Hotărârea nr. 558/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2008

 

România

udeţul Constanta

Municipiul Constanta

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL

PENTRU ANUL 2008

Consiliul     Local     Municipal     întrunit     in    şedinţa    ordinara    din     data    de 23.11.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de Dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, nota de fundamentare nr. 153383/15.11.2007 a Serviciului Relaţii Internationale, adresa R131623/02.10.2007 de la Cabinetul d-lui Primar, R131625/03.10.2007 de la Cabinetul d-lui Viceprimar Stan Gabriel, adresa Rl31624/03.10.2007 de la Cabinetul d-lui Viceprimar Nicolae Nemirschi si referatul nr.139058/17.10.2007 al Serviciului Relaţii Internationale, Avizul Comisiei nr.l Buget-Finante precum si Avizul Comisiei nr.5 Juridice

Având in vedere prevederile O.G. nr.80/30.08.2001 privind normativele de cheltuieli pentru autorităţile si instituţiile publice

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit „a" si ale art. 115 alin. 1 lit.b din Legea nr 215/2001 privind administraţia publica locala republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l- Se aproba cheltuielile necesare zilnic la Cabinetul d-lui Primar, Ia Cabinetele d-lor Viceprimari, cheltuielile necesare pentru activităţile de protocol organizate pentru acordarea ajutorului de 300 lei persoanelor care implinesc 80 de ani si cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie conform HCLM 3/2002 modificata prin HCLM 582/18.12.2002 si 18/2004 precum si cheltuielile necesare pentru organizarea şedinţelor Consiliului Local Municipal pentru anul 2008;

Aceste cheltuieli in suma de 50 000 lei cu TVA, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre, vor fi suportate de la bugetul local

Art. 2. - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Biroului Relaţii Internationale, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de 26 de consilieri din 27 de membri

Preşedinte Şedinţa,

Constanta

Nr.558/23.11.2007


                                     ROMÂNIA

Judeţul Constanta
Municipiul Constanta
Consiliul Local

                                                           ANEXA HCLM 558/23.11.2007


întrucât activităţile de protocol implica întâlniri la nivel inalt ale domnului Primar si ale celor doi Viceprimari (şefi de state, ambasadori, consuli precum si alte persoane oficiale de la Preşedinţie, Guvern, Parlament) precum si alte acţiuni de protocol sunt necesare fonduri pentru achiziţionarea unor produse de protocol (apa minerala, cafea, sucuri etc).

Având in vedere adresa R/131623/02.10.2007 de la Cabinetul dl. Primar, referatul nr.137372/14.11.2006 de la Serviciul Relaţii Internationale, adresa R/131625/03.10.2007 de la Cabinet Viceprimar Stan Gabriel si R/131624/03.10.2007 de la Cabinet Viceprimar Nemirschi Nicolae, este necesar un fond pentru acoperirea cheltuielilor necesare in anul 2008 pentru acţiunile de protocol specifice activităţii zilnice a cabinetelor menţionate.

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Primar conform adresei nr. Rl31623/02.10.2007:

 

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna       (22

zile)

Preţ unitar cu TVA

Total / luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea cu cofeina

Pachet 250 g

10

10 lei

100 lei

1200 lei

Cafea fara cofeina

Pachet 250 g

1

12 lei

12 lei

144 lei

Băuturi     răcoritoare acidulate

Sticla 0,51

120

2 lei

240 lei

2880 lei

Băuturi     răcoritoare neacidulate

Sticla 0,51

30

2 lei

60 lei

720 lei

Santal

Cutie 1 1

60

5 lei

300 lei

3600 lei

Apa minerala

0,51

120

1,3 lei

156 lei

1872 lei

Apa plata

0.51

60

1,3 lei

78 lei

936 lei

Ceai

1 cutie / 20 plicuri

5cutii/100

plicuri

2 lei

10 lei

120 lei

Zahăr

Pliculeţe     300 buc /cutie

600 buc (2 cutii)

7 lei

Ulei

168 lei

Şervetele

Pachete

8 pachete

3 lei

24 lei

288 lei

Lapte condensat

Set 10 buc

8 seturi

2 lei / set

16 lei

192 lei

Linguriţe           unica folosinţa

20 buc/ set

100 buc/

5 seturi

5 lei

25 lei

300   lei

Total

 

 

52,6

1035 lei

12 420 lei

Valoarea estimata pentru anul 2008 cu TVA (aplicând o rata a inflaţiei estimata la 3,8

%) este de 12 892 lei ( 3.739,30 Euro, 1 Euro = 3,4477 din 15.11.2007).


Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Vicepriniar Stan

Gabriel conform adresei nr. R 131625/02.10.2007:

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna (22zile)

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea cu cofeina

Pe 250 g

10

10 lei

100  lei

1200 lei

Băuturi  răcoritoare acidulate

Sticle 0.5 1

60

2 lei

120   lei

1440 lei

Santal

Cutie 1 1

50

5 lei

250 lei

3000 lei

Apa minerala

Sticle 1,51 Sticle 0,5 1

24 24

1,7 lei 1,3 lei

40,8 lei 31,2 lei

489,6 lei

374,4 lei

Apa plata

Sticla 0,5 1

48

1,3 lei

62,4 lei

749 lei

Ceai

1 cutie / 20 plicuri

40 pliculeţe/ 2 cutii

2 lei

4 lei

48 Iei

Zahăr

Pliculeţe 300 buc /cutie

300 pliculeţe 1 cutie

7 lei

7 lei

84 lei

Şervetele

Pachete

5 pachete

3 lei

15 lei

180 lei

Lapte condensat

Set 10 buc

5 seturi

2 lei / set

10 lei

120 lei

Linguriţe        unica

folosinţa

20 buc/ set

2 Set/40 buc

5 lei

10 lei

120 lei

Total

 

1

650,4 lei

7805 lei

Valoarea estimata pentru anul 2008 cu TVA (aplicând valoarea ratei inflaţiei estimata la 3,8 %) este de 8101,6 lei (2 349,85 Euro/ 1 Euro = 3,4477 din 15.11.2007)

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare la Cabinet Viceprimar Nicolae Nemirschi conform adresei nr. R 131624/02.10.2007:

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna (22 zile)

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna Cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea fara cofeina pt.expresor

Pe 250g

5

25   lei

125 lei

1500 lei

Cafea cu cofeina pt.expresor

Pe 250 g

5

18  lei

90 lei

1080 lei

Cafea cu cofeina

Pe 250 g

5

10 lei

50 lei

600 lei

Santal

Cutie 1 1

48

5 lei

240 lei

2880 lei

Băuturi  răcoritoare acidulate

Sticle 0,5 1

48

2   lei

96 lei

1152 lei

Apa minerala

Sticla 0,5 1

60

1,3   lei

78 lei

936 Iei

Apa plata

Sticle 0,5 1

100

1,3 lei

130 lei

1560 lei

Ceai

1 cutie/ 20 plicuri

4 cutii

80 pliculeţe

2 Ici

8 lei

96 lei

Zahăr

Pliculeţe 300 buc /cutie

300pliculete 1 cutie

7 lei

7 lei

84 lei

Şervetele

Pachet

6 pachete

3 lei

18 lei

216 Iei

Lapte condensat

Set 10 buc

4 seturi

2 lei

8 lei

96 lei

' Linguriţe        unica

20 buc/ set

40 buc

5 lei

10  Iei

120 lei


folosinţa

 

2 seturi

 

 

 

Total

 

 

 

860  Iei

10 320 lei

Valoarea estimata pentru anul 2008 cu TVA

aplicând va

oarea inflaţiei estimata 3,8

%) este de 10 712,16 lei (3107,04 Euro / 1 euro = 3, 4477 din 15.11.2007)

- Având in vedere prevederile HCLM nr. 582/18.12.2002 privind acordarea ajutorului de 300 lei pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie si persoanele care împlinesc vârsta de 80 de ani, modificata prin HCLM 3/2003 este necesar un fond pentru acţiunile de protocol organizate cu aceste ocazii, DI. Primar participând la absolut toate acţiunile de acest gen anterioare.

Valoarea estimata a produselor de protocol necesare in aceste ocazii este pentru anul 2008, in funcţie de numărul de persoane aferent fiecărei luni, conform referatului nr. 139

058/17.10.2007:

Denumire produs

Um

Cantitatea/ luna(l acţiune)

Preţ

unitar

cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Băuturi

răcoritoare

acidulate

Sticla 21

25

3,5 lei

87,5 lei

1050 lei

Apa minerala

Sticla 1,5 1

25

1,7 lei

42,5 lei

510 lei

Şampanie

Sticla

8

10 lei

80 lei

960 lei

Fursecuri

Kg

15

12 lei

1 80 lei

2160 lei

Pahare plastic

50     buc

/set

300 buc (6 seturi)

6 Ici

36 Ici

432 lei

Flori

 

250

3,5 lei

875 lei

10 500 lei

Total

 

 

 

1301 lei

15 612 lei

Valoarea estimata pentru un an cu TVA (la o valoare estimata pentru rata inflaţiei de

3,8 %) este de 16205,26 lei ( 4700,31 Euro,l Euro = 3,4477 din 15.11.2007).

