Hotărârea nr. 181/2007

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI, MODIFICATA SI COMPLETATA ULTERIOR

                         

         ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

    CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 464/2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI, MODIFICATA SI COMPLETATA ULTERIOR

 

 

 

 

 

 

          ART.1 Se completeaza art.11 pct(1) din Regulamentul privind organizarea si executarea transporturilor de persoane/ bunuri in regim de taxi pe raza Municipiului Constanta, cu un nou alineat, care va avea urmatorul continut:

„Pentru vizarea autorizatiei taxi, taximetristul independent sau operatorul de transport in regim de taxi trebuie sa prezinte urmatoarele documente valabile:

-                             licenta de transport  / de taxi eliberata de Agentia Judeteana Constanta a Autoritatii Rutiere Romane;

-                             licenta de executie pe vehicul;

-                             asigurarea pasagerilor  si bagajelor;

-                             contractul de deservire cu un dispecer taxi;

-                             dovada platii taxei de viza”.

ART.2 Se modifica art.17 din Regulamentul privind organizarea si executarea transporturilor de persoane/ bunuri in regim de taxi pe raza Municipiului Constanta, care va avea urmatorul continut:

„Se stabileste valoarea tarifelor aplicate in transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi astfel:

-                             tariful  pe distanta pentru transportul de persoane: min 1,48 lei/km – max 3,50 lei/km

-                             tariful  pe distanta pentru transportul de bunuri : min 5,00 lei/km – max 7,50lei/km

-                             tariful pe timp de stationare lei/ora va fi de 10 ori tariful lei/km

-                             tariful de pornire va fi egal cu valoarea in lei a unui km

-                             tariful de noapte va fi cu 25% mai mare decat tariful de zi.

In cazul traficului interurban tariful pe distanta este cu 80% mai mare, in cazul in care clientul nu utilizeaza taxiul pe parcursul de intoarcere.

Pe portiera vor fi inscriptionate tarifele astfel:

- pentru tariful minim : culoarea verde

- pentru tarife cuprinse intre 1,49 lei/km si 2,50 lei/km pentru transportul de persoane, si intre 5.01 lei/km si 6,50 lei/km, pentru transportul de bunuri  : culoarea portocaliu

- pentru tarifele cuprinse intre 2,51 lei/km si 3,50 lei km pentru transportul de persoane, si intre 6,51 lei/km si 7,50 lei/km, pentru transportul de bunuri    : culoarea rosie.

Caracterele cu care vor fi inscrise tarifele pe portiera vor fi de min.2,5 cm, pe fundal galben.

ART.3 Se modifica art.18 lit.a, alin.1 care va avea urmatorul continut:

„- asteptarea clientilor de catre un autovehicul taxi in afara locurilor de asteptare si peste limita locurilor aprobate si libere”

ART.4 Se completeaza art.18 lit.b, cu un nou alineat, care va avea urmatorul continut:

„-  lipsa inscriptionarilor exterioare ale autovehiculelor referitoare la tarifele stabilite, sau lipsa indicatorului marcat cu numarul autorizatiei”.

          ART.5  Se completeaza Anexa 5 cu urmatorul alineat:

„Indicatoarele marcate montate pe portierele din spate ale autovehiculelor, care vor contine urmatoarele insemne: sigla Primariei Municipiului Constanta, numarul de autorizatie taxi si perioada de valabilitate a acesteia, numarul de inmatriculare al autovehiculului, vor fi confectionate din placute metalice sau din plastic;  numarul de autorizatie si numarul de inmatriculare al masinii vor fi scoase in relief.

Confectionarea, montarea sau demontarea indicatorului  taxi marcat va fi facuta, conform  modelului care face parte integranta din prezenta anexa, prin  aplicarea unei benzi dublu adezive de catre  persoana autorizata de Primaria Municipiului Constanta.”

ART.6 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Relatii Internationale si Organizare Evenimente, Directiei Corp Control si Politiei Municipiului Constanta in vederea aducerii la indeplinire, Camerei Taximetristilor din Judetul Constanta, Asociatiei Operatorilor de Transport in Regim de Taxi, a Operatorilor Dispeceri si Taximetristilor Independenti Filiala Constanta, in mass-media locala, precum si Prefecturii Judetului Constanta spre stiinta.

 

02-27-07


12:19


->8189 ECM


Page 04ROMANIA

Județul Constanta

primăria Municipiului constanta

Direcția relații Internaționale si Organizare Eveniment»


serviciul Transport local si Organizare evenimente

nr. 3    /2^ .ol, 2007-


APROB MARREFERAT

De necesitate si oportunitate privind publicarea anunțului referitor la modificarea si completarea HCLM 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi, modificata si completata ulterior

Conform prevederilor art.27, lit.a din Ordinul 275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere, coroborate cu dispozițiile HCLM 336/2003 referitoare la aplicarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, rugam aprobați aducerea la cunoștința publica, pe site-ul primăriei, a proiectului de hotarare privind modificarea si completarea HCLM 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi, modificata si completata ulterior.

Totodată va propun sa aprobați apariția, pe o perioada dc 5 zile, consecutive, a anunțului

pe

Anexam