Hotărârea nr. 481/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

 

                 ROMÂNIA

  JUDEŢUL CONSTANTA     MUNICIPIUL CONSTANTA    CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE

GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR.

448/2006 PRIVIND PROTECŢIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR

PERSOANELOR CU HANDICAP

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data
de 26.10.2007

Luând in dezbatere expunerea de motive nr. prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr.al Biroului Resurse Umane - Direcţia Administraţie Publica Locala, adresa nr. 5738/18.01.2007 a Serviciului Financiar - Buget, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 - administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

In conformitate cu prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport in comun;

Analizând Convenţia nr.30322/07.03.2007 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit."d", alin 6 lit "a" pct. 2 si art 115 alin. 1 , lit "b" din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.

ART.2 - Abonamentele eliberate pe mijloace de transport in comun, sunt valabile începând cu data de 01 noiembrie 2007 pana la data de 31 decembrie 2007, conform anexelor nr. 1 , nr. 2 si nr. 3, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala.


ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale.

ART. 4 - Anexele nr. 1, nr. 2, si nr. 3, fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.5 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala , Direcţiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa .

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 22CONSILIERI DIN   27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.481/26.10.2007


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

BIROUL RESURSE UMANE

  


APROBAT,

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L., RACU CONSTANTIN

 

REFERAT

Având in vedere prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit. "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun si a adresei nr. 5738/18.01.2006 a Serviciului Financiar - Buget prin care se comunica faptul ca exista fonduri necesare pentru acordarea abonamentelor pe toate liniile de transport in comun , propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistenţii personali angajaţi ai instituţiei.

Abonamentele eliberate de către Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru mijloacele de transport in comun, vor fi valabile după cu urmează:

- 01.noiembrie 2007 pana la data de 31 decembrie 2007, conform anexei nr. 1 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 2 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 3 privind persoanele cu handicap vizual -nevazatori, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

SEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIELA

 

ANEXĂ H.C.L.M.481/26.10.2007


TRANSPORT ÎN COMUN DE 01.11.2007

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARE DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA

 

Nr.

crt.  Nume şi prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate Serie    Număr

