Hotărârea nr. 246/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

 

          ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE

GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR.

448/2006 PRIVIND PROTECŢIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR

PERSOANELOR CU HANDICAP

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data
de 18.05.2007;_______

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 59342/08.05.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locala, adresa nr. 5738/18.01.2007 a Serviciului Financiar - Buget, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 - administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

In conformitate cu prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport in comun;

Analizând Convenţia nr.30322/07.03.2007 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit."d", alin 6 lit "a" pct. 2 si art 115 alin. 1 , lit "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.

ART.2 - Abonamentele eliberate pe mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01 mai 2007 pana la data de 31 octombrie 2007, conform anexelor nr. 1 , nr. 2 si nr. 3, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala.


ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale .

ART. 4 - Anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.5 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala , Direcţiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa .

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 26 CONSILIERI DIN   27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.246/18.05.2007

 

ANEXA NR. J_LA H.C.L.M. NR._

TABEL NOMINAL CU ASISTENȚII PERSONALI CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM LEGII NR. 448/2006

MAI-OCTOMBRIE 2007

NR.

CR

T

NUME SI PRENUME

ACT

IDENTITAT

E

DOMICILIU

CERTIFICAT EXP. MEDICALA / VALABILITATE

VALABILITATEA

ABONAMENTUL

UI

1

ALI NORIEZDAN

KT. 361277

STR. IZVORULUI NR. 15

4356/29.03.2007

29.03.2007

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

2

ALI V1LDAN

KT.28863

BD. AUREL VLAICU NR.41, BL. PCI,AP. 59

4387/29.03.2007

29.03.2008

01.05.- 31.10.2007

6 LUNI

3

BOUNEGRU CECILIA

KT. 610601

PRL. LILIACULUI NR. 4, BL. CI, AP. 10

4326/15.032007

15.03.2008

01.05    31.10.2007

6 LUNI

4

BERECHET EMÎLIA

KT. 139499

STR. DEZROBIRII NR. 161, LBL. ID1A, AP.17

4270/01.03.2007

01.03.2007

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

5

COTOLAN MARIA

KT. 573631

BD. TOM1S NR. 233, BL. TS14B, AP. 27

4647/31.07.2006

PERMANENT

01.05- 31.10.2007

6 LUNI

6

DINU EUGENIA

KT. 456932

BD. ALEX. LAPUSNEANU NR.159, BL. LT2, AP. 14

4376/29.03.2007

29.03.2008

01.05.- 31.10.2007

6 LUNI

7

DINCA VERONÎCA

GX. 138509

AL. PRIETENIEI NR. 4, BL. H2, AP. 17

4117/01.02.2007

01.02.2008

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

8

DUMITRU DANIEL

KT. 604799

STR. DUMBRAVA ROȘIE

NR. 73

1 124/19.02.2007 19.02.2008

01.05.- 31.10.2007

6 LUNI

9

FOTEA STANA

DB. 920326

STR. C-TIN BRINCUSI NR.

