Proces verbal din 18.05.2007

13.proces verbal sedinta din data 18.05.2007

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 18.05.2007, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: dl.primar Radu Stefan Mazare, dl.viceprimar Nicolae Nemirschi, dl.viceprimar Gabriel Marius Stan, d-na secretar Marcela Enache, 25 de consilieri locali (lipsă fiind: dna Băsescu Lenuța Doinița și dl.Chirilă Constantin), directorii direcțiilor Primăriei municipiului Constanța, reprezentanții mass-mediei locale, cetațeni ai municipiului Constanța.

Dl.Gheorghe Stoica

Bună ziua, domnule primar, bună ziua, tuturor celor invitaților și cei prezenți la această ședință de consiliu, care se anunță destul de încărcată, chiar dacă ca hotărâri nu avem atât de multe în măsura în care să intrăm în panică că pierdem timpul.

Ordinea de zi cuprinde un număr de 76 de proiecte cu o ordine suplimentară de patru proiecte, la care inițiatorul retrage punctul 27, punctul 29, punctul 30, punctul 56. Vă rog să fiți de acord cu această ordine de zi (convocatorul), cu retragerile respective.

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Vă mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

La ordinea suplimentară ați primit patru puncte... Se fac comentarii în sală. (N-am primit.)

D-na Marcela Enache

Acum se împart.

Dl.Gheorghe Stoica

Acum se impart, dar eu am să le dau citire.

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.551/2004 privind aprobarea PUD -Amplasare Skid GPL, str.Oborului nr.41, teren în suprafață de 787,59 mp, proprietate SC General Taxi S.A.;

2.    Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii din str.23 August în str.Octavian Paler -municipiul Constanța; Dar este retras pentru că nu are avizul Prefecturii.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 și art.5 din Hotărârea nr. 118/27.03.2006 “Finalizarea lucrărilor de ranforsare și reparare a tramei stradale și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din municipiul Constanța;

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.212/2003 pentru modificarea HCLM nr.89/2001 modificată prin HCLM nr.361/2001 și prin HCLM nr.485/2001, referitor la Consiliul de Administrație al RATC Constanța.

Acestea sunt cele trei puncte pe care vă rugăm să binevoiți a le vota (pentru a intra pe ordinea

de zi).

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Vă mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Domnule primar, domnilor consilieri, dacă-mi permiteți, vă rog să fiți de acord ca să primim un cuvânt din partea doamnei directoare... din zona sport. Vă rugăm, doamna directoare!

D-na Elena Frâncu

Bună ziua, domnule primar și domnilor viceprimari, stimate doamne consilieri și domnilor consilieri ! Vă mulțumesc că m-ați primit să vă transmit un mesaj de mulțumire în numele echipei din sportul constănțean, pentru modul cum și în acest an ați susținut și ați protejat arta sportivă.

Chiar dacă suntem după o înfrângere pe care HCM a avut-o aseară, pentru care aș vrea să nu fim foarte supărați - în sport, ca și în viață, la un moment dat, ajungi și să obosești, trebuie însă să recunoaștem că în acest an echipele care vă reprezintă și pe care le-ați finanțat, Volei Club Municipal, Handbal Club Municipal au avut cele mai bune rezultate. Atunci când vorbești de Constanța, vorbești de centrul voleibalistic și de centrul handbalistic masculin.

Vreau să vă mulțumesc pentru modul cum ați protejat patrimonial sportiv, pentru modul cum.când ați aprobat proiectele pe care vi le-am înaintat, privind sportul la nivel de asociații sportive școlare și, de asemeni, pentru finanțarea “Sprint -1 Iunie”, care se află deja la capitolul tradiție și care are deja 11 ani de când împreună cu dumneavoastră ajungem să bucurăm mii de copii. De asemeni, tot dumneavoastră sunteți cei care ați finanțat programele copiilor cu dizabilități, copii care au, numai până la această oră, 48 de medalii, și ei se regăsesc la școlile sociale 1 și 2. M-au delegat pe mine să vă transmit acest mesaj de mulțumire, de recunoștință și să vă asigur că atâta timp cât avem această competență vom răspunde atât pentru realizările pe care le avem împreună, cât vom răspunde și pentru greșelile pe care le vom face. Și vă rugăm, respectuos, de câte ori considerați că, în ceea ce privește calitatea proiectelor pe care dumneavoastră le finanțați, că nu sunt la înălțimea exigențelor domniilor voastre, vă rugăm să nu pregetați și să ne chemați pentru a vă răspunde greșelilor noastre. Vă mulțumim! Vă asigurăm că suntem o echipă și suntem împreună și aș vrea să citez ceea ce mi-a plăcut extraordinar de mult într-o întâlnire publică, când domnul primar a venit la ședința de analiză a Direcției pentru Sport, că: „În timp ce alții se ceartă, noi, aici la Constanța, construim.” Construim împreună, administrație sportivă, administrație Primărie și, de asemeni, Inspectoratul Școlar, care facem o echipă bună pentru pregătirea copiilor noștri. Vă mulțumesc, vă felicit ! Și mulțumesc și Direcției Sport și Tineret a Primăriei, pentru colaborarea foarte bună cu domnul președinte și cu ceilalți membri, și suntem, de asemenea, dispuși să răspundem la orice fel de problemă. Vă mulțumesc mult că m-ați primit și, celor care se numesc Elena și Constantin, „La mulți ani!”. De asemeni, domnului consilier Ali Nurhan, pe care eu, personal, îl aplaud pentru modul cum zi de zi răspunde exigențelor grele ale sportului de performanță, în calitatea pe care o are de director executiv al Handbal Club Municipal Constanța. Vă mulțumesc !

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim! Și noi îi aplaudăm pe sportivii noștri! Rugăm, intervenția domnului Petrică Munteanu, vizavi de evenimentele care se vor...vor decurge începând de astăzi și mâine!

Dl.Petrică Munteanu

Bună ziua ! Începând de astăzi, este adevărat, încep manifestările dedicate sărbătoririi „Zilele municipiului Constanța”.Pe 21 mai, de Sf.Împărați Constantin și Elena, e ziua municipiului Constanța. Cu aceași ocazie, în cadrul acestor manifestări, sărbătorim 30 de ani de înfrățire cu orașul Yokohama din Japonia și vreau să vă spun că confrații noștri japonezi au acordat și acordă o deosebită importanță acestei înfrățiri și acestei sărbători. Cu această aniversare, rugăm să vedeți o echipă de circa 30 de artiști de mare nume, din Japonia. Și pe data de 20, la Teatrul Național, la Fantasio și pe data de 21, la Teatrul de Operă vor avea loc două spectacole, două seri japoneze, care sunt deosebit de interesante, deosebit de frumoase. În cele două zile, în holul foiaerul Teatrului de Operă, vor avea loc niște expoziții care, la fel, sunt deosebite, de origamme, de sticlă „Galle”, de pictură și sunteți invitați. Ați primit și invitații în scris, sunteți invitați dumneavoastră și familiile dumneavoastră, intrarea este liberă, să fiți alături de...Vă spun că este ceva deosebit de frumos și nu avem ocazia în fiecare zi să ne întâlnim cu așa ceva. În plus, ca de obicei, începând cu ora 19,00, în fiecare seară, în Portul Tomis, vom avea niște spectacole deosebite, cu focuri de artificii, în cinstea constănțenilor și Sf.Constantin și Elene. Mulțumesc !

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim, domnului director Munteanu și mulțumim și tuturor celor care.....nu au chef să

asculte hotărârile de consiliu.

Punctul nr.1:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local municipal Constanța pe anul 2006.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local precum și a contului de execuție al veniturilor și cheltuielilor din afara bugetului local, pe anul 2006.”

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.2:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local municipal pe anul 2007.” -    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

La punctul nr.2 se dorește o intervenție din partea domnului consilier Pîrvulescu.

Dl.Gabriel Valentin Pîrvulescu

Sunt necesare niște suplimentări, prin transfer de la un capitol bugetar la altul, și am s-o rog pe d-na Borali să facă detalierea. E vorba de proiectul de amenajare piste role și dotări pentru Salvamar, care va trebui să le asigurăm noi.

D-na Veaveghiul Borali

La cap.51, la poziția 9 - proiectare și execuție piste role, propunem transferarea, prin diminuarea fondurilor cu 964 mii Roni și transferarea acestor fonduri la cap.70 B, pentru aceeași investiție, în vederea achiziției proiectului tehnic și execuției. Următoarea, tot la cap.51 - dotări independente, suplimentarea cu 20 de mii Roni prin înscrierea la poziția 11 - soft semnătură electronică. La cap.70, în afară de suplimentarea aceea prin transferarea fondurilor de la cap.51 C, avem și înscrierea pentru organizarea serviciului de salvamar prin suplimentare cu fonduri, 138 mii Roni, următoarele poziții, pentru că sunt mijloace de natura investițiilor:

-    la poziția 10 - foișoare: 24 mii Roni;

-    la poziția 11 - bărci: 63 mii Roni;

-    la poziția 12 - bărci: 51 mii Roni.

Propunerile modifică, prin suplimentarea cheltuielilor de capital, respectiv anexa 3, lista de investiții, cu 158 de Roni...

Dl.Radu Stefan Mazăre

Doamnă, n-ați vrea să spuneți că banii pentru Salvamar i-am primit prin rectificarea bugetului național, acum ?!

D-na Veaveghiul Borali

Da.

Dl.Radu Stefan Mazăre

Păi, explicați, ca să înțeleagă oamenii ăștia, să nu spună că am înnebunit: la jumat'ea anului, noi punem de-astea, de salvamar !

D-na Veaveghiul Borali

Deci, după avizarea pe care am obținut-o la comisii, a apărut hotărârea de Guvern.nu pot acum să vă spun numărul. Era deja avizat acest buget prin care.. s-a solicitat. și cade în sarcina Consiliul Local organizarea acestui serviciu. Și banii vor veni de la bugetul de stat. Au și venit, de fapt.

Dl.Tiberiu Nemet

Deci, să înțeleg că ați întocmit referatul, au fost discutate în comisii și după aia a apărut hotărârea de guvern ?

D-na Veaveghiul Borali

Exact.

Dl.Tiberiu Neme

Atunci, facem modificările direct la proiectul de hotărâre rectificat?

D-na Veaveghiul Borali

Exact...Da...Deci, erau trecuți, dar amendamentul..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Dacă sunt comentarii vizavi de modificarea din proiectul inițial ?

Dl.Tiberiu Nemet

S-a înțeles.

Dl.Gheorghe Stoica

Atunci, să-l votăm cu amendamentele respective.

Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri ? Vă mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Tiberiu Nemet

Acuma se pune chestiunea asta cu salvamarii ? Deci, mai avem puțin și intrăm în iunie ! Mi se pare tot la fel de.tâmpenie ca și discutarea PUZ-ului Mamaia în.. acuma. La modul cel mai serios, vă spun! Deci, tebuie să avem o poziție vizavi de chestia asta ! N-o lăsăm, așa, oriunde, să devină întâmplătoare.

Dl.Aurel Butnaru

Nu, domnule conilier, dar acum a venit de la Guvern. Hotărârea de Guvern a venit târziu, nu este pregătită cu nimic Primăria.

Dl.Tiberiu Nemet

Păi, eu am înțeles.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, ei ne-au dat obligația.Ne-au dat nouă, autorităților locale, obligația de a realiza, de a plăti și de a face activitatea de salvamar. În lege spune că această activitate va fi finanțată de la bugetul de stat, dar nu ne-a dat nici un leu. Noi nu puteam să cheltuim din altă parte, pentru că în lege este explicit că de-acolo se finanțează, și însemna deturnare de fonduri. Pățeam ca Duțu. Și au dat hotărâre de guvern, de-abia acum o săptămână, prin care au alocat o sumă de vreo patru miliarde, pe care doamna a împărțit-o. Ea a venit.după ce s-a discutat în comisiile de specialitate.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim, pentru explicații!

Punctul nr.3:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2007 al SCIL Confort Urban.”.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 și lista de utilaje independente pe anul 2007 ale SC „Confort Urban”- SRL Constanța.”

5

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.4:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului pe anul 2007 al RAEDPP Constanța.”

5

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2007 ale Regiei Autonome „Eploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii ? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.5:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale armonizate la

31.12.2006 ale RATC Constanța.”

5

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2006 al R.A.T.C.Constanța.”

5

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.6:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale armonizate la

31.12.2006 ale RADET Constanța.”

5

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.7:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale armonizate la

31.12.2006 ale RAEDPP Constanța.”

5

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2006, întocmite conform OMF 1752/2005 ale RAEDPP Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.8:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.81/2004 privind modificarea HCLM nr.251/2001.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotriviri ?Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.9:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SCIL Confort Urban pe anul 2007.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL Constanța pe anul 2007.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotriviri? Mulțimim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Tiberiu Nemet Domnu' președinte... !

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rog!

Dl.Tiberiu Nemet

O clipă! Am o întrebare pentru doamna secretar. Eu acum o ședință am pus o întrebare vizavi de ce se întâmplă cu societatea Edil Urban.

Dl.Gheorghe Stoica

A fost Confort Urban.

Dl.Tiberiu Nemet

Nu, Edil Urban. Pentru că, de câtva timp, nu-i găsim... Eu, cel puțin, n-am lipsit în ultima perioadă de la ședințele Consiliului Local. N-am văzut nici un raport vizavi de activitatea acestei societăți a Consiliului Local Municipal. Deci, repet, nici buget, nici rectificare, nici. și așa mai departe. Aștept răspunsul, acum, în ședința de consiliu.

D-na Marcela Enache

Societățile sunt direct în subordinea dumneavoastră, aveți tot dreptul să-i chemați și să-i întrebați.

Dl.Tiberiu Nemet

Păi, nu, eu am întrebat acuma. Aștept răspuns!

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Chemați-i la comisie și-i întrebați, că sunt în subordinea Consiliului Local.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu' viceprimar, știți ceva despre ei ?

Dl.Nicolae Nemirschi

Domnu' consilier, după cum bine cunoașteți, regiile sunt în subordinea Consiliului Local. Deci, tot compartimentul Primăriei: departamente, direcții, n-au nici o legătură și nici un fel de autoritate asupra lor. Deci, dumneavoastră, prin comisiile de specialitate, comisia economică, chemați-l pe domnul director și întrebați-l.

Dl.Tiberiu Nemet

Da ? Bine!

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind asocierea în vederea optimizării activității și prelungirea unui contract de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotriviri ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier

municipal (Fărcașiu Gheorghe) pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar -cunoașterea instituțiilor, identificarea oportunităților de dezvoltare a județului, precum și stabilirea unor colaborări și parteneriate în vederea accesării fondurilor structurale, și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotriviri ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru; o abținere. S-a abținut domnul consilier Fărcașiu.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu' președinte, mai am o intervenție !

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rog !

Dl.Tiberiu Nemet

La ședințele Consiliului Local al Municipiului Constanța au obligația să participe directorii regiilor și societăților comerciale care aparțin Consiliului Local. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ca secretar al Consiliului, dacă pe directorul de la regia respectivă sau societatea comercială l-ați chemat la ședință.

D-na Marcela Enache

Nu au venit decât domnii directori de la societățile comerciale care au proiecte de hotărâri aici.

Dl.Tiberiu Nemet

Nu-i adevărat ! Asta ați improvizat-o acum. Deci, de foarte mult timp, doamna Enache, directorii regiilor și societăților comerciale participă la ședințele de consiliu. Vă întreb dacă pe directorul de la Edil Urban l-ați chemat. Nu. Mulțumesc !

Dl.Gheorghe Stoica

Continuăm. Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției dintre Municipiul Constanța și SC SOMACO SRL Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotriviri? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe transportul în comun, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotriviri ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobată prin HCLM

nr.185/11.04.2007.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Dacă sunt abțineri ? Împotriviri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la nivelul Serviciului Public de Impozite și Taxe.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la nivelul Serviciului Public de Impozite și Taxe și alte venituri la bugetul local .”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotriviri? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei II “Stat de funcții” - Serviciul Public Administrare Creșe în subordinea Consiliului Local Constanța, aprobat prin HCLM

nr.80/30.01.2007.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotriviri? Abțineri ? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.491/06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului propriu de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Dacă sunt abțineri ? Împotriviri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind scutirea văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război de la plata taxei de habitat.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotriviri? Abțineri ?Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind asocierea persoanelor fizice si/sau juridice cu SC Confort Urban SRL privind exploatarea domeniul public și privat, aflat în administrarea acesteia conform HCLM nr.351/2001.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Tiberiu Nemet

Adică? Domnu' director, vă rugăm!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Asta-i aia cu parcările ? Păi, și nu scrie nimic în hotărâre ? Adică ?Are dreptate! Mi-ați povestit o teorie întreagă cu parcările, cum... cu procente, cu nu știu ce și în hotărâre nu-i nimic.

D-na Marcela Enache

Este în Regulament.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Unde-i domn'e, regulamentul ?

D-na Marcela Enache

Hotărârea are un regulament. Aici este originalul, dar el este scanat. S-a scanat.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aveți regulamentul ?

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu' primar, orice fel de modificare sau ..în hotărâre trebuie să aibă un articol.

D-na Marcela Enache

Este scanat, regulamentul care este aprobat prin hotărâre.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu zic să mergeți mai departe și revenim la asta.

Dl.Tiberiu Nemet

Da.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

de investiții : Amenajare pistă roleri, skateri, bicicliști și funcțiuni conexe, în incintă Parc Tăbăcărie, Constanța.”

7    5

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire pistă roleri, skateri, bicicliști și funcțiuni conexe”.

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

Dl.Gabriel Valentin Pîrvulescu

Domnule președinte, este necesară o modificare, vizavi de valoarea totală. Se diminuează suma. O rog pe doamna Borali să prezinte...

D-na Veaveghiul Borali

Au fost niște greșeli de proiectare, la cote. Le-am corectat și.

Dl.Gabriel Valentin Pîrvulescu

Deci, modificarea este: se diminuează suma de la 4 milioane 400 la 4 milioane 208 Roni. Dl.Gheorghe Stoica

Deci, este o diminuare de sumă. Cine este pentru, cu amendamentul respectiv? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 21:

“Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea preluării zonei Port Vechi -Danele 0-23.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

Dl.Tiberiu Nemet

Stați numai puțin, să discutăm aici, că, poate ne faceți și o informare vizavi de chestia asta. E o premieră, nu ?

Dl.Gheorghe Stoica

Deci, domnul consilier dorește o informare vizavi de aceată....

Dl.Tiberiu Nemet

E o premieră, e o chestiune foarte mare, nu treceți așa peste ea, doar să ridicăm mâna. Și probabil că este foarte interesantă.

Dl.Gheorghe Stoica

Domnul viceprimar Nemirschi.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am avut o discuție cu domnul ministru al transporturilor, dl.Orban, și cu proaspătul director al Administrației Portului Constanța vizavi de preluarea unui pachet de acțiuni de la APC -Administrarea Portului Constanța. Noi, deputații noștri intenționau să introducă o lege prin care să preluăm un pachet de 45% din Portul Constanța.

Ministrul mi-a spus că, deocamdată, nu este de acord decât cu un 20%, având în vedere creditele în care este angrenat APC-ul. Dar, pe lângă acest pachdet de acțiuni, pe care este de acord să îl cedeze municipalității, cel puțin pentru început, urmând să vedem cum se va desfășura activitatea în continuare, dacă vom avea posibilitatea, și poate vom avea posibilitatea să creștem ca și acțiuni deținute la Administrația Portului Constanța.Vreau să vă fac precizarea că 20% din acțiuni ne vor reveni nouă și 20% din acțiuni vor reveni Fondului Proprietatea, din APC. În plus însă, față de acceptul dumnealui de a transfera Administrației Portului Constanța 20%, cu toate drepturile care-i revin: drepturi la profit, dreptul de a avea reprezentanți în Consiliul de Administrație, dreptul de a spune un cuvânt privitor la dezvoltarea portului în continuare, drept de vot și așa mai departe, mi-a propus. mi-a făcut următoarea propunere, că discuția a avut-o cu mine, ca primar, de a ne transfera Portul Vechi de la dana 0 până la dana 23, în proprietatea municipalității, urmând acolo.Opinia mea este că peste câțiva ani de zile..

Dl.Tiberiu Nemet

Si intră în domeniul privat al municipiului Constanța.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Dl.Tiberiu Nemet

Sau în administrare ?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu, nu în administrare, să ne transfere proprietatea, urmând ca peste câțiva ani de zile, după părerea mea, văzând maniera în care s-au dezvoltat porturile în Uniunea Europeană, acesta să devină cu caracter turistic. Eu am văzut asemenea porturi, inițial comerciale și ulterior devenite cu caracter turistic, la Lisabona, la Genova, la Rotterdam. Aceasta bănuiesc că a fost și una dintre motivațiile care i-a determinat să ne facă propunerea, o a doua fiind de a administra noi acest Port Vechi și de a avea beneficiile de pe urma lui, ca și municipalitate. Sincer să fiu, am fost mai mult decât plăcut surprins de această ofertă care a fost făcută. Am convenit s-o facem foarte repede, datorită tulburărilor care există în politica. națională.