De asemenea, pentru organizarea şedinţelor Consiliului Local Municipal (in medie 12/an), sunt necesare, conform referatului nr. 139058/17.10.2007

 

Denumire

produs

Um

Cantitate/ luna

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea

Pachet

250g

6

10 lei

60 lei

720 lei

Zahăr

Pliculeţe 300/cutie

1 cutie/ 300

pliculeţe

7 lei

7 lei

84 ici

Fursecuri

Kg

5

12 lei

60 lei

720 lei

Apa minerala

Sticla 1,51

24

1,7 lei

40,8 lei

489,6 lei

Total

 

 

 

167,8 lei

2013,6 lei

Valoarea estimata pentru un an cu TVA (aplicând valoarea pentru rata inflaţiei

3,8 %) este de 2090,11 lei (606,23 Euro, 1 Euro = 3,4477 din 15.11.2007).


Total valoare estimata pentru Cabinet Primar, Cabinet Viceprimar Stan Gabriel, Cabinet Viceprimar Nemirschi Nicolae, sedinte ale Consiliului Local Municipal si acţiuni de protocol pentru persoanele care implinesc 80 de ani si cuplurile care aniversează 50 de ani de căsnicie:

Denumire produs

Wm

Cantitatea/ luna (22 zile)

Preţ unitar cu TVA

Total/ luna Cu TVA

Total/ an cu TVA

Cafea cu cofeina

Pe 250 g

31

10 lei

310 lei

3720 lei

Cafea fara cofeina

Pc.250 g

1

12 lei

12 lei

144 lei

Cafea   fara  cofeina pt.expresor

Pe 250g

5

18 lei

90 lei

1080 Iei

Cafea  cu     cofeina pt.expresor

Pe 250 g

5

25 lei

125 lei

1500 Iei

Băuturi   răcoritoare acidulate

Sticle 21 Sticla 0,5 1

25 228

3,5 lei

2 lei

87,5 lei 456 lei

1050 lei 5472 lei

Băuturi   răcoritoare neacidulate

Sticla 0,51

30

2 lei

60 lei

720 lei

Santal

Cutie 1 1

158

5 Iei

790 lei

9480 lei

Apa plata

Sticla 0,5 1

208

1,3 lei

270,4 lei

3244,8 lei

Apa minerala

Sticla 1,51 Sticla 0,5 1

73

204

1,7 lei 1,3 lei

124.1   lei

265.2  lei

1489,2 lei 3182,4 lei

Ceai

Cutie-20

pliculeţe

220 pliculeţe (11 cutii)

2 lei

22 lei

264 lei

Zahăr

300-

Pliculete/

cutie

1.500 pliculeţe (5 cutii)

7 lei

35 lei

420 lei

Şervetele

Pachet

19 pachete

3 lei

57 lei

684 lei

Fursecuri

Kg

20

12 lei

240 lei

2880 lei

Şampanie

Sticla

8

10 lei

80 lei

960 lei

Flori

Buc

250

3,5 lei

875 lei

10 500 lei

Lapte condensat

Set   -   10 buc

17 seturi

2 lei

34 lei

408 lei

Pahare plastic

50 Buc/set

300 buc (6 seturi)

6 lei

36 lei

432 lei

Linguriţe         unica folosinţa

20 buc/Set

180 buc (9 seturi)

5 lei

45 lei

540 lei

Total

 

 

 

4014,2 lei

48 170,4 lei

Valoarea estimata pentru anul 2008 cu TVA (aplicând valoarea de 3,8 % estimata pentru rata inflaţiei) este de 50 000 lei (14 502, 42 Euro I Euro = 3,4477 din 15.11.2007).

Cheltuielile de protocol se incadreaza la capitolul 51- Cheltuieli materiale.

NOTA : 1- Sumele sus menţionate reprezintă cheltuieli curente care pot fi anticipate. Pe langa acestea pot apărea, pe parcurs, cheltuieli suplimentare legate de activităţi de protocol (inaugurări ale unor instituţii sau lucrări ale Primăriei Constanta, la care se taie


panglica, mese sau cocktailuri oferite de DI. Primar invitaţilor romani sau străini, coroane pentru zilele de sărbători naţionale, religioase ete). La acestea vor fi întocmite separat referate.

2- Propunem ca produsele cu termen de garanţie mare (Băuturi răcoritoare, apa minerala, cafea, ceai, zahăr) sa fie achiziţionate en- gros iar cele perisabile (fursecuri, flori) prin referat si comanda de aprovizionare.

3.- Propunem ca pentru unele dintre produse (băuturi răcoritoare si apa minerala) sa fie căutate modalităţi de sponsorizare.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA