Hotărârea nr. 188/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE

GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR.

448/2006 PRIVIND PROTECŢIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR

PERSOANELOR CU HANDICAP

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data
de 11.04.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 41440/27.03.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locala, adresa nr. 5738/18.01.2007 a Serviciului Financiar - Buget, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 - administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

In conformitate cu prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport in comun;

Analizând Convenţia nr.30322/07.03.2007 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.36 alin 2 lhV'd", alin 6 lit "a" pct. 2 si art 115 alin. 1 , lit "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.

ART.2 — Abonamentele eliberate pe mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01 aprilie 2007 pana la data de 30 septembrie 2007, conform anexelor nr. 1 , nr. 2 si nr. 3, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala.


ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale.

ART. 4 - Anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.5 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala , Direcţiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE  25 CONSILIERI DIN   27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.188/11.04.2007

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR._

TABEL NOMINAL CU ASISTENȚII PERSONALI CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM LEGII NR. 448/2006 APRILIE-SEPTEMBRIE 2007

NR.

CR

T

NUME SI PRENUME

ACT

IDENTITAT

E

DOMICILIU

CERTIFICAT EXP. MEDICALA / VALABILITATE

VALABILITATEA

ABONAMENTUL

UI

1

AVRAM MARCELA

KT.444332

BD. AUREL VLAICU

NR. 1OO,BL.AV1,AP.24

4204/15.022007

15.02.2008

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

2

BANGHEORGHE MARIA

KT. 180934

SIR. SOVEJA NR.98, AP. 54

4240/22.02.2007

22.02.2008

01.04.- 30.09.2007

6 LUNI

3

BEBU ȘTEFANA

D.S. 277611

AL. CAPIDAVA NR. 6, BL.

X2, AP. 60

7265/17.11.2006

17.05.2007

01.04 31.05.2007

2 LUNI

4

BRASLASU UMEIRAN

KT. 102374

S IR. I.GH. DUCA, NR. 85,

L40, AP. 3

588/17.01.2003

PERMANENT

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

5

BARZU TANA

KT. 248639

STR. ORIZONRULUI NR. 5

4940/06.07.2006

06.07.2007

01.04- 30.06.2007

3 LUNI

6

CIOCAN ELENA

BR.472440

BD. ALEX. LAPUSNEANU NR.106, BL. LI, AP. 160

436/23.01.2007

23.01.2008

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

7

CUCIUREANU CORNELIA

KT.315837

STR.TH. SPERANTUIA NR.38-40, BL. I8B, AP. 14

4228/22.02.2007

22.02.2008

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

8

CALIN LINA

KT. 079178

MUREȘULUI NR. 20

7115/24.08.2004

PERMANENT

01.04.- 30.09.2007

6 LUNI

9

CALIN MARIA

DS. 287023

STR. VERDE NR. 52

8704/01.09.2003

PERMANENT

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

10

CRIVINEANU NICOLETA

KT.459589

STR.ARCULUI

NR.5,BL.F8,AP.43

4174/15.02.2007

15.02.2008

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

11

DEICU MIOARA

KT. 584221

STR. PANDURULUI NR.45

5519/25.10.2006

25.10.2007

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

12

DANILA EVDOCHIA Abonament pierdut

KT.466179

STR.SASU DUMITRU NR.32

3082/01.04.2004

PERMANENT

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

13

DINU FLORENTINA

KT. 248219

I.L.CARAGIALE NR. 55, BL. D2, AP. 51

185/04.02.200

PERMANENT

01.04-30.09.2007

6 LUNI

14

GAUREANU ELENA

KT.5247I8

STR.ALBATROSULUI NR.8, BL. G3, AP. 10

4230/22.02.2007

22.02.2008

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

15

GEORGESCU ALINA MARIA

KT. 221156

STR.ZIMBRIJLUI NR.5A

5404/28.09.2006

28.09.2007

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

16

IOS1F RODICA

KT. 027377

SOVEJA BNR. 90A, BL. FT6. AP. 14

4273/01.03.2007

01.03.2008

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

17

MARA ANGOLA

KT. 198866

BD. I OMIS NR.338

BL.CLAP.6

4152/15.02.2007

15.02.2008

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

18

MATA ANISOARA

KT.419864

STR. DORULUI. NR.124

5824/14.12.2006

14.12.2007

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

19

MUI IA NASTASIA

KT. 107006

STR.NICOLAE BALCESCU NR.5

4238/22.02.2007

22.02.2008

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

20

SERBAN ANCA

KT.542157

STR.GHE. MARINESCU NR. 56A, BL.I1 LAP.4

4175/15.02.2007

15.02.2008

01.04.- 30.09.2007

6 LUNI

21

SIMION FLORICA

KT.433138

STR. SAMUEL M1CU KLEIN NR.34

461/14.01.2003

PERMANENT

01.04.- 30.09.2007

6 LUNI

22

TUDOR IONELA

KT.503762

BD. 1 MAI NR.99BL.

