Hotărârea nr. 610/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA - DAREA IN ADMINISTRARE CATRE RAEDPP A OBIECTIVULUI DE INVESTITII " ETAJARE CORP S+P+1E COLEGIUL CAROL I", PRECUM SI CESIONAREA CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA NR. 551/2006, INCLUSIV ACTELE ADITIONALE INCHEIATE LA ACESTA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!