Proces verbal din 11.04.2007

12.proces verbal sedinta din data 11.04.2007

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 11.04.2007, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: dl.primar Radu Ștefan Mazare, dl.viceprimar Nicolae Nemirschi, dl.viceprimar Gabriel Marius Stan, d-na secretar Marcela Enache, 24 de consilieri locali (lipsă fiind: d-na Băsescu Lenuța Doinița, dl.Butnaru Aurel și dl.Șerbănescu Valentin Eugen), directorii direcțiilor Primăriei municipiului Constanța, reprezentanții mass-mediei locale, cetățeni ai municipiului Constanța.

Dl.Gheorghe Stoica

Bună ziua. doamnelor și domnilor consilieri ! Bună ziua, domnule primar ! Bună ziua tuturor invitaților și celor prezenți ! LIristos a înviat!

La început de ședință, în Sfintele sărbători, permiteți-mi, în spirit de glumă, să fie interpretat ca un spirit de glumă, și să urăm bine au venit în mijlocul nostru, al opoziției, prientenilor noștri democrați, care vor face opoziție opoziției (o poziție opoziției) și să-i întrebăm dacă este nevoie să ne reorganizăm în sală. Poate doresc să ne reorganizăm, ca poziții, la masă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumesc ! Luați-o ca un spirit de glumă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Pentru ziua de astăzi avem în convocator un număr de 68 de proiecte, dintre care sunt retrase trei proiecte: nr.33, 50 și 58. Prezența comunicată: suntem 24 prezenți. Lipsesc: d-na Băseascu, dl.Butnau și dl.Șerbănescu, din motivele știute de dânșii. Permiteți-ne, la început de ședință, la rugămintea domnului consilier Farcașiu să ne spună propunerea dânsului, pentru început.

Dl.Tiberiu Nemet Ordinea suplimentară ?

Dl.Gheorghe Stoica

Nu avem ordine suplimentară. Ordinea suplimentară este retrasă. Vă rugăm să mă iertați, că am uitat. Rămâne convocatorul, dacă sunteți de acord...

Consilierii sunt de acord.întrucât nu au fost obiecții cu privire la procesul-verbal încheiat în ședința Consiliului Local Municipal din data de 30.01.2007, proces-verbal afișat pe site-ul Primăriei la 3 zile de la ședință, conform prevederilor Legii nr.215/2001, modificată, se consideră că a fost aprobat.

DI.Gheorghe Fărcașiu

Am o rugăminte la dumneavoastră...Pictorul Ion Nicodim, pe care noi, în urmă cu doi ani, 1-am făcut cetățean de onoare, a murit. Aș dori să ținem un moment de reculegere și să vă citesc două fraze din presă, vizavi de moartea dânsului. S-a întâmplat pe 15 martie. Și spune cam așa: “La aniversarea ONU, din 1975, Ion Nicodim a fost distins cu titlul de Cetățean Planetar la conferința despre supraviețuirea umană, alături de personalități precum Yehudi Menuhin sau Mojar D. Ultima sa expoziție, intitulată “Di arta’’ a fost prezentată anul trecut la Milano.” Poate ne gândim, în viitor, ca cetățenii de onoare care mor...Să putem să dăm măcar numele unor străzi, mă gândesc... Cum va, să fie comemorați... Mulțumesc !

DI.Gheorghe Stoica

Dumnezeu să-l odihnească! Dumnezeu să-l ierte ! Continuăm activitatea noastră.

Punctul nr.l:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții — Pavilioane de vară pentru pensionari.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rugăm să votați ! Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Vă mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de cumpărare a punctelor termice nr.162 și 172 și stabilirea sursei de finanțare.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

D-na Marcela Enache

Este o greșeală în convocator. în hotărâre este punctul termic 272. Deci, punctele termice nr.162 și 272.

DI.Gheorghe Stoica

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local municipal pe anul 2007.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt comentarii ? Dacă nu, Ia vot! Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2006 al SCIL Confort Urban.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale, raportului administratorilor și acoperirea pierderii pentru activitatea exercițiului financiar al S.C. “Confort Urban” -S.R.L. Constanța pe anul 2006.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2007 al RADET Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al RADET Constanța.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.16/30.01.2007.” inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.l6/30.01.2007.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale aferente anului 2007 datorate de numita Miron Claudia.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări ? Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale a numitei Spânu Rada.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor RATC la transportul urban de călători în municipiul Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare” al municipiului Constanța domnului Trandaș Emil.”

inițiator: Consilier, Dănuț Moisoiu;

Este prin vot secret.

D-na Marcela Enache

Da, imediat vă dăm și buletinele de vot.

Dl.Tiberiu Nemet Mergeți mai departe.

Dl.Gheorghe Stoica

Mergem mai departe. Punctul nr.ll:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr.464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de tari, modificată și completată ulterior.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrățire între municipiul Constanța din România și orașul MAKASSAR din Republica Indonezia.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Constantin Chirilă

Care sunt criteriile...motivele...? Cum selectăm noi înfrățirile astea? Cred că este interesant...să aflăm. Și, poate vă va lua ceva timp, dar până Ia următoarea ședință să se facă un inventar al tuturor acordurilor de înfrățire și să vedem ce-am câștigat sau ce beneficii ne-au adus.. .pe unde ne-amdus...am învățat ceva, au năvălit investitorii, s-au mobilizat niște pârghii financiare?

Dl.Gheorghe Stoica

Primim răspuns de la domnul director Munteanu.

Dl.Constantin Chirilă

Deci, dacă s-ar putea, pentru ședința viitoare, dacă colegii sunt de acord, să facem un inventar.

Dl.Petrică Munteanu

In virtutea relațiilor la nivel de stat, a existat solicitare din partea autorităților din Makassar. Noi, ca și primărie, am avut, de-a lungul timpului, o relație deosebit de bună cu ambasada din București. Au venit acum câțiva ani și au făcut câteva evenimente deosebite, care au avut loc...Unul dintre evenimente, dacă țineți minte, unii dintre dumneavoastră ați participat, a avut loc chiar aici, la Cazino, în prezența doamnei ambasador. Și, în timp, a apărut această solicitare, prin intermediul ambasadei dumnealor la București și ambasadei noastre acolo, fiind o similitudine, este un oraș port, este deosebit. Relațiile, care au fost și de-a lungul timpului, inclusiv comerciale, între porturile noastre și ale lor au fost suficiente și am acceptat cu bucurie invitația dumnealor, după schimburile normale de corespondență, avizele de rigoare solicitate potrivit legii românești și așa mai departe. Și acum s-a stabilit, împreună cu ambasada noastră de acolo și ambasada dumnealor de aici, cum să aibă loc partea de semnare propriu-zisă a tratatului dc înfrățire între Constanța și Makassar.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnilor consilieri, dacă-mi dați voie! Pentru că suntem la acest proiect de hotărâre de consiliu, am să vă fac o foarte scurtă informare, două minute, despre ceea ce am făcut la Sankt Petersburg, unde am condus delegația oficială și o delegație de oameni de afaceri. Am semnat un accord de înfrățire și colaborare cu Sankt Petersburgul, oraș care are, aproximativ, 6 milioane de locuitori. Este al doilea oraș, ca importanță, din Rusia. Solicitarea, la fel ca și la Makassar, de înfrățire, a venit din partea lor. Eu spun că este o onoare pentru Constanța că cei de la Sankt Petersburg au dorit să se înfrățească cu noi, având în vedere tradițiile, valorile, puterea economică pe care o are Sankt Petersburg-ul comparativ cu Constanța. în același timp, și spun că...cred că este cea mai importantă chestiune pe care puteam să o realizăm pentru început, la începutul lunii mai, o serie de reprezentanți ai unor companii de turism vor veni în Mamaia, la invitația SC Mamaia SA, pentru a vedea care este baza noastră turistică, oferta noastră turistică și pentru a încerca să aducem turiști ruși în România. Semnarea am frăcut-o cu guvematoarea orașului Sankt Petersburg și a regiunii Leningrad., un om între primii 6-8 oameni ca influență politică din Rusia și un om foarte apropiat al lui Puțin. Eu spun că este un semnal bun pentru noi și am putea să animăm și să intrăm pe această piață a turismului. Mulțumesc !