GLAP.89

4158/15.02.2007

15.02.2008

01.04.- 30.09.2007

6 LUNI

23

TRANDAFIR GHERGHINA

DA.908I46

MIRCESTI NR. 3

4254/01.03.2007

01.03.2008

01.04.- 30.09.2007

6 LUNI

24

VIJIIAN ION

KT.416996

STR.VASILE LUNCACIU NR.13A

4172/15.02.2007

15.02.2008

01.04.-30.09.2007

6 LUNI

ANEXĂ H.C.L.M._

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2007

Nr.

crt. Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Ad

Serie

t identitate Număr

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Număr

Data

1

ABDULGANI METIN

1850220134153 AL.ZMEUREI NR.10.BL.U2.AP.9

Kf

43611

1103 19.02.2007 19.02.2008

II

30.09.2007

2

ACSINTE ȘTEFAN

1710417131248

STR N.GRINDEANU NR.45 .BL.M4 ,AP 1

KT

375548

1346

27.02.2007

27 02.2008

II

30.09.2007

3 ACSINTE VICTORITA

2890301134129

AL.SOLIDARITĂȚII NR.2.BL.M.AP.7

KT

330509

1474

05 03.2007

05.03.2008

I

30.09.2007

4

ALECU DANIELA

2720301131250

STR. ZIMBRULUI NR.34

KTK 273264

3751

31.05.2006

31.05.2007

II

31.05.2007

5

ANASTASOAIE CASIA

2740628131282

SOS. IC BRATIANU NR 45, BLOC I,AP.332

KT

2785

1096

19.02.2007

19.02.2008

II

30.09.2007

6

ANCA ILEANA

2350803131210

STR.NEATIRNARII.NR.11B

KT

486163

1059

16.02.2007

16.02.2008

II

30.09.2007

7

APOSTOL MARIA

2600501364227

STR. DREPTĂȚII NR.3, BLOC Q,AP 7

KT

228098

751

05.02.2007

05.02.2008

II

30.09.2007

8

BACIU AISENIC

2760629131230

AL MELODIEI,NR.2,BL.24C,AP.62

KT

13542

1595

12.03.2007

12.03.2008

II

30.09.2007

9

BALTA NICOLAE

1380301131228

STR. VENIAMIN COSTACHE NR.3

BC

462611

895

12.02.2007

12.02.2008

II

30.09.2007

10

BALULESCU NICOLETA

2351206131234

AUREL VLAICU NR.11.BL C3.AP.11

BU

332617

3617

18.03.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

11

BARAITARU IOANA

2530816131210

AL.EGRETEI NR.16, BL AV25, AP.21

KT

315690

1562

09.03.2007

09.03.2008

II

30.09 2007

12

BARBUC ELENA

2490219131211

STD. BASARAB NR.12,BLOC P.AP.16

KT

600223

3350

18.03.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

13

BARBULESCU GEORGETA

2600519131228

STR. DEZROBIRII.NR.161,BL ID1A.AP 1

KT

026309

1112

19.02.2007

19.02.2008

II

30.09 2007

14

BELU OCTAVIAN

1680216131257

ALEEA HORTENSIEI NR 10. BL.X1B, AP.69

KT

279313

1443

01.03.2007

01.03.2008

II

30.09.2007

15

BIBILOIU ANGELA

2580401131250

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.23.BL.M1,AP.36

DG

434757

1002

15.02.2007

15.02.2008

II

30.09.2007

16

BOERU GEORGIANA I

2880218134279

STR.CISMELEI NR.3, BL 8E, AP 1

KT

253794

1161

20.02.2007

20.02.2008

I

30.09.2007

17

BORDEA ADRIAN

1740714131245

STR. ELIBERĂRII NR.4 BL.IV46. AP.35

KT

97082

950

13.02.2007

13.02.2008

II

30.09.2007

18

BRASLASU CIDEM-NARCIS

2811102132812

B-DUL I GH DUCA NR.85.BL.L40.AP.3

KT

529233

588

17.01.2003 Nerevizuibil

I

30.09.2007

19

BUCATARIU GHEORGHE

1720512077313

STR. I.C.BRATIANU NR.248, BL.2, AP.35

GN

345662

1416 28.02.2007

28.02.2008

II

30.09.2007

20

BUNDACHE ANAMARIE

2940322134216

STR.LILIACULUI.NR 2,BL.G5,AP.19

NK

487096

4056

18.01.2007

18.01.2008

II

30.09.2007

21

BUNEA VASILICA

2690515092248

STR.TEPES VODĂ,NR.18

KT

5524

1560

09.03.2007

09.03.2008

II

30.09.2007

22

CALINESCU CORINA

2780713131212

AL.VIOLETELOR NR.11 ,BL.L14,AP.24

KT

295502

939

13 02.2007

13.02.2008

II

30.09.2007

23

CARABASI CHERATA

2600528131239

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.90-92.BL.LE37.