Certificat Număr        Data

Termen de revizuire

G

ad

Valabilitate abonament

1   ACHIM   MADALINA

2880920132290

AL LIREI NR.11, BL.FC15.AP 22

KT

265709

5657 26.09.2007

25.09.2008

I

31.12.2007

2 ACHIM EUGEN

1570828131212

STR. BIRUINŢEI NR.107

CP

927685

1523 07.03.2007

07.03.2008

II

31.12.2007

3 ACSINTE ŞTEFAN

1710417131248

STR.N.GRINDEANU NR.45 ,BLM4 ,AP.1

KT

375548

1346 27.02.2007

27.02.2003

II

31.12.2007

4 ALBU ANDREEA IOANA

2920930134123

STR. CPT DOBRILA EUGENIU NR.23, BLOC V5.AP.27

NK

471233

4340 15.03.2007

15.03.2008

I

31.12.2007

5 ALI DENIS

2930122134173

STR. AUREL VLAICU NR.41, BLOC PC1.AP.59

NK

472921

4337   ?3 03 2CC7

29.03.2008

l

31.12.2007

6 ALI ELVIS

1941201132804

STR.' DECEMBRIE 1918 NR.4BL64.AP.85

N/

237505

4551   10.05.2007

10.05.2008

I

3" 12/307

7 ALI SERGIAN

1900527134220

STR. IZVOR NR.15

KT

463379

4356 29.03.2007

29.03.2008

I

31.12.2007

8 ANASTASIA VANGHELINA

2621019131300

STR. BRAVILOR NR 10, BL.T3. AP.24

KT

318656

2014 28.03.2007

28 03.2008

II

31.12.2007

9 ANDREI GEORGETA

2550713131215

STR.FULGERULUI, NR.20

KT

287972

1963  26.03.2007  26 03.2008

II

31.12.2007

10  ARAMA ŞTEFAN

1500722131215

8-DULTOMIS.NR.291,BL.T14,AP.102

KT

046362

2108 04.04.2007 04.04.2008

I

31.12.2007

11  ASANBARIS

1941016134201

STR.LIREI NR.2. BL.FC20, AP.5

NP

993939

591   12.09.2007

12.09.2008

II

31.12.2007

12 ATANASIU CERASELA

2720619131224

AL. MELODIEI NR.2. BLOC 24C,AP,93

KT

566650

1758  16.03.2007

16.03.2008

II

31.12.2007

13 AVASILOAEI COSTEL

1900530134147

BLD.I C BRATIANU NR.125. BL.PAV8. AP.144

KT

443691

4391  29.03.2007

29.03.2008

l

31.12.2007

14  BABAN VIRGINIA

2460412131213

STR.SOVEJA.NR.30

DA

033510

5321  11.09.2007

11.09.2008

2

31.12.2007

15 BACIUAISENIC

2760629131230

AL MELODIEI,NR.2,BL.24C,AP62

KT

13542

1595 12.03.2007

12.03.2008

II

31.12.2007

16 BĂLAN CLAUDIA ELENA

2881006134167

BDUL 1 MAI NR.37, BLOC S5A.AP.2

KT

299254

5573 24.09.2007 24.09.2008

I

31.12.2007

17  BĂLAN STELIAN

18810"6134160

ALEEA TOPOLOG.NR.16.BLE3.AP.111

KT

299836

5309 07.09.2007 07.09.2008

II

31.12.2007

18 BARBULESCU GEORGETA

2600519131228

STR. DEZROBIRII,NR.161,BL.ID1A.AP.1

KT

325309

1112 19.02.2007

19.02.2008

II

31.12.2007

19 BARLEACOSTANTIN

1521126131238

SOVEJA.NR.53.BL.14.AP.14

KT

125988

1844 21.03.2007

21.03 2008

M

31.12.2007

20 BARZAN DANA-ROXANA

2731212134014

ZEFIRULUI NR.16.BLFC6.AP.12

KT

349024

5740 26.09.2007 26.09.2008

I

31.12.2007

21  BASARABEANU NICULINA

2510812131221

IC BRATIANU, NR 248, BL 1.AP 14

KT

471304

2028 28.03.2007 28.03.2008

2

31.12.2007

22  BATUMIHAELA

2560720131220

STR.BOGDAN VODA.NR.48

KT

622906

2951   25.04.2005

Nerevizuibil

2

31.12.2007

23  BECHIRGEORGE

1771108131295

BLD.A.VLAICU NR.101, BL.I2, AP.16

KT

273022

5482 19.09.2007

19.09.2008

II

31.12.2007

24  BERARU CONSTANTIN

1460501131225

STR. SUCEAVA NR.4, BLOC 5B.AP121

KT

495709

1610 13.03.2007

13.03.2C08

II

31.12.2007

25  BLANARIU MAGDALENA

2720904131285

STR.CORBULUI. NR.7, BL.J1, AP.21

KT

636995

6723 07.08.2007

07.08.2008

li

31.12.2007

26  BOULEASA CARMEN

2770615131240

STR. LIBERTĂŢII NR.1

KT

176165

1712  15 03.2007

15.03.2008

II

31.12.2007

27  BOUNEGRU ADRIAN

1900512134125

PREL.LILIACULUI NR.4, BLC1, AP.10

KT

429452

4326 15.03.2007

15.03.2008

I

31.12.2007

28  BUSUIOC PAUL

1770116131219

DIONISIE CEL MIC.NR.51.BL.16.AP.47

KT

170858

1666  14.03.2007

14.03.2008

II

31.12.2007

29 CALIN VASILE

1290423131211

STR. MUREŞULUI,NR.20

BN

870171

5933 28.05.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

30 CEACU SULTANA

2620124131248

STR.FAGETULUI.NR.155

KT

601157

4055   12.07.2007

12.07.2008

4

31.12.2007

31  CHELBA IONICA

2671112131329

STR. DRAGAN SCARLAT NR.2

KT

428319

1658 14.03.2007

Nerevizuibil

II

31.12.2007

32 CHERIMACA

1310803131232

STR. DORULUI NR.48

BC

855617

1524  17.03.2007

Nerevizuibil

II

31.12.2007

33 CHIFAN  MIHAI

1750110122001

STR.JUSTITIEI NR.20

PC

218235

2008  17.03.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

34   CIOC MIHAI

1711106131231

STR. SOVEJANR.31. BLOCV1.AP.48

KT

547437

5451  18.09 2007

18.09.2008

M

31.12.2007

35 CIOCAN ALINA

2870910134186

STR. ION SLAVICI NR.26B

KT

221203

5703  26.09.2007

08.09.2008

M

31.12.2007

36 CIOCIOIU CĂTĂLIN CLAUDIU

1770425131300

ALEEA LIREI 2, BLFC20, AP.10

KT

328212

1753  16.03.2007

16.03.2008

II

31.12.2007

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta


TRANSPORT ÎN COMUN

DE 01.11.2007

TABEL NOMINAL CU BENEFICIAREI DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA

 

 

 

Nr.

crt. Nume şi prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate Serie     Număr

Certificat             Termen de Număr        Data            revizuire

G ac

Valabilitate abonament

37   CIR1C ELENA

2490717131335

STR SOVEJA NR.62A. BL.TCIF AP.9,

KT  290784

1835 20.03.2007  20.03-2008

II

31.12.2007

38 COCAINA ADRIAN

1470318131239

STR SOVEJA.NR.108A.BL.38B.AP.20

GD 049341

2058 29.03.2007 Nerevizuibil

z

31.12.2007

39 COJOCARIU ALINA

2860913134194

STR. CIMPULUI NR 9

KT   150040

5535 21.09.2007 21.09-2008

II

31.12.2007

40 COLONELU ELENA

2501126131284

AL.TOPOLOG NR.2, BLOC H7.AP.24

CP  988213

1868 21.03.2007 21.03 2008

II

31.12.2007

41  COMAN MĂRIA

2490803131244

ALEEA ALBATROSULUI NR.9A, BL.IREC, AP. 11

KT  78584

■830  20.03.2007  20.03 2008

"

31.12.2007

42  COMAN ŞTEFAN

1540318131214

STR. SG, NIC GRINDEANU NR.33, BL.L1.AP.34

KT   102541

2025 28.03.2007 28.032008

II

31.12.2007

43 COSTESCU ION

1500708131237

ALLIREI NR.3. BLFC13. AP.17

KT  436983

5621  26.09.2007 26.09.2008

II

31.12.2007

44 COZMENCO CAMELIA

2670615131260

STR. RECOLTEI NR. 7 BIS

KT  473181

5347 12.09.2007 12.09.2008

31.12.2007

45 CRISTU PAULICA

1551201131274

STR.STEFAN CEL MARE NR.126, BL.F1B, AP. 19

KT  138027

7342 22.11.2006 22.11-2007

II

30.11.2007

46   CROITORUC-TIN

1500116131235

STR.ENACHITA VACARESCU NR.103

KT  054670

7757  07.12.2036  07.'2.200.'

II

30.11.2007

47 CULAMETSADIE

2460313131220

FRAGILOR,NR.4.BL P3,AP.97

KT  625751

2042 29.03.2007 29.03.2008

II

31.12.2007

48 CULEA AUREL

1851008134131

STRTULCEA.NR.9.BLS2.AP.12

KT  602587

4027 11.07.2007 11.07.2008

II

31.12.2007

49 DOBRE IULIAN

1490618131244

AL. ALBATROSULUI NR.13, SC.A.AP.63

KT  252982

5546 21.09.2007 21.09-2008

II

31.12.2007

50 DODE ELENA ANDREEA

2930804134130

B-DULAVLAICU.NR 11.BLC3AP.51

NK 475439

4408 29.03.2007 29.03.2008

1

31.12.2007

51  DRAGOMIR NICULINA

2390324131235

BDULTOMISNR.30

DG 871161

5794 07.07.2004 Nerevizuibil

I

31.12.2007

52  DUMITRU VASILE PRINTISOR

1881101134202

SASU GHEORGHE.NR.46

KT  351030

99 12.01.2007 12.01-2008

1

31.12.2007

53 FEIZULAMEDENI

1990909134135

STR.PESCARILORNR.55,BLFZ21,AP.18

NX  709326

555  12.09.2007  12.09.2008

II

31.12.2007

54  FLORESCU IOANA

2570122131281

ALEEATOPOLOGNR.9, BL.C1.AP.31

KT  108016

2154 10.04.2007  10.042008

II

31.12.2007

55 FRUNZA TRAIAN TIBERIU

166112r312b1

STR. DRUMBAVENI NR.24A

KT  186129

1782 19.03.2007 19.03.2008

II

31.12.2007

56 GARBALA VICTOR

1480823135592 2350217131223

STR.DEMOCRATIEI NR.91

KT  629231

5614 25.09.2007 26.09.2008

I

31.12.2007

57 GARGA VICTORIA

STR. DISPENSARULUI NR   8, BL  24A, AP   50

KT  263826

7971  20.09.2004 Nerevizuibil

II

31.12.2007

58  GEORGESCU ANNE-MARIE 2690611131223

AL. UMBREI NR.2, BLOC 14.AP.2

KT  335192

11219  12.12.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

59  GHEORGHE SANDA

2500301131261

N. GRINDEANU.NR.62,BL.E6,AP.34

KT  049607

5283 06.09.2007 06.09.2008

II

31.12.2007

60 GHEORGHISOR DANA

2901222134229

BLD.1DEC.1918, NR.12, BLL53A, AP.41

KT  482181

557  12.09.2007 12.09.2008

I

31.12.2007

61  GHICAMIHAI

1770927131267

STR. DUNĂRII NR.4, BLOC MG6.AP.9

KT   372517

1064  16.02.2007 16.02.2008

II

31.12.2007

62 GIUGLEARUXANDA

2320915131253

MERISOR, NR.31

AL  951520

757 08.08.2007 Nerevizuibil

II

31.12.2007

63 GORGOTESCU GHEORGHE 1560211131277

SUCEAVA,NR.3,BL.5A,AP.121

KT  097309

1909 23.03.2007 23.03.2008

II

31 12.2007

64 GRIGOREION

1490514131258

ALALBATROSULUI NR 13.BLOC MEDEEA ll.AP.54

Kî   560383

5505 20.09.2007 19.09.2008

II

31 12.2007

65   HODOROABA VALENTINA

2631223131231

ARCULUI, NR.3.BLF7.AP.1

KT  598178

1826 20.03.2007  Nerevizuibil

II

31.12.2007

66  IANUSTANASE

1920324134133

STR SALCÂMILOR.NR.8B

KT  558899

666 20.09.2007 20.09.2008

2

31.12.2007

67  IASARZAIRE

2530125134002

STR.CUZAVODANR.37

KT  139438

11188  11 12.2003  Nerevizuibil

II

3'.12.2007

68 ILIE AURELIA

2820922134135

STR. BABA NOVAC NR.167B, BL.60. AP.52

KT  38514

5511 20.09.2007 20.09.2008

II

31 12.2007

69 IONESCU NICULAE

1510128131306

STR.DACIA NR.56

KT   564032

4278 13.05.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

70 ISTRATE ELENA

2551023131259

STR. ARCULUI NR.1, BLOC D.AP.6

DA   34299

2133 05.04.2007 05.04.2008

II

31.12.2007

71  JARDA ALEXANDRU

1970830134137

STR PANDURULUI NR.9A.BL35.AP.4

NT  695894

4779  27.06.2007  27.06.2008

I

31.12.2007

72  JUCAN DOINITA AURA

2730407131232

STR. RODICA NR.36

KT  57495

1797  19.03.2007  19.03.2008

li

31.12.2007

73 LAZAR ALEXANDRU

1870227134239

STR. ARCULUI NR.22. BLOC I.AP.23

KT  179496

1707  15.03.2007  15.03.2008

I

31.12.2007

 

 

 

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

_______________________ CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.11.2007___________

Nr.                                                                                                                                                      Act identitate                                                                                                                                                          Certificat                                                                                                                                                          Termen de    Gr   Valabilitate

crt.  Nume şi prenume bolnav       CNP____________ Adresa____________________________________ Serie    Număr       Număr        Data________________________________ revizuire     ad   abonament

7A  LEON ELENA                         2780514131218  BDUL AUREL VLAICU NR.15, BLOC C5.AP-22     KT  256834                                                   2023 28.03.2007 28.03.2008    II  31.12.2007

75     LEPADATU MONICA               2670908131336 STR. B. ST. DELAVRANCEA NR. 76, BL 33,         KT  177056          5678 26.09.2007 Nerevizuibil   II  31.12.2007 ______ SC. B, AP. 20       

76     LUCA GHEORGHE_________ 1350316131229  STR.MUSCATELOR NR.2Q____________________ DB  326637      889 12.02.2007 12.02.2008    II  31.12.2007

11  MANOLIUARIS ANDREI          1980508134148  STR.IL.CARAGIALE.NR.49.BL.I2 AP.60__________ NX  149059                                                   729 26.09.2007 26.09.2008    2  31.12.2007

78     MARIN ELISABETA_________ 2880407134219  ORIZONTULUI.NR.46C________________________ KT  287081      1861  21.03.2007 21.03.2008_ II_________________________________________________________ 31.12.2007

79     MARINESCUORTANTA         2610720131283  AL. TOPOLOG NR.7, BL.F6.AP.34______________ GT  516427      1681  14 03 2007  14.03.2008__________________________________________________________ II     31.12.2007

