Hotărârea nr. 371/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

 

              ROMÂNIA

         JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE

GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR.

448/2006 PRIVIND PROTECŢIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR

PERSOANELOR CU HANDICAP

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data
de 27.07.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 95172/16.07.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locala, adresa nr. 5738/18.01.2007 a Serviciului Financiar - Buget, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 - administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

In conformitate cu prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport in comun;

Analizând Convenţia nr.30322/07.03.2007 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit."d", alin 6 lit "a" pct. 2 si art 115 alin. 1 , lit "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE;

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.

ART.2 - Abonamentele eliberate pe mijloace de transport in comun, sunt valabile începând cu data de 01 august 2007 pana la data de 31 decembrie 2007, conform anexelor nr. 1 , nr. 2 si nr. 3, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala.


ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a flecarei luni pe baza documentelor personale.

ART. 4 - Anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3, fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.5 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala , Direcţiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa .

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 24 CONSILIERI DIN   27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 371/27.07.2007


 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

BIROUL RESURSE  UMANE

NR 95172/16.07.2007


APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV
DINESCU FULVIA

REFERAT

Având in vedere prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit. "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun si a adresei nr. 5738/18.01.2006 a Serviciului Financiar - Buget prin care se comunica faptul ca exista fonduri necesare pentru acordarea abonamentelor pe toate liniile de transport in comun , propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistenţii personali angajaţi ai instituţiei.

Abonamentele eliberate de către Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru mijloacele de transport in comun, vor fi valabile după cu urmează:

- 01.august 2007 pana la data de 31 decembrie 2007, conform anexei nr. 1 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 2 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 3 privind persoanele cu handicap vizual - nevazatori, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

SEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIELA


 

ANEXA NR A H.C.L.M. NR_

TABEL NOMINAL CU ASISTENȚII PERSONALI CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM LEGII NR. 448/2006

AUGUST-DECEMBRIE 2007

NR.

CR

T

NUME SI PRENUME

ACI

IDENTITATE

DOMICILIU

CERTIFICAT

EXP.

MEDICALA/ VALABILI I A I E

VALABILITATEA

ABONAMENTULUI

1

ANTON VICTORIA

KT.636993

STR.TRACTORULUI NR.18

2313/14.02.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

2

BALTA IOANA

BC.292931

SIR.VENIAMIN COS I ACI IE

NR.3

279/16.01.2006

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

3

BANC1ANU ELENA

DE.466646

STR.DIONISIE CEL MIC NR.42, BL.42.AP.19

5733/07.12.2006

07.12.2007

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

4

BOBOC ANA

KT.093391

AL.NUFARULU1 NR.4.BL.13B

AP. 18

5823/14.12.2006

14.12.2007

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

5

CAGATAY IIULYA

KI.352283

AL.MARCrARITARELOR NR. L BL.15B.AP.22

5680/02.02.2004

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

6

CAP AȚIN A RADU

KT.620970

BD.TOMIS NR.336.BL.B 1 .AP. 134

10043/23.10.2003

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

7

CATANA

ALEXANDRA

GN.345811

STR.ARCULUI NR.6,BL.FL

AP.29

12649/28.01.2004

PERMANENT

01.08.- 31.12 .2007

5 LUNI

8

CAZACU POPESCU RAMONA

IIC.054513

BD.TOMIS NR.149.BI..A2.AP.37

4705/13.06.2007

13.06.2008

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

9

CLIIRIAC MARIANA

KT.530548

STR.I.C.BRATIANU NR.I25. BL.PAV7,AP.201

3913/02.07.2007

02.07.2008

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

10

CHIRU TUDOR

KT.499831

AL.HORTENSIEI NR.7, BL.G3,AP.15

5175/28.05.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

11

CIUTAC LUCIAN

BK.653048

S I R.SG.N.GRINDEANU NR.51, BL.ELAP.26

7728/06.12.2006

06.12.2007

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

12

COJOCARIU ADINA

KT. 158470

STR.COSTACHE S I AMA FI

NR.27

46/06.01.2005

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

13

CORNATEANU

MARJOARA

KT.487279

AL.MALINULUI NR.3.BL.B3,

AP. 19

3025/27.04.2005

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

14

CU I OV EMILIA

KT.096461

STR.MEȘTERUL MANOLE NR.35B

3076/03.04.2003

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

15

DANILA EVDOCH1A

KT.466179

STR.SASU DUMITRU NR.32

3082/01.04.2004

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

16

DIACON 0 MARI A

KT.488524

AL.MARTISORULUI NR.L BL.FD16.AP.9

1091/25.02.2004

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

17

DOGARU HORIA

KT.2734I4

AL.ARCASULUI NR.8J3L.FA7. AP. 13

1643/01.03.2003

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

18

DRAGOMIR

CORNELIA

KT. 107349

STR.OLEG DANOVSCHI NR.40 BL.BM2.AP.5

99/10.01.2006

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

19

DRAGOMIR FLORI GABR1ELA

KT.277698

STR.TOPOLOG NR.8,BL.H9 ,AP.36

7223/30.08.2004

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

20

DROPOLCARMEN

KT.642740

S I R.L1CUR1CI NR.10

1063/22.01.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

21

ENGI ANGELA

KT.293375

BD.FERDINANDNR.69,

BL.AR3,AP.23

3955/12.06.2006

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

22

EPU ZOITA

KT.284843

STR.DIONISIE CEL MIC NR.64, BL.50,AP.22

2431/18.02.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12 .2007

5 LUNI

23

FLOREA STAN UT A

KT.484855

STR.CURCUBEULUI NR.16. BL.FC30.AP.23

4426/28.06.2005

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

24

FLORESCU SANDA

GV.238633

STR.SOARELUI NR.28

11371/17.12.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

25

FRANGU FLOAREA

KT.392292

AL.AI.BATROSULUI NR.9A, BL.IREC.AP.t7

5865/19.09.2006

19.09.2007

01.08.-30.09.2007

2 LUNI

26

GAVRILA NICULAE

K'F.456935

STR.RASURI NR.41

5941/01.09.2005

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

27

GHERGHINA

DORINA

KT.524386

STR.TULCEA NR.8,BL.TL2,

AP.50

6750/10.10.2005

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

28

GHEORGHISOR

ROZA

KT.592009

BD. 1 DEC. 1918 NR. 12,BL.L53A AP.41

5393/21.09.2006

21.09.2007

01.08.-30.09.2007

2 LUNI

29

I IA VALE AURICA

KT.038884

STR.C-TIN BRATESCU NR.59

5109/21.03.2005

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

30

IORDACHE

CORNELIA

KT.417602

STR.BIRUINTE1 NR.15

3857/06.05.2005

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

31

ISLAM RESID FICHIR1E

KT.015658

STR.CPT.D.EUGENIU NR. 10, BL.S2,AP.23

5394/21.09.2006

21.09.2007

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

32

JARDA LENUTA

KT.604770

STR.PANDURULUI NR.9A BL.35.AP.4

4779/27.06.2007

27.06.2008

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

33

JELEA MARIANA

DG.300492

STR.BADEA CAR I AN NR.2. BL.BC9.AP.24

250/10.01.2003

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

34

JOROVLEA MILICA

KT.393227

STR.AUSTRULUI NR.l.

BEJ B9.AP.1

4006/09.07.2007

09.07.2008

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

35

LICA FLOAREA

KT.063447

AL.LIREI NR.2,BL.FC12,AP.8

5725/07.12.2006

07.12.2007

Ol.O8.-3 1.12.2007

5 LUNI

36

MARCU RADITA

DG.871925

STR.RAZBOIENI NR.82

11017/03.12.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

37

MEDAR DANIELA

KT.330558

STR.UNIRII NR.47.BI..U3.

AP.l

8158/12.08.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

38

MICU DORINA

KT.4960I 1

al.prieteniei

NR.7.BL.P.AP.64

7308/03.1 1.2005 PERMANENT

01.08.- 31.12 .2007

5 LUNI

39

MICU LENUTA

KT.631435

BD.TOMIS NR.30LBL.4B.

AP.55

5780/14.12.2006 14.12.2007

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

40

MI1IAI BRAVU

MARI EA

DB.919942

BD.TOMIS NR.336.BL.B1.

