Hotărârea nr. 296/2007

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!