Hotărârea nr. 15/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

 

                   ROMÂNIA

  JUDEŢUL CONSTANTA     MUNICIPIUL CONSTANTA

   CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE

GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR.

448/2006 PRIVIND PROTECŢIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR

PERSOANELOR CU HANDICAP

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data
de 30.01.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 5040/17.01.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locala, adresa nr. 5738/18.01.2007 a Serviciului Financiar - Buget, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 - administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

In conformitate cu prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport in comun;

Analizând Convenţia nr.94290/24.07.2003 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.38 alin 2 lit."d", alin 6 lit "a" pct. 2 si art 120 alin. 1 , lit "b" din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.

ART.2 - Abonamentele eliberate pe mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01 ianuarie 2007 pana la data de 30 iunie 2007, conform anexelor nr. 1 , nr. 2 si nr. 3, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala si cu data de 01 februarie 2007 pana la data de 31 iulie 2007, conform anexelor nr. 4 , nr. 5 si nr. 6, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala.


ART.3 —  Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale .

ART.4 — Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala , Direcţiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 25 CONSILIERI DIN   27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.15/30.01.2007

 


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

BIROUL RESURSE UMANE

NR 5040/17.01.2007

 

      APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV                          D.A.P.L

 

REFERAT

 

Având în vedere prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit. "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun si a adresei nr. 5738/18.01.2006 a Serviciului Financiar - Buget prin care se comunica faptul ca exista fonduri necesare pentru acordarea abonamentelor pe toate liniile de transport in comun , propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistenţii personali angajaţi ai instituţiei.

Abonamentele eliberate de către Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru mijloacele de transport in comun, vor fi valabile după cu urmează:

-    01.ianuarie 2007 pana la data de 30 iunie 2007, conform anexei nr. 1 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 2 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 3 privind persoanele cu handicap vizual - nevazatori, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

-    01. februarie 2007 pana la data de 31 iulie 2007, conform anexei nr. 4 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 5 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 6 privind persoanele cu handicap vizual - nevazatori, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

 

SEF BIROU RESURSE  UMANE,
POPESCU GABRIELA

ANEXA NR.--- H.C.L.M. NR.

TABEL NOMINAL CU ASISTENȚII PERSONALI CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM ORDINULUI NR. 609/2003

IANUARIE - IUNIE 2007

NR.

CR

T

NUME SI PRENUME

ACT

IDENTITATE

DOMICILIU

CERTIFICAT

EXP.

MEDICALA / VALABILITATE

LINIE

TRAS

EU

VALABILITATEA

ABONAMENTULUI

1

ALEXE FLORJCA

BT.657792

AL.NALBEI NR. 15,BL.L109,

AP.80

4929/06.07.2006

06.07.2007

100,

01.01.- 30.06..2007

6 LUNI

2

ALDEA

CONSTANTINA

BN.868763

STR.SURETULUI NR.27A

286/13.01.2003

PERMANENT

44,40

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

3

ALEXANDRESCU

PETRA

DE.468331

STR.TOPOLOG NR.6,BL.E3,

AP. 125

713/20.01.2003

PERMANENT

40,48

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

4

ABDULA ERGIAN

KT. 136760

STR.SOVEJA NR.85,BL.DR.29, AP.29

11049/04.12.2003

PERMANENT

43,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

5

ADAM ZENOVIA

KT.523170

STR.DUMBRAVA ROȘIE NR. 13

5296/27.05.2003

PERMANENT

42,

OLOI.-30.06.2007

6 LUNI

6

ADAMITA MARIEA

KT.024240

STR. UNIRII NR.114,BL.U3,

AP.31

223/10.01.2003

PERMANENT

40,

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

7

AGANENC1 AURICA

KT.051711

STR.ION SLAVICI NR.29

8744/04.09.2003

PERMANENT

2,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

8

ALBULET OTILIA

KT.251718

BD.TOMIS NR.326,BL.N2,

AP.3

8147/04.10.2004

PERMANENT

43,

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

9

ALEXANDRU LUCIA

KT.235239

STR. ARCULUI NR.5.BL.F8,

AP.54

6905/30.06.2003

PERMANENT

51,

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

10

ALEXANDRU

RODICA

KT.228600

STR.PROGRESULUI NR.6,BL.G8 AP.41

1663/05.02.2003

PERMANENT

5,100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

11

ALINORIE2DAN

KT.361277

STR.IZVORNR.15

4378/16.03.2006

16.03.2007

100,

01.01.-30.03.2007

3 LUNI

12

ANDONE MIOARA

KT.387982

BD.FERDINAND NR.118, BL.MTTC, AP.32

4616/18.05.2006 18.05.2007

43,

01.01.-31.05.2007

5 LUNI

13

ANDREI CRISTINA

GX.410818

BD.MAMAIA NR.68,BL.BI4,

AP.56

4757/14.06.2006

14.06.2007

40,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

14

ANDREI MIRELA PAULA

KT.420577

STR.ARHIEPISCOPIEI NR.21

5698/07.12.2006

07.12.2007

2,42

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

15

ANDREI LIVIU

KT.238174

STR.DORULUI NR.72A

1128/25.02.2004

PERMANENT

44,

100C

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

16

ANDREI

PARASCHIVA

KT.499537

STR.ARCULUI NR.4,BL.A7,

AP.10

379/11.01.2003

PERMANENT

5

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

17

ANGHEL FLORICA

KT.265646

STR,I.L.CARAGIALE NR.2a,

BL.Ll 12,AP.301

5514/25.10.2006

25.10.2007

51

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

18

ANGHEL MARIA

DA.907541

STR.ELIBERARIINR.il,

BL.IV37,AP.29

11616/07.01.2004 PERMANENT

51

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

19

APOSTOLEANU

ELENA

GT.162113

AL.BRINDUSELOR NR.2,BL.L9 AP.69

7914/21.09.2004

PERMANENT

43,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

20

ARCALEANU

ELENA

KT.098021

STR.UNIRII NR.71 ,BL.C2,AP.2O8

5178/17.08.2006

17.08.2007

5,40

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

21

ARGHIR LENUTA

KT.078064

STR.BABA NOVAC NR.70B

3080/25.03.2003

PERMANENT

44

01.01.- 30.06.2007    ,

6 LUNI

22

ARMASESCU

MARIA

DG.870484

BD.l MAI NR.60,BL.I5,AP.3

1264/29.01.2003

PERMANENT

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

23

ARSENE GEORGETA

KT.134917

STR.DRAGOSLAVELOR NR.23

2161/12.02.2003

PERMANENT

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

24

ASAN FATMEGHIUL

KT.338994

STR. ATELIERELOR NR. 16

5267/31.08.2006

31.08.2007

40,

100

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

25

ASAN SEVER

KT.552459

STR.SOVEJ A NR. 106,BL.40B

AP.3

2148/27.02.2003

PERMANENT

43,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

26

ASAVOAEI

DANIELA

KT..224080

STR.ELIBERĂRII NR.29, BL.AE1,AP.19

4629/18.05.2006

18.05.2007

51,

102

01.01.- 31.05.2007

5 LUNI

27

ASCIU VASILICA

GV.787462

BD.TOMIS NR.291,BL,TI4,

AP. 81

5114/09.06.2004

PERMANENT

5,42

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

28

BABOTA ELENA

DG.436418

BD.TOMIS NR.236,BL.TD16, AP.37

4601/04.05.2006

04.05.2007

43

01.01.- 30.04.2007

4 LUNI

29

BACAIN MARJA

GT.880907

STR.THEODOR SPERANTIA NR.27

1353/03.02.2003

PERMANENT

5,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

30

BACANU ELENA

KT.175168

AL.BERZEI NR.2,BL.S,AP.86

4527/13.04.2006

13.04.2007

51,

102

01.01.- 30.04.2007

4 LUNI

31

BACIU SILVIA

DE.740260

STR.B.ST.DELAVRANCEA NR.3

12070/21.01.2004

PERMANENT

42,51

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

32

BADARA RODICA

KT.058315

STR.SMIRDAN NR.6

6258/16.09.2005

PERMANENT

40,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

33

BADEA FLORICA

KT.013526

STR.VENIAMIN COSTACHE NR.32

5210/17.08.2006

17.08.2007

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

34

BADINCA

ANTOANETA

KT.385523

STR.PRL.LILIACULUI NR.3 BL.G3,AP.ll

4147/02.02.2006

02.02.2007

5,43

01.01.- 31.01.2007

1 LUNA

35

BAIDA IOANA

BU. 174481

STR.TH.SPERANȚEI NR.114

2473/05.04.2005

PERMANENT

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

36

BALASA

ELEONORA

DB.914803

STR.LAPUSNEANU NR.90-92 BL.LE37,AP.4

2982/26.04.2005

PERMANENT

43,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

37

BALTATU REBECA

KT.002661

STR.SECERISULU1 NR.2A

6374/11.10.2006

PERMANENT

100

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

38

BALAN SILVIA CECILIA

KT.221890

BD.TOMIS NR.97,BL.S1,AP.32

5737/12.09.2006

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

39

BAICU IOANA

KT.276803

STR.ELIBERAR1I NR.1,BL.F3, AP.12

9485/01.10.2003

PERMANENT

51

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

40

BAIARAM SAVIE

KT.558271

AL.FRAG1LOR NR.5,BL.R3

AP.3

4713/31.05.2006

31.05.2007

42,43

01.01.- 31.05.2007

5 LUNI

41

BANUMARIA

KT.388589

STR.MIRCEA NR.148A

BL.MD9A AP.31

3261/06.03.2003

PERMANENT

42,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

42

BARA ELENA

BZ.648227

BD.TOMIS NR.342,BL.C3

AP.57

1622/05.02.2003

PERMANENT

43,

40C

01.01.-01.06.2007

6 LUNI

43

BARBU MILICA

KT. 124550

STR.STEAGULUINR.14

3768/31.05.2006

PERMANENT

44

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

44

BASCHINOS ION

KT.472442

STR.HERACLEEA NR.6,BL.Z2 AP.38

7013/07.07.2003

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

1 45

BATIN MIRCEA

KT. 185272

STR.CURCUBEULUI NR.20, BL.FC28.AP.7

11532/05.01.2004

PERMANENT

2

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

46

BELOIU CERASELA MIRELA

KT.551514

STR.ENACHITA VACARESCU NR.42

6338/10.10.2006

PERMANENT

48

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

1 47

BELOSINSCHI

IOANA

KT.274527

STR.SALCIILOR NR. 17-19,

BL.7A AP.5

2168/12.02.2003

PERMANENT

5,

OLOI.-30.06.2007

6 LUNI

48

BOBEANU

SERBANA

KT.045071

STR.RĂSĂRITULUI NR.2

4031/27.03.2003

PERMANENT

43,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

49

BOBOC ANA

KT.093391

AL.NUFĂRULUI NR.4,BL. 13B

AP.18

4067/12.01.2006

12.01.2007

42,

100

01.01.-31.01.2007

1 LUNA

50

BOICU MARJA

PS.0000945

STR.AUREL VLAICU NR.39, BL.PC2,AP.50

878/21.01.2003

PERMANENT

100,

101

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

51

BONTEA FLOAREA

BC.855180

SOS.MANGALIEI NR.65, BL.SM5AP.43

9460/30.09.2003

PERMANENT

101,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

52

BORCAN GABRIELA

BT.657950

BD.MAMAIA NR.8l,BL.LS4,

AP.13

1015/23.02.2004

PERMANENT

40,42

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

53

BOUNRGRU

CECILIA

GV.788006

STR.PRL.LILIACULUI NR.4,

BL.CI.AP.10

4386/16.03.2006

16.03.2007

100,

101

01.01.-31.03.2007

3 LUNI

54

BOZDOG MARJA

KT.181378

STR.DEZROBIRII NR.157, BL.ID1CAP.9

5440/10.08.2005

PERMANENT

48,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

55

BOZU TUDORA

KT.325986

AL.CAMEL1EI NR.2,BL.LE51

AP. 14

8275/07.10.2004

PERMANENT

40

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

56

BRAȚE ANETA

DA.032042

AL.MĂRGĂRITARELOR NR. 1, BL.15BAP.43

756/20.01.2003

PERMANENT

100

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

57

BREBU TUDORITA

KT-316444

STR.GROZESTI NR.1B,BL.E1

AP. 34

4299/13.05.2004

PERMANENT

40,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

58

BREHAIOANA

KT.378283

AL.HORTENS1EI NR.16,BL.X2 AP.33

2968/17.04.2006

17.04.2007

42,43

01.01.- 30.04.2007

4 LUNI

59

BREHO1

CONSTANTA

BT.655736

STR.CISMELEI NR. 16,BL.B3 AP.25

247/04.02.2004

PERMANENT

43,

100

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

60

BRINZA ȘTEFANA

KT.319967

AL.HORTENSIEI NR.18,BL.C5, AP.8

4955/02.08.2006

PERMANENT

43

01.01. -30.06.2007

6 LUNI

61

BRUNITCHI

VICTORIA

KT.288625

STR.BADEA CIRTAN NR.11,

Bl K5AP.23

3844/17.04.2003

PERMANENT

43C,

102

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

62

BUDUR MARJA

KT.337037

STR.BRADULUI NR. 1,BL.E

AP.18

2455/03.03.2003

PERMANENT

5,48

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

63

BULGARU EUGENIA

KT.290681

STR.CRINULUI NR.112

7433/03.09.2004

PERMANENT

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

64

BUNDACHE

MARIOARA

GR.976371

BD.TOMIS NR.279,BL.T7,AP.15

2009/10.02.2003

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

65

BURLACUANETA

KT.469937

STR.CPT.D.EUGENIU NR.26, BL.LB,AP.25

6264/21.07.2004

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

66

BURICEA MINA

KT.562602

STR.TULCEA NR.12,BL.TL2,

AP.28

5148/10.06.2004

PERMANENT

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

67

BUTNARASU

FLORICA

KT. 078733

STR.PALAS,NR6,BL.A,AP.31

5486/19.10.2006

19.04.2007

48

01.01.- 30.04.2006

4 LUNI

68

BUTNARU COMNA

KT.540377

STR.MEDEEA NR.7

6080/15.12.2005

16.04.2007

102

01.01.- 30.04.2007

4 LUNI

69

BUZOIANU ELENA

KT.330115

STR.PESCARILOR NR. 1, BL.PA8,AP.63

8221/06.10.2004

PERMANENT

40C

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

70

CALIL SULTAN

KT.318240

AL.GAROFITEI NR.3,BL.L79B AP.40

1279/16.02.2006

PERMANENT

43,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

71

CALIMAN ANGELA

KT. 3 64608

AL.LIREI NE.8,BL.FC24,

AP.25

334/13.01.2003

PERMANENT

2

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

72

CARBUNAREA GHE.

BE.883130

STR.DIONTSIE CEL MIC NR.65, BL.68A, AP. 12

491/11.02.2004

PERMANENT

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

73

CARIGA RODICA CRISTINA

KT.097402

STR.OLEG DANOVSCHI NR.4

4109/22.04.2003

PERMANENT

40,43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

74

CAZACU POPESCU RAMONA

HC. 054513

BD.TOMIS NR.14 9,BL.A2,

AP.37

4754/14.06.2006

14.06.2007

43

01.01.-30.06.2006

6 LUNI

75

CHELBA VOICA

KT.428320

STR.SG.SCARLAT DRAGAN

NR.2

9009/21.10.2004 PERMANENT

5,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

76

CHIRITA FLOAREA

KT.364569

AL.HORTENSIEI NR.1A,

BL.ME1 A,AP.41

2068/.03.03.2004 PERMANENT

42

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

77

CHIRITA ZIZI-LUCIA

KT.l 11865

STRTH.D.SPERANTIA NR. 115

4462/29.03.2006

29.03.2007

Czi

O M

O

01.01.- 31.03.2007

3 LUNI

78

CHIVU IOANA

KT.464387

STR.INTR.CIMPINEI NR.19

879/21.01.2003

PERMANENT

101

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

79


CHIREA ADRIANA


PC. 153673


80


CHIRIACU AURELIA


BE.368517


STR.PALAS NR, 12,BL.Dl

AP. 59_

STR.MARASESTI NR.5


5864/19.09.2006    42,43

PERMANENT __

5368/08.08.2005    43

PERMANENT


81


CHIRITESCU ELENA


GT.879854


82


CHIRU TUDOR


DH.918549


83


CIAFCU MIRELA


KT.331899


84


CIOBANU DUMITRA


KT.030308


85


CIOBOTARU ELENA


KT.2699I5


86


CIOC EMILIA


BR.658414


AL.CAPIDAVA NR. 1,BL.V2, AP.3_

AL.HORTENSIEI NR.7,BL.G3, AP. 15_

STR.ARCASULUI NR.7, BL.FA10,AP.28_

STR.SOVEJA NR.86,BL.FT7, AP.57_

AL.HORTENSIEI NR.13, BL.ME1B AP-12_

STR.CUMPENEI NR.15


1347/17.02.2003

PERMANENT

5175/28.05.2003

PERMANENT


9685/08.10.2003

PERMANENT


87


CIOPLEA DOMNICA


KT.074581


88


CIURIA VASILICA EMILIA


KT.321721


89


CIUTAC LUCIAN


BK.653048


90


CLUCI VIOLETA


KT.454044


STR.GH.MARINESCU NR.46, BL.N4C,AP.8__

AL.HERACLEEA NR.4, BL. S2, AP. 14__

STR.N.GRINDEANU NR.51, BL.ELAP.26_

STR.FRUNZELOR NR.85


91


92


93


94


COJOCARU ADINA : KT.158470


COJOCARU ELENA

COMAN-

CONSTANTA


COMAN PETRICA


KT.264248


KT.014982


KT.427076


STR.COSTACHE STAMATI NR.27_

STR.MIHAI VITEAZU NR. L BL.FLAP.22_    _

STR.CIȘMELEI NR. 1 ,BL. 1D

AP.66    _

BD.TOMIS NR.227,BL.TS13A

AP.5    _

STR.PETRE ISPIRESCU NR.28
43

45,

100


2,44


2169/12.02.2003    43

PERMANENT__

5859/08.07.2004    42,43


PERMANI NT

5820/15.09.2006

15.03.2007

1011/23.OL2003

PERMANENT

6623/23.10.2006

23.10.2007

7728/06.12.2006

06.12.2007


4766/14.06.2006

14.06.2007


46/06.01.2005

PERMANENT

1193/25.01.2003

PERMANENT

9434/01.10.2003

PERMANENT

3100/21.03.2004

PERMANENT

2622/17.03.2004

PERMANENT


102

101


43


5,100


44,4042,43


40,43

48


01.01.- 30.06.2007 _6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

01.01.-30.06.2007 6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

OLOI.- 30.06.2007 6 LUNI

01.01.- 31.03.2007 3 LUNI

01.01.- 30.06.2007 _6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 6 LUNA

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

Ol.OL- 30.06.2007 6 LUNI


Ol.OL- 30.06.2007 6 LUNI

Ol.OL- 30.06.2007 6 LUNI

Ol.OL-30.06.2007 6 LUNI

01.01.-30.06.2007 _6 LUNI

Ol.OL- 30.06.2007 6 LUNI


96

CORBAN MIHAELA

KT.203111

STR.SG.N.GRINDEANU NR.68, BL.E8,AP.12

5540/02.11.2006

02.11.2007

5

01.01.- 30.06..2007

6 LUNI

97

CORCEANU ALEX.

KT. 123505

BD,LAPUSNEANU NR. 106, BL.L1,AP.141

593/17.01.2003

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

98

COSOR VASILICA

KT.079120

STR.AUREL VLAICU NR.90, BL.AV27,AP.46

5752/23.08.2005

PERMANENT

101

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

99

COSOREANU OANA

KT.227096

STR.ARCULUINR.18,BL.C5,

AP.6

343/09.02.2004

PERMANENT

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

100

COTELEA

MARIOARA

KT. 160460

STR.PROGRESULUI NR.8, BL.G7,AP.42

1725/06.02.2003

PERMANENT

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

101

COVACIU ELENA

KT.258048

STR.UNIRII NR.l 12,BL.U2

AP.8

7088/02.07.2003

PERMANENT

RoT

102

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

102

103

CRĂCIUN

CORALIEA SIDONIA

KT. 120864

AL.NALBEI NR.2,BL.L107.

AP.36

5211/17.08.2006

17.08.2007

100C

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

CRĂCIUN GEORGE

BN.869237

STR.G-RAL MANUNR.50

11159/10.12.2003

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

104

CRIHAN LUCIA

RX.338778

STR.CRISANEI NR.65* BL.K

AP.18

4909/29.05.2003

PERMANENT

M3

OLOI.- 30.06.2007

6 LUNI

105

CRISTEA ELENA

BR,.664685

STR.DACIEI NR.37

8025/30.07.2003

PERMANENT

43

01.01.-30.06.2006

6 LUNI

106

CRISTIAN GHE.

HC.081144

STR.SOVEIA NR.108,BL.38a

AP.16

5226/21.08.2006

21.08.2007

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

107

CRIVINEANU

NICOLETA

KT.459589

STR.ARCULUI

NR.5,BL.F8,AP.43

4286/02.03.2006

02.03.2007

5,101

01.01.- 28.02.2007

2 LUNI

108

109

CUCIUREANU

CORNELIA

KT.315837

STR.TH.SPERANTIA NR.38-40 BL.18B AP.14

4357/10.03.2006

10.03.2007

5,101

01.01.- 30.03.2007

3 LUNI

CURCA MARIANA

DE.733466

STR.ION URSU NR.50,BL.IlA

AP. 15

1034/08.02.2006

08.02.2007

101

01.01.- 31.01.2007

1 LUNA

110

CUSU MARIANA

KT.495286

STR.MIRCEA NR. 118,BL.LD 1 AP.28

9341/10.09.2003

PERMANENT

42,

101

01.0L- 30.06.2007

6 LUNI

111

CUTOV EMILIA

KT.096461

STR MEȘTERUL MANOLE NR.35B

3076/03.04.2003

PERMANENT

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

112

DALAMITRA

HRISTU

KT.365057

STR.DEZROBIRII NR. 153, BL.ID3,AP,38

883/21.01.2003

PERMANENT

51,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

i

L

130

DUM1TRACHE

NICOLETA

KT.562915

STRPROF.IOAN

CANTACUZINO NR.3

8142/12.08.2003

PERMANENT

40,42

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

131

DUMITRESCU

FLOAREA

DH.313758

..

STRCPT.D.EUGENIU NR.26, BL.LB,AP.14

940/22.01.2003

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

132

ENGI ANGELA

KT.293375

BD.FERDINAND NR.69,

BL,ARI,AP.3

3955/12.06.2006

PERMANENT

2

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

133

EREMIA STAN

KT.365950

BD.MAMAIA NR.60,BL.LD4B AP.6

747/28.01.2003

PERMANENT

40

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

134

FARCAS TEODORA

BG.631248

BD.TOMIS NR. 147,BL.A3,

AP.45

3686/29.05.2006

29.05.2007

43

01.01.- 31.05.2007

5 LUNI

135

FLOREA STANUTA

KT.484855

STR.CURCUBEULUI NR.16, BL.FC30,AP.23

4426/28.06.2005

PERMANENT

2

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

136

FRANGU FLOAREA

KT.392292

AL.ALBATROSULUI NR.9a, SC.B,AP.17

5865/19.09.2006

19.09.2007

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

137

FRATESCU ALEX.

GV.780465

STR.ELEBERAR1I NR20,

BL.IVI 8,AP.9

8050/30.09.2004

PERMANENT

51,48

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

138

FUDULI ZOITA

KT. 116478

STR.LAPUSNEANU NR. 193,

BL.18,AP.7

2546/03.03.2003

PERMANENT

43,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

139

FULEA NECULAE

BE.884398

BD.LAPUSNEANU NR. 171,

BL.S3,AP.29

8156/28.07.2003

PERMANENT

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

140

GAMAN STELA

KT.533222

AL.VIOLETELOR NR.7,BL.L13 AP.35

1768/07.02.2003

PERMANENT

44

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

141

GAROFIL ZOITA

KT. 142646

BD.MAMAIA NR.81,BL.LS4

AP. 15

9605/17.11.2004

PERMANENT

40,42

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

142

GEORGESCU

ECATERINA

KT.466374

STR.MIRCEA NR.148A

BL.MD9A AP. 14

2382/17.02.2003

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

143

GHEORGHE

AURORA

KT.474194

STR.GH.ASACHI NR.l

6979/17.08.2004

PERMANENT

48

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

144

GHEORGHE

DORINA

KT.291583

STR.SOVEIA NR.67,BL.45,

APA

7610/09.09.2004

PERMANENT

43,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

145

GHEORGHE ELENA

DE.726165

STR.ORHIDEELOR NR.2 BL.D4,AP.23

2092/03.03.2004

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

146

GHEORGHE FINITA

KT. 186125

STR.MOTILORNR.88

2579/11.03.2003

PERMANENT

5,48

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

147

GHEORGHE

SILVIEA

KT.515922

AL.EGRETEI NR.16,BL.AV25 AP.30

5389/22.06.2004

PERMANENT

101,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

148

GHEORGHISOR

ROZA

KT.592009

BD.l DEC1918,BL.L53A,AP.41

5393/21.09.2006

21.09.2007

44,

100

01.0L- 30.06.2007

6 LINI

149

GHERASIM OTILIA MARIANA

KT.345307

STR.MER1SOR NR.6

3857/03.05.2004

PERMANENT

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

; 150

GHINEA IOANA

KT.151463

STR.ALBA IULIA NR.22

11530/05.01.2004

PERMANENT

48

01.OL-30.06.2007

6 LUNI

151

GRADINARU DIONA

KT.081290

BD.TOMIS NR.255,BL.T2

AP .39

12658/28.01.2004

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

152

GRIGOROV

DELIOARA

KT.407453

AL.ZMEUREI NR.6, BL. V,

AP.20

2642/17.03.2003

PERMANENT

43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

153

GUCIANU MIREEA

KT.497896

STR.PETRU RARES NR.7

1198/13.02.2006 13.02.2007

48

01.01.-28.02.2007

2 LUNI

154

GUGU GABRIELA

BZ.631434

AL.ARGES NR. 1 ,BL:V3,AP.49

7238/04.07.2003

PERMANENT

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

155

GURGULESCU

LENUTA

DH.929100

STR.ST.CEL.MARE NR.42, BL.M14,AP.41

4788/19.07.2005

PERMANENT

43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

156

GUZU GABRIELA

XR.091228

SOS.MANGALIEI NR.53

5268/31.08.2006

31.08.2007

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

157

HERDA ELENA

KT.023931

STR.VIRFUL CU DOR NR.5, BL.V3AAP.1

5063/08.06.2004

PERMANENT

100,

101

01.01.-30.06.2007    ;

6 LUNI

158

HRISTACLIE

FLORICA

KT.506241

SOS.MANGALIEI NR.65, BL.SM5,AP.7O

5566/16.08.2005

PERMANENT

5,100

01.01-30.06.2007

6 LUNI

159

HODEA TINCA

BD.065054

STR.CPT.D.EUGEN1U NR.5, BL.N,AP.4

6611/04.08.2004

PERMANENT

42

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

160

HA VALE AURICA

KT.038884

STR.C-TIN BRATESCU NR.59

2109/21.03.2005

PERMANENT

51,

100

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

161

IACOB ELENA

DA. 471747

BD.l MAI NR.82A,BL.104,AP.

101

5480/19.10.2006

19.10.2007

101

01.01.- 30.06.2006

6 LUNI

162

IACOB MARCELA

KT.231580

AL.HERACLEEA NR.3,BL.S1

AP. 14

2184/12.02.2003

PERMANENT

42,

100

01.OL- 30.06.2007

6 LUNI

163

IACOB EMILIAN

KT.260989

STR.BADEA CIRTAN NR.21, BL.K10AP.25

2106/11.02.2003

PERMANENT

44,

102

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

164


IACOB ADRIANA ELENA


KT.385494


STR.SOVEJA NR.62,BL.R AP.49


4669/25.05.2006

25.05.2007


165


IACOMI LENUTA


166 , ICHIM STELUTA

T


167 ' IONESCU SORICA


168


IORDAN ION


169


170


IORDACHE GEORGEȚA lOSU RODICA


171


IOVESCU FLORICA


172


ISMAIL GEAVIT


173


ISTRATE VASIL1CA


174


JELEA MARIANA


175


JIGAROV VASILE


176


JITARU

FLORENTINA


177 JOGA STOIANA


178


179


KONCSAG ANETA

LĂPUSTEA

N1CULINA


180


LEOVEANU

CĂTĂLINĂ


KT. 166957


KT.573043


KT.241604


AO.592950


KT.568963


KT.027377


BK.647428


BK.646438


DA.600925


DG.300492


GV.780I20


KT.080746


AH. 154705


AM.422776

KT.597967


SOS.MANGALIEI NR.97, BL.SIC,AP.8


STR.CPT.D.EUGENIU NR.21 BL.X6,AP.62


BD.TOMIS NR.-299,BL.3B,AP.15


STR.PESCARUS NR.60


STR.CURCUBEULUI NR.5 BL.FD9,AP.26


STR.SOVEJA NR.90a, BL.FT6,AP.14


STR. DEZROBIRII NR.149,BL.ID5.AP.49


4725/31.05.2006

31.05.2007


473/14.01.2003

PERMANENT


2074/03.03.2004

PERMANENT


2488/03.03.2003

PERMANENT


514/24.01.2003

PERMANENTSOS.I.C.BRATIANU NR. 186, BL.SR5.AP.74


STR.BUJORULUI NR.2A


STR.BADEA CIRTAN NR.2, BL.BC9,AP.24


BD.MAMAIA NR.270,BL.L5 AP. 14


BD.TOMIS NR.30LBL.4B, AP.8


AL.MĂLINULUI NR.3,BL.B3 AP.46


STR.STEAGULUI NR.15


STR.GH.MARINESCU NR.40A


5,100

5~~


43

43


01.01.- 31.05.2007 5 LUNI


01.01.- 30.06.2007 6 LUNI


01.01.- 30.06.2007 6 LUNI


01.01.- 30.06.2007 6 LUNI


40,    01.01.- 30.06.2007

102    6 LUNI


43,    ' 01.01.- 30.06.2007

102    6 LUNI


4375/16.03.2006 16.03.2007 | 3515/20.03.2003 PERMANENT 5384/21.09.2006 21.09.2007


12096/14.01.2004

PERMANENT


250/10.01.2003

PERMANENT


10332/05.11.2003

PERMANENT


5672/23.11.2006 23.1 1.2007


3321/31.03.2003

PERMANENT


6918/13.08.2004

PERMANENT


3/06.01.2003

PERMANENT


02

51


1 01.01. i"0L01.


31.03.2007 3 LUNI


30.06.2007 6 LUNI


102    [01.01.- 30.06.2007

6 LUNI


5,100


01.0L- 30.06.2007 6 LUNI


44    01.01.- 30.06.2007

6 LUNI


102


=3,

100


43


44,

100


101


01.01.

01.01.


30.06.2007 6 LUNI


30.06.2007 6 LUNI


01.01.- 30.06.2007 6 LUNI


01.01.- 30.06.2007 6 LUNI


01.01.- 30.06.2007 6LUNT

01.01.- 31.03.2007 3 LUNI181

LEOVEANU

NICOLETA

KT.561834

STR.C-TIN BRANCUSI NR.60,

BL.10,AP.16

6961/19.10.2005

PERMANENT

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

182

LEPADATU

MARIANA

KT.088503

STR.ALBINELOR NR.7

1664/05.02.2003

PERMANENT

44

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

183

LESEVSCH1

EUGENIA

KT.557964

STR.PE SCĂRILOR NR.35, BL.FZ14,AP.9O

7451/28.11.2006

28.11.2007

40

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

184

EIMONA MIHAELA

KT.293069

STR. SĂLCIILOR NR.23,BL.7B

AP. 11

2156/04.03.2004

PERMANENT

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

185

LOTREANU RODICA

DG.435184

STR.BABA NOVAC NR.2B,

BL.L119,AP.23

1189/15.02.2005

PERMANENT

44

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

186

LUNGU ELENA

KT. 178374

STR.MARGARETEI NR.36

243/10.01.2003

PERMANENT

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

187

LUNGU SANDA

GX.557159

STR.I.C.BRATIANU NR.253

5590/06.10.2005

11.02.2007

48

01.01.- 28.02.2007

2 LUNI

188

LUPU MARIA

KT.223526

STR.FRUNZELOR BL.F2AP-15

910/03.02.2005

PERMANENT

43,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

189

MÂNU MĂRGĂRIT

DK.865384

AL. CAPIDAVA NR.4, BL XI,

AP, 14

5338/24.08.2006

24.08.2007

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

190

MARACINARU

CARMEN

KT.332580

STR.AUREL VLAICU NR.37, BL..B8,AP.35

4992/20.07.2005

PERMANENT

43,

101

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

191

MARIN IORDANA

GT.519438

STR.AVIATOR MUNTENESCU NR.18

915/22.0J .2003 PERMANENT

40

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

192

MARITANU MARIA

KT.517143

STR.I.C.BRATIANU NR.4J,

BL.13,AP.39

950/07.02.2003

PERMANENT

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

193

MATEI DOINA

BU.171328

STR.ST.CEL MARE NR.25

1048/23.01.2003

PERMANENT

40

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

194

MAZAREANU

VASILE

KT.514641

BD.FERDINAND NR.108,

BL.R4,AP. 17

8124/04.08.2003

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

195

MEDAR DANIELA

KT.330558

STR.UN1RIT NR.47,BL.U3,AP, 1

8159/12.08.2004

PERMANENT

40,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

196

MEMEDULA ZULFIE

BT.655386

STR.CONTRAAMIRAL

NICOLAE NEGRU NR. 16

3755/08.04.2003

PERMANENT

51,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

197

MICU LENUTA

KT.410904

BD,TOMIS NR.30LBL.4B

AP.55

4077/19.01.2003

19.01.2007

43,

102

01.01.- 31.01.2007

1 LUNA

198

MIHALACHE GETA

KT.369277

STR.ARCULUI NR.4,BL. A7

AP.20

3706/27.05.2005

PERMANENT

5

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

199

MIHAI BRAVU MARIEA

DB.9199425

BD.TOMIS NR.336jBL.Bl

AP. 148

5357/21.09.2006

21.09.2007

42,43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

200

MILCOVEANU

LIORETA

KT.533878

STR.NARCISELOR NR. 124

11115/08.12.2003

PERMANENT

43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

201

MINCIU

ALEXANDRINA

BZ.657800

STR.ST.CEL MARE NR.1283 BL.F1,AP.62

5340/07.09.2006

07.03.2007

100

01.01.- 28.02.2007

2 LUNI

202

MINEA ANA

KT.531271

AL.TOPOLOG NR. 12,BL.E5

AP.117

4114/02.02.2006

02.02.2007

43,

101

01.01.- 31.01.2007

1 LUNA

203

MITREA ROZINA

KT.094889

STR.BRIZEI NR.28,BL.FC8,

AP.13

3228/28.03.2003

PERMANENT

2,43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

204

MOCANU DIDINA

KT. 1445 91

SOS.I.C.BRATIANU NR.92, BL.SR73AP.71

7118/09.11.2006

09.11.2007

102,

48

01.01 -30.06 .2007

6 LUNI

205

MOINESCU ELENA

DB.906967

BD.TOMIS NR.320,BL.M4

AP.9

885/21.01.2003

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LIJNI

206

MOROIANU

FLORICA

KT.315318

STR.RODICA NR.22

8500/07.10.2003

PERMANENT

5,43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

207

MOSORA AUREL

GR.616448

STR.TROTUS NR.42

5403/09.08.2003

PERMANENT

48

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

208

MLJHA NASTASLA

KT. 107006

STR.N.BALCESCU NR.5

4311/02.03.2006

02.03.2007

40,43

01.01.-28.02.2007

2 LUNI

209

MUNTEANU ELENA

KT. 152250

AL.CĂPRIOAREI NR.2,BL.17C AP.2

5659/23.11.2006

23.11.2007

42,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

210

MUSTAF NAFIE

BC.291616

STR.PRAHOVEI NR.4

1480/03.02.2003

PERMANENT

43,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

211

NANI DUMITRU

KT.424753

STR.PICTOR TH.AMAN NR. 18

3421/24.03.2003

PERMANENT

101,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

212

NEAGU MIHAELA

KT.000073

STR.GH.MARINESCU NR.48,

BL.110,AP.13

3304/20.03.2003

PERMANENT

100,

101

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

213

NEAGU MARIA

KT.478244

STR.DORULUI NR.85

1158/14.02.2006

PERMANENT

44,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

214

NEAGU ANICA

GB.262992

STR.NICU MANDAI NR.14

2911/25.04.2005

PERMANENT

48,

102

01.01.- 30.06.2007

61 UNT

215

NECULAE

DUMITRA

KT.442041

STR.RECOLTEI NR.I0B

7717/06.12.2006

06.12.2007

3,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

216

NEDEA ELENA

KT.420729

STR.SALCIILOR 17-19

BL.8C,AP.30

750/20.01.2003

PERMANENT

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

217

NENU ECATERINA

BU,348966

BD.FERDINAND NR.89,BL.A3 AP.2

8622/28.08.2003

PERMANENT

40

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

218

NICEA ECATERINA

KT.390326

STR.DEZ ROBIRII NR.141,BL.IV21,AP.9

5014/20.07.2006

20.07.2007

42,

102

01.01.- 31.07.2007

7 LUNI

219

NICOLAU ANA

KT. 142287

STR.MIRCEA NR. 146,BL.F2,

AP. 11

7628/24.07.2003

PERMANENT

42,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

220

NICOLOF EMILIA

KT.232680

BD. 1 MAI NR.105,BL.FD23

AP.2

1393/07.02.2003

PERMANENT

2,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

221

NITA LILIANA

KT028702

STR.CISMELEI NR.3, BL. 8E,

AP. 17

61371/29.09.2006

29.09.2007

43,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

222

NITULESCU MINCU

BE.889628

STR.IZVOR NR.116

3134/13.03.2003 PERMANENT

102

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

223

OANCEA MARIA

KT.166388

STR.TOPOLOG NR.8JBL.E2

AP.61

439/13.01.2003

PERMANENT

48

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

224

OLTEANU

CONSTANTA

GT.519405

STR.BUCURIEINR.18

6656/27.06.2003

PERMANENT

44

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

225

OPREA LUMINIȚA MIRELA

KT.021926

STR.PANDURULUI NR.87

4250/16.02.2006

16.02.2007

5,43

01.01.- 28.02.2007

2 LUNI

226

OPREA ELENA

KT.542572

BD.l MAI NR.68,BL.UM1

AP.24

1763/01.03.2006

PERMANENT

5,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

227

OSMAN AZIZE

KT. 019441

STR.RAZBO1ENI NR.58

1346/03.02.2003

PERMANENT

40

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

228

OSMAN SUCURAN

GX.409876

BD.TOMIS NR.283,BL.T10

AP.35

701/20.01.2003

PERMANENT

42,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

229

OSTASU AURICA

GT.508495

AL.STEJARULUI NR.3,BL.G3 lAP 22

1489/03.02.2003

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

230

PAIZAN ELENA

KT.421908

STR. CUTEZĂTORILOR NR.9, BL.FLAP.21

2540/04.03.2003

PERMANENT

51,

102

01.0L- 30.06.2007

6 LUNI

231

PANA ELENA

KT. 144511

STR.DIONIS1E CEL MIC NR.52 BL.20,AP .20

5182/17.08.2006 17.08.2007

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

232

PANAIT MARIA

KT2I7486

STR. CRIZANTEMELOR NR.4, BL.H2,AP.115

801/21.01.2003

PERMANENT

43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

233

PANTELIE LIDIA

KT.071795

STR.CALAFATULUI NR.98

4452/13.03.2003

PERMANENT

5

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

234

PANTURU CARMEN MIHAELA

KT.137841

SOS.I.C.BRATIANU NR.125 BL.PAV5,AP.16

4141/10.05.2004

PERMANENT

49

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

235

PARASCHIV ALEX.