AP.148

5357/21.09.2006

21.09.2007

01.08.- 30.09.2007

2 LUNI

41

MILOSANU RODICA

KT.499347

STR.DECEBAL NR.32A

7/03.01.2007

01.01.2008

O1.O8.-3I.12.2OO7

5 LUNI

42

NICOI.AIE DANIELA ANELA

KT.521039

AL.DEALULUI NR.3

6038/14.07.2004

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

43

NICOLAU ANA

KT. 142287

STR.MIRCEA NR. 146.BL.F2,

AP.ll

7628/24.07.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

44

OLOGU FLORICA

KI.589307

STR.DISPENSARULUI NR.14. BL.16ILAP.7

4529/10.05.2007

10.05.2008

Ol.O8.-31.12.2OO7

5 LUNI

45

OPREA ELENA

KT.639640

STR.CUTEZATORILOIR NR.9 BL.FLAP.39

5695/07.12.2006

07.12.2007

01.08.-3 LI 2.2007

5 LUNI

46

OVIDENIE IULIAN

KT.611213

BD.FERDINAND NR.112. 13L.R2.AP.20

1 178/25.02.2004 PERMANEN'J

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

47

PANAIT

CONSTANTIN

KT. 104735

AL.SOLIDARITATII NR.3, BL.K2.AP.1

4611/14.07.2006

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

48

PARASCIIIV

ALEXANDRU

BE.376342

SOS.LC.BRATIANUNR.I22

3318/07.04.2004

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

49

PASCALNII AURICA

KT.077780

STR.LUPTATORI NR.2

5840/19.12.2006

19.12.2007

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

50

PATACHIA

GABRIELA

KT.593285

STR.ONESTI NR.27

10382/06.11.2003

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

51

PISICA

CONSTANTINA

KT. 167644

AL.SOLIDARITATII NR.7, BL.B.AP.36

2386/23.04.2007

22.04.2008

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

52

PISICA VIORICA

KT.ll 1447

STR.MEDEEA NR.26

9978/02.12.2004

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

53

PISTOLEA

MARIANA

KT.357885

STR.PESCARILORNR.IA

BL.PA7.AP.62

4690/06.06.2007

06.06.2008

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

54

PIU RADA

KT.363759

STR.CORBULUI NR.l

1613/04.02.2003

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

55

POPA LENUTA

KT.541551

STR.ADAMCLISI NR.2.BL.AS 1 AP.22

660/20.01.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

56

POPA ELENA

KT. 181627

STR.CRÎNULU/ NR.75

4306/22.06.2005

PERMANENT

'Ol.08.- 31.12.2007

5 LUNI

57

POPAZAN ADRIANA

KT.203795

AL.VIITORULU1 NR.8.BL.A. AP.99

2522/04.03.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

58

POPESCU IONELA

KT.583550

STR.GH.MARINESCU NR.46, BL.N4C,AP.7

5540/02.11.2006 02.11.2007

01.08.-31.10.2007

3 LUNI

59

PREDA EMILIA

DS.476832

STR.CISMELEI NR.21.BL.2,

AP.9I

6907/03.07.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12. 2007

5 LUNI

60

RADUCANU MARIA

KT.595279

STR.C-TIN BRINCUSI NR.42

9479/11.11.2004

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

61

ROSENTZVEIG

LUIZA

KT.273201

AL.HORTENSIE1 NR.20. BL.X3.AP.31

476/14.01.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

62

SAMATA AURICA

KT.523661

BD.FERDINAND NR.56.

AP. 1.3

5736/07.12.2006

07.12.2007

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

63

SARARU LENUTA ADELA

KT.250388

STR.SOVEJA NR.94,BL.74,

AP.59

4362/29.03.2007

29.03.2008

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

64

SA SCAD MARI A

KT.237758

STR.l.C.BRATIANU NR 95

2272/17.04.2007

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

65

SAVU

ALEXANDRINA

KT. 109307

STR.C-TIN IIURMUZACUE NR.2ABL.IV25 AP.l

1412/21.02.2006

PERMANENT

01.08-31.12 .2007

5 LUNI

66

STAN NICULINA

KT.096698

STR.ARCULL'l NR.7.BL.E4,

AP.33

3915/02.07.2007

02.07.2008

01.08-31.12.2007

5 LUNI

67

STOICA ELENA

KT433168

STR.RODICA NR.52A

952/21.01.2003

PERMANENT

01.08-31.12.2007

5 LUNI

68

STOICA LENUTA

KT. 320036

STR.TEPES VODĂ NR.29

551/20.01.2005

PERMANENT

01.08- 31.12.2007

5 LUNI

69

SUCRI GULIZAR

GD.0805255

STR.CPT.D.EUGENIU NR.9, BL.X4,AP.89

6725/13.06.2003

PERMANENT

01.08- 31.12.2007

5 LUNI

70

TANASEANGELA

KT.331308

AL.MARGARITARELOR NR.L BL.15B.AP.55

2017/28.03.2007

28.03.2008

01.08- 31.12.2007

5 LUNI

71

TANASA MARIANA

KT.529625

AL.PRIETENIEI NR.3.BL.U,

AP.5

9993/21.10.2003

PERMANENT

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

72

TANASE MIHAELA

KT. 175407

STR.LOCOMOTIVEI NR.20

2686/03.05.2007

02.05.2008

01.08- 31.12.2007

5 LUNI

73

TIPU LIDIA

KT.482445

S I R.PETRE LICIU NR.5

3313/08.05.2006

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

74

TOMA ELORICA

BR.997082

SOS.MANGALIE1 NR.72,BL.A

AP. 10

5734/07.12.2006

07.11.2007

01.08- 30.11.2007

4 LUNI

75

VALSAN DANIELA

KT.414079

STR.BABA NOVAC NR.167, BL.60.AP.55

4135/01.02.2007

01.02.2008

01.08- 31.12.2007

5 LUNI

76

VIZITEU GETA

KT. 102505

BD.l MAI NR.25,BL.PEl0.

AP.38

6303/06.10.2006

PERMANENT

01.08.-31.12.2007

5 LUNI

77

VLAESCU

GABRIELA

KT.310137

STR.liORIA AGARICI NR.2, BL.5C.AP.20

4707/13.06.2007

13.06.2008

01.08.- 31.12.2007

5 LUNI

ANEXĂ H.C.L.M._

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN CONFORM ORDINULUINR. 609/2L04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.08.2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

