Hotărârea nr. 92/2007

Hotarare privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate in solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor construite de A.N.L. in regim de inchiriere pentru anul 2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate in

soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de

A.N.L. in regim de închiriere pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din
data de 07.03.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive, prezentata de d-1 primar Radu Ştefan Mazăre, Avizul Comisiei Juridice ,Procesul Verbal al Comisiei pentru repartizarea locuinţelor A.N.L. nr. 1887/28.02.2007, precum si raportul Serviciului Imobile nr. 1306/28.02.2007 din cadrul R.A.E.D.P.P.;

Având in vedere prevederile Legii nr. 152/1998 - privind infiintarea A.N.L si Normele metodologice pentru punerea in aplicare a acesteia,cu modificările si completările ulterioare, adresei Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului nr. 3837/DGDC/03.12.2006, prin care se avizează favorabil propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţa si in repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii, precum si prevederile H.C.L.M nr.9/30.01.2007privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite de A.N.L.;

In temeiul prevederilor art. 38, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 1207 , alin(l), lit. b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii privind Administraţia Publica Locala nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1-Se aproba lista privind ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor referitoare la repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite de A.N.L., in regim de inchiriere, conform Anexi nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2- Lista cuprinde toate dosarele complete ,depuse pana la data de 31.12.2006 ,privind repartizarea locuinţelor pentru tineri construite de A.N.L. in regim de inchiriere , dosare ce au fost verificate si cărora li s-a


recalculat punctajul conform H.C.L.M. nr 9/30.01.2007, pana la data de 28.02.2007 inclusiv, urmând ca dosarele înregistrate ulterior acestei date sa fie cuprinse pe o lista ce va fi supusa aprobării Consiliului Local Municipal in anul 2008, in conformitate cu prevederile legale in vigoare mai sus menţionate;

Art.3- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 25de consilieri din 27.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

Constanta
Nr. 92/07.03.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1
LA H.C.L.M. NR.92/07.03.2007

 

 

 

LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE IN SO

LUTIONAREA CERERILOR

Nr.crt.

An /Nr bilbl.

Numele si Prenumele

Nr. înregistrare cerere

Nr. pers.

Vârsta

Punctaj

Obs.

1

2003/21 voi I

Scaiceanu Cristina Ana si llie Cătălin

29204/22.11.1995

3

33

86

complet

2

2000/35 voi I

Itoafa Cristina si Adrian

34312/26.11.1996

5

35

82

complet

3

2004/25

Ismail Narcis si Ecrem

3801/22.03.1993

3

31

79

complet

4

2006/5

Suliman Sevinci si Teleman

26382/17.10.1995

4

35

78

complet

5

2001/22 voi II

Catana Petrica si Luminiţa Constantina

123682/17.09.2001

5

33

77

complet

6

2006/18

Baranovschi Irina Elena

26020/29.08.1996

3

32

76

complet

7

2001/21 voi I

Gaman Elena si Savel

110957/20.08.2001

3

28

70

complet

8

2000/40 voi I

Cadir Somna

79056/09.10.2000

4

33

69

complet

9

2003/21 voi II

Buzoianu Vlad Cosmin

11046/25.04.1996

1

30

68

complet

10

2004/37

Lutan Lidia

29385/29.06.1998

3

34

65

complet

11

2003/15 voii

Neculai lonut

59344/29.11.1999

4

29

61

complet

12

2001/29 voi II

Preoteasa George Cătălin

153412/15.11.2001

4

35

61

complet

13

2002/3

Mariuta Cristian si Rodica

20085/08.02.2002

3

35

60

complet

14

2003/31 voi II

Mitu Tudorita si Relu

87020/08.07.2003

3

35

60

complet

15

1999/29

Deleanu Cristina si Mihaita

53036/22.10.1999

3

29

60

complet

16

1999/24

Draghici Dumitru Daniel

23922/17.05.1999

1

34

60

complet

17

2003/44

Albu lonut Daniel

143951/19.11.2003

1

26

59

complet

18

2005/4

Pricop Petru Ciprian

139/21.01.2005

5

25

59

complet

19

2006/24

Moaca Irina

2098/21.11.2006

1

30

59

complet

20

2004/33.