AP.66

KT

189282

1555

09 03.2007

09.03.2008

II

30.09.2007

24

CAZACU VIRGINIA

2551201131225

STR.ELIBERĂRII NR 3, BL.E, AP.44

DE

740360

969

14.02.2007

14 02.2008

I

30.09.2007

25

CHERIM ACA

1310803131232

STR DORULUI NR 48

BC

855617

1524

17 03 2007 Nerevizuibil

II

30.09.2007

26

CHIRCIU DANIEL

1740406131236

STR. DEZROBIRII NR.159 BL.ID1B, AP.8

KT

003262

2578

17.03.2004 Nerevizuibil

II

30.09.2007

27

CHIRCIU MIOARA

2801205410109

STR.DEZROBIRII NR.159. BL.ID1B, AP.8

KT

409064

4118

20.06.2006

20.06.2007

II

30.06.2007

28

CIOBANASU MIHAELA

2840224375027

STR. DEZROBIRII NR.126, BLOC IS1.AP.50

GX

723419

1106

19.02.2007

19.02.2008

II

30.09.2007

29

CIUDIN ELENA

2780925131271

AL. PELICANULUI NR.7, BLOC AV32.AP 59

KT

302799

1160

20.02.2007 20.02.2008

II

30.09.2007

30

CLAPON ELENA

ALEXANDRA

2950118134146

AL.ALBATROSULUI NR.8.BL.G3 AP.10

NP

994671

4230

22.02.2007

22.08.2007

1

31.08.2007

31

CLINCI IONICA

2500227131247

STR.CPT.D.EUGENIU NR.1B,BL.ST3,AP.6

KT

189817

1108

19.02.2007

Nerevizuibil

II

30.09.2007

32

COJOCARIU ALINA

2860913134194

STR. CIMPULUI NR.9

KT

150040

5958

21 09.2006

21.09.2007

II

30.09.2007

33

COLGIU VASILE

1340516131213

ALE. TOPOLOG, NR22.BL F4.AP.8

KT

064968

3544

17.02.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

34

COMAN MARIA

2630118131225

STR.VIRFUL CU DOR NR.9, BL.V5B. AP.49

KT

277021

1016

15,02.2007 Nerevizuibil

II

30.09.2007

35

CONSTANTIN MARILENA

2551009131238

STR. AMURGULUI NR.65

KT

397714

915

12 02.2007

12.02.2008

II

30.09.2007

36

COSTANIAN TEODORA

2531228131229

BDUL1 MAI, NR.99, BL.G1.AP.72

KT

160149

1521

07 03.2007

07 03.2008

II

30.09.2007

16.03.2007    Copyright © 20M Metasoft Ptus Constanta    1/4

Nr.

