Hotărârea nr. 244/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEPLASARII IN STRAINATATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (FARCASIU GHEORGHE) PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - CUNOASTEREA INSTITUTIILOR, IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR DE DEZVOLTARE A JUDETULUI PRECUM SI STABILIREA UNOR COLABORARI SI PARTENERIATE IN VEDEREA ACCESARII FONDURILOR STRUCTURALE, SI APROBAREA CHELTUTELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA DEPLASARE IN STRĂINĂTATE A UNUI CONSILIER MUNICIPAL (FARCASIU GHEORGHE) PENTRU INDEPLINHiEA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - CUNOAŞTEREA INSTITUŢIILOR, IDENTIFICAREA OPORTUNITĂŢILOR DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI PRECUM SI STABILIREA UNOR COLABORĂRI SI PARTENERIATE IN VEDEREA ACCESĂRII FONDURILOR STRUCTURALE, SI APROBAREA CHELTUTELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ÎNTRUNIT IN ŞEDINŢA ORDINARA DIN
DATA DE 18.05.2007;

LUÂND IN DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, REFERATUL SERVICHJLUI DE RELATA INTERNATIONALE - PROTOCOL, AVIZUL COMISIEI NR. 5 JURIDICE, AVIZUL COMISnCI NR.1 BUGET-FINANTE;

AVÂND IN VEDERE PREVEDERILE LEGII NR. 518/1995 PRIVIND UNELE DREPTURI SI OBLIGATH ALE PERSONALULUI ROMAN TRIMIS IN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISHJNI CU CARACTER TEMPORAR, MODIFICATA PRIN H.G. NR.606/1996, H.G. NR. 420/1998, H.G. 359/1999, SI H.G. 436/ 2002, HGR 1162/23 IULIE 2004 PRECUM SI ALE H.C.L.M. NR. 73/1997;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART.36, ALIN.2, LIT.b, ALIN.4, LIT.a, ART.51, ALIN.6 SI ART.115, ALIN.l, LIT.b, DIN LEGEA 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA REPUBLICATA,

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - SE APROBA DEPLASAREA IN STRĂINĂTATE PRECUM SI CHELTUIELILE DE DEPLASARE SI ACORDAREA DHJRNEI LEGALE PENTRU DOMNUL CONSILIER MUNICIPAL, FARCASIU GHEORGHE,OCAZIONATE DE DEPLASAREA ACESTUIA, INTR-O DELEGATHC OFICIALA LA BRUXELLES, BELGIA IN PERIOADA 15-23 APRILIE 2007, LA INVITAŢIA UNIUNII NAŢIONALE A CONSILIILOR JUDEŢENE LA BRUXELLES. ACESTE CHELTUIELI VOR FI SUPORTATE DE LA BUGETUL LOCAL.

ART.2 - COMPARTIMENTUL COMISHLOR DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL VA COMUNICA PREZENTA HOTĂRÂRE DERECTDZI FINANŢE, SERVICHJLUI RELATH INTERNATIONALE - PROTOCOL, CONSILIERULUI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASAREA IN VEDEREA ADUCERH LA INDEPLINHtE, PRECUM SI PREFECTURH JUDEŢULUI CONSTANTA SPRE STHNTA.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA
NR.244/18.05.2007

CONSTANTA

Bd. Tomis nr. 51 / Tel. 0040241708105 / fax 0040241708101 www.primaria-coostanta.ro