Constantinescu Irina

48660/02.08.2000

2

27

59

complet

21

2003/21 voi II

Nasurla Eldis si Sandulescu Anca

153933/15.11.2001

2

29

58

complet

22

2001/29 voi I

Jieanu Izabela Cristina si Cristian

154221/16.11.2001

3

32

58

complet


23

2002/3

Moraru Sorin Daniel

14374/30.01.2002

1

32

58

complet

24

2002/6

Luca Clara

54320/19.04.2002

3

35

58

complet

25

2002/17

Diaconu Daniela si Viorel Dumitru

125594/15.10.2002

2

33

58

complet

26

2002/22

Amariei Cosmin Emanuel si Ana Mihaela

139848/18.11.2002

3

32

58

complet

27

2001/17

Puia Simona si Ionel

108258/13.08.2001

4

34

58

complet

28

2001/31 voi II

Bordeanu Florin si Anamaria

174824/05.12.2001

4

33

58

complet

29

2001/18

Nacu Camelia si Iulian

107162/09.08.2001

3

26

58

complet

30

2002/24 voi I

Cocea Elena si Gheorghe

140434/19.11.2002

4

35

57

complet

31

2004/32

Piriu Doina si Cristian lonut

1461/30.08.2004

3

31

57

complet

32

2005/6

Pădure Marinei si Felicia

2/03.01.2005

3

30

57

complet

33

2001/24 voi II

Butnariu Gabriela si Radu

132579/04.10.2001

3

32

57

complet

34

2004/7

Mărginean Cornelia Anisoara si Daniel

1050/04.02.2004

2

34

57

complet

35

2001/30 voi I

Arnăut Sultana si Constantin

170913/30.11.2001

5

34

57

complet

36

2003/B

Lazar Manuela

105695/07.08.2001

3

35

56

complet

37

2003/1 voi I

Amzea Sorin Sebastian si Oana

148164/05.12.2002

2

30

56

complet

38

2003/3 voi I

Nechita Mihai si Carmen

149986/10.12.2002

3

32

56

complet

39

2003/5

Bida Elena si Ionel Eugen

153729/18.12.2002

3

31

56

complet

40

2003/5 voi II

Gheraslm Lorica si Raducu Nicolin

154102/19.12.2002

3

31

56

complet

41

2003/9 voi II

Grigoruta Costinel si Liliana

15619/06.02.2003

3

34

56

complet

42

2003/12 voii

Anitei Domitian si Adela

19065/14.02.2003

3

34

56

complet

43

2003/24 voi II

Bucuroaia Cristian si Ortanta Geanina

55247/05.05.2003

3

33

56

complet

44

2003/30 voi II

Rosculet Marius si Corina

78970/20.06.2003

3

31

56

complet

45

2003/29 voi I

Moldoveanu Marius Leonard si Florentina

72251/09.06.2003

4

33

56

complet

46

2001/24 voi II

Dogaru Daniela si Stelian

128960/26.09.2001

4

34

56

complet

47

2001/27 voi II

Ruscuta Dorina si Neculai

145663/01.11.2001

3

35

55

complet

48

2003/42

Dimcica Măria

142636/17.11.2003

3

34

55

complet

49

2004/40

Rosca Ana Roxana si Florin

2182/25.11.2004

3

28

55

complet

50

2003/13 voi II

Grigorescu Lucian Constantin si Rusen

23319/24.02.2003

3

33

55

complet

51

2001/18

Pascu Adrian si Cerasela

102530/31.07.2001

3

32

55

complet

52

2001/18

Rusu Dumitru si Gabriela

110546/17.08.2001

3

34

55

complet

53

2001/20

Rusu Marius Cătălin si Nicoleta

112753/23.08.2001

3

33

55

complet

54

2001/22 voi I

Stan Ionel si Măria Dana

125919/20.09.2001

3

31

55

complet

55

2001/22 voi I

Petraru Claudiu si Mirela

125945/20.09.2001

3

35

55

complet

56

2001/23 voi II

Bostan Iulian Eduard si Laura Elisabeta

128396/25.09.2001

3

30

55

complet

57

2002/3

Elefterie Cristian si Nicoleta Jeanina

21273/12.02.2002

3

29

55

complet

58

2003/15 voii

Prescornitoiu Flavius Gabriel si Neta

34295/17.01.2003

4

30

55

complet


59

2000/40 voi II

Murat Turchian si Aladin

81612/16.10.2000

3

28

54

complet

60

2002/5 voi I

Damian (Braescu) Florin si Măria Luiza

56218/24.04.2002

2

30

54

complet

61

2004/24

Salim Samirsi Aise Narcis

59011/30.04.2002

4

33

54

complet

62

2002/16

Heremciuc Simona Carolina

122262/07.10.2002

2

34

54

complet

63

2002/23

Dan (Scriosteanu) Loredana Maximiliana si Nicolae Augus

150521/01.12.2002

2

33

54

complet

64

2003/14 voi II

Basa Mihaela

5853/17.01.2003

1

35

54

complet

65

2003/14 voi II

Vasile Doru si Nicoleta

8856/24.01.2003

3

34

54

complet

66

2003/12 voii

Muresanu Claudiu Cristian si Daniela

21861/20.02.2003

3

35

54

complet

67

2003/15 voii

Andronache Tatiana si Marius

36121/20.03.2003

2

30

54

complet

68

2003/17 voii

Mangiurea Luminiţa

39684/27.03.2003