BE.376342

STR.FILIMON SIRBUNR.122

3318/07.04.2004

PERMANENT

48.

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

f236

PATRAHAU

AURELIA

BD.627326

STR.ORTENSIEI NR. 1 ,BL.E1

AP.13

1.005/23.01.2003 PERMANENT

43

Ol.OL- 30.06.2007

6 LUNI

237

PATRASCU

FLORICA AURELIA

BT. 165006

SOS.MANGALIEI NR. 1,BL J9 AP.24

12481/23.01.2004

PERMANENT

5,40

Ol.OL- 30.06.2007

6 LUNI

238

PAVEL

FLORENTINA

BT.l 70540

STR.DEMOCRATIEI NR.82

80/17.01.2003

PERMANENT

5

Ol.OL- 30.06.2007

6 LUNI

239

PAVEL NICOLETA

DE.740064

STR.HORTENSIEI NR.16, BL.X2,AP.8

12136/15.01.2004

PERMANENT

43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

240

PECETE MIOARA

KT.435741

STR.ARCULUI NR.5,BL.F8

AP.51

1828/10.03.2005

PERMANENT

5

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

241

PETCU IOANA

KT.469165

AL.NALBEI NR.3,BL.L118

AP.42

704/20.01.2003

PERMANENT

44,

100

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

242

PETCU FLORINA

BR.666501

STR.TIMISANA NR.54

1137/30.01.2003

PERMANENT

40

Ol.OL- 30.06.2007

6 LUNI

243

PETRE ANA

HC.081052

BD.TOMIS NR.291 ,BL.T14

AP .27

1377/03.02.2003

PERMANENT

43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

244

PETROVICI LILIANA

KT.243375

STR.CORBULUI NR.18, BL.Ll,AP.l

3184/25.03.2003

PERMANENT

51,

101

Ol.OL- 30.06.2007

6 LUNI

245

PETROI

ARGENTINA

KT. 174815

STR.LG.DUCA NR.81,BL.L43

AP.9

134/07.01.2003

PERMANENT

44

Ol.OL-30.06.2007

6 LUNI

246

PERTOF EVDOCHIA

KT.483786

AL.CĂPRIOAREI NR.2,BL. 17C AP.7

4702/31.05.2006

31.05.2007

43

01.01.- 31.05.2007

5 LUNI

247

PETRESCU DAN

KT. 192274

STR.DR.N.SADOVEANU NR.9

3067/01.04.2004

PERMANENT

44

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

248

PICU ELISABETA

KT. 107688

STR.SOVEJA NR.74\BL.FT12 AP.33

2644/14.03.2003

PERMANENT

42

Ol.OL- 30.06.2007

6 LUNI

249

PINTEA ANA

KT.307068

AL.FRAGILOR NR.11J3L.P2

AP.2

490/11.02.2004

PERMANENT

44

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

250

PIRVAN ELENA

KT.412269

AL.EGRETEI NR.l 1,BL.C\AP.33

5505/19.10.2006

19.10.2007

2,101

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

251

PISTOLEA

MARIANA

KT.357885

STR. PESCARILOR NR. 1A BL.PA7AP-62

4759/14.06.2006

14.06.2007

40

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

252

PIU RADA

KT.363759

SI R.CORBULU1 NR.l,

BL.R, AP.4

1613/04.02.2003

PERMANENT

51

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

253

POGAN OLIMPIU

KT 317874

BD.TOMIS NR.326,BL.N2,

AP. 10

6110/19.07.2004

PERMANENT

43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

254

POPA ELMIE

KT. 153585

STR.MOTILOR NR.46

4613/14.07.2006

PERMANENT

48

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

255

POPA CR1S1INA

KT. 025902

STR.BADEA CIRTAN NR.21 BL.K10AP.38

4677/25.05.2006

25.05.2007

44

01.01.-31.05.2007

5 LUNI

256

POPA MARIA

KT.296246

STR.G-RAL E.GRIGORESCU NR.14A

4661/18.05.2006

18.05.2007

5,100

01.01.- 31.05.2007

5 LUNI

257

POPAZAN ADRIANA

KT.203795

AL.VIITORULUI NR.8,BL.A

AP.99

2522/04.03.2003

PERMANENT

42,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

258

POPESCU ROXANA MARIANA

KT.495295

AL.GAROFITE1 NR.17,BL.L94

AP. 16

11370/17.12.2003

PERMANENT

5

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

259

POPESCU AURELIA

KT.321821

STR.CPT.D.EUGEN1U NR. 1 1 BL.V3AP.61

261/10.01.2003

PERMANENT

43,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

260

POPOVICI ELENA

KT.068057

STR.l DEC. 1918 NR.41, BL.L23AP.57

487/11.02.2004

PERMANENT

100,

101

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

261

POTOACA

GEORGETA

KT.275040

STR.PANDURULUI NR.104

3315/08.05.2006

PERMANENT

5,40

01.01.- 10.06.2007

6 LUNI

262

PREDA MARIANA ȘINA

KT. 184957

STR.CORBULUI NR.18,BL.L1

AP.10

i 522/24.02.2006 PERMANENT

51,49

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

263

PURCAREA MARIA

KT.305579

STR.SUCEAVA NR.2A BL.AS5,AP.l

5416/29.08.2006

29.08.2007

42,43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

264

KABOVEANU

MARIA

KT.083147

STR.I.C.BRATIANU NR.92, BL.SR7AP.26

4307/02.03.2006

02.03.2007

48.

102

01.01.-28.02.2007

2 LUNI

265

RACHITAN

DIONITA

KT.439091

STR.PANDURULUI NR.48-52, BL-6BAP-32

5460/19.10.2006

19.10.2007

5

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

266

RADOI GEORGETA

KT.277078

STR.AUREL VLAICU NR.25,

BL.B4,AP.30

17922/04.12.2002

PERMANENT

43,

101

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

267

RADU ELEONORA

DG.869264

AL.STELUTEINR.7,BL.FD15,

AP.l

185/11.01.2006 PERMANENT

2

OLOI .-30.06.2007

6 LUNI

268

RADU VERON1CA

KT.416112

STR.LAPUSNEANU NR.106, BL.L1,AP.82

182/11.01.2005

PERMANENT

42,43

0L0L- 30.06.2007

6 LUNI

269

RADUCU NÎCOLAE

BD.064432

STR.l.G.DUCA NR.81 ,BL.L42

AP .25

4686/15.05.2003

PERMANENT

100

01.0L- 30.06.2007

6 LUNI

270

RADULESCU

AURELIA

BR.666619

STR.CIȘMELEI NR.20,BL.B2, AP.35

7668/10.09.2004

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

271

RADUS JULIETA

KT.290269

STR.AREIIEPISCOPIEI NR.8

2058/03.03.2003

PERMANENT

42

01.01- 30.06.2007 01.02-    6 LUNI

272

RAICU MARJA

DA.032394

STR. CUTEZĂTORILOR NR.6, BL.IV6,AP.13

3558/22.05.2006

PERMANENT

51,

102

01.OL- 30.06.2007

6 LUNI

273

RESID SUCURAN

AP.087641

STR.TULCEI NR.63L.TL1

AP.28

6319/23.07.2004

PERMANENT

2,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

274

REVUTCHIAURORA

KT. 193437

STR.I.C.BRATIANU NR.248

3889/08.06.2006

PERMANENT

48

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

275

RIDA MARIA

KT.071825

STR.LAPUSNEANU NR. 117, BL.AL4,AP,24

4505/30.06.2005

PERMANENT

43,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

276

ROTARI ANICA

KT.398760

STR. PROGRES ULUI NR.l, BL.NLAP.42

2419/01.04.2004

PERMANENT

5,

01.0L-30.06.2007

6 LUNI

277

ROTARU

ECATERINA

KT.569052

STR.VASILE PIRVAN NR.22

3762/28.03.2003

PERMANENT

42,43

OLOI.- 30.06.2007

6 LUNI

278

SĂLI ZALIHA

KT. 155485

STR.DEMOCRATIEI NR.49

5628/15.05.2003

PERMANENT

5,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

279

SABAU MIHAELA

KT. 172451

STR.FDT.FRUMOASA NR.14A

4328/02.03.2006

02.03.2007

5,

01.0L-28.02.2007

2 LUNI

280

SABAN SAZIE

DK.388453

STRVALTER MARACINEANU NR.12

2410/17.02.2003

PERMANENT

43,

01.0L- 30.06.2007

6 LUNI

281

SAMOILA DORINA

KT.071784

STR.AUREL VLAICU NR.25, BL.B4,AP.27

9451/09.11.2004 PERMANENT

101,

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

282

SANDU LUIZA

KT.440240

STR.RODICA NR.76

5008/20.07.2006

20.07.2007

5,

01.01.- 31.07.2007

7 LUNI

L

283

SARBU FLORJCA

KT.004132

AL.HORTENSIEI NR.1‘ BL.ME1AAP.5

985/03.02.2003

PERMANENT

43,

102

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

284

SARBU GHERGHINA

GV.241842

STR.TH.SPERANTIA NR.23,

BL.40.AP.23

463/15.01.2003

PERMANENT

5,

100

01.OL-30.06.2007

6 LUNI

285

SCAREAT VESTICA

KT.317497

STR.N.IORGA NR.15

967/07.02.2005

PERMANENT

5,40

OLOI.- 30.06.2007

6 LUNI

286

SCAREAT MARIA

KT.094652

BD.TOMIS NR.281,BL.T9,AP.28

5220/14.06.2004

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

287

SCINTEIE COCA

^KT.209579

STR.POET ANDREI

MUREȘ ANU NR.91

3272/17.03.2003

PERMANENT

44

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

288

ȘEITAN AEISS

KT.457914

AL.CAPIDAVA NR.4,BL.X1

AP.58

8194/05.10.2004

PERMANENT

42,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

289

ȘELARIU RODICA

KT.364656

STR.I.C.BRATIANU NR. 156

1092/25.02.2004

PERMANENT

43,48

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

290

SERBAN IONICA VALENTINA

KT.379788

AL.HORTENSIEI NR.4,BL.D2 AP.17

26/06.01.2003

PI RMANENT

43,

01.01.-30 06.2007

6 LUNI

291

SERBAN VASILICA

KT.362974

AL.MĂRGĂRITARELOR NR. 11 BL.17DAP-36

7668/22.11.2005 PERMANENT

100,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

292

SERBAN ANCA

KT.542I57

STR.GH.MARINESCU NR.563 BL.I11,AP.4

5196/16.02.2006

16.02.2007

101,

102

01.01.-28.02.2007

2 LUNI

293

ȘERIF TURCHIAN

KT. 127194

STR.ADAMCLISI NR.2a BL.AS2,AP.34

4507/06.04.2006

06.04.2007

42,

100

01.01.- 31.03.2007

3 LUNI

294

SINANI VIRGINIA

KT.317174

BD.TOMIS NR.342.BL.C3

AP.39

928/06.02.2003

PERMANENT

42,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

295

S1TARU ANA

KT.034982

BD.l MAI NR.45,BL.C2,AP.l17

5360/21.09.2006

21.09.2007

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

296

SMALBERGER

VERONICA

KT.521052

STR.TRAIAN NR.64,BL.K3.

AP. 158

10970/02.12.2003

PERMANENT

5,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

297

SOARE ELENA

KT.437620

STR.MOTILOR NR. 14

2916/13.04.2006

13.04.2007

48,

102

01.01.- 30.04.2004

4 LUNI

298

SORESCU AURELIA

KT.423577

STR.DOROBANTILOR NR. 14

426/14.01.2003

PERMANENT

40,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

299

SPANU DANIELA

KT. 126653

STR.LAPUSNEANU NR.93 BL.LV22.AP.66

7605/30.11.2006

PERMANENT

44,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

283

SARBU FLORICA

KT.004132

AL.HORTENSIEI NR.la BL.MEIAAP.5

985/03.02.2003

PERMANENT

43,

102

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

284

SARBU GHERGHINA

GV.241842

STR.TH.SPERANTIA NR.23,

BI. 40,AP.?3

463/15.01.2003

PERMANENT

5,

100

01.OL-30.06.2007

6 LUNI

285

SCARLAT VESTICA

KT.317497

STR.N.IORGA NR.15

967/07.02.2005

PERMANENT

5,40

OLOI.- 30.06.2007

6 LUNI

286

SCARLAT MARIA

KT.094652

BD.TOMIS NR.-281,BL.T9,AP.28

5220/14.06.2004

PERMANENT

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

287

SCINTEIE COCA

KT.209579

STR.POET ANDREI

MUREȘANU NR.91

3272/17.03.2003

PERMANENT

44

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

288

ȘEITAN AEISS

KT.4579I4

AL.CAPIDAVA NR.4,BL.X1

AP.58

8194/05.10.2004

PERMANENT

42,

102

01.OL- 30.06.2007

6 LUNI

289

SELARIU RODICA

KT.364656

STR.I.C.BRATIANU NR. 156

1092/25.02.2004

PERMANENT

43,48

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

290

ȘERB AN IONICA VALENTINA

KT.379788

AL.HORTENSIEI NR.4,BL.D2

AP. 17

26/06.01.2003

PERMANENT

43,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

291

SERBAN VASILICA

KT.362974

AL.MĂRGĂRITARELOR NR. 11 BL.17DAP.36

7668/22.11.2005

PERMANENT

100,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

292

SERBAN ANCA

KT.542157

STR.GH.MARINESCU NR.56a BL.I1LAP.4

5196/16.02.2006

16.02.2007

101,

102

01.01.- 28.02.2007

2 LUNI

293

ȘERIF TURCHIAN

KT.127194

STR.ADAMCLISI NR.2a BL.AS2,AP.34

4507/06.04.2006

06.04.2007

42,

100

01.01.- 31.03.2007

3 LUNI

294

SINANI VIRGINIA

KT.317I74

BD.TOMIS NR.342.BL.C3

AP.39

928/06.02.2003

PERMANENT

42,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

295

SITARU ANA

KT.034982

BD.l MAINR.45.BL.C2.AP H7

5360/21.09.2006

21.09.2007

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

296

SMALBERGER

VERONICA

KT.521052

STR.TRAIAN NR.64.BL.K3.

AP. 158

10970/02.12.2003

PERMANENT

5,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

297

SOARE ELENA

KT.437620

STR.MOTILOR NR. 14

2916/13.04.2006

13.04.2007

48,

102

01.01.- 30.04.2004

4 LUNI

298

SORESCU AURELIA

KT.423577

STR.DOROBANTILOR NR. 14

426/14.01.2003

PERMANENT

40,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

299

SPANU DANIELA

KT. 126653

STR.LAPUSNEANU NR.93 BL.LV22.AP.66

7605/30.11.2006

PERMANENT

44,

100

01.01.- 30.06.2007

6 ELINI

300

SPIREA ZAHARITA

BT.656917

BD.TOMIS NR.326,BL.N2

AP.59

2535/12.03.2003

PERMANENT

43,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

301

SPIRIDON ANETA

BZ.643749

STR.BRIZEI NR. 11 ,BL.FA3,

AP.3

4978/07.05.2003

PERMANENT

2

01.OL- 30.06.2007

6 LUNI

302

SPIȚA MARIOARA

KT .413211

STR.AUREL VLAICU NR.37, BL.B8,AP.64

5110/14.08.2006

14.08.2007

101

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

303

STAN

CONSTANDINA

BN.450396

STR.ION ANDREESCU NR.36A

5358/21.06.2004

PERMANENT

42,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

304

STAN MIOARA

KT.512659

AL.HORTENSIEI NR.1C BL.ME2BAP.36

1472/03.02.2003

PERMANENT

43 C

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

305

STAN FLOAREA

KT.246752

STR.SG.N.GR1NDEANU NR.47 BL.M5AP.8

3808/01.06.2006

01.06.2007

5,

01.01.-31.05.2007

5 LUNI

306

STAN TEODORA

KT.073862

STR.UNIRII NR.71,BL.C2AP.2O8

10747/19.11.2003

PERMANENT

40,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

307

STAN NICULINA

KT.096698

STR.ARCULUI NR.7,BL.F4

AP.3 3

4433/04.07.2006

04.07.2007

5,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

308

STANCIU ELENA

KT. 135487

AL.NUFĂRULUI NR.3J3L.21

AP.2

480/14.01.2003

PERMANENT

43,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

309

STANCU

GEORGICA

KT.099353

STR.ONESTI NR.56

901/22.01.2003

PERMANENT

40

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

310

STANESCU

VALERIA

BK.057584

STR.N.1ORGA NR.22,BL.I2

AP.6

5216/01.08.2005

PERMANENT

43,

102

01.OL 30.06.2007

6 LUNI

311

STANCIU

ECATERINA

KT.426404

SOS.MANGALIEI NR. 1 ,BL.J9 AP.20

842/01.02.2006

PERMANENT

43,

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

312

ȘTEFAN ELENA

KT.483487

AL.GAROFITEI NR.5,BL.L78A

AP .46

203/10.01.2003

PERMANENT

48,

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

313

STEFANOPOL ANA

KT.308647

BD.l MAI NR.101,BL.FE7

AP. 10

1569/01.02.2003

PERMANENT

2,43

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

314

STERE

ALEXANDRINA

KT.422693

STR.PESCARUSULUI BL.CP3 AP.34

333/18.03.2003

PERMANENT

40,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

315

STROE VICTORIA

KT. 154130

STR.N.GRINDEANU NR.57, BL.M7AP.52

4641/18.05.2006

18.05.2007

5,100

01.01.- 31.05.2007

5 LUNI

316

STOIAN MARIA

DB.920404

SOS.MANGALIEI NR.71, BL.PF5AP.33

3872/23.04.2003

PERMANENT

5,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

317

STOICA LINA

GV.791007

STR.LAPUSNEANU NR.76, BLEE20B AP.25

4744/14.06.2006

14.06.2007

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

318

STAN GEORGETA

KT.500618

AL.EGRETEI NR, 18,BL.AV31,

AP.12

5445/05.10.2006

05.04.2007

102

01.01.- 31.03.2007

3 LUNI

319

SURDU MARINELA

KT.560723

BD.TOMIS NR.342?BL.C3,

AP.2

1656/05.02.2003

PERMANENT

3,43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

320

TALMACIU OCTAV

KT.408646

STR.DIONISIECEL MIC NR.52 BL.20,AP.7

12676/28.01.2004

PERMANENT

102,

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

321

TAMAS GHE.

KT.456418

STR.ION TAUTU NR.16

4823/22.05.2003

PERMANENT

Too

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

322

TARARACHE

CARMEN

KT.020847

STR.CPT.D.EU GENIU NR.5 BL.N,AP.55

5615/16.1 1.2006 16.11.2007

43

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

323

TARARACHE

ECATERINA

KT.217320

STR.UMBREI NR.2,BL.I4,AP.92

17799/22.11.2002 PERMANENT

42,

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

324

TEJA TUDORITA

KT.006602

STR.BABA NOVAC NR. 167B BL.60,AP.2

11877/12.01.2004

PERMANENT

44,

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

325

TEODORESCU

ECATERINA

BD.627718

BD.TOMIS NR.283,BL.T1O,AP65

97/10.01.2005

PERMANENT

42,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

326

TIMOFTE

PARASCHIVA

STR.LC.BRATIANU NR.45

9565/17.11.2004

PERMANENT

40

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

327

TOMA MARIN

BD.057458

STR.FRUNZELOR NR.40

9408/28.09.2003

PERMANENT

102

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

328

TOMACHI

CARMINA

KT.258004

STR.LUNTREI NR.9

5551/02.11.2006

02.11.2007

48

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

329

TUDOR ANA

BD.065989

STR.I.G.DUCA NR.81E,BL.L46 AP.69

7484/06.09.2004

PERMANENT

100

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

330

TUDOR

CONSTANTINA

KT.085799

STR.ZEFIRULUI NR.22,BL.FC3, AP.3

10941/02.12.2003

PERMANENT

2,

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

331

TUDOR MIRA

BZ.637053

STR.GAROFITEI NR.18, BL.75B,AP.52

3085/03.05.2005

PERMANENT

44,

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

332

TUDORACHE

MIOARA

KT.513131

STR.PROF.DR.GH.MARINESCU

NR.47

4607/04.05.2006

04.05.2007

5,43

01.01.- 30.04.2007

4 LUNI

333

VACAROIU

DANIELA

KT.250958

STR.CASIN NR.5,BL.G1,AP.2O

5045/27.07.2006

27.07.2007

40,

102

01.01.-31.07.2007

7 LUNI

L

334


VANESCU ELENA


KT 435232


335


VASEA MARJA


KT.035058


STR,SAMUEL MICU KLEIN NR.2__

STR.LIMANULUI NR. 10B


336


VASILE ARMENITA


KT.028J44


337


VASILIU MARJA


KT.371294


338


VERES CAMELIA


KT.014934


339 VIJIIANU ION


340


VINTILA MARJA


341


VINTILESCU GHE.


342


VISINOAEA IOANA


KT.416996


DK. 872907


KT.077066


BG.637015347


VOINEA EMILIA


KT. 132924


348


VULPE VUTA


BD.635513


349


ZAGAI ANU FERIAN


KT.399942AL.PORTULUI NOU NR.6

BL.P3,AP.3O _

STR.MESTERUL MANOLE NR.19B_ _

STR.I.L.CARAGIALE NR.23

BL.L114AP.123_

STR. VASILE LUCAC1U NR. 13A


AL.PELICAN NR.10,BL.AV37 AP.23_

STR.BADEA CIRTAN NR.16, BL.BC9,AP.16_

STR.TH.SPERANTEI NR.124


STR.HORIA AGARICI NR.2, BL.5C,AP.2O_

AL.TOPOLOG NR.5?BL.C3

AP .4    _

STR.SOVEJA NR.65,BL.51, AP.35_

STR.DR. ȘTEFAN STINCA NR.30B_

STR.TULCEA NR.14,BL.TL3 AP.43_

STR.DEZROBIRII NR.14, BL.DR20,AP.12_

STR.SP.N.MILESCU NR.52 BL.PN7BAP.22_

BD.TOMIS NR.338,BL.CI AP.58


5420/28.09.2006

28.11.2007 5502/19.10.2006

19.10.2007 9029/28.10.2004 PERMANENT 5263/16.06.2004 PERMANENT 8882/21.10.2004 PERMANENT 4303/02.03.2006 02.03.2007 4547/13.04.2006 13.04.2007, 584/17.01.2003 PEERMANENT 4810/14.05.2003 PERMANENT 4962/06.07.2006 06.07.2007 4172/02.02.2006 02.02.2007

4163/02.02.2006 02.02.2007 9500/03.10.2003 PERMANENT 709/21.01.2003 PERMANENT 4141/02.02.2006 02.02.2007 3542/19.05.2005 PERMANENT 2750/06.04.2006 PERMANENT


43,

101

100,


2,43


5,


44,


40,

100

101,


42,44


5,


43,


48,

100

42,44


48,

102

43,


102,


102,


43,


01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 _6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

01.01.- 28.02.2007 _2 LUNI

01.01.- 30.04.2007 _4 LUNI

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

01.01.- 30.06.2007

_6 LUNI

01.01.- 30.06.2007

_6 LUNI

01.01.-31.01.2007

_1_luna__

OLOI.- 31 01,2007

1 LUNA

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 ___6 LUNI

01.01.- 31.01.2007 _1 LUNA

01.01.- 30.06.2007 _6 LUNI

01.01.- 30.06.2007 6 LUNI


351

ZAHARIA CRJSTINA FLORINA

KT. 173939

STR.BABA NOVAC NR. 165,AP.6

4138/02.02.2006

02.02.2007

44,

01.01.-31.01.2007

1 LUNI

352

ZAHARNEANU

ELENA

DE.735034

STR.I.C.BRATIANU NR.244

1178/27.01.2003

PERMANENT

48,

102

01.01.- 30.06.2007

6 LUNI

353

ZAMFIR CLAUDIA

KT.210697

STR.AUREL VL;AICU NR.29 BL.B6,AP.38

4593/04.05.2006

04.05.2007

101,

01.01.- 30.04.2007

4 LUNI

354

ZARZAVA

VERONICA

KT.468253

STR.POPORULUI NR.5

L    .    r. <    >    ■    -

6821/20.06.2003

PERMANENT

42,

01.01.-30.06.2007

6 LUNI

o.

A

>v- < X

■'

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2007

ANEXĂ H.C.L.M._

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

1

ABAZA VALENTIN

1670912131288

STR.N IORGA NR 22,BL.J2,AP.34

KT

319401

2189

04,02.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

2

ABDULA NAZiL

1480122131220

B-DUL TOMIS.NR.273.BL.L11 AP8

BK

065622

2259

04.04.2006

Nerevizuibil

2

30.06.2007

3

ABDULA ERGEAN

1891013134160

BDUL 1MAI NR.37, BJ.OC S5B.AP.13

KT

379641

5038

20.07.2006

20.07.2007

II

30.06.2007

4

ABDULA OZDEN

2720606131300

STR.IZVOR 45

GV

792041

2067

16.03.2005

Nerevizuibil

II

30 06.2007

5

ABDULA RUGEN

2720606131319

STR.IZVOR 45

GR

632483

2068

18 02.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

6

ABDULVELI FILIZ

2850520134199

STR.PARTIZANILOR NR.26,BL.LV45,AP.6

KT

55878

3587

23 05.2006

23 05.2007

II

31.05.2007

7

ABDURAIM MUIESER

2390220131214

STR. SOVEJA NR 29. BLOC X3.AP.5

KT

137540

14

06.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

8

ABDURAMAN BAHTIAR

2480102131213

STR. SUCEAVA NR.3, BL 5A AP.119

KT

449505

1919

15.03.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

9

ACHI MANETA

2580720131217

STR. BRAVILOR NR 4, BLOC H1 AP 49

KT

355020

3903

08.06.2006

08.06.2007

II

31.05.2007

10

ACHIM EUGEN

1570828131212

STR. BIRUINȚEI NR.107

CP

927685

1874

08.03.2006

08.03.2007

II

28 02.2007

11

ACSINTE ȘTEFAN

1710417131248

STR.N.GRINDEANU NR.45 ,BL.M4 .AP.1

KT

375548

1566

27.02.2006

27.02.2007

II

28.02.2007

12

ACSINTE VICTORITA

2890301134129

AL.SOLIDARITĂȚII NR.2.BL.M.AP.7

KT

330509

4136

02.02.2006

02 02.2007

I

31.01.2007

13

ADAM LUCIA

2420104131211

BLD.TOMIS NR.223. BL.TS12A, AP.27

DK

870714

6711

25.06.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

14

ADAMITA LAURENTIU

1820706134128

STR.UNIRII, NR.114, BL.U3, AP.31

GT

891951

223

10.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

15

AGACHI-PARVU ELENA

2470517131219

B-DUL TOMIS NR.132.BL.LE1.AP.2

GN

345048

9302

05.11.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

16

AGAPIA IOANA

2430428131210

AL. CAPIDAVA NR.4, BLOC X1,AP.20

BG

640635

278

10.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

17

AGHEORGHIESEI DTRU

1270524131211

BDUL FERDINAND NR.53, BLOC A8,AP.14

KT

485800

10829

24.11,2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

18

AGI ALI RIDVAN

1320318131215

STR.CIȘMELEI NR.11.BL.1C.AP.188

AO

593947

583

24.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

19

ALBESCU MARIA

2371102131211

STR N.GRIGORESCU NR.27

DE

472807

1594

04.02 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

20 ALBU MARIN

1320831131215

STR.ARCULUI NR.11 ,BL.F6,AP.1

KT

145356

2835

14.03.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

21

AL8U TEODORA

2460921131214

STR.CPT. D.EUGENIU NR.5.BL.N.AP.77

KT

78445

3984

05.05.2004

Nerevizuibil

I!

30.06.2007

22

ALDEA

ADRIAN-ALEXANDRU

1730314131277

STR.SIRETULUI NR.27

DB

914020

286

13.01 2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

23

ALDEA LAURA ELENA

2890512134263

STR NICOLAIE IORGA NR. 28, BL. MD6B, SC A, AP. 25

KT

346942

4076

19.01.2006

19.01.2007

I

31 01.2007

24

ALEXANDRU COSTEL

1570410131210

SOS. I C.BRATIANU NR.90, BL.SR8A, AP.6

KT

202388

599

08.02.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

25

ALEXANDRU ION

1590101131213

AL. TOPOLOG NR 8, BLOC H9.AP.34

KT

360277

3315

07.04.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

26

ALEXANDRU MARIANA

2780817131217

STR.ARCULUI NR.5,BL F8.AP.54

KT

293038

6905

30.06.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

27

ALEXANDRU VASILE

1350621131225

STR.OBORULUI NR 54. BLOC L2.AP.3

DG

434727

2056

12.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

28

ALEXANDRU VICTORIA

2320807131217

STR.SOVEJA.NR.1A BL.S1.AP.17.

BN

454800

1677

03.03.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

29

ALEXETINCA

2300417131211

STR. ARCULUI NR.4, BLOC A7.AP.18

BK

58280

59 G

06 05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

30

ALI SERGIAN

1900527134220

STR. IZVOR NR.15

KT

463379

4378

16 03.2006

16.03.2007

I

31.03.2007

31

ALIM SADIC

1400225131219

STR. MUREȘ NR.92

BK

653093

1986

12.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

32

AMET NERMIN

2490524131212

BLD.TOMIS, NR.234, BL.TD15, AP.38

KT

106798

7421

27.11.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

33

A MET SAVER

2570601131225

STR.CIȘMELEI NR.11, BL.1C, AP 146

KT

390338

7596

30.11.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

34

ANASTASIA VANGHELINA

2521019131300

STR BRAVILOR NR 10, BL.T3, AP.24

KT

318656

2404

2403.2006

24.03.2007

II

31.03.2007

35

ANASTASIU VALENTINA

2490222131224

BDUL ALEX. LAPUSNEANU NR.80, BLOC

KT

28102

3034

27 04.2005

Nerevizuibil

30.06.2007

LE31.AP12

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

36

ANASTASOAIE CASIA

2740628131282

SOS. IC BRATIANU NR.45. BLOC I AP 332

KT

2785

1464

2- '.2 _006

22 0? 2007

II

28.02 2007

37

ANASTASOAIL IOAN

1780625131226

SOS.IC BRATIANU NR /45A, BLOC I.AP 332

KT

283003

3510

19.05 2006

19.05 2007

II

31.05.2007

36

ANDONE NECULAt

I *607; 0246247

FERD 'IAND NR.118,BL MTTC AP 32

NX

2256 :

4616

18 05 2006

16 I57907

i

V £.2007

39

ANDREI GHEORGHE

1490215131217

STR.I L.CAKAGIALE NR.2A,BL.L113,A" 322

GK

86774

583

23.01 2006

23.01 2307

II

31.01.2007

40

ANDREI GHER' HINA

23&81C Î312I2

ALEEA ADAMCLISI NR 3, 8L.P3. AP.29

BZ

632624

/TZU

30.01 2003

Nerevizuibil

'■1

2007

41

ANDREI IOAN

1310523131216

STR.A PURICE NR.22

BT

166693

2869

20.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

12

ANDREI LIVIU NICUSOR

1721126180016

ST R D U M t AVA ROS IE NR 55A

DB

295853

289

08 01 2003

Nerevizmb-I

J

30.06.2007

43

ANDREI LUCRETIA

2451127131214

STR ARCU: UI NR 20, BL.A9. AP 80

BZ

657518

2870

20.03.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

44

ANDREI MIHAILINA

24107 25 T 312117

STR DEZROBIRII NR 108, BLOC IS9,AP.5

DH

9268/4

104

'- 0 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

45

ANDREI VIOREL

1710321131227

STR SEMĂNĂTORULUI, NR.28

BZ

644927

3432

15 05.2006

16.05.2007

II

31 05.2007

46

ANDRIESCU P' [,"CA

2360704Î31218

STR. POPORULUI NR.38

DE

461756

2515

03 03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

47

ANDRONACHE

MARGARETA

243060T T31Z.18

BDUL FERDINAND NR.8

GX

723806

2384

11 03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

48

ANDRONESCU ANGELA

2351110400459

STR.ARCASULUI NR.14, BLOC FA16.AP.10

KT

151646

10032

22.10.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

49

ANGHEL ALEXANDRA

2^30811' 11210

STR 7 0 POLOG NR 13, BLOC F 5. AP.54

BZ

23152.