crt. Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

37

CftETU ELENA

2561127131227*

AL.EGftEÎEI NR.19.BL.C1.AP.17

Kl

1504

06.03.2007

06.03.^008

II

30.09.2007

38

CRISTEA IOAN

1430204131211

MAMAIA, NR.90,BL.BI6,AP.14

DE

735597

1446

01.03.2007

Nerevizuibil

II

30.09.2007

39

CRISTU PAULICA

1551201131274

STR.ȘTEFAN CEL MARE NR.126, BL.F1B,

AP.19

KT

138027

7342

22.11.2006

22.11.2007

II

30.09.2007

40

CRUCERU NELI

2700624131211

STR. RODICA NR.38

KT

305213

1411

28.02.2007

28.02.2008

II

30.09.2007

41

CUCIUREANU ANCUTA

2940805134123

STR. TH SPERANTIA NR.38-40, BLOC

18B.AP..14

NP

380530

4228 22.02.2007

22.08.2007

I

31.08.2007

42

DANILA SILVIA-TEODORA

2910608134197

STR. CUTEZĂTORILOR NR.4.BL.IV2.AP.12

KT

504079

4046

18.01.2007

18.01.2008

II

30.09.2007

43

DAREA ILEANA

2500718131226

STR.N.GRINDEANU NR.33, BL.G1. AP.30

GT

881104

7724 06.12.2006 06.12.2007

II

30.09.2007

44

DASCALU VALERIU

1800512134196

STR. FRUNZELOR NR.113 BIS

KT

436563

955

13.02.2007

13.02.2008

II

30.09.2007

45

DIMA FLORINA

2861220134121

STR. ENACHITA VACARESCU NR.101

KT

540105

4893

31.07.2006

31.07.2007

II

31.07.2007

46

DIMA GEORGETA

2560120131261

STR. DÎMBOVIȚEI NR.18

KT

251822

1587

12.03.2007

Nerevizuibil

II

30.09.2007

47

DIMCEAGICA

1571111131248

STR.B P.HASDEU NR.110A, BL.L4, AP.2

KT

286018

1534 07.03.2007

07.03.2008

II

30.09.2007

48

DIMOIU MARIANA

2710831131222

ALE.MĂRȚIȘORULUI 16, BL.FC1, AP.14

GX

717393

944

13.02.2007

13.02.2008

II

30.09.2007

49

DINCACIPRIAN

1900326134220

ALEEA PRIETENIEI.NR.4BLH2.AP.17

KT

134220

4117 01.02.2007

01.02.2008

1

30.09.2007

50

DINU GHEORGHE

1530926131277

STR NIC.GRINDEANU NR.66,BLOC E8.AP 66

KT

594869

405 23.01.2007

23.01.2008

II

30.09.2007

51

DOCHIANU MIHAI

1951101134159

STR.CUZA.61.

NS

958538

4225 22.02.2007

22.08.2007

II

31.08.2007

52

ENACHE CRISTINA LORED 2880121134124

STR.TH.SPERANTINA NR.38-40, BL 18B.AP.11

KT

257030

916

12.02.2007

12.02.2008

II

30.09.2007

53

ENCIU VALENTINA

2740929131251

STR POPORULUI NR 119

KT

009526

1325 27.02.2007

27.02.2008

II

30.09.2007

54

FECLISTOV CORNELIU

1680402131311

STR.MICSUNELELOR NR.12.BL28.AP.17

KT

233849

809 07.02.2007

07.02.2008

II

30.09.2007

55

FILIP VALENTINA NIC

2771203052854

STR. DOBROGEI NR.49

KT

284317

1212

22.02.2007

22.02.2008

II

30.09.2007

56

FLORIAN EUGEN

1550924131243

SOS.I.C.BRATIANU NR.82, BL.SR10.AP 8

GT

891311

1582

12.03.2007

12.03.2008

II

30 09.2007

57

FLOROIU ELEONORA

2420214131219

STR.SOVEJA. NR.80, BL.FT10, AP.24

BK

643364

9822

14.10.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

58

FOCEA MARIA

2430530131226

AL.PROF.MURGOCI NR.1.BLOC B.AP.7

KT

224068

10914

27.11.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

59

GAVRILA LAURENTIU

1760921131254

SOS. IC BRATIANU NR.66. BLOC B1.AP.11

KT

162418

1142

20.02.2007

20.02.2008

II

30.09.2007

60

GHEORGHITA VALENTINA

2350324131232

AL. MACILOR NR.6.BLOC B1.AP.41

GN

347813

1124

27.01.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

61

GHICA MIHAI

1770927131267

STR. DUNĂRII NR.4, BLOC MG6.AP.9

KT

372517

1064

16.02.2007

16.02.2008

II

30.09.2007

62

GHIOC ȘTEFAN

1820611134134

STR. PETRE PONI NR.4

GV

250720

4777 31.07.2006

31.07.2007

II

31.07.2007

63

GHITA MARIA

2430628131218

SOS. MANGALIEI NR.59.BL.SM2.AP.27

KT

436096

1190 21.02.2007

21.02.2008

II

30.09.2007

64

GLAVAN MARIA

2480130131265

STR. BRIZEI NR. 11. BLOC FA3.AP.58

KT

376220

475

24.01.2007

24.01.2008

II

30.09.2007

65

GRAMADA CARMEN

2600831131244

BDUL TOMIS NR.236, BLOC TD16.AP.18

KT

421052

1115

19.02.2007

19.02.2008

II

30.09.2007

66

IASIM CAIMET

2551210131287

BLD.TOMIS NR.324.BL.M3.AP.23

KT

346130

1175

20.02.2007

20.02.2008

II

30.09.2007

67

ICHIM IOANA

2491218131234

BDUL TOMIS NR.216, BLOC TD4A.AP..3

KT

373100

967

14.02.2007

Nerevizuibil

II

30.09.2007

68

IONITA DOINA

2530802131257

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.181,BL.T5,AP .64

KT

34328

1305

26.02.2007

26.02.2008

II

30.09.2007

69

IVANCIU VASILICA

2411208131233

STR. SASU VASILE NR.42

GT

880801

5923 09.07.2004

Nerevizuibil

II

30.09.2007

70

JITAREANU IOAN

1490213131301

STR. SOVEJA NR. 76, BL. FT3B, SC. A, AP. 4

KT

277808

986

14.02.2007

14.02.2008

li

30.09.2007

71

LASCULESCU EUGEN

1550203131260

STR. MANGALIEI NR.7, BL.J6, AP. 27

GT

517577

7285

20.11.2006

20.11.2007

II

30.09.2007

72

LUNGU MONICA

2890211134155

STR, IC BRATIANU NR.253

KT

324568

1189

21.02.2007 21.02.2008

I

30.09.2007

73

MÂNDRUȚ ADRIAN

1511114131263

STR BADEA CIRTAN NR.24.BL.BC4.AP.94

KT

611047

1269 23.02.2007

23.02.2008

II

30.09.2007

74

MANEA ISABELA

2670422131252

STR. SOVEJA NR.31 BLOCV1.AP.8

KT

97157

1107

19.02.2007

19.02.2008

II

30.09.2007

75

MARCU LOREDANA

2880725134194

STR.STRAJERULUI NR.39

KT

256999

4699

31.07.2006

31.07.2007

I

31.07.2007

16.03.2007

Copyright <£• 20C4 Metascft Plus Constanta

2/4

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act Identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

76

MARIN IONEL

1791116131259

BLD. AUREL VLAlCU hR.107, BL.AV4, AP.38

KT

390088

1434

28.02.2007

28.02.2008

II

30.09.2007

77

MENABIT TURCHIAN

2480119131277

AL.HORTENSIEI NR.3.BL.GI.AP.41

KT

69032

1170

20.02.2007

20.02.2008

II

30.09.2007

78

MIHAI RADIAN

1701125131282

STR.PETRE ISPIRESCU NR.12

KT

184449

1482

05.03.2007

05.03.2008

II

30.09.2007

79

MINCIU

THEODORA-BEATRICE

2980512134202

STR. ȘTEFAN CEL

MARE.NR.128A.BLF1.AP.62

NX

149087

4279

01.03.2007

01.03.2008

I

30.09.2007

80

MIRICA IONEL

1610629131274

STR. CURCUBEULUI NR.10, BL FD35, AP 21

BZ

563463

8089

21.12.2006

21.12.2007

II

30.09.2007

81

MITROFAN IORDACHE

1410602131263

STR.CRINULUI NR.124

GK

895019

4934

03.06.2004

Nerevizuibil

II

30.09.2007

82

MOCANU ȘTEFAN

1680517131218

STR. CURCUBEULUI. NR. 5, BL. FD9, AP. 17

KT

18770

6504

17 10.2006

17.10.2007

II

30.09.2007

83

MUHA GEORGIANA

2921121134157

STR.NICOLAE BALCESCU NR.5

NK

471961

4238

22.02.2007

22.02.2008

I

30.09.2007

84

MUNTEANU ANA

2440406131239

B-DUL TOMIS NR 277,BL.T6,AP 3

BG

631355

6960

26.06.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

85

MUNTEANU DUMITRU

1490402131288

ALEEA PRIETENIEI NR.2 BL.H1.AP 11

KT

345707

879

09.02.2007

09.02.2008

II

30.09.2007

86

MUNTEANU VASILE

1420628131234

STR. CUZA-VODA NR.50

BD

626681

821

31 01.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

87

MUTALAP TEMUR

1470324131276

STR.AURORA.NR.19

GD

0806477

1071

16.02.2007

16.02.2008

2

30.09.2007

88

NASTASE MIHAI

1810306134151

AL.HORTENSIEI NR 12,BL.C4,AP.2O

KT

306426

554

09.03.2007

09.03.2008

II

30.09.2007

89

NENICA IOAN

1520122131252

B-DUL 1 MAI NR.82A.BLOC 104,AP.62

GV

789967

7720

14.09.2004

Nerevizuibil

II

30.09.2007

90

NEPOTU EUGENIA

2561121135711

STR. PROGRESULUI NR 9, BL M2. SC B, AP 22

KT

346422

1111

19.02.2007

Nerevizuibil

II

30.09.2007

91

NICOLAE ZOITA

2490628131284

AL. HORTENSIEI NR.1BL.E1 AP 17

BT

175146

952

13.02.2007

13.02.2008

II

30.09.2007

92

OLTEANU CORNELIA

2741028131230

STR. ȘTEFAN MIHAILEANU NR.4

KT

414121

6492

17.10.2006

17.10.2007

II

30.09.2007

93

OLTEANU VERONICA

2580611131271

STR. AVIATOR VASILE CRAIU NR.17

KT

314522

5451

30.08.2006

Nerevizuibil

II

30.09.2007

94

OPREA CHIRIC

1280724131291

STR. ION URSU NR.64A.BL.I6.AP.24

AK

528906

3037

11.03.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

95

OPREA GEORGETA

2560220131300

STR. MEDEEA NR52

KT

488775

5192

18.08.2006

Nerevizuibil

II

30.09.2007

96

PALABUIUC RADUCU

1790922131261

STR. RAZOARE NR.99

KT

77468

1204

21.02.2007

21.02.2008

II

30.09.2007

97

PARIS GHEORGHE

1470210131321

STR.TOMIS NR.255,BLOC T2.AP.47

KT

211984

1532

07.03.2007

07.09 2007

1

31.08.2007

98

PASCU FLOAREA

2440407131241

STR. DREPTĂȚII NR.30 BIS

DK

864553

1933

10.02.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

99

PATRASCANU LENUTA

2580906131260

STR.FULGERULUI NR.39

KT

133360

7621

29.07.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

100

PATRATANU ALIN

1880927134144

AL.TOPOLOG NR.3..BL.C2.AP.42

KT

583427

6151

29.09.2006 29.09.2007

II

30.09.2007

101

PAVEL DUMITRU

1410512131249

STR.TOPOLOG, NR.15. BL.F1, AP.75

DB

319076

6366

09.06.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

102

PAVLICU DIANA

2951007134129

STR ORIZONTULUI NR.5

NS

958169

4940 06.07.2006

06.07 2007

I

30.06.2007

103

PETCU DANIELA

2640926131249

STR.DORULUI NR 95

KT

093601

957

13.02.2007

13.02.2008

II

30.09.2007

104

PETRACHE DIAMANTA

2861203090137

STR. TRACTORULUI NR.21A

KT

413035

1249 22.02.2007

22.02.2008

II

30.09.2007

105

PETRE MARIN

1771127131269

STR. SUCEAVA NR.1A, BLOC SV1.AP.18

KT

315860

739 05.02.2007

05.02.2008

II

30.09.2007

106

PIRIIANU ELENA

2470718131278

PREL. LILIACULUI NR. 6, BL G8. SC. B, AP. 27

GX

717550

1194

21.02.2007

21.02 2008

II

30 09.2007

107

POPA VICTORIA

2531203131240

AL. HORTENSIEI NR.18, BLOC C5.AP.37

KT

380866

3615 24.05.2006 24.05.2007

II

31.05.2007

108

POPA ELENA

2430324131240

BLD. TOMIS, NR. 65, BL. S3, AP 11

BE

884425

8961

04.09.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

109

POPESCU MARIOARA

2681215131230

TH.SPERANTIA,NR.23,BL.40.AP.25

KT

366625

1297

26,02.2007 26.02.2008

II

30.09.2007

110

POPOVICI XENIA

2490616131259

STR.I.G.DUCANR 15

GR

977129

5120

14.08.2006

Nerevizuibil

II

30.09.2007

111

PREDA MARIANA

2670720131274

STR. DIONISIE CEL MIC NR.45A

KT

279129

1388 28.02.2007 28.02 2008

II

30.09.2007

112

PRICA ELENA

2490321131331

STR 1MAI. NR.23. BL. PF11.SC. A. AP. 5

KT

298412

1102

19.02.2007

19.02.2008

I

30.09.2007

113

PRISECARU VASILE

1531119131319

AL MURELOR NR 6.BL.BC4.AP.28

DE

726137

1013

15.02.2007

15.02.2008

II

30.09.2007

114

RAICIU TRAIANA

2440324131249

STR. ELIBERĂRII NR.1.BLOC F3.AP.22

KT

299887

4478 23.04.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

16.03.2007

Copyright @ 2CO4 MetascR Plus Constanta

3/4

Nr.

crt.

Nume șl prenume bolnav

CNP

Adresa

Ac

Serie

t identitate Număr

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Număr

Data

115

ROBU MĂRIA

2380809131246

AL ALfeATROS,NR.2,BL.AV26,AP.16

GN 348349

6^71

22.07.2004 Nerevizuibil

II

30.09.2007

116

ROSCA VERSAVIA

2550801131314

AL EGRETEI NR.9, BLOC C4.AP.81

KT

074975

2438

04.04.2005

Nerevizuibil

II

30.09.2007

117

ROTARU FLOAREA

2660326225643

STR. THEODOR SPERANTIA NR. 38. BL. 18A.