1

35

54

complet

69

2003/32 voi I

Carapit Dumitru

90178/15.07.2003

1

28

54

complet

70

2003/34 voi I

Sozanski Andrei

95446/28.07.2003

1

31

54

complet

71

2003/36 voi I

Cozaru Anisoara si Gheorghita

111542/03.09.2003

3

30

54

complet

72

2003/37

Marchel Vasile

116130/15.09.2003

2

30

54

complet

73

2003/43 voi I

Ostache Mihaela si Eugen

150054/03.12.2003

3

32

54

complet

74

2004/21

Marin Cătălin si Carmen Măria

585/12.05.2004

4

35

54

complet

75

2005/12

Badea Marian si Mariana

672/21.05.2004

4

26

54

complet

76

2005/4

Stoica Ionel si Camelia

105/18.01.2005

6

35

54

complet

77

2005/3

Nicolaescu Glgl Tudorel si Ileana

97/17.01.2005

3

31

54

complet

78

2001/9

Popa Ionel si Camelia Antoaneta

63667/10.05.2001

3

34

54

complet

79

2001/22 voi II

Comsa Daniel si Elena

122656/13.09.2001

3

34

54

complet

80

2002/19

Baciu Doina si Cristian

129721/24.10.2002

4

31

54

complet

81

2003/19 voii

Balaban Viorel si Elena

30975/11.03.2003

4

33

54

complet

82

2001/13 voi II

lordache Elena si Marius

91762/09.07.2001

3

35

54

complet

83

2001/31 voi II

Chiricescu Simona Georgeta si Gigi Savian

179874/13.12.2001

3

35

54

complet

84

2003/24 voi II

Ismail Etern si Ghiunai

57701/09.05.2003

3

28

53

complet

85

2003/41 voi II

Zbereanu Mariana

137824/05.11.2003

3

28

53

complet

86

2004/9

Voinea Dorina si Daniel

69/04.03.2004

3

31

53

complet

87

2004/33

Turlea Sorin Nicolae si Raluca Mihaela

1173/22.07.2004

2

31

53

complet

88

2004/41

Stanciu Ion si Mariana

2274/08.12.2004

3

32

53

complet

89

2005/1

Vladescu Marius Romulus si Măria

2325/14.12.2004

3

30

53

complet

90

2005/1

Gurahan Nelu si Daniela

2369/20.12.2004

2

28

53

complet

91

2003/6 voi II

Huzuneanu Mihaela Madalina

154768/20.12.2002

1

32

53

complet

92

2001/19

Miu Leonte si Mariana

112700/23.08.2001

3

32

53

complet

93

2004/19

Luta Mihaela Emilia si Emil

135738/10.10.2001

4

35

53

complet

94

2001/31 voi II

Tutuianu Valentina si Florin

174640/05.12.2001

3

33

53

complet


95

2002/11

Paraschiv Dumitru Daniel si Camelia Nicoleta

86395/08.07.2002

3

33

53

complet

96

2002/22

Soldea Claudiu si La ura Măria

137721/13.11.2002

3

31

53

complet

97

2002/25 voi I

Beznea Sabina Eliana si Adrian Gabriel

140704/20.11.2002

3

32

53

complet

98

2003/4 voi II

Croitoru Cosmin Corneliu si Isabela Ionica

152933/17.12.2002

3

31

53

complet

99

2003/6 voi I

Filote Adi si Eduard George

3137/13.01.2003

3

32

53

complet

100

2003/1

Burlacu Daniel Florin si Mioriţa

4825/16.01.2003

3

32

53

complet

101

2003/10 voii

Cioban Bogdan Valentin si Ionela Măria

11488/29.01.2003

3

29

53

complet

102

2003/12 voii

Agafitei Cătălin si Aurelia

19804/17.02.2003

3

30

53

complet

103

2003/16 voii

Nitescu Marius si Dorina

21811/20.02.2003

3

32

53

complet

104

2003/18 voi II

Ivanof Iulian si Carolina

39702/27.03.2003

3

35

53

complet

105

2003/24 voi II

Focsa Alina si Ciprian lonut

55872/06.05.2003

3

30

53

complet

106

2003/25

Ghizu Emilia Rozalia si Nicolae

62148/19.05.2003

3

30

53

complet

107

2003/27

Barbieru Lăcrămioara si Bogdan

68826/02.06.2003

3

33

53

complet

108

2003/41 voi I

Burhai Adriana si Nicusor

139887/11.11.2003

3

32

53

complet

109

2003/1 voi I

Baciu Gabriel Cristian si Loredana Marinela

148192/05.12.2002

3

34

53

complet

110

2000/42 voi I

lonescu Emil si Mihaela

100131/28.11.2000

4

35

53

complet

111

2002/26

Enache Brindusa Mihaela

146297/02.12.2002

1

30

52

complet

112

2003/26

Nasurla Bilsen

63900/21.05.2003

1

33

52

complet

113

2003/27

Brisuc Petrica si Liliana

67984/29.05.2003

4

30

52

complet

114

2003/30 voi II

Sava Mihaela

82186/26.06.2003

1

27

52

complet

115

2003/39 voi II

Nichifor Florentina

127820/13.10.2003

1

28

52

complet

116

2004/36

Vladescu Simona si Cristinel

1808/18.10.2004

4

34

52

complet

117

2006/13

Gemanaru Ancuta

1609/25.08.2006

3

35

52

complet

118

2004/34.