3624

31 03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

50

ANGHEL ANIOA

-1490814 *312*8

STR. ALEXANDRU SAHIA NR, 49

BZ

636165

2501

12.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

51

ANGHEl CONSTANTINA

2420527131213

STR CIȘMELEI NR 20,BLOC 02,AP 13

BK

647427

6376

11.10 2006

Nerevizuibil

II

30.06 2007

52

ANGHEL DANIELA

292060629"' 265

STR TI * .CE NR2A, BL.1C, AP.22

NP

569906

6599

16 11 2006

16 '1.2007

1

30.06.2007

53

ANGHEL STELIANA

24308t ,131216

AL UMBREI NR.2, BLOC 14,AP 99

GK

89454

8024

11.08.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

54

ANGHEL VICTORIEA

2471022131213

STR.VINATORI NR.39

GN

609049

7552

08 09 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

55

ANTEMIR ADRIAN TINLL

1671125131232

AL MIMOZELOR 2, BL L12, AP.61

k r

25799c

7501

29 11 2006

29 11 2007

II

30.06 2007

56

ANTIMIR IOANA

2450319131210

SOS IC BRATIANU NR 62. BLOC' A2 AP 11

KT

213C4S

9985

20 10 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

57

ANTON CONSTANTA

2370809131213

STR.CIȘMELEI NR 1, BL.1D, AP 95

KT

451478

11242

11.12.2003

Nerevizuibil

li

30 06.2007

58

ANTON MARIAN

1690113131210

STR BABA NOVAC NR.167A,BL.75,AP 17

KT

355143

7917

23 07 2003

Nerevizuibil

1,

30.06.2007

59

ANTON VICTORIA

268120713G917

STR )l< NI S E CE MIC NR A

KT 60450

7046

07.11 2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

60

ANTONESCU 1 JANA

?•D092z    ’    1

ST PESCyĂRUS.NR •

596149

6-86

25 * z005

Nerevizuibil

II

30.06 20l

61

ANTONOAIE SONIA

2560513131224

STR SG. NIC GRINDEANU NR 62, BLOC E5.AP76

KT

466148

5426 29.08 2006

29.08.2007

II

30.06.2007

62

APOLOZAN ALEXANDRINA

2390108131211

STR DEZROBIRII NR 118 BL IS5.AP 88

BD

57578

17577

18.11.2002

Nerev uibil

II

30 06.2007

63

APOLOZA 1 I 1 ■ i IA

'    u

STR CIȘMELEI NR D BL.1A AP 136

KT

256581

7553

30.11.2006

30 1.2007

II

30 06.2007

64

APOSTOL IC ■ 2 DAN

1460203131215

STR CONDORULUI NR.6, BLOC FE3.AP.15

DS

480644

2533 07.04.2005

Nerev uibil

II

30.06.2007

6:. SP JSIOl .LNLiA

2 .*501*5131289

AL EGRETEI NR 8 BL AV8, AP 33

KT

555771

6730

07.10.2005

Nerev / ii.-.il

II

30.062007

66

APOSTOL NICOLAE

1511103131214

ALEEA DALIEI. NR.26, BL.L129, AP.18

BR

997636

2169

04 03.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

67

APOSTOLIDE GHEORGHE

1430530131224

BDUL ALEX LAPUSNENAU NR.100A, BL.48.AP.24

BR

657621

759

20.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

66

APUS MEFZIE

235032013^215

STR. SĂLCII OR NR 99

FK

57845

7*014

02.07.2003

Nerevizuioil

li

30.06.2007

69

ARAMA STE’AN

1500722131215

B-DUl rOMIS,NR.291,BL T14,AP.102

KT

046362

2640

04.04.2006

04 04.2007

1

31.03 2007

70

AROAI.E.ANIJ ANA- IARIA

? .    )61- T- >CQ

STR I NIPlI NR 71. PI O C12,AP 208

VS

2855I5

3178

1** 35 2006

1/0 P' ■

II

Șl".'    2007

71

ARDALAU ANA

241111113*211

ST C DUMBRĂVENI NE: 46

BD

64997

7698

28.07.2003

Nerevizuibt'

II

30.06 3007

72

ARDELEANU CONSTAM,

145032615 221

ALEEA FRAGILOR NR 4, BL P3, AP.42

Kr

035455

2038

1 ' ,,j 2005 Nfevcruiti

II 30 062007

73

ARDELEANU ILEANA

2380222131221

STR TIMISANA NR.31

BD 63633?

4423

0"' 04.2003

Nerevizuioi

II

30.06 2007

15.12.2006

CO(    ' 1    :'*'O4 II- ' : ■ i- *    *    ■

D45

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

74

ARDELEANU MARIA

2361230131224

ALEEA ROMANITEI NR 1, BL D1, AP. 15

BD

628827

7317

01.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

75

ARION ANGELA

2380414131219

STR DEZROBIRII NR.131, BL.IV3, APA

DE

468294

2487

06 03.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

76

ARION FLORICA

2430405131246

STR.SOVEJA NR.49, BLOC I3,AP.4O

GD

577452

9554

02.10.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

77

ARMASESCU MIHAELA

2600928131217

BDUL 1 MAI NR.60, BLOC I5.AP.3

8Z

229452

1264

29 01.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

78

ARON CORNEL-EMIL

1401028131210

STR. REMUS OPREANU NR.10A, BLOC L3.AP30    '

GN

347315

6501

02.08.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

79

ARTENE MIHAI

1361018131218

STR. MUREȘULUI NR.66

DG

114361

2244

17 02.2003

Nerevizuioil

II

30.06.2007

80

ASAN BARIS

1941016134201

STR.LIREI NR.2, BL.FC20, AP.5

NP

993939

5410

28 09.2006 28.09,0C”

H

30.06.2007

81

ASAVOAEI

ROXANA-IONELA

2900515134184

STR.ELIBERĂRII NR.29.BLOCAE1.AP.19

KT

438884

4629

18 05.2006

18.05 2007

I

31.05.2007

82

ASCIU ANICA

2290616131213

STR.ȘTEFAN CEL MARE NR.67

BT

165775

7940

27.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

83

ASLAN IRFAN

1351020131213

BDUL TOMIS NR.338.BL C1.AP 56

BE

370392

3005

31.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

84

ATANASIU CERASELA

2720619131224

AL. MELODIEI NR.2, BLOC 24C.AP.93

KT

566650

2190

16.03.2006

16.03.2007

II

31.03.2007

85

AURSULESEI VASILE

1640124131226

AL EGRETEI, NR.9, BL.C4, AP.31

KT

011763

3861

06 06.2006 06.06.2007

II

31.05.2007

86

AVRAM FLORIN

1770223131287

STR.C-TIN BRANCUSI NR.61, BL.2, AP.1

KT

195962

5639

01,09.2006 01.09.2007

I

30.06.2007

U7

AVRAM IONUT AUREL

1850930134146

STR.PESCARILOR NR.3, BL.MZ1, AP.24

KT

80476

6482

17.10.2006

17.10.2007

II

30.06 2007

38

AXENTIEV ELENA

2510127131233

AL.LIREI NR.8B, BL.FD4, AP.24

KT

398342

548

12 02.2004

Nerevizuibil

I

30,06.2007

89

RACIU AISENIC

2760629131230

AL MELODIEI,NR 2,BL.24C,AP.62

KT

13542

2022

10.03.2006

10.03.2007

II

28.02.2007

90

BACIU NICU

1550427131219

STR. PROF . DR. GHE. MARINESCU NR 33

KT

194548

11708

08.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

91

BACIU RUXANDRA OANA

2741115131281

BLD.TOMIS NR.336, BL.B1, AP 41

KT

81426

7125

09.11.2006

09.11.2007

II

30.06 2007

92

BACIU VALENTINA

2840330134131

AL. MURELOR NR.4, BLOC P1.AP6

KT

10293

7500

29.11.2006

29.11 2007

II

30.06.2007

93

BACUIANE ELENA

2331013131211

BLD.TOMIS NR 233.BL.TS14B.AP.28

GA

410349

190

13 01.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

94

BADAU VASILICA

2590611131341

SOS. I C.BRATIANU NR.50, BL.A5, AP.30

KT

250996

7179

13.11.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

95

BADEA ANETA

2520910131211

AL. HORTENSIEI, NR. 13, BL. G6, AP. 40

GT

510472

8452

14.10.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

96

BADEA CONSTANTIN

-300520131219

STR. MIRON COSTIN NR.53

KT

174213

5260 22 08.2006

22.08.2007

II

30.06 2007

97

BADEA GHEORGHE

1411025131210

STR. ANDREI MURESANU NR.66

t>H

916071

7034

19.08.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

93

BADEA IOANA

2480827131213

STR.BA8A NOVAC NR.165, AP.211

b î

204856

5791

14.09.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

99

BADEA MIHAI

1360624131213

STR. SOVEJA NR,31r BLOC V1.AP.47

KT

384170

2440

17.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

100

BADEA PETRE

1411008131218

STR.TOPOLOG NR.14,BL.E4,AP.3

BU

175393

965

20.02.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

101

BADESCU LOREDANA D.

2751226131257

STR CPT D.EUGENIU NR.21, BL.X6, AP.55

HC

80158

6456

16.10.2006

16.10.2007

30.06.2007

102

BAFANE STERE

1490420131240

BDUL AL. LAPUSNEANU NR.104A, BLOC TS15/I.AP.22

KT

58349

6468

16.10.2006

16.10.2007

II

30.06.2007

103

BAHRIM LIVIU

1690327131281

BDUL IG DUCA NR.10, BLOC B.AP.11

KT

337026

5031

09.08.2006

09 08.2007

II

30 06 2007

104

BAICU VASILICA

2811008134261

STR.ELIBERĂRII NR 1,8L.F3,AP 12

GV

241540

9485

01.10.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

105

BAIDA DUMITRU

1311025131214

STR. TH.SPERANȚEI NR.114A

BC

855480

2473

05 04.2005

Nerevizuibil

I

30.06.2007

106

BAIDEMIR NURTEN

2610813131220

STR MIHAI VITEAZU NR.19

CP

987029

4838

31.07.2006

31 07.2007

II

30.06 2007

107

BALAN BRINDUSA GABRIELA

2751105131251

BLD.TOMIS NR 291, BL.T14, AP.119

KT

084698

7124

09 11.2006

09.11.2007

II

30.06.2007

108

BALAN CLAUDIA ELENA

2881006134167

BDUL 1 MAI NR 37, BLOC S5A.AP.2

KT

299254

5989

22.09.2006

22.09.2007

I

30.06.2007

109

BALAN GHEORGHE

1591104361934

AL.MAGNOLIEI NR 2, BLOC L4,AP 221

KT

208791

3360

10.05 2006

10.05.2007

II

30.04 2007

110

BALAN SILVIA

2960405134125

AL MAGNOLIEI,NR 2,BL.L4,AP 221

NS

967441

5166

17.08.2006

17 08.2007

I

30 06 2007

15.12 2006

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

3/43

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNF

Adresa

Aci identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

111

BALAN THEODORA

2310726131213

BDUL AL. LAPUSNEANU NR.70. BLOC LE18.AP.2

KT

178705

318

11.01 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

112

balanEscu c-tin

1420921131236

Bl D TOMIS NR.315, BL.3A, AP.36

DE

736863

12599

22.01 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

113

BALANESCU VALERIA

430801131215

BLD.I G.DUCA NR.83, BL.L51. AP.3

DS

270320

580

24.01 2003

Kuibvlil.I i

II

30 06.2007

114

BALASA IONEL

1360601131230

STR. NICOLAE GRINEDEANU NR.62, BLOC E6,AP.11    ■

DE

738614

4494

30.06.2UU5

Nerevizuibil

II

30 06.2007

115

BALCAN IOAN

1341018131211

STR. CIȘMELEI NR.1, 8LOC 1D.AP.59

BU

1SO7S5

5945

12.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

116

BALOG ELISABETA

2550514131229

ALEEA BERZEI NR.11, BL.K1, AP.36

KT

264741

7066

07.11.2006

07.11.2007

II

30.06.2007

117

BALOTA MARCEL

1370710131219

AL.HERACLEEA, NR.4, BL S2, AP.1

GA

390606

455

14.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

118

SALUTA GHEORGHE

1350414131212

SOS MANGALIEI NR.61, BLOC SM3.AP.8

BR

657810

997

22.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

119

BÂNAGA MARCEL

1750227131222

BDUL 1 DECEMBRIE 1918 NR.39, BLOC L22,AP./53

KT

59699

5002

21.05.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

120

BĂNICĂ DOBRA

2470216131231

STR.GHE MARINESCU 46, BL.N4C, AP.11

BG

638523

4389

18.05.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

121

BĂNICĂ ECATERINA

2470908131237

STR.TOMIS NR.263, BL.T3A, AP.3

BR

666518

653

17.02.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

122

BĂNICĂ FLORICA

2580518135598

STR.DEZRO8IRII NR.163, BL.SR4, AP 15

KT

64644

5239

02,08.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

123

BĂNICĂ NICULAIE

1541024135590

STR.DEZROBIRII NR.163, AP.15

GT

508352

8031

07.08.2003

Nerevizuibil

II

30 06 2007

124

BANYA IOANA

2540108131231

BLD.MAMAIA NR.147

GT

509663

3217

10.05.20uo

Nerevizuibil

II

30.06 2007

125

BARA PAULA

2700613131256

BDUL TOMIS NR 342, BLOC C3,AP.57

GT

518335

1622

05.02.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

126

BARA1TARU IOANA

2530816131210

AL.EGRETEI NR.16, BL.AV25, AP.21

KT

315690

1792

02.03.2006

02.03.2007

II

28.02.2007

127

BARBATU COMAN

1370801131228

STR, DORULUI NR.138

DE

727286

467

15.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

128

BARBU COSTEL

1680224131310

BLD.TOMIS NR.291, BL.T14, AP.27

KT

3238"2

1377

03.02 2003

Nere< ■jim

II

30.06.2007

129

BARBU IOANA

2351127131218

BDUL TOMIS NR.232, BLOC TD14, AP.48

DA

904629

3042

18.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

130

BARBU VIOREL

1520615131237

STR CASIN NR.5,BLOC G1,AP 18

KT

524673

6525

18.10.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

131

BARBULESCU GEORGETA

2600519131228

STR. DEZROBIRII,NR.161,BL.1D1A,AP.1

KT

026309

1314

19.02 2006

19.02.2007

II

28.02.2007

132

BARBULESCU VALERIA

2370123131220

STR. FLAMINDA NR.5

DS

480881

6920 25.06 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

133

BARCA ANA

2390301131279

ALEEA PELICANULUI,NR 2,BL.AV36,AP 51

KT

271995

5058 07.11.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

134

BARDU ANDREEA

2861111134123

BDUL TOMIS NR,2 18, BLOC TD5A.AP.5

KT

204261

6587

29.09.2005

Nerevizuibil

I

30.06.2007

135

BARI CHIAMIL

1261020131215

STR.SĂLCIILOR NR.97

DE

463298

582

24.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

136

BARTOLOMEU LUSIC

2330623131226

AL. ORTENSIEI NR 19, BLOC P.AP.28

BN

455945

650

18.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

137

BARZAN DANA-ROXANA

2731212134014

ZEFIRULUI NR 16,BL.FC6,AP.12

KT

349024

6185

29.09.2006

29.09.2007

II

30.06.2007

138

BARZOIU GHEORGHE

1290227400397

STR LIREI,NR 2.BL.FC12.AP.27

BD

377750

2188

04.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

139

BASARABEANU NICULINA

2510812131221

IC BRATIANU, NR 248, BL 1 ,AP 14

KT

471304

2524

28.03.2006

28.03.2007

2

31.03.2007

140

BAUBEC GHIULISER

2490402131212

B P.HASDEU,NR.104,BL.H5,AP.15

KT

504050

5217

18.08.2006

18.08.2007

II

30.06.2007

141

BAVELA ELENA

2820117134142

STR.GROZESTI NR.1B, BL.E1, AP.1

KT

517155

3119

26 04.2006

26.04,2007

II

30 04.2007

142

BEBU DOMNICA

2571013131217

ALEEA ZMEUREI NR.1, BL.FT1. AP 5

KT

343547

6706

25.10.2006

25 10 2007

II

30.06.2007

143

BECE MARIA

2471110135053

AL.DEALULUI NR 3, BL.B, AP.49

KT

327160

2954

26.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

144

BECHIR GEORGE

1771108131295

BLD.A VLAICU NR.101, BL.I2, AP.16

KT

273022

4964

03 08.2006

03.08.2007

II

30 06.2007

145

BECHlF Nl^AT

1411109131214

ALEEA NARCISELOR NR.3, BL.A2, AP.22

DV

144279

327

06.02 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

146

BEIU MARIANA

2690125133102

STR MIRCEA NR.145, BLOC MS2.AP.2

KT

160898

5548

31.08.2006

Nerevizuibil

II

30.06 2007

147

8EIU TANASE

1670309131220

STB MIRCEA NR.145, BLOC MS2,AP.2

KT

278831

430

10.01.2003

Nerevizuibil

I

30 06 2007

148

8EJANARU MANDITA

2420702370011

STR.DIONISIE CEL MIC NR.68 BL.72 AP 75

KT

422497

10323

05.11.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

Nr,

ert.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

149

BELCIN DOINA

2500209131233

BLD.TOMIS NR 336,8L.B1,AP.131

KT

301512

7780

08.12.2006

08.12.2007

II

30.06 2007

150

BELESICA RADA

2421225131218

STR. MERISOR NR.130

BN

869857

8

06.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

151

BELOIU LAZARINA

2371005131214

STR ENACHITA VACARESCU NR.42

FîD

637078

6338

10 10.2006

Ne- . ■,z.n:nl

1

30.06.2007

152

BELU OCTAVIAN

1680216131257

ALEEA HORTENSIEI NR.10, BL.X1B, AP.69

KT

279313

1869 08.03 2006

08.03.2007

II

28.02.2007

153

BERARU CONSTANTIN

1460501131225

STR. SUCEAVA NR.4, BLOC 5B.AP.121

KT

495709

1837

07.03 2006

07.03.2007

li

28.02.2007

154

BERCEANU MARtEA

2350322131210

AL LALELELOR NR.3,BL.L6,AP.26

8Z

649346

5556

15.05 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

155

BERECHET ELENA

2460222131211

STR. ELIBERĂRII NR.11, BLOC IV37.AP 11

BT

175471

4336 24.04.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

156

BESCHIA RADU

1260622170315

STR. PESCARILOR NR.38, BLOC BM15.AP.14

KT

132632

2132

12.02.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

157

BESCUCA GHEORGHE

1530309131221

STR. MEȘTERUL MANOLE NR.50B

KT

311177

4716

31.07.2006

31.07 2007

II

30.06.2007

158

BILAVU GRIGORE

1270915131213

ALE. ZMEUREI,NR.14,BL.U3.AP 23

KT

296811

8525

08.10.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

159

BILHA MARIA

2460328131211

STR. CPT.D.EUGENIU NR I" BL .14, AP.22

GT

507303

10846

25.11.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

160

BIRAU VIORICA

2390821131219

BDUL TOMIS NR 322. BLOC N3,AP.19

GR

266438

10146

30.10.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

161

BIRU FLORICA

2291123131213

STR 30 DECEMBRIE NR.26, BLOC J8.AP.24

AM

913693

5319

17 06.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

162

BISERICA DRAGUTA

2400204131225

STR. MANGALIEI.NR.53.BL MG10.AP.23

KT

474227

1014

23 01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

163

BISOC ELENA

2471108131212

STR. TROTUS NR.15

DA

401325

6127

19.07.2004

Nerevizuibil

li

30.06.2007

164

BLANARIU MAGDALENA

2720904131285

STR.CORBULUI, NR.7, BL J1, AP.21

DB

318552

4345

30.06.2006

30.06.2007

IJ

30.06.2007

165

BLEBEA ȘTEFAN LAURENTIU

1770125131246

ALEEA HORTENSIEI NR.9, BL.G4, AP.5

KT

127485

2224

17.03.2006

17.03.2007

II

31 03.2007

166

BLEORA MARIANA GEORGIANA

2850508134191

STR. I.L.CARAGIALE NR.7, BL.L121, AP.4

KT

54194

2000

02.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

167

BOARCA ION

1350402131211

STR.FULGERULUI NR.12BIS

DK

871122

9112

01.11.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

168

BOARU MIRCEA

1360713131227

SOS. MANGALIEI NR.59, BLOC SM2.AP 12

DG

436601

5258

21.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

169

BOBARU ANICA

2460824131219

STR.DR.ST.STINCA NR 28

GT

506373

1047

28.02.2005

Nerevizuibil

II

30.06 2007

170

BOCA IONELA

2790129131229

STR FULGERULUI NR.99, BLOC MFA1.AP 13

KT

466076

1145

10 02.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

171

BOCARNEAIOANA

2370717131228

AL. VIOLETELOR NR.7, BL.L13.AP.8

DH

916123

4150

26.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

172

BOERU GEORGIANA I.

2880218134279

STR.CIȘMELEI NR.3, BL.8E, AP.1

KT

253794

1365

20 C 2306 20.02.2007

I

28.02.2007

173

BOGHIANU VICTORIA

2350420131219

STR. DREPTĂȚII.NR.7.BL.S. AP. 1

KT

252433

1791

09.03 2005

Nerevizuibil

II

30.06 2007

174

BOGHIU GHEORGHE

1370630131216

STR. IZVORULUI NR.64, BLOC DR32.AP.24

KT

364564

1713

05 . : ju3

Nerevizuibil

ll

30 06 2007

175

BOGHIU IOANA

2431004131215

STR IZVORULUI NR.64, BLOC DR32.AP 24

BD

634543

2914

10 03.2003

Nerevizuib'

II

30 06.2007

176

BOICU MICHAL STANISLAV

1820715134261

BLD.A.VLAICU NR.39,BL.PC2,AP.5O

GV

789497

876 21 01 2003

Nerevizuit-

I

30 06.2007

177

BOJICHI ANA

■■■■00918131227

STR. IL CARAGIALE NR.2, BLOC P2.AP.33

BT

166043

2239 12.02 2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

178

BOLCU HORIA SORIN

1600417134225

STR.AL. PICTOR TONITZA NR.2

GR

977477

481

14 01 2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

179

BOLOVAN ELENA

2550604131227

AL.VIITORULUI,NR.8,BL.A,AP.22

KT

487320

5416

29.08.2006

29.08.2007

I

30.06.2007

180

BONCHIS

ALEXANDRA-CRISTINA

2891115134217

STR. MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE NR.32

KT

513431

5210

17.08.2006

17.08.2007

I

30.06 2007

181

BONDARENCO CRISTIAN

1890430134124

STR.SOVEJA NR.45, BL.I2, AP 51

KT

345782

6005

08.12.2005

30.04 2007

II

30.04.2007

182

BONDARENCO MARINELA

2550830131238

STR.UNIRII 112, BL U6A, AP.2

KT

302506

1670

28.02.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

183

BORBEL FLOAREA

2381028131238

STR.ION ADAM NR.44

KT

370618

7189

26.08 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

184

BORCANAS EMILIA

2490101131251

STR BADEA CIRTAN NR.10, BLOC BC11.AP.17

BR

657876

4423

04 07.2006

04,07.2007

II

30 06.2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Aci identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

185

8ORDEIANU STEFANIA

2791204131288

STR. REMUS OPREANU NR.12A.BLOC

L2.AP 17

KT

35756

2865

12 04.2006

12.04.2007

II

31 03.2007

186

BOROIU CONSTANT JÂ

2220913131219

STR. PETRE ISPIRESCU NR.39

X

953697

11820

09 01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

187

BORȘ GEORGE

1870326134205

STR GAVRIL MUZICESCU NR.10

KT

190286

3020

18.04.2006

18.04.2007

II

30 04.2007

188

BORSAN CONSTANTIN

1380521131226

STR.I.ELIADE RDULESCU NR.22

BN

449206

7120

24 08.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

189

BORZESIOAN

1390401323946

AL. TOPOLOG NR.16, BLOC E3.AP.41

KT

203079

6447

29.07.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

190

BOSOROGAN IULIAN

1510127131215

STR.PREL. LILIACULUI NR.2,BL.G5,AP.36

KT

342959

21

02.02.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

191

BOTA Ml HAI

1460327131217

STR.ORTENSIEI NR.4, BL.D2, AP 53

BC

296245

1542

18.02.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

192

BOTEZATU ELISA8ETA

2561008131217

SOS.I.C.BRATIANU NR.248, BL.B, AP 36

KT

71376

7819

11.12.2006

11.12.2007

I

30.06.2007

193

BOULEASA CARMEN

2770615131240

STR LIBERTĂȚII NR.1

KT

176165

2158

15.03.2006

15 03,2007

II

31 03.2007

194

BOUNEGRU ADRIAN

1900512134125

PREL LILIACULUI NR.4, BL.C1, AP.10

KT

429452

4386

16.03.2006

16 03.2007

I

31.03.2007

195

BOUNEGRU ANGELA

2421027131216

AL.VENUS NR 58

BD

57927

1194

26 02.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

196

BRAȚE MARIAN

1710221131241

AL. MĂRGĂRITARELOR NR.1, BLOC 15B,AP.43

BZ

649134

756 20.01.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

197

BRATOSIN CLAUDIU

1771006131296

STR.ARHIEPISCOPIEI NR.8

KT

375542

2058

03.03.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

198

BRATU ION

1321009131212

STR.FARULUI NR 32.BL AL6.AP 25

KT

431748

7213 27.08.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

199

BRATU MARIA

2470226131237

STR.CUZAVODA NR 62

GX

409650

5482

24.06.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

200

BRATU NICOLAE

1370519131224

BLD.TOMIS NR.307,BL.9B,AP.70

DA

907297

7314

27 08.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

201

BRATU TOADER

1450315131234

STR.ARCULUI NR.1, BL.D, AP.33

KT

297651

1164

14.02.2006

14.02.2007

II

31.01.2007

202

BREAZU GHEORGHE

1460603364212

STR. UNIRII,NR.108,BL.U1,AP 41

KT

352540

1677

28.02.2006 28 02.2007

I

28.02.2007

203

BREHOI SORIN

1721104131218

STR.CISMELEI NR.16,8L.B3,AP.25

DB

318547

247

04.02.2004

Nerevizuibil

I

30.06 2007

204

BRESCAN PETRE

1401123131210

ALEEA STINJENEILOR NR.3, BL.C1, AP.5

KT

82954

1582

05.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

205

BROTOIU ELIZA

2371201131229

BDUL TOMIS NR.305, 8LOC 68,AP.73

DS

289720

5224

2i .'5.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

208

BRUNA DRAGOS

1870413134151

STR. MIRCEACEL BATRAN, NR. 166

KT

194005

3169

27.04.2006

27.04,2007

I

30.04.2007

207

BUCUR DUMITRU C-TIN

1871026134221

BDUL AUREL VLAICU NR.37,BLOC B8.AP.19

KT

241945

7242

16.11.2006

16.11.2007

II

30.06.2007

208

BUCUR NEAGA

2431120131227

STR.ZEFIRULUI NR.10A,BL.FA14,AP.4

KT

204539

7775

30.07.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

209

BUCUR REVEICA

2390205131225

STR. LANULUI NR.2A

KT

36673

631

2L 91.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

210

BUDIANU DUMITRU

1411001131227

STR. SOVEJA NR.90, BL.FT5, AP.11

KT

310267

2108 03 03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

211

BUGIU ALEXANDRU

1280619131211

STR. PREL 8MARTIE NR.2 BIS

AK

525226

7117

03 07.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

212

BULANCEA MARILIENA

2450728131218

STR. SLT GHE. POPA NR.8

KT

118878

2386

14,02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

213

BULARDA NELU

1440206131213

STR SANDU ALDEANR..87

KT

474308

5284

22.08.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

214

8ULIGA TUDORITA

2480412131279

STR. GH. MARINESCU NR.46,

BLOCN4A AP 69

GD

803911

2712

18 04.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

215

8ULUMETE MARIN

1530419131239

STR. DREPTĂȚII NR.3, BLOC Q,AP.14

GX

710437

5340

18 06.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

216

BUNDACHE ANAMARIE

2940322134216

STR.LILIACULUI,NR.2,BL.G5.AP.19

NK

487096

4135

02 02.2006

02.02.2007

II

31.01.2007

217

BUNEA VASILICA

2690515092248

STR.TEPES VODĂ,NR.18

KT

5524

2245

09 03.2006

09 03.2007

II

28.02.2007

218

8URCA VASILE

1360715131214

STR. PETRU VULCAN NR.108, BLOC TD46.AP.12

DS

286802

1865

07.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

219

BURCEA CĂTĂLIN

1810709134128

STR. PROGRESULUI NR.6, BLOC Gc.AP 54

GT

508242

763

20.01.2003

Nerevizuibil

I

30.06 20C7

220

BURI FERCHIN

1630314131211

STR. SG, NIC GRINDEANU NR 33, BLOC G1.AP.14

GV

778709

2458

27.03 2006

27 03.2007

II

31.03.2007

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE OLO 1.2007


Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

221

BURIU DUMITRA

2440927131222

AL NARCISELOR, NR.1, BL.A2, AP.14

BZ

642368

3048

12 03 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

222

BURIU TUDOR

1380503131239

STR.ZEFIRULUI NR.8.BL FB1 ,AP.43

DE

462135

1156 24.01.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

223

BURLUS ANUTA

2370730131211

AL. NUFĂRULUI NR 3 BLOC 21A,AP.23

DV

830673

10470

17.12 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

224

BUTCU ADRIAN

1781127131224

STR. TH. SPERANTIA, NR. 23, BL 40, AP. 46

KT

227955

4587

13.07.2006

13.07 2007

II

30.06.2007

225

BUTNARASU LOREDANA

2900414134217

STR. PALAS.NR 6,BL.A,AP.31

KT

445452

5486

19 10.2006

19.04.2007

I

30.04.2007

226

BUTNARU STELIAN

1890416134146

STR. MEDEEANR.7.

KT

343920

6080

15.12.2005

16.04.2007

I

30.04.2007

227

BUTU LEONTINA

2430222131225

STR SOVEJA NR.77,BL.35B,AP.16

KT

163284

1400 03.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

228

BUTUC GHEORGHE

1320906131224

BDUL AUREL VLAICU NR.104

BG

647586

7521

22 07.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

229

BUTUCIATUDORA

2350107131216

STR. VIFOR HAIDUCUL NR.36,AP,6

BE

875669

1134

24.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

230

BUZATU CONSTANTIN

1460729131217

SOS. IC BRATIANU NR.52, BLOC B4.AP.36

BC

292509

211

12.01.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

231

8UZEA CORNELIA

2540813131245

STR. SOVEJA NR.66A, BLOC 05,AP.8

KT

431216

6487

02.08 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

232

BUZENCHIELENA

2400523135053

STR. CURCUBEULUI NR.5, BL FD9.AP.45

KT

214641

5270

21.05 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

233

BUZOIANU DUMITRU

1520817131213

AL. LIREI NR,8B,BLOC FD4.AP.5

DA

400373

1155

14.02.2005

Nerevizuibil

II

30 06.2007

234

BUZOIANU IANCU

1240521131219

SOS IC BRATIANU NR.64,AP.21

AD

970226

2711

13.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

235

BUZOIANU PARASCHIVA

2530306131268

STR. LIREI NR.8 B,BLOC FD4,AP,5

DE

468232

5574

16.08.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

236

CADIR RODICA

2441108131218

STR. IC BRATIANU NR.125, BL.PAV7,AP,311

DB

525296

1712

25.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

237

CADIR SUBUTAI

1320102131216

AL. MACILOR,NR.10,BL. B6, AP.32

BD

637223

4917

19.07.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

238

CAJU CONSTANTIN

1490101131251

BDUL 1DEC 1918,NR.41,BLOC L23.AP.34

KT

458168

6815

31.10.2006

31.10.2007

II

30.06.2007

239

CALIL FACREDIN

1430515131227

STR DEZROBIRII NR.14, BL.DR20, AP.6

DK

874771

1645

28.02.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

240

CALIN GHEORGHE

1510729131220

STR. OLTULUI NR.68

KT

371146

1119

13 02 2006

13.02.2007

II

31.01.2007

241

CALIN VASILE

1290423131211

STR. MUREȘULUI,NR.20

BN

870171

5933

28.05.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

242

CALIN GHEORGHE

1370201131226

STR.SG.N.GRINDEANU, NR.64, BL.E6, AP 118

KT

385526

7254

18 06 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

243

CALIN LILIANA-ILEANA

2380115131229

BLD.AL.LAPUSNEANU NR110, BL.L7, AP.58

KT

206245

9860

29.11.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

244

CALIN MARIA

2410811131230

AL HORTENSIEI NR.11, BL.02,AP.49

DA

907165

7578 23.07.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

245

CALIN MIHAI IOAN

1470813131217

AL LOTUS NR.6, BLOC 12A,AP.47

DE

733904

2168 04 03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

246

CALINESCU CORINA

2780713131212

AL.VIOLETELOR NR.11,BL.L14,AP.24

KT

295502

1194

13.02.2006

13.02.2007

II

31.01.2007

247

CĂLITĂ ECATERINA

2520625131218

AL. TOPOLOG NR.12, BLOC J2,AP.39

DB

320043

10364

17.12.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

248

CALOIANU MARIA

2480916080032

STR. RADU CALIMFIRESCU NR.3

KT

43032

4140

21.06.2006 21 06.2007

I

30.06.2007

249

CAMPEANU MARIA

2370618131219

BLD.AUREL VLAICU, NR.94, BL.AV10, AP.4

KT

71135

10396

06 11.2003 Nerevizuit.-i

II

30.06.2007

250

CAPATANA DUMITRU

1280721131219

ALEEA MĂLINULUI NR.9, BL.B6, AP.31

AP

80870

8572

15.08.2003

NerevizuiDil

II

30.06.2007

251

CAPRITA PAULA

2520822131225

STR.DESROBIRIRI NR.108, BL IS9.AP.13

KT

186086

5005

23.06.2003

NerevizuiL I

30.06.2007

252

CAPTARU ANA

2470722131234

AL. HORTENSIEI NR.1C,BL.ME2B,AP.3

DH

320951

113

03.02.2004

Nerevizuibil

30.06.2007

253

CARABAS DAFINA

2471026131222

STR. CRINULUI NR.1B

DB

332912

11959

13.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

254

CARABASI CHERATA

2600528131239

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.90-92,BL.LE37, AP.66

KT

189282

1996

09 03.2006

09.03.2007

II

28.02.2007

255

CARADIMA ION

1510619131248

STR.BADEA CARTAN NR.13, BL.K6, AP.35

DA

39905

4487

07.07.2006

07.07.2007

II

30.06.2007

256

CARAGHEORGHE TASCU

1461010131220

STR 23 AUGUST NR.16

GT

510705

540 20.01.2005

Nerevizuiti'.

