Hotărârea nr. 570/2007

Hotarare privind aplicarea prevederilor Legii nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/200 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

i5NTl romania


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

TOM‘jt

nsta«T,a


HOTARARE

privind aplicarea prevederilor Legii nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul

SI


Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data _2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 , avizul Comisiei de administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești nr. 5 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea denumirii documentațiilor de urbanism din Plan Urbanistic de Detaliu -în Plan Urbanistic Zonal, conform anexei alăturate ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având în vedere că, în urma verificării acestora, s-a constatat că sunt îndeplinite cerințele impuse de normele ce reglementează aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal.

W’


Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Inspectoratului de Stat în Construcții, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Prefecturii Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de    consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONSTANTA IU ~    ~


NR57^/^.'


«t:%5 IISECRȘTA£^-

M-R.cfr.ft


Jrt^

Nr. HCLM

Titlu HCLM

•;

326/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1-2E, Faleză Nord, zona bl. PA6A, lot 1/2,

teren în suprafață de 301 mp, proprietate Banias Mircea-Marius și Ramona-Virginia

îl

327/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1-2E, Faleză Nord, zona bl. PA6A, lot 1/1,

teren în suprafață de 301 mp, proprietate Grădinaru Bogdan-Nicolae și Alina-Comelia

r j

333/17.08.2006

PUD - MANSARDARE LOCUINȚĂ PARTER, str. Grozești nr. 47, teren în

suprafață de 154 mp, proprietate Nadă Costache și Elena

■ti

a

fl

«__

335/17.08.2006

PUD - TRANSFORMARE POD în MANSARDĂ LOCUIBILĂ la IMOBIL P+3E

EXISTENT, str. Av. Craiu nr. IA, teren în suprafață de 175 mp, proprietate Dragomir Aurelia Victoria

•s*s

11

ij

336/17.08.2006

PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER, str. Mugurului

nr. 4C, teren în suprafață de 91 mp, proprietate Dumitru Constantin

«

j

337/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE LABORATOR COFETĂRIE - PATISERIE și SEDIU FIRMA S+D+P+2-3E, strada Cibinului 8 bis, teren în suprafață de 595 mp proprietate SC CRIZANTEMA SRL

-p

i

338/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, str. Ion Roată nr. 23, teren în suprafață de

150 mp, proprietate Popa Mihaela

m

.fi

339/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, str. Enăchiță Văcărescu nr. 67, teren în

suprafață de 300 mp, proprietate Dinu Elena

ît

§i

340/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E+M, str. Răzoarelor nr. 29, teren în

suprafață de 284 mp, proprietate Memet Memet și Zembil

-£5

342/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ și CASĂ PAROHIALĂ P+M, str.

Munții Tatra, teren în suprafață de 3000 mp, atribuit în folosință gratuită ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI

’ y

y

1

344/17.08.2006

PUD - EXTINDERE LOCUINȚĂ PARTER cu P+1E, str. Izvor nr. 9, teren în

suprafață de 94 mp, proprietate Țăranu Florian

•j

345/17.08.2006

PUD - CONSOLIDARE, EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER, strada Dobrogei nr. 81, teren în suprafață de 47 mp, proprietate Săli Firdes

i

w

348/17.08.2006

PUD - EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL PARTER cu P+1E, str. Eliberării nr. 2D, teren în suprafață de 630 mp, proprietate SC INTERCOM TOPAZ SRL

îj

■8

’i

354/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4-5E - LOCUINȚE ȘI BIROURI, bd.

Mamaia nr. 232, teren în suprafață de 350 mp, proprietate Tapangea Decebal și Maria

356/17.08.2006

PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E - SERVICII FUNERARE, str. Labirint nr. 51, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Buculeasa Marius-Romeo și Nicoleta

,-&t

$

s

360/17.08.2006

PUD - SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER cu 1E+M, str. Maramureș nr. 74

bis, teren m suprafață de 246 mp, proprietate Sponte Enache

1

îl

363/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E - SPAȚIU COMERCIAL și ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, bd. Aurel Vlaicu nr. 62-64, teren în suprafață de 1050 mp, proprietate Roșu Vasile, pus la dispoziția SC ROVAS AUTO SRL

•1

364/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE GARAJ AUTOVEHICULE GRELE, zona Palas, parcela A 903/40, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate SC MONDARCO AUTO SRL

Â

‘4

'.S

366/17.08.2006

Modificarea HCLM nr. 60/2003 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+2E cu SPĂLĂTORIE AUTO la PARTER str. Primăverii nr.63A, teren în suprafață de 422 mp, proprietate Dumitru Diana Manuela și Paul, în sensul schimbării destinației în spații de cazare și amenajare parcare

i

368/17.08.2006

PUD - REAMENAJARE și MANSARDARE LOCUINȚĂ PARTER, str. Merisor

nr.l 15, teren în suprafață de 99,32 mp, proprietate Cirică Ecaterina și Dumitru

r

4

371/17.08.2006

PUD - EXTINDERE LOCUINȚĂ PARTER cu P+M, str. Iederei nr. 13, teren în

suprafață de 150 mp, proprietate Tilihoi Paul și Georgeta

'2.

■fS

II

372/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPĂLĂTORIE AUTO, SPAȚIU

COMERCIAL, BIROURI, str. Cumpenei nr. 6, teren în suprafață de 512 mp, proprietate Filimon Dragoș, investiție realizată de SC NIDORA 2004 SRL

n iă_

373/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+2E și SPAȚIU COMERCIAL PARTER,

str. Poporului nr. 205, teren în suprafață de 147 mp, proprietate Anagnoste Iancu și Maria

w

374/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, str. Ostrov nr. 3 lot 1, teren în suprafață de 248 mp, proprietate SC BAD PRODEXIM SRL

376/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M LOCUINȚĂ și CABINET MEDICAL,

str. Zorelelor nr. 73, teren în suprafață de 149,54 mp, proprietate Andrei Mihai-Romeo și Mihaela

•r"

378/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1-2E, str. Petru Vulcan nr. 111, teren ta

suprafață de 197 mp, proprietate Cacioianu Petre și Steliana

tu

379/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, str. Nicolae Milescu nr. 13, teren în

suprafață de 436,77 mp, proprietate Nachiu Ioana, Nachiu Toni-Emanuel și Nachiu Marian

<4    '

Hil

i'i

■Hi.

380/17.08.2006

PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER cu 2E+POD

CIRCULABIL, str. Pescăruș nr. 49, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Siscu Constantin și Zoița

'1

381/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E+M, str. Ciprian Porumbescu nr. 65, teren

în suprafață de 150 mp, proprietate Iașar Demis

fi

383/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE P+6-8E, str. Pescarilor nr. 16C, teren

în suprafață de 502,70 mp, proprietate Nițu Nicolae și Verginia

•S

“g{

385/17.08.2006

PUD - CONSTRUIRE SERVICE AUTO GROUP RENAULT, zona Palazu Mare, parcela A 355/2, teren în suprafață de 3918 mp, proprietate SC RENT CAR SERVICE LITORAL SRL

?L3

■>;71

411/15.09.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D+P+4-5E cu SALA FITNESS Ia PARTER și PARCARE la DEMISOL, bd. 1 Mai nr. 91 colț cu strada Petru Cercel, teren în suprafață de 294,53 mp, proprietate Ambăruș Ana Gabriela

z <

412/15.09.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1E și GARAJ, str. Prel. Bucovinei loturile

5 și 6, teren în suprafață de 1000 mp, proprietate Ilie Daniela

'

:■

■a

iii

414/15.09.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M - PATISERIE și LOCUINȚE, str. Răchitași nr. 36 colț cu strada Unirii, teren în suprafață de 181 mp, proprietate Mihai Liliana

ri

>■1

. r,' y

417/15.09.2006

PUD - MANSARDARE IMOBIL S+P+2E SI MODIFICARE ȘARPANTA SI INVELITOARE , strada Prelungirea Ion Alexandrescu nr.22, teren în suprafață de 215,90 mp (acte) si 243,00 mp (măsurători), proprietate Budur Eliza si Eugen