Ştefan Anca si Adrian

1621/21.09.2004

3

30

52

complet

119

2001/17

Ciubuc Genoveva si Ion Stancu

105952/07.08.2001

3

34

52

complet

120

2003/39 voi II

Acai Seila si Redin

123358/01.10.2003

3

32

52

complet

121

2001/26 voi II

Hritcu Felicia Otilia si Viorel

142186/24.10.2001

3

33

52

complet

122

2003/13 voi II

Fotin Florentina si Nicolae

6888/21.10.2003

4

29

52

complet

123

2004/29

Cutui Carmen Simona si Dragos Cristi

1079/09.07.2004

3

34

52

complet

124

2003/21 voi II

Mangu Livia si Nelu

45584/08.04.2003

3

35

52

complet

125

2002/25 voi I

Radut Bogdanei si Elena

153296/18.12.2002

4

28

52

complet

126

2002/14

Popa George si Magdalena

111389/11.09.2002

3

34

52

complet

127

2003/6 voi I

Mucilianu Anca Mariana si Petru

1800/09.01.2003

3

32

52

complet

128

2003/33

Rusenescu Cristian si Roxana Gabriela

94173/24.07.2003

3

27

52

complet

129

2002/5 voi I

AN Erdinci si Sevda

48814/08.04.2002

3

25

51

complet

130

2002/14

Turlica Daniela

117476/25.09.2002

1

26

51

complet


131

2003/4 voi I

Raboveanu Silviu si Doina

153635/18.12.2002

3

28

51

complet

132

2003/10 voii

Radu Madalina Laura

11490/29.01.2003

2

32

51

complet

133

2003/31 voi I

Caracuda Cristian si Elena Angelica

87968/10.07.2003

3

27

51

complet

134

2003/42

Tudor Georgeta si Vasile

144119/20.11.2003

3

28

51

complet

135

2006/17

Petrov Cristina

174/11.03.2004

 

27

51

complet

136

2004/11

Lupu Alina

181/12.03.2004

 

27

51

complet

137

2006/17

Penu Daniela

248/17.03.2004

 

27

51

complet

138

2004/14

Damian Mihai

257/18.03.2004

2

24

51

complet

139

2004/28

Vladescu lonut

1013/01.07.2004

 

30

51

complet

140

2004/31

lonescu Elena Valentina

1327/11.08.2004

 

31

51

complet

141

2004/31

Danciu Steluţa si Grigore

1355/13.08.2004

2

34

51

complet

142

2004/32

Biru Adriana

1451/26.08.2004

 

26

51

complet

143

2004/39

Deleanu Viorel Costin

2173/24.11.2004

 

28

51

complet

144

2004/39

Reghintovschi Adela Simona

2217/30.11.2004

 

35

51

complet

145

2005/7

Cretu Damian si Florentina

285/09.02.2005

2

34

51

complet

146

2005/9

Nastase (Ionica) Gabriela si Mitica

3613/11.01.2005

2

25

51

complet

147

2006/13

Mindra Mihail Ciprian

1575/17.08.2006

4

32

51

complet

148

2005/16

Mirea Nicoleta

1883/26.08.2005

4

35

51

complet

149

2003/1 voi I

Dinucu Elena

3418/13.01.2003

1

30

51

complet

150

2002/7

Beciu Gabriel si Aurelia

49830/10.04.2002

3

34

51

complet

151

2002/13 voii

Balea Florin si Elena

100985/14.08.2002

3

34

51

complet

152

2002/16

Minea Marieta Otilia si Iulian

122243/07.10.2002

3

34

51

complet

153

2002/25 voi I

Virtan Laurentiu si Magdalena

142670/25.11.2002

3

35

51

complet

154

2002/25

Fedulov Jenica Snejinca si Adrian Vladimir

145449/29.11.2002

3

28

51

complet

155

2003/10 voi II

Mărăcine Lenuta si Valentin

16210/07.02.2003

3

35

51

complet

156

2003/19 voii

Nica loan si Claudia

28979/06.03.2003

3

33

51

complet

157

2003/19 voii

Fecic Daniel si Loredana Măria

29320/07.03.2003

3

34

51

complet

158

2003/11 voi II

Miklos Adalbert si Veronica

41465/31.03.2003

3

32

51

complet

159

2003/27

Neagu Daniela Roxana

67355/28.05.2003

1

31

51

complet

160

2003/30 voi I

Bica Cătălin si Laura Alina

82839/27.06.2003

3

30

51

complet

161

2003/22.