80     MĂTANIE GHEORGHE           1541223131231   STR.ION URSU NR.50 BL.I1A.AP.6____________ DH  927292      4774  16.08 2007  14.08.2008__________________________________________________________ II     31.12.2007

81      MENZAT MAMUT___________ 1920114134237  ALE.ZMEUREI.NR.2.BLU.AP.31_______________ KT  551564      4633 24.05.2007 24.05.2008_ II________________________________________________________ 31.12.2007

82   MERTEASINICLITICA            2480308131276  STR. SOVEJA NR.77, BLOC 35B..AP.31_________ BZ  225088      5457  18.09.2007  18.09.2008__________________________________________________________ II     31.12.2007

83   MIHAI GHEORGHE_________ 1450303131225  STR. LILIACULUI NR.18______________________ KT  147102      10504 20.12.2004 Nerevizuibil II_________________________________________________________ 31.12.2007

84      MINEA OLIVIA_____________ 2520501131335  STR. CPT.D.EUGENIU NR.20, BLI, AP.49             KT   506912      4905 22.05.2003 Nerevizuibil_ II                                                                                                          31.12.2007

85   MIREAMADALINA                   2880831360014  KIREI,NR.11,BL.FC15,AP-28___________________ KT  570858      5660 26.09.2007 26.09.2008___________________________________________________________ 60   31.12.2007

86   MOCANU SORIN NICOLAE    1930115134158  STR. DESPOT VODĂ NR.24___________________ NKT  605723 719 26.09.2007 26.09.2008__________________________________________________________________ I      31.12.2007

87     MUNTEANU IONEL_________ 1750824131357  STR. ZEFIRULUI NR.18, BL. FC5.AP.2__________ KT  194583      5702 26.09.2007 26.09 2008_ II_________________________________________________________ 31.12.2007

88     MUNTEANU MĂRIA________ 2510804131264  STR. DR. ARISTIDE KARATZALI NR.12_________ KT  164706  128 11.01.2007  11.01.2008_________ II_________________________________________________________ 31.12.2007

89     MUSTAFA BIRSEN                  2690724131263 STR. MĂRŢIŞORULUI NR. 2, BL. FD20.SC, B,       KT    366649        5068 28.08.2007 28.08.2008________________ II                                                                                31.12.2007         AP. 13__________________________________

90     NACIADIS ELENA'                   2720222131231  STR.I.C.BRATIANU NR.106,BL.SR1A,AP16          KT   564297      4954 23.08.2007 12.08.2008                                                                                                              I      31.12.2007

 

91            NICOLAE                                   2860606375487  BLD. 1MAI,NR.4,BL.J4,AP4                                      KT    382206                                                                                                                                                        5882 09.10.2007 09.10.2008                                                                                                                       II                                                                                                                                                        3112.2007 MARIANA-RAMONA                                                                                                                         

92   NICULAEANA_____________ 2411209131244  STR.BERZEI.NR.2.BLS.AP.42_________________ BC  471824      5960 30.05.2003 Nerevizuibil_ 2________________________________________________________ 31.12.2007

93     NiCULAIE IONELA LUCIANA 288C9211 "34238~ĂLE"LALELELOR.NR.3 .BLL6.AP.1 5      ________ KT   296728      5643  26 09 2007   26 09.2008___________________________________________________________ I      3112 2307

94     NICULESCU ALEXANDRA     2600129131253  BLD.TOMIS NR.336.BL.B1.AP.45_______________ KT  257902 642 31012007 31.01.2008___________________________________________________________________ II     31.12.2007

95     NICULESCU VALENTIN          1590810131270  BLD.TOMIS NR.336, BL.B1, AP.45______________ KT  304133      5567 24.09.2007 24.09.2008___________________________________________________________ II     31.12.2007

96     NISTOR RADU_____________ 1901016270037 ALE.CAPIDAVA .NR.1BL.V2.AP.33_____________ KT  659918 686 20.09.2007 20.09.2008_________ II_________________________________________________________ 31.12.2007

 

97   NISTOR VIOLETA                    2500831131248  STR. GAROFITEI NR. 1, BL. L79A, SC. B, AP.       KT  89587            1723 16.03.2007 16.03.2008    II  31.12.2007 ______ 24       

98     NITA ALINA MIRINELA            2880927134218  STR.CIŞMELEI NR.3, BL.8E, AP.17_____________ KT  295496      5756 26.09.2007 2609.2008    I   31.12.2007

99     NITAMITA_________________ 2301207131228  ALCAPIDAVA.NR.5 BL.Z1.AP.18_______________ KT 472434      5349  12.09.2007  12.09.2008    II  31.12.2007

15 10.2007

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

3/5

100     NITUVASILE SILVIU________ 1530111131279  STR. DRAGOSLAVELE NR1B.BLOC A3.AP.22     KT  175628        2 06.01.2005 Nerevizuibil____ II  31.12.2007

101      OANCEA ELENA___________ 2570509131290  ALEEA TOPOLOG NR.8. BL.E2, AP.4___________ KT  335803        5752 26.09.2007 26.09.2008_ II  31.12.2007

102      ONEL GHEORGHE FLAVIUS 1731209131231   STR.SOLIDARITĂŢII.NR.4.BL.N.AP.44___________ KT  422544        7620 29.08.2007 29.08.2008___________________________________________________________ 2  31.12.2007

103     OSMAN ENVER____________ 1761026131299  STR. RAZBOIENI NR.58______________________ KT  217038        5537 21.09.2007 22.09.2008_ II  31.12.2007

104      PANAITIONUT_____________ 1870331133926  STRTOAN ROMAN NR.9BIS___________________ KT  189998        2157 10.04.2007  10.04.2008_ I   31.12.2007

105     PAPUC NORICA___________ 2510512131255  STR. SOVEJA NR.47, BL.I5, AP.11______________ BZ 223537        1798 19.03.2007  19.03.2008_ II  31.12.2007