62, BL. 12, AP. 26

2125/05.04.2007

05.04.2008

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

10

FRONEAFĂNUTA

BZ. 228072

BD. ALEX. VLAHUTA NR.9 BIS

5643/18.08.2005

PERMANENT

01.05.- 31.10.2007

6 LUNI

11

IBRAIM MARIA

KT. 614297

BD. 1 MAI NR.41, BL. B7,

AP. 34

4277/01.03.2007

01.03.2008

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

12

IANCU ELISABETA

KT.311905

STR.DOBROGEI NR.102

1487/06.03.2007

PERMANENT

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

13

ISMAIL CAIMET

GD. 0128952

STR. SOVEJA NR. 106, BL. 40B, AP. 5

1356/28.02.2007 PERMANENT

01.05-31.10.2007

6 LUNI

14

POPOIAG IULIAN A AURELIA

KT.222839

STR.BADEA CARTAN

NR.27. BL. K13. AP. 32

4004/11.01.2007

11.01.2008

01.05.- 31.10.2007

6 LUNI

15

RADUCANU ANETA

KT. 625543

STR.SASU DUMITRU NR.39

8664/19.10.2004

PERMANENT

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

16

RACEALA ELENA

BZ. 648267

STR. ȘTEFAN PANAITESCU NR. 19

9162/02.1 1.2004 PERMANENT

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

17

SIMON VIOLETA

KT. 350778

BD.EERDINAND NR.89 BL.A3,AP.6O

558/29.01.2007

PERMANENT

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

18

SERIE TURCHI AN

KT. 127194

STR. ADAMCLISI, NR.2A, BL. AS2, AP. 34

4349/29.03.2007

29.03.2008

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

19

STAN GEORGETA

KT.500618

AL. EGRETEI NR.18. BL. AV3L AP. 12

4375/29.03.2007

29.03.2008

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

20

SPIRIDON CAMELIA

KT.399445

STR.NEHOIULUI NR. 12

4242/22.02.2007

22.02.2008

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

21

TEODORESCU MIHAELA

KT.469752

AL. ALBATROSULUI NR.13, BL. MEDEEA , AP. 62

4144/15.02.2007

15.02.2008

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

22

V1NTILA MARIA

DK.872907

AL. PELICANI NR.10 BL.AV37,AP.23

4359/29.03.2007

29.03.2008

01.05.-31.10.2007

6 LUNI

23

VOINEA ECATERINA

KT. 470540

STR. RODICA NR. 36

4353/29.03.2007

29.03.2008

01.05.- 31.10.2007

6 LUNI

24

ZAMEIR CLAUDIA

KT.210697

BD. AUREL VLAICU NR.29, BL. B6, AP. 38

4388/29.03.2007

29.03.2008

01.05.- 31.10.2007

6 LUNI

ANEXĂ H.C.L.M,_

Nr.

crt.

Nume șl prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

i Număr

Număr

Data

1

ACHIM EUdtN

1570828131212

$TR BIRUINȚEI NR.107

CP

927685

1523

07.03.2007 07.03.2008

li

31.10.2007

2

ALBU ANDREEA IOANA

2920930134123

STR. CPT. DOBRILA EUGENIU NR.23, BLOC

V5.AP.27

NK

471233

4340

15.03.2007

15.03.2008

I

31.10.2007

3

ALI DENIS

2930122134173

STR AUREL VLAICU NR 41, BLOC PC1.AP.59

NK

472921

4387

29.03.2007

29.03.2008

I

31.10.2007

4

ALI SERGIAN

1900527134220

STR. IZVOR NR.15

KT

463379

4356

29.03.2007

29.03.2008

I

31.10.2007

5

ANASTASIA VANGHELINA

2521019131300

STR. BRAVILOR NR 10, BL T3. AP.24

KT

318656

2014

28.03.2007

28 03.2008

II

31.10.2007

6

ANDREI GEORGETA

2550713131215

STR.FULGERULUI, NR.20

KT

287972

1963 26.03.2007 26.03.2008

II

31.10.2007

7

APACHITEI STANICA

1590406131234

EGRETEI, NR.13A.BL.RATC

KT

505316

1498 06.03.2007 06.03.2008

II

31.10.2007

8

ARAMA ȘTEFAN

1500722131215

B-DUL TOMIS.NR.291.BL.T14.AP.102

KT

046362

2108 04 04.2007 04.04.2008

I

31.10.2007

9

ATANASIU CERASELA

2720619131224

AL. MELODIEI NR.2, BLOC 24C.AP.93

KT

566650

1758

16.03.2007

16.03.2008

II

31.10.2007

10

AVASILOAEI COSTEL

1900530134147

BLD.I.C.BRATIANU NR.125. BL.PAV8. AP 144

KT

443691

4391

29.03.2007

29.03.2008

I

31.10.2007

11

AVRAM LUCIAN

1830827134158

STR.C-TIN BRANCUSI NR.61, BL.2. AP 1

GX 410696

2125 05.04.2007

05.04.2008

I

31.10.2007

12

BARLEA COSTANTIN

1521126131238

SOVEJA,NR.53,BL.14,AP.14

KT

125988

1844

21.03.2007 21.03.2008

II

31.10.2007

13

BASARABEANU NICULINA

2510812131221

IC BRATIANU. NR 248. BL 1,AP 14

KT

471304

2028

28.03.2007 28.03.2008

2

31.10.2007

14

BĂTU MIHAELA

2560720131229

STR.BOGDAN VODĂ NR.48

GV

242100

2951

26.04.2005

Nerevizuibil

II

31.10.2007

15

BERARU CONSTANTIN

1460501131225

STR. SUCEAVA NR.4, BLOC 5B,AP.121

KT

495709

1610

13.03.2007

13.03.2008

II

31.10.2007

16

BLEBEA ȘTEFAN

LAURENTIU

1770125131246

ALEEA HORTENSIEI NR 9, BL.G4, AP.5

KT

127485

1794

19.03.2007

19.03.2008

II

31.10.2007

17

BOLBOACA ADRIANA

2840918134343

TOPOLOG,NR.8,BL.E2.AP.61

KT

071323

603 30.01.2007

30.01.2008

II

31.10.2007

18

BOULEASA CARMEN

2770615131240

STR. LIBERTĂȚII NR.1

KT

176165

1712

15.03.2007

15.03.2008

II

31.10.2007

19

BOUNEGRU ADRIAN

1900512134125

PREL LILIACULUI NR.4, BL.C1, AP.10

KT

429452

4326

15.032007

15.03.2008

I

31.10.2007

20

BURI FERCHIN

1630314131211

STR. SG, NIC GRINDEANU NR.33, BLOC

G1.AP.14

GV

778709

2001

27.03 2007 27.03.2008

II

31.10.2007

21

BUSUIOC PAUL

1770116131219

DIONISIE CEL MIC,NR.51,BL.16,AP.47

KT

170658

1665

14.03.2007

14.03.2008

II

31.10.2007

22

CHELBA IONICA

2671112131329

STR. DRAGAN SCARLAT NR.2

KT

428319

1658

14.03.2007

Nerevizuibil

II

31.10.2007

23 CIOCIOIU CĂTĂLIN

CLAUDIU

1770425131300

ALEEA LIREI 2. BL.FC20, AP.10

KT

328212

1753

16.03.2007

16.03.2008

II

31.10.2007

24

CIRIC ELENA

2490717131335

STR.SOVEJA NR.62A, BL.TCIF AP.9,

KT

290784

1835 20.03.2007 20.03.2008

II

31.10.2007

25

COCAINA AORfAN

1470318131239

STR.SOVEJA.NR.Î08A.BL.38B.AP.20

GD

049341

2058 29.03.2007

Nerevizuibil

2

31.10.2007

26

COLONELU ELENA

2501126131284

AL TOPOLOG NR.2. BLOC H7.ĂP.24

CP

988213

1868

21.03.2007 21.03.2008

II

31.10.2007

27

COMAN MARIA

2490803131244

ALEEA ALBATROSULUI NR.9A, BL.IREC,

AP.11

KT

78584

1830 20.03.2007

20.03.2008

II

31.10.2007

28

COMAN ȘTEFAN

1540318131214

STR. SG. NIC GRINDEANU NR.33, BLL1.AP.34

KT

102541

2025 28.03.2007

28.03.2008

II

31.10.2007

29

CONSTANTIN CRISTINA

2871117134144

SIS.BRATIANU,NR.100,BL.SR2,AP.7

KT

242680

1769

19.03.2007

19.03.2008

II

31.10.2007

30

CRISTU NICULAE

1350622131211