DI.Gheorghe Stoica

Mulțumim, domnului primar, pentru informare !

Cine este pentru punctul 12, de înfațire cu orașul indonezian ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier municipal (Marinescu Antonella) pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar -semnarea acordului de înfrățire între municipiul Constanța și orașul Makassar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de coorganizator, a Consiliului Local Municipal Constanța și finanțarea, în parte, a acțiunilor desfășurate în stațiunea Mamaia cu ocazia Campionatului Mondial al ambarcațiunilor cu motor, etapa “Class One Rom an ian Grand Prix,”

■ inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Constanța, în perioada 01.05 - 15.09.2007, cu S.C. POWER MARINE S.R.E. în vederea realizării în comun în stațiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului internațional nautic pentru ambarcațiuni de mare putere Class One “Romanian Grand Prix” ce se va derula între 31.08-02.09.2007.”

Cine este pentru ?

Dl.Constantin Chîrilă

Care este dimensiunea finanțării ?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da’ nu e trecută în hotărârea de consiliu ? Patru sute de mii de Euro. Deci, noi, 400 de mii de Euro. Consiliul Județean, 200 de mii de Euro. Au și ei au aprobat. Eu spun că, și din semnale și din din ceea ce știu că înseamnă, este o chestiune extrem de importantă. Eu voi pleca la Makassar, pentru înfrățire. Mă voi opri la Dubai. întâmplarea face că escala era acolo. între timp, au fost aici, știți, că v-am și invitat la conferința de presă de la Rex, președintele Federației. Este un membru al familiei Al Matum, care deține Dubai-ul. Sunt foarte importante relațiile. Eu zic că este o chestiune de mândrie pentru noi, că a reușit cineva să obțină o etapă dintre cele 10 sau 12. Nu era clar, până la data conferinței de presă, câte etape mondiale vor fi. Erau stabilite 10. Pot să fie, maxim, 12. Firma care a obținut drepturile pentru Mamaia, pentru că acolo a fost un... s-au concurat, au fost mai multe orașe care au dorit să realizeze aceasta etapă, a luat-o pentru trei plus trei ani. Deci, se poate face pe 6 ani de zile. în total, bugetul este de, aproximativ, două milioane de dolari sau de Euro, care trebuiesc pentru organizarea acestui eveniment. Noi, autoritate locală, atâta putem să susținem, cu 600 de mii. Restul, vom avea de la sponsori. Probabil, principalul partener, nu sponsor, că-i mai mult decât sponsor, va fi Petrom, Am înțeles că s-a și discutat la nivel foarte înalt, acolo. Eu zic că va fi o manifestare, probabil, cea mai mare din România, în ultimii 17 ani de zile, având în vedere că media spectatorilor este de, aproximativ, 2000 de persoane, la o astfel de cursă.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim, domnule primar ! Domnule consilier...!

Dl.Felix Stroe

Stimați colegi, cred că nu sunt singurul care a văzut transmisia în direct a competiției, de-acuma devenită clasică, dintre universitățile Cambridge și Oxford, respectiv această a 152-a ediție Ia caiac-canoe. Vreau să vă spun că această competiție, care a început ca o chestie de rivalitate, oarecum, locală și a devenit o competiție de interes mondial, aduce venituri, citeam într-o revistă financiară, aduce venituri cât 1% din bugetul acestei regiuni economice, care este cât bugetul României. Eu aș...nu ca să susținem acest proiect, ci ar trebui să milităm ca această etapă să devină o etapă permanentă. Este normal să se desfășoare la Constanța, să se desfășoare în orașul nostru și, de la an la an, această etapă va fi urmărită de tot mai mulți spectatori. Vin oameni din toată lumea. Dacă vrem să dezvoltăm turismul, să facem câștiguri, și directe și indirecte, din turism, aceasta este o chestie pe care nu trebuie să o scăpăm. Nu trebuie să o bagatelizăm, nu trebuie să o lăsăm în derizoriu și nu trebuie să ne punem tot felul de întrebări, specifice, românești: “Da’ de ce ?”. Dacă am reuși ca această chestie să o facem o etapă permanentă, că nu este numai pentru cât suntem noi, ci să ajungă și alții la 152-a ediție, ar fi extraordinar pentru Constanța.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dați-mi voie să vă mai dau câteva amănunte. Pentru organizarea ei se vor consuma, numai de către cei din logistică, 1000 de nopți de cazare. Vor veni 47 de TIR-uri cu echipament. Cursa va fi...calificările...Este exact ca la Formula 1. Calificările vor fi vineri-sâmbătă și duminica va fi cursa. Vor începe...firma este în discuție cu ProTv-ul pentru...și cu, mă rog, cu televîziunile naționale, cu câteva dintr televiziunile naționale pentru transmisiile..drepturile pentru transmisie națională.

Problema este că trebuie să ne organizăm extraordinar de bine. A fost o cursă similară la Istanbul. Au fost un million de spectatori, a ieșit o bulversare a Istanbulului și au retras cursa și a fost un balamuc imens acolo. Iar aici, va trebui să facem, cumva, un...nu știu... un comitet de organizare. Va trebui să vedem cum blocăm circulația, unde blocăm, unde parchează, că va fi nebunie mare, la momentul respectiv.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ primar....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați, că imediat vă las ! In afară de asta, a fost până la mine, și am avut discuții, acum trei săptămâni, dl.Țiriac, care vrea să aducă turneul de la Innsbruck.. .De la.. .mă rog, domnul doctor știe mai bine, care este turneul ATF. Vrea să-l aducă pentru doi ani de zile, aici. M-a întrebat dacă suntem de acord. I-am spus că da. Urmează să începem discuții cu reprezentanții lui. Eu spun că și acest eveniment este un eveniment extrem de important și care ne-ar crește cota.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rugăm, dom’consilier !

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ președinte, deci, în primul rând, eu vreau să salut poziția pe care a avut-o, domnu’consilier, vizavi de acest proiect de hotărâre. Deci, din punctul meu de vedere, noi trebuie să vedem această chestiune cu foarte mare responsabilitate și să ne gândim de ce sau cum de s-a ajuns ca acest mare “Grand Prix” al ambarcațiunilor cu motor a ajuns în Constanța, respectiv pe lacul Siutghiol, în Mamaia.

Dacă o să vă uitați la vecinii noștri de peste graniță, pentru care eu, personal, am făcut o fixație, vizavi de modul în care știu să facă turism, o să constatați că la nivelul ăla ar trebui să ajungem și noi. Cel puțin la nivelul ăla, ar trebui să ajungem și noi. Dacă, să zicem, municipalitatea, Consiliul Județean și ceilalți factori care sunt interesați ca această acțiune să aibă success, nu același lucru pot să spun despre cei care-și desfășoară activitățile turistice în stațiunea Mamaia, respectiv de cei care au... la ora actuală active și beneficiază de această investiție comună — municipalitate, Consiliul Județean, sponsori și așa mai departe.

