Gheorghe Stoica

Corect.

Dl.Gheorghe Fărcașiu

Ca primar general, a făcut același lucru - fiind pe lângă lege, a zis, domn ’e, le demolez și să mă dea în judecată. Cred că e unica soluție.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Marius Gabricl Stan

Nu, nu merge, că au apărut alte legi care reglementează foarte clar demolările și nu... n-ai cum să faci haiducie.

Dl.Gheorghe Stoica

Deci, componența: dl.Moga, dl.Tiberiu Nemet, dl.Chirilă și dl.Butnaru.

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru și o abținere a domnului Chirilă.

Dl.Gheorghe Stoica

Dacă mai sunt probleme ? Domnu’ doctor...!

Dl.Nicolae Bileca

Legat de încercarea unora, din plan local sau din plan național, de a...de subminare a autorităților locale, și, mai exact, a Consiliului Local, a Primarului, nu ezit s-o spun, întreb, în mod public, de ce pe ordinea suplimentară de astăzi nu apare proiectul de hotărâre prin care ceream schimbarea denumirii unei străzi din 23 August în Octavian Paler?

Am înțeles, la ședința anterioară, că nu s-a obținut avizul de la Prefectură și că urma ca în ședința de astăzi să fie prins. Cu sau fără acel aviz, cred, doamna Enache, că trebuia să figureze. Și, după aceea, îl retrăgeam, dacă nu avea avizul respectiv.

întreb, în mod public, Serviciul Juridic din Prefectură, motivul pentru care nu a trimis încă un punct de vedere față de această schimbare dc denumire de stradă. Este un gest care generează diverse

comentarii. Nu vreau să ni le asumăm noi. E treaba Prefecturii. Și întreb încă o dată: când vom primi răspuns? Au trecut deja două luni!

D-na Marcela Enache

Am să întreb Serviciul de Urbanism, pentru că ei se ocupă de redactarea acestor proiecte...

Dl.Nicolae Bileca

A fost trimis....Eu am fost la Prefectură, am vorbit cu doamna Bozdoacă. N-a avut timp, în trei, patru zile, la ședința anterioară, sa primească și...Este o formalitate. Mi-au promis că în ședința...Este mai onest să spună...moș Câmpcanu și cu asta basta!

Dl.Gheorghe Stoica

Domnul consilier Butnaru !

Dl.Aurel Butnaru

Deci, fără îndoială că n-avem nimic împotrivă ca o stradă din Constanța să se numească Octavian Paler, numai că este o mare problemă, după părerea mea. Când schimbi denumirea unei străzi, toți oamenii după strada aia trebuie să schimbe cărțile de identitate, carnetele de conducere...

Se fac comentarii în sală.

Dl .Aurel Butnaru

Deci, totul. Este o harababură, de rupe pământul. Ne sar...Da’ se construiesc cartiere noi. De ce nu găsim o stradă în cartierele noi, căreia să-i dăm numele de Octavian Paler ?

Se fac comentarii în sală. (Are dreptate.)

Dl.Aurel Butnaru

Și-ar fi mult mai simplu. Pentru că vă spun....sunt cheltuieli...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Bileca

Ne-am gândit și la această variantă, dar, există această stradă, care este foarte mică, situată ultracentral, mai exact, pe lângă Universitate....

Dl.Aurel Butnaru

Păi, ați zis că-i mică, poate-i una mai mare...Merită o stradă mai mare....

Dl.Nicolae Bileca

Nu, nu...Ar fi generat comentarii... în sensul ăsta. Iar eu cred, și-am ținut la acest punct de vedere, că am fi fost prima administrație din toată țara care am fi făcut acest gest pentru un personaj care... eu cred că merită...

Dl.Aurel Butnaru

Merită !

DLNicolae Bileca

Și de-a cărei luciditate, cred că cu toții avem nevoie !

Dl.Gheorghe Stoica

Dacă mai sunt comentarii, discuții, luări de poziții ? în numele administrației locale, care înseamnă Primărie și cei care lucrează acolo, mulțumim Consiliului Local pentru adoptarea hotărârilor. Vă urăm căldură plăcută, vacanțe plăcute și să ne întâlnim la următorul consiliu local.

Mulțumim frumos !

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL

Gheorghe Stoica


Marcela Enache

41