8 MARTIE,NR.36

KT

606543

1742

16.03.2007

Nerevizuibil

II

31.10.2007

31

CULAMETSADIE

2460313131220

FRAGILOR,NR.4,BL.P3,AP.97

KT

625751

2042

29.03.2007 29.03.2008

II

31.10.2007

32

DIMA NICOLETA

2811228134219

STR. SOVEJA NR.65. BLOC 51.AP.31

GT

519343

2574

04.03.2003

Nerevizuibil

I

31.10.2007

33

DINIU MARTA FLORIANA

2901219134126

STR.CISMELEI NR.18, BL.J1, AP.41

KT

479191

5106 03.08.2006 03.08.2007

1

31.07.2007

16.04.2007    Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta    1 /3

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate Serie Număr

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Număr

Data

34

DODE ELENA ANDREEA

2930804134130 B-DUL A VLAICU.NR.11 BL C3AP 51

NK 475439

4408

29.03.2007

29.03.2008

1

31.10.2007

35

DOROBANTU CHENUTA

2671017131230

PRL.UNIRII NR 114, BLOC U5B.AP.35

KT 277410

6418

13.10.2006

13.10.2007

II

30.09.2007

36

FLORESCU IOANA

2570122131281

ALEEA TOPOLOG NR.9, BL.C1, AP.31

KT 108016

2154

10.04.2007

10.04.2008

II

31.10.2007

37

FRUNZA TRAIAN TIBERIU

1661121131251

STR. DRUMBAVENI NR 24A

KT 186129

1782

19.03.2007

19.03.2008

II

31.10.2007

38 GAEAGHEORGHE

1481118360010

STR FARULUI NR.32, BLOC AL6.AP.29

KT 406083

1598

12.03.2007

12.03.2008

II

31.10.2007

39 GARGA GEORGE

1420910131238

ONEȘTI.NR.29

GB 263298

1283

26.02.2007

26.02.2008

II

31.10.2007

40 GAVRILAMARIA

2330102131216

STR. TABLA BUTII NR.93A

KT 306290

7067

09.07.2003 Nerevizuibil

II

31.10.2007

41

GEANGOS ȘTEFAN LIVIU

1670902131311

SCARLAT DRAGAN.NR.13

KT 329549

1216

22.02.2007

22.02.2008

I

31.10.2007

42

GHIOC DANIELA IRINA

2760905131231

AL. EGRETEI NR.11, BLOC C5.AP.25

KT 156139

948

13.02.2007

13.02.2008

II

31.10.2007

43

GORGOTESCU GHEORGHE 1560211131277

SUCEAVA,NR.3,BL.5A,AP.121

KT 097309

1909 23 03.2007

23.03.2008

II

31.10.2007

44

HODOROABA VALENTINA

2631223131231

ARCULUI. NR.3.BL.F7.AP.1

KT 598178

1826 20.03.2007 Nerevizuibil

II

31.10.2007

45

HOGEA IUXEL

1691023131280

STR.STEFAN PANAITESCU NR.10

GV 242026

3859 06.06.2006

06.06.2007

II

31.05.2007

46

IONESCU NICULAE

1510128131306

STR DACIA NR.56

GT 507054

4278

13.05.2003

Nerevizuibil

II

31.10.2007

47

ISTRATE ELENA

2551023131259

STR ARCULUI NR.1, BLOC D.AP.6

DA 34299

2133 05.04.2007

05.04.2008

II

31.10.2007

48

IURUC ALEXANDRU

1880703134292

STR.C-TIN BRATESCU NR.33

KT 435359

2026 28.03.2007 28.03.2008

II

31.10.2007

49

JIREBIE FLORENTIN

1690925131245

STR. MOȚILOR NR.50

BU 17Î032

1810 20.03.2007

Nerevizuibil

II

31.10.2007

50 JUCAN DOINITA AURA

2730407131232

STR. RODICA NR.36

KT 57495

1797

19.03.2007

19.03.2008

II

31.10.2007

51

LAZAR ALEXANDRU

1870227134239

STR. ARCULUI NR.22, BLOC I.AP.23

KT 179496

1707

15.03.2007

15.03.2008

I

31.10.2007

52

LEON ELENA

2780514131218

BDUL AUREL VLAICU NR.15. BLOC C5.AP.22

KT 256834

2023

28.03.2007

28.03.2008

II

31.10.2007

53

MARIN ELISABETA

2880407134219

ORIZONTULUI,NR.46C

KT 287081

1861

21.03.2007

21.03.2008

II

31.10.2007

54

MARINESCU ORTANTA

2610720131283

AL. TOPOLOG NR.7, BL.F6.AP.34

GT 516427

1681

14.03 2007

14.03.2008

II

31.10.2007

55

MARTAGNA ELENA

2890209134207

STR. ELIBERĂRII NR.34, BLOC DE22.AP.1

KT 318335

1809 20.03.2007 20.03.2008

II

31.10.2007

56

MIHALCEA DUTU

1500313131349

AL.EGRETEI NR.9,BLOC C4.AP.76

KT 65978

7901

14.12.2006

14.12.2007

II

31.10.2007

57

MUNTEANU MARIA

2510804131264

STR. DR. ARISTIDE KARATZALI NR.12

KT 164706

128

11.01.2007

11.01.2008

II

31.10.2007

58

NICOLAE

MARIANA-RAMONA

2860606375487

BLD. 1MAI.NR.4.BL.J4.AP4

KT 382206

2142

06.04.2007

06.10.2007

II

30.09.2007

59 NI ST OR VIOLETA

2500831131248

STR GAROF1TE1 NR. 1, BL. L79A. SC. B. AP.

24

KT 89587

1723

16.03.2007

16.03.2008

n

31.10.2007

60 OCNERU GHEORGHE

1290424131265

TRAIAN.NR.30

27G 273051

1654

14.03.2007

Nerevizuibil

2

31.10.2007

61

OLARASCU ALEXANDRINA

2530115131271

STR.RĂSĂRITULUI NR.9

KT 272975

5488

31.08.2006 31.08.2007

ii

31.08.2007

62

PANAIT IONUT

1870331133926

STR.IOAN ROMAN NR.9BIS

KT 189998

2157

10.04.2007

10.04.2008

i

31.10.2007

63

PAPUC NORICA

2510512131255

STR. SOVEJA NR.47, BL.I5, AP. 11

BZ 223537

1798

19.03.2007

19.03.2008

ii

31.10.2007

64

PARVULESCU DOMNICA

2390524131240

TOMIS.NR.319.BL.TAV 6.AP.6

DH 928530

1780

19.03.2007

19.03.2008

i

31.10.2007

65

PAVEL LUCIA- FAUSTINA

2771002364242

STR. FRIGULUI NR.4, BL.FG1. AP.12

KT 259867

2030 28.03.2007

28.03.2008

ii

31.10.2007

66

PETRE MARIA

2970327133925

BDUL TOMIS NR.308, BLOC LT3.AP.14

NX 708942

4370 29.03.2007

29.03.2008

i

31.10.2007

67

PLETEA GHEORGHE

1431215131261

STR. GEORGE ENESCU NR.30

GD 0137444

2114

04.04.2007

04.04.2008

ii

31.10.2007

68

POENARU SAFTA

2410812131233

SOS.MANGALIEI NR.67, BLOC SM6.AP.77

GN 609722

2301

17.02.2003 Nerevizuibil

ii

31.10.2007

69

POPA ANDREI

1980429134121

GEN EREMIA GRIGORESCU, NR.14A

NX 118891

4661

18.05.2006

18.05.2007

i

31.05.2007

70

POROJNEA IONUT

1771229131225

ALEEA NALBEI NR.12, BL.L111. AP.28

KT 464906

1878

22.03.2007

22.03.2008

ii

31.10.2007

71

PRIMAC MARTA MARIA

2800405134138

ALEEA EGRETEI NR.9. BL..C4, AP.88

KT 475412

2178

11.04.2007

11.04.2008

ii

31.10.2007

72 PUTERE RAZVAN MARIAN

1990216134137

DOBR EUGENII),NR.Î6.BL.S4.AP.2

NX 534361

4367

29 03.2007

29.03.2008

31.10.2007

16.04.2007

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

2/3

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act Identitate

Certificat

Termen de

revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

73 REITZER CONSTANTIN

1810317134141

B-DUL.FERDINANC) NR.80A.AP.16

Kl

214638

1285

26.02.2007 26.02.2006

II

31.10.2007

74

ROSCA ARISTITA

2461221131228

STR.LIREI NR.13.BL.FC14.AP.38

GX

711478

12214

16.01.2004

Nerevizuibil

II

31 10.2007

75

ROȘU NICOLETA

2760926090011

AL. BRIZEI NR.9. BLOC FB5.AP.3

KT

458298

3001

27.04.2005

Nerevizuibil

II

31.10.2007

76

ROTARIU GHEORGHITA

1510128131349

STR. SOVEJA NR.72, BL.FT4, AP.54

BZ

649370

1789

19.03.2007

19.03.2008

I

31 10.2007

77

RUSU VASILE

1440207131267

MUREȘULUI, NR.1A

GX

724607

1641

13.03.2007

13.09.2007

1

31.08.2007

78

SALCEANU MIRA

2500615131320

AL. HORTENSIEI NR.4.BLOC D2.AP.35

KT

378018

963

14.02.2007

14.02.2008

II

31.10.2007

79

SĂLI NEGIVAN

2700419131298

STR.BERZEI NR.2, BL.S, AP.51

BX

488022

2677

18.04.2005

Nerevizuibil

II

31.10.2007

80

SALOMIA LILIANAG.