Dacă din punctul nostru de vedere, noi ne facem treaba, respectiv punem umărul să aducem investiții de acest gen și activități de acest gen, nu același lucru, domnu’ primar, se poate vedea în stațiunea Mamaia. Eu vreau să vă spun că acuma, la bulgari, au fost aproape 20 de mii de turiști, în aprilie, de Paști. La noi...Străini ! Mă refer la...nu știu, la turiști străini. La noi, nici măcar cei care trebuiau să pregătească stațiunile de 1 Mai, nu erau acolo. Ca să nu mai spun de servicii! Deci, întrebarea care se naște de aici: suntem, oare, pregătiți ? Mă refer la cei care au activități în stațiunea Mamaia. Păi, noi, dacă de 17 ani de la Revoluție, la 18 ani de Revoluție nu știm cui aparțin plajele ?! Deci, nu știm ! Ne batem pe plaje: a cui e plaja, cine să o administreze, cum s-o administreze și așa mai departe. De ce să facem construcții pe plaje, de ce să nu facem pe plaje....De ce să n-avem 300 de metri de mare...de ce să n-avem nu știu câți metri de ghiol și așa mai departe.

Vreau să vă spun că în altă parte, investitorii, respectiv cei care vor să dezvolte activitatea turistică, construiesc la 7 metri, la 8 metri, la cât permite. La noi ?..Nu știu, e o aberație, n-am înțeles-o. Pe undeva, dacă stăm să analizăm, la astfel de acțiuni sunt...își bagă coada, mai bine zis,și anumiți lideri politici, da? Totul este politic, indiferent de ce cred unii sau ce părere au alții. Dar, din punctul meu de vedere, trebuie să terminăm, odată pentru totdeauna, cu anumite suspiciuni. Și de ce spun acest lucru ? Pentru că, dacă nu ne trezim la realitate, în cel mai scurt timp, stațiunea Mamaia, care, de bine, de rău aparține de municipiul Constanța, tinde să devină un cartier mărginaș, cu toate eforturile noastre. Deci, cu toate eforturile noastre, ale primăriei, ale Consiliului local și așa mai departe. Adică, domn’e, noi nici nu vrem să facem educație nimănui, nu putem să constrângem pe nimeni să facă activitate turistică, dar dacă nu înțeleg că trebuie să pună și ei umărul, să-și facă curat în față în fața hotelului, să-și facă curat în fața restaurantului, să spele geamurile, să zugrăvească hotelurile, să-și ducă gunoiul, niciodată nu vom ajunge să avem un turism civilizat care să întâmpine astfel de manifestări. Drept pentru care, domnu’ primar, eu v-aș ruga să aveți o întrevedere, cât de urgentă, cu reprezentanții Asociației Patronale Mamaia, care, din punct de vedere, să zic așa, organizatoric, reprezintă investitorii din stațiune și să purtați o discuție foarte serioasă cu ei vizavi de ce sau cum gândesc ei să-și facă în continuare simțită prezența în Mamaia. Mă refer la faptul că 1 Mai bate la ușă și ar trebui să atragem și noi turiști cu oferte...ca să nu mai zic de all/inclusive, dar măcar un preț cât de cât competitiv.

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Păi, am...Uite, o să aveți ocazia să vorbiți cu ei, mi se pare că au intrat pe ușă, pentru că urmează să votăm...Da, au intrat pe ușă, reprezentanții Asociației Patronale Mamaia. La punctul șaizeci și ceva va fi supus dezbaterii PUZ-ul pentru plaje. Dumnealor au un punct de vedere, și acolo îi puteți întreba mai multe lucruri.

Dl.Tiberiu Nemet

Dar sunteți de acord cu mine, că noî facem eforturi ca să realizăm astfel de activități, da, să aprobăm, să dăm bani de la buget, că și ei trebuie să pună umărul, domnule primar ?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă vreți, părerea mea, și știu că este o chestiune care ne interesa pe toți și ne macină, chiar dacă o arătăm, chiar dacă nu, ceea ce s-a întâmplat în Bulgaria, acum, de Paști, a fost o ofertă turistică pentru cetățeanul mediu al României care nu a avut niciodată puterea și posibilitatea să stea la 4 stele cu SPA, cu all/ inclusive și așa mai departe. Dacă vă uitați la cozile de mașini, veți constata că nu erau mașini de lux. Acolo nu era nici BMW-uri, nici Mercedes-uri. Erau Skode, Logan-uri, Passat-uri...oameni care, probabil, pentru prima oară în viața lor se duceau, stăteau la 4 stele, în străinătate, cu all/inclusive, cu 30 de Euro.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ primar, patru zile -all/inclusive - 150 Euro, două persoane !

DI.Radu Ștefan Mazăre

Exact ce vă spun eu. Ori, o asemenea ofertă, la noi a lipsit...La noi a lipsit, din partea hotelierilor. Asta puteți să-i mai întrebați. Poate-i mai ieftin, poate-i...Nu știu. da’ , ăsta este principalul motiv ! Pentru că, aceeași populație, n-o s-o mai vedeți mergând în iulie sau în august. Nici măcar în iunie !

Dl.Tiberiu Nemet

Sunt de acord cu dumneavoastră ! Dar asta ziceam, domnu’ primar, că noi facem eforturi, dăm bani de la buget, da?

DI.Radu Ștefan Mazăre

E adevărat!

Dl.Tiberiu Nemet

Punem umărul ca să dezvoltăm activitatea turistică, colaterală activităților hoteliere sau de restaurant. Și dânșii trebuie să spijine, să pună umărul!

DI.Radu Ștefan Mazăre

Să-i întrebați, că sunt aici, și putem să continuăm, că-i o discuție interesantă...

Dl.Gheorghe Stoica

Domnul consilier Moga,

Dl.Nicolae Moga

Da, și eu vreau să spun câteva cuvinte. în primul rând că turistul mediu, care s-a dus la bulgari și-a plătit acești bani, banii lui nu s-au dus la statul bulgar și s-au dus la statul german. Deci, dacă nu înțelegem bine fenomenul de turism, atunci, să nu mai vorbim. Pentru că eu înțeleg toate plăcerile vieții, chiar și plăcerea de a vorbi, iar unii, așa cum am constatat, au această plăcere. Deci, să înțelegem odată pentru totdeauna: turismul trebuie reglat prin lege. Pentru că trebuie sa facem în așa fel încât să ajungem la turismul dinainte de 1989, care începea la 1 Mai și se sfârșea, dacă țineți minte, la 1 Octombrie. Să reglăm școlile,.,. Să reglăm turismul...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Moga

Deci, astea sunt fenomene.,,Nu cereți hotelierilor să facă investiții majore când au numai 40 de zile de turism. Rețineți încă o dată că sunt...N-am un hotelier să vă explice ce costuri există la un hotel de 400 de camere. Dar, asta nu înseamnă că noi, Consiliul Local, nu trebuie să reglăm, prin hotărâri de consiliu, curățenia și așa mai departe și să insistăm ca plajele... Deja am discutat cu deputății să ia atitudine și să schimbe legislația plajelor, să nu mai fie oameni care vând fier vechi să gestioneze plaja și așa mai departe. Deci, asta am vrut să vă spun: să nu discutăm, dacă nu cunoaștem fenomenul.