AP. 19

KT

374266

988

14.02.2007

16.02.2008

II

30.09.2007

118

SABIE ELENA-GEORGETA

2380123131261

STR. CRISTEA GEORGESCU NR 7

GK. 087697

3401

11.05.2006

11.05.2007

II

30.04 2007

119

SARARU DUMITRU

1500810131306

STR. CORBULUI NR.1, BLOC R.AP.82

BZ

228435

3084

03.05.2005

Nerevizuibil

II

30.09.2007

120

SERBAN LILIANA

2610819131251

BDUL 1MAI NR.3.BLOC H10.AP.74

KT

006720

1589

12.03.2007

12.03.2008

II

30.09.2007

121

SIMASCHIEVICI EUGENIA

2280221131247

B-DUL ALEX.LAPUSNEANU

NR.173.BLT1.AP.20

KT

290427

4647

31.07.2006

Nerevizuibil

I

30.09.2007

122

SMINTINA CORNEL

1690331270602

AL. ALBATROSULUI NR.13. BLOC MEDEEA

ll.AP.54

KT

600468

4979

04 08.2006

04.08.2007

I

31.07.2007

123

SPIRIDON ADINA

2951009134167

STR NEHOIULUI NR.12

NS

958238

4242

22.02.2007

22.02.2008

I

30.09.2007

124

STAMAT TITA

2340915131268

TROTUS NR.28

BR

657903

7418

30 08.2004

Nerevizuibil

II

30.09.2007

125

STAN GEORGETA

2790331131238

STR.SOVEJA NR.17, BL.S3, AP.39

KT

367005

962

14.02.2007

14.02.2008

II

30.09.2007

126

ȘTEFAN ELENA

2681029220067

STR. FLUTURILOR NR 3

KT

220599

1207

21.02.2007

21.02.2008

II

30.09.2007

127

STERCU MIHAI

1490907131247

BLD.I.G DUCA NR.81. BL.L45, AP.80

BT

165108

1233

22 02.2007

22.02.2008

II

30.09.2007

128

STIRBULESCU ELENA

2300418131222

B-DUL FERDINAND NR73.BLOC A6.AP.68

BG

633058

448

24 01.2007

24.01.2008

I

30.09.2007

129

STOIAN ZOIA

2500320131399

ALEEA FRAGILOR NR.4. BL.P3, AP 42

BX

148203

1586

12.03.2007

12.03.2008

II

30.09.2007

130

SULIMAN IUSEIN

1570818131284

STR. PETRU VULCAN NR.82

KT

488504

41

09.01.2007

09.01.2008

1

30.09.2007

131

TICU ANGELA

2411216132809

STR.CPT D.EUGENIU NR.10. BL.S2, AP.33

KT

193443

4357

17.05.2004

Nerevizuibil

II

30.09.2007

132

TOMA CORNELIA

2410717131284

STR. SOVEJA, NR. 1A, BL. S1. AP. 11

BE

380044

2148

12.02.2003

Nerevizuibil

II

30.09.2007

133

TOMESCU ANETA

2470808360013

STR.ALEX SAHIANR.5A

KT

418835

1336 27.02.2007

Nerevizuibil

II

30.09.2007

134

UNTANU DANIEL

1790429131228

STR. TINERETULUI NR.5

KT

408632

1558

09.03.2007

09.03.2008

II

30.09.2007

135

VASILE IOANA

2470417104964

AL. PELICANULUI NR 17,BLOC G4.AP.41

KT

375492

176

15.01.2007

15.01.2008

II

30.09.2007

136

VASILIU OPRICA

2531031131211

STR.UNIRII NR.70.BL.D.AP.96

KT

222466

1495

06.03.2007

06.09.2007

II

31.08.2007

137

VIJIIAN PETRICA

1930829134133

STR.VASILE LUCACIU NR.13A

NX

942698

4172

15.02.2007

15.02.2008

I

30.09.2007

138

VINTEANU EMANUEL

1780404131276

STR. VIORELELOR NR.2

KT

026014

4893

19.07 2005

Nerevizuibil

II

30.09.2007

T\BII NOMINAL CI N|A \/VIORI! ( ARE \ OR BENEFICIA 1)1. ABON VMEMl R VI ( CONFORM ORDINI LI I Ni.6o‘)'2„»3

LINA M’RII.I! 2oo7

r

1

Nume șj pi ci iunie

(’N P

Adresa

Bl

CI

( ertu exp medicală

1 eimen de ies iziin e

Gt    Valabilitate

ad    abonament

1

\marinei Petre 1666

126082(0 31213

B-dui Tomis 5.36 bl Bi.sc.l’ ap 1 16

GA

390096

8936

25 Io2oo4

permanent

1 ol.o4 31 12 o7 9 luni

•>

•\produ Elena 2359

23502191 3I2I-)

B-dul 1 Dec. 1918    2

bl .1 6f\se A,ap 1 S

BD

627694

1 »»54 1

12 11 2oo3

permanent

II ol.o4 - 3112 *o7

9 Juni

3

Bolat Niirisan

2460851 1 31224

So J'npoloi’ 4

GT

1255

25 o2 2oo8

II ol o4 - 31 12 T.»7

; i.,5

bl 1 lb.sc .A ap 19

510693

23 o2 2ou7

9 luni

•1

Borcan himita

239O508I3I2I6

Sii Arcului 5

BT

IS2S

permanenl

I ol o4 36S .