2670716131240

STR.ELIBERĂRII NR.7, BL.IV40, AP.14

Kl

209198

2191

12.04.2007

12.04.2008

II

31.10.2007

81

SANDU OCTAVIA

2580102131252

SOS. MANGALIEI NR.59, BLOC SM2.AP.49

KT

208808

1925 23.03.2007 23.03.2008

II

31.10.2007

82

SERBAN ADRIAN GABRIEL

1720514135054

ELIBERĂRII,NR.28,BL.IV 14,AP.7

KT

597304

6060

23.06.2003

Nerevizuibil

1

31 10.2007

83

SERBAN EMILIA

2551021131288

BDUL MAMAIA NR.264, BLOC PS5.AP.47

KT

151439

1553

07.03.2007

07.03.2008

II

31.10.2007

84

SILVAS ALEXANDRU

1910920394446

AL.PELICANULUI NR.10. BLOC AV37.AP.23

Kl

517288

4359

29.03.2007

29.03.2008

2

31.10.2007

85

SOFRONE FLORINA

2800707134134

STR. TOPOLOG, NR. 9. BL C1, SC. B, AP. 37

Kl

436940

481

25.01.2007

25.01.2008

II

31.10.2007

86

SOFRONE ȘTEFAN

1400919131236

TOPOLOG,NR.9.BL.C1 ,AP.37

BK

652688

4055

16.06.2006

Nerevizuibil

1

31.10.2007

87

STANCU ANA

2591003364265

STR. I.L.CARAGIALE NR.47, BL.I3, AP.41

KT

235825

1557

07.03.2007

0703.2008

II

31.10.2007

88

STANCU CĂTĂLIN

1760304131233

STR. DIONISIE CEL MIC NR 59, BL 62, AP.13

KT

108867

1713

15.03.2007

15.03.2008

II

31.10.2007

89

SURLIGEANU COSMIN

1900125160014

N.GRINDEANU.NR 68.BL.E8.AP 4

KT

402856

4265 01.03.2007

01.03.2008

1

31.10.2007

90

SURUGIU SEVER

1670730131286

NALBEI.NR.8,BL.L104,AP.28

KT

218543

2052

29.03.2007

29.03.2008

II

31.10.2007

91

TABAN NATALIA

2861231134208

ALEEA NUFĂRULUI NR.2, BL.21B, AP,47

KT

168557

8076

21.12.2006

21.12.2007

II

31.10.2007

92

TĂCU DANIELA MARIA

2720730131232

SOS.I.C.BRATIANU NR.56, BL.B3, AP.38

KT

393052

1621

13 03 2007

13.03.2008

II

31.10.2007

93

TARCEA SIMONA

2700123131271

AL. EGRETEI NR.8. BLOC AV 8.AP.1

KT

439106

1295 26.02.2007 26 02.2008

II

31.10.2007

94

TARUS ILEANA

2690817131261

STR.PROF.DR.I.CANTACUZINO NR.1

KT

286942

1831

20.03.2007

20.03.2008

II

31.10.2007

95

TASENTE GHEORGHE

1550122364261

STR.SOVEJA.NR.80.BL.FT10.AP.59

KT

565733

1514

07.03.2007 Nerevizuibil

2

31.10.2007

96

TASENTE PETRUSCA

2590707364211

SOVEJA,NR.80,BL.FT10.AP.59

KT

565734

1512

07.03.2007

07 03.2008

II

31.10.2007

97

TRUFASU ELISAVETA

2480703131293

STR. ARCAȘULUI NR.1, BLOC FA11.AP.7

BK

074509

1968

26.03 2007 26.03.2008

II

31.10.2007

98

TUDOR MARIA

2370808131245

HORTENSIEI,NR. 15.BL.03,AP.24

KT

288232

1567

09.03.2007

Nerevizuibil

II

31.10.2007

99

TUDORACHE IOAN CRISTIAN

1970919134169

ION TAUTU.NR.14

NT

696234

4371

29.03.2007

29.03.2008

1

31.10.2007

100

VASILE OVIDIU MADALIN

1820304132052

TOMIS.NR.334.BL.ST6.AP 16

KT

562691

3293 05.05.2006

Nerevizuibil

II

31.10.2007

101

VASILEV RODICA

2510811131333

AL.MELODIEI NR 2, BLOC 24C.AP.77

KT

152530

2130

05.04.2007

05.04.2008

1

31.10.2007

102

VELNICIUC AVIENA

2600521131272

STR. LOCOMOTIVEI NR.13

GR

991337

1834