Dl.Tiberiu Nemet

De ce...Domnu’ consilier, îmi pare rău că trebuie să fac....să deschid o paranteză, ca să zic așa. Doran’e, da’ nu mi-a răspuns nimeni de ce acolo se poate și aici nu se poate !Din cauza politicii guvernamentale ? Eu nu cred treaba asta !

*

Dl.Nicolae Moga

Pentru că...nu este adevărat...Numai faceți și dumneavoastră, ca unele televiziuni, apologia turismului bulgăresc. V-aș duce într-un hotel care este gestionat de Nekennan. da? și în care, banii, toți, unde sunt proprietari nemții, și în care banii, toți, se duc în Germania.Vă rog frumos, duceți-vă la un hotel care este al bulgarilor....

Dl.Tiberiu Nemet

Domnule consilier, în stațiunile de pe litoralul bulgăresc, fiecare bar sau, să zic așa, beach-bar care se află, aproximativ, pe plajă, are piscină, domn’e. La noi, avem hoteluri care n-au piscină! Da?

Dl.Nicolae Moga

Da, pentru că mi-aduc aminte că în Consiliul Local ați luat atitudine și n-ați dat aprobări de piscine, în Mamaia.

Dl.Tiberiu Nemet

De acord cu dumneavoastră. Dar, mai departe....Lăsați că nu e...din punctul meu de vedere, nu trebuie să am apărarea hotelierilor....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu...Haideți să vă mai spun un singur lucru, ca și viziune, pentru ca e bine s-o știți, dumneavoastră ați aprobat. Dacă vreți punctul meu de vedere: o foarte mare frână în calea dezvoltării este Mediul.

Dl.Tiberiu Nemet

A fost.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A fost până acum. Bun. Eu vreau să vă zic așa: acum doi ani de zile am avut o discuție cu mai mulți colegi implicați în administrație, și de la urbanism, și de la Consiliul Județean, privitor la construirea blocurilor cu apartamente de vacanță în stațiunea Mamaia, pentru că ele au venit pe fondul unei cereri a pieții pentru așa ceva. Noi, inițial, am dat autorizații de vile de vacanță sau hoteluri. Ele, în interior, au fost transformate în apartamente, pentru a fi vândute cu destinația de apartamente de vacanță. Și atunci, am avut o dezbatere dacă să lăsăm sau să nu lăsăm tipul ăsta de construcții. Vreau să vă spun că există două feluri de stațiuni, și probabil că majoritatea dintre dumneavoastră știți. Sunt stațiuni separate, de sine stătătoare, așa cum era stațiunea Mamaia până acum câțiva ani de zile, unde găsești numai hoteluri și unde...Stațiuni care sunt animate numai pe o perioadă strict anume, limitată, când sunt aduși turiștii. Și atunci discutam despre capete de sezon, de ce nu vin turiștii din Nord, suedezi și așa mai departe, în luna mai și în luna septembrie. Și aici este destul de greu, putem să stăm în cap și în coadă, domnu’ Moga are dreptate! Dacă ți-a preluat TUI, dacă ți-a preluat Nekerman în operare hotelul, vine și-ți aduce neamțu’, îi încasează banul în Germania, rămâne banu’-n Germania, și ți-1 aduce în Bulgaria la hotelul operat de către TUI, și finanțat de către TUI, și tu poți să stai în cap că n-o să vină TUI-ul, cu turistul, la tine, în luna mai. Și sunt alte tipuri de stațiuni care sunt înglobate în orașe și unde regăsești atât blocul cu apartamente de vacanță, cât și hotelul în care vine și stă turistul.

Am avut dezbaterea asta și eu am fost de părere că este bine să existe apartamente de vacanță în stațiunea Mamaia și după stațiunea Mamaia, pe următorul considerent. Dacă omul, bucureșteanu’, că ele se adresează în proporție de 70-80% bucureștenilor, a dat 120 de mii sau, nu știu, 100 de mii, 150 de mii, 200 de mii pe un apartament de vacanță în Mamaia, îl leagă. Dumneavoastră v-ați uitat, în weekend, câte mașini sunt în fața puținelor blocuri care sunt gata și au fost vândute ? Pline, sunt! Ăia sunt consumatori. în momentul în care vor fi mai multe, vor veni, că te-a legat: dacă ai dat banu’ acolo, te duci acolo, dacă nu te duci tu, inviți un prieten, inclusiv în capetele de sezon. Veți vedea. Eu pun pariu cu dumneavoastră că, la anul, în luna mai, iar peste doi ani în luna mai și în luna septembrie, stațiunea Mamaia va fi plină. Va fi plină de deținători de apartamente de vacanță. Cârciumarii și cei care oferă servicii vor deschide, pentru că au cui să se adreseze. Fiind acestea deschise, vor veni și turiștii: „Păi, să mergem la Mamaia, că merge a lu’ cutare, merge a lu’ cutare, ne întâlnim acolo!”. Ăsta este un fenomen, eu pun gâtu’ jos, acuma, care se va întâmpla în următorii ani în stațiunea Mamaia! Și știu un deținător de restaurant care a deschis acum, de Paști, și căruia i-a mers trebușoara, fără să-l obligăm noi. Noi în șapte ani de zile am tot discutat să dăm hotărâri de consiliu local să-i obligăm să ...E greu să-i obligi. Lucrurile astea le reglează piața. Iar eu vă garantez că pe tipul ăsta, combinată, între turistul clasic, la hotel, și cel care deține apartament de vacanță, vom avea și se va anima stațiunea, inclusiv în capetele de sezon. Vă mulțumesc !

Dl.Gheorghe Stoica

Domn’ consilier!

Dl.Nicolae Bileca

O să vă rog să-mi permiteți și mie să spun câteva cuvinte. în calitatea pe care o avem, administrăm bunuri de ordin general menite să asigure bunăstarea orașului, a cetățenilor acestui oraș - port cu o bogată tradiție în ce privește comerțul și turismul. Suntem cu toții constănțeni și ar trebui să avem în sânge acest lucru și aspirații pe măsură. într-o lume așa de agitată de transformarea pe care o implică acest proces al globalizării, noi, cu toții, trebuie să facem eforturi deosebite pentru a înscrie stațiunea Mamaia pe o hartă turistică. N-aș vrea să sune ca o laudă de sine, după cum bine știți, am fost primul care am organizat, la Constanța, un turneu profesionist de tenis, doi ani la rând, o competiție la care au participat personalități marcante și care s-a bucurat de succes în rândul iubitorilor acestui sport. Ceea ce vreau să vă spun este că mi-a fost foarte greu să conving toate autoritățile ca acel turneu să se desfășoare doi ani la rând la Constanța. în concluzie, ca să reușim trebuie să facem eforturi și cred că toți avem această datorie, dacă vrem să ne ridicăm la nivelul concurențional al pieței turismului. Mulțumesc !

Dl.Gheorghe Stoica

Și noi vă mulțumim, domnule consilier!