1

ABDULA ERGEAN

1891013134160

BDUL 1MAl NR.37. BLOC S5B.AP.13

KT

379641

5038

20.07.2006

13.10.2007

II

30.09.2007

2

ADAM LUCIA

2420104131211

BLD.TOMIS NR.223, BL.TS12A, AP.27

DK

870714

6711

25.06.2003 Nerevi^uibil

II

31.12.2007

3 AFANASE DORINA

2800412134207

STR DIONISIE CEL MIC NR.49. BLOC 18.AP.7

KT

393206

5896

19.09.2006 Nerevizuibil

II

31.12.2007

4

AGI ALI RIDVAN

1320318131215

STR.CIȘMELEI NR.11.BL.1C,AP,188

AO

593947

583 24.01.2003 Nerevi^uibil

II

31.12.2007

5

ALBU RADA

2530803131313

STR SULMONA NR.6

KT

11162

3843 28.06.2007 28.06.2008

II

31.12.2007

6

ALEXE TUDORITA

2511101131229

TOMIS.NR.330.BLN1.AP.17

KT

100267

7927

15.12.2006

15.12.2007

II

31.12.2007

7

ALEXIU CRISTIAN COSTIN

1860928250021

AL.MACILOR NR.8. BL.B1, ÂP.41

KT

159294

3997 09.07.2007

09.07.2008

II

31.12.2007

8

ALI NERMIN

1731113131235

CTA.STR RASURI NR 13

KT

122675

3620

19.06 2007 20.06.2008

II

31.12.2007

9

ALI NIRAN

2530129131219

ALEEA DALIEI NR.5, BL.L128A, AP.45

KT

302802

7613

09.09.2004 Nerevizuibil

II

31.12.2007

10

ALI SUCURI

1520617131216

AL.DALIEI NR.5. BL.L128A, AP.45

GV

242902

939

19.02 2004 Nerevizuibil

II

31.12.2007

11

ALIM SADIC

1400225131219

STR. MUREȘ NR.92

BK

653093

1986

12 02 2003 Nerevi^uibil

II

31.12.2007

12 ANASTASOPOL

ALEXANDRU-NICOLAE

1881204132470

STR.HORIA AGARICI NR.2.BL.5-C.AP 33

KT

569241

7763 07 12.2006

07.12.2007

II

30.11.2007

13

ANDREI STELA

2501106131216

STR.HORTENSIEI

NR 1 .BL.E1 .SC.A.ET.10.AP.41

KT

391507

3581

18 06.2007

18.06.2008

II

31.12.2007

14

ANGHEL CRlSTINEL

1690926131221

STR. NOUA NR. 5

DG

869596

47

09.01.2007

09.01.2008

II

31.12.2007

15 APETROAIEI ELENA

2591205131210

AL.GRĂDINILOR NR.3.BLOC R.AP.5

KT

622931

4201

03.06.2004

Nerevi^uibil

II

31.12.2007

16 APTIS MERZlE

2350320131215

STR. SĂLCIILOR NR.99

KT

639753

7014

02.07.2003

Nerevi^uibil

II

31.12.2007

17

ARGESANU ION

1651020131212

STR.CTIN BRANCUSI NR.60.BLOC 10.AP.17

KT

84173

7685

05.12.2006

05.12.2007

II

30.11.2007

18

ASAVOAIE MINADORA

2350829131218

STR OLTUL NR.41

DA

032344

10553

22.12.2004

Nerevi^uibil

II

31.12.2007

19 ATUDOREI VIORICA

2520129131253

STR. I.L.CARAGIALE NR 4, BL. L1, SC. B, AP. 40

KT

346873

1275

16.02.2005

Nerevi^uibil

II

31.12.2007

20 AXENTIEV ELENA

2510127131233

AL.LIREI NR.8B, BL.FD4, AP.24

KT

398342

548

12.02.2004

Nerevizuibil

I

31.12.2007

21

AXINTE MARIUS

1810817134131

STR RODICA NR.79

KT

572712

2856

11.05.2007

13.05 2008

II

31.12.2007

22

BAC UI ANE PARASCHIVA

2440218131232

STR AL.LAPUSNEANU NR.179. BLOC S5.AP.9

BC

468564

1202 28.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

23

BADAN MARIA

2440725131211

STR. SOVEJA NR.62,BLOC R.AP.32

DA

31162

451

13.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

24

BADOI ADELA

2980803134251

STR 1MAI.NR 105 BL.C6.AP.10

NX

942098

4542

10.05.2007

10.11.2007

2

31.10.2007

25

BAJA DUMITRU

1451221131211

FRUNZELOR NR 155

KT

026182

2275 20.03.2006 Nerevizuibil

II

31.12.2007

26

BALAN LORBLAl

2681009131239

BADEA CIRTAN,BNR.22,BL.6C5,AP.39

KT

095294

9777 27.10.2003

Nerevizuibil

11

31.12.2007

27

BALAN NICOLAE

1510903131212

MERISOR. NR 120

GX

720598

3779

26.06.2007 27.06.2008

ii

31.12.2007

28

BALANESCO GABRIELA

2690609131254

STR DOCHERILOR NR.27

KT

419384

820

31.01.2006

Nerevixuibil

ii

31.12.2007

29

BALASA IONEL

1360601131230

STR. NICOLAE GRINEDEANU NR.62, BLOC

E6.AP.11

DE

738614

4494

30.06.2005

Nerevizuibil

ii

31.12.2007

30

BALOG ELISABETA

2550514131229

ALEEA BERZEI NR.11. BL Kt. AP.36

KT

264741

7066 07.11.2006

07.11.2007

ii

31.10.2007

31

BALOI MARIA GABRIELA

2681018135060

C-TIN PUREC NR.22

KT

201775

2047

17.03.2005

Nerevizuibil

ii

31.12.2007

32

BANATEANU ADRIAN

1590220131231

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.108.BL.L2.AP.14

KT

565636

3886 29.06.2007

24.06,2008

ii

31.12.2007

33

BANCILA ARGINTINA

2480118135597

STR.PROGRESULUI.NR.3BL.N2.AP.61

DA

031347

362

17.01.2005 Nerevizuibil

ii

31.12.2007

34

BĂRBATU COMAN

1370801131228

STR. DORULUI NR.138

DE

727286

467

15.01.2003 Nerevizuibil

ii

31.12.2007

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.08.2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de

revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

35

BARBU IONUT COSMIN

1901015134150

AL££a UMBREI NR.2, BL.14. AP 19

Kl

463097

5823

14.12.2006

14.12.2007

I

30.11.2007

36

BARBU VIOREL

1520615131237

STR. CASIN NR.5.BLOC G1.AP.18

KT

524673

6525

18.10.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

37

BECHIR NIHAT

1411109131214

ALEEA NARCISELOR NR.3, BL.A2, AP 22

DV

144279

327

06.02.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

38

BERCU VASILE

1440817131213

HORTENSIEI, NR 12. BL C4 AP.39

BZ

224533

3367

10.05.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

39

BICHILIE BIANCA IOANA

2960301134181

BANU MIHALCEA, NR.58

NS

967048

4750 21.06.2007

21.06.2008

II

31.12.2007

40

BICIUȘCA DANIELA

2690708131247

STR. ARDEALULUI NR.8, BLOC L31.AP 30

KT

454210

7098

08.11.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

41

BIR ILEANA

2370725131211

CTA.AL.GRĂDINIȚEI NR.2,BL 5C.SC.F.AP 160

BX

491728

2012 28.03.2007

28.03.2008

II

31.12.2007

42

BLAJA IONEL

1520829131257

STR. PELICANULUI NR.7.BL.AV32.AP.55

KT

623595

8055

21.12.2006

21.12.2007

II

31.12.2007

43

BOBES LIDIA ILIUTA

2311030131218

STR MERISOR NR 100 BIS

KT

494684

612

24.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

44

BOBOC CORNELIA

2441003131229

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 88,

KT

415441

12479

22.01.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

45

BOCAI STANCU

1461116131239

AL DALIEI NR.22.BLL119A7.AP.20

GD

129479

3629

19.06.2007

20.06.2008

II

31.12.2007

46

BODEA IOANA

2460901131213

STR.CIȘMELEI NR.2.BL.LA,AP.32

KT

117018

7144

03 07.2003

Nerevizuibil

II

31 12.2007

47

BOGHIANU VICTORIA

2350420131219

STR.DREPTĂȚII NR.7 BL.S.AP.1

KT

252433

1791

09.03.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

48

BOIANGIU FLORENTINA

2501105131231

BLD MAMAIA NR.268, BL.L3, AP.13

KT

609555

4900

23.06.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

49

BOLCU HORIA SORIN

1800417134225

STR.AL.PICTOR TONITZA NR 2

KT

505355

481

14.01.2003

Nerevizuibil

I

31.12.2007

50

BOLOG MIRA

2300501131213

STR.CIȘMELEI. NR.19, BL.3, AP.4

KT

281332

8489

20.08.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

51

BORACAI ADALET

2520107131214

AL.LALELELOR NR.1.BL.L5.AP.34

KT

83144

7990

19.12.2006

19.12.2007

II

31 12.2007

52

BORCANAS EMILIA

2490101131251

STR. BADEA CIRTAN NR.10, BLOC BC11.AP.17

BR

657876

3954

05.07.2007

05.07.2008

II

31.12.2007

53

BOȚEA PETRU

1430630131228

STR. ION RATIU NR.194

KT

421570

7697

06.12.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

54

BRAN ANETA

2350514131226

STR. MUREȘULUI NR.51

DV

829337

11478

22.12.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

55

BRANDI CRISTINA

2691128131212

STR.CIBINULUI NR.18

KT

522128

5084

08.06.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

56

BUCUROAIA ELENA

2261016132801

BDUL MAMAIA NR.268,BLOC L3.AP.5

KT

82383

12740

30.01.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

57

BURGUI IULIA

2510726131216

MEDEEA.NR.17A

KT

164581

3911

02.07.2007

02.07.2008

II

31.12.2007

58

CALIN LILIANA-ILEANA

2380115131229

BLD.AL.LAPUSNEANU NR110, BL.L7, AP 58

KT

206245

9860

29.11.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

59

CALOIANU MARIA

2480916080032

STR. RADU CALIMFIRESCU NR.3

KT

43032

3697

21.06.2007 23.06.2008

I

31.12.2007

60

CALUSTIAN OLGA

2440623131247

AL BERZEI NR.2,BL.S,AP.63

DE

462978

5756 28.05.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

61

CAPBUN PETRE

1320521131219

ION URSU.NR 48,BL N1.AP.5

AO

575826

4273

24.04.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

62

CARADIMA ION

1510619131248

STR BADEA CARTAN NR.13, BL.K6, AP.35

DA

39905

3927

03.07.2007

03.07.2008

II

31.12.2007

63

CARANICA ALEXANDRU

1870622134133

BLD.1DEC.1918, NR.10, BL.L52A, AP.21

KT

203645

3624

19.06.2007

20.06.2008

I

31.12.2007

64

CHIORPEC PARASCHIVA

2430728131211

ECATERINA TEODOROIU NR.29

DG

433329

3033

12.03.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

65 CHIPARU ANICA

2530420131215

AL UMBREI NR.2,BL.14,AP.15

KT

303511

3926 03.07.2007

03.07.2008

II

31.12.2007

66

CHIRCIU MIOARA

2801205410109

STR DEZROBIRII NR 159, BL.ID1B, AP.8

KT

409064

3661

20.06.2007 03.06 2008

II

31.12.2007

67

CHIRITA MARIA

2540506131220

STR BP HASDEU NR 114A.BLOC L7.AP.17

KT

431213

3957

05.07 2007 05.07 2008

I

31.12.2007

68

CHIRU ANDREEA

2880329134182

SOLIDARITĂȚII.NR 4,BL.N,AP.54

KT

308404

3480

13.06.2007

12.06.2008

I

31.12.2007

69

CHISOIU ION

1380528131217

BLD.AL LAPUSNEANU 110. BL.L7, AP.32

BG

637442

9737

09.10.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

70

CIAUSU STOEANA

2390101131220

STR. TRAIAN NR.34. BL.B3, AP.55

DE

735616

2063 03.03.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

71

CIMPOIERU ILEANA

2920528134141

STR.VÂRFUL CU DOR NR .11.BLV6A.AP 18

KT

572596

4751

21 06 2007 21.06.2008

II

31.12.2007

72

CIOLACU ZANICA

2320417131218

ALE.CRIZANTEMELOR, NR 4, BL.H2. AP 32

KT

605279

303

10.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

73

CIOROABA MIHAELA

2671021131301

IC BRATIANU.NR.56.BLB3.AP.38

PC

214571

3922

03.07.2007

09.01.2008

II

31.12.2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act Identitate

Certificat

Termen de

revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

- *74

"CIUCA VALfeRIA "

2500214131261

STR, DISPENSARULUI NR 12. BLOC

16A.AP.29

Kl

25451

3363 07.06.2007 05.06.2008

II

31 12.2007

75

CIUPITU BOGDAN M.

1740819131234

BLD.MAMAIA NR.65, BL.BL1A, AP 79

KT

57254

3963

05.07 2007

0507.2008

II

31.12.2007

76

CLINCIU ANISOARA

2550404131211

STR.DUMBRĂVENI NR.4 BIS

DE

739984

3781

26.06 2007 26.06.2008

II

31.12.2007

77

COADA IANCU

1870427134121

CTA.STR.DECEBAL NR.60

KT

196909

4021

10.07 2007

10.07.2008

II

31 12.2007

78

COATU ANCUTA

2960228340433

AL.HORTENSIEI NR 4, BL.D2, AP 5

NT

297770

5780

14 12 2006

14.12.2007

I

30.11.2007

79

COJOCARII SILVIEA

2530216131235

STR PANDURULUI NR.102

KT

284443

6727

26.10 2006

26.10.2007

II

31.10.2007

80

COMAN COSTEL

1680919131330

STR.CRISANA NR.6B

KT

568831

3131

25.05.2007

27.05.2008

II

31.12.2007

81

CONDRACHE MARIANA

2590326131225

SOVEJA,NR.55A,BL.17,AP 14

PC

153747

3015 27.04.2005

2808.2007

II

31.08.2007

82

CONSTANTIN CARMEN

ELENA

2810320134199

STR.DACIA,NR.10

KT

095798

1684

05 02.2003

Nerevizuibil

I

31.12.2007

83

CORCOZ GEORGETA

2440619131213

STR VIRFUL CU DOR NR.26,BL.G75.AP.26

KT

237443

1203 27.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

84

CORNATEANU MIHAI

1340701131262

AL MĂLINULUI NR 3, BLOCB3.AP.19

KT

171762

3025 27.04.2005

Nerevizuibil

I

31.12.2007

85

CORNEAFLOAREA

2541107131254

AL.TOPOLOG NR.6, BLOC H6.AP.24

KT

389058

11110

08.12.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

86

COSTA MARIA

2590829131256

STR.TIMISANEI NR.72

KT

224161

4979 20.06.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

87

COSTACHE AUREL

1430926131221

SOVEJA.NR.86.BL.FT7.AP.8

DS

287330

4888

31.07.2006

Nerevizuibil

2

31.12.2007

88

COSTACHE IOAN

1330409131257

STR NORDULUI NR.14

DB

913167

4735

27.05.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

89

COSTEA GHEORGHE

1340308131224

STR RAZBOIENI NR.84

DH

313428

9287

19.09.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

90

COSTEA MELANIA

2710703131211

ION URSU,NR.70,BL.V1,AP.7

KT

096200

5534

31.08.2006

31.08.2007

II

31.08.2007

91

COVASNEANU OANA

CRISTINA

2680123131287

C.GEORGESCU.NR.1.BL.L6.AP.5

KT

256247

4185

12.05.2004

Nerevizuibil

I

31.12.2007

92

CREMENE

ALINA-GABRIELA

2740506131266

STR TRAIAN 26, BL.B5, AP.51

KT

305596

7788 08.12.2006 08.12.2007

II

30.11.2007

93

CRISTEA IOANA

2400618131218

BDUL ALEX LAPUSNEANU NR.77, BLOC LV6.AP.2

DH

306724

3832

03.04.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

94

CRISTEA MARIA

2470205131233

STR.LIREI NR.9, BL.FC16, AP.21

KT

561838

9857

29.11.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

95

CRISTIAN MARINA ANITA

2470813131235

STR LAIC VODĂ NR.7

KT

51113

531

12.02.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

96

CRISTU DUMITRU

1580714131229

STR 8.MARTIE.NR.36

KT

344255

4408

05.06.2007 05.06.2008

II

31.12.2007

97

CRIVAT MARIA

2410424131248

BDUL AUREL VLAICU NR.90,BLOC AV27.AP.25

KT

565803

4787

01.06.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

98

CULAMET EDIP

1510416131226

SOVEJA,NR.100,BL.54,AP.40

GT

879974

3833

28.06.2007

23.06.2008

II

31.12.2007

99

DADALAU MARCEL

1500814131235

STR PROGRESULUI NR.36, BLOC G6.AP.28

KT

518894

3770

25.06.2007

26.06.2008

I

31.12.2007

100

DAMIAN ROMEO

1590315131241

ION BANESCU. NR.5

KT

618528

8010

19.12.2006

19.12.2007

II

31 12.2007

101

DAON IULIAN

1691111131224

AL HORTENSIEI NR 17, BL.G8, AP 18

KT

488139

7991

19.12.2006

19.12.2007

II

31.12.2007

102

DATCU EMILIA

2630616131279

AL ROMANITEI NR.1, BLOCD1.AP 15

KT

397058

15

05.01.2007

05.01.2008

1

31 12.2007

103

DAVID CONSTANTIN

1560208131211

STR. ION ADAM NR,63

KT

52000

7948

15 12.2006

Nerevizuibil

II

31 12.2007

104

DEACU PETRICA

1480313131217

TOMIS.NR.56

KT

239723

9494

03.10.2003

Nerevizuibil

I

31 12.2007

105

DEFTA JUSTINIAN

1310109131217

AL.CAMELIEI NR.2, BLOC L3.AP 13

BE

881468

1945

11.02.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

106

DERVIȘ ION

1570113135290

STR.UNIRII NR 114. BL.U5, AP.4

KT

36645

8170

05 10.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

107

DESPINA MARIA

2340309131245

AL.MALINULUI NR.5, BLOC B5.AP.52

BD

627536

7878

18.07.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

108

DIDITA MARIA

2480811131246

STR. CORBULUI, NR. 8, BL. H3. AP. 34

DG

867494

7993

19.12.2006

19.12.2007

II

31.12.2007

16.07.2007    Copyright 2004 Metasoft Plus Constanta    3/10

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Atf

Serie

t identitate Număr

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Număr

Data

109 DINU NATALIA

2411103131236

ALEEA CAPlbĂVA.NR.6 BL.X2.AP.10

KT

626752

2994

31.03.2004

Nerevizuibil

2

31 12.2007

110

DOBRE NICOLETA

2910913134149

AL. EGRETEI NR.4. BLOC AV3.AP.18

KT

522453

5840

19.12.2006

19.12.2007

II

31.12.2007

111

DOBRE RENATA

2730730131257

AL. ALBATROSULUI NR.10, BLOC C3.AP.6

KT

252447

3857

06.06.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

112

DRAGHICI DUMITRU

1520401131284

STR.REVOLUȚIEI DIN 22 DEC.1989 NR.43,

BL.SNC AP.34

KT

315271

8744

20.10.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

113

DRAGOI ADINA ELISABETA 2830722134187

STR.DRAGOSLAVELOR NR.2A.BL.F.AP.54

KT

591829

425

14.01.2003

Nerevizuibil

I

31.12.2007

114

DRAGOIU CĂTĂLIN

1890701460103

VICEAMIRAL IOAN MURGESCU NR.52

KT

365239

3931

03.07.2007

03.07 2008

I

31.12.2007

115

DRAGOMIR CRISTIAN

EUGEN

1861224134188

STR.O.DANOVSCKI NR.40.BLBM2.AP.5

KT

171788

99

10.01.2006

Nerevizuibil

I

31.12.2007

110

DRISTARU VIOREL M

1760714131276

STR.DOBRILA EUGENIU NR.2. BL.H, AP 31

KT

149648

5934

01.09.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

117

DROPOL CRISTINA

2850103134167

BDUL TOMIS NR.253, BLOC T1.AP.31

KT

65783

1063 22.01.2003

Nerevizuibil

I

31.12.2007

118

DUMITRACHE EUGENIA

2360917131243

AL.LUPENI NR.6

BD

627830

3490 25.03.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

119

DUMITRIU ELENA

2581013131282

ALE.LILIACULUI, NR 8. BL.F9, AP.6

KT

524384

7732 07.12.2006 07 12.2007

II

30.11.2007

120

DUMITRU ION

1530327131251

STR. CIȘMELEI NR.8. BLOC B6.AP.59

KT

34827

10 02.02 2004 Nerevizuibil

II

31.12.2007

121

DUMITRU MIHAELA

2900817134172

STR.SĂLCIILOR NR.98A

KT

451889

5495

19 10.2006

19.10.2007

II

31.10.2007

122

DUSA ION

1740814131265

STR. SLT GHEORGHE BURICESCU NR.41

KT

70587

3991

15.05.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

123

DUSA MARIANA

2820313132823

STR. RETEZAT NR.43

KT

577353

4841

15 07.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

124

ENE PAUL

1310102131226

BD TOMIS NR.317,BL.4A,ET.2,AP.11

KT

268362

3339

06.06.2007

06.06.2008

II

31 12.2007

125

FEIZULA SEFICA

2390109131222

STR. RAZOARE NR.95

GN

609425

10879

26.11.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

126

FERFERI DIMU

1570917131250

STR.DOBROGEl NR.33BIS

KT

431118

3300

01.06.2007

02.06.2008

II

31.12.2007

127

FLOREA DORINEL

1680711372243

STR. CRISANEI NR.11.BL.K.AP.63

KT

170769

613

12.02.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

128

FLORESCU MARIA

2290603131236

STR. BABA NOVAC NR.2B.BLOC L119.AP.67

KT

414281

7223 30.08.2004

Nerevizuibil

I

31.12.2007

129

FRAITAG MIRCEA

1380901131238

STR.AL.LAPUSNEANU

NR.171.BL.S3.SC D.AP.73

DS

482463

3368 07.06.2007

07.12.2007

I

30.11.2007

130

FRANCIUC ALEXANDRU

1420131364212

AL.ROMÂNITE! NR.6.BL.X3,AP.1O

KT

305703

6486 02.08.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

131

FRINCU NICOLETA

2700716131231

STR VALEA ALBA NR.3

KT

254222

3155 05.05.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

132

FRIPCEA NICULAE

1460626131223

BLD.A.VLAICU NR.13. BL.C4. AP 58

KT

118075

7214

15.11.2006

15.11.2007

II

30.11.2007

133

GANEA EMILIA

2481001131250

BLD.A.VLAICU NR.96A

DE

462330

9698 22 11 2004 Nerevizuibil

II

31.12.2007

134

GAVRILESCU LORICA

2281019131239

STR. CPT.DOBRILA EUGENIU NR.19, BLOC

G7.AP.14

KT

153407

1194 27 01.2003

Nerevizuibil

II

31 12.2007

135

GAVRILUTA ION

1510402131238

AL. PELICANULUI NR.4. BLOC AV36.AP.16

KT

158653

2260

04.03.2004

Nerevizuibil

II

31 12.2007

136

GÂZI MUNISE

2410125131241

STR. DEZROBIRII NR.124.BLOC IS2.AP.95

KT

393622

7627

09.09.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

137

GEAFER BIGET

1560514131225

STR ELIBERĂRII, NR.6. BL IV44B, AP.8

KT

173845

3538

14.06.2007

17.06.2008

II

31.12.2007

138

GHEORGHE JANA CRISTIANA

2520926360018

EGRETEI NR 7, BL TOMISTEX AP.87

KT

483518

3850 28.06.2007

11.06.2008

II

31.12.2007

139

GHEORGHISOR

CONSTANTIN

1290614131267

STR.SULFINEI NR.16

AP

080871

7828

11.12.2006

11.12.2007

II

30.11.2007

140 GHEORGHIU DANIEL

1680403131330

STR. CRISANEI NR.69, BLOC G1.AP.63

KT

557572

3508

13.06.2007

16 06.2008

II

31.12.2007

141

GHERASE MARIA

2690322131319

STR. DUMBRAVA ROȘIE NR.58

KT

506844

2799 20.04.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

142

GHERGHISAN VALENTIN

1780930131296

STR. BABA NOVAC NR.167B.AP.23

KT

319721

2106

04 04.2007

04.04.2008

II

31 12.2007

143

GHIMICI GEORGETA

2510407131284

AL.TOPOLOG NR 5,BL.E7,AP.2

KT

167862

5327 24 08.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

Nr.

crt. Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Aci

Serie

1 identitate Număr

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Număr

Data

144

GHITA ANDREI

1441216131236

BLD.ÂL.LAPUSNEANU NR.189.BL 7.AP.3

KT

S68142

480

19.01.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

145

GHITA MARIOARA

2310714131239

BLD.1 MAI NR.8. BL.J2A, AP.17

GD

498146

614

17.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

146

GIUGLEA IULIAN

1650209131239

STR DIONISIE CEL MIC NR.55. BL 64. AP 60

KT

205832

12744

29.01.2004

Nerevizuibil

II

31 12.2007

147

GIUGLEA PAULINA

2670313165992

STR.DIONISIE CEL MIC NR.55. BL.64, AP 60

KT

205833

264

05.02.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

148

GOGOAȘA IONEL

1780714131231

STR. ÎNFRĂȚIRII NR.35

K!

217498

6941

04.07 2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

149

GONTEA EMANUELA

2760728131321

SOS. IC BRATIANU NR.52 BLOC B4.AP 15

KT

198949

8388

11.10.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

150

GORBAN AURICA

2431204131247

ALEEA PANSELEI NR.2. BL.C5, AP.38

KT

101049

4347

01 04.2003 Nerevizuibil

II

31 12.2007

151

GORGOVAN ELENA

2361001131258

B-DUL FERDINAND NR. 53. BL A8. SC. A. AP

28

Bl

657499

3483

19.03.2003

Nerevizuibil

II

31 12.2007

152

GRAMA TEREZA

2410409131224

STR.NICOLAE MANDAI, NR.5

KT

641227

865

21.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12 2007

153

GRIGORE VICTORIA

2420607400689

STR. ZEFIRULUI NR 10A.BL FA14.AP.4

KT

345881

7442

26.08.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

154

GRUIA MARIA

2500802131295

AL ORHIDEELOR NR.12.BLV1.AP.58

GR

617437

100

11.01.2007

11 01.2008

II

31.12.2007

155

HAIDU MARIA

2460623131278

AL. MAGNOLIEI NR.2,BLOC G1,AP.26

KT

82239

2924

21 03.2003

Nerevizuibil

II

31 12.2007

156

HANU CATERINA

2360712131234

STR. DAFINULUI.NR2,BL 39.AP.20

KT

117789

4493

30.06.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

157

HANU VASILE

1290402131285

STR. DAFINULUI NR.2. BLOC 39.AP.20

KT

117790

7672

28.07.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

158

HEDERFAI CORNELIA

2481024364248

STR.FAGETULUI.NR.19

KT

087068

3348

06.06,2007 Nerevizuibil

II

31 12 2007

159

HERGHELEGIU MIHAI

1510204131279

STR VALEA MORII NR 61

KT

617875

3648

20.06.2007

20.06.2008

II

31.12 2007

160

HOPU CONSTANTIN

1490725330779

STR.PETRE LICIU NR.16A

GT

507613

7085

08.11.2006

08.11.2007

II

31.10.2007

161

IACOB DOINA

2791031135593

STR.BADEA CARTAN NR.19.BL.K9.AP.2

KT

410616

7002

18.08.2004 Nerevizuibil

II

31.12.2007

162

IAGARU CONSTANTIN

1380708131248

BDUL TOMIS NR.217, BLOC TS10.AP.34

KT

646265

10089

27.10.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

163

IBRAIM JALE

2351225131232

STR.FERDINAND, NR 49, BL.D, AP.38

BD

58337

3455

07.04.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

164

ION ANICA

2580109134003

BLD. 1 MAI NR.10. BL.J1, AP.13

KT

136800

7295

20.11.2006 Nerevizuibil

II

31.12.2007

165

IONITA DUMITRU

1570505131247

STR. OLEG DANOVSKI NR.38, BL.BM1, AP 13

KT

224151

2429

11.03.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

166

IONITA IOANA

2491201131256

STR. CALAFATULUI NR.76

KT

163722

7723

06.12.2006

06.12.2007

II

30.11.2007

167

IONITA MIRELA

2590717131278

STR. ECOULUI NR 38, BLOC BM1.AP.13

GT

509158

9034

01.11.2004 Nerevizuibil

II

31.12.2007

168

IONITOIU MARIA

2250701131215

AL.ARGEȘ NR.2. BL.T6, AP.31

KT

231322

6054

14.07.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

169

IORGA GABI

2551217131278

STR. UNIRII NR 114, BLOC U3.AP.17

KT

499045

3570

15.06.2007

18.06.2008

II

31.12.2007

170

ISTOVEL NECULAI

1400706131219

STR.VIITORULUI NR.6. BL.4A.AP.42

KT

449275

6431

29,07.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

171

JOROVLEA FLORENTINA

2870226134238

STR.AUSTRULUI NR 1, BL.FB9, AP.1

KT

177525

4006

09.07.2007

09.07.2008

I

31.12.2007

172

LANGA CLAUDIA

2881216134186

SOS MNGALIEI NR.3. BL.J8.AP.17

KT

308325

7988

18.12.2006

18.12.2007

I

31.12.2007

173

LASCU DANIEL

1671106131218

STR. UNIRII NR.32.AP 10

KT

216201

8034

20.12.2006 20.12.2007

II

31.12.2007

174

LAZAR DUMITRU

1501223131253

AL. NALBEI, NR 17. BL. L110, AP. 18

GT

881860

5873

05.06.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

175

LEFTER CONSTANTIN

1471111131241

STR.DUNĂRII NR.1. BLOC DN6.AP.8

KT

78293

2815

20.04.2005 Nerevizuibil

II

31.12.2007

176

LEOVEANU LAURENTIU

1641112131250

STR.CTIN BRANCUSI NR.60, BL.10, AP.16

KT

30951

9172

03.11.2004

Nerevizuibil

I

31.12.2007

177

LICA FLORIN CRISTI

1940302134125

STR. LIREI NR.2,BLOC FC12.AP 8

NK

478131

5725

07.12.2006

07.12.2007

I

30.11.2007

178

LIFU ECATERINA

2380604290903

BDUL ALEX. LAPUSNEANU NR.177, BLOC

T3.AP.5

KT

435571

623

20.01.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

179

LOGASCU MARIA

2410525131228

STR. ADAMCLISI NR 7, BL. P1. SC. A, AP. 28

KT

420536

5375

22.05.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

180

LUNGU SNA

2321122131228

STR. CPT PUREC NR.12A

AH

946373

9314

22.09.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

181

LUPEA MARIEA

2461014131241

STR. SUCEAVA NR 6, BLOC D3.AP.62

DG

435787

7957 28.09.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

182

LUPU GRIGORE

1371127131255

STR. CTIN STAMATE NR.26

GV

242079

7644

24 07.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

16.07.2007

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

5/10

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

i Număr

Număr

Data

183

LUPU MARfA

2446110131261

STR. CTiN STAMATE NR 26

GT 508090

7743 30.07.2003 Nerevizuibif

ff

31.12.2007

184

LUPU NICULAI

1381114131233

STR. SUCEAVA,NR..2A,BL.A55,AP.15

DE

729307

5696

11.09.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

185

MĂCAVEI ANA-MARIA

2781011272648

SOS.I C.BRATIANU NR.62. BL.A2, AP.26

KT

324840

7031

19.08.2004

Nerevizuibil’