II

30.06.2007

257

CARANI ECATERINA

2550529131211

STR VARTUL CU DOR NR.7, BL.V4A, AP.5

DA

905961

4904

03.02 2004

Nerevi.-.i-i1

II

30.06.2007

258

CARANI OSMAN

1480330131236

STR.VIRFUL CU DOR NR.7, BL.V4A, AP.5

BG

645883

7612

09.09 2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

259

CARANICA ALEXANDRU

1870622134133

5LD DEC.1918, NR.10, BL.L52A, AP.21

KT

203645

4110 20 06.2006

20.06.2007

I

30.06.2007

260

CARAOLAN GEORGE

1880709134344

STR DELFINULUI NR.42

KT

283624

4563

13.07.2006

13.07.2007

I

30.06 2007

Nr.

crt,

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

261

CARATAS ADRIAN

1760723131279

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 86

KT

168244

1957

01.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

262

CARAUSU IONUT

1900216134141

STR. PROGRESULUI NR.12, BLOC G7.AP.36

KT

408648

5496

19.10 2006

19 10.2007

II

30.06.2007

263

CARMIS ION

1390723131235

BDUL TOMIS NR.334, BLOC ST6.AP.22

DS

287247

162

09.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

264

CARNU PARASCHIVA CRISTINA

2380923131228

STR CRISANA NR.65, BL.K1, AP.47

DS

471485

47

06.01.2005

Nerevizuibil

II

30 06.2007

265

CARPEN COSTEL

1880810134242

STR.CALARASI NR,1

KT

577151

5245

21.08 2006

21.08.2007

I

30.06.2007

266

CATALUI ELENA

2440423131215

STR ST PANAITESCU, NR.25

BE

379334

1854

25.02.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

267

CATRINA MARIANA

2770508131223

STR.PROGRESULUI NR.1.BL N1.AP.59

KT

197753

6571

19.10.2006

19 10 2007

II

30.06.2007

268

CAZACU MARIA

2441105131244

AL.TOPOLOG NR.8,BL.E2,AP.88

BK

646499

542

14.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

269

CAZACU VIRGINIA

2551201131225

STR.ELIBERĂRII NR.3, BL.E, AP.44

DE

740360

1175

14.02.2006

14 02 2007

I

31.01.2007

270

CAZANGIU MARIA

2381001131211

STR. DULIU ZAMFIRESCU NR 43

DH

306053

175

09.01.2003

Nerevizuibil

H

30.06.2007

271

CEACU NICOLAE

1550620131225

STR. FĂGETULUI NR.155

KT

86866

3658

29.05.2006

29.05.2007

El

31.05.2007

272

CELEA DAN GABRIEL

1820219134123

AL. ORHIDEELOR, NR. 12, BL. V2, AP 38

KT

374790

7786

08.12.2006

08.12.2007

II

30.06.2007

273

CEOBANU ECATERINA

2461029131214

STR. UNIRII NR.61, BLOC G6,AP.18

BK

64877

3835

03.05 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

274

CEOCEA ION

1260821131224

STR. GH. MARINESCU NR.66,

BLOCI12B,AP.,59

KT

157249

5251

12.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

275

CERLINCA LUCIA

2420410131215

STR CTIN BRANCUSI NR.57, BLOC 6.AP.26

DB

906014

7815

01.08.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

276

CERNAIANU ION

1380322131221

AL.NALBEI NR.3,BL.L118,AP.36

BZ

228910

5242

08.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

277

CEUCA MARIA

2400309030023

SOSEAUA DIN VII NR.49

KT

207120

177 09 01.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

278

CHELBA IONICA

2671112131329

STR. DRAGAN SCARLAT NR.2

KT

428319

2085

13.03.2006

13.03.2007

II

28.02.2007

279

CHEREMECISAVETA

2390826131220

AL. LOTUS NR.8, BLOC 11C,AP.16

DA

39527

6393 28 07.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

280

CHICAN DANA

2401006131232

AL.CAPIDAVA NR.1,BLOC V,AP.5O

BU

168848

1061

22.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

281

CHIHAI ELENA

2671031135304

STR.MICSUNELELOR NR.12, BLOC L28,AP.16

KT

212801

2837

20.04.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

282

CHIOCARU DIDINA

2520923131213

STR. IL CARAGIALE NR.4,BLOC L1.AP.31

KT

058370

5652

05.09.2006

05 09.2007

II

30.06.2007

283

CHIOIBAS FLOAREA

2420810131211

BDUL TOMIS NR.293, BLOC T15,AP.33

KT

392704

4023

28.07.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

284

CHIPINGEL CLAUDIA

2390128131239

BDUL AL LAPUSNEANU NR.85, BLOC LV16.AP.15

BC

463313

7632

09.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

285

CHIRCOR EUGENIA

2450503131224

AL. HORTENSIEI NR.2, BL.D1,AP,33

KT

236944

17747

22.11.2002

Nerevizuibil

II

30.06.2007

286

CHIREA GHEORGHE

1571223131218

ALE.TIMONEI, NR.12', BL.C6, AP.224

KT

82747

2662

15.04,2005

Nerevizuibil

II

30 06.2007

287

CHIREA MARIA

2460410131218

AL. HORTENSIEI NR.10, BLX1A.AP.42

KT

98642

12274

19 01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

288

CHIREZ MOS

1370610131223

STR. TULCEA NR.9, BL.S2, AP.11

KT

100447

7545 08 09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

289

CHIRIACESCU ION

1400406131234

1DEC 1918 NR.41, BLOC L23,AP.14

KT

134410

3377

10.05.2006

10.05 2007

II

30.04.2007

290

CHIRITA LOREDANA

2800622134234

AL.HORTENSIEI NR.1A, BL.ME1A, AP 41

KT

450466

2068

03.03.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

291

CHIRITA MARIA

2540506131220

STR. BP HASDEU NR.114A.BLOC L7.AP.17

KT

431213

4417

04.07.2006

04.07.2007

I

30.06.2007

292

CHIRITA NICOLAE

1481009131226

STR ANA IPATESCU NR.4

KT

271237

3983

10.06.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

293

CHIRITA ȘTEFANA

2390709131224

BDUL TOMIS NR.322, BL.N3,AP,36

BD

626731

5919

09 07 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

294

CHIRITA TUDOR

1331023131215

STR.SLT. GHICULESCU NR.51

BE

881995

3898

14.04.2003

Nerevizuibil

I

30.06 2007

295

CHIRITA VIRGIL

1390101131229

STR ȘTEFAN CEL MARE

NR.100.BL.M26.AP .14

DK

389061

1262

28.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

296

CHITU DOMNITA

2490709131239

STR DIONISIE CEL MIC, NR 33

KT

037193

10391

15.12.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

Nr.

crt. Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Aci identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

297

CHIUJDIA DUMITRU

1460923131242

STR. CPT DOBRILA EUGENIU NR.2, BLOC

H.AP.4

KT

106385

1889

07 03.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

298

CHIVEREANU GHEORGHE

1581026131233

STR. INTRAREA CIMPULUI NR.2

KT

269550

3100

04.05 2005

Nerevizuibil

I

30.06.2007

299

CHIVU CRISTINA

2290101131224

BLD TOMIS, NR.322, BL.N3, AP 50

8N

863009

7562

15.07.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

300

CHIVU ELEONORA

2400820131219

STR.EMIL RACOVITA NR.17

DB

325606

602

24.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

301

CHRISTU EUGEN

1671118131294

BLD.TOMIS NR.226,- BL.TD10. AP.29

KT

149226

1169

13.02 2006

13.02.2007

II

31.01.2007

302

CIMPOIERU ILEANA

2920528134141

STR.VARFULCU DORNR'1 -ÎL.V6A,AP.18

NX

942558

5003 20.07.2006

20.07 2007

II

30.06.2007

303

CINCA GHEORGHE

1360317131215

STR.MERISOR NR.62

BE

379123

7736

14.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

304

CIOBANU DANA

2790926131289

Al. h îRETEI NR.19,BL.C7,AP.8

KT

235564

7714

06.12 2006

06.12 2007

II

30.06.2007

305

CIOBANU GEORGIAN VIOREL

1820426134144

STR SOVEJA NR.86,8L.FT7,AP.57

GT

890602

2169

12 02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

306

CIO8ESCU ALINA

2860605134265

STR DIONISIE CEL MIC NR.53,BL.48B.AP,39

KT

133945

4468

04.07.2006

04.07.2007

II

30.06.2007

307

CIOBOTARU NICOLETA

2800719134143

AL. HORTENSIEI NR.13, BLOC ME1B.AP.12

GR

992057

5859

08.07 2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

308

CIOC MIHAI

1711106131231

STR. SOVEJA NR.31, BLOC V1,AP.48

DA

31664

5862

18.09.2006

18.09.2007

II

30 06.2007

309

CIOCAN ALINA

2870910134186

STR. ION SLAVICI NR.26B

KT

221203

6209 29.09.2006

29.09.2007

II

30.06.2007

310

CIOCIOIU CĂTĂLIN CLAUDIU

1770425131300

ALEEA LIREI 2, BL.FC20, AP.10

KT

328212

2170

16.03.2006

16.03.2007

II

31,03.2007

311

CIOCU MARIANA

2270620131216

AL LUPENI NR.6, BLOC E3.AP6

BD

637001

218

10 01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

312

CIOHODARU ADRIANA

2561016131225

STR.VÂRFUL CU DOR NR.3,BL.V2A,AP.4

KT

252042

5038

09 08.2006

09 08.2007

II

30.06.2007

313

CIOLACU DANIELA

2800223134144

BLD TOMIS 291, BL.T14, AP.81

KT

416889

5114 09 06.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

314

CIONCA ANA

2860706132479

STR. CIȘMELEI NR.20. BLOC B2.AP.28

KT

135771

4683

31.07.2006

31.07.2007

II

30 06.2007

315

CIOROIU IOANA

2490521131222

STR.UNIRII NR.42,BL,U2,AP.11

KT

302243

3168 06 05.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

316

CIOROIU NICOLAE

1380705131223

STR.UNIRII NR.42,BL.U2,AP.11

KT

331878

1026

23.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

317

CIORTAN DUMITRU

1301110131237

ALE.PANSELEI.8A.BL.C1A.ET1.AP.7

KT.

508086

4015

14.06.2006

Nerevizuibil

2

30.06.2007

318

CIRMACIU NECULAE

1440928131215

STR. DRAGAN SCARLAT NR.12

DB

325172

346

17.01 2006

Nerevizuibil

II

30,06.2007

319 '.!■ POTARU ELENA

2660201131210

TABLA BUTII, NR.59

KT

413069

3638

25.05.2006

25.05.2007

II

31.05.2007

320

CIUBOTARU ALINA

2921130134151

STR TABLA BUTII NR.59

NK

472026

4650

18.05 2006

18.05.2007

II

31.05.2007

321

CIUCA CONSTANTIN

1730713131308

STR. IC BRATINAU NR.125, BLOC PAV6.AP.101

GX

717827

3242

27.04 2006

27.04.2007

II

30.04.2007

322

CIUCUR MARIA

2380212131232

STR.MICSUNELELOR

DS

480200

2214

23.03.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

323

CIUHUTA GHEORGHE

1350210131214

STR.BABA NOVAC NR.28,BL.119,AP 55

BD

058768

7303

07.07.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

324

CIUMACENCU MARIAN

1700815131214

STR. BADEA CIRTAN NR.2, BLOC 2C.AP.23

KT

202735

2434

27.03.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

325

CIUPITU FLOAREA

2350406131222

STR. BRAVILOR NR.8, BLOC T2.AP.44

DE

466781

7..6.08.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

326

CIUPITU BOGDAN M.

1740819131234

BLD.MAMAIA NR.65, BL.BL1A, AP.79

KT

57254

4442

06 07.2006

05.07.2007

II

30.06.2007

327

CIURDEA AN ETA

2480626131231

STR. BRIZEI NR.7, BLOC FB6,AP.21

KT

058276

3035

19.04 2006

19 04.2007

II

30 04 2007

328

CIURDEA GHEORGHE

1400814131212

STR.BRIZEI NR.7, BL.FB6, AP.21

KT

58274

693

21.01 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

329

CIUREA GHERGHINA

2261120131229

STRMERISOR, NR.82

BN

449053

6805 25 06.2003

Nerevizuibil

II

30 06 2007

330

CIUREA ION

1400702131218

BLD TOMIS NR 74,AP.3

BK

654559

6794

09.08.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

331

CIUREA ION

1331113131231

ALE.LUPENI, NR.6, BL.E3, AP.3

KT

397223

10681

18 11.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

332

CIURIA CRISTINA MARIA

2881019134187

AL. HERACLEEA NR.4, BLOC S2.AP.14

KT

295735

6623

23.10.2006

23.10.2007

I

30.06.2007

333

CIUSTEA ELENA

2441010131242

STR CPT.D.EUGENIU.NR 5BL N.AP.62

DE

726387

6073

27 09 2006

27 09 2007

2

30.06.2007

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2007_

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

334

CIUTURA ANTONETA-ANA

2471028131236

ALEEA HERACLEEA NR.1, BL.V1, AP 34

KT

128623

18400

04.12 2002

Nerevizuibil

II

30.06.2007

335

CLINCI MARIA

2410720131213

SOS MANGALIEI NR 95, BLOC MG1.AP 17

BD

637106

6370

18.06.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

336

CLINCIU ANISOARA

2550404131211

STR DUMBRĂVENI NR 4 BIS

DE

739984

5955

21.06.2006

21.06.2007

II

30.06.2007

337

COATU ANCUTA

2960228340433

AL.HORTENSIEI NR 4, BL.D2, AP 5

NT

297770

4077

19.01.2006

19 01.2007

I

31 01.2007

338

CO82ARU RAMONA

2800407226740

STR.ZEFIRULUI .NR 8.BL.FB1.AP.25

KT

489360

12257

15.01 2004

Nerevizuibil

2

30.06.2007

339

COCARTA MARIA

2331202131210

STR BUCUREȘTI NR.3, BLOC L 886,AP.21

DA

032045

7912

05.12 2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

340

COCOS NICOLAE

1671117131312

STR ARHIEPISCOPIEI NR.20

KT

506870

5195

20.05 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

341

CODESCU SANDRA

7830409134125

STR. BP HASDEU NR,108A,BL.2B,AP.1

KT

96178

11638

05.01.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

342

CODRE ANICA

2470415131228

STR SOVEJA NR 57, 8LOC 59,AP.42

GT

891330

372

11.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

343

CODREANU PETRE

1320402131241

STRTRAIAN NR.26, BL.B5, AP.15

AH

946653

276

13.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

344

CODRU MARIA

2510123131216

STR N MILESCU NR.56, BL.PN3, AP.29

KT

5286

2436 04.04.2005

Nerevizuibil

li

30.06.2007

345

COJGHICEANU IOAN

1410323131223

8DUL 1 DECEMBRIE 1918,BLOC L64.AP.27

KT

248270

596

17.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

346

COJGHICEANU VASILICA

2381016131253

BDUL 1 DECEMBRIE 1918,NR 4,6L.L64,AP.27

KT

248273

12239

16.01.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

347

COJOC MARIA

2381220131217

STR.TEPES VODĂ.NR.32.

BK

064298

10350

14.12.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

348

COJOCARU ALEXANDRA

2401008131221

AL.DEALULUI NR 3, BLOC B,AP.28

KT

334522

616

20.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

349

COJOCARU ARTEMIE

1370126131227

STR. 30 DECEMBRIE NR.28,BL.MD6C,AP.12

BX

148651

6971

02.11.2006

02 11.2007

I

30.06.2007

350

COJOCARU SILVIEA

2530216131235

STR. PANDURULUI NR.102

KT

284443

6727

26.10.2006

26.10.2007

II

30.06.2007

351

COLCEAG IOANA

2461009131213

STR. DEZROBIRII NR.106. BLOC IS10.AP.73

BU

179594

7450

03.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

352

COLDA PARASCHIVA

2441014131227

STR.UNIRII, NR.60

KT

416863

3275

27 03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

353

COMAN CAROLINA

2750817131271

STR. CIȘMELEI NR.1, BLOC 1D.AP.66

KT

110962

9434

01.10.2003

Nerevizuibil

I

30 06.2007

354

COMAN DORU

1531114131235

BLD TOMIS NR.277, BL T6, AP.23

KT

70262

7211

27 08.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

355

COMAN ELENA

2483620131217

STR. SUCEAVA NR.3, BLOC 5A.AP.200

8G

237189

377

09.02.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

356

COMAN LAURA VIRGINIA

2/55531131219

STR.OLEG DANOVSKI NR 38,BL.BM1 ,AP.23

KT

352297

713

20 01.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

357

COMAN MARIA

2630118131225

STR.VIRFUL CU DOR NR.9, BL.V5B, AP.49

KT

277021

1240

15 02 2006

15.02.2007

II

28.02.2007

358

COMAN MINA

2430510131225

STR. SUCEAVA NR.5, BL.5B, AP.27

KT

173375

1268

29.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

359

COMAN ȘTEFAN

1540318131214

STR. SG, NIC GRINDEANU NR.33, BL.L1.AP 34

KT

102541

2496 28.03.2006

28.03.2007

II

31.03.2007

360

COMAN TRAIAN

1560702090042

STR. PREL. LILIACULUI NR 8, BLOC F9,AP 28

KT

370588

4015

15.06.2006

15.05.2007

II

31.05.2007

361

COMAN VALENTINA

2450203131223

STR.MERISOR NR.64

DV

491105

1529

05.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

362

COMANITA VIRGIL

1460503131212

BLD.TOMIS NR.289, BL.T13, AP.8

8C

471817

2015

02.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

363

COMARLA ANGELA

2460110131225

AL.PELICANULUI NR.7,BL.AV32,AP.54

KT

67380

10662

17.11.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

364

COMSAANDREEA

2801002134152

ALEEA UMBREI NR.1, BL.22C, AP.70

KT

140843

2019

10.03.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

365

CONDREA FLORIN

1711019131213

AL. VENUS NR.60,

KT

490902

5392

28.08.2006

23 08 2007

II

30.06.2007

366

CONDREA MARIA

2370808131210

STR BADEA CIRTAN NR.24, BLOC

DC4.AP 128

BX

151468

1447

04.02 2003

Nereviîuibil

II

30 06.2007

367

CONDURACHE CORNEL

1530101131265

ALEEA PORTULUI NOU NR.10, BL P5, AP 12

KT

103926

739

30.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

368

CONDURACHE VIORICA

2541110131234

ALEEA PORTULUI NOU NR.10, BL P5, AP 12

KT

103829

7466 02.09.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

369

CONSTANTIN ANINA

2641105131212

STR. DEZROBIRII NR 126, BLOC IS1,AP.7

DA

814093

9500 03.10.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

370

CONSTANTIN CARMEN ELENA

2810320134199

STR. DACIA,NR.10

KT

095798

1684

05.02.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

371

CONSTANTIN CONSTANTA LUCI

2410908131221

STR.SCOLII NR.28

KT

142073

7004

27.08.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

15.12.2006

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

10/43

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate Serie Număr

Certificat

Număr    Data

Termen de Gr Valabilitate revizuire ad abonament

372

CONSTANTIN ECATERINA

2460620131237

BDULTOMIS NR.320, BLOCM4.AP.42

BE 881450

1964

01.03.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

373

CONSTANTIN EMANUEL

1731102131253

STR N MILESCU NR 52,BL PN7A.AP.8

KT 034098

2073

03 03.2004

Nerevizuibil

I 30 06.2007

374

CONSTANTIN MARILENA

2551009131238

STR. AMURGULUI NR.65

KT 397714

1055

10.02.2006

10.02.2007

I 31.01.2007

375

CONSTANTIN ȘTEFAN

1450101131222

STR CPT.D.EUGENIU NR.3, BL.T2, AP.19

DS 471495

1561

27 02.2006

27.02.2007

I 28 02.2007

376

CONSTANTIN VALERIA

2530325130581

STR JUSTIȚIEI NR.4

KT 359560

8294

20.08.2003

Nerevizuibil

30.06 2007

377

CONSTANTIN VIORICA

2420120131228

BLD.TOMIS, NR.330, 3LN1, AP.53

DB 914393

1020

23.01.2003

Nerevizuibil

I 30 06.2007

378

CONSTANTINESCU EUGEN

1770507131261

STR.PANDURULUI NR.9.BL.36.AP.30

KT 374160

3330

08.05.2006

08 05.2007

I 30.04.2007

379

CONSTANTINESCU IONEL-ALEXANDRU

1401212131216

STR. PROGRESULUI NR 4, BL. H1, SC B, AP.

37

BK 57593

9489

01.10.2003

Nerevizuibil

30.06 2007

380

CONTOR CORNEL

1420627131215

STR DEZROBIRII NR.124, BLOC IS2.AP.81

GV 792251

2072

11.02.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

381

CORCOZ GEORGETA

2440619131213

STR VIRFUL CU DOR NR.26,8L.G751AP.26

KT 237443

1203

27.01.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

382

CORNEA FLOAREA

2541107131254

AL.TOPOLOG NR.6, BLOC H6.AP.24

KT 389058

11110

08.12.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

383

CORN EA RADA

2441201131220

STR.A. LAPUSNEANU NR 107, BLOC

LV40.AP 7

BE 373969

3639

26.04.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

384

CORNE! LAURENTIU IONUT 1880604134136

STR TULCEA NR.7, BL.S4, AP.68

KT 274997

3902

08.06.2006

08.06.2007

31.05.2007

385

COROIU CORNELIA

2581123131265

ALEEA TOPOLOG NR.8, BL E2, AP.66

KT 130832

9231

04.11.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

386

CORONEA CONSTANTIN

1370324131245

STR. ZORELELOR NR.26, BLOC Z,AP 13

DG 437429

6701

05.08 2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

387

COSOR IULIAN

1870811134247

BLD A.VLAICU NR.90, 8L.AV27, AP.46

KT 212074

5752

23.08.2005

Nerevizuibil

30.06.2007

388

COSTACHE ALEX.

2440316131291

SOS. MANGALIEI NR.93, BL.S, AP.12

DA 401208

1149

27.01.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

389

COSTACHE AUREL

1430926131221

SOVEJA.NR.86 BL.FT7.AP.8

DS 287330

4888

31.07.2006

Nerevizuibil

30.06.2007

390

COSTACHE ELVIS- IULIAN

1680720131238

STR. ARCULUI NR.6, BLOC F1.AP 11

KT 312242

4104

20.06.2006

20.06.2007

I 30.06.2007

391

COSTACHE IOAN

1330409131257

STR.NORDULUI NR.14

DB 913167

4735

27.05.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

392

COSTANIAN TEODORA

2531228131229

BDUL1 MAI, NR.99, BLG1.AP.72

KT 160149

1841

07.03.2006

07.03.2007

I 28 02.2007

393

COSTAS TEODORA

2430903131222

BLD.1MAI NR.68,BL.UM1,AP.23

DH 313510

4869

02.06 2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

394

COSTEA FLOAREA

2400609131223

STR CIȘMELEI NR.2,BL.LA,AP.62

BK 653235

1271

29.01.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

395

COSTEA GHEORGHE

1340308131224

STR RAZBOIENI NR 84

DH 313428

9287

19.09.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

396

COSTEA MARIA

2381102131218

STR SERG N GRINDEANU NR.66, BL.E7,

AP.92

DA 31463

97

02.02.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

397

COS I LA RADA

2360805131222

STR ALEXANDRU ODOBESCU NR.38

DG 870490

11433

19 12.2003

Nerevizuibil

30.06.2007

398

COSTEA VASILICA

2440417131261

STR.TROTUS NR.52

DE 726507

1273 29 01.2003

Nerevizuibil

I 30 06.2007

399

COSTESCU ION

1500708131237

AL LIREI NR.3, BL FC13. AP.17

KT 436983

6014 25.09.2006 25.09.2007

I 30 06.2007

400

COSTICA CULINA

2460515131258

STR. ZIMBRULUI NR 1

BK 654951

9691

19.11.2004

Nerevizuibil

I 30 06.2007

401

COSTIN AURELIE

2270815131246

STR. HORTENSIEI NR.18. BLOC C5.AP.6

AL 953495

1079 24.01.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

402

COSTIN MARIA

2530327131229

STR.SOVEJA NR.74, BL.FT2, AP.10

KT 365208

538

20.01.2005

Nerevizuibil

I 30.05 2 DO 7

403

COTOBAN SANDU

1440411131212

STR. PARTIZANULUI NR.20, BLOC LV41,AP 49

DH 313647

8039

01.10.2004

Nerevizuibil

I 30 06.2007

404

COTUNA GHEORGHE

1411028131243

STR MAIOR SONTU NR 11, BL,L8,AP.16

BU 174545

i 1090 05.12.2003

Nerevizuibil

I 30.06 2007

405

COVACI CORNEL

1530911131235

STR. POET VASILE CIRLOVA NR.,7

KT 403368

2996 27.04.2005

Nerevizuibil

I 30 06.2007

406

COVACIU MIHAELA

2840801134257

STR.UNIRII NR.112,BL.U2,AP 8

KT 5629

7088

02 07 2003

Nerevizuibil

30.06.2007

407

COVASNEANU C-TIN

1430509131222

STR PROGRESULUI, NR 13, BL. G4, AP. 62

DG 435459

481

19.01.2005

Nerevizuibil

I 30 06.2007

408

COZAC NICULAE

1441121131218

STR. SARMISEGETUZA NR.60

DS 476404

917

06.02.2006

Nerevizuibil

I 30.06 2007

409

COZMENCO CAMELIA

2670615131260

STR. RECOLTEI NR. 7 BIS

KT 138999

5716

12.09.2006

12.09.2007

I 30.06.2007

15 12.2006

Copyright © 2004 Melasoft Plus Constanta

11/43

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

410

CRĂCIUN DUMITRU

1470625131237

STR. SERBAN VODĂ NR.6C

KT

24907

11433

19 12.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

411

CRĂCIUN ELENA

24506 6131213

STR. DEZROBIRII NR 153, BL ID3A.AP.5

DS

289183

1101

24.01 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

412

CRĂCIUN GABRIEL

16602241    44

STR. POIENEI NR.6

KT

113132

896

03,02.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

413

CRĂCIUN ILEANA

2530915131238

BDULA. VLAICU NR 107, BLOC AV4.AP.32

KT

234791

3201

12.03,2003

Nerevizuibil

tl

30.06.2007

414

CREMENE ALINAGABRIELA 2740506131266

STR.TRAIAN 26, BL.B5, AP.51

KT

305596

7788

08 12.2006

08.12.2007

II

30.06.2007

415

CRETU CONSTANTIN

1310716131232

STR ELENA CUZA NR 63B

BD

56854

2498

28.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

416

CRETU ELENA

2561127131227

AL.EGREIEI NR 19,BL.C1,AP.17

KT

538372

1794

03.03.2006

03.03 2007

II

28.02.2007

417

CRETU ION

1323608131229

STR. ELIBERĂRII NR.19 BL.IV32, AP.17

KT

464397

6976

17.08.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

418

CRIC DOINA

2471203131247

SOS. IC BRATIANU NR.58, BLOC A3,AP.30

KT

95932

4322

25.04.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

419

CRIJMAN MIHAELA

2671210131247

BDUL AUREL VLAICU NR.90A, BLOC AV27.AP.30

KT

274709

972

08.02.2006

08.02.2007

II

31.01.2007

420

CRINTEA VALERIA

2410612131228

STR. HORTENSIEI NR.15, BLOC 03,AP.7

DE

727815

435

14.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

421

CRISAN ELENA

2400409131218

AL. HORTENSIEI NR.18, BLOC C5,AP.32

DE

467775

8681

01.09.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

422

CRISTEA AURELIA

2460408131222

BDUL MAMAIA NR.90, BLOC BI6.AP.14

DA

40030

12128

15.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

423

CRISTEA DOINA NASTICA

2690528131216

STR.VÂRFUL CU DOR NR.59,

KT

143071

244

05.02.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

424

CRISTEA GEORGETA

2410120131221

STR.MĂCEȘULUI NR.25

BN

450728

5235

20.05 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

425

CRISTEA IOAN

1430204131211

MAMAIA,NR.90,BL.BI6,AP.14

DE

735597

1991

09.03.2006

09.03.2007

II

28.02.2007

426

CRISTEA IOANA

2400618131218

BDULALEX LAPUSNEANU NR 77, BLOC LV6.AP 2

DH

306724

3832

03.04,2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

427

CRISTEA LOREDANA MIHAELA

2880331133934

BLD.1MAI NR.2, BL.J10, AP.67

KT

267768

3534

19.05.2006

19.05.2007

II

31.05.2007

428

CRISTEA RODICA

2421009131245

AL.LALELELOR, NR 1, BL.L5, AP.8

GX

720919

3369 20.03.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

429

CRISTESCU CORNELIA

2371221131211

STR.TRAIAN, NR.38, BL.B2. AP 42

BN

862645

12059

14.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

430

CRISTIAN PARASCHIVA

2410913131231

STR.CPT D EUGENIU NR.1A,BL.ST4,AP.9

DB

332863

1791

07.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

431

CRISTOIU RADU

1510404360013

AL.STEJARULUI, NR.3, 8L.G3, AP.22

KT

137467

1489

13.02 2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

432

CRIVAT CONSTANTIN

1331109131214

STR. PROGRESULUI NR.4, BLOC H1.AP.12

KT

145482

5769

24.08.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

433

CROITORU EMILIA

2370330T1225

BLD.TOMIS NR.336 BL B1.AP.68

BG

647026

5444

15.05.2003

Nerevizuiti

II

30.06.2007

434

CROITORU IOANA

2441025131233

STR.CIȘMELEI 19, BL.3, AP 14

BD

626696

1984

01.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

435

CRUCERU MARIANA

27808211"1^40

AL. ORHIDEELOR NR 12, BLOC V2.AP 3

KT

290665

3014

18.04.2006

18.04.2007

II

30.04.2007

436

CRUCERU NELI

2700624131211

STR. RODICA NR.38

KT

305213

1588

28.02.2006

28.02.2007

II

28.02 2007

437

CRUDU RODICA

2680526131263

AL. VIITORULUI NR.8, BLOC A,AP.99

KT

295084

2522

04.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

438

CSASZAR IULIANA

2450212131234

STR. CASIN NR.2,BLOCG5A,AP,29

DA

598423

2705

03.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

439

CUCIUREANU ANCUTA

2940805134123

STR. TH. SPERANTIA NR.38-40, BLOC 18B,AP.,14

NP

380530

4357

16.03.2006

16.03.2007

I

31.03.2007

440

CUCU MIHAI

1401128131222

STR. BANU MIHALCEA NR.132

BD

64613

2567

03.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

441

CUCUVEANU LAURA C.