Dl.Tiberiu Nemet

Meteo.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Tulburărilor meteo. Ca s-o putem face foarte repede, trebuie să ne exprimăm acordul de a prelua, urmând ca ea să fie dată printr-o hotărâre de guvern, care ulterior să fie aprobată printr-o lege. Asta înseamnă că, după ce se va da, noi, împreună va trebui să decidem formula în care vom administra acest Port Vechi, să vedem Consiliul de Administrație.

Dl.Tiberiu Nemet

Ce se întâmplă cu societățile din port, cum își desfășoară activitatea.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Binențeles, că noi preluăm Portul cu toate contractele care sunt acolo, că se schimbă numai proprietarul, dar contractele rămân în continuare cu.active, pasive și așa mai departe și va trebui să găsim exact formula optimă de gestionare a Portului Vechi. O chestiune care nu este ușoară, dar eu zic că este un început și municipalitatea, măcar o bucățică din tot portul, poate să-l dețină și să-l gestioneze. Asta înseamnă inclusiv dana de pasageri, care este.

Dl.Tiberiu Nemet

Adică, ei oricum plătesc taxe și impozite locale, cei care își desfășoară activitățile în Port. Acuma, danele de la 0 la 23, pe lângă chestia asta, administrăm noi, din punct de vedere al eficienței...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, exact.

Se fac comentarii în sală. (Vor fi în dezvoltare și proiecte..)

Dl.Tiberiu Nemet

Aia e altceva, domn'e ! Sigur că da !

Dl.Nicolae Nemirschi Aș dori să fac eu o precizare.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rog!

Dl.Nicolae Nemirschi

De fapt, e vorba și de o reparație istorică. După cum știți, Portul Vechi Constanța a fost al comunei Constanța, 1890-1960, fiind construit cu banii constănțenilor. E o reparație morală, pe de-o parte, dar, vizavi de ce spunea domnul consilier, PUZ-ul Peninsulă, pe care noi l-am aprobat acum doi

ani de zile, avea reglementări inclusiv pentru zona Portului Vechi. De asemenea, Master Planul, pe

care l-a adoptat Administrația Porturilor, are prevederi pentru urbanizarea Portului Vechi, prevede monumentele istorice care sunt acolo...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu vă fac o mărturisire. Să știți că atunci când apăruse Legea nr.10/2001, am căutat în arhive acte pentru a revendica Portul Vechi de la Ministerul Transporturilor ca și port construit de către Primărie. Am găsit ceva acte. Între timp însă a intervenit o modificare a Legii 10 care spunea că de la stat la stat nu se revendică și a murit așa. Da. Eu spun că este o inițiativă extraordinar de lăudabilă și de benefică pentru municipalitate și, ca atare, aveți proiectul în față.

Dl.Gheorghe Stoica

Punem întrebarea invers.

Cine este împotrivă ? Cine este pentru ? Abțineri ? Vă mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 22:

“Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru preluarea unui

pachet de minim 20% din acțiunile C.N.A.P.M.C.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța în vederea promovării unei hotărâri de guvern pentru preluarea unui pachet de minim 20% din acțiunile Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotriviri?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

La rugămintea domnului primar, revenim la punctul 19.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnul Mugurel Voinescu, aș vrea să ne facă o expunere. Este.nici eu nu am găsit aici la mapă, de-aia m-am enervat inițial, este.Dar înțeleg că dumneavoastră aveți regulamentul, este în hotărâre.

Dl.Nicolae Nemirschi

Este pe CD.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, îl aveți pe CD. Eu n-am, nu primesc pe CD, primesc numai hârtiile. Vreau ca dl.Mugurel întâi să ne facă o expunere și după aia să-l dezbatem, dacă este cazul, pentru că mie mi se pare un proiect benefic pentru oraș.

Dl.Mugurel Voinescu

Domnule primar, mai pe scurt, cred că nu este pentru nimeni o noutate că locuri de parcare în oraș nu mai există, nici printre blocuri, nici pe...Soluția găsită de noi, mai ales că apar tot mai multe solicitări pentru investiții noi, pe terenurile care au fost retrocedate și așa mai departe, care, la ora actuală, sunt blocate de regulamentul urbanistic care prevede că trebuie asigurate locuri de parcare.. ..Spre exemplu, pentru un bloc de locuințe - câte apartamente, atâtea locuri de parcare (atâtea mașini). Și atunci, există posibilitatea ca la parcările acestea dintre blocuri, care sunt supraaglomerate deja, să ne asociem cu persoanele fizice sau juridice care solicită aprobarea pentru o nouă investiție în zonă, ca să le modernizăm.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mugurel Voinescu

Ele vor fi aprobate, fiecare, când se aprobă PUD-ul respectiv.

Dl.Tiberiu Nemet

Deci, veniți punctual, pentru fiecare PUD în parte. Am ridicat problema, că nu era stabilit în hotărâre.

Dl.Mugurel Voinescu

Da. Și un alt aspect: vor fi modernizate și securizate, cu cartele de acces, așa cum există în toată lumea civilizată, supraetajate sau subterane, funcție de zonă. Cum noi nu avem posibilitatea să facem acest lucru, ne-am gândit la o asociere cu doritorii de investiții.

Dl.Tiberiu Nemet

Este remarcabil că vă gândiți la lucrurile astea. Totuși, legat de acest lucru, pentru că lipsa locurilor de parcare are repercursiuni asupra circulației pe arterele Constanței, m-ar interesa să știu dacă în perioada imediat următoare există intenția să veniți cu un studiu de circulație. A venit vara și nu se mai poate circula în Constanța.

Dl.Mugurel Voinescu

Dumneavoastră ați comandat un studiu de circulație.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnn' Mugurel Voinescu, sunteți unul dintre consilierii vechi și, la fel ca și mine, stiți că din '96 se tot face studiul de circulație.!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Știu. Cei care au câștigat licitația l-au finalizat, iar în cursul săptămânii viitoare ne vom întâlni cu șefii Poliției ca să stabilim ultimele detalii. Cei care sunteți doritori de a participa la discuție, sunteți bine veniți în Comisia de circulație, cu șeful Poliției și cu șeful Poliției Circulație. Este cert, și este o realitate faptul că s-a înmulțit numărul mașinilor în Constanța, dar în același timp este cert și este o realitate faptul că în loc să circulăm pe bulevard pe două benzi, circulăm pe una singură. Eu, acum 5 zile, am dat telefon șefului Poliției și l-am bălăcărit jumătate de oră, că nu mai puteam să mai plecăm de la Primărie: banda a doua ocupată pe bd.Tomis și stânga și dreapta; nici un polițist, nici o amendă. Și atunci, circulăm pe o singură bandă. A început să-mi dea explicații că: “Știți, că am agent. ...că n-am agent.că nu pot să-i deplasez. că, da' de ce nu facem noi să limităm parcările.” “Băi, ne'a comandante, zic, până când sucim noi tot orașul cu fundul în sus, ca să vedem ce ne-o spune studiul de citrculație, trimite niște agenți ca să amendeze și să fluidizeze...” Lucru care s-a întâmplat ieri sau alaltăieri. Nu știu dacă ați circulat alaltăieri: se circula lejer, pe ambele benzi. O fericire, era! Cum au plecat, de-acolo, polițiștii, cum s-a blocat banda întâi. Sigur, dacă înghesui tot numărul ăsta mare de mașini, care s-au pus pe o singură bandă, e.îndesată circulația. Însă joi, ne vom întâlni, inclusiv pentru a trata acest aspect. Eu știu că, n-am mai urmărit aici, dar discutasem să introducem și o hotărâre de consiliu cu ridicatul mașinilor. Este ? E în lucru! Ei, în ședința viitoare, în conformitate cu Cod rutier, pentru că la noi nu putem pune caracatițe, în alte orașe se pot pune, dar nu mai revin asupra discuției, o să vin să vă propun scoaterea la licitație a ridicatului mașinilor parcate neregulamentar.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu' primar, același lucru pe care l-ați sesizat aici, la intersecția de la Primărie, cu bd.Ferdinand, se întâmplă zilele astea la Mamaia, la Târgul de la Mamaia. Dacă vii din oraș.Dacă vii, când intri în stațiunea Mamaia, și vrei cumva să întorci, nu poți să întorci că scuarul este ocupat de mașini.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Se întâmplă și la “Balada”. La “Balada” sunt parcați în dană triplă. Nu mai ai pe unde să mai circuli decât pe linia de tramvai. Și toate diascuțiile astea.o jumătate de oră am țipat la șeful Poliției circulație, care mi-a motivat, mi-a răsmotivat, după care i-a raportat comandantului Pârjol. M-a sunat omul înapoi: - Da, domn'e, zice, știți că așa e.că aveți dreptate.că trebuie găsită o soluție. trebuie să ne implicăm, săăăă.” și a rămas să ne vedem joi, cu studiul de circulație, care să ne dea niște soluții, provizorii, de sensuri unice, dar, în același timp, să acționeze și Poliția. În viitoarea ședință de consiliu local o să vă propun povestea cu ridicatul mașinilor. Să vedem dacă o să le mai dea mâna să parcheze când le-o lua 7 milioane că le-a ridicat mașina.

Se fac comentarii în sală. (Asta e singura soluție - parcări supraetajate. subterane.)