Supun la vot proiectul de hotărâre înscris la punctul 14 din convocator.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobată prin HCLM nr.102/07.03.2007.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului de Artă Populară Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.491/06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? împotriviri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru,

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.lS:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe transportul în comun, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.**

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de director al Serviciului Public Administrare Creșe.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de botărâre privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de director al Serviciului Public Administrare Creșe în subordinea Consiliului Local Constanța.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr220:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare, a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare, precum și a asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local.’*

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil D+P+3E+M, complex studențesc, str.Vasile Lupu nr.43-45, teren în suprafață de 365,40 mp, proprietate SC Liliput Co SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil D+P+3E+M, complex studențesc, str.Vasile Lupu nr.43-45, teren în suprafață de 365,40 mp, proprietate SC Liliput Co SRL.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Construire imobil P+1E, locuință cu spațiu comercial, str.Maramureș nr.91, teren în suprafață de 123,13 mp, proprietate Ciurea Dumitru.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil P+1E, locuință cu spațiu comercial, str.Maramureș nr.91, teren în suprafață de 123,13 mp, proprietate Ciurea Dumitru și Victoria.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Transformare locuință în spații de microproducție, str.Șoseaua din Vii nr.31A, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Dănăilă Doina și Mocanu Ecaterina, conform sentinței civile nr.528/2001, rectificată prin sentința civilă din 2002, pus la dispoziția SC Impact Civic SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Reamenajare locuință în spațiu “Miniproducție preparate din cartofi”, pe terenul în suprafață de 308,00 mp situat pe Șoseaua din Vii nr.31 A, proprietate Dănăilă Doina și Mocanu Ecaterina.”

Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.24:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare locuință parter cu 1E+M, str.Ciprian Porumbescu nr.35, teren în suprafață de 121 mp, proprietate Gurman Edith.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și supraetajare locuință parter cu 2E - sediu firmă și locuință, str.Ciprian Porumbescu nr.35, teren în suprafață de 121 mp, proprietate Gurman Edith și Dincă Aurelia.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare locuință parter cu 1E+M, str.Timișana nr.24, teren în suprafață de 297 mp, proprietate Cârmâz Costea.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Supraetajare locuință parter cu 1E+M, str.Timișana nr.24, teren în suprafață de 297 mp, proprietate Cârmâz Costea și Elena?*

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Construire spațiu comercial P+1E, al.Topolog nr.l, teren în suprafață de 365,50 mp, domeniu PMC.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbaniști de Detaliu - Construire spațiu comercial P+1E, al.Topolog nr.l, teren în suprafață de 365,50 mp, domeniu privat al municipiului Connstanța.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.27:

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.495/2005 privind aprobare PUD -Construire locuință D+P+1E cu spațiu comercial și cabinete medicale la parter, str.Miliai Viteazu nr.l07, teren în suprafață de 331 mp, proprietate Burșova Anastase.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.495/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - Construire locuință D+P+1E cu spațiu comercial și cabinete medicale Ia parter, str.Mibai Viteazu nr.107, teren în suprafață de 331 mp, proprietate Burșova Anastase și Mihaela.”

A    t

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru,

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.28:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL.V1 nr.324/2006 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - Construire hală producție bere, strJndustrială nr.l, teren în suprafață de 4742232 mp, proprietate SC Brâu Union Romania SA.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr324/2006 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ~ Construire hală producție bere, strJndustrială nr.l, teren în suprafață de 4742232 mp, proprietate SC Brâu Union Romania SA.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru,

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.29:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare spațiu comercial existent P+1E pentru locuință, bd.l Mai nr.126, teren în suprafață de 61,15 mp, proprietate Mardare Gheorghe.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — Supraetajare spațiu comercial existent P+1E pentru locuință, bd.l Mai nr.126, teren în suprafață de 61,15 mp, proprietate Mardare GhJoan.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.30:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil S+P+2E+M, restaurant, birouri și locuință de serviciu, bd.Tomis nr.9-11, teren în suprafață de 167,44 mp, proprietate Munteanu Daniela și Peșterău Grigore.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine se abține ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 2 voturi pentru: dLNădrag și dl.Topor; 4 abțineri și 18 voturi împotrivă.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.31:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Construire locuință P+1E, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/44/4, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Dragomir Valentin.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+1E, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/44/4, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Dragomir Valentin și luliana.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.32:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire hală atelier tâmplărie și anexe, zona Palas, parcela A 903/32, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate Pavel Dumitru.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală atelier tâmplărie și anexe, zona Palas, parcela A 903/32/1, teren în suprafață de 3500 mp, proprietate Pavel Dumitru și Ionela.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.33 este retras. Punctul 34:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+M și garaj, str.Fântânele nr.49, teren în suprafață de 1267,19 mp, proprietate Grigoraș Mircea.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+M și garaj, str.Fântânele nr.49, teren în suprafață de 1267,19 mp, proprietate Grigoraș Mircea și Steliaua.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru. DLNemet a ieșit din sală,

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.35:

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nrJ5/2006 privind aprobare PUD -Construire service auto, zona Palazu Mare, bd.Tomis nr.480, teren în suprafață de 1333,33 mp, proprietate SC Auto Grup SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.35/2006 privind aprobare PUD -Construire service auto, zona Palazu Mare, bd.Tomis nr.480, teren în suprafață de 3999,99 mp, proprietate SC Auto Grup SRL.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.36:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil apartamente P+3E, str.Soveja nr.13, teren în suprafață de 81 mp (act) - 120 mp (măsurători), proprietate Hristu Daniel.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil apartamente P+3E, str.Soveja nr.13, teren în suprafață de 81 mp, proprietate Hristu Daniel și Mariana.”

Cine este pentru ? Cine se abține ? împotrivă ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enaehe

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr J7:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe P+3E cu spații comerciale la parter, str.Poporului nr.20, lot 2, teren în suprafață de 188,44 mp, proprietate Anagnoste Vasile.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.38:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Construire spațiu comercial P+2E, str.Eliberării nr.4, teren în suprafață de 200 mp, proprietate SC Dost-Tek SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.39:

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.382/2005 privind aprobare PUD -construire imobil apartamente D+P+4-5E cu parcare la demisol, str.Ecaterina Varga nr.20, teren în suprafață de 357,88 mp, proprietate Răileanu Iulian.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.382/2005 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - construire imobil apartamente D+P+4-5E cu parcare la demisol, str.Ecaterina Varga nr.20, teren în suprafață de 357,88 mp, proprietate Răileanu Iulian-Gabriel și Daniela.”

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 23 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.40:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință duplex D+P+1E, zona Constanța Sud, loturile 9/2 și 9/3, teren în suprafață de 694 mp, proprietate Dina Marian.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Ddetaliu - Construire locuință duplex D+P+1E, zona Constanța Sud, loturile 9/2 și 9/3, teren în suprafață de 694 mp, proprietate Dina Marian și Simona.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 243de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.41:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință P+l, str.Ion Alexandrescu nr.28, teren în suprafață de 284 mp, proprietate Frățilă Dumitru.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Cine se abține ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.42:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare locuință parter cu 1E+M, str.Mr.Gheorghe Murea nr.4, teren în suprafață de 130 mp, proprietate Muscalu Constantin.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și supraetajare locuință parter cu 1E+M, str.Mr.Gheorghe Murea nr.4, teren în suprafață de 130 mp, proprietate Muscalu Constantin și Mihaela.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.43:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.687/2005 privind aprobare PUD -construire hală depozitare produse alimentare și nealimentare, în sensul construirii unui sediu P+M și a unei hale de depozitare, zona Viile Noi, parcela A 1113/11/2, teren în suprafață de 2500 mp, proprietate Nedelcu Leonard.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.687/2005 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - construire hală depozitare produse alimentare și nealimentare, parcela A 1113/11/2, teren în suprafață de 2500 mp, proprietate Nedelcu Leonard-Cristian și Pitu Adrian-Dragoș.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.44:

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.346/2006 privind aprobare PUD — construire imobil S+P+3E — birouri și locuințe de serviciu, bd.Aurel Vlaicu nr.186, teren în suprafață de 6772 mp, proprietate SC Structuri din Oțel SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.346/2006 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - construire imobil S+P+3E - birouri și locuințe de serviciu, str.Verde nr.39, teren în suprafață de 6772 mp, proprietate SC Structuri din Oțel SRL.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.45:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință D+P+2E, str.Revoluției din 22 Decembrie 1989 nr.39, teren în suprafață de 420 mp, proprietate Lenu Mihai.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.46:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter cu P+M și construire garaj, str.Gavril Muzicescu nr.17, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Oprescu Romică.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr.47:

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.250/2005 privind aprobarea documentației PUD - Lotizare în vederea construirii de locuințe și dotări, zona Palazu Mare, teren în suprafață de 11,87 ha, proprietate Vișinescu Virgiliu-Sorin și Ana Mana și Orban Lucian.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.48:

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.375/2006.” inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.375/2006 pentru modificarea HCLM nr.129/2001, privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 2001 în sensul construirii unui hotel P+M+5E pe terenul în suprafață de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNAȚIONAL COMPANY SRL”

Cine este pentru ? Cine se abține ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.49:

“Proiect de hotărâre privind atribuire denumiri de străzi în municipiul Constanța.” inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.50 este retras de către inițiator. Punctul 51:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, zona Baba Novac, parcela A 672/46/1, teren în suprafață de 216 mp, proprietate Bosac Constantin.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+1E, zona Baba Novac, parcela A 672/46/1, teren în suprafață de 216 mp, proprietate Bosac Constantin și Mihaela Viorica.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.52:

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.261/2006 privind aprobare PUD -extindere spălătorie auto cu P+1E - spațiu comercial, birouri și servicii, str.I.L.Caragiale nr.60, lot 1, teren în suprafață de 112 mp, proprietate Georgescu Carmen-Elena și Marius.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.261/2006 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu -extindere spălătorie auto cu P+1E - spațiu comercial, birouri și servicii, str.I.L.Caragiale nr.60, teren în suprafață de 392 mp, proprietate Georgescu Carmen-Elena și Marius.”

Cine este pentru ? Cine se abține? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.53:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter cu P+M, str.Banu Mihalcca nr.182, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Enache Aurelia.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință parter cu P+M, str.Banu Mihalcea nr.182, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Enache Aurelia și Vasii Cameluța.”

Cine este pentru ? Abțineri? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.54:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință D+P+1-2E, str.Prel.Bucovinei nr.7, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Marinescu Gabriela.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință D+P+1-2E, str.Prel.Bucovinei lot 7, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Marinescu Gabriela și Dan.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.55:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe P+8E, str.Ileana Cosânzcana nr.10, teren în suprafață de 400 mp, proprietate Covaci Florin.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind revocarea HCLM nr.45/2007 și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - Construire imobil locuințe P+8E, str.Ileana Cosânzeana nr.10, teren în suprafață de 400 mp, proprietate Covaci Florin.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri?Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.56:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare locuință parter și construire garaj, str.Flămânda nr.44, teren în suprafață de 162,50 mp, proprietatea solicitantului Herțea Florin.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Supraetajare locuință parter cu un etaj și construire garaj, str.Flămânda nr.44, teren în suprafață de 162,50 mp, proprietatea solicitantului Herțea Florin și Georgeta, Herțea Aida.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.57:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și mansardare locuință parter, str.23 August nr.3, teren în suprafață de 200 mp, proprietate Ismail Elfuat.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.58 este retras de către inițiator. Punctul nr.59:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Amenajare plajă municipiul Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare plajă municipiul Constanța și stațiunea Mamaia.”

Aici, la acest punct, avem invitați, din partea patronatului hotelierilor din Mamaia. Domnu’

primar!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, în primul rând aș vrea...Domnu’ consilier, ăsta este un punct care va suscita discuții. Am înțeles că are aviz negativ de la comisie și o să-mi permit, în numele președintelui, să-l rog pe domnul consilier architect Calotă, să expliciteze...Domnu’ Moga, votăm PUZ-ul cu plajele, precis, toți ziariștii vor fi interesați !

Am să-l rog pe domnul consilier șef al comisiei de urbanism să ne spună de ce are aviz negativ, să vă spună dumneavoastră și, după aia, dacă sunteți de acord, să ascultăm punctul de vedere al reprezentaților Asociației Patronale din Mamaia, cu care eu am avut discuții. Dumnealor mi-au solicitat să discute cu mine și să le acceptăm prezența și prezentarea în fața Consiliului Local pentru a-și spune punctul de vedere. Eu am fost de acord, întrucât reprezintă investiții, la o privire sumară, de jumătate de miliard. Hotelurile, cu toate investițiile din Mamaia, la ora actuală, evaluate, sunt peste jumătate de miliard de Euro și eu cred că trebuie să ținem cont de punctul lor de vedere.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rugăm, domnule consilier !

Dl.Dumitru Calotă

Comisia de urbanism a analizat documentația depusă și am constatat, în primul rând, lipsa unor avize, solicitate prin certificatul de urbanism. Deci, avizul de la Consiliul Județean lipsește. De la direcția de patrimoniu, de asemenea, are aviz negativ, pentru că până la ora asta nu s-a făcut separația între domeniul plajelor administrate de Direcția Apelor Dobrogea-Litoral și domeniul primăriei, public sau privat. Și în afară de asta, documentația de urbanism are două vicii de concepție, să zic așa, în sensul că s-au făcut propuneri de dotări pe plajă fără să se țină cont de contextul existent, pentru că dincolo de promenadă există dotări turistice, dotări de agrement, cum vreți să le spuneți, care, în documentația de urbanism supusă avizării, nu sunt prezentate.

In consecință, nu pot să știu dacă decizia de a amplasa dotări pe plajă, într-o anumită zonă, este coerentă sau intră în conflict cu alte dotări existente.

Și, în afară de asta, am constatat că unele din dotările propuse pe planșa de plan urbanistic zonal, nu respectă distanțele minime între dotări stabilite prin hotărârea de guvern, în sensul că sunt distanțe, între dotările de pe plaje, mai mici de 150 de metri. Uneori, ajung și la 50 de metri.

Având în vedere toate astea, comisia de urbanism a dat aviz negativ documentației. Până la remedierea observațiilor făcute în analiza comisiei, nu avem ce să luăm în vedere. Deci, dacă se supune avizării, cu introducerea observațiilor care țin seama de cadrul legal existent, nu avem ce să discutăm despre problema asta.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim, domnului președinte de comisie !

Dl .Ti beri u Nemet

Deci, în concluzie, domnu’ președinte, sunt niște propuneri aberante. Toată plaja e varză, ca să mă exprim mai plastic, cu beach-baruri...Lăsâd la o parte...Hai să zicem că trecem peste distanțe, să zicem, așa, cu îngăduință, da ?, trecem peste distanțe! Discoteci, beach-baruri puse aiurea. Bine înțeles, când băieții și-au....”Domn’e, plaja-i a noastră, facem ce vrem cu ea că doar de-aia ne-a dat-o !” Nu? O au moștenire de familie ! Le-a dat-o moșii și strămoșii ! Le-a dat-o ca să aibă...I-a dat-o lui domnu’ Manafu, să facă varză cu plaja litoralului românesc. Da? Deci, până la urmă, ce treabă are domnu’ Manafu, acum o să mă scuze domnu’ director, cu plaja ? N-are nici o treabă cu plaja! Până la urmă, noi suntem aici care analizăm dacă într-adevăr sunt sau nu oportune anumite investiții care vor fi făcute pe plaje. Că, dacă stăm puțin și ne aducem aminte istoria acestei plaje, o să constatăm că interesul politic a primat tot timpul, domn’e ! Plaja a fost în administrarea Consiliului Local Municipal pe vremea când era Mihăeși primarul orașului Constanța și nu se mai înțelegea cu dl.Duțu. S-a inițiat un proiect de hotărâre privind o așa-zisă gândire uniformă a dezvoltării plajei de la Tulcea până la Mangalia și a luat-o la Consiliul Județean. După aia, fiind domnul președinte al Consiliului Județean, a luat-o de la Consiliu Județean și a dat-o la Apele Române. Și, uite așa, timp de 17 ani tot ne războim: cine , a cui e, ce facem și așa mai departe ! Sezonul bate la ușă. Domnul director de la Apele Române...reprezentanții domniei sale vin cu niște tâmpenii de propuneri și așa mai departe, noi fiind obligați să ridicăm mâna. Ei, iată că nu putem să ridică mâna aiurea, așa...!