Corcoz Aurel Costel si Marinela

50015/16.04.2003

3

33

51

complet

162

2003/31 voi II

Tudorache Ana Măria

88790/11.07.2003

1

26

51

complet

163

2003/36 voi II

Crăciun Constantin si Danuta luliana

108377/26.08.2003

3

34

51

complet

164

2003/38 voi II

Alexa Loredana Florentina si Mircea

118894/22.09.2003

3

34

51

complet

165

2003/39 voi I

Scortanu Daniela Valentina

124997/06.10.2003

3

33

51

complet

166

2003/40 voi II

Todireanu Mariana si Gheorghe

128558/15.10.2003

3

34

51

complet


167

2003/40 voi I

Broasca Ionela si Marcel

133462/27.10.2003

3

29

51

complet

168

2003/41 voi I

Trofim Nanian

138971/07.11.2003

1

33

51

complet

169

2003/A

David Marinei si Viorica

155924/15.12.2003

2

27

51

complet

170

2004/10

Stan Florentina

28413/25.02.2004

1

28

51

complet

171

2001/11

Andrei Lăcrămioara Felicia si Gheorghe Dumitru

81311/19.06.2001

3

32

51

complet

172

2001/25 voii

Nastase Adrian si Elena Mihaela

135987/11.10.2001

3

32

51

complet

173

2002/20 voi II

Marin Gheorghe si Măria

131138/28.10.2002

4

35

51

complet

174

2003/24 voi I

Preoteasa Marius si Mihaela

49471/15.04.2003

4

30

51

complet

175

2004/24

Tanasa Ştefan si Loredana Mariana

787/08.06.2004

3

28

51

complet

176

2005/13

Dumbrava Cristina si Daniel

1426/24.06.2005

3

35

50

complet

177

2005/23

Doicaru Florin si Melania Elena

3625/22.12.2005

2

29

50

complet

178

2006/2

Ivan Marius

210/17.01.2006

2

26

50

complet

179

2006/4

Avram Mihaela Rodica si Codin Petrisor Cristian losif

815/16.03.2006

3

33

50

complet

180

2006/10

Ivan Cristian Gabriel si Mariana

862/21.03.2006

3

28

50

complet

181

2006/12

Pantea Ionica si Comeliu

1502/27.07.2006

3

27

50

complet

182

2006/23

Sarali Suveyda si Nimer

2226/05.12.2006

3

34

50

complet

183

2004/15

Neacsu Elena Adriana si Florin

292/22.03.2004

3

32

50

complet

184

2004/35

Avram Liviu Marian si Madalina

1708/04.10.2004

2

33

50

complet

185

2003/40 voi II

Rusu George si Cristina

129346/16.10.2003

3

28

50

complet

186

2004/20

Mardare Gabriela si Constantin

464/20.04.2004

5

35

50

complet

187

2004/18

Vasile Liliana Elena si Daniel

509/30.04.2004

3

27

50

complet

188

2004/30

Panait Petronela si Marius Adrian

1266/04.08.2004

3

30

50

complet

189

2004/32

Toma Liliana si Marian

1485/01.09.2004

3

35

50

complet

190

2004/40

Florea Violeta si Manuel

2277/08.12.2004

3

35

50

complet

191

2005/2

Stoia Aurica Florentina si Marius

2345/16.12.2004

3

28

50

complet

192

2002/20 voi II

Temur Seila

135554/06.11.2002

1

26

50

complet

193

2003/2 voi I

Liscan Cristina si Nicolae

148709/06.12.2002

3

33

50

complet

194

2003/5 voi II

Florica Romeo Cezar si Stefania

153382/18.12.2002

3

32

50

complet

195

2003/10 voii

Danila Adrian Iulian si Carmen Georgeta

16212/07.02.2003

3

30

50

complet

196

2003/16 voii

Bucovala Zoe Nicoleta

28138/05.03.2003

1

29

50

complet

197

2003/35 voi I

Cerbu Mirela si Marcel

91694/18.07.2003

3

30

50

complet

198

2003/42

Moise Sorin Marius

142778/17.11.2003

1

30

50

complet

199

2001/12 voii

Popa Oana

89441/04.07.2001

2

32

50

complet

200

2003/10 voii

Cete Stanuta si Lucian

8103/22.01.2003

2

28

49

complet

201

2003/17 voii

Pavel Adrian si Luminiţa

26635/03.03.2003

4

30

49

complet

202

2004/17

Andonescu Costina

430/31.03.2004

1

31

49

complet


203

2003/27

Ciolpan Luciana

68086/28.05.2003

1

26

49

complet

204

2005/18

Sterian Marius si Daniela

3033/12.10.2005

4

32

49

complet

205

2005/18

Lungu Aurelia Luana

2084/26.09.2004

3

31

49

complet

206

2003/C

Carpus Emanuel

159089/24.12.2003

1

26

49

complet