Dl.Mugurel Voinescu

Mai am o singură rugăminte, pentru că tot mi-ați permis să vorbesc. E un amendament, pentru că s-a strecurat o greșeală: în titulatură și în textul hotărârii, am rugămintea ca în loc de “administrarea prin Confort Urban” să se scrie “gestiune delegată”. Prin hotărârea prin care am luat parcările, ni s-au transmis în gestiune delegată.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim, domnului director! Să votăm respectivul proiect. Cine este pentru, cu toate amendamentele de rigoare ? Împotriviri? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Trecem la punctul 23;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Lotizare teren în vederea construirii de locuințe P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1089/2 lot 3, teren în suprafață de 8290 mp, proprietate Fetisleam Ainur.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Lotizare teren în vederea construirii de locuințe P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1089/2 lot 3, teren în suprafață de 8233 mp, proprietate Fetisleam Ainur și Dogan, Mihălțean Ulcherși Tiberiu.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 24:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Lotizare teren în vederea construirii de locuințe P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/25 lot 1, teren în suprafață de 3393 mp, proprietate Fetisleam Ainur.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Lotizare teren în vederea construirii de locuințe P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/25 lot 1, teren în suprafață de 3393 mp, proprietate Fetisleam Ainur și Dogan, Petisleam Tanure.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 25:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire 2 imobile D+P+4-5E - locuințe, str.Dionisie cel Mic nr.2E, teren în suprafață de 1133 mp, proprietate Manu Cristian.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire 2 imobile D+P+4-5E - locuințe, str.Dionisie cel Mic nr.54C - al.Cerbului nr.2E, teren în suprafață de 1133 mp, proprietate Manu Cristian și Rodica.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 26:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și amenajări interioare imobil S+P+1E, bd.Tomis nr.79-81, teren în suprafață de 536,85 mp, proprietate CEC S.A. Sucursala Constanța”

5

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri ? Împotriviri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 27 este retras. Punctul 28:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință cu P+M - prestări servicii, str.Năvodului nr.6, teren în suprafață de 826 mp, proprietate Cosma Filip.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință cu P+M - prestări servicii, str.Năvodului nr.6, teren în suprafață de 826 mp, proprietate Cosma Filip și Anișoara.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ?Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 29 este retras de inițiator, 30 este retras de inițiator. Punctul 31:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.433/2003 privind aprobarea

documentației Plan Urbanistic de Detaliu - Construire sediu cu funcțiuni multiple, str.B.P.Hașdeu nr.53, teren în suprafață de 1429,94 mp, proprietate U.D.T.T.M.R.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotriviri? Abțineri ?Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 32:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.703/2005 privind aprobare PUD -amplasare spații comerciale parter, zona Spital Județean, str.Nicolae Iorga nr.83D, teren în suprafață de 43,50 mp, proprietate Petrache Aleus.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.703/2005 privind aprobare PUD -amplasare spații comerciale parter, zona Spital Județean, str.Nicolae Iorga nr.83D.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotriviri? Abțineri ?Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 33:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire șoproane depozitare cherestea, incintă Port Constanța Nord, teren în suprafață de 1750 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC investitor SC Casa Pheonix SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire șoproane depozitare cherestea, incintă Port Constanța, teren în suprafață de 4392,4 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC .”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se împotrivește? Cine se abține ?Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 34:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Lotizare teren pentru locuințe P+1E+M, zona Palazu Mare, parcela A 325/4, teren în suprafață de 8000 mp, proprietate Crăciun Florin.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ?Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 35:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+2E, Palazu Mare, Parcela A 586/2/44/1/2, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Marin Adrian.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri ? Împotriviri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 36:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+2E cu cabinet medical la parter, Palazu Mare, parcela A 586/2/44/1/1, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Marin Alexandrina.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se împotrivește? Abțineri ?Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 37:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E și spațiu comercial la parter, str.Sandu Aldea nr.97, teren în suprafață de 232,47 mp, proprietate Chioaru Aurelia.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se abține ? Cine se împotrivește? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 38:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCLM nr.423/2003 privind aprobare PUD - spațiu comercial, al.Topolog nr.2, teren în suprafață de 357,80 mp, proprietate SC Antemad Eximp SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCLM nr.423/2003 privind aprobare PUD - extindere spațiu comercial cu depozit și rampă aprovizionare, al.Topolog nr.2.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se abține ? Cine se împotrivește? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 39:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter, str.Ion Borcea nr.20A, teren în suprafață de 174,57 mp, proprietate Goff Giancarla Gianina.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter, str.Ion Borcea nr.20A, teren în suprafață de 174,57 mp, proprietate Goff Giancarla Gianina și Laurențiu.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri ? Împotriviri? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 40:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, str.Războieni nr.105, teren în suprafață de 130,14 mp, proprietate Pale Ștefan.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, str.Războieni nr.105, teren în suprafață de 130,14 mp, proprietate Pale Ștefan și Gabriela.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ?Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 41:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Lotizare teren pentru locuințe, str.Crișului, parcela A 656/17/3/1, teren în suprafață de 7000 mp, proprietate Bira Mihu.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotriviri? Abțineri ?Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 42:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere anexă pentru amenajare garaj și supraetajare locuință parter, str.Crișana nr.7, teren în suprafață de 128,50 mp, proprietate Guțu Mihalache.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere anexă pentru amenajare garaj și supraetajare locuință parter, str.Crișana nr.7, teren în suprafață de 130 mp, proprietate Guțu Mihalache.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ?Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 43:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, str.prel.Meșterul Manole lot 46, teren în suprafață de 250 mp, proprietate Hanu Eugen.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, str.prel.Meșterul Manole lot 46, teren în suprafață de 250 mp, proprietate Hanu Eugen și Izabela Mariana.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se împotrivește? Cine se abține ?Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 44:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil P+!e - hală producție și depozitare decorațiuni pentru torturi, bd.I.C.Brătianu nr.131, teren în suprafață de 1280 mp, proprietate SC Trygla LTD SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 45:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe S+P+5-7E, bd.I.C.Brătianu nr.61 bis, teren în suprafață de 460 mp, proprietate SC Medgaz SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe D+P+5-7E, bd.I.C.Brătianu nr.61 bis, teren în suprafață de 460 mp, proprietate SC Medgaz SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se împotrivește? Cine se abține ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 46:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil S+P+M+2E - spațiu comercial, show-room și apartamente, șos.Mangaliei nr.118-120, teren în suprafață de 626,40 mp, proprietate SC Gamaro Construct SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se împotrivește? Cine se abține ?Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 47:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire sediu firmă S+P+1E, str.Pandurului nr.48A, teren în suprafață de 40 mp, proprietate SC Universal Malex SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se abține ? Împotriviri ?Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 48:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare locuință parter, str.Mircea cel Bătrân nr.134 A, teren în suprafață de 161,78 mp, proprietate Staicu Gheorghe.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se împotrivește? Cine se abține? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 49:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare locuință parter, str.Crișului nr.13, teren în suprafață de 200 mp, proprietate Lefter Jana.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotriviri ? Abțineri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 50:

„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.226/2007.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă ? Abțineri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 51:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere, modernizare și schimbare funcțiune locuință și vopsitorie auto în cabinet medical oxigenoterapie-cameră hiperbarică, str.Sabinelor nr.33, teren însuprafață de 318 mp, proprietate Ion Ion.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere, modernizare și schimbare funcțiune locuință și vopsitorie auto în cabinet medical oxigenoterapie-cameră hiperbarică, str.Sabinelor nr.33, teren însuprafață de 318 mp, proprietate Ion Ion și Zamfira.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotriviri ? Abțineri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 52:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință D+P+1-2E și piscină, str.Tabla Buții nr.1C, teren în suprafață de 265,45 mp, proprietate Muhscină Sorin.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se împotrivește ? Cine se abține? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 53:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire imobil locuințe colective P+6-7E, str.Dionisie cel Mic nr.52C, teren în suprafață de 1018 mp, proprietate Bela Constantin conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1247/2006 și 1246/2006, notar Grosu George.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe colective P+6-7E, str.Dionisie cel Mic nr.52C, teren în suprafață de 1018 mp, proprietate Bela Constantin și Maria.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se împotrivește ? Cine se abține? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 54:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare locuință parter, str.Războieni nr.66, teren în suprafață de 195 mp, proprietate Radu Ion.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare locuință parter, str.Războieni nr.66, teren în suprafață de 195 mp, proprietate Radu Ion și Georgeta.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se împotrivește ? Abțineri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 55:

„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.129/2001.” -    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

Dl.Horia Caliminte

Aici aș vrea să fac o precizare.

Dl.Gheorghe Stoica Vă rog, domnu' consilier!

Dl.Horia Caliminte

Deci, este vorba despre PUD-ul Mamaia în această hotărâre și aș vrea să menționez că PUD-ul prevede dezvoltarea zonei Perla -Select cu parter plus mansardă, ceea ce mi se pare total inadecvat pentru această zonă, ca fiecare să înceapă să dărâme acele snake-baruri și terase, magazine, care sunt acolo, și să construiască de fapt același magazine pe care să vină cu o terasă ...cu o mansardă. O mansardă care ce vrea să însemne ? Nimic! Deci, aș dori ca în această zonă să se facă într-adevăr o modificare, dar la un anumit mod. Un mod civilizat și corect, cum îl văd eu, e un P+2E care să fie făcut cu un proiect impus de Primărie. Să nu vină fiecare acolo cu tot felul de idei și să iasă o varză! Aș dori ca în acest context să se facă un amendament la acest proiect de hotărâre, care să fie, în acest fel, normal și civilizat.

Dl.Gabriel Valentin Pîrvulescu

Un amendament în ce sens ?

Dl.Horia Caliminte

Deci, în loc de P+M să avem P+2E.

Dl.Gabriel Valentin Pîrvulescu

Dar noi nu putem să schimbăm regimul de înălțime acuma, pentru că hotărârea asta are un aviz de Mediu, obținut cu câteva luni înainte.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Horia Caliminte

Eventual, putem să.

Dl.Gabriel Valentin Pîrvulescu

Aprobăm P+M acolo, dar direcția de urbanism să nu elibereze nici o autorizație de construcție cu P+M până nu analizăm și studiem propunerea dumneavoastră: să venim cu un proiect unic acolo cu P+2 sau P+1. Dar trebuie făcut studiu. Oricum, acuma nu putem să luăm decizia să mărim regimul de înălțime, că nu avem aviz de Mediu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, cred că are dreptate.Problema este următoarea: pentru toată modificarea asta a PUD-ului Mamaia s-a făcut un studiu de mediu cu studiu de impact, la Galați, cu tot tacâmul.tot ce presupune.Povestea asta a durat vreo patru luni de zile. Ori, modificarea regimului de înălțime presupune, automat, să ai, înainte, aviz de la Mediu. Dacă noi facem acum, aici, modificarea regimului de înălțime fără ca în avizul de la Mediu să fi fost studiat acest lucru, riscăm să poată fi contestată de către Prefect toată modificarea de PUD. Ori, ceea ce propune dl.Pîrvulescu, propune s-o lăsați așa, să ne gândim, pentru că deja trebuie să lucrăm la o altă modificare a PUD-ului Mamaia, și e normal, că stațiunea e vie, se mișcă. Și atunci, să nu eliberăm noi, ca executiv, autorizații, oricum, nici nu aveam când în vara asta, pentru P+M și ca în viitoarea modificare de PUD să trecem P+2, obținând, înainte de votul consiliului însă, acordul de Mediu.

Se fac comentarii în sală. (Plus parcaje, plus...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru ? Inițial ! Împotriviri? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 56 este retras de către inițiator. Punctul 57:

5

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil apartamente P+4E, str.Sabinelor nr.23, teren în suprafață de 280 mp, proprietate Cămară Dan și Rodica Silvia.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 58:

„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.481/2005 - PUZ Campus.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind actualizarea HCLM nr.481/2005 privind modificafrea HCLM nr.381/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal Campus Universitar Constanța.”