106      PASCU FLOAREA                   2440407131241   STR  DREPTĂŢII NR 30 BIS__________________ DK  864553        1933 10.02.2003 Nerevizuibil__________________________________________________________ II  31.12.2007

107     PATRATANU ALIN__________ 1880927134144 ALTOPOLOG NR.3..BL.C2.AP.42______________ KT  583427        5758 26.09.2007 26.09.2008_ II  31.12.2007

108     PAVEL LUCIA- FAUSTINA      2771002364242  STR. FRIGULUI NR.4, BL.FG1. AP.12___________ KT 259867        2030 28.03.2007 28.03.2008___________________________________________________________ II  31.12.2007

109     PETCU VICTORIA__________ 2460520131268  SOS.MANGALIEI.NR.63.BL.SM4.AP.38_________ KT  663113        4376 18.05.2004 Nerevizuibil_ 2  31.12.2007

110     PETRACHE DIAMANTA          2861203090137 STR. TRACTORULUI NR.21A                                  KT  413035        1249 22.02.2007 22.02.2008                                                                                                           II  31.12.2007


TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

_______________________ CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CV DATA DE 01,11.2007___________

Nr.                                                                                                                                                                          Act identitate              Certificat             Termen de                                                                                                                     Gr   Valabilitate

crt.  Nume şi prenume bolnav       p/jjP____________ Adresa                                                 __________ Serie     Număr       Număr        Data________________________________ revizuire____________________________________ ad   abonament

111      PETRE MĂRIA                         2970327133925  BDUL TOMIS NR.308, BLOC LT3.AP. 14                 NX  708942          4370 29.03.2007 29.03.2008                                                                                                                   I   31.12.2007

112     PETRE TEODOR___________ 1900525134188  STR.ION ANDREESCU NR.29.BL ST4.AP.61         KT  420048          4088 25.01.2007 25.01.2008______ I   31.12.2007

113     PETRISOR                                2880914134214  AL.LIREI NR.11, BL FC15.AP.22                              KT  265699          5655 26.09.2007  25 09 2003          I   31 12 2007 ANDREEA-IOANA________________________________________________________________________________________________

114     PIRIIANU ELENA___________ 2470718131278  PREL. LILIACULUI NR. 6. BL. G8, SC. B, AP. 27   GX 717550          1194 21.02.2007 21.02.2008_____ II  31.12.2007

115     PLETEA GHEORGHE_______ 1431215131261  STR. GEORGE ENESCU NR.30________________ GD 0137444        2114 04.04.2007 04.04.2008______ II   31.12.2007

116     PONDICHI TUDOREL_______ 1700127131228  STR.TRACTORULUI NR.25A__________________ KT  448074          5707 26.09.2007 26 09-2008______ II  31.12.2007

117     POPA CONSTANTIN________ 1660819131226  STR. NIC GRINDEANU NR.13_________________ KT  235806          5351  12 09 2007  12.09.2008_____ II  31.12.2007

118     POPA ELENA_____________ 2430324131240  BLD. TOMIS, NR. 65. BL. S3, AP. 11____________ BE  884425          8961  04.09.2003  Nerevizuibil____ II  31.12.2007

119     POPAELISABETALIDIA        2391104131254  BD.TOMIS NR.336,BLB1,AP.107________________ GK 592434          4912 22.06.2004 Nerevizuibil_______________________________________________________________ I   31.12.2007

120     POPOViCIXFNIA___________ 24905'613'259  STR I.G.DUCA NR.15_________________________ GR_977129    "     5120  14.08.2006 Nerevizuibil_____ "li  31.12.2007

121     PORUSNIUC                             1890828134248  STR. ROVINE NR.16                                                 KT  369515          5284 06.09.2007 Nerevizuibil         II  31.12.2007 ALEXANDRU-COSMIN________________________________________________________________________________________________

122     PREJBhANU FI.QKhNiiNA     /M110/131245   STR MIRCEA NR 158_________________________ KT   620171            2111   '0.02.2003  Nerevzuib::_______________________________________________________________ II   31.12.2007

123     PUTERE RAZVAN MARIAN    1990216134137  DOBR EUGENIU,NR.16,BLS4,AP2_____________ NX  534361          4367 29.03.2007 29.03-2008_______________________________________________________________ I   31.12.2007

124     RACHITAN COSMIN                1930718134246  STR.PANDURULUI NR.48. BL.6B, AP.32________ KT  651308            728 26.09.2007 26.09-2008________________________________________________________________ I   31.12.2007

125     RĂSTOACA ALINA_________ 2880804131156 AL  LIREI NR.11.BL.FC15.AP.22________________ KT  265685          5654 26.09.2007 26.09.2008_____ I   31.12.2007

126     REITZER CONSTANTIN          1810317134141   B-DULFERDINAND NR.80A.AP.16_____________ KT  214638          1285 26.02.2007 26.02.2008_______________________________________________________________ II  31.12.2007

127     ROSUNICOLETA___________ 2760926090011  AL. BRIZEI NR.9, BLOC FB5.AP.3______________ KT 458298          3001  27.04.2005 Nerevizuibil_____ II   31.12.2007

128     ROTARIU GHEORGHITA        1510128131349  STR. SOVEJA NR.72, BL.FT4, AP.54____________ BZ  649370          1789 19.03.2007 19.03-2008_______________________________________________________________ I   31.12.2007

129     SALCEANU MIRA__________ 2500615131320  AL. HORTENSIEI NR.4.BLOC D2.AP.35_________ KT  378018            963 14.02.2007 14.02.2008______ II  3112.2007

130     SALOMIALILIANAG.________ 2670716131240  STR.ELIBERARII NR.7, BL.IV40. AP. 14_________ KT  209198_        2191  12.04.2007 12.04.2008_____ II  31.122007

131      SANDU OCTAVIA__________ 2580102131252  SOS MANGALIEI NR.59, BLOC SM2,AP.49          KT  208808          1925 23.03.2007 23.03.2008_____ II  3112.2007

 

132      SARBU GEORGETA               2620429131277  STR. NICOLAIE MILESCU NR. 49, BL. PN10,        KT  238350          5489 19.09.2007 19.09.2008          II  31.12.2007 ___ SC. B, AP. 23       

133      SCARLAT VALERICA_______ 2721117131256  BLD.MAMAIA NR.122________________________ KT  591974          5650 26.09.2007 26.09-2008______ H  31.12.2007

134       ShLIMDEMIREL____________ '780115131302   STR   CUTEZĂTORILOR NR.6, BLOCTVS.ĂP 19     KT   2.-8329            5763  26.09.2007  26.09-2008______ II   31.12.2007

135      SERBAN ALINA                       2760920131333  STR. DIONIStE CEL MIC NR.59, BLOC                  KT  239763          2020 28.03.2007 28.03.2008         II  31.12.2007 ____ 62.AP.20       

136      SFIRLEA CĂTĂLIN__________ 1920228134181   STR.ELIBERARII NR.4,BL.IV46.SC B.AP.14          KT  555684          4799 27.06 2007 27.06 2008______ I   3112 2007

137      SILVAS ALEXANDRU              1910920394446  ALPELICANULUI NR.10, BLOC AV37.AP.23         KT  517288          4359 29.03.2007 29.03,2008                                                                                                                   2  31.12.2007

138      SOFRONE FLORINA________ 2800707134134  STR. TOPOLOG. NR. 9, BL. C1, SC. B, AP. 37      KT 436940            481 25.01.2007 25.01,2008_______ II  31.12.2007

139      STAMATE PETRE__________ 1500421131289  STR GRINDEANU.NIC NR.66.BLE8.AP.44            BZ  229603          5777 01.10.2007 01.10,2008______ 2  31.12.2007

140       STANCU CĂTĂLIN                   1760304131233  STR. DIONISIE CEL MIC NR.59, BL.62. AP.13      KT  108867          1713  15.03.2007  15.03,2008                                                                                                                  II  31.12.2007

141       STARUIALANICOLAE             1450407131318  STR. PIONIERULUI,NR.10B___________________ HC  054339          5294 06.09.2007 06.09,2008_______________________________________________________________ II  31.12.2007

142       ŞTEFAN IOANA                       2490729131264  B-DUL.ALEX LAPUSNEANU                                     KT 211107          48SS 21.08.2007 21 08 2008        2  31 12 2007 ___ .177A.BL.LP2.AP13       

143      STOENICA SILVIA_________ 2380720131230  STRCISMELEI.NR.11.BL1C.SC C.ET.9.AP.84     BG 640115          5593 25.09.2007 Nerevizuibil_____ 2  31.12.2007

144       STQIAN MARIN____________ 1610206131270  STR.DEZROBIRII.NR.163.BLSR4.AP.32_________ KT  578647          5389 14.09.2007 11.09.2008______ 2  31.12.2007

145      STROE MĂRIA ALEXANDRA 2960420134122  STR.ELIBERĂRII.NR.34.BL DE.22 AP20________ NS  967614          4118 01.02.2007 01.02,2008_______________________________________________________________ I   31.12.200

146      SURDU CONSTANDA             2420322135930  BDUL TOMIS NR.342, BLOC C3,AP.2                    BC 296617          3870 03.05.2004 Nerevizuibil_______________________________________________________________ II  31.12.2007


TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA


TRANSPORT IN COMUN DE 01.11.2007


 

Nr.

crt.  Nume şi prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate Serie    Număr

Certificat             Termen de Număr        Data            revizuire

G

ad

Valabilitate abonament

147   SURUGIU SEVER

1670730131286

NALBEI,NR.8,BLL104.AP.28

KT

218543

2052 29.03.2007 29.03.2008

II

31.12.2007

148 TĂCU DANIELA MĂRIA

2720730131232

SOS.I.C.BRATIANU NR.56, BL.B3, AP.38

KT

393052

1621  13.03.2007  13.03.2008

II

31.12.2007

149    rARUS ILEANA

2690817131261

STR.PROF.DR.I.CANTACUZINO NR.1

KT

286942

1831  20.03.2007 20.03.2008

II

31.12.2007

150  TASENTEGHEORGHE

1550122364261

STR.SOVEJA.NR.80.BLFT10.AP.59

KT

565733

1514 07.03.2007 Nerevizuibil

2

31.12.2007

151   TRACHEMARIUS

1860922134160

STR.RECOLTEI NR.8

KT

155544

5360 12.09.2007 12.09.2008

II

31  12.2007

152 TRUFASU ELISAVETA

2480703131293

STR. ARCAŞULUI NR.1, BLOC FA11.AP 7

BK

074509

1968 26.03.2007 26.03.2008

II

31.12.2007

153 TUDOR CORNELIA

2550101131482

STR. RADU CALOMFIRESCU NR.14

GX

711542

5424 17.09.2007  17.09.2008

II

31.12.2007

154     TUDORACHE SORIN

155     TURCU   FLOAREA

1640803131244 2361114131319

BDUL TOMIS NR.320. BLOC M4.AP.102 AUREL VLAICU;NR.90A,BL.AV27,AP.50

KT BE

283747 368938

3565  17.05.2005 Nerevizuibil 11885 12.01.2004 Nerevizuibil

II II

31.12.2007 31.12.2007

156  VALSANION

1541204131266

STR ORIZONTULUI NR.12

KT

309495

5508 25.09.2007  25.09.2008

II

31.12.2007

157 VASILEV RODICA

2510811131333

ALMELODIEI NR.2, BLOC 24C,AP.77

KT

152530

2130 05.04.2007 05.04.2008

I

31.12.2007

158 VELNICIUCAVIENA

2600521131272

STR. LOCOMOTIVEI NR.13

GR

991337

1834   2003.2007   20.03.2008

I

31.12.2007

159 VILCUION

1581220131242

STR. AV.ROMEO POPESCU NR.3

KT

365388

7313  21.11.2006  21.11.2007

II

30.11.2007

160 VLAD CRISTIAN

1720824131248

ALEEA HORTENSIEI NR.11, BL.02, AP.6

GV

250106

1750 16.03.2007 Nerevizuibil

II

31.12.2007

161  VLASTOADER

1340209131258

STR.MARINESCU DUMITRU NR.32,BL.M(SC.E,AP.67

KT

233972

5288 06.09.2007 04.09.2008

II

31.12.2007

162 VLASCIANU MARIAN

1551221131312

BL AL.LAPUSNEANU NR.100, BLAL2, AP.26

KT

162019

1840 20.03.2007 20.03.2008

II

31.12.2007

163 VOICU ILIE

1331007131311

SOS.MANGALIEI NR.71. BL.PF5. AP.40

DA

40185

7821 24.09.2004 Nerevizuibil

II

31.12.2007

164 VRAPCIU MĂRIA

2610827131251

STR. PETRE ISPIRESCU NR.38

KT

279864

5514 20.09.2007 19.09.2008

II

31.12.2007

165  ZAMFIR CONSTANTIN

1730630131243

SOLIDARITĂŢII. NR.5, BL K1, AP.34

KT

285311

5725 26.09.2007 26.09.2008

II

31.12.2007

166 ZAMFIROIU ELENA CRISTINA

2870912134191

STR.GHIOCEI NR.4,BLL3,AP.45

KT

235811

5937 11.10.2007  11.10.2008

11

31.12.2007 TABEL NOMINAL CU NEVAZATORII CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC

CONFORM ORDINULUI Nr. 6o9/2oo3 LUNA NOIEMBRIE 2oo7

Nr. cit

Nume şi prenume

C.N.P.

Adresa

Bl.

CI.

Certificai exp. medicală

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

l.

Amet Chemai 2o77

1450929]31216

Str.CptD.Eugeniu -S,bl.Sl>sc.B^p.33

!)A

03954S

3o92

o4.o5.2oo5

permanent

I

ol.ll.-31.12/o7 2 luni

2.

Bavaleta Vasiiica

1587

2900714134138

Str.Dezrobirii - 141, bUV2I,sc.A,ap.9

KT 440836

D17S 19.o7.2oo7

18.o7.2oo8

I

ol.II.-31.I2/o7 2 luni

3.

Bobu Alexandra 3187

28S0731I3412I

Str. Ghiocei -4, bl.L3,scX\ap.31

KT 30S1I7

5o37 28.o8.2oo7

26.o8.2oo8

II

ol.11.-31.12/07 2 luni

4.

Costin Viorel 199

1441115131256

Al.Zmeurei - 2, bl.U,scJBiap.2o

OS 178217

2910 I3.o4.2oo6

permanent

1

ol.ll.-3l.12/o7 2 luni

5.

Gîscâ Domnica

2157

2500611)3)258

Str. Arcului- 11, bl.F6,sc.D,ap.73

KT 23099S

5679 26.o9.2oo7

27.o9.2oo8

II

oLU.-31.12/o7 2 luni

6.

Haţeg Elena

2538

2520<>05l i 123-1

Str.PlaOvidiu-14,

bl.B.sc.C\ap.l6

KT 351963

5673 26.o9.2oo7

o2.o9.2oo8

II

ol.M.-31.12/o7 2 luni

7.

lonescu Tudora 1192

234022!131240

Str.Frunzelor-95.

AM 913933

2231 o2.o3.2oo4

permanent

11

oLU. -31.12/07 2 luni

8.

Predescu Elena 2886

2410109131258

B-dul Tomis - 226, bl.TDIo,ap.5

13/ 229596

7oo4 o3.o7.2oo3

permanent

n

oLll.-31.12/o7 2 luni

9.

Sava Lilioara

3299

259032SI31271

Str. Austrului - 1,          KT bl.FB9,sc.B,ap.31  1 585189

616 3l.ol.2oo7

o7.ol 2oo8

n

____

ol.ll.-3l.12/o7 2luni


ANEXA H.C.L.M.

TABEL NOMINAL CU ASISTENŢII PERSONALI CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC

CONFORM LEGII NR. 448/2006 NOIEMBRIE-DECEMBRIE   2007

 

NR.

CRT

NUME SI PRENUME

ACT

IDENTITAT

E

DOMICILIU

CERTIFICAT EXP. MEDICALA /VALABILITATE

VALABILITATEA ABONAMENTULUI

1

AMET BIRSEN

KT.534039

STR.PREL.MOS ION ROATA NR.13

246/13.01.2006 PERMANENT

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

2

AMARFEI MARIANA

KT. 147308

STR.ELIBERARII NR.29,

BL.AE1,AP.I3

D 424/23.08.2007 23.08.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

3

ALI VILDAN

KT.288263

BD.AUREL VLAICU NR.41, BL.PCl,AP-59

4387/29.03.2007 29.03.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

4

AU NORIEZDAN

KT.361277

STR.IZVORULUI NR.15

4356/29.03.2007 29.03.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

5

BERECHET EMILIA

KT. 139499

STR DEZROBIRII NR.161, BL.ID1A.AP.17

4270/01.03.2007

01.03.2OOS

01.ll.-31.12.2007

2 LUNI

6

BOUNEGRU CECILIA

KT.610601

PRL.LILIACULUINR.4,

BL.CLAP.10

4326/15.03.2007 15.03.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

7

CALIN LINA

KT.079178

STR.MURESULUI NR.20

7115/24.08.2004 PERMANENT

01.11-31.12.2007

2 LUNI

8

CHIRITA ELENA

DB.906982

STR SLT.GHICULESCU NR.51

3898/14.04.2003 PERMANENT

01.11. -31.12.2007 2 LUNI

9

CHISNOIU MĂRIA

BE.379077

STR.PORTITEINR.I7

5851/19.12.2006 19.12.2007

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

10

COTOLAN MĂRIA

KT573631

BD.TOMIS NR.233,BL.TS14B,

AP.27

4647.) 1.07.2006 PERMANENT

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

11

CUTOV EMILIA-pierdui abonamentul

KT.096461

STR.MESTERUL MANOLE NR.35B

3076/03.04.2003 PERMANENT

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

12

DINCA VERONICA

KT.663866

AL.PRIETENIEI NR.4,BL.H2 AP. 17

4117/01.02.2007 01.02.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI


13

DINU EUGENIA

KT.456932

STR.LAPUSNEANU NR.159, BL.LT2,AP.14

4376/29.03.2007 29.03.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

14

FEIZULA SIBEL

KT.069760

STR.PESCARILOR NR.55, BL.FZ21,AP.18

D 555/12.09.2007 12.09.2008

01.11-31.12.2007 2 LUNI

 

15

FOTEA STANA

KT.657441

STR.C.BRINCUSI NR.62,BL.12 AP.26

2125/05.04.2007 03.04.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

 

16

FRONEA FANUTA

BZ.228072

STR.ALEX.VLAHUTA NR.9B

5643/18.08.2005 PERMANENT

01.11 -31.12.2007 2 LUNI

 

17

GEORGESCU ALINA-MARIA

KT.221156

STR.MARGARETEI NR.77

D 547/12.09.2007 12.09.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

18

GHEORGHISOR ROZA

KT.592009

BD.1DEC.1918NR.12, BL.L53A,AP.41

D 557/12.09.2007 12.09.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

19

IBRAIM MĂRIA

KT.614297

BD.l MAINR.41,BL.B7, AP.34

4277/01.03.2007 01.03.2008

01.11-31.12.2007

2 LUNI

 

20

LOVIN GABRIELA

KT. 102335

STR.PAJUREI NR.6,BL.FG5, AP. 11

1627/05.02.2003 PERMANENT

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

21

MARA ANGOLA

KT. 198866

BD.TOMIS NR.3383L.C1,

Al'.6

4152/15.02.2007

15.02.200X

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

22

MARIN GABRIELA

KT. 166591

BD.TOMIS NR.301.BL.5B, AP.34

4234/22.02.2007 22.02.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

23

MIHAI BRAVU MARIEA

DB.919942

BD.TOMIS NR.336,BL.B1, AP. 148

D 670/20.09.2007

20.09.200X

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

 

24

MILEA MIHAELA

PC.2I499I

STR.FLAMINDANR.16

1489/24.01.2003 PERMANENT

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

 

25

MOFLIC MIHAELA-VIORICA

KR.265215

STR.VASILE CONTA NR. 1

D 664/20.09.2007 20.09.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

26

MUSTAFA NEUR1E

KT.088668

STR.CISMELEI NR. 15,BL. 1B, AP.171

4015/11.01.2007 11.01.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

27

NICEA ECATERINA

KT.607653

STR.SOVEJA NR.51 ,BLJ6, AP.31

D 178/19.07.2007 19.07.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

28

NITA LILIANA

KT.028702

STR.CISMELEI NR.3,BL.8E, AP. 17

5756/26.09.2007 11.09.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

29

PĂUN DIDINA

KT.501839

STR.PANDURULUI NR. 1 IA, BL.35,AP-26

7083/20.08.2003 PERMANENT

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

30

PLESA RALUCA-ADELINA

KT.442469

STRI.CBRATIANU NR.62 BL.A2,AP.32

4572/24.05.2007

24.05.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

 

31

POPA ION

KT.441642

STR.10N URSU NR.48,BL.N1, AP.25

6612/29.04.2004 PERMANENT

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

 


32

POPOIAG IULIANA-AURELIA

KT.222X39

STR.BADEA CIRTAN NR.27, BL.KI3,AP.32

4004/11.01.2007 11.01.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

33

RĂCEALA ELENA

BZ.648267

STR ŞTEFAN PANAITESCU NR.19

9162/02.11.2004 PERMANENT

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

34

RACH1TAN DOINITA

KT.439091

STR.PANDURULUI NR.48-52

D 728/26.09.2007 26.09.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

35

SERBAN STANICA

BK.642420

AL.GAROFITEINR.18, BL.L75BAP-8

4175/15.02.2007 15.02.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

36

SIMION VIOLETA

K.T.350778

BD.FERDINAND NR.89,BL.A3

AP.60

558/29.01.2007 PERMANENT

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

37

SIMION ELENA

KT.379882

STR.CETINEI NR.2

D 494/30.08.2007

30.0X.20O8

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

38

SITARU ANA

KT.034982

BD.1MAINR.45,BL.C2, AP.117

D 674/20.09.2007

20.09.2008

01.11-31.12.2008 2 LUNI

39

SPIRIDON CAMELIA

KT.399445

STR.NEHOIULUINR.12

4242/22.02.2007 22.02.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

40

STAN GEORGETA

KT.500618

AL.EGRETEI NR. 18,BL-AV31, AP. 12

4375/29.03.2007 29.03.2008

01.11.-31.12.2007

2 LUNI

41

TEODORESCU MIHAELA

KT.469752

AL.ALBATROSULUI NR.13, BL.MEDEEA II,AI\62

4144/15..02.2007 15.02.2008

01.11-31.12.2007

2 LUNI

42

VINTILA MĂRIA

DK.872907      | AL.PELICAN NR.10, j BL.AV37,AP.23

4359/29.03.2007 29.03.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

43

VOINEA ECATERINA

KT.470540

STR.RODICA NR.36

4353/29.03.2007 29.03.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI

44

ZAMFIR CLAUDIA

KT.210697

BD.A.VLAICU NR.29,BL.B6,

AP. 38

4388/29.03.2007 29.03.2008

01.11.-31.12.2007 2 LUNI