207

2005/1

Anghel Adrian losif

2376/21.12.2004

3

35

49

complet

208

2005/3

Caplan Nicu Leonard si Daniela

198/27.01.2005

4

26

49

complet

209

2004/21

Celnicu Gheorghe si Vasilica Mihaela

561/07.05.2004

3

34

49

complet

210

2003/20

Hristian Adriana Nicoleta si Daniel Marius

35710/19.03.2003

2

33

49

complet

211

2003/19 voi II

Covasa Constantin

40110/28.03.2003

1

34

49

complet

212

2003/3 voi I

Curtgeafar llmas si Geavidan

152218/16.12.2002

2

35

49

complet

213

2004/37

Dobre George Edward si Daniela Simona

1868/25.10.2004

3

32

49

complet

214

2005/1

Damian Loredana si Dumitru Daniel

2399/23.12.2004

3

26

49

complet

215

2003/29 voi I

Huba Mihai Cătălin

77866/18.06.2003

2

28

49

complet

216

2004/21

Crantea Ştefan Rarian

565/10.05.2004

1

27

49

complet

217

2003/15 voi I

Aniculaesei Anlsoara si Vasile

17358/11.02.2003

2

30

49

complet

218

2002/17 voii

Dogaru Andreea

125802/15.10.2002

1

26

49

complet

219

2003/11 voii

Patrichi Evelyne Luminiţa

19568/17.02.2003

1

32

49

complet

220

2006/3

Ghengeaua Caria Genina si Liviu

700/06.03.2006

4

32

49

complet

221

2006/13

Calin Alexandra

36/10.01.2005

1

22

49

complet

222

2006/16

Hagi George si Carmen

1857/16.10.2006

4

32

49

complet

223

2006/18

Tulumb Mona

03/03.01.2005

1

27

49

complet

224

2006/17

Petrov Marian Constantin

184/12.03.2004

1

34

49

complet

225

2006/12

Petcu Florentina si Adrian Claudiu

1512/01.08.2006

4

31

49

complet

226

2002/6

Ginju Valentin si Raluca

52335/16.04.2002

3

28

48

complet

227

2003/23

Antemir Adrian si Clarisa Lorela

50377/16.04.2003

3

32

48

complet

228

2001/6 voi I

Grigore Constantin si Luiza Georgiana

40850/20.03.2001

3

27

48

complet

229

2003/9 voi II

Misa Elena Luminiţa

15283/06.02.2003

1

33

48

complet

230

2003/11 voii

Cerbanescu Cosmin si Mariana luliana

21127/19.02.2003

3

33

48

complet

231

2002/18

Nicolai Romica si Claudia Tihalazova

127340/18.10.2002

3

34

48

complet

232

2003/12 voii

Dragomir Dorin Nicolae

8501/23.01.2003

1

30

48

complet

233

2002/24 voi II

Bejan Cristina

139372/18.11.2002

1

28

48

complet

234

2002/10

Bodoiu Lucian si Claudia

77203/18.06.2002

3

33

48

complet

235

2002/17 voii

Nita Adrian

125603/15.10.2002

1

29

48

complet

236

2002/4

Toma Paula Carmen si Alexandru -Adrian

31062/28.02.2002

3

30

48

complet

237

2004/18

Tudose Dorin Daniel si Monica

438/05.04.2004

2

30

48

complet

238

2003/9 voi II

Vasvari Mihaela

26186/28.02.2003

1

29

48

complet


239

2002/12 voi II

Risnoveanu Marian Cristian

90683/18.07.2002

1

30

48

complet

240

2005/17

Cristocea Valentina

2962/04.10.2005

1

26

48

complet

241

2005/18

Vica Nicolae si Mariana

3029/12.10.2005

3

33

48

complet

242

2002/5 voi II

Nastase Cătălin si Florentina

41568/22.03.2002

3

31

48

complet

243

2005/18

Nicola Eugen si Simona Anisoara

2076/26.09.2005

3

29

48

complet

244

2003/14 voii

Bulamaci Gabriel

24002/25.02.2003

1

32

48

complet

245

2003/31 voi II

Ciobanica Radu

89169/14.07.2003

1

27

48

complet

246

2003/29 voi I

Florea Cristian

73157/10.06.2003

1

27

48

complet

247

2004/39

Cimpan Bogdan si Luminiţa

2127/19.11.2004

3

29

48

complet

248

2004/41 vol I

Popescu Cristian si Ionela

715/27.05.2004

4

33

48

complet

249

2004/41

Zlate Elena si Nicolae

2307/13.12.2004

3

35

48

complet

250

2003/41 voi I

Popescu Cristian Daniel si Mirela

134666/29.10.2003

3

26

48

complet

251

2003/29 voi I

Popa Ghlorghita Emilia

78950/20.06.2003

1

35

48

complet

252

2004/28

Marin Stanica si Elisabeta Georgeta

1157/20.07.2004

3

32

48

complet

253

2003/28.