418/15.09.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E SI ÎMPREJMUIRE, str. Războieni nr. 77 B, teren în suprafață de 135 mp (acte) si 136 mp (măsurători), proprietate Asan Taifun

' î

.:?•«

420/15.09.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E - LOCUINȚE și BIROURI, str. Poporului nr. 28, teren în suprafață de 670 mp, proprietate SC CLIMATRONIC SRL

/

a

JB

421/15.09.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E+M- DUPLEX, strada Prelungirea 8 Martie nr. 16 bis , teren în suprafață de 275,00 mp , proprietate Balut Adrian si Daniela-Liliana si Niculescu Gabriel si Diana-Angelica

8

:â

422/15.09.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M- SEDIU FIRMA SI BIROURI, Strada Radu Calomfirescu nr.14, teren in suprafața de 355mp, conform act si 322mp conform măsurători, proprietate particulara Tudor Niculae, Tudor Ion si Tudor Lina

1

423/15.09.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E- VULCANIZARE DEPOZIT DE ANVELOPE LA D+P SI LOCUINȚA LA ETAJ, Zona Medeea, Bd. Aurel Vlaicu nr.128, teren in suprafața de 294,70mp, proprietate particulara Enica Dumitru si Enica Florica

424/15.09.2006

PUD - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CU UN ETAJ SPAȚIU COMERCIAL,

str. Theordor Burada nr. 39, teren în suprafață de 224,75 mp (acte) si 232,40 mp (măsurători), proprietate S.C. Sangym Club S.R.L

î

425/15.09.2006

Modificarea HCLM nr. 444/2001 privind PUD - LOTIZARE 63 DE PARCELE -ANSAMBLU DE LOCUINȚE, in sensul schimbării regimului de inaltime de la P+1E la P+2E , Faleza Nord, in dreptul blocurilor BM7- BM9, MZ9-MZ11 si mare, teren în suprafață de 1,89 ha

3:

436/15.09.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPĂLĂTORIE AUTO și BIROURI, str.

Baba Novac nr. 90A, teren în suprafață de 400 mp, proprietate Văduva Maria și Mihail, Lemnaru Andreea-Octavia

I-

u

455/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E- SUOWROM AUTO SI HALA REPARATH , zona Palas CFR Parcela A 903/ 25/1, teren în suprafață de 2500 mp, proprietate SC EUROPARTS SRL

456/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E - CABINETE MEDICALE și BIROURI, bd. IC Brătianu nr. 78, teren în suprafață de 137,50 mp, proprietate

1

MANȚUNICU

fl

■fti

$

458/25.10.2006

PUD - SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER cu P+1E, CONSTRUIRE

SPAȚIU COMERCIAL PARTER, str. Barbu Lăutaru nr. 5, teren în suprafață de 248,40 mp, proprietate MELITARU GEORGETA

459/25.10.2006

PUD — CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, str. Partizanilor nr. 14C, teren în suprafață

de 404,3 mp, proprietate MOGA NECULAE

1

îi

gi

560/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE MATERIALE de CONSTRUCȚII

PARTER și IMOBIL BIROURI P+M, zona Palas, incintă SC CONCRET SA, teren în suprafață de 1683 mp, proprietate PENCO JELIN

1

461/25.10.2006

Modificarea HCLM nr. 475/2003 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - HALA DEPOZITARE BUNURI ALIMENTARE SI NEALIMENTARE, str. Bujorului nr. 6, teren în suprafață de 1000 mp, proprietate Bușu Stila și Lenuța, în sensul schimbării regimului de înălțime de la P+1E la P+2E

i»J

a

•M

463/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPAȚIU COMERCIAL și BIROURI, str.

IL Caragiale nr. 45, teren în suprafață de 400 mp, proprietate Zaharia Constantin și Georgeta

1

■■'-i

i

464/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2-3E - CABINETE MEDICALE și LOCUINȚE, bd. A Lăpușneanu nr. 94A, teren în suprafață de 202,85 mp, proprietate DRĂGAN MARIAN

1

a

*9

iT

466/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE și COMERCIALIZARE FLORI,

zona Palas, parcela A 929/27/2, teren în suprafață de 1500 mp, proprietate

RĂDULESCU DORICA

j

y }. 1

fi

467/25.10.2006

PUD - LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE SI INSTITUȚIE DE BINEFACERE CU CAPELA ORTODOXA , Zona Palas, De 929/ 41 , arcela A 929/ 13 , teren în suprafață de 5 020,00 mp, proprietate MOCANU GHEORGHE

-■!

468/25.10.2006

PUD — EXTINDERE IMOBIL LOCUINȚE, str. Pescarilor nr. 77, teren în suprafață de 94 mp, domeniu PMC

i

470/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL PARTER, bd. Aurel vlaicu nr. 41B, teren în suprafață de 300 mp, proprietate SOFRONE NECULAE

i

1

471/25.10.2006

Modificare HCLM nr. 401/2005 privind aprobare PUD - lotizare pentru locuințe, str. Lt. Economu zona Cămin pensionari, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici pentru Iotul 3, teren în suprafață de 498 mp, proprietate IUSEIN TAIFUN

1

■•«a

473/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE COMPLEX AGRICOL, extravilan, parcela A 663/13, teren în suprafață de 4500 mp, proprietate COCOR NICOLAE

‘S

474/25.10.2006

PUD — EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL, zona Gara CF, teren în suprafață de 83 mp, domeniu PMC

1

'1

•«1

ig

475/25.10.2006

Modificarea HCLM nr. 162/2005 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E - BIROURI și LOCUINȚE, bd. Mamaia nr. 171 bis, teren în suprafață de 373,40 mp, proprietate Papp Ștefan

f

if|

a

477/25.10.2006

PUD — CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, str. Ion Roată nr. 3B, teren în

suprafață de 200 mp, proprietatea BUDU STELIAN

• ✓ » ’

478/25.10.2006

PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL P+7E, zona Tomis Nord, str. Dobrilă Eugeniu și al. Hortensiei, teren în suprafață de 3000 mp, proprietate SC

AMBIENT PRIM CONSTRUCT SRL și MIRCEA MTHAT

n

1

480/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO și LOCUINȚĂ P+M, str. Industrială

nr. 2, teren în suprafață de 1116 mp, proprietate SC IMVEST SA

1

li

I

481/25.10.2006

Modificarea HCLM nr. 302/2005 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D+P+2E+M, zona Compozitori, careul V lot 7-8, str. Rapsodiei nr. 26-28, teren în suprafață de 1000 mp, proprietate SC VECTRA CONSTRUCT SRL și Balagiu Adrian și Iudit, în sensul modificării regimului de înălțime la D+P+5E+etaj tehnic

4.

482/25.10.2006

Modificarea HCLM nr. 303/2005 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D+P+2E+M, zona Compozitori, parcela A 703/5, str. Constantin Bobescu nr. 9, teren în suprafață de 500 mp, proprietate SC VECTRA CONSTRUCT SRL, în sensul modificării regimului de înălțime la D+P+5E+etaj tehnic

5.