2830603134222

ALEEA TOPOLOG NR 18, BL.E2, AP.66

GX

133821

4459

20.05.2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

442

CUIBĂRI LAVINIA

2890110020141

ALEX,LAPUSNEANU.NR.104A BL.TS15/I.SCA. AP.4

KT

317799

4253

16.02.2006

16.02.2007

1

28.02.2007

443

CURCA DUMITRU

1510901131268

STR. ION URSU NR.50, BLOC I1A, AP.15

BR

665822

1034

08.02.2006

08.02 2007

I

31.01.2007

444

CUREA ELENA

2620318131232

STR.SOVEJA NR.102 BLOC 52,AP.37

KT

153615

3241

10 05.2005

Nerevizuibil

II

30 06 2007

445

CURTEDE LEILA

2620727131221

STR.BRADULUI NR 1, BLOC E,AP.28

KT

378894

2015 24 03.2005

Nerevizuibil

II

30.062007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de Gr Valabilitate revizuire    ad abonament

Serie

Număr

Număr

Data

446

CURTMOLA MUBERA

2390910131214

STR ECATERINA VARGA NR.13/15,

DS

278942

4484

22.04.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

447

CUTALENUTA

2680607360014

STR DRAGO SLAVE LOR NR 48,

GX

718438

3286

07 04 2004

Nerevizuibil

I 30.06 2007

448

DABU MIHAIL

1351122131212

BDUL TOMIS NR.287, BLOC T12,AP 3

BE

376156

18186

18.12.2002

Nerevizuibil

I 30.06.2007

449

DAESCU ELENA

2320709131219

STR ION RATIU NR 120

AM

424028

6163

12 06.2003

Nerevizuibil

I 30.06 2007

450

DAFINESCU SEBASTIAN

1780515131219

STR MILITARĂ NR 27

KT

304216

3934

09.06.2006

09.06.2007

I 31.05.2007

451

DALU GENA

2410617131221

STR.CIȘMELEI NR 19. BL 3, AP.73

KT

122813

2082

03.03 2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

452

DAMIAN VALERIA

2420829131252

BLD.AL.LAPUSNEANU NR 111, BL.AL1, AP.11

DA

39131

2498

10 03.2003

Nerevizuibil

I 30.06 2007

453

DAMIAN VIORICA

2560608131218

BDUL AL LAPUSNEANU NR.173, BLOC T1.AP24

KT

161936

6148

04 06.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

454

DAN CRISTINA

2820117134177

Al. HORTENSIEI NR.12, BL.C4, AP.76

GT

518062

7661

10.09.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

455

DAN DUMITRU

1421205131215 STH B.P.HASDEU NR.122, BL.L9A, AP.21

DS

289972

12153

15.01.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

456

DANCIULESCU SEBASTIAN

1880809134217

STR TINERETULUI NR.20

KT

288379

5085

11.08.2006

Nerevizuibil

30.06.2007

457

DANESCU FLORICA

2410525131211

STR. SUCEAVA NR.3, BLOC 5A.AP.149

DA

34267

9606

03.10.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

458

DASCALU ANISOARA

2700205131251

ALEEA PELICANULUI NR.1, BL.AV28, AP.27

KT

572993

5072

11 08 2006

11,08.2007

I 30.06.2007

459

DATCU GHEORGHE

1430725131238

STR. SOVEJANR.74, BLOC FT2.AP.6

DE

736264

123

04 02.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

460

DATCU LUSIA

2440520131229

STR.SOVEJA NR.74,BL.FT2,AP.6

DS

279807

2257

12.02.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

461

DAVID ALEXANDRU

1460925131231

STR. FULGERULUI NR.65

DG

437038

1197

26 02 2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

462

DAVID GEORGETA

2450527131234

STR.FULGERULUI NR.65

DK

872531

610

24.01.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

463

DAVID MIRCEA

d350726131230

AL.GAROFITEI NR.32,BL.L93,AP.21

KT

350187

157

09 01.2003

Nerevizuibt'

I 30 06.2007

464

DAVIDESCU NECULAI

1380901131211

STR.EDEREI NR.21

DK

388225

6885

18.06.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

465

DAVIDESCU ȘTEFAN

1340404131227

BLD AL.LAPUSNEANU NR.173, BL.T1, AP.26

BG

639922

5955

12.07.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

466

DEACONESCU MARSA

2461005131255

STR. VALEA ALBA NR.32

DE

469427

3490

04.04.2003

Nerevizuibil

I 30 06.2007

467

DEACONU NICOLAE

1371119131212

STR.DACIEI NR.50

DA

906103

5920

05 05.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

468

DEAK EUGEN IOSEF

1550904131250

STR.CPT.D.EUGENIU NR.9, BL.X4, AP.23

KT

191414

15035

22 07.2002

Nerevizuibil

I 30.06.2007

469

DECU NICOLAE

1370613131213

BLD.MAMAIA NR.62

DS

482219

9217

03.11.2004

Nerevizuibil

30 06.2007

470

DEFTA JUSTINIAN

1310109131217

AL.CAMELIEI NR.2, BLOC L3.AP.13

BE

881468

1945

11.02.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

471

DEFTA NICOLAE

1441104131215

AL. HERACLEEA NR.3, BLOC S1.AP.100

KT

455879

9149

' z 99 2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

472

DEGERATU ANISOARA

2530726131255

STR.S.PANAITESCU NR.8

DH

313808

11444

13.12.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

473

DENISLAM CHENAN

1270419131216

STR DEZROBIRII NR.149, BLOC ID5.AP.58

AM

923640

2148

27.02 2003

Nerevizuibil

30.06.2007

474

DENISLAM NADIEDE

2250828131235

STR. DEZROBIRII NR.149, BLOC ID5,AP.58

BC

469853

2147

25 02.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

475

DENISLEAM FERIT

1250911131216

BDUL ALEX. LAPUSNEANU .NR.64.BL.LE8.AP.7

KT

157672

5470

31.08.2006

Nerevizuibil

I 30.06.2007

476

DENISLEAM GHIULTER

2420330131212

AL VIOLETELOR,NR.9.BL.L14B.AP 25

BT

165506

6800

19.06 2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

477

DIACONESCU CONSTANTA 2460708131266

STR I C BRATIANU NR.66, BL.B3, AP.9

GN

348751

1948

01 03.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

478

DIACONU MARIEA

2351228400425

STR.CPT.D.EUGENIU NR 25,BL.V5,AP.1

KT

154400

17837

26 42.2002

Nerevi.--.idil

I 30.06.2007

479

DIANU AMALIA

2380708131215

AL. BERZEI NR.5.BLOCA4.AP.4

BX

493005

3189

24.03 2003

Nerevizuibil

I 30.06 2007

480

DIMA ION

1440523131225

STR 1907,NR 10.AP.31

KT

332205

7762

07 12.2006

07.12,2007

I 30.06.2007

481

DIMA CRISTINA

2461115131238

BDUL TOMIS NR.144, BLOC TD3B.AP.5

BZ

643712

3886

03.05.2004

Nerevizuibil

I 30.06 2007

482

DIMA GEORGETA

2560120131261

STR DÎMBOVIȚEI NR.18

KT

251822

2023

10.03 2006

10.03.2007

I 28.02.2007

483

DIMA ION

1370907131228

SOS,IC BRATIANU NR.160

BC

463371

2650

10 03.2003

Nerevizuibil

I 30.06 2007

484

DIMA MARIANA-VASILICA 15.12.2006

2880730134153

STR. PALAS NR.8,BLOC B,AP 33

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

KT

289533

5120

14.08.2006

14 08.2007

30.06 2007 13/43

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2007


Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

485

DIMA NICOLAE

1780120131259

ALEEA NALBEI NR 15, BL.L109, AP.8

KT

256830

4996 04.06.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

486

DIMA URANIA ANDREEA

2880702134259

Al. NALBEI NR.15,BL.L109,AP 3

KT

284078

4944

02.08.2006

02.08.2007

II

30 06.2007

487

DIMACHE FLORICA

256011813124'!

ol ■■'ARDEALULUI NR.10, BL.L32, AP.56

KT

383601

7165

13.11.2006

13.11 2007

II

30.06 2007

488

DIMCEAGICA

1571111131248

STR.B.P.HASDEU NR.110A, BL.L4, AP.2

KT

286013

1840

07.03.2006

07.03.2007

II

28.02.2007

489

DINCA ELENA

2470306131256

STR I.G.DUCA NR.83, BL.L51, AP 5

DE

460877

4804

01 06.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

490

DINCA MARIA

2420906131230

STR. DR. BAGDAZAR NR.1. BLOC G3,AP.84

KT

224485

2384

17.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

491

DINESCU LILIANA

2630202131243

8LD FERDINAND, NR 93, BL A2, AP 74

GR

260916

12593

22.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

492

DINIU MARTA FLORIANA

2901219134126

STR.CIȘMELEI NR.18, BL.J1, AP.41

KT

479191

5106

03.05.2006

03.05.2007

1

30.04.2007

493

DINU ECATERINA

2320423163226

ALEEA.DEALULUI.NR.3.BL.B AP.117

KT

439684

5864

19.09.2006

Nerevizuibil

1

30.06.2007

494

DINU GHERGHINA

2380929131216

STR. FREAMĂTULUI NR.3

DS

478681

11816

09.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

495

DINU MARIA

233101713122(1

AL ZMEUREI NR.2A, 8L.FT13, AP.16

KT

201135

2396

11.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

496

DINU NICULINA

2451128131225

STR ANAIPATESCU NR.39

KT

277433

11327

17 12.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

497

DIOSLEA DIMANA

2420830131229

STR. BABA NOVAC NR.167B, BLOC

167B.AP.54

KT

139872

1452

03.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

498

DITESCU NICULAE

1490526131259

STR. PROGRESULUI NR.9, BLOC M2,AP,35

KT

351615

12246

15.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

499

DOBRE AURICA

2410916131211

STR.CALAFATULUI NR.37

KT

57317

1044

23.01 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

500

DOBRE CORNELIA

2^90904131232

STR.ELIBERĂRII NR.20, BL.IV18, AP.4

KT

359021

7446

27.11.2006

27.11.2007

II

30.06.2007

501

DOBRE IULIAN

1 «618131244

AL. ALBATROSULUI NR.13, SC.A.AP.63

KT

252982

5934

21.09.2006

21 09.2007

II

30.06.2007

502

DOBRE MIHAELA

2700820135063

BLD.AL.LAPUSNEANU, NR.179, BL.S5, AP.70

KT

155144

3541

11.11.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

503

DOBREA GEORGETA

2551101131248

STR, PREL. LILIACULUI NR.16, BLOC F6.AP.16

DA

38745

7156

13.11.2006

13 11.2007

II

30.06.2007

504

DOBRESCU AUREL

1420419131226

STR. AL. LAPUSNEANU NR.189, BLOC 7,AP.86

GR

976911

5602

01.07.2004

Nereviztiini'

II

30 06 2007

505

DOBRESCU C-TIN

1430614131228

BLD.MAMAIA NR.83, BL.LS5, AP.32

KT

74162

1202

26.02.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

506

DOBRESCU ILEANA

2530315131236

BLD.A VLAICU NR.27, BL.85, AP.19

KT

399949

10385 06.11 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

507

DOBRESCU ION

1381020131234

STR. SASU GHEORGHE NR.57

DV

833970

8424

13.10.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

508

DOBRESCU MILEA

1471120131236

BLD.A.VLAICU NR.27, BL.B5, AP 19

KT

399944

12590

22.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

509

DOBRILA RODICA

2680106131251

STR.COSTACHE NEGRUZZI NR 5B

KT

276581

3459

17.05.2006

17.05.2007

II

31.05.2007

510

DOBRINAS MARIANA

2490211131250

STR. PROGRESULUI NR.4, BLOC H1.AP.41

KT

119193

11879

12.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

511

DOBRINAS NICOLAE

1481206131241

STR. PROGRESULUI NR 4, BLOC H1.AP.41

8G

647841

63

07.01.2005

Nerevizuibil

II

30.06 2007

512

DOCHIANU MIHAI

1951101134 15

STR.CUZA.61.

MS

958538

4230

16.02.2006

16.02.2007

II

28.02.2007

513

DOCSAN IOAN

1341122131214

BOUL REPUBLICII NR.97.BLOCB1 ,AP 84

BK

073768

913

03.02.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

514

DODE ELENA ANDREEA

2930804134130

B-DUL A VLAICU.NR.11BL.C3AP.51

4K

475439

5442

05.10.2006

05.04.2007

1

31.03.2007

515

DOGARU ION

1400322131222

STR.PICTOR TEODOR AMAN NR.18

KT

142024

3421

24.03.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

516

DOICESCU STELIAN

1320503131221

AL.ARGEȘ NR.1, BLOC V3,AP.31

BZ

642659

7317

04.11.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

517

DOLANA IONUT

1790805131298

AL MURELOR NR 14, BL.BC2, AP.22

KT

373818

3424

14.09.2006

14 09.2007

II

30.06 2007

518

DONE GEORGETA

2330422131242

STR.ADAMCLISI NR.3,BL.P3,AP 6

BC

856204

4243

09 C4.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

519

DORDEA CARMEN MADALINA

2760625131299

STR SOVEJA NR.93, BL.DR25, AP.6

KT

141990

5244

21.08.2006

21.08 2007

II

30.06.2007

520

DRAGAN ALEXANDRU

1550818131253

CURCUBEULUI,NR.1,BL FD11.AP.7

KT

348417

4593

13.07.2006

13.07.2007

II

30.06.2007

521

DRAGHIA ELENA

2751025131310

STR ȘTEFAN CEL MARE NR.25

KT

196484

3322

12.05.2005

Nerevizuitil

II

30.06 2007

522

DRAGHICI DUMITRU

1520401131284

STR.REVOLUȚIEI DIN 22 DEC.1989 NR.43,

KT

315271

8744

20.10.2004

NerevizuL*!

II

30 06.2007

BL SNC.AP.34

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

523

DRAGHICI FLORICA

2680326130934

AL STEJARULUI NR.3, BL 63, AP.64

KT

285349

900

03.02.2006 03 02.2007

II

31.01.2007

524

DRAGHICI IOANA

2530125131234

BLD.1DEC.1918 NR 37 SL '21, AP.79

KT

381496

4728

22.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

525

DRAGOMIR ANA

2351002131211

AL.MĂLINULUI NR.9,BL B6,AP.7

DG

436777

17316

04.11.2002

Nerevizuibil

II

30 06 2007

526

DRAGOMIR GHEORGHE

1460517131227

STR N FILIMON NR.131A

DL

727841

3927

08.06.2005

Nerevizuibil

II

30.06 2007

527

DRAGOMIR GHEORGHE

1260710131230

STR.I.C BRATIANU NR 84,BL.SR9B,AP 8

X

953354

4052

21.05.2004

Nerevizuibil

II

II

30 06.2007

528

DRAGOMIR NISTOR

1240902131223

BLD.TOMIS NR.257-259, BL.L5.AP 44

GR

616698

1384

06.02.2003

Nerevizu-L :

30.06 2007

529

DRAGOMIR VIRGINIA

2440816131239

STR.MIRCEA, NR.147, BL.TD3C, AP.14

KT

286524

10964

02.12.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

530

DRAXEL MARIANA

2800304134190

STR.VÂRFUL CU DOR NR.9, BL.V5A, AP.20

CP

990639

52520

21 08.2006

21.08.2007

II

30.06.2007

531

DRUICA IOAN

1420415131241

STR.TOPOLOG NR.4.8L E4.133.

DH

928133

78 07.01.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

532

DRUMEA ELENA-CLAUDIA

2930827134131

STR.MUGURELUI NR.102

NK

475716

4769

14.06 2006

14.06 2007

II

31.05.2007

533

DUAGI SAHINDE

2440903131220

SOS. MANGALIEI NR.57, BLOC SM1,AP,62

BR

997483

863 21 01 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

534

DUCA DANIEL PETRICA

1771121131318

STR.CRINULUI, NR.104

KT

234045

7436

27.11 2006

27.11.2007

II

30 06.2007

535

DUDA ANISOARA

2450327131245

STR. SG.NIC GRINDEANU NR.45, BLOC M4.AP.47

KT

388205

3752

28.04.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

536

DUDAU ELENA

2480102131231

STR. PANDURULUI NR.10, 8LOC 10,AP 52

DE

736651

16

06.01.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

537

DUDAU FELICIA

2700105131223

STR.PANDURULUI NR 10,BLOC10,AP 52

KT

255564

3504

18.05.2006

18.05.2007

II

31 05.2007

538

DUICU DANI ELA-CRIȘTI NA

2650921131235

B-DUL FERDINAND NR 89,BLOC A3.AP.41

KT

035848

7297

20.11.2006

20.11.2007

II

30.06.2007

539

DULGHERESCU HANIBAL

1900608134197

STR. TIMISANA NR.5

KT

436994

5618

16.11.2006

16.11 2007

I

30 06.2007

540

DULGHEROIU ELENA

2310518131224

STR.BANU MIHALCEA

KT

479401

4644

31.07.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

541

DUMBRAVA RODICA

2470415131236

STR. I G DUCA NR.75A, 8L.L50, AP.25

DB

906529

3365

14.04 2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

542

DUMEA MIHAITA MARCEL

1570610131234

BDUL AL LAPUSNEANU NR.187, BLOC

6,AP.62

KT

518534

1150

24.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

543

DUMEA SOFICA

2520323131254

STR. BADEA CARTAN NR12, BLOC 8C10.AP.24

KT

409384

1071

10.02.2006

10.02.2007

II

31.01.2007

544

DUMISTRACEL MIHAELA

2871112134175

STR.ELIBERĂRII NR.7, BL.H1,AP.92

KT

253779

7634

30.11.2006

30.11.2007

II

30 06.2007

545

DUMITRACHE ELENA

2480331131222

AL NARCISELOR NR.1, BLOC A3,AP.53

KT

157610

6269

03.10 2006

03.10.2007

II

30.06.2007

546

DUMITRACHE GEORGETA

2671106131316

STR. PANDURULUI NR.113

KT

461653

3939

12.06 2006

12.06.2007

II

31.05.2007

547

DUMITRASCU ANETA

2480429131222

STR. VASILE CIRLOVA NR 11

BZ

632171

6145

08.07.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

548

DUMITRESCU GEORGE

1900918297242

STR. EC TEODOROIU NR 12

KT

447161

4193

16.02.2006

16.02.2007

II

28.022007

549

DUMITRESCU VLAD

1920220134147

STR. EC.TEODOROIU NR.12

KT

543170

4194

16.02.2006

16.02.2007

II

28.02.2007

550

DUMITRIU AURICA

2450210131239

STR. SG NIC GRINDEANNU NR.64, BLOC E6.AP.72

KT

374292

1307

29.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

551

DUMITROF NATALIA

2401104131265

STR. ARCULUI NR.16, BLOC F3.AP 2

□V

832472

371

11.01.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

552

DUMITRU AURICA

2350506131234

STR. SUCEAVA NR.6, BLOC U3.AP.13

DE

734563

10817

24.11.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

553

DUMITRU CONSTANTA

2530728131242

SOS.MANGALIEI NR.59, BL.SM2, AP.67

GX

720916

1778 01.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

554

DUMITRU CONSTANTIN

1461027131233

STR. BADEA CIRTAN NR.12, BLOC

BC10.AP 29

DH

919770

377

17.01.2005

Nerevizuibil

II

30 06.2007

555

DUMITRU EMIL

1560808131264

STR B P.HASDEU, NR.37

KT

39259

2125

12.02.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

556

DUMITRU FLOAREA

2371206131222

STR. UNIRII NR.96

BG

633342

5951

08.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

557

DUMITRU GHEORGHE

1340818131236

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.108, BL.L2, AP 83

KT

322291

4994

04.06 2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

558

DUMITRU ION

1530327131251

STR CIȘMELEI NR.8, BLOC B6.AP.59

KT

34827

10

02.02.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

15 12.2006

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

15/43

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

559

DUMITRU MIHAELA

2901817134172

STR SĂLCIILOR NR 98A

KT

451889

5495

19.10 2006

19 10 2007

II

30 06 2007

560

DUMITRU TANTA

: ' • ■ '520131244

STR ANDREI MURESANU NR.1‘5

GK

895276

17917

02 12 2002

Nerevizuibil

I

30 06.2007

561

DUNA MARIA

2460409131233

BLD A.VLAICU NR 9, BL C2, AP 6

BC

464913

6253

23.06.2003

Nerevizc .;.-l

li

31 Uc 2007

562

EBU MUNiR

1280817131213

STRADELA BASARABI NR.12, BL P1, AP.11

GA

342881

318

14 01.2005

Nerevizuibil

II

30 06 2007

563

EFTEME MIRELA

2700609131265

AL ZMEI. :EI NR 14 BL U3. AP 8

KT

435881

8271

06 10 2004

Neievizuibil

I,

30.06 2007

564

ELErTERESCU MARIA

2380321131220

BLD FERDINAND NR.GA, BL K1. AP 10

GR

978966

621

24.01.2005

Nerevizuibil

II

30.06 2007

565

EMiRSALI ISMAIL

1411223131247

SOS. IC BRATIANU NR.58. BLOC A3.AP.12

GK

592984

5649

01 07 2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

5S6

ENACHE FLOAREA

2340323131231

STR. OLTENIEI NR.30

BE

369830

930

06 02 2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

567

ENACHE JELA

2500314131271

AL. MAGNOLIEI NR.2.BLOC G1.AP.14

KT

410898

77

02 02 2004

Nerevizuibil

I!

30.06 2007

568

ENACHE VIORICA

2581101131250

STR. SOVEJA NR 77, BL. 35BA, SC C, AP 39

KT

291725

6032

26 09 2006

26 09 2007

II

30 06 2007

569

ENASTESCU ELENA

2390930131241

ALEEA TOPOLOG NR 4, 8L.H7, AP.30

KT

195995

1689

05 02 2003

Nerevizuibil

II

30 06 2007

570

ENASTESCU ION

-371112131248

ALEEA Ti---'. OGNR.4 BL H7. AP 3C

DV

142706

2793

07.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

571

ENCIU VALENTINA

2740929131251

STR. POPORULUI NR.119

KT

9526

2246

04.04.2006

04 04 2007

II

31.03.2007

572

ENE Lut MII FU

1380610131213

SI R N GRINDEANU NR 70.BL.C2 AP 8

L \

905499

i 14-1

-3 02.2006

Nerevizuibil

I

30 06 2007

573

LNL /IITICA DANIEL

1830519134165

STR.PANDURULUI NR.21 A,BL.37,AP.36

KT

45012

4651

25 05.2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

574

ENICA ELENA

470405131249

STP ' ErAN CEL M-- RE NR 23, BL M1. AP 31

KT

173293

58

02.02.2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

575

ENICA IOANA

2450902131250

8DULA VLAICU NR 92, BLAV21.AP20

KT

67324

277

13 01.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

576

ENVER TULEU ORHAN

-320114134150

TOMIS 233 BL.TS14B, AP 20

GV

240994

3181

27.04.2006

27.04.2007

2

30.04.2007

577

EREMIA AURELIA ELENA

277050613"244

BLD MAMAIA NR.60, BL.LD4B.AP 6

KT

194765

747

28,01.2003

Nerevizuibil

I

30 06.2007

578

ETEM HACE

2390724134032

AL GAROFITEI NR 34, BL L92. AP.11

GK

590075

7829

16 09 2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

579

FARCAS MIHALACHE

133050513'217

BDUL TOMIS NR.147, BL A3.AP 45

BN

455288

3686

29 05 2006

29 05 2007

1

31 05 2007

580

FARCAS VALERICA

2641122131231

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.173.BL T1,AP 59

KT

390754

4676

31 07 2006

31.07.2007

II

30 06.2007

581

FATUIOANA

2450209131254

BLD TOMIS NR.236, BL TD16, AP.77

BD

72748

1240

28.0" .2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

582

FLIZUlA ILDLNIS

2/273UM31221

AL NALEEi NR.3, BLOC 118B,Aa 12

KT

97483

5992

13 07 2004

Neievizuibil

II

30 06 2007

583

FElZULA SEFICA

239U109131222

STR RAZOARE NR.95

GN

609425

10879

26 11.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

584

FERARU PAULINA

2381002131222

STR. SOVEJA NR.108A, BL 38B.AP.17

KT

298745

10926

27 06 2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

585

FERFERI DIMU

1570917131250

STR DOBROGEI NR 33BIS

KT

431118

4170

22 06.2006

22.06 2007

il

30 06 2007

586

FEVGA ANASTASIA

2480317131244

AL GRĂDINILOR NR 4, BLOC M,AP 5

KT

359343

3542

30.05.2006

30 05 2007

ll

31 05 2007

587

FEZI NERIMAN

2281003131210

STR BANU MIHALCEA NR 97

AL

495312

3065

18.03 2003

NerevizuiDil

II

30 06 2007

58c

•"IL MION ANICA

2351129131213

STR ORIZONTULUI NR 21

DE

467847

3298

25 u. .

Nerevizuibil

II

30 06 2007

5-9

FIL J FLORICA

235082613 260

STR PANDURULUI NR 10, BLOC 10,AP.20

BC

856315

5322

17 06 2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

59Q

-1 L-T ELENA

14 00'<>41? J’-i

STR MARAMUREȘ NR 60A.

KT

411297

'Li 13 . c 02 2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

591

FILIP PETRE

1350621131228

MIRCEA. NR I48A, BL MDJA, AP 45

KT

286630

<-F:5

U3 12 2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

592

FISTIGOi MARIOARA

2451101131215

STR TOMIS NR 330, BLOC N1.AP 43

GV

791192

1129

24 01 2003

Nerevizuibil

II

30 06 2007

593

FLORTA MARIAN

1510328131231

STR MIRCEA CEL BATRAN NR 146A. AP.17

BZ

650435

7142

10 11 2006

Nerevizuioii

il

30.06 2007

594

FLORESCU ANA

2440829131224

STR.VALEA ALBA NR.6

BK

73671

12405

21 01 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

595

FlORESCU ECATERINA

2430106131256

AL ROMANITEI NR 5, BLOC D3.AP 16

BK

73979

807

21 01 2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

596

FLORESCU FLORICA

2560808131266

STR CPT. D EUGENIU NR 8, BL.S1. AP.11

KT

44945

7183

26.08 2004

Nerevizuibil

I!

30.06.2007

597

FLORESCU GHECRGHE

1-180925131279

STR CPT D EUGENIU NR 3 BL.S1 AP 11

KT

" ■ --5

4038

17 04 2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

598

FLORESCU IOANA

2570122131281

ALEEA TOPOLOG NR.9, BL C1, AP.31

KT

108016

2730

06 04 2006

06 04 2007

II

31 03 2007

599

FI.ORIAN EUGEN

1550924131243

SOS.I.C.BRATIANU NR 82 BL.SR10.AP.8

GT

891311

1878

09.03 2006

09 03.2007

I!

28.02 2007

15 12 2006

Oev- ■■ , ’OCM Me1-".:/' p .js Gmsanîa

■6/43

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

600

FLUTURICA ION

1540330131231

STR. ARCULUI NR 21, BLOC A9,AP.21

DG

869945

4485

07.07.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

601

FOCA IOAN

1310728131233

STR CASTANILOR NR.13.BLOC3.AP.8

BE

371019

1175

28.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

602

FOCA MIHAELA

2870923134198

Al.FRAGILOR NR 5B,BL.R3,AP,23

KT

223754

6698

25.10.2006

25.10.2007

II

30.06.2007

603

FOCSA MARIANA

2490401131279

STR.TULCEA NR.2, BL 28, AP 4

GT

162480

260

05.02.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

604

FOCSANEANU MIHAELA

2660210131231

ALE CAPIDAVA NR.1 BL. V2 AP11

KT

131719

642

25.01 2006

25 01.2007

II

31 01.2007

605

FRASINEANU DAN

1681220131291

STR. DIONISIE CEL MIC NR.53C,BL.50A,AP.24

KT

344555

9509

12 11.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

606

FRAȚI LA Dl ANA RALUCA

2760608131253

AL. IASOMIEI NR.1, BL.L11,AP8

KT

121923

3114

04.05.2005

Nerevizuibil

II

30.06 2007

607

FRATILA DUMITRU

1431023101246

ION ALEXANDRESCU, NR.28

DA

040055

11878

12.01 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

608

FRAȚI LA ION

■4i.: 1921131213

STR.ION ALEXANDRESCU NR.28

DB

908222

1017

23.01 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

609

FRUNZA ELISABETA

2441001131274

AL. ZMEUREI NR.14, BLOC U3.AP 15

HC

79525

7914

24.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

610

FRUNZA TRAIAN TIBERIU

166112113125'

STR DRUMBAVENI NR 24A

KT

186129

2234

17.03.2006

17 03.2007

II

31 03.2007

611

FUDULI VIOREL MARIUS

1770330131229

BDUL AL LAPUSNEANU NR.193,BL.18,AP.7

KT

195159

2546

03.03.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

612

F Jl. FA GEORGETA

2751110131235

SOS.MANGA IEI NR.1, BL J8C, AP.5

KT

109731

6914

31.10.2006

31.10.2007

II

30.06.2007

613

FULEA ȘTEFANA

2421012131225

STR.ALEX. LAPUSNEANU NR.171, BLOC S3.AP.29

8Z

648889

8156

28.07.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

614

FULINA CHIRATA

244122013'229

STR BANU MIHALCEA NR 172

BE

375177

5420

21.05 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

615

FUNDUCAS SORIN

1850708134187

STR DRAGOSLAVELE NR.1 B,BL A1 AP.25

KT

131178

3333

18.03.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

616

FURTUNA DUMITRA

2420103131225

STR ARCULUI NR.1, BLOC D,AP.44

KT

271777

11902

12.01 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

617

FURULESCU ANA

2380519131216

BLD.TOMIS NR.76

DE

736168

9177

29.09.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

618

GABOR ANGELA

2470205131276

SOS. IC BRATIANU NR.125, BLOC PAV 5,AP.2

KT

60824

327

14.01 2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

619

GACHI VERGINIA

2460819131233

STR.PLEVNEI NR 1

BC

463644

8782

29.08.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

620

GAFAR MAZIS

2491114131231

STR. MIHAI VITEAZU NR.123

KT

101371

2990

17.04.2006

17 04.2007

II

30.04.2007

621

GAIȚA NICOLINA

2500321131236

STR SOVEJA NR.118, BLOC DR35,AP.25

KT

194656

10015

08.12.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

622

GAJDAN ELENA

2400327131236

STR.CPT.D EUGENIU NR.2, BL.H, AP.85

BX

487300

12682

29.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

623

GAJDAN VICTOR

1390614131263

STR.CPT.D.EUGENIU NR.2, BL.H, AP.85

BK

58582

1064

23.02.2004

Nereviv

II

30.06.2007

624

GALBEN MADALINA

2890709134205

STR. UNIRII NR.112A, 8L.U5A, AP.21

KT

359066

5628

16.11.2006

16.08.2007

II

30 06 2007

625

GANEA PETRU

1430629131235

STR. C-TIN BRANCUSI NR.57, BL.6, AP 12

KT

393224

53 02.02 2004

Nerevizuibil

II

30.062007

626

GARBA GEORGETA

2370124131266

STR.ȘTEFAN CEL MARE NR.57,BL M17.AP 1

DE

727685

4236

16.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

627

GARBACEA VICTOR

1410611131223

STR.CPT. DOBRILA EUGENIU NR.21, BL.X6, AP.20

GA

776185

10264

14.12.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

628

GARLEANU MIRELA LILIANA

2680307132809

STR.MESTERUL MANOLE NR.10

KT

22290

2526

09.11.2006

09.11.2007

II

30.06.2007

629

GAROAFA ANA

2441107131215

A. DEALULUI NR 3, BLOC B,AP 23

KT

38521

6033

14.07.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

630

GAROAFA MARINELA

2750713131322

AL DEALULUI NR 3, BLOC B,AP.23

KT

116479

6038

14 07.2004

Nerevizuibil

I

30 06 2007

631

GAROFIL ECATERINA

2430728131238

STR. BERZEI NR.11, BLOC K1.AP 12

KT

430306

1765

07.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

632

GAVAT EUGENIA

2360602131235

BDUL FERDINAND NR.93, BL.A2.AP 52

BK

656123

7875

23.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

633

GAVRILA ECATERINA

2491017131242

STR.CUZA VODĂ, NR.69

KT

54068

10832

24 11.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

634

GAVRILA GHEORGHE

1750423131229

BDUL AUREL VLAICU NR.92,BLOC

AV21.AP.47

KT

85146

3181

06.05.2005

Nerevizuibil

II

30.06 2007

635

GAVRILA MARIA

2370407131221

STR.SALCIMILOR NR.18

BK

57215

52

02 02.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

636

GAVRILA TI TA

2391111131243

ALEEA. BERZEI. NR. 5. BL. K4.AP. 32

BE

381123

7433

27.11.2006

Nerevizuibil

2

30 06 2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

637

GAVRILUTA ION

1510402131238

AL. PELICANULUI NR.4, BLOC AV36.AP.16

KT

158663

2260

04.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

638

GEAFER BIGET

1560514131225

STR ELIBERĂRII, NR.6, BL IV44B, AP.8

KT

173845

4005

14.06.2006

14.06.2007

II

31.05.2007

639

GEAGEAC ELENA

2/90319135919

BLD.AL.LAPUSNEANU, NR.179, BL.S5, AP.70

KT

155149

10212

1111 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

640

GEANA NICOLETA

27810071312^8

5L. NUFĂRULUI NR 3, BLOC 21 A,AP.2

KT

135394

480

14.01.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

641

GEANTEMIR MENZAT

1500322131288

AL MURELOR NR.8, BLOC BC6,AP 8

DE

463088

7567

08.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

642

GEAUCA MITA

2370906131227

STR FERDINAND NR.93, BLOC A2 AP 54

KT

247787

7846

22.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

643

GEMAI VERGINIA

2521221131256

SOS.MANGALIEI NR.72, BL.A, AP.,'

KT

336027

5057

10.08.2006

10 08.2007

II

30.06.2007

644

GENE GHEORGHE

1440730131211

STR. VALEA ALBA NR.41A

KT

266496

3471

16 04.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

645

GEOGLOVAN VASILE

1350418131221

AL.BERZEI NR.11 BL K1, AP.30

DH

927140

7469

06.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

646

GEORGESCU GHEORGHE

1360501131237

STR MIRCEA NR 4BA.BLOC MD9A.AP 14

KT

466379

2382

17.02.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

647

GEORGESCU MANUELA

2751118131271

STR.CIPRIAN PORUMBESCU NR.47

KT

9774

7107

09.11.2006

09.11.2007

II

30.06.2007

648

GHENU ALINA

2731020131214

STR. BADEA CIRTAN NR 23, BLOC K11.AP.10

KT

303519

7611

30.11.2006

30.11.2007

II

30.06.2007

649

GHEORGHE DUMITRA

2380415131221

AL VIOLETELOR NR.5, BL.L12,AP.34

DH

321289

12186

15.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

650

GHEORGHE IOANA

2421022131239

AL.NALBEI, NR.17, BL.L110, AP.34

GX

718512

1318 29.01 2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

651

GHEORGHE JANA CRISTIANA

2520926360018

EGRETEI NR.7, BL.TOMISTEX AP.87

KT

483518

4269

28.06 2006

28.06.2007

II

30.06.2007

652

GHEORGHE MARIN

1430116131251

STR.ȘTEFAN MIHAILEANU NR.65,AP3

KT

364251

12755 23.01 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

653

GHEORGHE MIHAELA

2700423131221

STR.CURCUBEULUI NR.5, BL.FD9, AP.29

GV

780348

7067

07.11.2006

07.11.2007

II

30.06.2007

654

GHEORGHE ZINA

2430217131231

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.62,BL.LE6,AP.24

GV

778484

1153

24.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

655

GHEORGHISOR DANA

2901222134229

BLD.1 DEC.1918, NR.12. BL.L53A, AP.41

KT

482181

5393

21.09 2006

21.09.2007

I

30.06.2007

656

GHEORGHIU ALEXANDRU

1420129131220

STR,ȘTEFAN CEL MARE, NR 57,

BL.M17.AP.19

DK

865141

5403 09.08 2005

Nerevizuibil

I

30.06 2007

657

GHEORGHIU DANIEL

1680403131330

STR. CRISANEI NR.69, BLOC G1,AP.63

KT

213178

3971

13.06 2006

13.06.2007

II

31.05.2007

658

GHEORGHIU DUMITRU

1460226131253

STR.DISPENSARULUI NR.14, BL 16B, AP.15

KT

135286

1935

25.02.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

659

GHERASE MARIA

2690322131319

STR. DUMBRAVA ROȘIE NR.58

BX

149050

2799

20.04.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

660

GHERASIM NICOLAE

1511103131265

STR. N. MILESCU,NR.54,BL.,PN5,AP.6

GX

409969

7483

29.11.2006

29.11.2007

II

30.06.2007

661

GHERASIM DANA

2840724134121

STR.MERISOR NR.6

KT

6290

3857

03.05.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

662

GHERGHILESCU NECULAE

1441013131214

AL.EGRETEI NR.14,BL.AV3O,AP.3O

DE

739605

55

07.01.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

663

GHERGHILESCU RODICA

2550907131277

BDUL 1 MAI NR.8, BLOC J2A,AP.9

DE

468252

6507 20.06.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

664

GHERGHINA DUMITRU

1611108163287

STR.EGALITATII NR 24

KT

546621

4049 06.05.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

665

GHERLAN VASILE

1340225131282

STR. SG. NIC. GRINlL.ANU NR.40

KT

154627

7108 03.07.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

666

GHERMAN ANICA

2460828131252

STR. COMARNIC NR 102

DB

915607

12069

14 0' 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

667

GHERMAN MARIA

2380321131281

STR CIȘMELEI NR.11, BL 1C.AP.205

DK

869819

5492

12 05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

668

GHINDICI NICOLAE

1440711130916

STR STEAGULUI NR.43B

KT

95345

3248

10 05.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

669

GHIOCA MARIA

2540611131242

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.44, BLOC M16,AP.69

KT

251097

373

17.01.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

670

GHIZILA GEORGETA

2541108131273

BLD REPUBLICII NR.112, BL.R2, AP.30

BX

493832

2283

28.03.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

671

GHIZILA IACOB

1541211131247

BLD.FERDINAND NR.112,BL.R2,AP 30

DG

437143

3989

10.06.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

672

GINJU OLGA

2570426131265

STR. CURCUBEULUI NR 11, BLOC FD6.AP.38

KT

333673

4780

31 07.2006

31 07.2007

II

30.06.2007

673

GIRNICEANU CONSTANTA

2330714131235

STR. ION LAHOVARI NR.63

KT

200603

1284

27.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

674

GIURGEA CONSTANTA

2460828131260

BDUL TOMIS NR.314, BLOC LT5A.AP.4

BD

628759

8520

15 "0.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

675

GLAVAN MARIA

2480130131265

STR BRIZEI NR.11, BLOC FA3.AP.58

KT

376220

640

24.01 2006

24.01.2007

II

31.01 2007

676

GOIDAN GHEORGHE

1340815133100

STR. NICOLAE GRINDEANU NR.62,BL.E6,SC.C,AP.53

KT

171105

2311

29.03.2005

Nerevizuibil

I

30.06.2007

677

GOIDAN ROBERT ADRIAN

1880621134243

AL. CAMELIEI NR,2, BLOC L3.AP.58

KT

279156

5166

16.08.2006

16 08 2007

I

30 06 2007

678

GORBAN AURICA

2431204131247

ALEEA PANSELEI NR.2, BL.C5, AP.38

KT

101049

4347

01.04 2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

679

GOREASINICA

2640706131259

STR SG.N.GRINDEANU NR.62, BL.E5, AP.72

KT

401120

4840

31.07 2006

31.07.2007

II

30.06.2007

680

GORGOVAN ELENA

2361001131258

B-DUL FERDINAND NR. 53. 8L. A8, SC. A, AP. 28

BT

657499

3483

19.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

681

GORGOVAN VALERIU

1640812131212

STR.M.KOGALNICEANU NR.12.AP6

KT

241047

3319

08.05.2006

08.05.2007

II

30.04,2007

682

GORGOVAN VASILICA

252-3824131255

STR.ANTON PANN, NR.9A

KT

216340

5625

31.08.2006

31.08.2007

II

30.06 2007

683

GORNOVICEANU ADRIANA

2391028131244

AL. CĂPRIOAREI NR.3, BLOC 17A.AP.27

KT

309111

3120 01.04.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

684

GRAMA MARIA

2420601131244

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.92

GR

259534

6626

17.06.2003

Nerevizuibil

II

30 06,2007

685

GRAMA VANGHELE MIHAI

1331108131246

BLD AL LAPUSNEANU NR.175,BL.S4,AP.48

AP

89131

1618 05.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

686

GRĂNICERII FI ORIN

1850801134271

BLD.1DECEMBRIE 1918 NR.6.BL LE56.AP.20

KT

73506

7776

31.07.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

687

GRECIANb ELtfNA

2461029131230

STR. ST. O. IOSIF NR.10

DE

726062

3091

01.04.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

688

GRELLMANN DANIELA CÂRMIND

2420816131224

ALEEA HERACLEEA NR.2, BL.T2, AP.30

DE

740491

440

13.01 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

689

GRIGORAS MARGARETA

2460610131231

AL.HORTENSIEI NR.3.BL.G1 ,AP 12

BG

646657

11803

08.01 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

690

GRIGORE ALEXANDRU

1881127132804

AL.VIOLETELOR NR.3, BL L11, AP.59

KT

317045

7681

05.12.2006

05.12.2007

I

30.06 2007

691

GRIGORE CONSTANTIN

1360213131237

STR. TRACTORULUI NR6

DS

481862

10069

07.12.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

692

GRIGORE ELENA

2390929131230

STR OLTUL NR 19

DA

38642

3373

20.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

693

GRIGORIU FELICIA

2311020131239

STR. MIRCEACEL BATRAN NR.137

BZ

657373

7348

07.11 2005

Nerevizuibil

I

30.06.2007

694

GRIGORIU MARIN

1350819131245

SOVEJA. NR.94,BL 74, AP.21

DV

831472

4886

31 07 2006

31.07.2007

II

30.06 2007

695

GRIGOROSCUTA

GHEORGHITA

2420323131215

UNIRII NR.104

DB

323919

6569

19.102006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

696

GRINITOIU ELISAEE1A

2420728131221

ALEEA NALBEI NR.3, BL.L118, AP.48

KT

61226

3034

31.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

697

GROSU DUMITRU

380629131221

STR PROGRESULUI NR.11, BL.M3.AP.49

DA

33717

1235

28.01 2003

Nerevizuibil

II

30 06 2007

698

GROSU FANICA

2370108131231

STR. SOVEJA NR.53, BLOC I4,AP 7

DA

399686

1128

24.01 2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

699

GROSU GHEORGHE

16-t 1 ‘IH.--211

STR. CALAFATULUI NR.15B673F

KT

21514

6506

18.10 2006

18.10.2007

II

30.06 2007

700

GUGU ION

1401'021G >24

AL.ARGEȘ 1, BL.V3, AP.49

BZ

648173

7238

04 07 2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

701

GUIU ION

1440221 13->85

STR.TOMIS NR.226, BL.TD10, AP.28

DH

306234

252

13.01 2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

702

GUJ8A ELENA

238022513 >44

ALEEA VIITORULUI NR.4, BL.4B, AP 49

KT

152453

1614

04.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

703

GULELIS MARIA

2690227133101

BLD.TOMIS NR.307, BL.9B, AP.2

KT

248038

6335

26.07.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

704

GULIAS TUDORITA

2420608131227

STR.SANDU ALDEA NR.8

GA

358099

8017

08.08.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

705

GURAU SORINA

2741007131237

AL.HERACLEEA NR.1, BL.V1, AP.20

KT

015759

5549

31.08.2006

31.08 2007

II

30.06.2007

706

GURGULESCU TITI

1370601131247

STR.ȘTEFAN CEL MARE, NR 42, BL.M14,

AP 41

DH

929099

4788

13.07 2005

Nerevizuibil

I

30.06 2007

707

GURZU ANCA DIANA

2960126134144

STR N.GRINDEANU NR 57,BL.M7,AP 52

NS

966579

4641

18.05.2006

18.05.2007

I

31.05.2007

708

HANG A MARIA

2431201131214

STR.MERISOR NR.3

BT

656248

7113

30.06.2003

Nerevizuibil

It

30 06.2007

709

HANU CATERINA

2360712131234

STR. DAFINULUI,NR2,BL.39,AP.20

KT

117789

4493

30.06.2005

Nerevizuibil

li

30.06.2007

710

HANU VASILE

1290402131285

STR. DAFINULUI NR.2, BLOC 39,AP.20

KT

117790

7672

28.07 2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

711

HARPALETE MIRELA

2620102131313

STR. CIȘMELEI NR.1, BLOC 1D.AP.45

KT

310265

3375

14.04.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

712

HARSU STELUTA

2500815131231

BOUL AL. LAPUSNEANU NR.193,BLOC

18,AP.19

GR

265424

3498

15 04.2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

713

HASIM IUCSEL

1440311131235

STR STRAJERULUI NR.26

KT

476051

2011

01 03.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

714

HERDA CLALJDIU

1860625134176

STR. VÂRFUL CU DOR NR.5, BLOC V3A,AP.1

KT

128412

5063

08.06.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

715

HEROIU DUMITRA

2340916131236

STR MIRCEA NR.144, BL.E3,AP,63

AL

952224

2958

29.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

716

HEUZI SEMAHAT

2420519131256

STR. DOBROGEI NR.55

BC

856058

10058

23.10.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

717

rl TDEA ION

1340726131216

STR.DOBRIULA EUGENIU NR.5, BL.N, AP.4

GR

260887

6611

04.08.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

718

HOFMAN PATRICIA INGRID

2700523131241

BLD. AL.LAPUSNEANU NR.110,BL.L7,AP.41

KT

242342

5112

14.08.2006

14.08.2007

II

30.06.2007

719

HOROBAT CORNELIA

2320219131232

BLD.TOMIS NR.283, 6L.T10, AP.116

BG

639585

2170

12.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

720

HOROMNEA IOAN

1750128131311

AL. UMBREI NR.2, BLOC 14.AP.117

KT

378311

5167

16.08.2006

16.08.2007

II

30.06.2007

721

HRISOTIMOS MARIA

2431006131229

STR.C-TIN BRINCUSI, NR.63, BL.2A, AP.11

GA

338360

4198

15.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

722

HULE FLORIAN

1370420131248

BLD.A VLAICU NR.43, BL.PC3, AP.8

BZ

644794

70

07.01.2003

Nerevizuibil

li

30.06.2007

723

HUSEIN ISMET

1460105131221

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.187, BL.6, AP.43

KT

93168

76

03.02.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

724

IACOB NICOLAE

1500520131247

BLD.I.G.DUCA NR.81 ,BL.L43,AP 8

KT

307157

7705

06.12.2006

06.12.2007

II

30.06.2007

725

IACUBOVICI TAMARA

2430709131213

BDUL 1 MAI NR.101, BLOC FE7.AP 10

KT

308579

1569

04.02.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

726

IAIA NERMINE

1431001131231

STR. SENTINELEI NR. 9

GN

609144

5894

07.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

727

IANCU DOINA

2530824131271

STR. MOȚILOR NR.39

KT

376854

4488

21.06.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

728

IANCU ELENA

2410715131238

AL. ZMEUREI NR.4, BLOC U1,AP.46

GA

252037

2283

17.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

729

IANCU NICOLAE

1470319131223

STR MOȚILOR NR.39

KT

376864

2207

08.03.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

730

IANCU NICOLAI

1430405131244

AL. TOPOLOG NR.1, BL,F9,AP,7

KT

2652

9402

10.11.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

731

IARU LUCRETIA

2410608131245

POPA FARCAS, NR.36

GA

783144

4888

02.06.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

732

IASIM CAIMET

2551210131287

BLD.TOMIS NR 324,BL.M3,AP.23

KT

346130

1602

2802.2006

28.02 2007

II

28.02.2007

733

I8ADULA ELIDA

2741007131253

STR. RASURI NR.8

KT

21532

901

03.02.2006

03.02.2007

II

31.01.2007

734

IBRAIM FATMA

2411011131232

STR.SOVEJA NR.28, BL.S1, AP 28

BD

635061

4414

17.04.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

735

IBRAM VANDANA

2760816131234

STR. AMURGULUI NR.33

KT

506952

4504

07.07.2006

07.07.2007

II

30.06.2007

736

ICHIM ELENA

2300524131212

STR.ALEX. LAPUSNEANU,NR.191,BL. 10,AP.29

BE

883248

1409

21.02.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

737

IFRIM DANIELA

2850610134250

STR.B.P.HASDEU NR.108A,BL.L2B,AP,20

KT

70568

3216

10.05.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

738

IFRIM MARIAN

1780726131265

AL. PELICANULUI NR,8, BLOC AV39.AP.38

KT

290523

3873

07.06.2006

07.06.2007

31.05.2007

739

IFTENE PETREA

1340311131247

STR.TROTUS NR 2

AP

829013

576

21.01.2005

Nerevizuibil

H

30.06.2007

740

IFTIMIE VIORICA

2370804131236

ALEEA HORTENSIEI NR.2, BL.D1, AP.14

DE

468594

641

20.01.2003

Nerevizuit

II

30.06.2007

741

II.IE ALEXANDRU SILVIU

1530908131255

STR.TULCEI NR.10A.BL.TM1 B,AP.7

GX

711834

67

07.01.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

742

ILIE AURELIA

2820922134135

STR BABA NOVAC NR.167B, BL.60, AP 52

KT

38514

5913 20.09.2006

20.09.2007

II

30 06.2007

743

ILIESCU ALEXANDRINA

2450205131245

STR. BICAZNR.12

GT

518917

7866

16.09.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

744

ILIESCU FELICIA

2310123131301

BLD.TOMIS NR.235, BL.C, AP.5

BC

462973

8072

30.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

745

ILIESCU PETRE

1340909131229

STR.ION VODĂ NR.40

DH

921178

2715

03.03.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

746

ION FLORIAN

1491025131267

STR. CRISANEI NR.67, BLOC G2.AP 65

KT

374134

3117

26 04.2006

26 04 2087

I

30.04.2007

747

ION FLORICA

2800103134131

AL TOPOLOG NR.5, BLOCC3.AP.19

KT

410668

4483

07.07.2006

Nerevizui iii

li

30 06.2007

748

ION GABRIELA

2570923131281

STR.UNIRII NR.63, BL.G7, AP.26

KT

131466

2336

10.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

749

ION IULIA LUCRETIA

2830930134168

STR.ELIBERĂRII NR.1, BL F3, AP,9

GX

710927

6987

02.11 2006

02 05 2007

II

30.04.2007

750

ION PARASCHIVA

2520210131230

AL. MURELOR NR.4, BLOC P1.AP.56

KT

365207

4589

13.07.2006

13.07.2007

II

30.06 2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

3d

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

751

IONASCU C-TIN CĂTĂLIN

1691120131294

STR ILCARAGIALE NR.55, BLOC D1,AP ,56

KT

405192

3411

15 04.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

752

IONASCU DANIELA ALINA

2810121213256

STR. IL CARAGIALE NR.55, BL.D1,AP.56

KT

94157

3410

15.04.2004

Nerevizuibil

li

30.06 2007

753

IONESCU ELENA

2351208131213

BDUL 1 DEC 1918 NR 2C.BLOC HAP.11

BD

636062

4887

18.07 2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

754

IONESCU DANIEL

1750314131230

STR. TOMIS NR. 285, BL T11, SC A AP. 29

KT

41417

12338

20.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

755

IONESCU DUMITRU CRISTIAN

1510101131322

STR.ELIBERARII NR.19A, BL.IV33, AP.28

KT

206813

12600

22.01.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

756

IONESCU ELENA

2430502131251

STR ZMEUREI.NR.20.8LU8.AP.62

KT

154333

7622

09.09.2004

Nerevizuibil

2

30.06.2007

757

IONESCU GHEORGHE

1371201131227

STR. CTIN SANDU ALDEA NR.28

KT

235593

1708 24.02.2003

Nerevizuit 1 ,,

30 06 2007

758

IONESCU LINA

2470916131237

STR. SANDU ALDEA NR 28

KT

268752

2108 28.02 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

759

IONITA CĂTĂLINĂ

2820630134230

STR. ECOULUI NR.38, BLOC BM1.AP.13

GV

241032

7616

30.11 2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

760

IONITA FLORENTINA

2851212134199

PTAGRIVITEI NR.43

KT

96733

877

31.01.2006

31 01.2007

II

31.01.2007

761

IONITA GENA

2400320131245

ALEEA VIITORULUI NR.4, BL.48, AP 69

DA

904707

8357

08.08.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

762

IONITA IOANA

2491201131256

STR. CALAFATULUI NR.76

KT

163722

7723

06.12.2006

06.12.2007

II

30.06.2007

763

IONITA IOANA

2380114131234

STR.PREL. TOPOLOG NR.2, BL.H8, AP.23

GN

602218

2975

11.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

764

IONUS OZGHIUR

1830404134146

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.159, 8L LT2, AP.79

GX

137086

5396 28.08 2006

28.08.2007

II

30.06.2007

765

IORDACHE FLORICA

2330714131243

STR. STEJARULUI NR.1 .BL.G4.AP 1

AP

88715

7820

16.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

766

IORDAN ALINA DANIELA

2671218131257

STR SOVEJA NR.62, BL.R, AP.11

KT

239161

5074

11.08.2006

11.08.2007

II

30.06.2007

767

IORDAN ELENA

2401130131228

STR. BUCUREȘTI NR.8, BLOC L18.AP.14

BR

665880

3070

07.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

768

IORDAN ELENA

2570316131282

STR. SOVEJA NR.78, BLOC FT3.AP.31

GX

409634

3294

05.05.2006

05.05.2007

II

30.04.2007

769

IORDAN OLGA

2561028131242

AL. GAROFITEI NR.3, BL L79B,AP 23

KT

31258

9407

07.10.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

770

IOSIF SINZ1ANA

2880815134168

STR. ELIBERĂRII NR,1M BLOC F3.AP 15

KT

290922

6393

10.10.2006

10.10.2007

II

30.06 2007

771

IRIMIE PINTILIE

1510105131278

STR. UNIRII NR 108,BL.U1,AP.3

GR

618171

8653 27.08 2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

772

IRIMIEA CONSTANDACHE

1391015131249

BLD.TOMIS NR.342,BL.C3,AP.42

GA

776441

6532

02.08.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

773

ISAI VASILICA

2550901131262

ALEEA EGRETEI NR.19, BL.C7, AP.8

KT

325781

1948

15.03 2005

Nerevizuibil

II

30.06 2007

774

ISAILA ELENA

23303257 1255

STR, TRAIAN NR.34, BLOC B3,AP,43

KT

269940

1988

11.02 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

775

ISLEAM LEILIUFER

2360829131224

STR. SOVEJA NR.106, BLOC 40B.AP.9

DK

872562

3040

31.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

776

ISMAIL GHIULTEN

2370204131234

STR. CPT .DOBRILA EUGENIU NR.15, BLOC X5,AP.6

DV

831138

5437

06.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

777

ISMAIL MELIHAT

2380820131242

AL.MĂRGĂRITARELOR NR.1, BL.L5, AP 11

DE

726838

4367 25.04.2003 Nerevizuibil

II

30.06 2007

778

ISMAIL SABINA

2400819131226

BDUL TOMIS NR.283, BLOC T10.AP.38

DH

929370

18064

05.12 2002

Nerevizuibil

II

30.06 2007

7 '9

ISMAIL YASMIN

2891219133949

AL MURELOR NR.20, BLOC L1.AP.45

KT

399431

4713 31.05 2006    *85 2007

II

31.05.2007

780

ISPAS IONELA

2770519131221

STR.TEIULUI NR.1,

KT

35232(

3363

13.05.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

781

ISTOC MARIA

2510215131287

STR. HATMAN ARBORE NR.61

KT

70829

7345

22.11 2006 22.11.2007

II

30.06.2007

782

ISTRATE ELENA

2551023131259

STR. ARCULUI NR.1, BLOC D.AP.6

DA

34299

2736 06.04 2006

06.04.2007

II

31.03.2007

783

IU GA CONSTANTA

23802? ,31219

STR CRISANA NR 69,BL G1.AP.49

BK

642913

7221

27.08.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

784

IURUC ALEXANDRU

1880703134292

STR.C-TIN BRATESCU NR.33

KT

435359

5713

11.09 2006

11.03 2007

II

28.02.2007

785

IVAN ALEXANDRINA

2430910 31221

AL.ALBĂSTRELELOR NR 2,BL.E,AP.8

BD

73333

665 20.01 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

786

IVAN CONSTANTA

2430511131260

STR. CALAFATULUI NR.31

GR

975667

5875

08 07.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

787

IVANCIU PARASCHIVA

2440405131287

STR BRADULUI NR 14

DE

468742

8188 01.08 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

788

IVANOF DUMITRU

1280414131245

AL. ORHIDEELOR NR 4, BLOC M.AP.29

BE

882845

4566

21.04.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

789

IVASCU IRINA

2910125134159

STR.C STAMATI NR 17

NM

937341

5666

23.11.2006

23 11.2007

II

30.06.2007

15 12.2006

Copyright 2004 Metasoft Plus Constanta

21/43

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Aci

Serie

identitate

Număr

Certificat

Termen de Gr Valabilitate

Număr

Data

revizuire a

d abonament

790

JELEA NICOLETA

2670606131331

STR BABA NOVAC,NR 64

KT

345351

3814

01.06.2006

11 08 2007

I 31.05.2007

791

JIANU ELENA

2510624131241

STR. DISPENSARULUI NR.12, BLOC 16,AP.1"

BZ

644112

6252

19 06.2003

hierevi/uibil

I 30.06.2007

792

JINGA MARIA

2550318131230

STR MIRCEA CEL BATRAN

NR 141 BL.MS1,AP,2

KT

314850

4024

13 06.2005

Nerevizuibil

I 30.06.2007

793

JITAREANU IOAN

1490213131301

STR. SDVEJA NR. 76, BL FT3B, SC. A, AP. 4

KT

277808

1166

14.02.2006

14.02.2007

I 31.01.2007

794

JUCAN DOINITA AURA

2730407131232

STR. RODICA NR.36

KT

57495

2228

17 03.2006

17.03 2007

I 31.03.2007

795

KERIM MOAZIS

2330208131216

STR. DOBROGEI NR,56

AK

525505

12453

21 01.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

796

KIRILOV ELENA

2380706131252

STR.SERG.N.GRINDEANU NR.60, BL.E5,

AP 19

GK

582580

727

30.01.2003

Nerevizuibil

I 30.06 2007

797

KOCSOR MARIA

2461 11-11312 ’H

FDf MAI NR 18, BLOC 57.AP.6

KT

12114

505

11.02.2004

Nerevizuibil

I 30.06 2007

798

KOVARI IOANA

2360613131233

SI R. AL.LAPUSNEANU NR.179, BLOC S5.AP.49

DE

462993

11038

04.12.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

799

LARIE ALEXANDRU

1431004131231

BLD.TOMIS NR.234,BL TD15.AP 3

DK

870830

6331

09 10 2005

Nerevizuibil

I 30.06.2007

800

LASCA IRINA

2400211131230

STR.CIȘMELEI NR.15, BL.1B, AP 40

DH

920904

9679

19.11.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

801

LASLAU AUREL

1870505134161

STR. DOBRILA EUGENIU, NR 26,BL.L8,31

KT

303063

7612

30.11 2006

Nerevizuibil

I 30.06 2007

802

LASLAU MIMAI

1870505134153

STR. DOBRILA EUGENIU. NR.26,BL.LB,AP 31

KT

363631

7613

30 11.2006

Nerevizuibil

I 30.06.2007

803

LAVRIANOV ASPAZIA

2421209131234

STR. CIȘMELEI NR.10, BL B.AP.70

DA

601333

434

14 01.2003

Nerevizuibil

I 30.06 2007

804

LAZAR AUREL

1301227131219

AL.PANSELEI NR.6,BL.C3,AP.3

BN

450459

4087

22 04 2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

805

LAZAR ELISABETA

2420610131239

STR. MUGURULUI NR.75

BK

58917

3022

17 03 2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

806

LEFTER GEORGETA

2381018131240

STR.DUNAR1I NR.1,BL.DN6,AP.9

DE

738780

3266

27.03.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

807

LEGANEL NICOLETA

2881124134190

STR. NIC. MILESCU NR 50, BLOC PN9.AP.36

KT

279341

7408 24 11.2006

24.11.2007

30.06.2007

808

LEMNARU TUDORA

2400718131262

AL.CRIZANTEMELOR NR 4,BL.H2,AP.82

DH

304980

7334

10.07.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

809

LEMNARU VASILE

1611203131222

AL.CRIZANTEMELOR NR.4, BLOC H2,AP 82

KT

372278

4729

31 07.2006

31.07.2007

I 30.06.2007

810

LEON ELENA

2780514131218

BDUL AUREL VLAICU NR.15. BLOC C5.AP 22

KT

256834

2508

28 03.2006

28.03.2007

I 31.03.2007

811

LEOVEANU ELENA

'7960507134204

STR DESPOD VODĂ NR.27

NS

967984

4502

06.04.2006

06.04.2007

I 31.03.2007

812

LEOVEANU RADU

1340818131279

STR. C-TIN BRANCUSI NR.60, BLOC 10,AP.16

KT

483899

6961

19.10.2005

Nerevizuibil

30.06.2007

813

LEPADATU MONICA

2670908131336

STR. B. ST. DELAVRANCEA NR. 76, BL. 33,

SC B, AP. 20

KT

177056

6067

27.09.2006

27.09.2007

I 30.06.2007

814

LESEANUIOANA

2440608131223

STR.CISMELEI, NR.8, BL.B6, AP.12

KT

93018

3437

24 04.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

815

LESEANU NICOLITA

2350202131240

STR. DEZROBIRII NR 1087,BL.IS9,AP.9

AL

103847

5102

21 05.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

816

LEU GABRIELA

2820909134151

STR. NIC GRINDEANU NR.61, BL.C2.AP 27

KT

570102

5325 24 08.2006

24.08.2007

I 30.06.2007

817

LIA ANDREI ȘTEFAN

1910417134123

B-DUL TOMIS.NR.149A.8L.TS3.AP.27

KT.

495848

4692

25 05.2006

25.05.2007

2 31.05.2007

818

LICOI COMAN

1340419131234

BLD AL.LAPUSNEANU NR.106, BL.L1, AP.114

DB

327799

1294

07.02.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

819

LIFU ECATERINA

2380604290903

BDUL ALEX. LAPUSNEANU NR 177, BLOC T3.AP.5

KT

435571

623

20.01.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

820

LIGHICI BALASA

2460203131231

STR NUFĂRULUI NR.4, BLOC 13B.AP.6

DB

325615

6993 21 06.2003

Nerevizuibil

I 30.06.2007

821

LIM8A ANA

2470212131222

STR DEZROBIRII NR.124, BLOC IS2,AP.79

KT

545935

11802

08.01.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

822

LIMONA ANCA

2860330134152

STR.SALCIILOR NR.23,BL.7B,AP.11

KT

119142

2156

04.03.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

823

LINCAN ALINA

2881011134257

STR GHE MARINESCU ’,R 46. BL.N4C, AP. 14

KT

270846

6509

18.10.2006

18.10.2007

I 30.06.2007

824

LINTE DANIEL

1610514131298

STR.TRAIAN NR.28, BL C3, AP.38

KT

360263

12592

22.01.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

825

LINTE LUMINIȚA

2610330131233

STR.TRAIAN NR.28, BL.C3, AP.38

KT

360264

261

05 02.2004

Nerevizuibil

I 30.06.2007

15 12.2006

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

22/43

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

826

LOMNEA CAMELIA

2480910131271

STR AUSTRULUI NR.4, BLOC FB4.AP.49

KT

104894

2227

23 03 2005

Nerevizuibil

II

30 06.2007

827

LOMOSANU GEORGETA

2431221131241

STR.SG. NIC. GRINDEANU NR 62, BLOC E6.AP.5

DB

327801

1122

24 01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

828

LUCA ALEXANDRINA

2460314131258

STR.ELIBERĂRII NR.3, BL.E, AP.15

BG

647898

2252

03.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

829

LUCA IOANA

2420407131227

BDUL AL.LAPUSNEANU NR.177, BLOC T3,AP.35    •

DB

915121

3758

31 03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

830

LUCA VASILE

1580317131273

AL.EGRETEI NR.13A, BLOC RATC.AP.72

KT

264933

6203

29.09.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

831

LUDVIG GHE.C-TIN

1420518400163

BLD.TOMIS NR.216,BL.TD4A,AP.46

BR

8860

1997

01.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

832

LUNGU ANA

2410302131221

BDUL TOMIS NR.340, BLOC C2.AP.52

BD

628749

1482

03.02.2003

Nerevizuibil

||

30.06.2007

833

LUNGU DANIELA

2590116131310

STR. SOVEJA NR.95, BL.DR24,AP,3

KT

353511

9411

07 10 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

834

LUNGU ELENA

2341209131234

STR.CISMELEI NR.19,BL.3,AP,7

AO

577567

9464 25 09.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

835

LUNGU MONICA

2890211134155

STR, IC BRATIANU NR.253

KT

324568

5590

06 10.2005

11.02.2007

I

31 01.2007

836

LUNGU VASILE

1431222131240

ALEEA HERACLEEA NR.3, BL.S1, AP.50

BR

997780

5124

09.06.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

837

LUPAN MARIA

2500716131263

AL. BERZEI NR.4,BLOC S1.AP.19

KT

218389

513

20.01.2006 20 01.2007

II

31.01.2007

838

LUPU CRISTIAN

1961223134191

STR.SOVEJA NR.91 ,BL.DR26,AP.4

NX

711296

5563

02.11.2006

02 11.2007

I

30.06.2007

839

LUPU GHERGHINA

2310328131222

STR.UNIRII NR 40

BC

855247

2222

13.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

840

LUPU GRIGORE

1571127131255

S1R. CTIN STAMATE NR.26

GV

242079

~644

24.07.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

841

LUPU MARIA

2440110131261

STR. CTIN STAMATE NR.26

GT

508090

7743

30 07.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

842

LUPU VIORICA

2600304135608

STR.SOLIDARITĂȚII NR.11, BL.A, AP 28

GR

633088

2571

08.04 2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

843

MACOVEI FLORENTINA

2460824131261

BDUL IG DUCA NR 81E.BLOC L46.AP.3

GB

272516

9041

22.10.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

844

MACSIM MARIA

2551111131294

AL. ARCAȘULUI NR 4, BLOC FA4,AP 16

KT

262029

1369

03.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

845

MAGDA TEODOR

1400203131263

BDUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.3.BLOC F17.AP.67

KT

373331

421

23.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

846

MĂMĂLIGĂ ELENA

. 41TCOV31261

STR SOVEJA NR.74A,BLOC FT12,AP.11

KT

82094

11449

19.12.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

847

MANCAS ANA CORI NA

2901026134150

STR. TULCEI NR 7, BLOC S4.AP.3

NM

935822

4816 22.06.2006 22.06.2007

II

30.06.2007

848

MANDES DANIELA

2690930131230

STR. FĂGETULUI NR.69

KT

592834

6984

02.11.2006

02.11.2007

II

30.06.2007

849

MANEA AURELIA

2550705131258

STR.BRADULUI NR.1 ,BL.E,AP.24

KT

474614

5117

14.08.2006

14.08.2007

II

30.0R 2DQ7

850

MANEA ELENA

2390306131213

STR.N.GRINDEANU NR.66, BL.E8, AP.25

BU

171536

1754

24.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

851

MANEA ISABELA

2670422131252

STR. SOVEJA NR.31, BLOC V1 ,AP 8

KT

97157

1328

17.02.2006

17.02.2007

li

28.02.2007

852

MANGOIANU ILEANA

2411119131221

STR SĂLCIILOR, NR.17-19, BL 8B, AP.25

DA

031646

4087

15.06.2005

Nerevizuibil

II

30.06 2007

853

MANO IA ELENA

2380508131234

STR RASURI NR.41

BZ

229561

5941

01.09.2005

Nerevizuibil

1

30.06.2007

854

MANOLA' HE VER< NICA

2490904131259

BDUL AL. LAPUSNEANU NR.171,8LOC S3.AP.45

KT

464632

3209

05.042004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

855

MANOLE FLORIN C-TIN

1560921131286

BLD AL LAPUSNEANU, NR 187, BL.6, AP 16

KT

164697

2417

28.03.2003

Nerevizuibil

1

30.06.2007

856

MANOLE IULIAN

1790729131245

STR.SĂLCIILOR NR.21,BL.9A,AP.18

KT

374242

5415 29.08.2006 29.08.2007

II

30.06.2007

857

MANOLE MAGDALENA

2750825131300

AL. SOLIDARITĂȚII NR.15, BLOC IV19.AP.13

KT

79758

6882

31.10 2006

31.10 2007

II

30.06.2007

858

MARALOI ANASTASIA

2460116131213

STR CPT.D EUGENIU, NR 25. BL.R3, AP 10

KT

279163

1285

29.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

859

MARCEAN THEODOR MIHAIL

1511006131251

STR.MIRCEA CEL BATRIN 152A, BL MD12B, AP. 69

KT

114209

872

02.02 2006

02.02 2007

1

31.01.2007

860

MARCU DUMITRU

1430507131261

STR IL CARAGIALE NR 1, BLOC L25.AP.41

DH

313440

7400

02.09 2004

Nerevizuibil

li

30 06.2007

861

MARCU FANICA

15.12.2006

2470308131251

BLD.1DEC.1918, NR.4, BL.L64, AP.110

Copyright © 2004 Merasoft Plus Constanta

KT

106303

4466

20.05.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007 23/43

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Ad resa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

862

MARCULESCU GHE.

1361106131245

STR. LIREI NR.5, BL FC18.AP.8

DE

735232

963

07.02.2003

Nerevizuibi!

II

30.06.2007

863

MĂRGĂRIT ANA

2430262131240

STR.UNIRII NR 63, BL.G7, AP.32

BE

883310

4949

03.06.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

864

MARIAN ANAMARIA

28211/5134143

AL. EGRETEI NR.23. BLOC AV33.AP.5

GV

779585

3681

26.05.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

865

MARIN ELISABETA

2500728131256

STR. DEZROBIRII NR.10, BLOC DR22.AP.40

KT

318441

2444

04.04.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

866

MARIN IONEL

1791116131259

BLD. AUREL VLAICU NR 107, BL.AV4, AP.38

KT

390088

1662

28.02.2006

28.02.2007

II

28.02.2007

867

MARIN SILVIA

2780819131247

STR MUGURULUI NR 63

KT

302254

6070 27.09.2006

27.09.2007

II

30.06.2007

868

MARINESCU EUGENIA

2461014131258

AL ORTENSIEI NR.11 ,BL.O2,AP.106

BD

55968

1316 29.01.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

869

MARINESCU ORTANTA

2610720131283

AL. TOPOLOG NR.7, BL.F6,AP.34

GT

516427

2113

14.03.2006

14 03 2007

II

28.02.2007

87u

MAP'NESCU RODICA

2550909131272

STR.CPT.D.EUGENIU NR.13.BL.G5.AP 16

BR

998247

6105

24.06.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

871

MARINESCU ȘTEFAN

1421217131259

PREL LILIACULUI NR.8, BLOC F9,AP.24

KT

66563

5079

08.06.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2807

872

MAT AURICA

2520825131231

STR, ARCULUI NR.,9, 8L.F5,AP.1O

GR

615958

5805

15 09.2006

15.09.2007

II

30 06 2C07

873

MATACHE MARIA

2370928131231

AL.HORTENSIEI NR.13,BL.G6,AP.2O

KT

96935

8010

21.07.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

874

MATANIE PROFIRA

2460928131272

STR. SASU VASILE NR.3C

BK

447810

6006

14.07.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

875

MATEESCU FLORICA

2430312131223

BDULAL. LAPUSNEANU NR.100, BLOC AL2.AP.32

BZ

631410

4165

21 04 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

876

MATEI AURICA

2450309131231

BLD.TOMIS NR 21" Bl TS10, AP.31

BU

175043

370

11.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

877

MATEI CĂTĂLINĂ

2370224264405

SOS. MANGAL Ei NR.1H7, BL.2.AP.42

BU

176516

6687

17.06.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

878

MATEI CRISTINA

2690201131223

BDUL IG DUCA NR.85.BLOC L40,AP.58

KT

358096

3946

12.06.2006

12.06.2007

II

31.05.2007

879

MATEIAS GHEORGHE

1350418131248

BLD FERDINAND NR.97,8L.B1 ,AP.48

BZ

232912

' 72

28.01.2003

Nerevizuibi]

II

30.06.2007

880

MAVRODIN OLIMPIA

2470917131256

B-Dl.LTOMIS.NR.324.BL.M3.AP.60

BE

369336

8965

26.10.2004

Nerevizuibil

2

30.06.2007

881

MAZAREANU MARIA

2320620131254

BUJL FERDINAND NR.108, BL.R4,AP,17

AM

923005

8124

04.08.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

882

MECA GABRIELA

2600926131334

STR MUNCEL NR.28

KT

259974

2080

18.03.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

883

MECHENICI ADRIAN SAVIAN

1760809131315

BLD.1 MAI 99, BL.G1, AP.35

K1

.■ I ' 1

973

22.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

884

MECU ANICA

2460729131227

STR. DEZROBIRII NR.96, BLOC DR9.AP.1

KT

228841

7696

13.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

885

MEDELEANU ALEXANDRA

2361019131220

AL NALBEI NR.3,BL.L11SB.AP.21

DE

729112

7183

03.07.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

886

MELCEA ILIE

1300720131241

BLD REPUBLICII NR.97,BL.B1,AP.18

GD

803884

4926

03.06.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

887

MELENTE MARIA

2430317131243

STR MITROPOLIT DOSOFTEI NR.23

GK

579809

2291

17.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

888

MELNICENCO C-TIN

140092513125'