Ursoi Ionel si Icbal

67963/29.05.2003

3

31

48

complet

254

2005/7

Cristea Rodica si Sorin

125/20.01.2005

4

34

48

complet

255

2004/25

Mitu Elena si Claudiu

794/04.06.2004

3

28

48

complet

256

2005/16

Matei Mariana Nicoleta si Florin

1823/17.08.2005

3

31

48

complet

257

2004/29

Viconschi Lucica si Comeliu

1233/29.07.2004

3

31

48

complet

258

2003/16 voii

Petre Bogdan si Steluţa

25384/27.02.2003

2

29

48

complet

259

2004/17

Paraschiv Ileana si Valentin

402/26.03.2004

2

26

48

complet

260

2005/3

Leu Daniela Ioana si Cristian

102/18.01.2005

3

31

48

complet

261

2004/26

Balota Ana Măria si Daniel

953/24.06.2004

2

30

48

complet

262

2005/20

Doga Marilena

3132/28.10.2005

1

28

48

complet

263

2004/39

Popa Stefania Luiza

2001/05.11.2004

1

31

48

complet

264

2004/21

Rafte Elena Anca si Arghir

533/04.05.2004

3

30

48

complet

265

2003/4

Herghiligiu Dan si Roxana

150810/11.12.2002

3

31

48

complet

266

2004/41

Velea Viorel Florin si Georgiana

2308/13.12.2004

3

29

48

complet

267

2004/33.

Nicola Florentina Monica si Valentin Cătălin

1536/09.09.2004

3

31

48

complet

268

2005/2

lusein Sevgean

2407/24.12.2004

2

22

48

complet

269

2006/2

Vrana George Florin

58/09.01.2006

1

24

48

complet

270

2003/35 voi I

Cioroba Cristela

104625/15.08.2003

1

35

48

complet

271

2007/2

Andrei Marian Viorel si Mariana

2404/14.12.2006

3

30

48

complet

272

2007/2

Ion Stelian si Mariana

2525/17.12.2006

3

30

48

complet

273

2005/3

Goiceanu Florian Daniel si Lăcrămioara

72/13.01.2005

3

32

47

complet

274

2003/8 voi II

Ceolacu Marian

13972/04.02.2003

1

33

47

complet


275

2002/15 voi II

Vasile Florin Cristian

121001/03.10.2002

2

33

47

complet

276

2002/12 voii

Marcu luliana si Sorin

93462/25.07.2002

3

30

47

complet

277

2005/9

lonescu Nicoleta si Marian Minai

1014/03.05.2005

2

28

47

complet

278

2005/7

Geanica Marian si Claudia

262/07.02.2005

3

23

47

complet

279

2005/17

Chelan Florin Bogdan si Mihaela Anca

1986/12.09.2005

3

32

47

complet

280

2003/1 voi II

Tataru Daniela si Marian

147379/04.12.2002

2

35

47

complet

281

2005/13

Neculescu Cristian

1213/31.05.2005

3

34

47

complet

282

2006/1

Batutu Cristian si Ramona Elena

329/23.01.2006

3

25

47

complet

283

2005/19

Luca Mihaela Geanina si Florin Masiel

2956/04.10.2005

3

33

47

complet

284

2005/19

Matara Carolina si Florentin

3112/26.10.2005

3

34

47

complet

285

2003/43 voi I

Milea Alina (Balta)

