Hotărârea nr. 604/2007

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE PACHETE COPIILOR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA CU OCAZIA SFINTELOR SARBATORI ALE PASTELUI SI A CELOR DE IARNA


România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta Consiliul local


HOTĂRÂRE

PRIVIND ACORDAREA DE PACHETE COPIILOR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA CU OCAZIA SFINTELOR SĂRBĂTORI ALE PASTELUI

SI A CELOR DE IARNA

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara
din 14.12.2007.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul întocmit de Direcţia Asistenta Persoane Vârstnice, Nevoiaşe si alte categorii înregistrat sub nr. 163411 / 05.12.2007, avizul Comisiei juridice nr.5 si cel al Comisiei buget finanţe - nr. 1;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c si art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Copii preşcolari si şcolari din Municipiul Constanta vor primi de sfintele sărbători ale Pastelui cadouri in valoare de 60 lei / pachet ce constau in ghiozdane si rechizite si cu ocazia sărbătorilor de iarna cadouri in valoare de 22,5 lei / pachet, ce constau in fructe, dulciuri si jucării.

ART.2 Pachetele cu daruri se vor distribui in locaţii ce vor fi anunţate prin presa locala, activitatea fiind organizata de Direcţia Asistenta Persoane Vârstnice, Nevoiaşe si alte categorii.

ART.3 Orice alte hotărâri contrare se abroga .

ART.4 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei asistenta pentru persoane vârstnice si nevoiaşe, mass-mediei locale in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       CONTRASEMNEAZĂ

Constanta                                                         SECRETAR


Nr.604/14.12.2007