STR 'GH. DUCANR.81B, BL.L43.AP.61

BG

639241

146 09.01.2003

Nerevizuit

II

30.06.2C37

889

MEMEDULA SERIAN

2671120131257

SYR CONTRAAMIRAL NIC. NEGRU NR.16

KT

321320

3755 08.04.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

890

MEMET AMET

1511205131280

SOS, MANGALIEI NR.185, BL.4, AP.6

KT

27741

1331

18.02.200^

Nerevizuibil

II

30.06.2007

891

MEMET ZEVRIE

2371202131231

STR. CIȘMELEI NR.1, BLOC 1D.AP.93

BG

632090

1139

24.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

892

7IEMIS MIURVET

2440319131247

BDUL -ERDINAND NR 112, 8LOC R2,AP.8

GK

579995

10162

30 10.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

893

MENACAI

MEMET-CHEMALEDIN

1250218131244

STR.CIȘMELEI NR.4,BL.J3,AP.19

DH

307340

3536

20.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

894

MERTEA SINICLITICA

2480308131276

STR. SOVEJA NR 77, BLOC 35B..AP.31

BZ

225CB3

5861

18.09.2006

18.09.2007

II

30.06.2007

895

MICU ELENA

2321018131251

STR. SOVEJA NR 84, BL.FT9.AP.6

KT

342297

6481

24.06.2003

Nerevizuibil

l

30 06.2007

896

MICU GHEOKG t

1370122131242

STR. CPT. DOBRILA EUGENIU NR.9, 8LOC X4.AP 56

KT

207618

446

13.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

897

MICU LIVIU

1671107131271

STR CPT DOBRILA EUGENIU NR,9, 8LOC X4.AP.56

KT

207623

4514

12 07.2006

12 07.200/

II

30.06.2007

15 12.2006

Copyright © 2004 Metasoft Plus Constanta

24/43

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

898

MIHAI CAMELIA

2461014131266

STR.CĂPRIOAREI NR.3, BL.17A, AP 6

DA

33219

661

17.02.2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

899

MIHAI CRISTINA

2890202134224

STR. TRAIAN NR 64, BL.K3.AP 16

KT

336548

4214

16.02 2006

16 02.2007

II

28.02.2007

900

MIHAI DANUT CRISTIAN

1771208131221

AL. BERZEI NR.2, BLOC S.AP.77

KT

202654

3049

19.04.2006

19.04 2007

II

30.04.2007

901

MIHAI MARIAN

1660726131246

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.72

KT

256378

5361

16.08.2006

16.08.2007

II

30.06.2007

902

MIHAI PETRA

2410628131254

STR CUZA VODĂ NR 50, SC.A, AP.2

DE

729671

6799

19.06.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

903

MIHAI RODICA

2490730131291

STR.TRAIAN NR.30, BL.B4, AP.48

KT

328181

3678

29.05.2006 29.05.2007

II

31 05 2007

904

MIHAI VIOREL

1470823131271

STR. TRAIAN NR.30,BLOC B4,AP.48

BK

653082

7700

06.12.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

905

MIHAIES VICENTIU

1631123272661

STR. SOVEJA NR 21, BLX6.AP.13

KT

473643

2381

31.03.2005

Nerevizuibil

li

30 06.2007

906

MIHAIES CAMELIA

2600527131316

STR. SOVEJA NR 21, BLOC X6.AP.13

GR

258208

3405

15.04.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

907

MIHAIL ELENA

2490702131264

B-DUL.TOMIS.NR.233.BL.TS14B.AP.37

KT

021563

7685

13.09.2004

Nerevizuibil

2

30.06.2007

908

MIHAILA FLORENTINA

2770606131213

STR. CARAIMAN NR.1, BLOC PF6,AP.48

KT

202815

3090

01.04.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

909

MIHAI LA TEODORA

2521012131344

STR.DEZROBIRII NR.118, BL.IS5, AP.81

HC

79835

7091

08.11.2006

08.11.2007

II

30.06.2007

910

MIHAILESCU MARIAN

1410223131262

BDUL AL. LAPUSNEANU NR.185, BLOC T7AP.48

DV

831880

12267

19.01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

911

MIHAILOV LARISA

2710318360010

STR. CASIN NR,5, BLOC G1.AP.9

KT

576948

5285 23.08.2006

23.08 2007

II

30.06.2007

912

MIHAIU CONSTANTA

2320425131234

STR. SOVEJA NR.1, BLOC S2.AP.48

BG

639100

740

30 01 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

913

MIHAIU MAR IA

2500315131274

STR.ZEFIRULUI NR.10,BL.FA12,AP.28

KT

91484

10207

11.11.2003

Nerevizuibil

II

30 06 2007

914

MIHAIU MIHAIL

1240109131241

STR. SOVEJA NR 1.BLOC S2.AP.48

BC

856030

745

30.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

915

MIHALCEA BICA

1350622131244

AL.STEJARULUI NR.3, BL.G3, AP 48

BC

469089

7159

04.07 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

916

MIHALCEA EUGENIA

2561119131251

STR.MIRCEA NR.172, BL.MD14, AP.28

KT

259452

3190

01.04.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

917

MIHALCEA GHEORGHE

1470924131227

STR MIRCEA NR.172, BL.MD14, AP.28

GN

353397

4021

17.04.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

918

MIHALCEA LUCIAN

1770605131251

AL. GAROFITEI NR 1, BLOC L79A.AP.7

KT

205329

2963

26.04.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

919

MIHALCEA RAMONA DANIELA

2830314134182

STR.MIRCEA NR.172, BL.MD14, AP.28

GV

790424

3256

02.05.2006

02.05.2007

II

30.04.2007

920

MIHU MARIA

2470328131228

AL.TOPOLOG NR.21,BL E6 AP.3

KT

254225

5115 09.06.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

921

MILEA ANGHELINA

23305 I H31221

STR. CRISANA NP 75 BL. K,AP.73

BD

64143

11359

17.12.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

922

MILEA MAGDALENA

2450924131310

AL. MĂRGĂRITARELOR NR.2, BLOC 19,AP.41

GX

718014

6673

27.06.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

923

MILIAN FLORICA

450827131235

STR. DISPENSARULUI NR.21, BL.24D, AP 76

DH

314414

1732

20.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

924

MILIAN MIHAI

1430920131241

STR.DISPENSARULUI NR.2, BL.24D, AP.76

KT

120065

1597

04 02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

925

MILITARU ELENA

2380519131224

STR.8UJORULUI NR.26

KT

28464

2977

1 I 03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

926

MINCIU ION

1551101131262

STR. GHIOCEI NR 10A, BLOC L2C,AP.5

KT

95353

3251

02 05 2006

02.05.2007

II

30.04.2007

927

MINCIU

THEODORA-BEATRICE

2980512134202

STR. ȘTEFAN CEL

MARE,NR.128A,BL.F1,AP.62

NX

149087

5340

07.09.2006

07.03.2007

I

28.02.2007

928

MINEA GHEORGHE

1751219131274

STR. SG.NIC.GRINDEANU NR.45, BLOC M4.AP.24

KT

087536

2117

14.03.2006

14 03.2007

II

28.02.2007

929

MINEA MARIANA

2500803131220

STR.ORHIDEELOR NR 4,BL.M,AP,4

KT

185066

3670

29.05.2006 29.05.2007

II

31.05.2007

930

MIRCEA MARCELA

2400818131223

STR.SANDU ALDEA NR.67

DE

80099

3251

27 03.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

931

MIRICA VASILE

1330413131221

SOS MANGALIEI,NR 72 BL.A,AP.10

BN

450314

5569

16.08.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

932

MIRITAMIRELA

2870902134186

STR. PESCARILOR NR.15, 8LOC MZ7.AP.32

KT

223780

7047

07 11 2006

07.11.2007

I

30.06 2007

933

MIRONICA ELENA

2470416131220

STR DUMBRĂVENI NR. 25

BT

175098

6599

04 08.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

934

MIRSU DIDINA MARIOARA

2821002130434

STR. COMARNIC NR.103

KT

459603

8993

27 10.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN

_CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2007_

Nr.

cri. Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

935

MIRSU RADU

1770524135069

STR.COMARNIC NR.103

KT

440264

7057

02 09.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

936

MITACHE LUCA

1581102131286

BLD A.VLAICU NR.101A, AP.36

KT

155276

7141

10.11 2006

10.11.2007

I

30.06.2007

937

MITROI ION-DORU

1600627131221

STR.CIȘMELEI NR.17,BL.1A,AP 8

KT

453424

7953

06 12.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

938

MITU CLAUDIU ION

1620327131268

SOS. MANGALIEI NR.59, BLOC SM2.AP.81

KT

559150

6264

08.07 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

939

MITU ION

1280519130582

STR GEORGE ENESCU.NR.23

AM

419046

3273

28.07.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

940

MIU ION

1420504131239

STR.IC BRATIANU NR.92, BLOC SR7.AP 18

DB

907830

9168 02.11 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

941

MIU MARIA

2471005131271

STR SOVEJA NR.91, BLOC DR26.AP 12

DH

922148

8183

05.10 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

942

MOCANU CORNEL

1531025131248

STR BIBESCUVODANR. 14

DE

737493

5207

20.05.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

943

MOCANU FLOAREA

2410725131251

AL. DEALULUI NR.3, BLOC B,AP. 113

KT

246351

862

21.01.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

944

MOCANU GEORGETA

2441006131227

BDUL 1 DEC1918,NR.8, BL.L54,AP,11

KT

60941

1690

05.02.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

945

MOCANU GHEORGHITA

1620919131251

STR. CTIN BRANCUSI NR,57,BLOC 6,AP.28

KT

239487

3182

06 05.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

946

MOCANU NICOLAE

1280407131256

STR. RADU LOGOFATU NR.26

AL

951218

12642 28.01 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

947

MOCANU SILVIA ANDRA

2861130134180

SOS.I.C.BRATIANU NR.92, BL.SR7, AP 71

KT

164630

7118

09.11.2006

09 11.2007

I

30.06.2007

948

MOCANU SORIN NICOLAE

1930115134158

STR.DESPOT VODĂ NR 24

NK

472582

5495

19.10 2006

19.10.2007

II

30.06.2007

949

MOGA AURICA

2450103131254

STR SOVEJA NR.79, BL.29.AP.28

KT

80578

7560

10,07.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

950

MOGA MARCELA

2690409361944

BLD.1MAI NR.43,BL.C1,AP 310

KT

308739

10838

25.11.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

951

MOGA SABIN TEODOR

1740304131271

STR. MITROPOLIT DOSOFTEI NR.4

KT

257985

6854

31.10 2006

31.10.2007

II

30 06.2007

952

MOGOI PANAITINA

2490202131338

AL.EGRETEI NR 11,BL.C5,AP.68

GX

717103

4785

31.07.2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

953

MOGOS CLAUDIA

2820828134121

AL. VIITORULUI NR,2, BLOC 4C,AP,.16

GV

243057

4376

30.06 2006

30.06.2007

II

30 06.2007

954

MOINESCU FELICIA

2790214131266

BLD TOMIS NR.320, BL.M4, AP.9

KT

398759

885

21.01.2003

Nerevizuibil

I

30.06.2007

955

MOISA GENEVA

2410123131244

STR.DISPENSARULUI NR.14,BL.168,AP.21

KT

70251

719

21.01 2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

956

MO ISA IOAN

1340902131246

STR DISPENSARULUI,NR,14,BL.16B,AP.21

KT

068231

5774

26.08.2005

Nerevizuibil

I

30.06.2007

957

MOISE AURELIA

2490106131263

AL. HORTENSIEI NR.2, BLOC D1,AP.11

KT

117590

8000

16.09.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

958

MOISE LAURA

2710526131211

AL. MURELOR NR.4, BLOC P1.AP61

KT

169195

574

21.01.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

959

MOISE MARIA

2451209131247

STR. BADE ACIRTAN NR,20, BLK.BC7.AP.5

KT

188618

6765

27.06.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

960

MOLAGAZI RIDVAN

1300906131228

AL. HORTENSIEI NR.1A, BL.ME10,AP.63

DB

907980

6129

03.06.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

961

MOLAGEAN BIRSEN

2491204131262

AL.HERACLEEEA NR.8,BL.AS4,AP.14

KT

310670

3673

26 04.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

962

MOLDOVAN ANDREI

1670616131271

ALEEA.NUFĂRULUI NR, 17,BL.21B.AP.28

KT

070596

4046

15.06.2006

15.06.2007

II

30 06.2007

963

MONEAAUREL

1460817131244

BLD.TOMIS NR.340, BL.C2, AP.17

GA

450512

2428

11 03.2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

964

MORARU MARIA

2441204131229

BLD.A.VLAICU NR.9,BL.C2,AP.42

KT

197713

7312

10 07.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

965

MOROGAN RODICA

2460104131239

STR. GHEORGHE MARINESCU NR.48, BLOC 110,AP.24

BK

64263

5405

21 05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

966

MOROIANU CONSTANT A

2330505131251

ALEEA IASOMIEI NR.:, BL Ln, AP 38

KT

407492

5955

02.06.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

967

MOROIANU TRAIAN

1260901131227

STR RĂZORULUI NR.75

BD

55341

81

08.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

968

MOSORA IOANA

2500327131241

STR TROTUS NR.42

GV

779445

4477

06.07.2006 06 07 2007

II

30.06.2007

969

MOTOI FLOREA

1540906131262

STR BRIZEI NR 15. BLOC FA1,AP.21

GX

410256

6644

23 10.2006

23.10.2007

II

30.06.2007

970

MUCENIC PETRINA

2441201131263

STR. ELIBERĂRII NR.20, BLOC IV18,AP 2

DE

733134

8870

27.08.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

971

MUHA GEORGIANA

2921121134157

STR.NICOLAE BALCESCU NR 5

NK

-71961

4311

02 03.2006

02.03.2007

I

28.02.2007

972

MUNIS FLOAREA

2350703131225

STR. ELENA CUZA NR 20

BE

379391

916

22.01.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

973

MUNTEANU CONSTANTA

^460925131258

AL. HORTENSIEI NR.4,BLOC D2.AP 88

BX

4874 5

3197

01 04 2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

974 MUNTEANU DUMITRA 2471228131251 ST R. M E RCUR NR.4...........GX 724817    7430 10 Ti.2005 Nerevizuibil II 30.06.2007_

15.12.2006

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

975

MUNTEANU DUMITRU

1490402131288

ALEEA PRIETENIEI NR 2 BL.H1,AP 11

KT

345707

1023

09 02.2006

09.02 2007

II

31.01.2007

976

MUNTEANU IONEL

1750824"31.357

STR. ZEFIRULUI NR 18, BL. FC5.AP 2

KT

194583

6259

29.09.2006

29.09.2007

II

30.06.2007

977

MUNTEANU LENUTA

2310716131234

STR. CHILIEI NR 84B

AM

422834

3118

28 03 2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

978

MUNTEANU MATEI

1310206131255

STR.DIONISIE CEL MIC NR 61,BL.66,AP.5

KT

1111&4

10137

30.10.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

979

MUNTIANU FLORIN ADRIAN 1901014134166

ALEEA LIREI 13, BL.FC14, AP.19

KT

463274

4143 02.02.2006

02.02.2007

I

31.01.2007

980

MURARIU COSTACHE

1350403131257

STR. SG.NIC GRINDEANU NR.45.BI M4.AP 21

BK

64189

813

19.02.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

981

MUSAT DOBRICA

2440523131235

B-DUL 1 MAI NR.6, BLOC J3.AP.18

KT

157009

2935

03.03.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

982

MUSAT ELENA

2880625134289

STR.SOVEJA NR.108, BL.38A, AP.16

KT

279170

5226

21.08.2006

21.08.2007

I

30.06.2007

983

MUSAT ILIE

1310902131241

BDUL AL LAPUSNEANU NR.108, BLOC L2.AP.40

DH

306379

1203

28.01.2003

Nerevizuibil

II

30,06.2007

984

MUSTAFA BIRSEN

2690724131263

STR. MĂRȚIȘORULUI NR. 2, BL. FD20.SC, B, AP. 13

KT

366649

5337

24 08 2006

24 08.2007

II

30,06.2007

985

MUSTAFA CADRIE

2560303131280

BDUL 1 MAI NR 111, BLOC FD28.AP.15

DG

869266

5495

20.06.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

986

MUSTAFA GILBERT

1740413131313

STR CURCUBEULUI, NR.2, BL.FD14 AP.17

KT

258041

2999

27 04.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

987

MUSTAFA NEZIHA

2490812131255

STR.CRISANEI NR.69.BLG1 ,AP.7

KT

134500

4774

31.07.2006

31 07.2007

II

30.06.2007

988

NACIADIS ELENA

2720221131231

STR. IC BRATIANU NR.106, BLOC SR1A.AP.16

KT

564297

5483

31 08 2006 31.08.2007

II

30.06.2007

989

NADOLEANU DUMITR I

1570^18131279

STR. I GH. DUCA NR.83, BL.L46.AP 5

DE

734832

5106

07.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

990

NANCU MANDA

2490819131297

STR. CHILIEI NR, 5, BL. A. SC. A, AP. 12

DE

740867

5727

12.09 2006

Nerevizuibil

II

30.06.2007

991

NASTA ELENA-DANIELA

2881128134159

BDUL AL. LAPUSNEANU NR.100A, BLOC LE48.AP.26

KT

318065

7675

04.12.2006

04.12.2007

1

30.06.2007

992

NASTASE MIHAI

1810306134151

AL HORTENSIEI NR 12.BL.C4.AP 20

KT

306426

1984

09 03.2006

09.03.2007

II

28.02.2007

993

NEAGU ANA

2410509131228

AL-EATOPOLOG NR 20, BL.E1, AP.7

KT

303838

1164

27 01.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

994

NEAGU DUMITRU

1300726131248

STR. TROTUS NR.43

BE

370323

12382

21 01.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

995

NEAGU EUGENIA

2441128131235

STR.INTR.CIMPENII NR 13B

BD

64669

10394

06.11.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

996

NEAGU ILIE

1521221131246

STR. CIȘMELEI NR.16, BLOC B5,AP 56

KT

211312

11288

12.12.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

997

NEAGU PARASCHIVA

2400427131272

STR.E.TEODOROIU NR.25

BG

638572

2433

18.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

998

NEDELCU ELENA

2370727131231

ALE.HERACLEEA, NR.1, 8L.V1, AP.46

KT

433212

9277

18.09 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

999

NEDELCU FLOREA

1470202131251

ARCULUI.1BLD.AP.11

KT

087056

5134

15 08 2006

15.08,2007

2

30.06.2007

1000

NEDELCUION

1310412131257

STR. TRAIAN NR.21

AM

414678

4626

06 07.2005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

1001

NEDELCU LILIANA

2741216131245

AL EGRETEI, NR.8.BL. AV9,AP13

KT

024222

3620

2505.2006

25.05.2007

II

31.05.2007

1002

NEDELCU MARIA

2450926131236

STR. UNIRII NR.61, BLOC G6,AP,44

BN

868991

9811

24 11.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

1003

NEDELCU PETRE

1401216131225

STR. UNIRII NR.61, BLOC G6,AP,44

BC

290409

2344

17 02.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

1004

NEDELEAIOAN

1340301131276

ALEEA GAROFITEI NR.2, BLOC L81.AP.26

KT

498181

910

03.02.2005

Nerevizuibil

1

30 06.2007

1005

NEDELOIU ELENA

2471126131269

STR.VIȘINILOR NR 6

KT

080747

3999

14 06.2006

14 06.2007

II

31.05.2007

1006

NEGEL VALERICA-GINA

2750414131308

SOS.IC.BRATIANU, NR.248, AP 1B

KT

115115

7801

08.12 2006

08.12.2007

II

30.06.2007

1007

NEGOESCU ELEANA

2331026131274

STR.TOPOLOG NR 12, BL E5, AP.12

BE

378740

5888

15.05.2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

1008

NEGREA NICULINA

2350308131240

BLD TOMIS NR 147.BL.A3.AP 7

DH

305877

7040

04.07.2003

Nerevizuibil

II

30.06,2007

1009

NEGRILA MARIN

1300419131258

B-DULALEX. LAPUSNEANU NR.179 BL.S5

AP 52

BD

627901090

1013

09 02 2005

Nerevizuibil

II

30 06.2007

1010

NENCIU NICULAI

1420414131249

STR. CONSTANTIN BRANCUSI, NR, 58, BL.

GB

271686

380

17 01.2005

Nerevizuibil

II

30 06.2007

8,AP.5

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Aci identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

1011

NICA IOAN

1430624131258

STR MĂRGĂRITARELOR NR.1,BLOC

15B.AP 10

GD

806683

75

07.01.2005

Nerevizuibil

II

30 06.2007

1012

NICHIFOR MARIA

2440429131238

BDUL 1 OMIS NR.332, BLOC M1 .AP.62

GX

559948

3045

3 ' 03.2004

Nerevizuibil

I

30 06.2007

1013

NI! ,:-i TA 'FODORA

2430204 31239

Bl D AJ LAPUSNEANU NR.175 Bl S4.AP.3

SG

4920

05 06 2004

Ne-evi/jj-bil

i-

3" A ,j7

1014

N: JAF- AURELIA

242030 1 ’ ■' 1276

Al Efc.A TOPOLOG NR 12, BL E5, AP 44

Oi

509081

1026C

U '3 2004

N - -VIZUIDll

H

30 C6.2007

1015

NICOARA CORNELIA

242 ■ • 1 i• ' IC.0

STR.PREL.LILIACULUI NR 4 IJL C I.AP.23

BU

163479

1575

C4 0? 1 03

Nerevizuibil

II

i 6 2007

1016 MCOLACARMEN

2810/30134164

STR. MUGURULUI NR.68

r.l

252555

5212

1P 08 2006

18 03 200?

il

30 C6 2 DO 7

1017

NICOLA ELENA

2581212131244

STR.TROTUS NR 9

HC

08633'

10405

'■'11 2003

Nr revizuit'!

■I

30 03 2M7

1018

NICOLAE ANA STELA

.411010131272

STR. ARCULUI NR 12 BLOC A8.AP 9

KT

125524

5126

06.2004 NerevizbiUiI

ii

3 ' 1 6.20717

1019

NICOLAE DANIELA

2500407 o 12b'

STRSOVEJANR ?7A 6L.35A AP 26

KT

134039

1187

13 02 2006

13 02 2007

II

31.01 2007

1020

NICOLAE MARIA

2530603131303

STR MICSUNElELCR N ■' 12 28 A- 11

KT

125905

4133

21 06 2006

21 06.2007

II

30.06 2007

1021

NICOLAE

MARIANA RAMONA

2860606375487

BLD. 1MAI.NR 4,BL J4.AP4

KT

382206

6282

04.10.2006

04.04.2007

II

31.03.2007

1022

NtCOLCENCO NICOLFTA

2701001133127

BDUL AL.LAPUSNEANU NR.193,BLOC 18.AP.2

KT

146228

1048

14 02 2006

14 02 2007

II

31 01 2007

1023

5OLF.CU CHERATA

2500711131261

STR. AL. LAPUSNEANU NR. 181, BL. T5, AP.

45

KT

307617

7343 23 11.2006

23.1 1.2007

II

3 ■ 6.2007

! -Ji

i. SOLtSF    .

174OÎ2Bliî231

AL ! ■    . L5- 2LiLUC L .c    .

Kt

Ou 12.

517D

, 36.2006

17.08.2007

îl

.: .6.2007

10.: 5

NICOLESCU VICTOR

1400609131256

AL DALIEI NR 2. BLOC L118B1.AP.3

BX

148888

6759

09.08.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

1 -'S

N - ONOV NATALIA

243O622131289

STR.SOVEJA, NR.25, RL V2, AR.70

KT

;'I69

683

/0 01.2003

Nerevizuibil

li

35 06 5007

1027

NICULAE TUDORA

2470806:31246

STR.SOVEJA NR 64,BL,03,AP.45

DA

600424

564

20 01 >005

Nerevizuibil

II

30.06.2007

1028

N CULA L IONELA LUCIANA

2883321134238 STR.AURORA NR.1. BL.AR1, AP 1

KT

296728

5337

5 09 >006

26 L9 2007

I

33 06 2037

1029

NILA MARIA

2460930131217

AL.S'I INJENEILOR NR.1, BLOC C2.AF 7

DA

320 b

8872

01 09.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

1030

NiRQMNIC "LOR.CA

243072513’22'

STR BADEA CIRTAN NR 12. BLOC BC10.AP 2

KT

169. .

336

12 J’ 2003

Nerevizuibil

II

30 06 200'

1031

N STOR MARIA

2380106131734

STR. FFRDINAND NE 114, BLOC R.AP 22

GT

891636

3490

16 04.2004

Nerevizuibil

II

30.06.2007

1032

NISTOR NITA

2361208131221

STR.PICTOR TONITZA NR 2,T L5.AP.7

DK

862676

11331

’> 2003

Nerevizuibil

II

37 .Of: 7007

1033

NISTOR ȘTEFAN IONUT

1371009134210

STR.I.C.BRATIANU NR.125, BL.PAV7, AP.141

HC

736830

7256

17 11.2006

17.11.2007

II

37: '*'6 7007

1024 N I OR VASILă ’A

. 360918090032

BLD 1 MAI NR 1 R H9 AP.9

KT

81641

1237

28 01.2003

Nerevizuibil

II

5:5 05 2007

1035

NISTOR VIOLETA

2500831171248

STR, GAROFITEI NR. 1. BL. L79A, SC 8, AP.

24

KT

89587

2143

15.03.2006

15 C3 203/

II

31 03 2007

1036

NO A ALINA MIRINELA

2880927134218

STR.CÎSMEtEI NR 3, BL.8E, AP 17

KT

2954< 6

6137 79.09.2006

29.09.2007

1

0 06.2007

1 37

NI I A MITA

2301207131223

AL CAPIDAVA.NR 5 Bl 7‘ AP ’8

KT

472404

5720

17    >nor

17 05 G7

II

30.06 2007

1138

N ' A NECULAI

1 :,&f7 0513T’53

ÂLEEA CORBULUI NR 3 BL.L AP 22

HD

637254

12012

14 01.2004 h erevizuibil

II

30.06.2007

1035

NIȚICĂ CRISTIAN    '    R 220

LAURENIlU

ALELA ORHIDEELOR NR.8, BL T1, AP Jl

Kf

221823

5839

.6 09 2006

15.09.2007

II

30.06 2007

1040

NOGAI MARIA

2430804131221

BLD.TOMIS NR 336.BL.Bl,AP 113

DB

32749Γ

4.'<1

01 06 2004

Nerevizuibil

li

30 <16.2007

104’

NOFMAMBETA TR

2620110131276

STR. I GH. DUCA NR.81C.BLOC L44,AP 72

KT

123073

3119

05.05.2005

Nerevizuioil

|i

30.06 2007

1042

NOTRETU DUMITRU

129022713 -.41

STR TULCEA NR 2 BLOC 2B AP 65

DK

389957

4/14

: '■ 0/.2005

Nerevizuibil

li

30 06 2007

1043

OANCEA C; ENA

'.0031‘ - 50

STR. ADAMCLISI NR, B.BLOC CA2 P.4

B7

63 7-''7

3-.6

09.02 2004

N ..vi, .

o

30 06 2007

1344

OANCEA ELENA

25705051. 290

ALEEA TOPOLOG NR 8 Bl -2. AP 4

KT

335803

6239

29 09 7006

29 0-9 2007

ii

30 06 2007

1046

OANCEA NEaOu

1551124131253

ALEtA I CP JLOG NR 8, HL.L2, AP 4

KT

60253

4501

0?/ 71/ 2006 07 1' 7 / ' 57

i

35 06 7007

1 J46

OANTA ANiCL

16910071,1231

MANGALIEI, NR.65 BLSM5.AP 71

KT

380069

4645

31 07 2066

31 07 ?C67

ii

30 06 7007

15.12.2OCA

Cer    JCC.4 Me4-i-.'A P    sta"te!

Nr.

crt. Nume și prenume bolnav CNP


Adresa


Act identitate Serie Număr


1119 PELTECU CATI


2320420134182 STR.MIRCEA CEL CATRAN NR.118, BL LD1,

AP 28


GV 788544


11, l PENCIU FLOREA


1481101131324 STR.CPT.D.EUGENIU NR.23, Bl.VH AA.17


GD 802830


1121 PERIANU ADRIANA 117? PER |AGAd-'I! ±A _ 1123 PERTA VICTOR


STR DUNĂRII NR 9, BL.PF4 AP.31 STR. CĂLUGARENI NR 3


1410718131234 STR CALUGARENI NR.3


KT 559383


BZ 6561_84_ BE 371358


1124 PEȘTI CĂTĂLIN


1'91015131337 STR UNIRII NR 22, BLOC IR1,AP.28


KT 325808


1125 PESTRITU MARIA


2450813131239 STR MIRCEA NR 145. BLOC MS2.AP.24


BE 882673


1126 PETCU CONSTANTA


2400929131251 STR "'iCTOP JCHIAN NR i


DG 871084


1127 PETCU ELENA


2431119131242 STR. BOGDAN VASILE NR.38


DS 277852


1128 PETCU GHEORGHE


1461013131229 STR BOGDAN VAS1I - NE 38


BD 57230


1129 PETCU MARGARETA


2450207131240 ALEEA TOPOLOG NR.4, BL E4, AP.11


KT 398379


PE CUM


1131 FFTCUNICOLAE


25:    ■-:?-5

1450211131248


STR. FERDINAND NR 79, BL.AR2, AP.6


DE 72636!-


ULt


-li ’r


SOS.I.C.BRATIANU.NR.287A

STF    .VIU NP T BL


KT 488241


M 52008


1135 ETRE CUIRUCHITA


2360913131277 AL. ZMEUREl NR 18. BLOC U7.A 77


TU 920826


1136 PETRE LAURENTIU


1137 PETRE MARIA


1590811131265 Al EFA ZMEUREI.NR 18.BL.U7.AP 27 7970327133925 BBuL l OMIS NR 308, 8LOC LT3.AP.14


KT 098319


NX 708942


1138 PETRE MARIA


2490526212973 AL.DALIEI NR.5.BL L128A.AP.21


KT 282337


1139 PETRE VIRGIL


155081513128' STR. CRINULUI NR 19


KT 59137


1141 PETREA GHEORGHE


1421022131261 STR.ELIBERĂRII NR./C,BL.IV18,AT 6


DK 39(-■


1141 PETRENCIC ELENA


2341008131250 STR. CPT DOBRILA EUGENIU NR.23, BLOC V5.AP.52


DE 734726


Certificat    Termen de Gr Valabilitate

Număr Data    revizuire ad abonament

9341 1009 2003 Nerevizuibil II 30 06 2007

5.4‘9 29.08.20C6 29 U8.77: J '    30 06    “

6690 24 10 2006 Nerevizuibil II 30 06.2007

11515 05 01.2004 Nerevizuibil ii 30 06.2007

11514 05 01 2004 Nerevizuibil II 30 06 2COT

4502^07.07.. « c /    77

12622 27 01.2004 Nerevizuibil II 30 06.2007

8596 28 08.2003 Nerevizi.ioil II 30 06.2007 671 20.01.2003 Nerevizuibil II 30.06.2007

51 ?    15.08.2006    15 08 2007    II    30.06.2007

6980    7.08.2004_    Nerevizuibil    II    30.06.2007

23M    iu.03.2004    Nerevizuibil    II    30.06.2007

5294    23.08.2006    23.08.2007    II    30.06.2007

"3.02.2003    N-- 'vizuibil    II    30.06 2007

■ U ’ x- : ' ' L

3 i .Z'j,, - UI I ZUv/ h 30 L ' . i

~ 52 “2003.2003 Nerevizuibil I 3006000T

720 38 01.2006 30 1.2007 II 31.01.2007

4574 27.04.2006 27.04 2007 I 30.04 2007

_X X .',.2006 2u ■- l.-;. .__, 1.01.2007

4559    3.U7.2006    Nerevizuibil il 30.06.2007

743 2 7 UT 2005 Nert?vguibil l> 33 06.2007"

4705 27.05 2004 Nerevizuioii li 30.06.2007


1142    PETRESCU ELENA-MONICA 253050913126? STR. MIRCEA NR -44, BLOC MUTA AP

1143    PE IRESCU FLORENTINA 26§0605i3125STR MĂCEȘULUI. NR.1


KT 463240


1144 PE'IKESCU GHEORGHE 13209’7 I ‘29* STR.IZVOR NR 86


KT 373192 GV /■ «5b


1145 PETRESCU MARIA


2410428131249 STR POENII NR 5


1146 PETRESCU MARIUS SERBAN


1450902131267 STR.PROGRESULUI NR.4, BL.H1. AP 1


I E 70208 K i .'0256


1147 PETRINA DORINA


2420806131210 AL.HERACLEEA NR 3,BL S1,AP.5z


- I 93385


1148 PETROF GHEORGHE


1440324131239 STR UNIRII NR.112, BL U2, AP.56


GN 349379


1145 PETROF MIRELA


2941006131579 AL. CĂPRIOAREI NR.2, BLOC 17C.AP.7


NM 957997


1150 PETROI SILVIA


2420602131212 STR BRAVILOR NR.2 BL H1, AP.29


GV 249572


1151 PINZARIU ZETA


2483; ’7::??530 STR. CURCUBE1 1 t NR '« BLOC FC30.AP 30 KT 49904


1152 PINZARUANICA


I 53 PIRCaLABESCU DUMITRU


1154 PIRIIANU ELENA


2350701 131270 BLD AL LAPUSNEANU NR.18 . BL.T7, AP 42 1 MT5-7 I3<?33

2470718131278


i| XDI OLOG NR9 BL C1

PREl. LILIACULUI NR 6, BL G8, SC 8, AP. 27


BR 657411 [ H ' GX 717550


1155 PIRVll ST-N4


2450502131231 AL VENUS N'-‘ 54


GR 26C451


1156 PIRVULETE DANIELA 15.12.2006


2730408131278 N. TITULESCU.NR 24


GV 789510


627.09 2006 27 0y ,.007 II uCC-AX' 2 77Î) 07.03 2003 Nerevizuibil II 30 06.2007 _2?G v . 003 Nere .'zulbil II 30 06 2007 T- 37 31 03 2003 Nerevizuibil II 30 06.2007 9306 05. V 2004 Nerevizuibil II 30.06.2007

76 07 OT2003 Nerevizuibil II 30.06.2007 43 02 02.2004 Nerevizuibil II_ 30 06 20C ■'

4702 31 05.2006 31.05 2QC ■’ i 3I.06.20' _

3533 16 0 : 2003 Nerevizuibil II 3006.2007'

3316 12 05 2005 Nerevizuibil II 30.06.2007 8608 25 08.2003 Nerevizuibil II 30.06.2007 ??77 "7 03 2006 Nere .-zuiblt I 30.06.2007 2282 J6 02 2006 16.02 2007 II 28 02.2007 2ZX 05 .? 2304 Nerev . i . , d 30.06.2007 3068 20 04 2006 20 04.2007 II 30 04 2007


Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

1157

PISMIS DIANA

2780515131237

BLD.TOMIS NR.66

KT

33271

6414

13 10 2006

13 10.2007

II

30 06.2007

1 ::?}

PISTOLEA IULIA

29109CM133910

AL. PESCARILOR NR 1A, BL PA7,AP.62

KT

521044

4759

14.06.2006

14.06.2007

I

31.05.2007

1159

Pil J Ml HAI

58050213'327

STR.STEFAN CEL MARL NR.101

KT

263908

5397

28 06 2006

28 08 2007

II

33 i>2 2007

1160

fii ircavaLlnt NA

24507221V254

MANGAL!El,NR 53 E MOV) AP 17

GX

411938

3075

01 04.2004

Nerevizuibil

II

3 1 o 2007

1161

PIU GHEORGHE

1730921364256

STR ZIMBRULUI NR 34

KT

275815

3006

27 04 2005

Nerevizui'Jil

II

30 06 -007

1162

PLADCA MCULINA

2380615131307

AL MĂLINULUI NR.9, BLOC B6,AP.3O

BD

65347

59-'

■>: 07 2003

Nerevizui ?ij

li

33 06 2007

1163

P ESU SILVIA

2681018046647

STR.LUNTREI NR 9

KT

160229

3363

10 05 2006

10.05 2007

I,

30 04.2007

1164

t-tTEA GHEORGHE

1431215131261

STR. GEORGE ENESCU NR.30

GD

0137444

2676 04.04 2006

04.04.2007

II

31 03.2007

1165

POCEA NICOLAE

1571 23131356

STR ARC.Jl UI NR.4 B. OC A7 AP 87

KT

186689

915

06.02 2006

06.02.2007

II

31 01.2007

1166

POCORSCH'I MĂRIA

239MO41 .1280 Al ROMÂNITE NR 1 Bi DV AP '■

KT

204817

3562

21.03.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

1167

POGAN ELENA

23 .0325131284

Bl D.TCMIS, NR 326. BL.N: AP 19

DK

861633

6110

19.07.2004

Nerevizuibil

I

30.06.2007

1166

POP -.UCI',A

26105'01" 248

stfi pÂ'ndukdLUI NR.113

KT

273791

r 62

02 11 200-

‘ Jerevizuibi

30 06 2007

1169

POP LUIZA

. 1 OL- 131244

AL ••C . R NR 8,BL Bl.A^.47

KT

127757

■ y "■

! ■ 1

Ner: t zuibil

II

30 06.2007

1170

JO*JA mDi~UA im

-G40 . •    ..■

AL. 1 -RA    ■ .'R.L BLOCA4,

■, i

315552

■-J

2: )2:    3

Nere zjibil

II

3 uo.2907

1171

PO: AANDREI

15    129134

CEN E . sG. : RESCLI AR.14,

!.X

,4 1    ■

12.05 21

1:    -007

I

30.04.--.J7

Ti ,    •    -,’UU N

1 L 1 j > . C

-    .. 7

II

UJ.u6.2iH.

ijîa

15 . ’? <    . • .:

H IU. ‘OA <E La '■

'•

. ■■

01 ?' 3

0    . .’.i.bll

II

30 06.2007

1 ■ :

:' A

L l_0C.. 1    .

.-. : h SOI    H - II NR -I Ei N.    :

-T

51 Afi

5QT9

15.09.2006

N-re, r.nbil

II

30 06 2007

1175

POPA IV \R A

2560226131507

6 ll< CALAI AIULUI NR ,'9

DA

3&J495

4002

03.05 2005

Nerevizuibil

II

30 06.2007

1176

POPA NICOLAE

1 360305131302

STR PICTO ■ LUCHIAN NR 2,BL Lt AP 4?

DU

313857

10414

07 11.2003

N?' zjibii

II

30.06.2007

1177

POPA SOFIA

2350420131286

STR.SERG.N GRINDEANU NR.69.BL.E6.AP

RE

833898

9499

01.10 2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

1178

POPA SORIN

1800526134151

STR ZEFIRUl UI NR.16. BLOC FC6.AP.9

KT

160626

4652

31.07.2006

M A 7 9007

II

30 A ?007

1179

POPA ȘTEFANĂ

245' H6131220

STR LANULUI NR 37

OH

304835

8268

06.10.2004

Nerevizuibil

II

30 / 2007

1180

POPESCU ADRIANA

2740125131286

BLD.1MAI NR 41,BL.B7,AP.108

Kt

173013

-1407

21.05 2003

Nu „v zuibil

II

30 06 2007

1181

POPESCU CRISTIAN

1811225134120

B-DUL TOMIS NR.211, BLOC TS6B.AP.28

GT

516206

3477

17 05.2006

17.05.2007

II

31.05.2007

' '02

POPESCU DUMITRU

1420903131250

STR BERZEI NR.2, BLOC S,AP.95

HC

80006

3270

20.03.2003

Nerevizuit

II

30 06, 230-

1193

POPESCU ELENA

2330819131275

SOS MANGALIEI NR.59.8LOC SM2.AP.25

KT

183862

487

11.02.2004

Nerevizuibil

i

30 06 2007

1184

POPESCU FLOAREA

2441,928:31268

AL BERZE' NR 2 BLOC S AP 95

BZ

643325

4'17

28.03.2003

Nerev ru-O''

II

30 06 2007

1185

POPESCU FLORENTIN

-0604-51226

BDUL TOMIS NR.253. BLOC Tl.AP.75

GA

765044

6345

10.06.2003

Nerevizuioii

II

30 06 2007

1186

POPESCU FLORICA

137'02'131255

STP DEZROBIR i NR 13 8L IV3 AP 4

DS

476252

1727

13.02.2003

Ne ’ libil

II

30 06.2007

1187

POPESCU FLORIN

17-0301131218

AL. BRÂNDUȘELOR NF 6, Bl 72,AP ,14

BZ

642909

4993

04.06.2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

1 '88

POPESCU GHERGHINA

2410804131217

STR.MARGARETE NR 52

DE

740I70

17641

12.11 2002

Nerevizuibil

II

30.06.2007

' '89

POPESCU ION

1340607131291

SOS. MANGALIEI NR.56 BLOC SM2.AP.25

BX

487320

6926 , 5.06 2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

: *50

POPESCU MAR IA

2430526131278

STR.TOMIS NR.253, BL T1, AP.75

BX

480958

11336

16.12.2003

Nerevizuibil

II

30 06 2007

1191

POPESCU MARIOARA

2681215' 31230

TH.SPERANTIA,NR.23,BL 40,AP.25

KT

366625

1692

28.02.2006

28 02.2907

II

28 02.2007

1192

POPESCU MIOARA BIANCA 27401191 31257

STR, CPT DOBRILA EUGENIU NR 11, BL.V3.AP61

DH

920549

261

10.01 2003

N_. _'v,zuibil

I

30.06.2007

1193

POPOVICI CLEOPATRA

2480916131251

STR.I.L CARAGIALE NR 2 A, AP 134

GD

805977

730

30 01 2003

N- vizuibil

II

•.0.6 2007

1194

POPOVICI NICOLAE

'312

STR l.l OARAi. iALE NR . A, AP 134

KT

404237

■ 1?

17 02 2004

N- vizuibil

II

30.06.209/

1195

PORUSNIUC

ALEXANDRU COSM'N

1890828134248

STR ROVINE NR 16

KT

369515

5510

25.10 2006

25.09.2007

II

30 06 2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Certificat

Termen de revizuire

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr

Data

1196

POSTICA ALEXANDRU

1320804131251

STR.CRIZANTEMELOR 'F . uL H1 AP.58

DA

600796

2766

07.04 2006

09 04.2007

2

31.03 2007

1197

POTECA MARIA

2310914131260

STR DRAGOSLAVELOR, NF 4

AH

949027

9906

16 10.2003

Nerevizuibil

II

30.OL 200/

1198

PRASCOVEANU GHE.

',593601131262

AL.CAPIDAVA NR 1, BL.V2 AP.57

KT

451521

5808

31.08 2006

31 08 2007

30.06.2007

1199

PRECUP SANDU

1440331131244

AL ZMEUREI NR 1, BLOC FT1.AP.1

KT

151905

581

23.01 2005

Nerevizuibil

II

30.06 2007

1200

PREDA Ct NSTAN'IN

137Î2D&Î31253

BLD ÎOMISNK l,2B,BL.M2,ÂP.FtG

OV 147532

244

13.01 2003

Nerevizuibil

II

30.06.2007

1201

PREDA S' ANCA

2450131131247

S R.SERG.N.GRINDEANU NR 47, BL.M5,

AP.29

59951

1441

13 02 2003

Nerevizuibil

li

30.06 2007

1202

PREJBEANU FLORENTINA

2441102131246

STR MIRCEA NR.158

DB

907467

2111

10 02.2003

Nerevizuibil

II

30.06 2007

1203

PRICA ELENA

2490321131331

STR 1MAI NF 2 BL. PF l SC. A, AP. 5

KT

298412

1326

17.02.2006

17.02.2007

1

28.02 2007

1204

PRISACA ALINA

2880716134191

BLD.A.VLAICU NR. 17, BL. Bl A, AP. 16

KT

283318

4990

04.08.2006

04 08.2007

II

30.06.2007

05

PRISECARU MARIA

25' ' D'-R -'269

AL. CURCUBEULUI NR 16. B_ FC30 AP 32

DG

435520

5077

11.08.2006

11.08.2007

II

30.06 2007

1Î05

p pi i nari ' ■ '■ \

/    '-U.-"-'

sTF ir 7i'NR 6' BL.G6, AP 8

C

54832

/.

17.04.2003

Nerevizuib i

II

30.06.2007

FRIJNARI.i ' *F

gol.

I Ir. j\ ■ . Nr- , •. RL.Gt '■    8

KT

424 6

leiaa

13 12 20 j.

Nerevizuibrl

1

30.36 2 L'j

fi " RAV?    .

c.

: A. ■ ■ NI.'1 ■ ■■ RU .UI NF J

t

t-”. '

■.

26.04.2    5

26 04 2007

il

30.04 2 3<I7

-

;    - AN( •

1620705:32c4o

iS MANGA    ;-R 71.3L PF5,A: • 9

KT

'    ■ 7Cj=

?

23.04.2    3

ID r- . 'zuibil

1

30.06.20(17

_u x    .    r o

ftl

'. i-i.

T+1

04 32.2    ■

.. L. 1

II

Z- -

j-

,    '    1 Li. C    'A/3.

"iii-?:

. . ■

30.13.2

,L. ■ J 20u7

.1

30.06.2CJ/

1-' '

K    '■    - C-. '    ■    '

■ /. 11 F.    - C    .

a

ic

■    . J

13 11.2    ,'Zuifcl

II

t? x7:,.

i !RCAR.- ',1UD ■.

13    io , 55

STR. i... VITFAZJI NR.1, Bl ,AP.15

BD

627596

5595 09.05.2003

Nerevizuibil

'II

30.06 2007

1 .

PURCAREAÎA GHE

111 -’i 80

BLD TOMIS NR ?: 7-259, 8L.L5. AP 11

KT

83669

2451

12.03.2004

Nerevizuibil

II

30.06 20 7

1215

PURCĂREATA MARIA

2571230133106

BLD TOMIS NR 257-259, BL.L5, AP 11

KT

191690

3147

05.04.2004

Nerevizuibil

II

30 06 2007

12' <

PUSCASU ION

1290404131264

L IR UNIRII NR 44

AF

356959

1793

07.02.2003

Nerevizuibil

II

30.06 21X1/

1217

PUSCASU MARIANA

2840418134150

STR DRAGOSLAVELOR. NR 1C, BL B1. AP.3

HC

54649

4587

14.04.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

1218

PUSCASU SORIN

1680202131285

STR. BRAVI LOR NR.10, BL.T3, AP.33

Kl

342246

'4

11.08.2003

Nerevizuibil

II

30 06.2007

1219

RACHITAN COSMIN

1930718134246

STR PANDURULUI NR.48, BL.68, AP.32

NZ

871775

5460

19.102006

19 10.2007

1

30.06.2007

1220

RADO MARINA

?•    >??1 4131

BLD A.VLAICU NR.25, BL.B4, AP.30

KT

277796

17922

04.12.200?

Nsrevizuibi|

11

' ■ 01 ' ,

1221

RADU ALEXANDRU

15OODO1Î31358

STR AL. LAPUSNEANU NR 106, BL. L1, SC E, AP 82

GN

346971

182

11.01.2005

Nerevizuibil

1

30 06.2CC7

1222

RADU TRIST INA MARIA

2860409134177

BLD A.VLAICU NR 1.BL D1 .AR14

KT

270363

2918

13.04.2006

13.Dl 2007

2

31 03 2007

1223

RADU DANIE 1

1640124131203

S1R ■ ! TI ■ IDFNI-I NR 15 FI X5 Al1 84

KT

I 0400

II'FD!

15 01.2004 Nr -evizuiLvI

41

30 06.2007

1224

RADU JENI

'.■310081305 B1

III 3 TOMIS NR 125

Kl

??!'5:S7

5469

31.08.2006

31.08.230/

1

30.06.2007

1225

RADU MARIA

2510326131? G

-OR MICC .JNELEL )R NR ' Bl 28 AP 15

Eh

616795

6740

26.10.2C06

26.10.2007

II

30.06.2007

1226

RADU MARIA

2661101301039

Bl A CPI D EUGENIU NR.15.BUX5, Al 84

Kl 103576

12251

15.01.2004

Nerevizuibil

1

30.06.2007

1227

RADU MARICA

2450327131271

STR SOLIDARITĂȚII NR.9, BLOC C,AP.30

GV

249567

5269

08.05.2003

Nerevizu-Li

11

3 ' 06 2037

1228

RADU NECULAI

1290403131245

STR.VALUL LUI TRAIAN NR 5

AF

349308

5090

22.05.2003

Nerevizuibil

II

30 06 2007

1229

-'ADU RARES

1800320080142

Al BRIZEI NR 13. BLOC FA AP.28

KT

4'S380

4763

12.07.2C05

Nerevizuibil

II

3 06.2007

1230

RADUC CLAUDIU IULIAN

1880719134200

STR. LILIACULUI NR.7B

Kl

4? .0181

4995

07.08.2006

07.08 2007

1

30 06 2007

123'

1tADUCAN TRAIAN

125031.131214

STR 1907 NR.10, BLOC MO,AP 6

KT

1- 2536

10218

03.11.2003

Nerevizu l.-l

0

30 06 2007

152

RADUCAN VALERIA

2400331131235

SIR. ANU MIHALCEA NR.65

Kl

435313

8967

26.10.2004

NerevizuiDii

II

30 06.3007

1233

RADUCANU MARIN

1421 105131277

STR BOGDAN VASILE NR.8

GV

240319

332

06 02.2004

Nerevizuibil

II

30.06 2007

1234

RADUCU GEORGF SORIN

1790323131252

BLD I G DUCA NR.91, 5L L42.AP.25

Kl

346495

4686

15.05.2003

Nerevizuibil

1

30 06 2C R

Nr.

Act identitate

Certificat    Termen de

Gr Valabilitate

crt. Nume și prenume bolnav

CNP    Adresa

Serie Număr

Număr    Data    revizuire

ad abonament

1235 RADUCU ION

1281020131254 STR ION BORCEA NR 60

8E 381135

4125 24.04.2003 Nerevizuibil

I 30.06 2007

1236 RADULESCU ANISOARA

2463513131237 ALEEA TOPOLOG NR 12, BL.E5, AP.90

KT 1725: 1

1 '612 07 51 2004 N- ev ;u L

II 30 06.2007

1237 RADUI ESCU DOINA

2980706134192 BD.AL.LAPUSNEANU NR 191,BL 10.AP 186

NX 151026

5197 17 08 2006 17 03 2007

II 30 06.2007

1238 RADULESCU ECATERINA

2390216131258 STR RAZ8OIENI NR 56

DE 736567

7308 10 07 200- Nerevizuibil

H 30 06 2007

1239 RADULESCU FLORICEL

1380725131240 STR. CISMELtl NR.20. BLOC B2.AP 35

BC 46299b

>68 10 09.20CT NereviîtinL'l

I 30 06.2007

1740 RADULESCU MARIANA

2730115131231 AL. MAGNOLIEI NR 4, 8LOC L13.AP.13

KT 237339

5830 15 09.2006 15.09.2007

II 30 06.2007

1241 RADULESCU Ml HAI

1530213131261 BLD.A.VLAICU NR.33, BL.B7, AP 14

KT 5685

7218 15 11.2006 15.11.2007

I 30.06.2007

RADULESCU VASILICA

2481007131291 AL MaRGAP TARELOR NR 2, BLOC 9B.AP 34

KT 96282

17880 27.12 2002 Nerevizuibil

II 30.06 200’’

12 '-3 RAFOI BOGDAN

1881127134189 STR IOAN URSU NR. 54,BL :i Ap 36

KT 309746

7472 28.11.2006 28.11 2007

I 30.05 2007

■ • RAGALIEGABRlELA

247C527131265 ALEEA PRIETENIEI NR 8, BL N AP 25

KT 104716

12598 22 L-1 2004 Nere-vizuiM

II 30 06 200/

r \GALIF;    <

.    .    ,L    . ,F-EP,    r.    g    ,    ,, - ;.g

35 476031

C L'F4 22.012034 Nerevizuibil

II 30.05.200?

\    . IL-U ...    .

■    .■    i    •... Mi o , t

l-T '.4901

. i 05 03 A.    i.: .. .:-5ibii

II 30.06 2007

.    • II.EAN ' -    -■

;    1    • • * ■ • NR H bloc r., ■

i .

2062 13.03.2006 13 03 2007

1 28.02.2007

.    Răii. r.’-.hi    .

25uu    .••</ A. AitCL    NR/.b, bu.F-î m; . i

„ 4552: ..

. 34.07.21.....7 ?i.:U

II 30 06.2007

•: RANETIVF- 1ICA

??50'J4’oî?47 A. F ■RTEN.-Il-I NR iP l.    '

:K 390147

■ - 17 0? 2C    - revizuitul

" 33 05 2007

, ' : 1

■ •

2 94 ~    .-

7    ,

' > ,    < ’R.I    ‘

■ ■

i    O    .    .

■ ' 23.05 2 -57

RAZLOG    R ' . L    '

9607 f.-,. SLRTISM‘0 -. NR 2

.1    ,';J :

.    .    2/    ..007

II 31 05 2007

''53 i-KZNATOVSCHI D/- ,

•680a2Ci3l311 31 D.1 MAI NR.37, BL.S58, AP.14

KT 302334

1225: 15.01.2004 Nerevizuibil

II 30.06.2007

1254 REGEPIASEM-N

2761018131311 AL. HORTENSIEI NR.20, BLOC X3.AP 63

KT 169130

2711 18.04.2005 Nerevizuibil

II 30.06 2007

1255 REÎîZER CONS1AN; IN

1B10J1 -,2-4141 B-DUL.FERDINAND NR 80A.AP.16

KT 214638

794 31.0! .O.- 31.01.2007

II 31.01 2007

1256 RESUL MEFCHIURE

2521118131213 STR MIHAI VITEAZU NR.1.BL.F1.AP.55

KT 390803

9191 26.09.2003 Nerevizuibil

II 30.06 2007

1257 Piși \CrlE EuSABETA

2320410 51243 5TR. TOPOLOG NR 2, BLOC E5,AP. 159

DE 740053

191 13.01 20C3 Nerevizuibil

II 30.06.2007

1258 RISTOAE CORNELIA

2530110131315 STR I.L .CARAGIALE NR.43.BL.I3,AP.35

KT 186743

4917 23.06 2004 Nerevizuibil

II 30.06.2007

1259 RIZEAION

1361018131242 AL. TOPOLOG NR.3, BLOC C2.AP48

KT 148229

2284 17.02.2003 Nerevizuibil

I, 20 06 2007

1260 ROBITU DRAGOS

1760829131236 STR. MOȚILOR,NR.60

KT 467936

7574 30.11.2006 30 1 I A507

II 3-3 05 2007

1261 RCJb.i CORNI' .A

ior- 31317 STR DREPTÂUiNR 1, B O SC F A-: 14

KT .•• '44    -7123 15 0! 2004 Nerevizuibil

II 30.06.2007

1262 ROCĂ IF NA LUCIANA

2 00414 31245 &LD AL.LAPUSNEANU NR 98, BL Al 3 AF 10

KT 289720

10'9 09 0. 2006 09 02.2007

II 31.01.2007

1263 ROGOJINARU MARIN

1273763131256 STR ȘTEFAN CEL MARE NR 47,E1 OC M7.AP..17

X 963706

6733 07 10.2005 Nerevizuibil

II 30.06.2007

1264 ROMAN ALEXANDRU

1890606    4164 STR.SOVLJA NR 83 3L.DR30 AP 5

KT 363207

5170 17.08.2006 17 082007

I 30.06.2007

1265 ROSCA CONSTANTIN

1280315 - '1244 STR. M VI EAZ'JL NR.62A

GT 881560

3734 28.04.2004 Nerevizuibil

II 30.06.2007

1266 ROSCA GRIGORE

1370905131249 ALEEA CĂPRIOAREI NR.5, BL.17B, AP.46

KT 450786

5149 17.04.2003 Nerevizuibil

II 30 06.2007

1267 ROSCA MĂRITĂ

2570623131311 STR TOMIS NR.265, BLOC L8A.AP.27

DA 599401

4873 17,06.2004 NerevizuiDil

II 30.06.2007

I268 ROSENTZVEIG SORIN-CATALIN

1730218131231 AL HORTENSIEI NR.20, BLOC X3.AP 31

KT 256553

6218 29.09 2006 29.09.2007

II 30.06 2007

1269 ROȘU MARIA

2360618131253 STR. TRAIAN NR 28, BLOC C3,AP 11

BX 146701

127 08.01 2003 Nerevizuibil

30 06.2007

1270 ROTARIU UECEBAL

1/31014131269 STR PROGRESULUI NR.3, BL N2, AP.7z

DE 736979

3141 05.05.2005 Nerevizuibil

■ 39 06.2007

1271 ROTARIU GHEORGI TA

1 10128131349 STR SOVE JA NR 72, El FT4 AP 54

BZ 649370

2233 17.03 2006 17 03 2007

I 31 03 2007

1772 ROTARU CONSTANTA

244031113128c ȘTR.TULCEA NR 5,BL.S 6,    22

KT 22565J

5238 20.05.2003 Nerevizuibil

II 39 06.2007

1273 ROTARU GHEORGHE

1413507131263 STR LABIRINT NR 1 BLOCL1,AP.45

DE 325492

3764 28.04 2004 Nerevizuibil

I 30 06.2007

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP    Adresa

Act identitate Serie Număr

Certificat

Număr    Data

Termen de    Gr Valabilitate

revizuire    ad abonament

1274

RUSE LlLSP’'. “

°4K.>/    ?tT;—CTȚi?1. I.UI NR 14 BL F2AP.11

BU 170851

956"

16 1" 700-

Nerevizuibil I

30.06 2007

1275

RUSU CATERINA

,T. 11130131281 BDIJI TOMIS NR.342, BLOC C3.AP 21

KT 135595

'991

02 03 2004

Nereviz.i bil I

38 06 70R7

127F

RUSU GEC'RGETA

O... ry ■»- .    CȚ.. I, r. ' .--'II..- F/NU NR.68, D    F1—-9

BZ 6489-3

3533

19.0-1    .

Ner.-v -■. i-:ji    I

30 (E 2007

1277

ÎUSU GHL IRGHL

■    .11    1U/I 1 i INI 23.BI AV33.AP 91

KT 464880

7102

08.11 2006

08 ' 1 2007 I

30.06.2007

1278

RUSU ION

1421003131263 STR. BADEA CARTAN NR. 22, EL.IJC5, SU A, AP 14

DH 305105

274

05.02 2004

Nerev’ i Dii I

30.06 2007

1279

RUSU IU,'ANA

74806 15131251 STR CTIN BRATESCl. NF 29

HC 80805

4537

07 îl" 2008

07 07 TOC 7 I

39.06 2007

1280

RUSU RUXANDA

2430913131244 STR OSTROV NR/IA

BU 170250

2502

10.03.7003

Nerevizuibil I

30 06.2007

1281

SABAUGABR’Et -,~FI IAN

i j606201341«7 STR FRUMOASE NR '4

NT 321643

4328

02.03 2006

02.03.2':".''

28 02 7007

SAU NFJME'/N

173061313405 Z STR DEMOCRAT li Ni 49

DB 9" 1175

2395

1 05 2005

N    zubil I

: )C    '

n

-■--'.'’J    fTȚȚ p --o .r,|| i.i -    .    p

1C 2035

r    2007 '

Fti.c    ■

■ ■

::    . ■' : ' .1 - ■ 2 /iP 27

■ ' .

.: • •• zn'LI

22 ' '

■    '    ■■    ■ ■ - .L.CT.-' . r

;    ■ : i57

J- ■ ’u bi' I

. ).(■ ’

S./JDU l . ,1

.j/.Vl jÎ25n    i_A    -..-.■■■Nb r<,    . QC

6 AP 72

.    1763

.01 ,. .

Nefeviuitu I

30.06 2007

z

c.- ,    i:_ , v'G' ■

U4030    . HCLlAN.    UF.cSANU N,

[ 1

2s

I ■

o n ~ -    - -

tat

ȘAPTE Fl OARE'-

■    I60 A, • '/Nr'US" l OR NR 3 P' 79,AP 3'^

!• :

* nc ” .

.    1 2LvJ

, ■ ■ , ■ .

■jC l". -

zsf'j

SARACIN AUal-l

.    '    '-i.’xT -Ar.    ' .lJi NR.z, BL l ,/    .5

ÂL

2003

N;    ZIUDI I

30.06 20J 7

'290

SARBU GEORGfcUv

_,....•/    .    2TF- N 0La._ UNESCO .NC 4^, £ i/.l

SC B, AP. 23

KT - :- . „

5585

c.(te

13 uJ.7001    ■

30 06.2007

'.291

SARBU ION

1z,.,/:,3 31256 SOS.MANGALIEI NR 6/, BL SMu AH o

U-l 021745

2292

08.03 2004

Nerevizu b . 1

30 06.2007

1292

SARBU PROFIRA

• -.OHO? 31265 STR.PRE 8MAE NE NR □

KT 273205

4771

3 - .07 2006

31.07 2(507

30 06 2007

1295

SARCHISIAN ANGELA

2520813 31273 “OUL MAMAIA NR, 172

DA 907145

' .Gj.

05 02 2003

Nerev :u ui I

30 06.2007

1294

SA’HAN '/ASILE

137■■/■;;!/ O?,/ -TR SOVEJA NR 19, BLOC V3.AP.63

KT 18023

3473

26.03 2003

Nerev - i r-1 I

30.06.2007

1295

SAVA GICA

246 101 31254 S R BUCIUMULUI NR 20

KT 372676

7023

18.08 2004

Nerev.-;i.!iil I

30.06.2007

1296

SAVA VIRGILIU

1390214131250 3DUL ALEX LAPdSNLANJ NR.163, BLOC LT8.AP.19    .

GX 718535

4226

21.06.2005

Nere-- rmc i i

30.06.2007

-23 ■■

SAVU DONEZIA

.541109131233 BDUL 1 MAI NR 3, BL H10.AP 29

K* 414493

- 1V

2' 11 700F:

21 i Tui ’ I

30 06.2007

1298

SBANGU ION

1380427131237 SOS.MANGALIEI NR.6J, JLOC SM4.AP 15

DE 739913

108F7

26 11 2003

Nerevizuibil I

30 06.2007

"29:1

SCARLAT IOAN

1330524131223 SOSEAUA DIN VII NR 64L1

AL 10157'

2(7,"

1'    - 790.1

Ner    i b i

30 06.2007

1300

SCARLA1 MARIANA

2510819131271 STR. SOVEJA NR 53. BLOC I4.AP 29

KT 454353

1' R46

09.01 7004

Nerevizuibil 1

30 06.2007

' JCi

SCĂRI AT VAL ER IC A

2721117131256 BLD.MAMAIA NR.122

KT 5919'4

6710 79.09 2306

?■; (■? 200 ■ 1

30.06 2007

1302

SCHIOPU NICOLAF

1460425131266 AL MĂLINULUI NR.5. BLOCB5,AP 45

KT 296855

213

01.01 2003

Nerev . u bil .

30.06.2007

1303

SCRIOSTEANU

GHERGHINA

229 ;/    31255 6DUL TOMIS NR 234A, BLOC TD1o.AP.8

DG 869768

1013

23 u2

Nerev zuibil 1

30 06.2007

1304

SCRIPCARU PENA

2270816131249 STR SG. NIC GRINDEANU NF .41. BLOC

A1.AP 51

KT 302460

5948

31.05.2003

Nerev’ i bil 1

30.06.2007

1305

SI HIPMC STANA

236010701222 AL PIC 1 OR 1 /NI ÎZA NR 2. BL 1 .5 AP 47

K 473746

3151

05 04.2004

N—cvz-i-h’i i

30 06 2 „". '

1306

SCROB MIR CEA

172 114131213 STR I L1''RIN PFO OPOPLSCU NR 26

DA 099727

3665

29.05 2006

29.05.2007 i

31.06.2007

1307

SCUPARA DUMITRA

■    5 ‘P C- - N    ? L"CC CO L AP 8

DE 38564

733

30.01.2003

Ne^vjH-bii 1

'0 06 2 .o;

1308

SCUPARA ION

132081313123F £ ' R CAS N \R . , Bl QC C-; B.AP 8

GC. 498862

734

30.01.2003

Nerev/uibil 1

30 06.2007

15.12.20 .'6

: „ . '-■! " ■ ■

35:43

Nr.

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP

Adresa

Aci identitate

Certificat    Termen de

Gr

ad

Valabilitate

abonament

Serie

Număr

Număr    Data    revizuire

1309

SEDILEC GECFGF- ft,

~ ’ DOBROGEI NR 26

GN

346405

202 10 01.2003 Nerevizuibil

II

30 06 2007

1310

SEDIi EC VASI ICA

2560321131251

STR. ION BANESCU NR.2A

GX

712471

3615 24 05 2005 Nu-.vizuibil

II

30.06.2007

1311

5EIDAMLÎ MURVET

<240-= 13131241

STR BARAGANNF. 25

KT

416086

2729 06 i- .6.,0 NsrevizuiM

II

30.06.2007

1312

SEITABLA NERIMAN

2331130131234

SOS. MANGALIE NR.57 RLOCSM1.AP 8

KT

70806

9402 26.09 2003 Nerevizuibil

II

30.06.2007

1313

SEIT I ER ’-HIUN

1831101134131

STR. PARTIZAN* OR 'JF ?.?. B OC LV43.AF 3

CX

136889

7238 20 11 2D06 20 11 2M7

II

39 CX 2007

1314

ȘEITAN ION DANIE

1861105134 78

ALEEA CAPIDAVANR 4, BL.X1, AP 58

K '

457450

8194 05.10.2004 Nerevizuibil

I

30.06 2007

1315

SELIM DEMIREL

1780115’31302 .< 1 F . J 1 • ZA fQRILOR NF •■ ULOC IV6-P 1 u

K ' 2/5375

(■*'■    2006 29.09206?

II

30.06 2007

1316

SEMEDICHIAN-DUMI . MARIA

23203071312B5

SIR. IRAIAN, NR.26, BL.B5, AP.16

B<

65909

5944 12 05 2003 Nerevizuibil

II

30.06.2007

1317

SERBAN A l ANASE

1320923131251

STR. SANDU ALDEA NR.48.

BC

856184

1000 22 01.2003 Nerevizuibil

II

30.06.2007

1318

SER BAN DANA ALEXANDRA

2840323134204

BLD. 1MAI NR.107,BL.FD24,AP.11

HC

54318

1168 13.02.2006 13.02.2007

II

31.01.2007

1319

SERBAN FLORINA

2380123131271

STR ION RATIU NR 3

KT

309J31

9265 04 11 2004 Nerevizuibil

N

30 06.2007

1320

SERBAN GEORGE-LIVIU

1830130134124

AL. HORTENSIEI NR 4, BLOC D2,AP 17

GV

788422

26 06.01.2003 Nerevizuibil

I

30 06 2007

1321

SERBAN GEORGIANA

2920822134170

STR. CIȘMELEI NR 16, BL;OC B3.AP.23

NX

7*1335

4607 04 05.2006 04.05.2007

I

30.04.2007

1322

SERBAN IANCU

1410112131252

AL. ARGEȘ NR.2, BLOC T6.AP.10

BU

180023

2412 14.02,2003 Nerevizuibil

II

30.06.2007

1323

SERBAN IOAN

1420217131241

AL. MĂRGĂRITARELOR NR 11, BLOC 17D.AP.36

KT

362979

7668 22 ; 1.2005 Ne;    mii

I

30.06.2007

1324

SERBAN ION

1360607131245

STR.SOVEJA NR.69, 8L 45A, AP.9

DH

918883

8962 26.10,2004 Nerevizumi.

II

30.06.2007

1325

SERBAN LILIANA

2610819131251

BOUL 1MAI NR 3,BLOC H10.AP.74

KT

006720

2054 10.03.2006 10.03.2007

II

2802.2007

1326

SERBAN LUMINIȚA

2641220131231

STR.SOVE IA NR 65 BL 45A AP 6

KT

■185110

7268 17 11 2006 17.11.2007

2

30.06.2007

1327

SERBAN MARIOARA

234U32B131253

AL CAMcLILl NR.2,BL.L3,AP .5

BK

74523

3308 25.03 2003 Nerevf2u>'ji

II

30.06.2007

1328

SERBAN NINA

2511204131239

STR. OLTULUI NR.57

KT

462593

7357 23 1’ 2J06 23.11 2007

II

30 06 2007

1329

ȘERIF GEANDAn ERKAN

*880212134254

AL.GAROFITEI NR 3 Bl L79B.AP40

KT

318241

2    16 Jz 2J06 Nere. ' i n

I

30.06.2007

1330

ȘERIF SENA

271120913’?L’

STR ADAMCLISI NR.2A, BLOC AS2.AP 34

DA

31608

6421 13.10 2006 13.10.2007

II

10 U67007

1331

SEULEANU ROXANA

276121013*237

STR. BADEA CIRTAN NR.2, BLOC 3C.AP.4

KT

164277

6817 10.08.2004 Nerevizuibil

II

30 06.2307

1332

SEVERIN BOGBAN EUGEN

1670824131269

STR.CIȘMELEI NR.11, BLOC, AP.58

KT

143299

2854 11.04.2006 11 04.2007

II

31.03 2007

1333

SFREDEL LUCIANA CRISTINA

2440601131371

STR. SOVEJA NR.64, BL.03, AP.49

KT

2824

7872 10.07.2003 Ne evzu bil

II

30.06 2007

1334

SFRIJA ANA

2450309131258

STR PROGRESULUI NR.6,BL.G6,AP.34

BR

666428

497 *5(11 2303 Nm- ,■ zuibil

II

30.06.2007

1335

SILAGHI MILICA

2550205131284

STR.SĂLCIILOR NR.23, BL.7B, AP.32

KT

446485

4753 3 : 07 2008 31 07 2007

II

30.06.2007

':6

SILVAS ALEXANDRU

■0920394446

AL.PELICANULUI NR.10, BLOC AV37.AP.23

KT

517288

4747 1 • 1:4 7 »•    14.2007

2

31.03.2007

1337

SILVESTROVICI ELISABETA 2430512131233

Al HORTENSII NR 14 BL.R2.AP 35

BR

665329

1658 05 02 2003 Nerevizuibil

I

30.06.2007

1338

SIMA Ui HNA

2< •*• ••    1:; . /7

Ai.tEA CAP .. -7A NK 1 3L 72, AP 33

DA

906353

2462 13.02.2003 Nerevizirb

II

30.06 2537

1339

SIMION ELENA

2391202131244

STR. ELIBERĂRII NR 4. BLOC IV46. AP.21

DG

437280

10733 19.11.2003 Nerevizuibil

II

30.06.2007

1340

SIMION ION

126’’ 108131236

STR BRAZDEI NR 2

X

SKQ44

"48 11.01 2005 ie.'--... zirbil

II

30 06 ?C<*7

1341

SIMION LUCRETIA

2510623131265

STR. SOVEJA NR 57, BL.59, , BL.20

GX

132443

3047 19.04 2006 9 04 2007

II

30.04.2C 17

! 342

SIMION VETA

2280725131262"

BLD TOMIS NR 283 BL T10, AP.130

KT

2797Î9

3449 31 03 2003 T • •• ZU'ti-1

ll

30 06 2007

1343

SIMIONOV DUMITRU

1411105131280

STR CIȘMELEI NR.3, BL 8E.AP.9

DG

JS/ '014

4203 12.05.2004 Nerevizuibil

l|

30.06.2007

1344

SIRBU DOIN A

2820207134159

ALEEA HORI ENSlEI NR 1A, BL.ME1A AP 5

GT

882468

985 03 02.2003 Nerevizu t: l

I

30 06 2007

1345

SIRBU VOREL JlRCEA

1400702t31250

AL HORTENSIE NR.16.BL X2.AP.22

BK

655823

3616 12.03.2003 Nerevizuibil

II

30 06.2007

TRANSPORT IN COMUN DE 01.01.2007

Nr.

Act identitate

Certificat

Termen de

Gr

Valabilitate

crt.

Nume și prenume bolnav

CNP    Adresa

Serie Număr

Număr

Data

revizuire

ad

abonament

1346

SISU VASILE

1390817131306 BLD.TOMIS, NR.325, BL.TAV9, AP.20

BN 863774

1694

05 02.2003

Nerevizuibil

II

30 06 2007

1347

SLAVU GEORGETA

2391227131257 SOS.MANGALIEI NR 57.BL SM1 .AP.52

KT 398575

2873

28 0? ' !.?

Nerevi.'i. i.:

II

30 06 2007

1348

SMALBERGER SEBASTIAN

1821217134129 STR TRAIAN NR 64, BLOC K3.AP.158

GV 779201

10970

02 12.2003

Nerevizuibil

I

30 DC 2007

134S

SOARE RAZVAN

1880424134172 STR MOȚILOR NR.14

KT 265749

2916

13 04.2006

13.04.2007

I

31.03 2007

1350

SOFRONE NECULAE

1400308131244 STR CHILIEI NR 86A

GA 673186

12731

29.01 2004

Nerevizuibil

II

30 06.2007

1351

SOITOMAN FLOAREA

2451212131235 AL BRIZEI NR 15, BL.FA1, AP ,2

DB 908094

1090

23.01 2003

Nerevizuibil

II