147882/27.11.2003

2

28

47

complet

286

2005/6

David Madalina Gabriela

351/16.02.2005

3

31

47

complet

287

2004/23

Sumanu Lucian si Georgiana Mariana

651/20.05.2004

3

32

47

complet

288

2003/21 voi II

Vadineanu Camelia Monica

60262/14.05.2003

1

31

47

complet

289

2003/3 voi II

Leonte Sandu

150999/12.12.2002

1

29

47

complet

290

2004/22

Hasiuc Sorin si Mirela Cecilia

621/17.05.2004

3

32

47

complet

291

2003/C

Zisu Alexandru Alin si Mihaela Ecaterina

151426/05.12.2003

3

35

47

complet

292

2004/28

Negru Alexandru si Elena

1086/12.07.2004

3

36

47

complet

293

2001/24 voi II

Artin Alexandru

128551/26.09.2001

1

26

47

complet

294

2005/4

Iremenco Daniela

174/25.01.2005

1

26

47

complet

295

2004/25

Neagu Mircea Marian

821/10.06.2004

3

27

47

complet

296

2005/12

Isac Victoria Mihaela

1804/15.08.2005

1

30

47

complet

297

2004/11

Mustafa Ergiun si Seila

146/10.03.2004

3

35

47

complet

298

2003/13 voii

Istrate Gheorghe

24496/26.02.2003

1

24

47

complet

299

2003/41 voi I

Bolmandar Vasile Ciprian si Valentina

140439/12.11.2003

4

31

47

complet

300

2005/15

Dumitrescu Corina

1726/03.08.2005

1

26

47

complet

301

2006/2

Banciu Ionel si Elena

530/13.02.2006

4

33

47

complet

302

2006/3

Hristu Dumitru si Alina

627/23.02.2006

3

30

47

complet

303

2004/30

Dobrea Daniela si Viorel Cătălin

fara cerere

3

27

47

complet

304

2006/8

Roata Nicolaie si Violeta Florina

1088/03.05.2006

2

25

47

complet

305

2001/29 voi II

Tair Giunet

157108/20.11.2001

4

28

47

complet

306

2006/22

Mie Ana-Maria

2060/16.11.2006

3

29

47

complet

307

2004/16

Ungureanu lulia Gabriela si Cosmin Marius

328/23.03.2004

2

25

47

complet

308

2005/15

Neacsu Elena Monica

1705/01.08.2005

1

27

46

complet

309

2003/9 voi II

Misa Florin

15279/06.02.2003

1

31

46

complet

310

2003/14 voi II

Cheosea Mihai

11166/29.01.2003

1

27

46

complet


311

2003/6 voi I

Gelmambet Sunai

22120/20.02.2003

1

34

46

complet

312

2003/36 voi II

Munteanu Gabriel

109933/29.08.2003

1

25

46

complet

313

2004/8

Ismail Erhan si Aisear

80/05.03.2004

2

26

46

complet

314

2005/17

Bianga Mirela Luiza si Minai Cristian

2030/19.09.2005

2

30

46

complet

315

2003/12 voii

Stancu lulia

14488/17.02.2003

2

31

46

complet

316

2003/17 voii

Tauteanu Mihai si Valentina

35264/19.03.2003

3

30

46

complet

317

2006/1

Gospodaru Georgiana

3674/29.12.2005

1

26

46

complet

318

2006/1

Petcu Lucian si Mihaela

115/11.01.2006

2

24

46

complet

319

2004/8

Cindescu Adrian si Monica

73/04.03.2004

3

29

46

complet

320

2004/31

Done Claudia

1344/12.08.2004

1

29

46

complet

321

2004/38

Toderascu Mihaela si Daniel

1966/03.11.2004

2

28

46

complet

322

2005/7

Fiica Cătălin Lucian

290/09.02.2005

2

26

46

complet

323

2004/35

Frincu Ramona Isabela si Claudiu Edward

1757/11.10.2004

4

32

46

complet

324

2003/38 voi l

Strahilevici Alexandru

123518/01.10.2003

1

30

46

complet

325

2003/38 voi II

Marin Stelian Aurelian

117835/18.09.2003

1

35

46

complet

326

2004/22

Stoian Adrian

610/17.05.2004

1

27

46

complet

327

2004/30

Girnet Teodora Cornelia si Marius

1284/06.08.2004

4

26

46

complet

328

2005/7

Al Homsi Cleopatra si Amin

507/07.03.2005

4

28

46

complet

329

2003/44

Bozea Elena

155601/12.12.2003

3

34

46

complet

330

2005/21

Olteanu Cătălin

3275/18.11.2005

2

29

46

complet

331

2003/17 voi II

Chirvasoiu Procopovici Luminiţa

36155/20.03.2003

1

30

46

complet

332

2002/4 bis

Cioca Mariana si Adrian

38625/18.01.2002

3

31

46

complet

333

2005/20

Ciobanu Nicolae Florin

3105/25.10.2005

1

25

46

complet

334

2006/8

Artem Nicoleta Agripina

1063/27.04.2006

1

25

46

complet

335

2006/8

Comanescu Liliana si Vasile

1093/04.05.2006

4

29

46

complet

336

2006/9

Chiru Valentin

1226/29.05.2006

1

32

46

complet

337

2006/10

Dutu Monica Magdalena si Iulian

1331/19.06.2006

2

30

46

complet

338

2003/30 voi I

Gavril Magdalena

58029/27.04.2002

2

27

46

complet

339

2006/13

Stanciu Cătălin si Ileana Manuela

1644/01.09.2006

2

25

46

complet

340

2006/13

Dineu Cristina Raluca si Leonard Cristian

1576/17.08.2006

2

29

46

complet

341

2006/14

Rusu Teodora Relia si Dumitru Cristian

1707/15.09.2006

3

25

46

complet

342

2006/17

Halciuc Silvia Laura

1911/24.10.2006

1

28

46

complet

343

2006/18

Dragulescu Adelina luliana si Constantin

1961/01.11.2006

2

29

46

complet

344

2006/22

Carmis Ciprian

2052/15.11.2006

1

24

46

complet

345

2006/22

Butoi Andrei Ştefan

2054/16.11.2006

1

25

46

complet

346

2006/23

Cornescu Nicoleta

2345/12.12.2006

2

33

46

complet


347

2007/1

Gabur Anamaria

2475/20.12.2006

1

27

46

complet

348

2006/15

Ion Angelica

1713/18.09.2006

1

30

46

complet

349

2004/33.

Toader Liliana

1589/17.09.2004

1

25

46

complet

350

2006/21

Constantin (Masgras) Gabriela si Teodor

2016/10.11.2006

2

27

46

complet

351

2004/12

Stoica Radu Marian

136/09.03.2004

1

28

45

complet

352

2005/8