483/25.10.2006

PUD - SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL PARTER PENTRU BIROURI,

-

•W

a

'■i

1

bd. IC Brătianu nr. 81, teren în suprafață de 50 mp, proprietate STANCIU LUCIA

484/25.10.2006

PUD - EXTINDERE și MANSARDARE LOCUINȚĂPARTER, str. Nicolae Iorga

nr. 51, teren în suprafață de 164 mp, proprietate DELAMĂRIANU GEORGETA

486/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E și 3 IMOBILE P+4-5E - LOCUINȚE

COLECTIVE, str. Belvedere nr. 8-10, teren în suprafață de 4934,10 mp, proprietate Secărea George și Maria, Piti Nicolae și Virginia, Babinciuc Elena și Vasile, Rușa Ion Marius și Anca

0

487/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E+M și GARAJE, bd. 1 Mai nr. 44, teren în

suprafață de 939,15 mp, proprietate Dumitru Cătălin și Mona Lisa

1

488/25.10.2006

Modificarea HCLM nr. 481/2005 privind aprobare PUZ - Campus Universitar, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici și a funcțiunii pentru parcela VN 576/1

proprietate SC SATU & FASE SRL

,AÎ

489/25.10.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E - SPAȚIU COMERCIAL și BIROURI,

str. Suceava nr. 2D, teren în suprafață de 149 mp, proprietate Câju Vasile și Elena

,'i

M

îi

■>■ .i

534/15.12.2006

modificarea HCLM nr. 424/2004 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL D+P, bd. Aurel Vlaicu nr. 220, teren în suprafață de 154114,75 mp, proprietate SC TRIPONTINVEST SRL, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici aprobați

j

535/15.12.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL^BIROURI D+P+5E, bd. Mamaia nr. 250, teren în suprafață de 350 mp, proprietate BÂLBĂ ALEXANDRU

a5

If

536/15.12.2006

PUD - CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE AGRICOLE și CLĂDIRE

ADMINISTRATIVĂ, extravilan, parcela A 610/5, teren în suprafață de 4,50 ha, proprietate SC ASOCIAȚH SRL

i

-1

;

538/15.12.2006

Modificarea HCLM nr. 300/2002 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL P+1E - SPĂLĂTORIE AUTO și BIROURI, str. B. Șt. Delavrancea nr. 16, teren în suprafață de 513 mp, proprietate Bemath Tiberiu Eugen și Camelia, în sensul schimbării regimului de înălțime de la P+1E la P+2E, cu destinația de locuire la ultimul nivel

li

i

539/15.12.2006

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA S+P+1E, Strada Pescarilor, zona bl. FZ 14    ,

teren in suprafața de 1500 mp, proprietate FELESCUMIHAI

. -.Vi

1

s

540/15.12.2006

PUD - CONSTRUIRE 3 IMOBILE APARTAMENTE, zona Faleză Nord, bl. FZ14, teren în suprafață de 2093 mp, proprietate ȘERBAN GEORGIANA, ȘERBAN ALEXANDRU și’SC EURO GRUP CONSTRUCTION SRL

‘H

1 :w .? \«

541/15.12.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E - ALIMENTAȚIE PUBLICĂ și CAZARE, bd. Lăpușneanu nr. 184B, teren în suprafață de 544,45 mp, proprietate SC ATLANTIDA GRAMA SRL

1

542/15.12.2006

PUD - SPAȚIU COMERCIAL, str. Dezrobirii zona bl. IS8-IS10, teren în suprafață de 31 mp, domeniu PMC

S

vțfeî

Jl

si

543/15.12.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+3E - SPĂLĂTORIE AUTO, SHOW-ROOM,

BIROURI ȘI SALĂ F1TNESS, bd. IC Brătianu zona Complex Intim, teren în suprafață de 978,80 mp, proprietate SC COMPAUTO SRL

1:

i

546/15.12.2006

PUD - CONSTRUIRE DEPOZIT LEGUME P-P+1E, extravilan, parcela A 605/4, teren în suprafață de 18500 mp, proprietate STOIAN CLAUDIU dat în folosință SC PRODES SRL

1

i|.

î__

Î

Ir

548/15.12.2006

PUD - EXTINDERE și TRANSFORMARE LOCUINȚĂ PARTER în PATISERIE, str. Răzoare nr. 81, teren în suprafață de 400 mp, proprietate OSMAN TURESIN

549/15.12.2006

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPAȚIU COMERCIAL și LOCUINȚĂ,

str. Ion Ursu nr. 57, teren în suprafață de 752 mp, proprietate ZĂVOIANU DANIEL

550.15.12.2006

PUD - LOTIZARE TEREN și CONSTRUIRE SEDIU de FIRMĂ pe LOTUL 5,

bd. Aurel Vlaicu parcela A 592/14, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate persoane fizice și juridice

551/15.12.2006

Modificare HCLM nr. 243/2006 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E+M - SPAȚII COMERCIALE, BIROURI, SERVICII și LOCUINȚE, strada Luntrașului nr. 20, teren în suprafață de 525 mp, proprietate Mara Rinaldo Bruno, în sensul transformării mansardei în etaj și majorarea aliniamentului maxim pe verticală de la 20 m la 24 m

//


552/15.12.2006


PUD - EXTINDERE LOCUINȚA PARTER CU P+1E, str. Nicolae Grindeanu nr. 42, teren în suprafață de 200 mp, proprietate MANEA NICULAIE


553/15.12.2006


PUD - REPARAȚII CAPITALE ȘI EXTINDERE LABORATOR PATISERIE, str. Interioară nr. 1, teren în suprafață de 335,42 mp, proprietate SC LA DIDI COMPANY SRL


554/15.12.2006


PUD - CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+M, Palazu Mare, parcela A 498/27, teren

în suprafață de 1200 mp, proprietate SC MAVROS DM SRL_


555/15.12.2006


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, str. Fântânele nr. 25, teren în suprafață de 3000 mp, proprietate SC FEROCOM SRL


556/15.12.2006


PUD - CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV P+2-3E, str. Celulozei nr. 5-7, teren în suprafață de 4295,53 mp, proprietate SC IMSAT DOBROGEA CONSTRUCT, pus la dispoziția PFA Petrescu Traian


557/15.12.2006


Modificarea HCLM nr. 102/2005 privind modificarea HCLM nr. 438/2002 pentru

aprobare PUD - EXTINDERE HOTEL BULEVARD, în sensul extinderii sălii de conferințe și holului de recepție și construirii unui lift exterior, bd. Mamaia nr. 294, teren în suprafață de 2373,16 mp proprietate SC FATI INTERNATIONAL COMPANY SRL ’


558/15.12.2006


PUD - LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE, zona

Palazu Mare, parcela A 255/9/2, teren în suprafață de 1839 mp, proprietate BIRA MJHU


559/15.12.2006


Modificarea HCLM nr. 499/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE ATELIER

CONFECȚII METALICE P+M, str. Comarnic nr. 80B, teren în suprafață de 1335 mp, proprietate SC WERT BAU SRL, în sensul schimbării destinației imobilului P+M din atelier confecții metalice în sediu administrativ cu garaj la parter


560/15.12.2006


563/15.12.2006


564/15.12.2006


567/15.12.2006


568/15.12.2006


569/15.12.2006


571/15.12.2006


572/15.12.2006


573/15.12.2006


574/15.12.2006


576/15.12.2006


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E - BIROURI și ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, str. Traian nr. 76-80, zona BCR, teren în suprafață de 612,19 mp, proprietate SC CABLENET SRL


PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER cu 1E+M,

Rasuri nr. 3 5A, teren în suprafață de 80 mp, proprietate PARIS GHEORGHI


str.


