Hotărârea nr. 88/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (VALENTIN PARVULESCU) PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - SEMNAREA ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL SANKT PETERSBURG DIN FEDERATIA RUSA, SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA Ml NICIPIULUI CONSTANTA


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII IN STRĂINĂTATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (VALENTIN PARVULESCU) PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - SEMNAREA ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMÂNIA SI ORAŞUL SANKT PETERSBURG DIN FEDERAŢIA RUSA, SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ÎNTRUNIT IN ŞEDINŢA ORDINARA DIN DATA
DE 07.03.2007;

LUÂND IN DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, REFERATUL SERVICIULUI DE RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL, AVIZUL COMISIEI NR. 5 JURIDICE, AVIZUL COMISIEI NR.I BUGET-FINANTE;

AVÂND IN VEDERE PREVEDERILE LEGII NR. 518/1995 PRIVIND UNELE DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE PERSONALULUI ROMAN TRIMIS IN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR, MODIFICATA PRIN H.G. NR.606/1996, H.G. NR. 420/1998, H.G. 359/1999, SI H.G. 436/ 2002, HGR 1162/23 IULIE 2004 PRECUM SI ALE H.C.L.M. NR. 73/1997;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART.38 ALIN. 2, ALIN. 7, LIT. c SI ALIN. 7, LIT. c , ART.52 ALIN. 6 SI ART 1207 ALIN 1, LIT b DIN LEGEA 286/2006 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE NR 215/2001.

HOTĂRĂŞTE:

ART.I - SE APROBA CHELTUIELILE DE DEPLASARE SI ACORDAREA DIURNEI LEGALE OCAZIONATE DE DEPLASAREA CONSILIERULUI MUNICIPAL VALENTIN PARVULESCU LA SANKT PETERBURG INTR-O DELEGAŢIE OFICIALA LA INVITAŢIA GUVERNULUI ORAŞULUI SANKT PETERSBURG IN PERIOADA 30 MARTIE - 04 APRILIE. ACESTE CHELTUIELI VOR FI SUPORTATE DE LA BUGETUL LOCAL.

ART. 2 - COMPARTIMENTUL COMISIILOR DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL VA COMUNICA PREZENTA HOTĂRÂRE DIRECŢIEI FINANŢE, SERVICIULUI RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL, CONSILIERULUI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASAREA IN VEDEREA ADUCERII LA ÎNDEPLINIRE, PRECUM SI PREFECTURII JUDEŢULUI CONSTANTA.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA
NR.88/07.03.2007
 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL RELAŢII INTERNATIONALE


 

APROBAT PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE

APROBAT VICEPRIMAR GABRIEL STAN

REFERAT

In urma invitaţiei nr 141191/23.11.2006. precum si a adresei nr. 27692/01.03.2007 din partea Guvernului Sankt Petersburgului. remisa de către Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanta, va rugam sa aprobaţi următoarele cheltuieli pentru deplasarea unei delegaţii a PMC formata din: Primar Radu Ştefan Mazăre. Viccprimar Nicolac Nemirschi, Consilier Municipal Nicolae Moga, Deputat Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, Membru al Comitetului Diasporei Ruse - Miron Ignat (conform art. 4, alin (1) din HGR 518/1995 actualizată pana la data de 25 august 2005. "ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şt alte instituţii publice pot trimite în sirâinătate. în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariafi ai altor instituţii publice. cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin..). Consilier Municipal Valentin Parvulescu, în Federaţia Rusa, in perioada 30.03 - 04.04.2007:

I .Deplasare Constanta-lîucuresti si retur - 266 km x dus/întors - 532 km

532 km x 7.5 litri/100 km = 39,9 litri x 3.6 lei = 143.64 x 2 maşini = 287.28 Iei

2.Transport International: 453 EURO x 5 persoane ■ 2265 EURO

3. Asigurare medicala: 25 RON x 5 persoane = 125 RON

4.Diurna :

a. 50 % din 47 USD x 3 persoane (delegaţia oficiala) x 5 V= zile = 387. 75 USD '

b. 47 USD .x 2 persoane x 5 !/? zile = 517 USD (Delegaţia lărgita - Miron Ignat. Valentin
Parvulescu intrucat partea rusa acoper
ă cheltuielile de cazare si masa doar pentru primii trei
membri ai delega
ţiei)

5.Cadou oficial: 225 RON

6.  Cazare: 140 USD x 2 persoane (Miron Ignat. Valentin Parvulescu) x 5 nopţi = 1400 USD

7.   Viza: I persoana (Valentin Parvulescu) x 40 USD = 40 USD


 

 

 

Director. Petrica Munteanu Petrica

Sef Serv
Liviu Tramudana

 

 

Intocmit,

Insp. Marius Gerald