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim, domnule consilier !

Dl.Nicolae Moga

E-adevărat că, cum să spun ...unii sunt supărați că...pentru că li s-a luat plaja, nu mă refer la unii dintre colegii noștri, dar problema este că noi, autoritate locală, trebuie să facem în așa fel, aduceți-vă aminte ce se întâmpla cu plaja acum trei ani - cât era de organizată, și nu o să fim niciodată de acord ca altcineva să-și bată joc de ce-am făcut noi...

Dl.Gheorghe Stoica

Să înțelegem că propuneți să revină din nou la Consiliul Local, plaja de la Mamaia ?

Dl.Tiberiu Nemet

Păi, așa-i normal, domnu’ președinte !

DLNicolae Moga

O să facem toate eforturile ca plaja să revină la autoritățile locale, că e primărie, că e consiliu județean....

Dl.Gheorghe Stoica

Să înțelegem că Apele Române să administreze apa și pământul să-l administreze administrația locală, care e și plaja....

Dl.Nicolae Moga

Da.

Dl.Gheorghe Stoica

Domnii reprezentanți ai Patronatului din Mamaia !

Dl.Andrei Trandafir

Bună ziua ! Andrei Trandafir mă numesc. Sunt vicepreședintele Asociației Patronale Mamaia. Punctul de vedere al hotelierilor din Mamaia, care sunt deținătorii de bază materială, este următorul: există suficiente dotări de alimentație publică pe plaja și în imediata vecinătate a plajei astfel încât să nu avem nevoie de aceste beach-baruri.

Aceste beach-baruri, fiind la o distanță de 50 de metri de dotările existente, fac o concurență neloială celor care au investit în construcții permanente în Mamaia. De asemeni, aceste beach-baruri nu dispun de utilități adecvate pentru a funcționa, și mă refer, în primul rând, la canalizare, ceea ce ne pune în imposibilitatea de a avea desfășurarea siguranței alimentației în condiții optime. Și, nu în ultimul rând, aceste beach-baruri, noaptea, se transformă în discoteci, poluează fonic stațiunea, ne nemulțumesc turiștii. Și dumneavoastră știți foarte bine că de un timp am avut foarte multe reclamații, în special din partea turiștilor străini care nu s-au putut odihni din cauza zgomotului infernal din aceste beach-baruri. Cam atât am avut de spus despre aceste beach-baruri. Dar, mai mult decât atât, eu susțin, noi toți, de fapt, susținem inițiativa Consiliului Local, prin care ni se pare absolut anormal ca plaja să fie scoasă din pachetul de servicii turistice pe care le poate oferii un hotelier. Din acest motiv, dumneavoastră știți foarte bine, anul trecut, cel mai mare tur-operator, care opera și în România pe litoralul românesc, și anume, Tui, s-a retras pentru că au fost contracte, încheiate cu un an înainte de către hotelieri, cu servicii pe plajă incluse, iar turiștii străini, în primăvara și în vara anului trecut când au sosit pe litoral, pe bună dreptate s-au simțit înșelați pentru că nu au putut să mai beneficieze de aceste servicii pe plajă. Sau, alternativa ar fi fost ca hotelierul, în situația în care se găsea, să plătească despăgubiri tur-operatorului sau să se lase șantajat de către operatorul de plaje și să subînchirieze de la acesta suprafețe de plaje.

Este de neconceput ca plaja, care este principalul motiv pentru care turiștii vin la Mamaia, să fie în administrarea unui alt agent economic decăt cei care îi aduc pe turiști, de fapt, în stațiune, șî anume, hotelierii. Vă mulțumesc pentru atenție !

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ Trandafir, eu am o întrebare. Spuneți-mi și mie de ce, dumneavoastră, ca reprezentant al Asociației Patronale Mamaia, nu aveți inclus serviciul all/inclusive ?

Dl.Adrian Trandafir

Există hoteluri în Mamaia...Există un complex hotelier, de fapt, și anume, Club Castel... Se fac comentarii în sală. (Mai tare că nu se aude.)

Dl.Adrian Trandafir

Care, din acest an, are servicii all/inclusive.

Dl.Tiberiu Nemet

Lăsați-1 p-ăsta, domnule ! Dar celelalte hoteluri de ce n-au ?

Se fac comentarii în sală. (Păi, dacă nu-s ale lor ?)

Dl.Adrian Trandafir

Pentru că serviciile all/inclusive au adresabilitate, în primul rând, pentru turismul internațional, iar turismul internațional, anul trecut a fost într-o scădere dramatică, iar anul acesta tinde către...

Dl.Tiberiu Nemet

Ai noștri de ce n-ar putea beneficia ? Românul vrea și ei all/inclusive...

Dl.Adrian Trandafir

Eu am să vă dau și răspuns. Am avut discuții cu mai mulți clienți de-ai mei și colegii mei au avut, de asemenea, discuții cu clicnții lor, iar foarte mulți turiști români vin în condiții de prețuri reduse și plătesc două locuri la masă și mănâncă doi adulți și doi copii. în sistemul all/inclusive, așa ceva nu este posibil. Deci, este o urmare a posibilităților financiare reduse pe care le au o mare parte din turiștii care ajung în Mamaia.

Dl.Gheorghe Stoica

Domnu’ consilier, vă rog !

Dl.Felix Stroe

Cu riscul să încep cu o contradicție cu domnul primar, care încurajează sau sprijină acțiunea Asociației Patronale Mamaia, vreau să punctez trei lucruri. Unul - mi se pare că argumentele ridicate de domnul arhitect Calotă, președintele comisiei de urbanism, sunt atât de grele încât nu putem să trecem peste ele. Ar fi o dovadă de iresponsabilitate juridică din partea noastră. Doi - nu pot să fiu de acord cu greșeala conceptuală din partea acestei asociații care spune că beach-barurile trebuie desființate pentru că, vezi doamne, că s-a investit în partea hotelieră. Există în România, acuma, legea concurenței și....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Felix Stroe

Și nu restrângem în nici un fel această concurență, prin nici un fel de....pentru că intrăm în contradicție cu o lege fundamentală a dezvoltării capitaliste. Nu ne-am dorit capitalism ? Ne-am dorit din toată inima. Capitalismul este dovada concurenței. Numai această concurență a făcut ca astăzi să avem Logan-ul și să nu mai conduci o Dacia...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ președinte, e gălăgie în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rugăm să ne ascultați, ca reprezentanți ai...!