PUD - CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE D+P+4E+M cu PARCARE la DEMISOL și SPAȚH COMERCIALE la PARTER, str. Fulgerului, teren în suprafață de 786,35 mp, proprietate DUM1TKACBK SORIN


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+M, str. Sentinelei nr. 19, teren în suprafață de 124 mp, proprietate IFTODE IONEL


CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, str. Prel. Meșterul Manole, lot (29+3 6)/l, teren în suprafață de 200 mp, proprietate Savin Gheorghe și Nuți


PUD - MANSARDARE LOCUINȚĂ S+P+1E și SCHIMBARE DESTINAȚIE în

SEDIU ADMINISTRATIV, str. Amurgului nr. 33, teren în suprafață de 843 mp, proprietate SC AUTOL1NX TRANS EUROPA SRL


Modificarea HCLM nr. 155/2005 privind aprobarea PUD - SPAȚII COMERCIALE P+1E, în sensul extinderii și supraetajării imobilului, str. Ion Roată nr. 3, teren în suprafață de 52376,07 mp, proprietate SC MOBITOM SA


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, str. Fântânele lot 1 și 2/2, teren în

suprafață de 300 mp, proprietate VASEA MARIUS


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, str. Prel. Meșterul Manole lot D, teren în suprafață de 226,71 mp, proprietate BICĂ DOINA


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+2E+M cu SPAȚH COMERCIALE Ia PARTER, str. Ștefan Mihaileanu nr.71, teren în suprafață de 291,81 mp, proprietate NICULESCU ELENA, CONSTANTINESCU PETRA și COMȘA ANDREEA ROXANA


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - BIROURI cu SPĂLĂTORIE AUTO la

PARTER, bd. IC Brătianu nr. 42A, teren în suprafață de 512 mp, proprietate ȚUGULEA VALENTIN


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E și AMENAJARE LOCUINȚA în PODUL IMOBILULUI EXISTENT P+1E, str. Bărăgan nr. 31, teren în suprafață de 250 mp, proprietate AGAFTțEI IUSTIN


PUD - CONSTRUIRE DUPLEX Sp+P+IE, zona Palazu Mare, parcela A 586/1/3, teren în suprafață de 500 mp, proprietate VIZIREANU STAN'Z-

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E și GARAJ, Palazu Mare, parcela A 467/10 lot 2, teren în suprafață de 227,90 mp, proprietate UNGUREANU ANIȘOARA


PUD - EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ S+P+1E, str. Industriei Mici

nr. 12, teren în suprafață de 512,74 mp, proprietate NEACȘU MONICA

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+2E - SPAȚIU COMERCIAL și BIROURI, str. Titus Budac nr. 6, teren în suprafață de 165,39 mp, proprietate TONDA ROMEO

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E, str. Dorului nr. 74, teren în suprafață de

204 mp, proprietate Tală Ion și Zoica

PUD - CONSTRUIRE SPAȚII CAZARE P+1E și CABINA POARTA, str. Industrială nr. 1B, teren în suprafață de 45151,10 mp, proprietate SC TRACON SRL

PUD - CONSTRUIRE SHOW-ROOM și SERVICE AUTO S+P+1E, str. Verde nr. 29, teren în suprafață de 20925 mp, proprietate SC PHOENIX SA, pus la dispoziția SC AUTO GRUP SRL’

19/30.01.2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SPĂLĂTORIE AUTO și BIROURI, bd. Aurel

Vlaicu nr. 123, teren în suprafață de 1738,97 mp, proprietate LUNGU CONSTANTIN, pus la dispoziția SC STAR 2000 SRL

20/30.01.2007


PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE PARȚIALA LOCUINȚA PARTER, str. B.

21/30.01.2007


Șt Delavrancea nr. 44, teren în suprafață de 198,24 mp, proprietate ION ION_

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - SERVICII, BIROURI, SERĂ, Palazu Mare, parcela A 451/49, teren în suprafață de 1000 mp, proprietate PARASCHIV ION

22/30.01.2007


modificare HCLM 699/1999 pivind aprobare PUD - construire spații comerciale, în sensul extinderii spațiului comercial nr. 3, bd. Tomis colț .cu str. Soveja, domeniu administrat de RAEDPP

23/30.01.2007


PUD - EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL PARTER, str. Spiru Haret nr. 4, teren în suprafață de 592,47 mp, proprietate VÎLCU MARIN

24/30.01.2007


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E și GARAJ, Viile Noi, parcela A 1095/27/3, teren în suprafață de 291 mp, proprietate CULA GIANINA

26/30.01.2007


PUD - SCHIMBARE DESTINAȚIE LOCUINȚA în SPAȚIU COMERCIAL, str. Brazdei nr. 28A, teren în suprafață de 487 mp, proprietate PAVEL MARIA


27/30.01.2007


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+2E+M, str. Dobrogei nr. 84 bis, teren în

suprafață de 200 mp, proprietate AMET GHlULGEAN

28/30.01.2007


PUD - REAMENAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE LOCUINȚA IN SEDIU FIRMĂ ȘI SERVICII, str. Poporului nr. 150, teren în suprafață de 389 mp, proprietate

MARIA ANGELA

2.


29/30.01.2007


PUD - EXTINDERE LOCUINȚA PARTER cu P+M, str. Mihai Viteazu nr. 101, teren în suprafață de 215,34 mp, proprietate PAȚA MIHAI


30/30.01.2007


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+3E+terasă circulabilă, str. Hatman Arbore nr. 25, teren în suprafață de 500 mp, proprietate ȚUȚUIANU GHEORGHE

31/30.01.2007


PUD - TRANSFORMARE IMOBILE în FARMACIE și CABINETE MEDICALE, str. Dumbrăveni nr. 74, teren în suprafață de 3555 mp, proprietate FAUR GHEORGHE

32/30.01.2007


modificarea HCLM nr. 475/2005 privind aprobare PUD - AMENAJARE MAGAZIE ÎN MAGAZIN MĂRFURI GENERALE, al. Saturn nr. 2, teren în suprafață de 245 mp, proprietate SIMIONOV VALERIU

34/30.01.2007


PUD - EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚA PARTER, str. Buciumului nr. 4, teren în suprafață de 160 mp, proprietate NEGOIȚĂ CONSTANTIN


35/30.01.2007


PUD - CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, bd. I.C. Brătianu, teren în suprafață de 400 mp, proprietate SN CFR, închiriat către SC AUTO GAZ TRADING SRL

36/30.01.2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - DEPOZIT SUBANSAMBLURI AUTO și SEDIU FIRMĂ, teren în suprafață de 1649,80 mp, proprietate SC DAN INVEST SRL

37/30.01.2007


PUD — MANSARDARE LOCUINȚĂ P+1E, str. Ion Lahovari nr. 106, teren în folosință în suprafață de 58,20 mp, construcție proprietate MELCEA VICTORIA

38/30.01.2007PUD - SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER, str. Merișor nr. 6, teren în suprafață de 107,80 mp, proprietate GHERASIM EUGEN


PUD - CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENȚIAL S+P+5-6E, str. Duiliu Zamfîrescu nr. 34, lot 2, teren în suprafață de 3006 mp, proprietate SC WEST HOUSE GROUP SRL

49.


50.


41/30.01.2007


42/30.01.2007


43/30.01.2007


44/30.01.2007


45/30.01.2007


46/30.01.2007


47/30.01.2007


48/30.01.2007


81/30.01.2007


107/07.03.2007


108/07.03.2007


109/07.03.2007


110/07.03.2007


111/07.03.2007


113/07.03.2007


114/07.03.2007


115/07.03.2007


116/07.03.2007


117/07.03.2007


118/07.03.2007


PUD - EXTINDERE LOCUINȚĂ PARTER cu P+1E, str. Merișor nr. 111, teren în

suprafață de 213,08 mp, proprietate UZUM N1COLAE


PUD - EXTINDERE LOCUINȚĂ P+1E, str. Sulfmei nr. 2A, teren în suprafață de 200

mp, proprietate COTABIȚĂ GHOERGHE


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, str. Ctin Hurmuzache nr. IA, teren în

suprafață de 179 mp, proprietate STANCA DANIELA


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+3-4E - PRESTĂRI SERVICII și LOCUINȚE, str.