20.03.2007

20.03.2008

1

31.10.2007

103

VLAD CRISTIAN

1720824131248

ALEEA HORTENSIEI NR.11, BL.O2, AP.6

GV

250106

1750

16.03.2007

Nerevizuibil

II

31.10.2007

104

VLASCIANU MARIAN

1551221131312

BL. AL.LAPUSNEANU NR.100, BL.AL2, AP.26

KT

162019

1840 20.03.2007

20.03.2008

II

31.10.2007

105

VOINEA FLORENTINA

2600311131271

ALEX GHERGHEL.NR.2.BL.DE17.AP.10

KT

307326

6035 26.09.2006

26.09.2007

II

30.09.2007

16.04.2007


Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta


3/3


TABEL NOMINAL CI NE VĂZĂTOR II CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM ORDINULUI Nr. 6o9/2oo3 LI NA MAI 2oo7

Nr

C11

Nume și prenume

C.N.P.

Adresa

Bl

C.l.

Certificat exp medicală

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

L

Apetroaie Mana

3o68

2441111131214

Al.Albatrosului -15, ap.33

KT

501896

7635

2L!L2oo5

permanent

11

0 l.o5.-31 12.*o7

8 luni

Baobec Perje

3293

2560520131213

Str.Petru Vulcan -loS, bl.TD4B, ap.26

DG

869274

lo39

16.o2.2oo7

1 8.o2.2oo8

I

ol o5.    31 12.'o7

8 luni

3.

Bâltârepj Poîlvanna

Conna    1129

2750803131216

B-dul 1 Dec. 191S -2A. bl I2,sc.A,ap.4

KT

052548

32ol

o5.o4.2oo4

pe imanent

1

ol.o5. 31 12.’o7

8 luni

4.

Bucur Mioara

3o54

25603BB1227

Str.Dunâni - 1 o, bl.DNI. sc.B,ap.25

KT

172146

5946

21.o9 2oo6

permanent

n

ol.oS - 31 12.'o7

8 luni

5.

Candet Lucian

Cristian    26o7

1740331131235

Str.N.Milescu - 52, bl.PN7A*sc.A,ap.l5

KT

321715

7468

o6.o9.2oo4

permanent

I

ol o5. -31 12.'o7

8 luni

6.

Fâșie Cristian

4

17OOS24131225

B-dul AurelVIaicu loo,bl. AVl.sc. A,ap23

KT

367353

5845

o7.o7.2oo4

permanent

l

ol o5.    31.12 o7

8 luni

7.

Fâșie Daniela

1685

2730818441551

B-dul AurclVIaicu-1 oo.bl. A V1 ,sc.A,ap23

KT

367354

4885

31.o7.2oo 7

permanent

n

ol .o5. -31 12 o7

8 luni

8.;

Ghelase Dumitru Daniel    1521

1710616090055

B-dul AurelVlaicu-

15,bl.C5,sc.A,ap. 16

KT

018772

3o68

ol ,o4.2oo4

permanent

1

ol.o5. - 31 o5.'o7

1 lună

9.

Ion Ana

181

2460127131254

Al. Macilor-4» bl.B'2,scC,ap.46

BZ

637274

7635

06.08.2oo4

permanent

1

ol.o5. 31.12 o7

8 luni

Io.

Izot Palaghia lo96

2361026131244

Al. Hortensiei - 15. bl.O3,sc.A,ap.4

BC

288522

882

3 o2 2oo6

permanent

11

ol.o5. 3L12/o7

8 luni

1 1.

Olteanu Anica

1277

2351208131221

Str. Limanului 22.

BX

148387

5518

2o.o6.2oo4

permanent

n

ol.o5.-31.12 o7

8 luni

12.

Papa Alexandra

84

1550124131287

Str.Prieteniei 2,

bl HI,sc.B,ap.27

KT

171507

5Î73

1 1 o6.2oo4

permanent

1

ol.o5, — 31.12.’o7

8 luni

13.

Papa Georgeta

83

2481209131251

Str.Prieteniei - 2, bI.HI.sc.B.ap.27

DG

II4456

5172

11 o6.2oo4

permanent

r

ol.o5. -31 12.’o7

8 luni

14.

Ștefan Georgeta

121

2611202134016

Str.Vîrfu cu Dor 11, bI.V6C,sc.E,ap 64

KT

064162

5278

16,o6.2oo4

permanent

1

oi.o5 -31.12 ’o7

8 luni