Hotărârea nr. 248/2007

Hotarare privind modificarea organigramei si a stalului de functii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local

                         ROMÂNIA

        JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a stalului de funcţii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local

Consiliul    Local    al    municipiului    Constanţa,   întrunit    în   şedinţa   ordinară   din   data

De 18.05.2007;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRL. Raportul nr. B 38561/07.05.2007 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 - Juridică,

Analizând prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.  188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici cu

modificările şi completările ulterioare,

In temeiul art. 36Vşi  ari. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001   privind administraţia publică

locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii la nivelul Serviciului Public de Impozite, laxe şi alte Venituri ale Bugetului Local după cum urmează:

Începând cu data de 18.05.2007 se înfiinţează Serviciul Taxe Speciale, care va fi constituit din funcţii contractuale conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

I          2 posturi de conducere din care:

-  1 post de şef serviciu - inspector specialitate, grad IA, studii superioare:
-1 post de şef serviciu - referent, grad IA, studii medii.

II         43 de posturi de execuţie din care:

1 post inspector specialitate, grad II, studii superioare; 1 post de referent, grad II, studii medii;

-     41 de posturi de casieri, grad II, studii medii.

1


                     In perioada 15.06.2007 - 15.09.2007 Serviciul Taxe Speciale va fi suplimentat cu un număr de

       72 de posturi de casieri, grad II, studii medii, conform Anexelor 3 şi 4, care fac parte integrantă din

              prezenta hotărâre.

                      Art. 2 Suplimentarea posturilor în perioada 15.06.2007 - 15.09.2007. necesară în vederea

încasării taxei de acces în Staţiunea Mamaia în sezonul estival, încetează în data de 15.09.2007

revenindu-sc la organigrama şi statul de funcţii prevăzute în Anexele 1 şi 2.

Art. 3 Având în vedere creşterea complexităţii sarcinilor de serviciu din cadrul anumitor compartimente ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local se transformă anumite posturi de execuţie şi conducere pentru funcţiile publice şi contractuale, conform Anexelor 1 şi 2.

Art. 4 Serviciul de Urmărire şi Executare Amenzi îşi modifică denumirea în Serviciul de Urmărire şi Executare Silită Amenzi.

Art. 5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ci la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR. 248/18.05.2007

2

ANEXA NR. 1

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL începând cu data de 18.05.2007

Nr.

Funcția pub de

Funcția pub de

Funcție contract.

Funcție contract.

Clasa/

Categoria

Grad

Treapta

Nr.

Fc.

Fc.

Total

crt.

execuție

conducere

de execuție

de conducere

nivel

studii

posturi

pub

cont

general

CONDUCERE

1

director executiv

conducere

1

2

director executiv adj

conducere

1

2

MANAGEMENT AL CALITATI,

1

referent

I

execuție

principal

3

1

1

BIROUL JURIDIC

1

sef birou

conducere

1

1

2

consilier juridic

I

execuție

supenor

2

1

3

consilier juridic

I

execuție

asistent

1

1

4

consilier juridic

I

execuție

asistent

3

2

5

consilier juridic

I

execuție

debutant

0

2

7

ACHIZIȚII PUBLICE

1

consilier juridic

I

execuție

superior

2

1

1

consilier juridic

I

execuție

debutant

0

1

2

BIROUL PREVENIRE SI PRO

TECTIE

1

inspector

sef birou

SSD

conducere

IA

1

2

inspector

SSD

execuție

I

1

3

inspector

SSD

execuție

deb

1

4

referent

M

execuție

deb

1

4

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE-PERSONAL

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

principal

1

2

3

inspector

I

execuție

asistent

2

1

4

referent

III

execuție

superior

1

3

5

referent

III

execuție

asistent

3

1

8

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

consilier

I

execuție

supenor

1

1

3

consilier

I

execuție

supenor

3

1

4

inspector

I

execuție

supenor

2

1

5

inspector

I

execuție

supenor

3

4

6

inspector

I

execuție

principal

1

4

7

inspector

I

execuție

asistent

2

1

8

inspector

I

execuție

asistent

3

6

9

inspector

I

execuție

debutant

0

5

STAT DE FUNCȚII începând cu data de 18.05.2007

ANEXA.2


Ț Teferent sp

II

execuție

superior

1

1

I 10

{ “referent

III

execuție

superior

1

2

11

referent

III

execuție

principal

2

1

I

13

referent

III

execuție

asistent

1

1

14

referent

III

execuție

asistent

3

1

30

—- AGENȚIA FIS

CALA NR

1

1

sef serviciu

conducere

1

1

?

consiher

1

execuție

superior

1

1

3

consilier

1

execuție

superior

2

3

4

inspector

1

execuție

superior

2

1

5

inspector

1

execuție

superior

3

1

6

inspector

1

execuție

principal

3

1

7

inspector

1

execuție

asistent

1

2

8

inspector

1

execuție

asistent

2

1

9

inspector

1

execuție

debutant

0

3

10

referent sp

II

execuție

asistent

1

1

11

referent

III

execuție

superior

1

3

12

referent

III

execuție

superior

2

3

13

referent

III

execuție

superior

3

2

14

referent

IU

execuție

asistent

3

2

15

referent

III

execuție

debutant

0

1

26

AGENȚIA FISCALA NR.2

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

consilier

1

execuție

superior

1

1

3

inspector

1

execuție

principal

2

1

4

inspector

1

execuție

principal

3

2

5

inspector

1

execuție

asistent

1

1

6

inspector

1

execuție

asistent

3

3

7

referent sp

II

execuție

superior

1

1

8

referent sp

II

execuție

superior

3

1

9

referent

III

execuție

superior

1

3

10

referent

III

execuție

superior

2

1

11

referent

III

execuție

superior

3

3

12

referent

III

execuție

principal

1

2

13

referent

III

execuție

asistent

1

1

14

referent

III

execuție

asistent

2

1

15

referent

III

execuție

asistent

3

2

16

referent

III

execuție

debutant

0

2

26

AGENȚIA FISCALA NR.3

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

inspector

1

execuție

superior

2

1

STAT DE FUNCȚII începând cu data de 18.05.2007

ANEXA.2


rr

inspector

I

I

execuție

superior

3

1

1

1

5

mspeciui

inspector

I

execuție

principal

3

1

6

inspector

I

execuție

asistent

1

1

7

inspector

I

execuție

asistent

2

2

8

inspector

I

execuție

debutant

0

1

q

referent sp

II

execuție

superior

1

1

10

referent

III

execuție

superior

1

3

11

referent

III

execuție

superior

2

1

12

referent

III

execuție

superior

3

3

13

referent

III

execuție

principal

1

2

14

referent

III

execuție

principal

3

3

15

referent

III

execuție

asistent

3

2

16

referent

III

execuție

debutant

0

2

26

BIROUL TAXE

DE TIMBRU

1

sef birou

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

pnncipal

3

1

3

referent

III

execuție

superior

1

1

4

referent

III

execuție

superior

2

2

5

referent

III

execuție

superior

3

1

6

referent

III

execuție

principal

3

2

8

AGENȚIA FISCALA NR.4

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

consilier

1

execuție

superior

1

1

3

consilier

1

execuție

superior

2

1

4

inspector

1

execuție

superior

2

1

5

inspector

1

execuție

principal

3

2

6

inspector

1

execuție

asistent

1

1

7

inspector

1

execuție

asistent

3

2

8

referent sp

II

execuție

superior

1

2

9

referent

III

execuție

superior

1

2

10

referent

III

execuție

superior

2

1

11

referent

III

execuție

superior

3

1

12

referent

III

execuție

principal

1

2

13

referent

III

execuție

principal

3

4

14

referent

III

execuție

asistent

1

1

15

referent

III

execuție

asistent

3

2

16

referent

III

execuție

debutant

0

2

26

SERVICIUL DE URMĂRIRE SI EXECUTARE SILITA

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

consilier

1

execuție

superior

2

1

STAT DE FUNCȚII începând cu data de 18.05.2007

ANEXA.2


-r" consilier

I

execuție

superior

3

1

nc

-—inspector

I

execuție

principal

1

1

' inspector

I

execuție

principal

3

4

inspector

I

execuție

asistent

3

7

7

inspector

I

execuție

debutant

0

3

8

9

referent

III

execuție

superior

1

2

referent

III

execuție

principal

3

2

10

referent

III

execuție

asistent

2

1

11

referent

III

execuție

asistent

3

3

26

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE SILITA AMENZI

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

asistent

3

4

3

referent

III

execuție

pnncipal

3

2

4

referent

III

execuție

asistent

3

8

15

SERVICIUL INFORMATIZARE SI OPERARE PLĂTI

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

asistent

3

3

3

inspector

I

execuție

debutant

0

1

4

referent sp

II

execuție

superior

1

1

5

referent

III

execuție

superior

1

5

6

referent

III

execuție

principal

1

1

7

referent

III

execuție

asistent

3

2

8

referent

III

execuție

debutant

0

1

15

SERVICIUL ADMINISTRATIV

1

inspector spec

sef serviciu

S

conducere

1A

1

2

inspector

S

execuție

debutant

2

3

funcționar

I

2

4

muncitor

II

1

5

curier

I

2

6

arhivar

I

7

15

SERVICIUL TAXE SPECIALE

1

inspector spec

sef serviciu

s

conducere

1A

1

2

referent

sef serviciu

M

execuție

1A

1

3

inspector spec

S

execuție

II

1

4

referent

M

execuție

II

1

5

casieri

M

execuție

II

41

45

TOTAL

218

64

282

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL Pentru perioada 15.06.2007 - 15.09.2007

ANEXA.4

Nr.

Funcția pub de

Funcția pub de

Funcție contract.

Funcție contract

Clasa/

Categoria

Grad

Treapta

Nr.

Fc.

Fc.

Total

crt.

execuție

conducere

de execuție

de conducere

nivel

studii

posturi

pub

cont

general

CONDUCERE

1

director executiv

conducere

1

2

director executiv adj

conducere

1

2

MANAGEMENT AL CALITATII

1

referent

I

execuție

principal

3

1

1

BIROUL.

URIDIC

1

sef birou

conducere

1

1

2

consilier jur-dic

I

execuție

superior

2

1

3

consilier juridic

I

execuție

asistent

1

1

4

consilier juridic

I

execuție

asistent

3

2

5

consilier juridic

I

execuție

debutant

0

2

7

ACHIZIȚII

’UBLICE

1

consilier juridic

I

execuție

superior

2

1

1

consilier juridic

I

execuție

debutant

0

1

2

BIROUL PREVENIRE SI PROTECȚIE

1

inspector

sef birou

SSD

conducere

IA

1

2

inspector

SSD

execuție

1

1

3

inspector

SSD

execuție

deb

1

4

referent

M

execuție

deb

1

4

SERVICIUL FINANCIAR-CO

MTABILITATE-PERSONAL

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

principal

1

2

3

inspector

I

execuție

asistent

2

1

4

referent

III

execuție

superior

1

3

5

referent

III

execuție

asistent

3

1

8

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

consilier

1

execuție

superior

1

1

3

consilier

1

execuție

superior

3

1

4

inspector

1

execuție

superior

2

1

5

inspector

1

execuție

superior

3

4

6

inspector

1

execuție

principal

1

4

7

inspector

1

execuție

asistent

2

1

8

inspector

1

execuție

asistent

3

6

9

inspector

1

execuție

debutant

0

5

ANEXA.4

10

referent sp

II

execuție

superior

1

1

11

referent

III

execuție

superior

1

2

12

referent

III

execuție

principal

2

1

13

referent

III

execuție

asistent

1

1

14

referent

III

execuție

asistent

3

1

30

AGENȚIA FISCALA NR.1

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

1

1

3

consilier

I

execuție

superior

2

3

4

inspector

I

execuție

superior

2

1

5

inspector

I

execuție

superior

3

1

6

inspector

I

execuție

principal

3

1

7

inspector

I

execuție

asistent

1

2

8

inspector

I

execuție

asistent

2

1

9

inspector

I

execuție

debutant

0

3

10

referent sp

II

execuție

asistent

1

1

11

referent

III

execuție

superior

1

3

12

referent

III

execuție

superior

2

3

13

referent

III

execuție

superior

3

2

14

referent

III

execuție

asistent

3

2

15

referent

III

execuție

debutant

0

1

26

AGENȚIA FISCALA NR.2

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

1

1

3

inspector

I

execuție

principal

2

1

4

inspector

I

execuție

principal

3

2

5

inspector

I

execuție

asistent

1

1

6

inspector

I

execuție

asistent

3

3

7

referent sp

II

execuție

superior

1

1

8

referent sp

II

execuție

superior

3

1

9

referent

III

execuție

superior

1

3

10

referent

III

execuție

superior

2

1

11

referent

III

execuție

superior

3

3

12

referent

III

execuție

principal

1

2

13

referent

III

execuție

asistent

1

1

14

referent

III

execuție

asistent

2

1

15

referent

III

execuție

asistent

3

2

16

referent

III

execuție

debutant

0

2

26

AGENȚIA FISCALA NR.3

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

superior

2

1

ANEXA.4

rT

" inspector

I

execuție

superior

3

1

4

inspector

I

execuție

pnncipal

1

1

5

inspector

I

execuție

principal

3

1

6

inspector

I

execuție

asistent