Baba Novac nr. 46A, teren în suprafață de 202,69 mp, proprietate CULERDA MlHAI

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE D+P+6-7E, str. Ileana Cosânzeana nr. 10, teren m suprafață de 400 mp, proprietate COVACI FLORIN


modificarea HCLM nr. 78/2005 privind aprobare PUD - construire imobil locuințe D+P+4E, în sensul mansardării imobilului, str. Pictor N Grigorescu nr. 30, teren în suprafață de 370 mp, proprietate GOȘU CHERAȚA


modificarea HCLM nr. 31/2005 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE CU SPAȚIU COMERCIAL, str. Frigului nr. 10, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Copcinc Vasile și Daniela Irina


modificarea HCLM nr. 321/2004 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, bd. 1 Decembrie 1918, între bl. L69 și bl. FIA, teren în suprafață de 350 mp, proprietate IOANA ELENA


Modificarea HCLM nr. 278/2005 pentru modificarea HCLM nr. 33/2005 privind

aprobarea PUD - Ansamblu rezidențial 5 imobile locuințe, Faleză Nord, lângă bl. FZ 29, teren în suprafață de 7366 mp, în sensul schimbării regimului de înălțime, de la S+D+P+11E la S+D+P+13E


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E+M, str. Crinului nr. 5 bis, teren în

suprafață de 201 mp, proprietate CĂRȚUNĂ NICULAE


PUD - EXTINDERE HALĂ DEPOZITARE, zona Palas CFR, parcela A 929/12

teren în suprafață de 1000,31 mp, proprietate SC PENTOMAX SRL


PUD - CONSTRUIRE BIROURI P+2E cu SPAȚIU COMERCIAL la PARTER, bd. IC Brătianu nr. 173A-173B, teren în suprafață de 764,03 mp, proprietate SOARE MARIN


Modificarea HCLM nr. 241/2006, modificarea HCLM nr. 516/2005 și aprobare PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M -SPĂLĂTORIE AUTO, SPAȚH COMERCIALE ȘI LOCUIRE, str. IL Caragiale nr. 16, teren în suprafață de 293,67 mp,proprietate Pânzaru Constantin


PUD - EXTINDERE LOCUINȚĂ cu P+1E și CONSTRUIRE GARAJ, str. Andrei

Mureșanu nr. 29bis, teren în suprafață de 207,75 mp, proprietate STEREA VIOREL


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+5E, str. Chiliei nr. 6, teren în suprafață de 242 mp, proprietate SC PRINCESSE STAR SRL


PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E pentru FUNCȚIUNI CONEXE SPAȚH CAZARE, bd. Mamaia nr. 155, teren în suprafață de 243 mp, proprietate MELCEA CiABRIEL


PUD - CONSTRUIRE ATELIER TÂMPLARIE, bd. IC Brătianu nr. 131 lot 4/3, teren în suprafață de 623 mp, proprietate SC BMG BUCOVINA CONSTRUCT SA


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+3E, str. Alexandru cel Bun nr. 4, teren în suprafață de 130 mp, proprietate GRAPINARU MONICA


PUD - LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINȚE , zona Viile Noi parcela A 1113/5, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate CARLIORU UNIREA


PUD - CONSTRUIRE HALA PRODUCȚIE CONFECȚII METALICE și SPAȚH ANEXĂ PARTER, zona Palas, parcela A929/15, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate PETRE MIRCEA MII 1 AI


Modificare HCLM nr. 218/2004 privind aprobare PUD - amenajare spațiu verde și parcare, bd. Aurel Vlaicu nr. 90, teren în suprafață de 546,40 mp, proprietate

CREANGĂ MARIUS


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE S+P+10E cu SPAȚH COMERCIALE la PARTER, str. Renașterii nr. 2, teren în suprafață de 701,74 mp, proprietate SC SATU & FASE SRL


126/07.03.2007


PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER cu un ETAJ, str. Enăchiță Văcărescu nr. 22, teren în suprafață de 103,33 mp, proprietate ILIE SĂNDEL


128/07.03.2007


PUD - TRANSFORMARE IMOBIL EXISTENT în SERVICE AUTO și BIROURI P-P+1E, str. Comarnic nr. 72, teren în suprafață de 1500 mp, proprietate SC ASCENDOS SRL


129/07.03.2007


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+2E, str. Petru Vulcan nr. 42 , teren în

suprafață de 192,21 mp, proprietate MINA TĂNASE


131/07.03.2007


PUD - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL, al. Topolog nr. 7, teren în suprafață

de 177 mp domeniu PMC;


132/07.03.2007


PUD - CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI AMPLASARE SKID GPL, șos. Mangaliei nr. 154, teren în suprafață de 625 mp, proprietate SC AUTO GAZ TRADINGSRL


134/07.03.2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Amurgului nr. 35, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Opriță Daniel Ștefan, Postolache Sorin Iulian și Violeta Dana


191/11.04.2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E+M - COMPLEX STUDENȚESC, str.Vasile Lupu nr.43-45, teren în suprafață de 365,40 mp, proprietate SC LILIPUT COSRL


192/11.04.2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - LOCUINȚĂ cu SPAȚIU COMERCIAL,

str. Maramureș nr. 91, teren în suprafață de 123,13 mp, proprietate CIUREA DUMITRU


193/11.04.2007


PUD - TRANSFORMARE LOCUINȚA în SPAȚII de MICROPRODUCȚIE, str. Șoseaua din Vii nr. 3 IA, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Dănăilă Doina și Mocanu Ecaterina conform sentinței civile nr. 528/2001, rectificată prin sentința civilă din 2002, pus la dispoziția SC IMPACT CIVIC SRL


194/11.04.2007


PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER cu 1E+M, str.

Ciprian Porumbescu nr. 35, teren în suprafață de 121 mp, proprietate GURMAN EDITH


195/11.04.2007


PUD - SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER cu 1E+M, str. Timișana nr. 24, teren în suprafață de 297 mp, proprietate CĂRMĂZ COSTEA'


196/11.04.2007


PUD - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E, al. Topolog nr. 1, teren în suprafață de 365,50 mp, domeniu PMC,


197/11.04.2007


Modificare HCLM nr. 495/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E cu SPAȚIU COMERCIAL și CABINETE MEDICALE la PARTER, str. Mihai Viteazu nr. 107, teren în suprafață de 331 mp, proprietate

BURȘOVA ANASTASE


198/11.04.2007


199/11.04.2007


200/11.04.2007


201/11.04.2007


203/11.04.2007


204/11.04.2007


Modificarea HCLM nr. 324/2006 privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE BERE, str. Industrială nr. 1, teren în suprafață de 47422,32 mp, proprietate SC BRÂU UNION ROMANIA SA


PUD - SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT P+1E PENTRU LOCUINȚĂ, bd. 1 Mai nr. 126, teren în suprafață de 61,15 mp, proprietate MARDARE GHEORGHE


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/44/4,

teren în suprafață de 500 mp, proprietate DRAGOMIR VALENTIN

- -1 -1-w4— - • •— a    w ■ • ——:—. __


PUD - CONSTRUIRE HALA ATELIER TAMPLARIE și ANEXE, zona Palas, parcela A 903/32, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate PAVEL DUMITRU


Modificare HCLM nr. 35/2006 privind aprobare PUD - construire service auto, zona Palazu Mare, bd. Tomis nr. 480, teren în suprafață de 1333,33 mp, proprietate SC

AUTO GRUP SRLPUD - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, str. Soveja nr. 13, teren în suprafață de 81 mp (act) - 120 mp (măsurători), proprietate HRISTU DANIEL


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE P+3E cu SPAȚH COMERCIALE la PARTER, str. Poporului nr. 20 lot 2, teren în suprafață de 188,44 mp, proprietate ANAGNOSTE VASELE


PUD - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+2E, str. Eliberării nr. 4, teren în


LISTA ANEXA

S-

•W

•,fS


sr


•38


209/11.04.2007


210/11.04.2007


211/11.04.2007


212/11.04.2007


214/11.04.2007


215/11.04.2007


219/11.04.2007


220/11.04.2007


221/11.04.2007


222/11.04.2007


223/11.04.2007


224/11.04.2007


225/11.04.2007


226/11.04.2007


227/11.04.2007


256/18.05.2007


257/18.05.2007


260/18.05.2007


suprafață de 200 mp, proprietate SC DOST-TEK SRL

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA DUPLEX D+P+1E, zona Constanța loturile 9/2 și 9/3, teren în suprafață de 694 mp, proprietate DINA MARIAN