Dl.Felix Stroe

A

In al doilea rând, doresc să întregesc cele spuse de colegii mei. Această răspundere, de amenjare a plajei, revine în exclusivitate, după bunul simț și după...să ne uităm ce e în toată lumea, Consiliului Local Municipal Constanța. Trebuie să terminăm cu aberațiile emanate de Manafu, de fosta ministră, Sulfina Barbu și, eventual, alte progenituri ale dumnealor. Să promovăm cu hotărâre, nu trebuie să abandonăm nici o secundă,...Uite că, domniile vin și pleacă. Consiliul Local rămâne. Trebuie să promovăm cu hotărâre un act legislativ, și de-aia avem și noi deputați, prin care această plajă, odată pentru totdeauna, să treacă în răspunderea deplină a Consiliului Local Municipal. Și fac o propunere în acest sens.

Dl.Tiberiu Nemet

La toate consiile locale care au plajă! Domnu’ președinte, eu vreau să vă mai întreb dacă din partea Direcției Apele Române Dobrogea-Litoral e cineva aici, ca să ne spună și nouă....

Se fac comentarii în sală.

PLConstantin Chirilă

Noi, acuma, vedem un proiect cu foarte multe hibe....Le cerem să intre în legalitate și să se documenteze, așa cum e normal, legal...

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu’ președinte, există vreun reprezentant ?

Dl.Gheorghe Stoica

Nu.

Dl.Nicolae Moga

Asta-i lipsă de respect față de autoritatea locală. Adică, vii cu un proiect de importanță majoră în Consiliul Local și nici măcar nu te prezinți să-ți spui punctele de vedere, că, poate, noi suntem....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rog să trecem la vot.

Cine este împotrivă ? Am luat-o invers. Cine este pentru ?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi împotrivă și 2 abțineri. S-au abținut dl.Chîrilă și dl.Moisoiu.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim, frumos ! Continuăm.PunctuI nr.60:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere spațiu comercial cu două corpuri P+2E și P+1E, str.Ion Rațiu nr.180, teren în suprafață de 300 mp, proprietate SC Șerif Prodexim SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spațiu comercial cu două corpuri S+P+2E și S+ P+1E, pentru locuință, spațiu comercial și birouri, str.Ion Rațiu nr.180, teren în suprafață de 300 mp, proprietate SC Șerif Prodexim SRL”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri?Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

DLGheorghe Stoica

Punctul nr.61:

“Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.575/2006 privind aprobare PUD -Construire imobil birouri D+P+4-5E, bd.Mamaia nr.231, teren în suprafață de 250 mp, proprietate SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

DLGheorghe Stoica

Punctul nr.62:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Extindere locuință parter cu P+1E, str.av.lon Muntenescu nr.l, teren însuprafață de 182,65 mp, proprietate Martinaș George.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Reamenajare și extindere locuință P cu P+1E, str.av.lon Muntenescu nr.l, teren însuprafață de 182,65 mp, proprietate Martinaș George-Adrian-Laurențiu și Daniela.”

Cine este pentru ? Cine se abține? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

DLGheorghe Stoica

Punctul nr.63:

“Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

DLGheorghe Stoica

Punctul nr.64:

“Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.65:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.413/2001 privind atribuirea folosință gratuită, pe durata existenței construcției Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului suprafață de 920,00 mp, situat în Constanța, zona Macul Roșu - Tomis III-Tomis IV.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru și 1 abtinere.S-a abținut dl.Rădulescu.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.66:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unot bunuri immobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Victor Ilie Rădulescu Propun să discutăm anexă cu anexă.

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru propunerea domnului consilier, să se discute anexa cu anexa ?

Dl.Tiberiu Nemet

Câte anexe sunt ?

Se fac comentarii în sală. (Supuneți la vot propunerea.)

Dl.Gheorghe Stoica

Eu am supus la vot. Cine este pentru ca să se discute punct cu punct ? Cine este împotrivă să se discute punct cu punct ?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa 1. Comentarii ?

Dl.Victor Ilie Rădulescu

De ce este suprafața așa mare ? Mi se pare foarte mare. De ce nu o scoatem la licitație ?

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rog, doamna directoare !

D-na Camelia Dudaș

Este vorba despre Satul de Vacanță. Este activ cumpărat de la Federal COOP, Conform Legii nr.215/2001 administrației publice, modificată, se poate vinde prin negociere directă terenul aferent activului. Este vorba de Casa “Harghita”.

Dl.Gheorghe Stoica

Deci, e terenul de sub casă. Cine este pentru ? împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa nr. 2 - întregire proprietate. Cine este pentru ?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa nr.3. Cine este pentru ? împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru; 2 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: dl.RăduIescu și dl.Topor.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa nr.4.

D-na Camelia Dudaș

Tot la hotel Central, cu destinația de parcare. Este terenul aferent....De jur împrejurul hotelului....

Se fac comentarii în sală.

D-na Camelia Dudaș

E parcare.

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru? Cine este împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru; 1 vot împotrivă. Dl.RăduIescu a votat împotrivă.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa nr.5.

D-na Camelia Dudaș

Spațiu verde aferent...

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru ? Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa nr.6.

D-na Camelia Dudaș

întregire de proprietate.

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru ? Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa nr.7. Cine este pentru ? Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa nr.8. Cine este pentru ? Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru,

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa nr.9. Cine este pentru ? Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru; 1 vot împotrivă. Dl.Rădulescu a votat împotrivă.

Dl.Gheorghe Stoica

Anexa nr.10.

D-na Camelia Dudaș

E vorba de un teren deținut de o societate, reorganizată în baza Legii nr.15/1991, și asta este o insulă de teren care a rămas...Este un teren la limita proprietății. Are cadastru și intabulare pe o suprafață mai mare...vecină cu propunerea nostră de vânzare. Este activ cumpărat de la SC Mamaia SA.

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru ? Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru; 1 vot împotrivă. Dl.Rădulescu a votat împotrivă.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rugăm să votăm hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru; 1 abținere. DLRădulescu s-a abținut.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.67:

“Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCLM nr.494/25.10.2006.” inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCLM nr.494/25.10.2006 privind completarea HCLM nr37/31.01.2002.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !”    ;

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gheoghe Stoica

Punctul nr.68:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rugăm, propuneri! Domnul Stroe.

Dl.Felix Stroe

A

întrucât colegii din stânga sunt foarte dezorientați, până se lămuresc ei bine, propun să-l realegem pe domnul consilier, care atât de minunat a condus ședințele de consiliu.

Se fac comentarii în sala. (Nu se poate, că a mai fost.)

Dl.Felix Stroe

Păi, tocmai de-asta, că are experiență...Domnul consilier Stoica.... propunerea mea și cred că e cel mai indicat din Consiliul Local....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Eu l-aș propune pe domnul consilier Moga, că...

Dl.Nicolae Moga

Vă mulțumesc, numai că eu sunt de acord cu propunerea domnului Stroe.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Să trecem la vot. Cine este pentru propunerea domnului Stroe ?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Cine este pentru propunerea domnului Tiberiu Nemet ?

Dl.Tiberiu Nemet

îmi retrag propunerea.

Dl.Gheorghe Stoica

Vă rugăm să ascultați rezultatul votului secret. La această hotărâre sunt 22 de voturi pentru, 2 (două) voturi împotrivă și nicio abținere. Deci, cu două treimi...a trecut. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să se bucure de titlul de Cetățean de onoare al municipiului Constanța!

Dl.Tibcriu Nemet

Este aici ?

Dl.Gheorghe Stoica

Nu, nu este. Declar închise lucrările de azi și vă mulțumim frumos pentru buna desfășurare a ședinței, pentru ascultare și să ne vedem cu bine !

PREȘEDINTE ȘDEDINȚĂ,

SECRETAR.Marcela Enache

32