5

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine se abține ? Împotriviri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 59:

„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.214/2001 privind aprobare PUD -Laborator înghețată, zona Baba Novac, parcela A 672/7 lot 2+3, teren în suprafață de 2666 mp, proprietate SC Elion Import Export SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.214/2001 privind aprobare PUD -Laborator înghețată, zona Baba Novac, str.Prelungirea Barbu Delavrancea nr.9A, parcela A 672/7 lot 2+3, teren în suprafață de 2666 mp, proprietate SC Elion Import Export SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotriviri? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 60:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.215/2001 privind aprobare PUD -Spațiu comercial P+1, str.Suceava nr.2C, teren în suprafață de 150 mp, proprietate Zeinedin Ravie.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotriviri? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 61:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil D+P+7E - birouri și locuințe, bd.Mamaia nr.158, teren în suprafață de 440 mp, proprietate SC Grain Sistem Service SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotriviri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 62:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire hală utilaje agricole, extravilan, parcela A 604/3/2/1, teren în suprafață de 3000 mp, proprietate SC Vicomimpex SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotriviri? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 63:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire 3 copertine depozitare cherestea, incintă Port Constanța Nord, teren în suprafață de 13766,20 mp, domeniu de stat aflat în administrarea CN APMC.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 64:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.588/2005 privind aprobare PUD -Lotizare Compozitori, str.Eliberării.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 65:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire seră legumicolă, depozit și spații anexă, Viile Noi, parcelele A 1016/1 și 1016/2/5, teren în suprafață de 6000 mp, proprietate SC Celco SA.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotriviri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 66:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Amenajare plajă, stațiunea Mamaia.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

La punctul 66 - PUZ amenajare plajă municipiul Constanța, sunt comentarii de făcut?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Avem aici reprezentanții Asociației Patronale Mamaia. Eu am avut discuții, în mai multe rânduri, cu ministrul Turismului și cu d-na secretar de stat Varga. Dumnealor sunt deschiși și dispuși să asculte punctele noastre de vedere și ale hotelierilor și să găsim soluția cea mai bună. O să-mi permit să vă fac, în vreo trei minute, o scurtă expunere a situației. Având în vedere prostia care s-a făcut acum un an de zile, când ministra Mediului a concesionat plajele pe 10 ani, niște fâșii mari de plaje, fără să țină cont de nimic, suntem în următoarea situație și postură: hotelierii, toți, sunt nemulțumiți că nu pot exploata plaja din fața lor și că nu pot vinde serviciile cu tot cu șezlonguri. În același timp însă, sunt anumite zone unde se pune întrebarea dacă turiștii nu sunt deranjați de faptul că nu pot să-și cumpere o cafea și un suc de la o locație mai apropiată, cum erau beach-barurile. Iar, anul trecut, dată fiind hotărârea de guvern prin care fiecare construia cum vroia, beach-barurile astea au devenit discoteci și duduiau toată noaptea și deranjau hotelurile și este un talmeș-balmeș. Cei de la minister mi-au făcut următoarea întrebare, pentru că domnii de la Apele Române iar n-au binevoit să se prezinte aici...

Dl. Valentin Șerbănescu

A venit. Dânsul este domnul director tehnic de la Direcția Apelor Dobrogea-Litoral.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

N-am știut. Îmi cer scuze! Mi-au făcut următoarea propunere....Stați, că întâi vorbesc eu și

după aia, dacă sunt întrebări, vi le punem....Ca să aprobăm acest PUZ pe plaje, cu următoarele

amendamente, și vă rog dl.Nemirschi să mă corectați unde greșesc:

1    - distanța dintre beach-baruri, care este stabilită prin lege la 150 m între ele, să fie aceeași ca și distanța de la activele existente și terasele existente de beach-baruri;

Pentru că este ilogic ca să pun două beach-baruri, unul lângă altul la distanță de 150 de metri, iar beach-barul nou să-l pun la o distanță de 50 de metri de o terasă deja existentă. Și ăsta este primul amendament.

2    - să fie retrase de la zona de faleză înspre centrul plajei;

Corect?

Dl.Nicolae Nemirschi

Nu, deci ele trebuie să fie spre gardul de piatră.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, este o prostie să fie spre gardul de piatră. E o prostie, domnule viceprimar! Păi, dacă eu le duc la gardul de piatră, le pun degeaba pe plaje ! Dacă de la apă și până la gardul de piatră eu am o sută de metri și duc beach-barul la gardul de piatră, fac terasă pentru trecătorii de pe faleză. Eu n-am intenția să fac terasă pentru trecătorii de pe faleză. Eu am interesul ca cel care stă la plaje să facă o sută de metri, maximum, să poată să-și ia un suc sau o înghețată. E o prostie, ce-mi spuneți, cum au făcut și ăia anul trecut, le-au pus lângă faleză !

Dl.Nicolae Nemirschi

Nu vă spun eu, vine hotărârea de guvern și...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E proastă hotărârea de guvern, atunci! Păi, dacă hotărârea de guvern spune să fie lângă faleză....

Dl.Babu - director tehnic DADL Nu spune așa ceva hotărârea de guvern !

Dl.Tiberiu Nemet Nu poa' să spună așa ceva !

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spune sau nu spune ?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dei, dacă nu spune așa ceva, părerea mea, ca ele să fie amplasate la jumătatea distanței...Și-aș vrea să notați, doamnă, că astea sunt amendamente la ...

D-na Marcela Enache

Le noteaz.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La jumătatea distanței dintre apă și gardul care mărginește faleza de promenadă. Bun. Un alt amendament.. .Care mai era, domnu'...?

Dl.Nicolae Nemirschi

Nerecunoașterea vecinătăților dintre domeniul privat al municipiului și planurile pe care le-au prezentat la comisie.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, vă întreb, privitor la acest punct: deci, noi am semnat în 200..3. Când le-am semnat ?

Dl.Nicolae Nemirschi

În 2000, cu niște adiționale :2001, 2002, 2003.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vecinătatea dintre municipalitate și Apele..Linia de demarcație. Noi, terenul nici nu l-am intabulat. Dumneavoastră ați venit cu un PUZ care se așează.pe anumite locuri se suprapune peste terenul Primăriei. Ce opinii aveți, aici am eu să vă întreb.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Deci, documentația pe care am făcut-o eu se referă doar la amenajare. Ar putea fi aprobată cu amendamentul că se vor respecta..

Dl.Nicolae Nemirschi

Aveți.?

Dl.Babu -director tehnic DADL

Limitele.Pentru că este făcută provizoriu.

Dl.Nicolae Nemirschi

Aveți.?

Dl.Babu - director tehnic DADL

Noi suntem în stadiul de elaborare.

Dl.Nicolae Nemirschi

Aveți.?

Dl.Babu - director tehnic DADL

Până la definitivarea acestei documentații se poate aproba PUZ-ul, cu amendamentul ca să se respecte limitele din procesele-verbale provizorii.

Dl.Nicolae Nemirschi

Exact despre asta vorbim. Deci cu amendamentul. Situația existentă, pe care ați pus-o pe planuri, da?, presupune încălcarea domeniului privat al municipiului. Deci, acolo, obiectul PUZ-ului nu mai respectă... Acesta este amendamentul. Deci, se vor respecta vecinătățile cu procesele-verbale.

Dl.Gabriel Valentin Pîrvulescu

Eu am o propunere, în sensul ăsta, ca PUZ-ul să stabilească, în redactarea lui, ca limitele de proprietate, se poate face acest lucru, să fie cele menționate în procesele-verbale.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ibraim Temur

Asta este o problemă care face parte din dreptul civil. Este clar încălcată proprietatea altuia.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Nu, da' PUZ-ul poate să stabilească și delimitarea asta.

Se fac comentarii în sală. (Da, mă rog, mă angajez că în viitor recunosc.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mă rog, ăsta-i amendamentul, da? PUZ-ul se referă numai..

D-na Marcela Enache

Se vor respecta vecinătățile menționate în procesele-verbale de vecinătate semnate anterior.

Dl.Nicolae Nemirschi

Și cu obiectul de activitate, trebuie să stabilim.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Obiectul de activitate.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați, ca să termin, să vă spun că.    ! Obiectul de activitate pentru aceste beach-baruri este

vânzare băuturi răcoritoare non-alcoolice.

Se fac comentarii în sală. (Sau slab alcoolice.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu. Non-acoolice, niciun slab alcoolizate! Dacă vrea bere, se duce pe terasă și bea, frumos, bere la masă!

Se fac comdentarii în sală. (Da, corect.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, ăsta este obiectul care...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu'.. .haideți să vă lămuresc. Noi încercăm.. .Numai puțin și vă las, domnule consilier. Noi încercăm ca acestea să aibe într-adevăr funcțiunea de beach-baruri. Dacă noi lăsăm acolo bere, eu vă garantez că ele, prin faptul că se consumă bere, vor deveni discoteci sau cluburi care se vor întinde și noaptea.

Se fac comentarii în sală. (E corect.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă vor fi numai răcoritoare, e clar că nu mai stă nimeni la 10 noaptea să bea suc acolo și cu muzică.

Se fac comentarii în sală. (Plus lipsa toaletelor.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Plus lipsa toaletelor. Exact. Bun. Dacă va fi votat, trecem și acest amendament.

Dl.Gabriel Valentin Pîrvulescu

Fără muzică. Să stabilim programul...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu cred că este bine. Acuma, vreau să mă consult și cu dumneavoastră. S-a pus problema ca ele să fie și fără muzică. Eu, personal, nu cred că este bine.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați puțin ! Nu amestecați programul lor de funcționare cu criteriile pe care noi le punem acum. Eu cred că trebuie să lăsăm... Și Ceaușescu băga Radio-vacanța pe plaje !

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Exact. Însă eu nu știu în ce măsură putem trece în PUZ, și asta vă rog să-mi spuneți dumneavoastră, doamna Enache și cei care sunteți la comisie, ca ele să fie închise...să se închidă funcționarea lor la 7 seara.

Dl.Nicolae Nemirschi

O reglementăm noi, prin autorizația de funcționare.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă în partea scrisă a PUZ-ului prevedem și acest lucru, că ele vor funcționa până la ora 7, are ceva ? Se poate, domnu'... ?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Trebuie să spui și ce se întâmplă dacă agentul economic respectiv nu respectă programul. Se fac comentarii în sală. (Își asumă riscurile.)

Dl.Tiberiu Nemet

Care riscuri, domn'e? Nu lăsați în ceață! Deci, trebuie să stabilim clar: nu respectă așa..se întâmplă așa.Deci trebuie prevăzute și sancțiunile.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu putem să stabilim printr-o hotărâre prin care aprobăm PUZ-ul, elementele coercitive.

Dl.Tiberiu Nemet

Nu, da' era vorba de autorizație!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aia, sigur, i se ridică autorizația de funcționare!

Se fac comentarii în sală. (Și cu muzica.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aia o să.Am mai discutat, pentru că cei de la turism urmează să .vor avea în lucru o lege a turismului, peste care m-am uitat. Și vor s-o dea ca și hotărâre de guvern, ca să poată funcționa în această vară, care va reglementa și activitatea.cu muzica și așa mai departe. Și acolo o să trecem inclusiv aceste elemente coercitive, că, dacă se depășește programul de funcționare să fie prevăzut în mod expres în lege că se închide. Dar nu putem prin PUZ. Eu zic să trecem și acest amendament în...

D-na Marcela Enache

Avem HCLM nr.500 care a rămas, în parte, în vigoare.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, doamnă! Haideți să lămurim asta cu PUZ-ul întâi și după aia lăsăm...Deci, treceți că vor funcționa până la ora 7 seara...

Se fac comentarii în sală. (Până la 8, 9.)

Dl.Nicolae Nemirschi

Pentru serviciile de curățenie pe plaje, aveți niște ore?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Până la 8 ? Eu zic că până la 20,00 că nu e...Vă spun eu, din iulie deja se întunecă...

Dl.Babu - director tehnic DADL

Maxim 20,00. E suficient.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Treceți și amendamentul ăsta. Acuma, cu toate aceste amendamente, vreau să vă întreb, domnilor hotelieri, care este opinia dumneavoastră. Este în regulă să aprobăm sau nu este în regulă să aprobăm ?

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu' primar, am și eu un comentariu la...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Imediat! Stați să spună opinia și după aia...

Dl.___________

Suntem de acord, cu o mică observație vizavi de programul de funcționare. Cred că ar fi bine să stipulăm că pot funcționa între orele 8,00 - 20,00, pentru că, altfel, se pot închide la ora 20,00 și se deschid la ora 20,05 , cum s-a mai întâmplat.

Dl.Nicolae Nemirschi

Corect.

Consilierii sunt de acord.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnilor, am și eu un comentariu la PUZ-ul ăsta. Având în vedere că Direcția Apelor Dobrogea-Litoral a găsit de cuviință să trimită un reprezentant, a venit dl.Babu, n-a venit dl.Manafu...

Se fac comentarii în sală. (Suntem onorați!)

Dl.Tiberiu Nemet

În fine, vreau să vă spun că dumneavoastră, ca orice agent economic care are în administrare sau în proprietate o bucată de teren, deci dumneavoastră aveți plaja, noi trebuie să ne spunem punctul de vedere vizavi de ce se va face pe acea suprafață de teren, respectiv plaja. Să știți că pe noi ne intresează, mai mult decât pe dumneavoastră sau pe cei care reprezintă la ora actuală Guvernul, ce se întâmplă în Constanța, că oamenii vin în Constanța. Să nu credeți că este cineva aici care să vrea să pună frână unei astfel de inițiative. Nu, domn'e ! Noi, în cel mai rău caz, ne întrebăm de ce veniți la începutul lunii iunie cu PUZ-ul stațiunii Mamaia. Deci, din punctul nostru de vedere, asta ar fi o întrebare. Că mai stăm puțin, aprobăm PUZ-ul și mai stă 30 de zile la Prefectură, până începi, vine

toamna, da? Haideți ca s-o luăm în ordine, nu, domnu primar ? Trebuie să stea hotărârea...Hai să zicem că vorbim cu dl.prefect, că, vorba aia, e de la dumneavoastră....

Se fac comentarii în sală. (E apolitic.)

Dl.Tiberiu Nemet

Mergem mai departe. Deci, în momentul în care dumneavoastră veniți cu o astel de solicitare, cu PUZ-ul, noi trebuie să-l analizăm, da ? Ce se întâmplă, domnu' director, de până acuma reprezentanții dumneavoastră n-au semnat delimitarea dintre domeniul public al nostru și plajă ?

Dl.Gheorghe Stoica

Ce-au făcut ?

Dl.Tiberiu Nemet

Ce-au făcut ?

Dl.Babu - director tehnic DADL

Referitor la aceste amendamente, vreau să vă spun că am și eu două obiecțiuni la ele, dar după ce vă răspund la întrebări. Referitor la PUZ, într-adevăr, am venit în ședința de Consiliu Local cam târziu și pentru asta ne cerem scuze. Dar vreau să vă propun o soluție. Ca urmare a actelor normative, care au fost promovate în anul anterior, respectiv Ordonanța de Urgență nr.19/2006, există construcții pe zonele de plaje concesionate și, dacă se aprobă PUZ-ul, ele vor fi autorizate, respectiv foișoarele pentru Salvamar. Deci, este o chestie complexă. Deci, nu e vorba aici numai de activitatea de agrement. E vorba și de curățenie, e vorba și de siguranța turiștilor - punctul de prim ajutor și de salvare. Acum, referitor la documentația de cadastru. Măsurătorile le-am efectuat anul trecut, numai că

ne-am....În momentul în care am depus documentația la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

ni s-a spus că există pe întregul litoral, de la digul de Sud al Portului Chilia și până la Vama Veche, există foarte multe zone, anumite parcele ale căror ridicări topo au fost făcute eronat...

Se fac comentarii în sală. (Dar noi discutăm de Constanța.)

Dl.Babu - director tehnic DADL

Este vorba de aceeași situație. Și atunci...E vorba de căteva sute de astfel de parcele. Identificarea acestor parcele, și coordonatele pentru aceste parcele, trebuia s-o facă Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Dumnealor au spus că nu au suficient personal ca să facă acest lucru și ne-au transferat această sarcină tot nouă. Deci, până când nu vom identifica amplasarea pe teren a celor câteva sute de parcele, nu vom putea înainta documentația de cadastru. Este o treabă care va dura, probabil, până la sfârșitul anului 2007.

Dl.Tiberiu Nemet

Da', domnul director, eu aș vrea să mai fac o mică paranteză și cu asta am terminat. Știți din ce cauză am ajuns aici ? Știți din ce cauză au venit reprezentanții hotelierilor în ședița de consiliu ? Datorită unei prostii ! Nu știu...nu știu cine a făcut această prostie, dar dânșii, dânșii care sunt reprezentanții hotelierilor aici, și de fapt cei care prestează activitate turistică n-au nicio legătură cu plaja, că plaja a luat-o alții. De-aia vin oamenii și sunt disperați că le pleacă...că nu le vin turiștii, că le pleacă, că e muzică până la 24,00, că se transformă plaja în discotecă și așa mai departe. Nu?

Dl.Nicolae Moga

Domnu' consilier, haideți să închidem...

Dl.Babu - director tehnic DADL

Dacă-mi permiteți...?!

Dl.Nicolae Moga

Regia Apelor Române trebuie să înțeleagă că nu este atestat...da? și că trebuie să aibă respect față de autoritatea locală. Da?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Moga

Și vreau, pe lângă toate criticile care le-am adus, să-i și felicit pentru începutul de sezon, pentru curățenia plajelor. Dacă o țineți tot așa, este bine și noi vă dăm tot concursul. Dacă respectați autoritatea locală, e-n regulă, dacă nu, atunci o să facem....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Dacă-mi permiteți.?!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Hai că..am preluat eu conducerea aici.

Dl.Babu - director tehnic DADL

E vorba de două obiecțiuni la amendamentele..la distanțele de la beach-bar la terase. Dumneavoastră spuneți 150 de metri. În condițiile astea, înseamnă că nu se mai aplasează absolut niciun beach-bar.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da' dumneavoastră de ce ați propus, între ele, să fie 150 de metri ?

Dl.Babu - director tehnic DADL

Între ele, 150 de metri, înseamnă că fiecare beach-bar are o rază, într-o parte, spre Sud, și înspre Nord, de circa 75 de metri. Distanța de 50 de metri față de construcțiile care sunt.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Nu, nu.Stați, că n-am înțeles.

Dl.Babu - director tehnic DADL

La limita plajei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domn' Nemirschi !

Dl.Babu - director tehnic DADL

A fost ca...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' Nemirschi, ce dracu, suntem ingineri, între ele, o sută.?!

Dl.Nicolae Nemirschi

E geometrie.

Dl.Radu Ștefan Mazăre E geometrie. Ce-ia aia, 70 sau 150 ?

Dl.Nicolae Nemirschi

Vreau și eu o planșă cu reglementarea. 75 între ele. Care fac 150, de fapt. Deci, dacă fac două cercuri de 75, ele sunt la 150. E geometrie simplă, asta.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, între ele. Între punctul A și punctual B - 150 de metri!

Dl.Babu - director tehnic DADL

Înseamnă că fiecare administrează câte 75 de metri.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu nu v-am întrebat asta. Eu v-am întrebat de ce-ați propus între ele 150 de metri, și vă rog să-mi răspundeți !

Dl.Babu - director tehnic DADL

Pentru că.Ideea a fost că.Noi am gândit că 75 de metri este distanța, să spunem, cea mai mare, da?, pe care i-o las. beach-barul devine eficient. Dacă distanța trece de 75 de metri, după aia este mult prea mare și atunci turiștii nu mai pot fi serviți.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Distanța de 50 de metri față de terasă, de construcțiile care sunt la limita plajei, am considerat că e necesar, ca minima la care beach-barurile să nu deranjeze terasa.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu, nu. Stați puțin! Dacă ați spus că v-ați gândit, pe raza dumneavoastră, că un beach-bar poate deservi un turist la 70..75 de metri, păi același lucru se aplică.pentru că dumneavoastră cu beach-barul deserviți mai puțin decât deservește ăla cu terasa. Ăla cu terasa, poate deservi și el la 75 de metri și de la 75 de metri preia ăla cu beach-barul. Logic !

Dl.Babu - director tehnic DADL

Pentru că servirea turiștilor o fac numai cei cu beacli-barurile...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' de ce v-ați gândit la lucrul ăsta? Ăla cu terasa, ce face?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ia întrebați-i și pe.. Dl.Butnaru, mai este în sală? Este. Ăla cu terasa, ce face ? Pe cine deservește ăla cu terasa ?

Se fac comentarii în sală. (Tot plaja.)

Dl.Babu - director tehnic DADL

Cel cu terasa deservește turiștii de pe promenadă..

Se fac comentarii în sală. (Aia-i altă treabă.)

Dl.Felix Stroe

Dar n-ar fi bine ca Apele Române să se gândească la alte probleme și aceste aspecte să le analizeze Consiliul Local ?

Dl.Dănuț Moisoiu

Dacă-mi permiteți, să vorbesc și eu ?!

Dl.Gheorghe Stoica Vă rog frumos, domnu'.!