Sud,


PUD - EXTINDERE LOCUINȚĂ P+l, str. Ion Alexandrescu nr.28, teren in

suprafața de 284 mp, proprietate FRAȚILĂ DUMITRU


supiaiaia uc zot mp, pmpiiciatc    _

PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER cu 1E+M, str. Mr. Gheorghe Murea nr. 4, teren în suprafață de 130 mp, proprietate MUSCALU CONSTANTIN

Modificarea HCLM nr. 687/2005 privind aprobare PUD ~ construire hală

depozitare produse alimentare și nealimentare, în sensul construirii unui sediu P+M și a unei hale depozitare, zona Viile Noi, parcela A 1113/11/2, teren în suprafață de 2500 mp, proprietate NEDELCU LEONARD

Modificarea HCLM nr. 346/2006 privind aprobare PUD -CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E - BIROURI și LOCUINȚE de SERVICIU, bd. Aurel Vlaicu nr. 186, teren în suprafață de 6772 mp, proprietate SC STRUCTURI DIN OȚEL SRL


PUD - EXTINDERE LOCUINȚA PARTER cu P+M și CONSTRUIRE GARAJ,

Str. Gavril Muzicescu nr. 17, teren în suprafață de 300 mp, proprietate OPRESCU ROMICA

Modificarea HCLM nr. 250/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI, zona Palazu Mare, parcelele VN 289, VN 287, VN 291/1, VN 291/2, VN 367, VN 370, VN 372/3, teren în suprafață de 11,87 ha, proprietate Vișenescu Virgiliu-Sorin și Ana-Maria și Orban Lucian, în sensul modificării indicatorilor urbanistici aprobați și a refuncționalizării parțiale

Modificare HCLM nr. 261/2006 privind aprobare PUD - EXTINDERE SPĂLĂTORIE AUTO cu P+1E - SPAȚIU COMERCIAL, BIROURI și SERVICII, str. IL Caragiale nr. 60, lot 1, teren în suprafață de 112 mp, proprietate GEORGESCU CARMEN-ELENA ȘI MARIUS

PUD - EXTINDERE LOCUINȚA PARTER cu P+M, str. Banu Mihalcea nr. 182, teren în suprafață de 300 mp, proprietate ENACHE AURELIA_

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1-2E, str. Prel. Bucovinei nr. 7, teren în

suprafață de 500 mp, proprietate MARINESCU GABRIELA

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE P+8E, str. Ileana Cosânzeana nr. 10, teren în suprafață de 400 mp, proprietate COVACI FLORIN


PUD - SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER și CONSTRUIRE GARAJ, str. Flămânda nr. 44, teren în suprafață de 162,50 mp, proprietatea solicitantului HERȚEA FLORIN

PUD - EXTINDERE și MANSARDARE LOCUINȚA PARTER, str. 23 August nr. 3, teren în suprafață de 200 mp, proprietate ISMAIL ELFUAT

PUD - EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL cu DOUA CORPURI P+2E și P+1E, str. Ion Rațiu nr. 180, teren în suprafață de 300 mp, proprietate SC ȘERIF PRODEXIM SRL

Modificare HCLM nr. 575/2006 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+4-5E, bd. Mamaia nr. 231, teren în suprafață de 250 mp, proprietate

SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL

PUD - EXTINDERE LOCUINȚA PARTER cu P+1E, str. av Ion Muntenescu nr. 1, teren în suprafață de 182,65 mp, proprietate Martinaș George


PUD - LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINȚE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1089/2 lot 3, teren în suprafață de 8290 mp, proprietate FETISLEAM AINUR

PUD - LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINȚE

P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/25 lot 1, teren în suprafață de 3393 mp, proprietate FETISLEAM AINUR


PUD - CONSTRUIRE 2 IMOBILE D+P+4-5E - LOCUINȚE, str. Dionisie cel Mic nr. 2E, teren în suprafață de 1133 mp, proprietate MÂNU CRISTIAN_

PUD - EXTINDERE LOCUINȚĂ cu P+M - PRESTĂRI SERVICII, str.

Năvodului nr, 6, teren în suprafață de 826 mp, proprietate COSMA FIL1P

aB——1 1

3l

1

î.

__

).

î®

i.

1

Detaliu - CONSTRUIRE SEDIU cu FUNCȚIUNI MULTIPLE, str. BP Hașdeu nr. 53, teren în suprafață de 1429,94 mp, proprietate UDTTMR

’    262/18.05.2007

Modificare HCLM nr. 703/2005 privind aprobare PUD - AMPLASARE SPAȚII

COMERCIALE PARTER, zona Spital Județean, str. Nicolae Iorga nr. 83D, teren în suprafață de 43,50 mp, proprietate PETRACHE ALEUS

'    264/18.05.2007

PUD - LOTIZARE TEREN pentru LOCUINȚE P+1E+M, zona Palazu Mare, parcela A 325/4, teren în suprafață de 8000 mp, proprietate CRĂCIUN FLORIN

'    265/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+2E, Palazu Mare Parcela A 586/2/44/1/2,

teren în suprafață de 500 mp, proprietate MARIN ADRIAN

266/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+2E cu CABINET MEDICAL la PARTER,

Palazu Mare Parcela A 586/2/44/1/1, teren în suprafață de 500 mp, proprietate MARIN ALEXANDRINA

267/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E și SPAȚIU COMERCIAL PARTER,

str. Sandu Aldea nr. 97, teren în suprafață de 232,47 mp, proprietate CHIOARU AURELIA

•5'-

!

268/18.05.2007

Modificarea HCLM nr. 423/2003 privind aprobare PUD - spațiu comercial, al. Topolog nr. 2, teren în suprafață de 357,80 mp, proprietate SC ANTEMAD EX3MP SRL

1!

y

270/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, str. Războieni nr. 105, teren în suprafață

de 130,14 mp, proprietate PALE ȘTEFAN

>.

•-

3.

vfj

,/« i

■M

n

271/18.05.2007

PUD - LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINȚE, str. Crișului, parcela A

656/17/3/1, teren în suprafață de 7000 mp, proprietate BIRA MDHU

272/18.05.2007

PUD - EXTINDERE ANEXĂ PENTRU AMENAJARE GARAJ și

SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER, str. Crișana nr. 7, teren în suprafață de 132 mp, proprietate GUȚU MIHALACHE

7-

i

?4§f

274/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - HALA PRODUCȚIE și DEPOZITARE

DECORATTUNI pentru TORTURI, b-dul I.C.Bratianu nr. 131, teren în suprafață de 1280 mp, proprietate SC TRYGLA LTD SRL

¥

■1

275/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE S+P+5-7E, bd. IC Brătianu nr. 61 bis, teren în suprafață de 460 mp, proprietate SC MEDGAZ SRL

?3<«fWOW

276/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+M+2E - SPAȚIU COMERCIAL, SIIOW-ROOM și APARTAMENTE, șos. Mangaliei nr. 118-120, teren în suprafață de 626,40 mp, proprietate SC GAMARO CONSIRUCT SRL

'§•

1

277/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S+P+1E, str. Pandurului nr. 48A, teren în

suprafață de 40 mp, proprietate SC UNIVERSAL MALEX SRL

î.

c

278/18.05.2007

PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER, str. Mircea cel

Bătrân nr. 134A, teren în suprafață de 161,78 mp, proprietate STAICU GHEORGHE

2.

279/18.05.2007

PUD - SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER, str. Crișului nr. 13, teren în

suprafață de 200 mp, proprietate LEFTER JANA

&

<

282/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1-2E și PISCINĂ, str. Tabla Butii nr. IC,

teren în suprafață de 265,45 mp, proprietate MUHSCINĂ SORIN

î

283/18.05.2007

PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+6-7E, str. Dionisie cel Mic nr. 52C, teren în suprafață de 1018 mp, proprietate BELA CONSTANTIN conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 1247/2006 și 1246/2006 notar Grosu George;

1.

284/18.05.2007

PUD - SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER, str. Războieni nr. 66, teren în

suprafață de 195 mp, proprietate RADU ION

285/18.05.2007

Modificare HCLM nr. 129/2001 - PUD - Mamaia

L

EZZ

287/18.05.2007

Actualizarea HCLM nr. 481/2005 pentru modificarea HCLM nr. 381/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal - ZONA CAMPUS UNIVERSITAR CONSTANȚA, municipiul Constanța, teren în suprafață de 57,50 ha, în sensul schimbării regimului de înălțime de la P+1-2E la P+4-5E și a funcțiunii în locuire, funcțiuni complementare locuirii și cazare, pentru loturile adiacente străzii cpt. av. Alexandru Șerbănescu conform planului de situație anexat

288/18.05.2007

Modificare HCLM nr. 214/2001 privind aprobare PUD - LABORATOR ÎNGHEȚATĂ, zona Baba Novac, parcela A 672/7 lot 2+3, teren în suprafață de 2666 mp, proprietate SC ELION IMPORT EXPORT SRL

289/18.05.2007

Modificare HCLM nr. 215/2001 - SPAȚIU COMERCIAL P+1E, str. Suceava nr.

LISTA ANEXA

D AX7TI7    '


2C, teren în suprafață de 150 mp, proprietate ZEINEDIN RAVIE    '

• C "    __

ig;

^290/18.05.2007

CONSTRUIRE IMOBIL B+P+7E - BIROURI și LOCUINȚE, bd. Mamaia nr. 158,

teren în suprafață de 440 mp, proprietate SC GRÂ1N SISTEM SERVICE SRL

—-

lih'

291/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE HALA UTILAJE AGRICOLE, extravilan , parcela A

604/3/2/1, teren în suprafață de 3000 mp, proprietate SC VICOMIMPEX SRL

IE--

îl

îi -.•»

« •—I

■-jf* _——r ~~

îfe

jl

293/18.05.2007

Modificarea HCLM nr. 588/2005 privind aprobare PUD - Lotizare Compozitori, în sensul schimbării regimului de înălțime de la P+3E+M (spațiu comercial și depozit) la 2S+P+10E+Etehnic (imobil apartamente), str. Eliberării, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate MINA M1RELA

294/18.05.2007

PUD - CONSTRUIRE SERĂ LEGUMICOLE, DEPOZIT și SPAȚII ANEXĂ,

Viile Noi, parcelele A 1016/1 și 1016/2/5, teren în suprafață de 6000 mp, proprietate

SC CELCO SA

ii*.

fg

295/18.05.2007

PUD - SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER cu 1E+M, str. Poporului nr. 30,

teren în suprafață de 200 mp, proprietate CURUMITRAIAN

iF-

iK

w

305/18.05.2007

Modificarea HCLM nr. 551/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu —

AMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 41, teren în suprafață de 787,59 mp, proprietate SC GENERAL TAXI SA, în sensul edificării unui imobil locuințe în regim de înălțime S+P+11-12E

66.

315/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE 2S+P+8E cu spațiu comercial la

parter, str. Murelor lot 1, teren în suprafață de 2114,80 mp, proprietate GIGĂ STERE

î

317/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE BISERICĂ și SPAȚH pentru ÎNVĂȚĂMÂNT P+1E, zona

Compozitorilor, teren în suprafață de 4705,35 mp, atribuit în folosință

ARHIEPISCOPIEI TOMISLLUI

I8'

318/22.06.2007

PUD - MANSARDARE și EXTINDERE cu P+M LOCUINȚĂ PARTER, str.

Merișor nr. 17, teren în suprafață de 213 mp, proprietate CIOROIANU ADRIAN

I9-

320/22.06.2007

PUD - EXTINDERE LOCUINȚĂ P+1E - modificare AC nr. 1862/2003, str.

Pandurului nr. 113B, teren în suprafață de 180 mp, proprietate DUMITRACHE DAN

î°‘

321/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M, zona Constanța Sud, careu C2, lot 22,

teren în suprafață de 500 mp, proprietate RĂDULESCU IOANA

i..

323/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE P+3-4E cu SPAȚH COMERCIALE la PARTER, str. Frunzelor nr. 118A colț cu Baba Novac, teren în suprafață de 440 mp, proprietate ȘAPERA VASELICA

i2. -

324/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE COMPLEX S+D+P+6-8-10E - LOCUINȚE cu SPAȚH COMERCIALE la PARTER str. Prel. Bucovinei nr. 10, teren în suprafață de 2700 mp, proprietate SC COMMERCIA ROMANIA SRL

i3.

325/22.06.2007

PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ PARTER cu 2E, str.

Pescăruș nr. 50, teren în suprafață de 61 mp, proprietate NICULAE GEORGE

•S4-

326/22.06.2007

PUD - MANSARDARE LOCUINȚĂ PARTER, str. Eugen Tăutu nr. 7, teren m

suprafață de 119 mp, proprietate LUNGU MELANIA

i5-.

327/22.06.2007

Modificare HCLM nr. 688/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+3E, în sensul mansardării, str. Nicolae Milescu lot 14, teren în suprafață de 990 mp, proprietate DUMITRACHE SORIN

g6.

328/22.06.2007

Modificare HCLM nr. 58/1999 privind aprobare PUD - MOARĂ de MICĂ

CAPACITATE P+1E în sensul extinderii depozitului de făină cu P+1E, zona Baba Novac, str. AD Xenopol nr. 3A, teren în suprafață de 4099,93 mp, proprietate

BALAMACE NICOLAE

fe

329/22.06.2007

PUD - MANSARDARE LOCUINȚĂ PARTER str. Bucovina nr. 13A, teren în

suprafață de 100,40 mp, proprietate BANIOTICOSTEA

fe

330/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PARTER SHOW-ROOM și

BIROURI P+4E, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, teren în suprafață de 9224 mp, proprietate SC CONSAL TRADE SRL

1'39.

331/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S+P+3E și DEPOZIT PARTER zona

Palas, parcela A 903/19, teren în suprafață de 2500 mp, proprietate SC DIGITON SRL

&°.

333/22.06.2007

PUD - EXTINDERE și SUPRAETAJARE cu 1E+M LOCUINȚĂ PARTER str.

Banu Mihalcea nr. 151, teren în suprafață de 200 mp, proprietate CAVGA DUMITRU

r1-

^zzz

334/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE SHOW-ROOM și SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A 903/27, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate SC ARROW SRL

335/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE SHOW-ROOM și SERVICE AUTO, zona Palas, parcela A


LISTA ANEXA /&*?

;î

903/17, loturile 1-6, teren în suprafață de 3942,84 mp, proprietate SC MOfOR EXPERT SRL

3

1*

’    336/22.06.2007

PUD — EXTINDERE SEDIU P+1E și HALĂ SERVICE, șos. Mangaliei nr. 74, teren în suprafață de 1687,59 mp, proprietate SC TRANS ÂTLÂNTTS SRL

’    337/22.06.2007

PUD — CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, str. Șt 0 Iosif nr. 25 lot 1, teren în suprafață de 75,40 mp, proprietate STAN NICOLAE

.B-—

’    339/22.06.2007

PUD — CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, str. Poporului nr. 205, cu acces din str. IL

Caragiale, teren în suprafață de 117,70 mp, proprietate BARZECU CALUDA

l.() ■

'    340/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E+M, str. Simion Bâmuțiu nr. 31-33, teren în suprafață de 136 mp, proprietate MUSTAFA NEJMEBIN

f/Jțt'

341/22.06.2007

Modificarea HCLM nr. 401/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de

Detaliu - LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE, zona Căminului de Pensionari, lotul 1 proprietate PANAIT CRISTIAN

F

342/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, str. Tractorului nr. 17 lot 2, teren

în suprafață de 235 mp, proprietate SC ROMSTAL LEASING IFN SA dat în folosință SC BREAK BULK SERVICES SRL .