1

1

7

inspector

l

execuție

asistent

2

2

8

inspector

I

execuție

debutant

0

1

9

referent sp

II

execuție

superior

1

1

10

referent

III

execuție

superior

1

3

11

referent

III

execuție

superior

2

1

12

referent

III

execuție

superior

3

3

13

referent

III

execuție

principal

1

2

14

referent

III

execuție

principal

3

3

15

referent

III

execuție

asistent

3

2

16

referent

III

execuție

debutant

0

2

26

BIROUL TAXE DE TIMBRU

1

sef birou

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

principal

3

1

3

referent

III

execuție

superior

1

1

4

referent

III

execuție

superior

2

2

5

referent

III

execuție

superior

3

1

6

referent

III

execuție

principal

3

2

8

AGENȚIA FISCALA NR.4

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

1

1

3

consilier

I

execuție

superior

2

1

4

inspector

I

execuție

superior

2

1

5

inspector

I

execuție

principal

3

2

6

inspector

I

execuție

asistent

1

1

7

inspector

I

execuție

asistent

3

2

8

referent sp

II

execuție

superior

1

2

9

referent

III

execuție

superior

1

2

10

referent

III

execuție

superior

2

1

11

referent

III

execuție

superior

3

1

12

referent

III

execuție

principal

1

2

13

referent

III

execuție

pnncipal

3

4

14

referent

III

execuție

asistent

1

1

15

referent

III

execuție

asistent

3

2

16

referent

III

execuție

debutant

0

2

26

SERVICIUL DE URMĂRIRE SI EXECUTARE SILITA

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

consilier

1

execuție

superior

2

1

ANEXA.4

nr

~ consilier

I

execuție

superior

3

1

4

inspector

I

execuție

principal

1

1

5

inspector

I

execuție

principal

3

4

6

inspector

I

execuție

asistent

3

7

7

inspector

I

execuție

debutant

0

3

8

referent

III

execuție

superior

1

2

9

referent

III

execuție

principal

3

2

10

referent

III

execuție

asistent

2

1

11

referent

III

execuție

asistent

3

3

26

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE SILITA AMENZI

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

asistent

3

4

3

referent

III

execuție

pnncipal

3

2

4

referent

III

execuție

asistent

3

8

15

SERVICIUL INFORMATIZARE SI OPERARE PLĂTI

1

sef serviciu

conducere

1

1

2

inspector

I

execuție

asistent

3

3

3

inspector

I

execuție

debutant

0

1

4

referent sp

II

execuție

superior

1

1

5

referent

III

execuție

superior

1

5

6

referent

III

execuție

principal

1

1

7

referent

III

execuție

asistent

3

2

8

referent

III

execuție

debutant

0

1

15

SERVICIUL ADMINISTRATIV

1

inspector spec

sef serviciu

S

conducere

1A

1

2

inspector

S

execuție

debutant

2

3

funcționar

I

2

4

muncitor

II

1

5

curier

I

2

6

arhivar

I

7

15

SERVICIUL TAXE SPECIALE

1

inspector spec

sef serviciu

S

conducere

1A

1

2

referent

sef serviciu

M

execuție

1A

1

3

inspector spec

S

execuție

II

1

4

referent

M

execuție

II

1

5

casieri

M

execuție

II

113

117

TOTAL

218

136

354

Page 4