Dl.Dănuț Moisoiu

Un PUZ se referă, întotdeauna, la un amplasament direct, fiind reglementat juridic. Ce votați dumneavoastră acuma că “ conform proceselor-verbale” nu este normal. Deci, noi votăm un PUZ fără amplasament. Deci, amplasamentul, am înțeles că nu corespunde pentru că vine peste proprietatea privată sau publică a municipiului Constanța. Dacă vreți să votați un PUZ suprapus..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu.

Dl.Dănuț Moisoiu

Îl legiferați.

Dl.Nicolae Nemirschi

Păi, asta este amendamentul de mai devreme, în care să spunem: “se votează cu excepția zonelor.” Am de la 1 la 8.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, domnu'....

Dl.Nicolae Nemirschi

Domnu' Calotă, aveți de la 1 la 8.. .zonele nedelimitate clar?

Dl.Dănuț Moisoiu

Acele procese-verbale care sunt întocmite în 2001 nu-și fac efectul dacă aprobați punctual.

Dl.Nicolae Nemirschi

Păi, tocmai, îl aprobăm cu .S-a spus foarte clar: limitele PUZ-ului sunt limitele stabilite prin procesul-verbal.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu, noi.dumnealor au venit.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Nemirschi

Deci, pe acest plan, cu amendament, se duce la Primărie, se trage o linie, se reface și ăla pleacă la avizat.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Este exact același lucru ca atunci când intră în consiliul local un PUD cu P+10 și consiliul local stabilește “Nu” , P+7.

Dl.Nicolae Nemirschi

Exact. Și se reface planul.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu' primar, aicea, noi putem să ne spunem punctul de vedere concret, domn'e! Pe planșă! Domnu' director, deci, noi spunem aicea.dumneavoastră ați venit cu o propunere.ceva, așa, din 150 de metri în 150 de metri, care pentru mine nu spune nimic! Dumneavoastră trebuia să veniți cu planul și noi să spunem aici:”Uite, domn'e, aici unde ai pus dumneata beach-bar, aici nu-i beach-bar.Uite, aici e beach-bar, aici, aici și aici și bună ziua!”, nu mai lăsăm la.latitudinea.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Domn'e, stați puțin ! Deci, dumneavoastră..Deci, noi am venit acuma și am spus că aia, c-or fi, beach-baruri la 150 de metri...Nu. Deci, dumneavoastră, din punctul meu de vedere, trebuia să veniți, concret, să-i punctăm și să facem amendamente de la caz la caz, domnu'. Adică, dumneavoastră veniți cu 15 beach-baruri și nouă ne ies 10...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Noi am anexat planurile cu amplasarea beach-barurilor, grupurilor sanitare, a zonelor de agreement.Cu amplasarea lor exactă.

Dl.Tiberiu Nemet

Da, dumneavoastră ați venit cu amplasarea lor exactă făcând, să zic așa, o adunare din 150 de metri în 150 de metri!

Dl.Babu - director tehnic DADL

Nu, nu, nu.S-a ținut cont și de acei 150 de metri între beach-baruri, cât și de distanța minimă prevăzută în Ordonanța 19, care a fost aprobată prin Legea nr.274, de distanța minimă de la beach-baruri la construcțiile care sunt .

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Păi și de unde știți că sunt acolo și nu se acoperă..când sunt anumite zone care se suprapun.?

Dl.Aurel Butnaru

Nu e adevărat. Au venit cu ele lipite de construcțiile existente. Vă spun eu. Nici 5 metri nu aveau de lângă terasa Savoiului sau Cleopatra.

Dl.Tiberiu Nemet

I-auziți!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sigur, problema.Deci, domnilor, noi trebuie să o deblocăm, într-un fel sau altul, că deja suntem în sezon. Că a cui e vina, că de ce au făcut licitația așa, că.nu mai discutăm. Problema este dacă aprobăm în condițiilea astea, de 150 de metri între ele și 150 de metri distanță până la terasele existente.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am spus.Se reface planul! Am spus că ele vor fi poziționate pe linia mediană dintre faleză și plaje. Da ? Se trage linia acolo, se iau și se așează din nou pe..din 150 în 150.

Se fac comentarii în sală. (Corect!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Unde iese beach-barul, iese; unde nu iese, că nu bate la 150 de metri, ura! Liber! Asta e toată

discuția.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cu condițiile: cu muzica, cu închisul și așa mai departe. Da...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sigur, e o situație anormală, da' asta e, dacă vreți să-i dăm drumul ! Eu însă, domnu'director, vreau să vă spun o problemă și vă atrag atenția că veți intra iar în conflict și cu Consiliul Local și cu hotelierii. Există beach-baruri construite anul trecut, în baza ordonanței pe care ați susținut-o și ați înaintat-o, care nu respectă suprafața, care au fost transformate în terase și pe care noi, din punct de vedere legal, nu putem să le dărâmăm acum. Și vă dau un simplu exemplu: terasa, cârciumă, discotecă - Tan-Tan, vizavi de Castel. Cu aia ce facem ? E-adevărat sau nu ?

Dl.Babu - director tehnic DADL

Probabil că o să începem demersurile pentru demolarea ei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă rog frumos ! Aveți foarte multe care nu se vor încadra și care nu se încadrează în ceea ce stabilește acest PUZ, așa cum decidem, dacă-l va vota Consiliul Local. Dumneavoastră sunteți administrator și, vă rog, nu ne puneți în postura de a vă da amenzi dumneavoastră.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Babu - director tehnic DADL

V-am spus, e o problemă cu distanța de 150 de metri față de terase, pentru că în PUZ-ul nostru sunt circa 35 de beach-baruri față de circa 105 câte am avut în anul 2005. Deci, prin legislația promovată.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Cam 105 erau în ..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Nemirschi

Erau de 2/2 și vindeau numai înghețată și suc.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domn'e, nu mai încercați să ne convingeți, pentru că sunt..

Dl.Babu - director tehnic DADL

Nu, nu, există o mare discuție cu privire la distanța...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu v-am înțeles. Spuneți că.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Haideți să vă spun care este riscul.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Care e? Ia s'auzim!

Dl.Babu - director tehnic DADL

Există riscul ca operatorii să ne acționeze pe noi în instanță, pentru că nu le putem garanta planul de afaceri pe care și l-au făcut pentru amplasarea beach-barurilor și atunci, cum să vă spun eu?.. noi, în situația asta în care, să spunem, se impune o distanță mai mare decât cea prevăzută în lege, ca să acționăm în.sau știu eu, să acționăm și noi.În teoria contractelor...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Hai, nu spune !?! Păi, bă, frățioare, când voi ați făcut închirierile, ați întrebat Consiliul Local ?

Dl.Felix Stroe

Cu PUZ-ul trebuia să începeți !

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cu PUZ-ul trebuia să începeți ! Că așa e legea în România! Orice se construiește, aprobă Consiliul Local, nici măcar primarul, PUZ-ul, PUD-ul. Voi trebuia. Da' voi, atunci, n-aveați nicio problemă, voi erați șmecheri, voi administrați tot, dădeați hotărâri de guvern.Că, dacă mă enervez, începem să discutăm.! Cu Sulfina în frunte! “Nu contează! Ce Mazăre, ce consiliul Local.!”

Dl.Babu - director tehnic DADL

Să nu denaturăm discuția!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Suntem două instituții .

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Alo! Domnu' director !

Dl.Babu - director tehnic DADL

Și trebuie să existe .

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Alo! Domnu' director !

Dl.Babu - director tehnic DADL

O anumită colaborare...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Alo! Suntem în Consiliul Local și vă vorbește primarul. Nu mă întrerupeți dumneavoastră pe mine, din vorbe ! Că, dacă mă întrerupeți, o să le cer să vă dea afară din ședință ! Da?

Deci, revin. Dumneavoastră, când ați făcut închirierea, ar fi trebuit să începeți cu PUZ-ul.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Da, dar este.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Că orice .

Dl.Babu - director tehnic DADL

Aprobat PUZ-ul...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Orice se mișcă în orașul ăsta, privitor la construcții, și orice afacere se face , întâi se ia autorizația de construcție, cu măsurile care-o premerg: PUZ, PUD, de la Primărie. Noi avem investitori care vor să construiască, pe fostul sediu al RATC-ului, o investiție de vreo 300 de milioane de Euro și vine aici, își aprobă PUZ-ul, îi spunem câte etaje are voie, câte n-are voie, care e procentul de ocupare al terenului și așa mai departe și după aia face investiția. Nu-și programează el planul de afaceri, să facă investiția -300 de milioane și să scoată un milliard sau nu știu cât vrea să scoată și după aia vine la Primărie și, dacă noi nu-i aprobăm, ne dă în judecată. Hai, dă-ne în judecată !

Dl.Tiberiu Nemet

Dar ei au luat banii, domnu'primar, și i-au lasat pe alții să descurce.!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu, frățioare! Dacă nu. Și eu vă spun așa: spuneți mulțumesc, că eu, ca primar, și Consiliul Local, din câte văd eu, împărtășesc idea de a face beach-baruri, pentru că toți hotelierii vroiau să nu le facem nici pe-astea. Și, dacă Consiliul Local stabilește că nu le facem, nu le facem, că așa-i legea.

Dl.Tiberiu Nemet

Noi ne gândim și la turiști, că nu suntem bătuți în cap !

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Noi ne gândim la turiști, nu ne gândim la cum ați făcut dumneavoastră licitația.

Se fac comentarii în sală. (Și banii pe care i-ați luat.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și bani. Că, unu, doi.. ..Oricum, stați liniștit că este proiect în Parlamentul României, ca plajele să treacă în administrarea consiliilor locale și județene.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Asta este o altă problemă !

Dl.Dănuț Moisoiu

Dacă-mi permiteți, domnu' primar.!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, vă rog !

Se fac comentarii în sală.

Dl.Babu - director tehnic DADL

În situația aceasta, sigur că această propunere de amenajare se poate modifica, în situația în care apar modificări legislative.

Dl.Gheorghe Stoica Domnul consilier Moisoiu.

Dl.Babu - director tehnic DADL Dar noi avem o situație de fapt, da ?...

Dl.Gheorghe Stoica Domnul consilier Moisoiu.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Avem niște construcții realizate anul trecut...

Dl.Gheorghe Stoica Domnul consilier Moisoiu.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Care corespund prevederilor legale.... Acum de ce să.

Dl.Gheorghe Stoica

Domnul consilier Moisoiu.Vă rugăm frumos.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Au fost aprobate și acum se impun alte condiții.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, colegii mei consilieri sunt de acord, pentru că de ani de zile avem problema aceasta cu

plaja în Constanța, însă va trebui să mai studiem problema. Ne mai întâlnim o dată, peste cinci zile. Însă, să se facă niște planșe și cu amplasamentul acestor.. ..barurilor, exact, să le studiem și să votăm în cunoștință de cauză..