343/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E+M, str. Trandafirului nr. 45G, teren în

suprafață de 125 mp, proprietate BARBU CRISTIAN

£

345/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE DEPOZIT CEREALE. și LOCUINȚĂ de SERVICIU,

extravilan, parcela A157/3, teren în suprafață de 1,70 ha, proprietate RUCA MULAI

ii- ■

f

346/22.06.2007

Modificarea HCLM nr. 256/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE BLOC

LOCUINȚE S+P+4E+M, în sensul schimbării regimului de înălțime la D+P+7E, al. Murelor nr. 37, teren în suprafață de 600,12 mp, proprietate CARAMfflALE CONSTANTIN

r

348/22.06.2007

PUD - EXTINDERE HOTEL cu CORP S+P+3E, MODIFICĂRI CORP A și B

EXISTENTE, str. Traian nr. 98, teren în suprafață de 1854,10 mp, proprietate SC COMTOURS SRL

rs*

JS

349/22.06.2007    •

Modificarea HCLM nr. 570/2006 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de

Detaliu — SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL PARTER cu 1E+M, str. Ion Lahovari nr. 172 A, teren în suprafață de 100 mp, proprietate Zeicu Ion și Constanța Olga

352/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+2E+M cu SPAȚIU COMERCIAL la

PARTER, str. Ion Rațiu nr. 154, teren în suprafață de 200 mp, proprietate IAȘAR SINAN    ’    .    -

•iK- ,

353/22.06.2007

Modificare HCLM nr. 540/2006 privind aprobare PUD -CONSTRUIRE 3

IMOBILE APARTAMENTE, zona Faleză Nord lângă bl. FZ14, teren în suprafață de 700 mp, proprietate SC NTTALEXIL SRL

j

;K • .

354/22.06.2007

Modificare HCLM nr. 176/2006 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+3E - ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, PRESTĂRI SERVICII și BIROURI, în sensul supraetajării cu un etaj, șos. Mangaliei nr. 80B, teren în suprafață de 139 mp, proprietate SAPARIUC CRISTIAN

- PUD -SUPRAETAJARE-SPAȚTU-COMEReSAL-PARTER-cu-ZEy- str-Gișmelei- -

nr.lS.terenumsuprafațăde 280,66-mp,noroprietate SC GELÂDI SRL, MOCANU -LIVIU și SC JACOBS

JÎ)j/ii2~06.20u7“~—

g""' -

1; ...

356/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE BLOC APARTAMENTE S+P+6E, al. Cameliei nr. 4A, teren

în suprafață de 500 mp, proprietatea solicitantului SC CONCORDIA

INTERNATIONAL SRL

- - 366/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE SALĂ DE MESE ȘI CASĂ MORTUARA, str. Năvodului nr.

IA, teren în suprafață de 1972 mp, proprietate PAROHIA ORTODOXĂ PALAZU MARE

367/22.06.2007

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE cu SPAȚIU COMERCIAL

D+P+4E~și SPAȚTU'COMERCIAE"FA1-2E, str. Mihai Viteazu rir. 67, teren în suprafață de 230,39 mp, proprietate Zaif George

380/27.07/2007

PUD - SPAȚIU COMERCIAL, str. Țepeș Vodă colț cu str. IL Caragiale, teren în suprafață de 56 mp, domeniu PMC

et"—

381/27.07/2007

PUD - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA PARTER SI AMENAJARE SPAȚIU COMERCIAL, str. Izvor nr. 150, teren în suprafață de

180,00 mp, proprietate Mitrica Cornelia

382/27.07/2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL 7S+P+35E - SPAȚII COMERCIALE și APARTAMENTE, zona Poarta 2, teren în suprafață de 3021,76 mp, proprietate ȘERB AN ALEXANDRU


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1-2E - BIROU și LOCUINȚA, str. Pescarilor

nr. 35B, teren în suprafață de 800 mp, proprietate SC AURORA MAMAIA SRL

384/27.07/2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE și BIROURI D+P+5-6E, bd. Mamaia

nr. 181 bis, teren în suprafață de 320 mp, proprietate SC BEMOSA COM SRL

387/27.07/2007


PUD - EXTINDERE SI M ANS ARD ARE LOCUINȚA PARTER EXISTENT,.str.

Mr. Gh. Murea, nr. 22, teren în suprafață de 59,5 mp, proprietate NEAGOIE EUGENIA

390/27.07/2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+lEp - ALIMENTAȚIE PUBLICA si

BIROURI, str. I. C. Bratianu nr. 48, teren in suprafața de 470 mp, proprietate S.C. YELLOW CAB S.R.L

391/27.07/2007


PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚA D+P+1E+POD CIRCULABIL, str. Ciprian Porumbescu nr.65A, teren in suprafața de 150 mp, proprietate TASU CONSTANTIN

394/27.07/2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+18-22E - PARCARE, APARTAMENTE SI FUNCȚIUNI TURISTICE, B-dul Mamaia nr. 306, teren in suprafața de 917,00 mp, proprietate S.C. NITALEXIL S.R.L

395/27.07/2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E- SPAȚIU COMERCIAL SI BIROURI, Strada Adamclisi nr. 4, teren in suprafața de 304,00 mp, proprietate S.C. SUPER ACTIV S.R.L

396/27.07/2007


PUD- CONSTRUIRE LOCUINȚA P+3E+terasă circulabilă cu SPAȚIU COMERCIAL la PARTER, Strada Dobrogei nr. 1, teren in suprafața de 172,05 mp, proprietate Temur Zieachir,

397/27.07/2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E APARTAMENTE, Strada I.L.Caragiale

nr. 73, teren in suprafața de 312,00 mp, proprietate S.C. BAD PRODEXIM S.R.L.


401/27.07/2007


PUD - SUPRAETAJARE cu 1 ETAJ si EXTINDERE LOCUINȚA P+1E, str. Ion Alexandrescu nr. 30, teren in suprafața de 327 mp, proprietate MUSTAFA ELVIS

402/27.07/2007


modificare HCLM nr.338/2004 privind SCHIMBAREA DESTINAȚIEI IMOBILULUI S+P+3E- SPATH COMERCIALE, BIROURI si APARTAMENTE in HOTEL si SPATH ANEXE, str. Docherilor nr.2, teren in suprafața de 127,046 mp, proprietate PISTALU GHEORGHE

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4E cu GRĂDINIȚĂ, ȘCOALA PRIMARA si BIROURI, zona Campus , parcela D Lot 1+Lot 2, teren in suprafața de 2000,13 mp, proprietate MUHSCINA ALINA-LOREDANA,


403/27.07/2007


404/27.07/2007


PUD - AMENAJARE PISTA ROLERI, SKATERI, BICICLIȘTI și FUNCȚIUNI CONEXE, zona Parc Tăbăcărie, domeniu PMC


405/27.07/2007


AMENAJĂRI INTERIOARE și SCHIMBARE DESTINAȚIE LOCUINȚĂ în

SALON de ÎNFRUMUSEȚARE, str. Zorelelor nr. 36 lot 1, teren în suprafață de 184,64 mp, proprietate SOARE ALEXANDRU


406/27.07/2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E - SPAȚIU COMERCIAL, BIROURI, APARTAMENTE, str. Ion Rațiu nr. 188-190, teren în suprafață de 404,40 mp, proprietate ZALB'U NICOLAE și CORNILĂ AUREL

407/27.07/2007


PUD - CONSTRUIRE SEDIU FERMA P+1E, zona Palas parcela A 929/12/1/2, teren în suprafață de 2000 mp, proprietate SC PAVELMAR TRANS SRL


408/27.07/2007


PUD - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4-5E, str. Lacului lot 6, teren în suprafață de 481,91 mp, proprietate SC M&D SEA FARERS SRL

13