II

31.12.2007

186

MĂCAVEI TEODOR

1790409131286

SOS. IC BRATIANU NR.62, BLOC A2.AP 26

KT

340814

7028

19.08.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

187

MALUSEL MARIA

2580507131242

STR. CPT. DOBRILA EUGENIU NR 23, BLOC

V5.AP.80

KT

22711

5129

15.08.2006

16.08 2007

II

31.08.2007

188

MANOIA ELENA

2380508131234

STR RASURI NR.41

BZ

229561

5941

01.09.2005 Nerevizuibil

I

31.12.2007

189

MANOLE ANA

2480310131229 STR. CIȘMELEI NR.15, BLOC 1B.AP.203

GT

882082

8330 23.12.2005 Nerevizuibil

II

31.12.2007

190

MANTA GRIGORE

1360820131236

AL. TOPOLOG NR.9, BLOC C1.AP.1

DH

926513

4311

14.05.2004

Nerevizuibil

I

31.12.2007

191

mărgărit liliana

2700704131265

STR. EGALITATII NR.24

KT

473761

3162

06.05.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

192

margelatu emil-mircea

1440929364214

STR. CIȘMELEI NR.17.BL,1A,AP.169

KT

253516

9365 08.11.2004 Nerevizuibil

II

31.12.2007

193

MĂRIA VASILICA

2340506131252

STR ALEX.LAPUSNEANU NR.177.BLOC

T3.AP.45

BE

376061

1699

10.03.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

194

MĂVRODIN DORINA

2560301131402

SOS. I.C.BRATIANU NR.92, BL.SR7, AP.97

KT

257929

1217

26.02.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

195

MELINTE MARIA

2351109131271

SOS. MANGALIEI NR 36

AP

79119

8284

08.08.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

196

MEMEDALI GHIULER

2670430131236

STR DEMOCRAȚIEI NR.102

KT

196780

114

11.01.2007

11,01.2008

II

31.12.2007

197

MICHIU STEFAN-GABRIEL

1881226134120

STR. DEZROBIRII NR.151, BLOC ID4 AP.22

KT

313991

7985

18.12 2006

18.12.2007

II

31.12.2007

198

MINAIL ELENA

2490702131264

B-DUL TOMIS.NR.233.BL.TS14B.AP.37

KT

021563

7685

13.09.2004 Nerevizuibil

2

31.12.2007

199

MIHAILESCU ILEANA

2400418131253

STR. ILCARAGIALE NR.79

DE

463065

2694

06.03.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

200

MILEA VALENTIN

1781117134013

ALLEA POET AL.GHERGHEL NR.2, BL.DE17,

AP.2

KT

264642

6390

12.10.2006

12.10.2007

II

30.09.2007

201

MIRON MARIA

2540802131298

STR. TULCEA NR.1,BLOC T18.AP.11

KT

27179

6

03.01.2007

03.01.2008

II

31.12.2007

202

MITACHE MARIA

2370510131264

SOS.MANGALIEI NR.63, BL.SM4, AP.9

BG

640928

8550

07.10.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

203

MITEA SOFIA

2360422131220

ALEEA VIOLETELOR NR.1, BL.L10. AP. 11

KT

162028

603

16.02.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

204

MITEA VICTOR

1461011131258

STR. CAMELIEI NR. 2, BL. L3, AP. 10

KT

569958

94

11.01.2007

11.01.2008

I

31.12.2007

205

MITRACHE LEONTINA

2500313131236

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR 27

BZ

655591

4036

11.07.2007

11.07.2008

II

31.12.2007

206

MITRICA DOINITA

2591104131257

B-DUL AL. LAPUSNEANU NR. 159. BL. LT2, SC. D, AP. 60

KT

380030

7609

30.11.2006

30.11.2007

II

30.11.2007

207

MITU ION

1280519130582

STR.GEORGE ENESCU.NR.23

AM

419046

3273 28.07.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

203

MOCANU FLOAREA

2470219131272

STR CPT DOBRILA EUGENIU NR.2.BLOC H.AP.83

BC

471408

2066 27.02.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

209

MOCANU FLORIN

1440621131231

STR.CPT.D.EUGENIU NR.2.BL.H,AP 83

DS

471447

2067

27.02.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

210

MOGA MARCELA

2690409361944

BLD.1MAI NR.43.BL.C1.AP.310

KT

308739

10838 25.11 2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

211

mogos claudia

2820828134121

AL. VIITORULUI NR.2, BLOC 4C.AP..16

KT

583564

3887 29.06 2007

Nerevizuibil

II

31.12.2007

212

MOLDOVAN ANDREI

1670616131271

ALEEA .NUFĂRULUI.NR.17.BL 21B.AP 28

KT

070596

3821

28.06 2007

Nerevizuibil

II

31.12.2007

213

MOSORA IOANA

2500327131240

STR.TROTUS NR.42

KT

573538

3914

02 07.2007

Nerevizuibil

II

31.12.2007

214

multhaler ANNE-MARIE

2761222131221

AL. HORTENSIEI,NR.2,BL.D1.AP.28

KT

245512

3759 25 06.2007

26.06.2008

II

31.12.2007

215 MUNTEANU ELENA

2520805203149 STR. NEHOJULUJ NR.8

GR

618381

3741

22.06.2007 22.06.2008

W

31.12.2007

216

MURARIU CONSTANTA

2500306131300 STR.PESCARILOR NR.70.BLFZ13A.AP.20

KT

119255

3599

18.06.2007

19.06.2008

II

31.12.2007

217

MUSAT ILIE

1310902131241

BDUL AL LAPUSNEANU NR.108, BLOC

DH

306379

1203

28.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12 2007

L2.AP.40

Nr.

crt.

Hume și prenume bolnav

CHP

Adresa

Act Identitate

Certificat

Termen de rorizuto

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

HumăT

Numâr

Data

218

MUSLEDIN FEUZIE

2460123131210

STR.SEMANATORULUI NR 18

KT

108332

10107

28.10.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

219

MUSTAFA CADRIE

2560303131280

BDUL 1 MAI NR.111, BLOC FD28.AP.15

DG

869266

5495

20.06.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

220

NECU LAI MIHAELA

2851008134213

GRĂNICERULUI,NR.7

KT

104897

3614

19.06.2007

19.06.2008

II

31.12.2007

221

NEDELCU CLAUDIA

2731007131220

AL.EGRETEI NR.8.BL.AV9.AP 13

KT

90478

6967

01.11.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

222

NEDELCU CLAUDIA

GEORGIANA

2850907134191

CTA.STR.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

NR.88

KT

91228

3124

25.05.2007

27.05.2008

I

31.12.2007

223

NEDELOIU ELENA

2471126131269

STR.VIȘINILOR NR 6

KT

080747

3533

14.06.2007

Nerevizuibil

II

31.12.2007

224

NICOLAE MARIA

2530603131308

STR. MICSUNELELOR NR.12, 28. AP 11

KT

125905

3698

21.06.2007

21.06.2008

II

31.12.2007

225

NICULAE TUDORA

2470806131246

STR.SOVEJA NR.64,BL.03,AP.45

DA

600424

564 20.01.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

226

NIJLOVEANU DUMITRU

1561026131253

AVRAM IANCU NR.45-53, BL L102.AP 44

KT

366386

3572

15.06.2007

15 06.2008

I

31.12.2007

227

NISTOR NITA

2361208131221

STR.PICTOR TONITZA NR.2.BLL5.ÂP.7

DK

862635

11331

16.12.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

228

NITA MITA

2301207131228

AL.CAPIDAVA,NR.5,BL.Z1 .AP.18

KT

472434

5720

12.09.2006

12.09.2007

II

31.08.2007

229

NOUR ION

1481001131312

BLD.TOMIS NR.309.BL.9B.AP.69

BK

647365

7951

15.12.2006

15.12.2007

II

31.12.2007

230

NOUR MARIOARA

2570805131282

BLD TOMIS NR.309.BL.9B.AP.69

BR

657788

4773

01.06.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

231

0ANCEA ELENA

2591101131275

STR.C-TIN BRANCUSI NR.59,BL.4,AP.7

KT

50771

3634

19.06.2007

19.06.2008

II

31.12.2007

232

OANCEA NEAGU

1551124131253

ALEEA TOPOLOG NR 8, BL.E2, AP.4

KT

80253

3973

06.07.2007

06.07.2008

I

31.12.2007

233

OGLAN ADRIANA

2570325131242

STR. IC BRAT1ANU NR 88,BL SR8B.AP.19

DE

468383

6337

10.10.2006

10.10.2007

11

30.09.2007

234

0LOGU ADRIAN

1881020134151

AL. ZMEUREI NR.16. BLOC U6.AP.40

KT

300321

2874

14.05.2007

14.05.2008

1

31.12.2007

235

ONEA GHEORGHE

1490530131231

FRAGILOR,NR.4.BL.P3.AP 108

GR

992240

3778

26.06.2007

26.06.2008

II

31.12.2007

236

OPREA MARIAN

1800115134181

AL. LIREI NR.1, BLOC FC11.AP.7

KT

403580

12253

15.01.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

237

OPRESCU CONSTANTIN

1340816131265

CRIZANTEMELOR, NR 6, BL H1. AP.84

KT

017124

1229 28.01 2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

238

OSMAN DINER

1791002131232

BLD.TOMIS NR.283, BL.T10, AP.35

KT

413935

701

20.01.2003

Nerevizuibil

1

31.12.2007

239

OSMAN ILIE

1410618131257

STR SMIRDAN NR 10B

GK

591898

4650 25.05.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

240

OSMAN IRFAN

1291216131242

STR.LAHOVARI NR 118

AO

575881

627

20.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

241

PANA LIVIU

1880830134171

SOVEJA.NR.91A.BL.DR.25B.AP.21

KT

365539

5344

25.08.2006

27.08.2007

2

31.08.2007

242

PANAIT COSTEL

1830512134141

STR ION URSU NR.68A, BL.I5, AP.22

KT

405655

3774

26.06.2007

26.06.2008

II

31.12.2007

243

PĂRCONIE ION

1400322131230

STR. MIRCEACEL BATRAN NR.104

DV

141082

7121

24.08.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

244

PASCOVICI DORINA

2521123131266

STR.BADEA CARTAN.NR.23.BL K11 AP.9

KT

500380

7635 30.11.2006

30.11.2007

2

30.11.2007

245

PASCU MARIA

2820815134142

STR. PROGRESULUI NR.2 BL.G2 AP.1

KT

580710

8336

07.10.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

246

PAVEL gheorghe

1560113131260

ELIBERĂRII.NR.20,BL.TV18,AP.17

KT

201201

3749 25.06.2007

25.06.2008

II

31.12.2007

247

PEDESTRU EUGENIA

2491002131278

BLD.TOMIS NR.277, BL.T6. AP.14

KT

297998

10228

13.12.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

248

PELICAN CRISTINA

2881208134135

STR. CIȘMELEI NR 21, BLOC 2.AP.106

KT

312383

7774

08.12.2006

10.12.2007

1

30.11.2007

249

PENESCU ILIE

1300323131245

STR. DEMOCRAȚIEI NR.104

BD

58792

2435

18.02.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

250

PEȘTI CĂTĂLIN

1781016131337

STR. UNIRII NR.22. BLOC IR1.AP.28

KT

325808

4030

11.07.2007"

11.07.2008

II

31.12.2007

251

PETCU CONSTANTA

2400929131251

STR.PICTOR LUCHIAN NR.2

DG

871084

8596 28.08.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

252

PETCU MARIETA

2531129131295

STR. FERDINAND NR 79, BL.AR2, AP.6

DE

726369

2344

10.03.2004

Nerevizuibil

li

31.12.2007

253

PETRE MARIEA

2371029131240

STR.DEZROBIRII NR.153, BL ID3, AP.6

BE

880566

4602

01.04.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

254

PETRESCU RODICA

2431024131259

STR M. KOGALNICEANU NR.34

BZ

644873

8034

30.07.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

255

PISTOLEA IULIA

2910904133910

AL. PESCARILOR NR.1A, B.PA7.AP62

KT

521044

4690 06.06.2007

06.06.2008

1

31.12.2007

256 PLESCAN EMILIA    2470818131298 STR CPT DOBRILA EUGENIU NR.17, BLOC KT 168554    4059 24.04.2003 Nerevizuibil II 31.12.2007

V4.AP.65

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Aci

Serie

t identitate Număr

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Număr

Data

257

POENARIU VIORICA

23603151^1262

STR. SOVEJA NR.68, BLOCO1.AP.53

DB

914451

302

11.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

258

POPA BOGDAN -ANDREI

1820529134154

AL.ADAMCLISI NR.2, BL.AS1, AP.22

GV

779959

660

20.01.2003

Nerevizuibil

I

31.12.2007

259

POPA ION

1490531131242

STR.ADAMCLISI NR.2 BL.AS1, AP.22

KT

96755

165

11.01.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

260

POPA LAURENTIU

1610903131251

ROMANITEI.NR 5,BL D3.AP.1

Kl

323862

12648

28.01.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

261

POPA MARIEAN

1520314131276

SOLIDARITĂȚII.NR.4.BL.N,AP.68

GV

791751

838

13.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

262

POPA RALUCA-ELENA

2961027134128

DISPENSARULUI NR.14,BL.16B.AP.7

NI

324313

4529

10.05.2007

10.05.2008

I

31.12.2007

263

POPESCU TEODORA

2480208131280

STR. PREL.LILIACULUI NR.16. BLOC F6.AP.18

GB

270378

2465

05.04.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

264

POPI CRISTIAN -MIHAI

1750708134025

STR. STRAJERULUI NR.36

KT

199346

3660

20.06.2007

20.06.2008

II

31.12.2007

265

POTLOG

GEORGE-NICOLAE

1880630134211

STR PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.90

KT

598751

3958

05.07.2007

05.07.2008

I

31.12.2007

266

PREDA CONSTANTIN

1371209131253

BLD TOMIS NR.328.BL.M2.AP.60

DV

147532

244

13.01.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

267

PRUNA MARIA

2420520131291

BDUL TOMIS NR 289, BLOC T13.AP.4

DG

436277

1103

24.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

268

RACOVITA VERGINIA

2440806131268

STR ARCULUI NR.9.BLOC F5.AP.5

KT

390124

8363

11.10.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

269

RADULESCU CALINA

2410707131270

STR. DORNEI NR.2

GR

992910

1319

29.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

270

RIZAC GUSU ANDREEA

2870119134202

STR SG, NIC. GRINDEANU NR.45,

BLM4.AP.39

KT

318091

7953

15.12.2006

15.12.2007

II

31.12.2007

271

ROBU CORNELIA

2541019131315

STR. DREPTĂȚII NR 1. BL O, SC. E, AP. 44

KT

126746

12123

15.01.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

272

ROGOJINARU MARIN

1270703131258

STR.STEFAN CEL MARE NR.47.BLOC M7.AP..17

X

963708

6733 07.10.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

273

ROMAN ALEXANDRU

1890606134164

STR SOVEJA NR.83, BL.DR30, AP.6

KT

363207

3497

13.06.2007 Nerevizuibil

I

31.12.2007

274

RUSTEM REMZI

1520719131290

AL ZMEUREI NR.14. BLOC U3.AP.32

KT

322926

3791

26.06.2007

26.06.2008

I

31.12.2007

275

RUSU ADRIAN-CATALIN

1990521134148

STR.MARGARETEI NR.23

NX

651902

4738

21.06.2007

21.06.2008

II

31.12.2007

276

RUSU IULIANA

2480612131251

STR.CTIN BRATESCU NR.29

KT

605669

3910 02.07.2007 02.07.2008

II

31.12.2007

277

RUSU MIHAI

1460923131269

BADEA CIRTAN.NR 17.BL.K8.AP.33

GH

265353

445

11.02.2004 Nerevizuibil

I

31.12.2007

278

SACALOVSCHI ION

1540201360039

CRISULUI NR.5

KT

453869

3871

07.06.2006 Nerevizuibil

2

31.12.2007

279

SAHATGHIAN ZEFIR

2320208131279

STR TRAIAN NR.34.BL.B3.AP.15

KT

498360

1175

27.01.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

280

SAMATA DIMCIU

1900309134172

BLD.FERDINAND 56. BL CINEMASCOP. AP 13

KT

414215

5736 07.12.2006

07.12.2007

I

30.11.2007

281

SANDU TUDOR

1670719131239

STR FINTINELE NR.52A

KT

217515

75

10.01.2007

10.01.2008

II

31.12.2007

282

ȘAPTE FLOAREA

2430418135060

AL.BRINDUSELOR NR.3.BL.Z2.AP.35

KT

258677

10853

25.11.2003

Nerevi^uibil

II

31.12.2007

283

SARBU ION

1360920131250

MANGALIEI,NR.67,BL SM6,AP.15

DH

321745

2292

08.03.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

284

SARCHISIAN ANGELA

2520813131273

BDUL MAMAIA NR.172

DA

907145

1703

05.02.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

285

SAVIN MIHAI

1761029131238

STR. ZEFIRULUI NR.16, BLOC FC6.AP.23

KT

160396

3701

08.04.2003

Nerevizuibil

I

31.12.2007

286

SCHIOPU NICOLAE

1460425131266

AL. MĂLINULUI NR.5, BLOCB5.AP.45

KT

296855

213 01.01.2003

Nerevizuibil

I

31.12.2007

287

SCUTARU VIORICA

2420221131240

ALEEA TIMONEI NR.12, BL.C6, AP.16

KT

150333

3480

31.03.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

288

SERBAN CONSTANTA

2431109131247

STR CPT. DOBRILA EUGENIU NR.2. BLOC H .AP.82

BT

172546

5250 27.05.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

289

SERBAN DUMITRU

1480602131236

STR.ARCULUI, NR 5, BL.F8, AP.6

HC

80501

7794

08 12.2006

08.12.2007

I

30.11.2007

290

SIMON ADELA

2481003131336

STR.DUNĂRII, NR.10, BL DN1, AP.18

BZ

642774

6493

17.10.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2007

291

SIRBU OCTAVIAN-IONUT

1880301134217

AL.LIREI NR.11.BL.FC15,AP.22

KT

265691

3242

31.05.2007

31.05.2008

II

31.12.2007

292

SOLOMON ION

1490401131314

STR. CURCUBEULUI NR 20, BLOC FC28.AP.11

GT

878365

2952

29.03.2004

Nerevizuibil

II

31 12.2007

293

SOLOVASTRU SAHIA

2540210131288

STR. BADEA CIRTAN NR.20, BLOC BC7.AP.7

KT

300392

31

06.01.2005

Nerevizuibil

II

31 12.2007

16.07.2007

Copyright <£> 2004 Mctasoft Plus Constanta

8/10

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

294

SONEÂ SOLOMIA

2491210131275

ST.CEL MARE.NR 42.6L M14.AP.26

274859

15

06.01 2005

Nerevizuibil

ll

31.12.2007

295

SPANU GHERGHINA

2430225131241

AL. ALBATROSULUI NR.10, BLOC C3.AP.112

KT

313934

8573

14.08 2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

296

STAMATE PARASCHIVA

2490516131298

STR TABLA BUTII NR.39

GN

347635

435

09.02 2004 Nerevizuibil

II

31.12.2007

297

STAN ADRIAN

1550223131271

FARULUI,NR.32.BL AL6.AP.22

KT

051130

3824

28.06.2007

28.06.2008

II

31 12.2007

298

STAN LAURA-SIMONA

2690622131221

STR NIC GRINDEANU NR,47, BLOC M5,AP 8

KT

246751

3297

01.06.2007

02 06.2008

I

31.12.2007

299

STAN VICTOR

1870712134131

STR ARCULUI NR 7, BL.F4, AP.33

KT

202400

3915 02.07 2007

02.07.2008

I

31.12.2007

300

STANCIU ANA MARIA

2770515131263

STR BIRUINȚEI NR.115A

PC

218208

3813

27.06.2007

30.06.2008

II

31 12.2007

301

STANCIU BALAN ANDREA

2890108134181

AL.TROTUS NR.23

KT

313441

12

05.01.2007

05 01.2008

I

31.12.2007

302

STARICA VIORICA

2350128131252

BLD.1 MAI, NR.56, BL I3, AP.1

DH

313450

908

21 01 2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

303

STARUIALA NICOLAE

1450407131318

STR PIONIERULUI,NR.10B

HC

054339

5662 06.09 2006

06.09.2007

II

31.08.2007

304

STASE ANA

2440618131271

STR CURCUBEULUI.NR 9.BL.FD5.AP.1

KT

201636

6708 25.10.2006

25 10.2007

2

31.10.2007

305

STASE RADU-EUGEN

1790525131298

STR. CURCUBEULUI NR.9, BLOC FD5.AP.1

KT

353790

7150

10.11 2006

10 11.2007

II

31.10.2007

306

STEFANESCU ANGELA

2510320131303

BDUL A. VLAICU NR.8, BLOC C1.AP.33

BZ

656994

3738

22.06.2007 22 06.2008

II

31.12.2007

307

STEFANESCU FELICIA

2520101131322

AL. NALBEI, NR. 17, BL. L110, AP. 18

HC

54303

6862 03.07 2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

308

STOIAN GEORGE

1980109132628

STR BADEA CARTAN,NR.2,BL.2C

NZ

238426

4710

13.06.2007

13.06.2008

I

31.12.2007

309

STOICA ALINA PATRICIA

2710217131314

SOSEAUA DIN VII,NR.14

4NX 430196

4602

24.05.2007

24.05 2008

II

31.12.2007

310

STOICA ANGELA

2751009131249

STR RODICA NR.52A

KT

95771

952

21 01.2003 Nerevizuibil

I

31.12.2007

311

STOICA DUMITREL

1791022131225

STR ELIBERĂRII 17, BL.IV34, AP.23

KT

344330

3913

02.07.2007

02.07 2008

I

31.12.2007

312

STOICA ELENA

2461130131261

STR SOVEJA NR.49, BLOC I3.AP.22

KT

305595

11625

07.01.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

313

STROBACH ELENA

2740627135594

STR VIFOR HAIDUCUL NR 36

KT

341419

3543

14 06.2007

14.062008

II

31.12.2007

314

STROE ALEXANDRU

1810609134124

STR CRINULUI NR.36

GR

977323

3952

05.07.2007

05.07.2008

II

31.122007

315

STROESCU CONSTANTIN

1510402131297

GROZESTI, NR86

KT

430129

7849

11.12 2006

11 12.2007

II

30.11.2007

316

SURU ION

1400426131307

AL. GRĂDINILOR NR.3. BL.R,AP.7

BC

469133

2734

06.03.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

317

TAIGARA ILMIE

2410826131272

ALEEA MĂRGĂRITARELOR.NR 4.BL.9B AP.1

BG

637009

7515 07.09.2004

Nerevizuibil

2

31.12.2007

318

TALPAN ELENA

2700430131235

STR. SG SCARLAT DRAGAN NR 14

KT

425610

12222

16.01.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

319

TANASA SORINA

2851007134149

ALEEA PRIETENIEI NR.3, BL.U, AP.5

KT

92106

9993 21.10.2003 Nerevizuibil

I

31.12.2007

320

TANASE GHEORGHE

1321017131271

STR MUREȘULUI NR.16

DS

287596

10102 27.10.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

321

TARALUNGA DANIELA

2621212131241

STR.CPTD.EUGENIU NR.21.BL.X6.AP.3

GX

711579

8044

20.12.2006 20.12.2007

II

31.12.2007

322

TATU AGNES

2420217131276

OBORULUI.NR.22.BL.ATCON.AP.18

BE

369426

3318

04.06.2007

Nerevizuibil

II

31 12.2007

323

TESA ELENA

2810521134211

STR DUMBRĂVENI NR.3BIS

KT

14404

2978

27.04.2007 27 04.2008

II

31.12.2007

324

TIGOI IONEL

1620731131245

STR. SOVEJA NR.45, BLOC I2.AP.48

GV

242285

3125

05.05.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2007

325

TILIMBICI AUREL

1400913131280

AL. ROMANITEI NR.1, BLOC D1.AP.6

BD

65527

17732

21.11.2002 Nerevizuibil

II

31.12.2007

326

TIMAR VIORICA

2441031131224

ORIZONTULUI,NR.26

BN

869057

3601

18.06.2007

18 06.2008

II

31.12.2007

327

TIMOFTE RUXANDRA

2720324131225

BDUL AL. LAPUSNEANU NR 10

KT

73831

7622

30.11.2006

30 11.2007

II

30.11.2007

328

TIRIAC FLORENTINA

2750425131269

TOMIS, NR.338, BL.C1, AP.30

KT

054705

5651

04.09.2006

04.09.2007

II

31.08.2007

329

TOMACRISTINA

2660501131211

STR. DEZROBIRII NR.118.BLOC IS5.AP.54

KT

18253

8045

20.12.2006 20 12.2007

II

31.12.2007

330

TOMISINET RODICA

2570815131271

BLD.AL LAPUSNEANU NR.106. BL.L1, AP.92

KT

365943

5208 20.05.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

331

TORZSA MARIEA

2300508131300

BDUL FERDINAND NR.114. BL.R1.AP.21

KT

230212

1709

11 02 2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

332

TUDORICA FLORIN

1740801130016

ALEEA ALBATROSULUI NR.8, AP.112

KT

378760

12602

22 01.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

333

TUREAC LUCIA

2500323131274

BDUL MAMAIA NR.88, BLOC BI5.AP.26

KT

174187

9888 22.10.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

334

UNGUREANU SOFIA

2390107131243

STR. BOBILNA NR 17

BD

66289

11376

17.12.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2007

16.07.2007

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

9/10

Nr.

Act identitate

Certificat

Termen de

Gr

Valabilitate

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Serie Număr

Număr    Data

revizuire

ad

abonament

""'335

VAIDA MARIANA SORINA

2650901131269

STR SOVEJA NR.62,BLOC R.AP.22

KT 472346

102 11.01.2007

11.01.2008

II

31.12.2007

336

VALSAN ION

1541204131266

STR.ORIZONTULUI NR.12

KT 309495

6023 25.09.2006 25.09.2007

II

30.09.2007

337

VICOL CONSTANTIN

1350515131251

ALEEA HORTENSIEI NR. 6. BL. D3, AP. 57

DK 861099

11702 08.01.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

338

VISAN DUMITRU

1460810131245

BLD.1DEC.1918 NR.45. BL.L24, AP.48

DV 835068

8889 21.10.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

339

VISAN LIVIA

2470416131271

STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.45.BL.L24,AP.48

KT 31011

9949 17.10.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2007

340

ZAHARIA DORINA

2720823333223

STR.PROGRESULUI NR.8,BL.G7,AP.33

KT 171802

4287 06.05.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

341

ZAHARIA NICOLAE

1720602131244

STR.PROGRESULUI NR.8,BL.G7,AP.33

KT 269325

4294 06.05.2004

Nerevizuibil

II

31.12.2007

342

ZAHARIA SOFIA

2580127131345

ALEEA EGRETEI NR.23, BL.AV33, AP.75

DE 728786

7630 30.11.2006

30.11.2007

II

30.11.2007

343

ZAMFIR CONSTANTIN

1730630131243

SOLIDARITĂȚII, NR.5, BL K1, AP.34

KT 285311

6166 29.09.2006 29 09.2007

II

30.09.2007

344

ZAPOROJAN ANA

2530920131328

STR.PESCARILOR NR.40,BL.BM16,SC.B,AP 14

KT 568205

3376 07.06 2007

05.06.2008

II

31.12.2007

345

ZLAT ELENA

2790128131365

AL.PELICANULUI NR.4,BL.AV36.AP.12

KT 331763

3695 21.06.2007 23.06.2008

II

31.12.2007

77 W-/£.£<■

TABEL NOMINAL CU NEVÂZĂTORIl CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM ORDINULUI Nr. 6o9/2oo3 LUNA AUGUST 2oo7

Nr.

crt

Nume și prenume

C.N.P.

Adresa

B.    l.

C.    I.

Certificat exp. medicală

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

1.

Caralaș Gheorghe

1%

1590522130914

Str.Dragoș Vodă

13.

KT

331874

42X5

21 ,o4.2oo3

permanent

1

ol .08. 31.12/07

5 luni

2.

Catană Ion

1776

I3OO6O2I 31218

Str.Aron Pumnu -

AM

422930

5X99

o8.o7.2oo4

permanent

II

ol.oX. 3I.I2.\>7

5 luni

T

Chelaru Adriana

Io2

2710616131260

Str.Ctin Brăteseu -73.

GX

137779

4X14

o 1 .o6.2oo4

permanent

II

ol.oX. 31.12/07

5 luni

4.

Chelaru Vasilică lo3

171I2OXI34O5I

Str.Ctin Brăteseu

73.

GX

1377X0

91X0

o3.1 1.2oo4

permanent

1

ol.oX. -3l.l2/o7

5 luni

5.

Marian Dumitru

2295

14X0929131245

Str.Prl.Liliacului - 3. bl.G3.sc.C.ap.54

KT

095046

33o7

o4.o6.2oo7

4.o6.2oo8

II

ol.oX. 3l.l2.’o7

5 luni

6. ’

Marin Laurențiu

I95X

176081613167

Str. Popa Șapcă 6.

KT

440X65

2993

2l.o5.2oo7

21.o5.2oo8

li

ol.oX. 3l.l2.’o7

5 luni

7.

Mireiu Ni CU lina

116

2550613131301

Al.Grădiniței - 2, bl.5C.sc.c,ap.6I

KT

0XX6X7

lo459

I7.12.2oo4

permanent

1

oî.oX. 31.12/07

5 luni

8.

Viziieu Silviu Radu 3o3o

IX40504I34I64

Bdul 1 Mai - 25. bl.PPIo.sc.B.ap.SX

KT

102493

63o3

06. Io.2oo6

permanent

1

ol.oX. - 3l.l2.'o7

5 luni

^z