Dl.Tiberiu Nemet

Adică, în concluzie, propuneți o ședință extraordinară !

Dl.Dănuț Moisoiu

Cei de la Apele Române, care au făcut acest PUZ, să facă exact ce pun pe plaje, cu delimitarea corectă, și putem să ne întrunim peste o săptămână, că în jumătate de oră putem să-l și votăm. Eu nu știu ce votez acum.

Dl.Tiberiu Nemet

Să se țină cont și de amendamente, domnu' primar.!

Dl.Gheorghe Stoica

Domnul architect Calotă !

Dl.Dumitru Calotă

Aș vrea să vă fac o propunere, având în vedere situația, și vreau să vă spun că este un punct de vedere personal în legătură cu subiectul ăsta. Amplasarea, nu a beach-barurilor, pentru că nu despre asta vorbim, vorbim de un nod mic de dotări complexe. Deși este beach-barul, este vorba de grupuri sanitare, de mai multe dotări. E adevărat că interesul se duce înspre beach-baruri, în concesionare acolo sunt interesați, pentru că de acolo scot parale. Vreau să vă propun următorul lucru: amplasarea acestui nod complex să fie făcută așa cum trebuie pe planul urbanistic zonal, cu amendamentele aduse de domnul primar. Și, în situația în care, nici beneficiarul lucrării și nici proiectantul, nu au ținut cont de punctul de vedere al comisiei de urbanism - ca dotarea de alimentație publică (beach-barul) care se pune pe plaje, să aibă 150 de metri între beach-barurile noi, dar să aibă 150 de metri și față de dotările similare, existente dincolo de promenadă.Deci, atunci când nu este îndeplinită această condiție și beach-barul care s-a amplasat. nodul complex, care conține beach-barul, se amplasează pe plaje este la 30 de metri față de o dotare similară, existentă la Vest de aleea de promenadă, nodul complex să fie lipsit de beach-bar, pentru că am alimentație publică la 15 metri sau la 20 de metri, dar restul de dotări, care sunt prevăzute pe linia mediană a plajei, să fie amplasate. E vreo problemă ?

Se fac comentarii în sală. (Nu e.)

Dl.Dumitru Calotă

Pentru că, conflictele între hotelieri și dezvoltatorii concesiunii plajei apar când e vorba de beach-baruri. Și atunci, în situația în care am o dotare echivalentă, dincolo de promenadă, pun celelalte dotări ale nodului complex scoțând beach-barul sau W.C.-ul public.

Se fac comentarii în sală. (Și care poate fi mutat mai la Nord sau mai la Sud.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am și eu o întrebare: care sunt.. ..Dacă scoți beach-barul, ce rămâne acolo ?

Dl.Dumitru Calotă

Rămâne observator pentru Salvamar, rămâne dinspensarul.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu, nu cred că are legătură. Eu mi-aduc aminte de cum era inițial. Nu cred că are legătură punctul de salvamar cu beach-barul și cu W.C.-ul. N-are nicio legătură.

Dl.Dumitru Calotă

Ele sunt incluse în Planul Urbanistic Zonal.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sunt. Da' atenție.!

Dl.Dumitru Calotă

Ca și concentrări.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sunt concentrate ?

Dl.Dumitru Calotă

Da. Sigur că da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu.Asta-i o prostie ! Atunci, părerea mea este, să facem o ședință extraordinară, pentru că nu vine Apele Române și îmi spune unde să stea Salvamarul, când noi am stabilit cu Asociația Scafandrilor punctele de Salvamar. Îmi aduc aminte că erau 10 puncte de Salvamar și acuma vine și-mi îndeasă pe planul ăsta 20.sau câte? 35 de puncte de Salvamar ! Ălea.Punctele de Salvamar.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Acum sunt.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Hm....!?!

Dl.Babu - director tehnic DADL

Punctele de Salvamar sunt mai puține, pentru că...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Si unde sunt ? La gard?

Dl.Babu - director tehnic DADL

La amplasarea lor.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnul director, sunt la gard punctele de Salvamar, vă întreb!

Dl.Babu - director tehnic DADL

Sunt în mijlocul plajei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, deci n-au legătură...Înseamnă că nu-i ce mi-ați spus dumneavoastră...

Dl.Babu - director tehnic DADL

Deci, punctele de salvare n-au legătură cu beach-barurile. La amplasarea punctelor de salvare s-a ținut cont de condițiile prevăzute în Hotărâre de Guvern nr.1021/2002...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun, deci n-are legătură !

Dl.Babu - director tehnic DADL

Și amplasarea lor s-a făcut ...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Știu, domnule, hotărârea de guvern eu am făcut-o, ca să știți și dumneavoastră. Eu cu A.N.G.I...

Dl.Dănuț Moisoiu

Domn' primar, n-avem ce să mai discutăm acum...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Exact. Și cred că au dreptate! Vă luați dumneavoastră planul acasă, țineți cont de amendamentele pe care le-am hotărât, în principiu, în Consiliul Local aici...Da?

D-na Marcela Enache

Supuneți la vot...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Doamnă, nu-i nevoie să votăm, că n-avem ce să votăm. Să țină cont de recomandările...

Se fac comentarii în sală. (Să votăm amânarea.)

Dl.Gheorghe Stoica

Da, amânare.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Dar țindeți cont de recomandările Consiliului Local, cu distanțele, cu muzica și așa mai departe.

Vi-l luați dumneavoastră acasă și veniți repejor cu el, ca să putem convoca noi o ședință de consiliu local.

Dl.Dănuț Moisoiu

Dar să vină întâi la comisia de urbanism!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Normal.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Am lăsat o planșe la comisia de urbanism, cu modificările care sunt conform legislației în vigoare - Ordonanța nr.19 aprobată prin Legea nr.274. Deci, noi nu avem cum ...pentru că avem niște obligații față de cei cu care avem contracte....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Auzi, domn' director, ia pleacă cu el acasă și nu mă mai lămuri pe mine ce obligații aveți față de ăia și mai întorceți-vă cu el când o să întruniți ce vrea Consiliul Local. Până atunci, plecați cu el acasă și bună ziua!

Se fac comentarii în sală. (Deci, noi ne strângem degeaba...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Că văd că eu vă spun... și noi ne strângem degeaba! Stăm, aicea, tot Consiliul Local în frunte cu primarul, ca să vii dumneata să-mi spui mie că o să faceți cum ți-e...de obligațiile pe care le ai față de concesionari.

Dl.Babu - director tehnic DADL

Avem obligații contractuale față de ei!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu, domn'e, nu ne privesc pe noi ! Nu înțelegeți lucrul ăsta ...?

Dl.Gheroghe Stoica

Îi cunoaștem pe-ăștia ! Nu ne interesează!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Că nu ne privesc ? Trebuia să ne întrebați înainte ! Punctul nostru de vedere este cel pe care vi l-am exprimat prin amendamentele respective. Al întregului Consiliu local ! Ce obligații ai dumneata cu contractorii, nu ne privesc pe noi. Așa că, i-o acasă. Dacă vrei să vii, respectând astea, bine, dacă nu vrei să vii, ține-l acasă, fără să construiască nimic. Și hai să trecem la punctul următor.

Se fac comentarii în sală. (Trebuie votată amânarea!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Deci, părerea mea este....Domn' președinte, părerea mea este că se amână pentru ca inițiatorul să...

Dl.Gheorghe Stoica Să întrunească condițiile...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Exact, punctele de vedere exprimate de Consiliul Local.

Dl.Nicolae Nemirschi

Domnul Moiosiu a propus amânarea, mai devreme.

Dl.Gheorghe Stoica

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Se fac comentarii în sală. (Vin turiștii și pe plaje ar trebui să se pună șezlonguri...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

N-au nicio legătură, domnu' consilier. Nu-i adevărat, domn'e, n-are nicio legătură șezlongul, umbrela, coșul de gunoi cu PUZ-ul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nici noi nu-i dăm dispoziții, după cum bine vedeți...

Se fac comentarii în sală.(Deci, amănare, cu ....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Exact, cu amendamentele...Ca să-și însușească amendamentele și recomandările Consiliului

local...

Se fac comentatii în sală. (Urmând să ne convocați în momentul când vor primi avizul comisiei de urbanism.) (Și până atunci, ce facem pe plajă?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ce să facem ? Nici un beach-bar ! Hotelierii n-au nici o reclamație...

Dl.Gheorghe Stoica Turiștii au terase destule...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sunt terase...

Se fac comentarii în sală. (Supuneți la vot amânarea.)

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru amânarea acestui punct ? Cine se împotrivește amânării ? Se abține cineva ?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Unanimitate. Mulțumim frumos ! Trecem mai departe. Punctul 67:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare locuință parter cu 1E+M, str.Poporului nr.30, teren în suprafață de 200 mp, proprietate Curumi Traian.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 68:

„Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 69:

„Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 70:

„Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine se împotrivește? Cine se abține ?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 71:

„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 72:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.79/2007 referitoare la transmiterea unui teren situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, proprietate publică a municipiului Constanța, din administrarea Consiliului Local în administrarea Consiliului Județean Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 73:

„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.41/1995.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 74:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 75:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 76:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere în participațiune nr.88482/12.07.2002, încheiat între Municipiul Constanța și SC Pinguin Agrement SRL, în vederea realizării activității de agrement nautic și servicii conexe, Mal Lac Siutghiol, zona Metropol.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim frumos, pentru ordinea de zi! La suplimentar, pe care ați primit-o sau, dacă n-ați primit-o, s-a citit, avem:

Ordinea suplimentară - Punctul nr.1:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.551/2004 privind aprobarea PUD -Amplasare Skid GPL, str.Oborului nr.41, teren în suprafață de 787,59 mp, propietate SC General Taxi SA.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 2 este retras. Punctul nr.3:

„Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 și art.5 din Hotărârea nr.118/27.03.2006 -Finalizarea lucrărilor se ranforsare și reparare a tramei stradale și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din municipiul Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 4:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.212/2003 pentru modificarea HCLM nr.89/2001 modificată prin HCLM nr.361/2001 și prin HCLM nr.485/2001 referitor la Consiliul de Administrație al RATC Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rugăm frumos, avem vot secret pentru Consiliul de Administrație. Vă rugăm să așteptați să vi se înmâneze buletinul de vot.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ibraim Temur

Doamna Puia este prezentă?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Nu este. Rog comisia de numărare a voturilor să ne comunice rezultatul, dacă au numărat voturile. Deci, rezultatul este: 19 voturi pentru; 5 voturi împotrivă; 1 vot anulat.

Stimați colegi, declar închise lucrările ședinței de azi. Vă mulțumesc pentru participare!

SECRETARUL CONSILIULUI

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

Marcela Enache54