1^2

bl l’8>c A ap 15

175116

1 o.o3 2oo5

9 Ioni

5

Cura io Ia

14OO723I3122I

Su Viilor - 5

BK

8883

pei mânem

I ol ol - 31.12 o7

Ni colac    2683

643427

21 Io2oo4

9 luni

0

( azacu Ana Mibaela 2422

247O5D5I31226

Al.Z.memei 4 bJ.Ul .sc.B.ap >9

GK

089655

7oob

o3 | | 2006

o5.1 1 2oo7

11 ol o4 - 3 1 Io o7

7 luni

-i

z

< ’mean Biciui 2718

2530603131252

Soli ('aiagiale 14 bl l|,sv A.ap 6

KT

542826

Io7o

16 o2.2oo7

1 8 o2 2oo8

II nl o 1 MI2 o 7

9 luni

s

(’uțu I udorel

127 >

1S1OS27134258

B-dul IDec 1918    27

bl L3o sc A.ap 1 3

KT

111211

8353

oS. 1 o 2oo4

permanenl

1 ol o4 - 31.12 o 7

9 luni

9

Diacon eseu

1 leonora 26$9

2450910131226

StrNehoiu 32.

KT

272963

7954

27 o9.2oo l

permanent

11 ol o4 -31 12 o7

9 luni

H)

Dorobanții

Mai in 592

1521018131226

Sn 1 burii JuG bl (58.sc. A.ap 12

KT

574329

l.H

19„2 2oo7

19 u2 2oo8

11 oloi 31 12 o7

9 luni

1 1

Pragul Ion

141

14103181312'!

Su Suceava 4 bl 5B.se D.ap 11 o

BK

064838

5461

24 <»f, 2on4

pei mânem

1 ol o4 - 31 12 o7

9 luni

r

Iciu-Uan.iiii Mari eu    578

2-:x.i4Hll 'J2’A

41 L.otus >. bl l3A.ap.47

j î

h'rimiv Va lenea 2OS4

22;si22hHI2m

Su ( p, D Eugenia Iipup 5

14

Mihailescu

N'.'.iie.i

i>s 1 513-41

Si: \ i irunleami 11 bl A, se A .ap. 2

is

Ml^iUII

i iltiulten    ' ;

258.)-J10l5l27j

Sr.i Olteniei 9

Neebil.i

2350013131228

Sir.Uriirn 77

(li enighiia 2281

bl \ ••A.sc ( ap 37

i’

Pm.iîi k>34

24 71 (>()J 131279

Al.Znieuiei -12

\k    la

1    ■ . B | 39

: $

Revuielu ( ’ovuel 1SH2

iniHl ;

StiJ.C Brâlianu 24$

JO

Sima Ghcoiglie ..12

13792001 31246

StrSowja 94 bl 74sse.C ap >6

l emvuselu

2410216151240

Al 1iAp<Slbg l S.

Elena    26b

bl 1-2 se B.ap 3S

;i

Vasdc Mai ia

2450524131332

Sli Badea ( iitaii - 1 1 bl K5,sc A ap 1 o

•? ■*

Yihnu 2o44 \ le <a-1.1111 A Im

1^0903434222

Su Badea Civțau 16 bl B< ■ < \ ap 1

BJ'

174007

5755

O' O 7 2oo4

permanent

1    <»l i> J    'I|2

9 luni

\

60667$

15 O?.2oo5

pernianem

II

o.l.ol    '1J2 o?

9 luni

BD

6 ' 61 5-1

8225

o 5 Io 2oo4

permanent

1 ol o4 - 31 12 o 7

9 Juni

KT

Ir'60J4

5 o 15

0S.08 2oo6

permanent

1 ol.o4 31 12 o7

9 luni

1 >K

871369

2673

o4 o4 2oo6

permant'hf

1 ol o4 - 3| |2 o7

9 luni

X. A C £

695o

I6.o8.2oo4

permanent

11

ol.ol 51.12 o 7

9 luni

KT

117559

5889

oS 06 2006

pei mânem

1 ol o4 31 12 o7

9 luni

0S

277950

6o9

21 ol 2oo5

pcrnianeni

II

ol o4 - 3J 12 p7

9 luni

KT

012650

5416

23 06 2oo4

permanent

l

61 o4 -31 12 o7

9 luni

DB

793

oO.oS.2oo4

pe? mânem

1 o! o4 -31 12 o 7

9 luni

Kl

3|S:xo.

6157

29 pO 2oo6

ol lo 2<m ?

11

ol .o l 3o.o9 o7

6 luni